TÓBIÁS ANYAGOK

Tanítók Sorozat:
3. SHOUD: A tudat kiterjedése – Tóbiás közreműködésével, Geoffrey Hoppe közvetítésében

Elhangzott a Bíbor Körben
2006. október 7-én

www.crimsoncircle.com

 

 

És így van, kedves Shaumbrák, Tanítók és kedves Standardok! Újból, egyhelyre gyűjtöttük össze energiáinkat, ebben a csodálatos és szent térben, amit épp most teremtünk meg együtt! E tér, egy perccel előbb még nem létezett. Na rendben, fizikai teretek bizonyosan létezett már előzőleg, azonban közös/együttes terünk, tudatunk, alig most teremtődött meg. Abban a pillanatban, amikor együtt vagyunk, együtt lélegzünk, közösen osztozunk a zene szépségének kifejezőerejében, megteremtjük a saját Terünket. A Tér biztonságos, mivel ebben a térben azok lehettek, Akik Vagytok! Rejtőzködések/titkolózások, igények és más illúziók nélkül! Azok lehettek, akik Vagytok: jogos Teremtők. Egy ember, aki hihetetlenül hosszú utazásban vett részt, egy új felfedezési forma irányában. Amit ti felfedeztek, az nem az, amit felfedeztek az Angyalok. Nem a nagy Mesterek fedezték fel - nem ők voltak, egyik sem! Gyakran az a felfogás létezik a Shaumbra és a spirituális lények körében, hogy bizonyos fejlett égi szinteken, léteznek hozzánk hasonló lények, akik mindent választ ismernek. E dolog nem volna helyes - hogy rendelkezzünk ezekkel a válaszokkal- és ezeket ne osszuk meg veletek. Együtt vagyunk ebben a felfedezésben, együtt megyünk keresztül rajta.

 

Azok a dolgok, melyeket ti eme sorozatos illúzió-labirintusban haladva tanultok meg, olyan dolgokat jelentenek, amiket még senki sem tanulmányozott. Sok idővel ezelőtt elmondtam nektek, hogy ti vagytok az elsők, akik a felemelkedés útjára léptek.

A Felemelkedés, egyszerűen azt jelenti, hogy a következő szint felé fejlődtök; magatokba fogadjátok egyetlen Egységben, Énetek mindegyik részét és töredékét; beteljesítetek egy ciklust, majd még egy ciklust és azután elmentek erről a helyről, a Földről, mely egyike a legnehezebb és legnagyobb kihívásokat tartalmazó tapasztalatoknak – és itt saját tapasztalatból beszélek nektek. Előrehaladtok utatokon, egy újabb szint felé. Mi a Harmadik Körnek nevezzük ezt. Más megnevezései is lehetnek, azonban ezen hely felé irányultok. Erre a helyre mentek majd, önnevelésetek befejeztével. Oda fogtok menni az ön-beavatás után, a következő partra - a tiszta teremtő lény partjára. Azonban, saját választásaitok következményeit megértve fogtok oda menni. Úgy mentek oda, hogy értitek hogyan működnek az energiák és hogyan teremthető meg az Új Energia. Úgy mentek a tiszta teremtő partjára, hogy értitek milyen önmagatok megosztása, leválása, majd ezután egyhelyre gyűjtése, egy új identitásban. Az új teremtés partja felé tartotok, azzal a megértéssel, hogy a választásban mindig létezik akció és reakció, azáltal amit Teremtőként cselekedtek. Ti, egy új típusú bölcsességgel és megértéssel mentek oda. Ezért haladtatok át ezen a nagyon nehéz folyamaton, ezáltal a földi utazással és ennek különböző összetevőinek és vetületeinek megtapasztalásával! Ez nem egy tesztet jelent. Ez egy tapasztalatot jelent - és ebben áll a különbség! A teszteket, általában,  olyanok adminisztrálják - akik ismerik a válaszokat és mivel ti nem ismeritek a válaszokat, - ezek nem lehetnek tesztek! (nevetés) Ezek olyan tapasztalatot jelentenek, melyek haszonélvezői, isteni lényként, nemcsak ti vagytok; Amiket ti megtanultok, az információk és a tudat, mely felé fejlődtök, azok hasznára fognak lenni, akik  a saját életükben válaszokat keresnek.

 

Mondottam már előbb nektek, hogy létezik egy Új Földnek nevezett hely és az Új Föld, a tudatnak egy könyvtárát jelenti.

Az Új Föld, tartalmazza tetteitek teljes történelmét amióta Otthonról elmentetek, valamint mindazt, amit bárki más cselekedett. Ezek az Akasha Krónikák/Feljegyzések; ezek kissé különbözőek. Az Új Föld egy könyvtár, egy küldemény. Az Akasha Krónikák információk. Az Új Föld egy tudat, értsétek meg! El tudjátok képzelni a tudatnak egy könyvtárát? A könyvtár, nem könyvekkel és kötetekkel van tele. Energiával és tapasztalatokkal van tele. Azok, akik utánatok jönni fognak, az angyalok... akik várakoznak, apropó, ők más partokon várakoznak, többségük még soha nem járt előzőleg a Földön és arra az esélyre várnak, hogy ide jöhessenek... sokan közülük az Új Földre fognak menni. El fognak menni ők a könyvtárba. Érezni fogják tapasztalataitokat. Nemcsak tanulmányozni, hanem érezni is fogják azokat. Amit most tesztek, az egy része a könyvtárnak.

Amit a múlt héten tettetek, amit az utóbbi Shoudban tárgyaltunk, része a könyvtárnak - és ők oda fognak menni.

 

Lesznek majd egyesek, akik elkísérik és szolgálni fogják őket és igen, ezek az őket asszisztáló és szolgáló entitások közt lehettek ti is, ezek a Tanító Mesterek közül egyesek ti lesztek majd. Amikor elhagyjátok ezt az életet. Mielőtt eljutnátok a Harmadik Körbe, sokan közületek azt fogják választani majd, hogy eltöltötök egy kis időt az Új Földön, segítve, tanítva az angyali lényeket... sokan közülük angyali családokból származnak, mely meg fog keresni titeket... és ti velük fogtok maradni. Segíteni fogtok nekik, hogy megértsék azt a tudatot, amit ti megtapasztaltatok. Nyilvánvalóan, e tény példaként fog nekik szolgálni. Számukra, ez egy elérendő standardot fog jelenteni, mielőtt a Földre jönnének - olymódon, hogy akkor, amikor eljutnak a Földre, testbe és húsba merülve, ne legyen ez egy traumás sokk számukra. Igen, meglepő lesz majd számukra, de mivel általatok megtapasztaltok már bizonyos tudati állapotokat és mivel gazdagítottátok a könyvtárat, ők meg fogják érteni majd az okot és célt. Ti nem feltétlenül értettétek meg ezt a dolgot, mivel az elsők voltatok - a többség közületek -  akik a kezdeteknél, a Földre jöttetek. Azonnal, angyali formában létező tudatotok egy vortex-ben találta magát - vagy portálnak is nevezhetitek - a gravitáció, az elektromágneses energia, a föld, a víz, a fizikai kemény valóság vonzásában. Ez egy sokk volt a rendszereteknek. Azonban azoknak, akik utánatok jönnek majd, ez nem fog egy sokkot jelenteni.

 

Eme reinkarnációs fogalommal - sok, sok állandóan ismétlődő életeken keresztül - nem értettétek meg, mi a franc történt?!

Amikor arra gondoltatok, ha meghaltok majd, és vissza fogtok térni családotokba, az angyali partokra - vagy legalábbis vissza az Ark Rendjébe. Ellenben, oda kerültetek, élet-élet után, amit sokan közületek egyfajta becstelen/megalázó mélységbe zuhanásként tapasztaltatok meg, hogy ezután ismét fizikai testben találjátok magatokat, egy másik életben, még több karma-csomaggal, még több leválással és illúzióval. Azok, akik elmennek majd tanulmányozni az Új Föld könyvtárába, ők meg fogják érteni a sokrétű élet szükségességének örömét, mivel megadatott nektek - és nekik is megadatik majd - a különböző identitás felvételének tapasztalata; hogy különböző külsőt öltsenek magukra - legyen az férfi vagy női -. Átvegyék különböző civilizációk vetületeit; hogy szándékosan felvegyenek egy bizonyos mentális és fizikai típusú fogyatékosságot, a megtapasztalás kedvéért; hogy megtapasztalják a szerelmet olymódon, ahogy az angyalok nem szerethetnek. Egy dolog tudatos módon szeretni egymást, azonban teljesen másvalami az akkor, amikor fizikai formát öltötök és a legintimebb módon megosszátok egymással a szerelmet.

 

Azok, akik az Új Föld könyvtárában fognak tanulmányozni, tanulmányozni fogják tudatotokat, érezni fogják tapasztalataitokat.

Meg fogják érteni a bölcsességet, amit megszereztetek magatoknak. Ők saját számlájukra fognak útnak indulni. El fognak jönni a Földre, mivel mindenkinek meg kell járnia a földi utat. E dolog meg van írva. Ismert a Földön az a tény, hogy mielőtt eljuthatnátok a Harmadik Körbe, mindenkinek meg kell járnia a Föld útját. Valóban, Shaumbra, nagyon jelentős az, amit itt tesztek. Ti valóban, Mesterek vagytok. Ti vagytok az elsők, akik átmentek ezen - és Én, Tóbiás, arra kérlek titeket, hogy soha ne feledjétek el ezt a dolgot! Soha ne feledjétek el, kik vagytok, mit tesztek itt a Földön; miért haladtok át ezen az átmeneti időszakon, a régiből-az újba, miért mondjuk nektek azt, hogy Tanítók vagytok, még akkor is, ha közületek egyesek még nem rezonálnak ezzel! Nem értitek, amikor azt mondjuk nektek, hogy Tanítók vagytok, Shaumbrák vagytok, Standardok vagytok, mivel mások számára választjátok meg az Utat!

 

Egyesek közületek felfedezik, hogy e dolog felkavarja őket: az a tény, hogy senki nem járt még előzőleg ezen az úton. Szerettek arra gondolni, hogy léteznek Mesterek, akik előttetek jártak, hogy létezik egy példa, aki előttetek járt. Egyesek közületek szeretnek arra gondolni, hogy létezik Isten az égben, Aki ismeri az utat - egy Isten, aki mindent ért és mindenre válaszolni tud. Kissé felkavaró megtudni azt, hogy nem így állnak a dolgok. Nem létezik egy Isten, Aki minden választ ismer! Létezik egy Isten, aki a fejlődést és a kiterjedést választotta, egy Isten, Aki azt választotta, hogy különböző szinteket megtapasztaljon, – és ti vagytok eme Isten! Ti rendelkeztek a válaszokkal. Ezek nem az észből/elméből származnak, hanem a kiterjedt tudatból - egy új tudatból, mely fele épp most fejlődtök!

 

Tehát, Shaumbra, miközben elkezdtem a mai shoudot - ismerve azt, amit valamennyiőtökről tudok, mit tettetek, miért vagytok itt – álljatok meg egy pillanatra, hogy önmagatokat megtiszteljétek és felismerjétek! Nincs jelentősége annak, mennyire kicsinek gondoljátok magatokat. Az én szememben ti, egy Nagy Mesterek vagytok! Nincs jelentősége annak, mennyire tudatlannak gondoljátok magatokat (egyesek nevetnek). Szívemben érzem a ti bölcsességeteket! Nincs jelentősége annak, mennyire tehetetlennek/gyengének érzitek magatokat. Én tudom, hogy ez egy játék! Én tudom, hogy ez egy illúzió! Én tudom, hogy fenségesek vagytok! Igen, talán nem olymódon fenségesek, ahogyan előzőleg meghatározták az emberi fenséget/nagyságot. Az emberi fenség ama meghatározása régi szabvány, régi standard volt.

 

Az emberi fenséget bizonyos dolgok korlátolták éspedig: fizikai erő, fizikai szépség. Korlátolták még olyan dolgok is mint: anyagi gazdagság vagy intelligencia hányados( IQ ). Ezek, a fenség meghatározásának régi módozatai és amint megtapasztaltátok, felfedeztétek, ezek lezárt utak, mivel előbb vagy utóbb másvalaki, még szebb, még erősebb fog megjelenni.  Előbb vagy utóbb, megjelenik majd, egy még intelligensebb és gazdagabb valaki. Szabadítsátok fel ezen emberi szabvány formát, mely még mindig csapdájában tart egyeseket közületek, mivel ez egy nagyon mélyen bevésődött hit-rendszer! Életeken át követtétek ezt a mintát. Életeken!! Eljutottatok arra a pontra, amikor annyira meghatározhatóak vagytok! Meg tudjátok határozni valakinek intelligencia hányadosát, meg tudjátok határozni szépségét, erejét és vagyonát. Azonban most áttértek egy másik standard szintre, egy új Isteni és Emberi identitásra, mely - most, és valószínűleg hosszú időn át - minden típusú meghatározást semmibe vesz. Hogyan mérhetitek fel magatokat és hogyan mérhettek fel másokat vagy hogyan mérhetitek másokhoz magatokat, ha nem létezik egy spirituális és emberi tudat-hányados. Az Új emberi Standardnak, tudata van! Az Új emberi Standard kilép a régi, korlátolt módozatokból és behatol egy kiterjedt tudatba!

 

Szerettem volna megjegyezni ezeket a dolgokat, már a mai kezdésem óta. Konfirmálni kívántam mindannyiótok Shaumbraságát és megköszönni azt, hogy ma itt vagytok!

 

Mai meghívottunk, a Tanítók Sorozat 3. Shoudjában, mindenekelőtt a ti Kapcsolattartó-Angyalotok. Kapcsolattartóitok visszatértek, visszatértek, hogy a mai ülés egész idején veletek maradjanak. Ők itt vannak, jelen voltak már azóta, amióta ide beléptetek ma. Itt vannak, hogy asszisztáljanak titeket, a tudati kiterjedés területén. Ez az ők fő szerepük - első küldetésük! A tudat több szinten működik, azonban a ti tudatotok, csupán néhány szinten működött. Most átmentek a tudati változásnak/tranzitnak egy folyamatán. Mi most, nem a gondolkodásról beszélünk. Nem az elméről tárgyalunk. Mi a tudatról vagy a megértésről beszélünk. Tehát, Kapcsolattartótok ma veletek van, ismét megkérdezve titeket, hogyan tudna jobban segíteni. Ő most megkérdezi: "Hogyan szolgálhatlak? A Kapcsolattartód vagyok. Mester, megtiszteltetés, megtiszteltetés számomra, hogy szolgálhatlak téged! Hogyan szolgálhatlak most?"

 

 

Shaumbra, ez a megfelelő pillanat arra, hogy ebben a biztonságos és szent térben, kapcsolatba lépjetek Kapcsolattartótokkal. Ne féljetek! Nem harap! Nem ítélkezik! Csodál titeket. “Hogyan szolgálhatlak?” Arra kér, most válaszoljatok neki. Lélegezzetek mélyen és engedjétek meg, ennek a csodálatos angyali lénynek, hogy megtudja, hogyan szolgálhat titeket! Legyetek nyíltak hozzá! (Szünet)

 

Figyeljétek meg, hogy nem ezt mondtam: “Kapcsolattartótok nem arra biztat, hogy mondjátok el kívánságaitokat. Ő ezt mondta:  “Hogyan szolgálhatlak téged?” Mihelyt elkezditek meghatározni azt az energiát, hogy milyen lesz... milyen lenne, ha ő szolgálna titeket, akkor minden mozogni és forogni kezd majd. Az energia megváltozik és átalakul, mivel ti most egy korlátolt típusú tudatban működtök, ő meg azzal segíthet neked, hogy átveszi ennek az energiának egy részét és más tudati szinteken hasznosíthatja. Ő segíthet ennek mozgatásában és ingázásában. Ő segíthet ennek polarizálásában és energizálásában, olymódon, hogy ezek az energiák úgy térjenek vissza hozzátok ahogy kell és szolgáljanak titeket. E dolog jelent valamit, Shaumbra, arra bátorítalak, hogy naponta tegyétek meg ezt!

 

“Hogyan szolgálhatnálak téged ?”- fogják ők mondani nektek akkor, amikor reggel kinyitjátok szemeiteket. Füleitekben fogjátok hallani, szívetekben fogjátok érezni ezt. Itt lesznek lelkesen, boldogan attól, hogy még egy nap veletek lehetnek, itt a Földön. És osszátok meg velük, ne tartsátok meg magatoknak! Osztozzatok velük! Most, emlékezzetek rá, hogy ők nem értetek teszik ezt! Ők nem tesznek csodákat, nincsen varázspálcájuk. Ti vagytok, ti vagytok a Mester akkor, amikor tudomásukra hozzátok amit választotok! Ők, egyszerűen, átveszik szándékotokat, kívánságotokat, szenvedélyeteket és segítenek multidimenzionálisan mozgatni azt. Hogyan lehetnek szolgálatotokra?

 

Így hát, Kapcsolattartótok ma itt van és itt van velük együtt, a Kapcsolattartó Angyalok főparancsnoka: Hossaf, ismét itt van ma velünk! Nem “hose-off” - hanem Hossaf dolgozik a Bíbor Tanács tagjaival, mely itt van a földi tapasztalásban vagy utazásban a - Shaumbrával - veletek! Ő segít az egész tevékenység irányításában. Látjátok, éjszaka, amint valószínűleg sokan rájöttek már közületek, hogy nem csupán lefeküdtök. Ez az a pillanat, amikor az energia-transzfer végbemegy. Tudjátok, számos együttható létezik Internetetek technológiájával... mely, apropó, egy illúzió. Minden illúzió, azonban ti hisztek benne. Megtapasztaljátok. Használjátok. Ez csupán egy illúzió. Mit gondoltok, hová kerülnek azok a csomagok? Mit gondoltok, hová kerülnek azok a negatív-pozitív energia impulzusok, mit gondoltok, hová mennek? Szerintetek mi történik? Ez egy illúzió, azonban mindannyian egyetértettetek ezzel és mindannyiótokat lenyűgöz.

 

 

Nagyon hasonló, mivel éjszaka zajlik az energia-átadás. Látjátok, számos dolgot szállít éjszaka az Internet, akkor amikor más energiák megnyugodnak, amikor az embereket nem foglalják se saját termináljaik, amikor nem használják az Internetet. Sok információ megy mindkét irányban a bankok, társaságok között, e-mailek, még a régi e-mailokat is elküldik éjszaka. Valami hasonló történik, akkor is amikor alusztok. Óriási információ mennyiségek... melyek egyáltalán nem csomagok, hanem tudat-ballonok... adódnak át mindkét irányban, a tudati partok vagy szintek között. Előre és hátra szállítódnak, köztetek, földiek és a Bíbor Tanács között. Vissza, innen tőletek földiektől, az új könyvtár felé. Minden tapasztalat, minden gondolat, minden választás, minden megfigyelés, amit aznap tesztek átadódik, visszaszállítódik hozzánk, le vagy fel, ha akarjátok - az Új Földre. Minden, amit tesztek, mindegyik tapasztalat amin átmentek, éjszaka átadódik angyali családotoknak, mely vár rátok.

 

Ők, nem feltétlenül olvassák el azonnal, hogy emberi analógiát használjak. Egy része ezeknek várólistára kerül számukra, egy felfüggesztett tudati állapotban, arra várva, hogy ők elfogadják vagy megnyíljanak, ily módon téve hozzáférhetővé ezeket számukra. Tehát, számos embernek, angyalnak felfüggesztett tudatállapota van. Erről fogunk a mai Shoudunkban beszélni.

 

Hossaf mellett itt van egy kedves barátnőnk is, aki nemrég érkezett közénk a Bíbor Tanácsból, hogy szorosabban és direktebb módon együttműködjön Hossaf-al, Kapcsolattartóitokkal és veletek. Ő a női energia egyensúlyát hozza ebbe a csapatba, mely titeket szolgál. Nevét, energiáját Oseo-nak ejtik (Osio, hangsúlyos i - vel ). Oseo! Sokan közületek valamilyen módon dolgoztatok már vele a múltban, álmaitok idején. Oseo előtérbe lép most, összefonódva Hossaf energiájával, szabályozva a férfias/nőies egyensúlyát, hogy a teljes energia jelenlétében dolgozzunk most veletek. Tehát, lélegezzetek mélyen és érezzétek Kapcsolattartó-Angyalotok, Oseo és Hossaf energiáját!

 

Nehéz megérteni általában, vagy alapvető emberi tudattal, mennyi munka folyik a színpad mögött, a többi partokon és szinteken, azonban abszolút szükséges ahhoz, hogy megtartsuk az egyensúly irányát, a mentális egyensúly irányát itt a Földön. Amikor az emberek megszakítják ezeket a kapcsolattartó energiákat, az angyali lények... amikor megszakítják mindezeket az energiákat, akkor ők megbolondulnak. Ők nem őrzik megfelelően egyensúlyukat, az angyali és emberi szintek között. Az álom jelenlétének egyik oka az volt, hogy ezt az egyensúlyt biztosítsa nektek, hogy ne teljesen emberi életetekre fókuszáljatok. Nagyon elveszettek lettetek volna az álom létezése nélkül! Amikor az emberek megszakítják kapcsolatukat a más szinteken velük dolgozó, őket segítő lényekkel, hajlamosak megőrülni. Ők különben hajlamosak arra, hogy már nem tudják, hogyan dolgozzanak saját energiájukkal. A hírekben látott dolgok, legalábbis a világnak (a fordító megjegyzése: - Amerikára hivatkozik) ezen a részében, az utóbbi hetekben erre a dologra utalnak: egy megőrült lényre. Amikor megőrülnek, az őrület legérzékenyebb, legkiegyensúlyozatlanabb részükre mér csapást. És mi a legkiegyensúlyozatlanabb dolog jelenleg a világ összes civilizációjában? A szexuális energia. A Szexuális Energia! Ez direkt viszonyul a női és férfi közti egyensúlyhoz; az emberi és isteni közti egyensúlyhoz; az emberek egyensúlyához az angyali partokhoz; az emberek saját tudatukban fenntartott egyensúlyához.

 

Így hát, a szexuális energiáról van szó, mely hajlamos elsőként felszínre törni, főképp a mostanihoz hasonló pillanatokban.

Mi egy hihetetlen átalakulási időszakon megyünk most át! Az energia megváltozik. És amint sokan közületek megfigyeltétek a saját életetekben mostanában, a régi rendszerek infúzióra törekednek - egy nagy infúzióra - egy új és különböző típusú energiával, mely beléjük hatol és sok régi típusú rendszer képtelen kezelni ezt. Ezek felrobbannak, elégnek: pl. számítógépek, televíziók, autóitok is mind e tényre utalnak. Ezek példák. Ami mélyebb szinten történik az az, hogy sok olyan ember belsejében, akik nem dolgoztak a saját férfiasságuk és nőiességük közti egyensúlyukkal az, hogy nagyon kicsavart és néha bizony nagyon sötét és depressziós szexuális energiákat cipelnek magukkal. Amikor megpróbálnak újra-kiegyensúlyozó utat találni - azonban elvesztek, nem tudják, merre tartsanak - hajlamosak táplálkozni másokból, mivel belőlük is mások táplálkoztak. Amikor táplálkozni indulnak majd, oda mennek, amit könnyűnek tekintenek. Azok után fognak menni, akiket frissnek tekintenek. Azokhoz fognak menni, akik szerintük tisztább energiákat tartalmaznak. Akkor incidenseitek lesznek, amint az nemrég megtörtént az egyik iskolában való lövöldözésekben. Nem lövés általi gyilkosságról van szó. Még haragról sem volt szó. Csupán kicsavart és kiegyensúlyozatlan energiákról van szó - szexuális energiákról!

 

Egyre több hasonló dolgot fogtok tapasztalni. Nem feltétlenül az iskolákban, azonban egyre több ilyen példát fogtok látni.

Amikor ezeket a dolgokat észlelitek, és amikor elolvassátok az újságok címlapjait, vessetek egy pillantást a színfalak mögé, arra, ami valójában történik! A szexuális energia problémáiról van szó. Még itt, Amerikában is, vannak a kongresszusnak olyan tagjai, akiknek kiegyensúlyozatlan szexuális energiáik vannak, és eme kiegyensúlyozatlanság átcsap túlzott hatalom, kontroll és uralkodási vágyba.  Mivel arra gondolnak, hogy meg kell őrizniük egy bizonyos identitás típust - az identitás fenntartását a maguk módján, mely kapcsolódik ahhoz ahogy a világ szeme előtt megjelennek - előbb vagy utóbb ez a kiegyensúlyozatlanság azonban felszínre fog kerülni. Van egy tagja a kongresszusnak, aki megpróbálta fenntartani a látszatot, bár nem sikerült ez neki, mivel szexuális energiája kiegyensúlyozatlan, amellyel ő nem igen foglalkozott. Ennek eredményei a hírekben megjelenő kellemetlen dolgok. Most zajlik egy hatalom-váltás. Egyre több hasonló dolgot fogtok majd látni.

 

 

Ezelőtt két héttel, beszéltem Ausztriában egy csoport Shaumbrához. A világról beszéltem nekik. Mondtam, hogy jelenleg a világ nem fog elpusztulni, így hát fejezzék be emiatt az aggódást! A világ nem fogja elpusztítani önmagát, ezért fejezzétek be az aggódást! Sok ember élete szenvedélyét arra a tényre alapozva tervezi meg, hogy talán nem lesz holnapi nap, talán a világ elpusztulhat. Shaumbra, most elmondom nektek: Menjetek és fektessetek be! Menjetek és építsetek! Menjetek és csináljatok bármit, mivel ez a világ nem fog elpusztulni! Az energiáknak nincs ilyen vetülete most. Voltak pillanatok, amint természetesen ti is tudjátok, amikor a világ energiái a haragról, agresszióról és háborúról szóltak. Világháborúról, mely hasonló lehetett volna Atlantisz elsüllyedésének második szakaszához. A Földön lévő energiák jelenleg nem olyanok, mint az. Különbözőek. 

 

 

Még lesznek bizonyos harcok az országok között. Még lesznek olyanok, amiket ti öngyilkos bombamerényleteknek neveztek, azonban ezek nem széles körűen elterjedők fognak lenni. Ellenben, megfigyelhetitek, hogy léteznek dolgok, melyek sokkal személyesebb szinten fognak megtörténni. Egyéni szinten, lesznek emberek, akik megbolondulnak majd. Emberek, akik tönkreteszik, elpusztítják magukat. Politikai vezetők, akik elpusztítják, tönkreteszik magukat. Az egyházak...óriási mennyiségű elfojtott szexuális energiát tartalmaznak. Ezt kell tenniük. Tartósítaniuk kell, mivel hosszú időn keresztül elfojtották ezt. Kiegyensúlyozatlanságban léteztek a férfi szexuális energia irányában, tagadva a nőit. Előbb vagy utóbb, miközben fejlődik a tudat, ennek meg kell változnia. Láttam ilyen példákat. Előzőleg, már beszéltem erről. E dolog mindenhol jelentkezik és folytatódni fog. Folytatódni fog és problémát fog jelenteni az üzleti életben - az üzleti életben lévő szexuális energiában - kiegyensúlyozatlanság létezik. Most, megfigyelhetitek, amint összeroppantanak egyes társaságokat a világ legnagyobbjai közül. E probléma a szexuális energiával kapcsolatosan, egyszerűen össze van kötve az újra-kiegyensúlyozással, a teljességre és egységre való visszatéréssel.

 

Így hát,...Shaumbra, ti ezek nagy részén már átmentetek. Ebben az életben ti a mély problémákra, a sötét dolgokra összpontosítottatok. A férfi és női közti egyensúlyt vettétek célba, és mi tudjuk, hogy egyáltalán nem volt kellemes ez. Nem volt szórakoztató. Sok belső mély dologgal foglalkoztatok. Azért mondjuk el nektek ezeket a dolgokat, hogy segítsünk megérteni nektek, mi történik ebben a világban. Az, ami veletek történik az teljesen más. Nagyon különböző. Megkérünk titeket, hogy jelenleg ne hasonlítsátok magatokat a többi emberekhez! Ti egy nagyon, nagyon különböző folyamaton mentek át, mint amelyben az emberek többsége található.

 

Itt most megállunk egy pillanatra, hogy megtapasztaljuk a Standard Technológiát. Először egyéni tapasztalatban, a ti tapasztalatotokban veszünk részt. Ma azonban, egy gondolatot veszünk át: egy gondolatot, egy tudatot. A múlt havi találkozón, a biológiáról beszéltünk. Kiválasztottunk egy sejtet és megkértünk titeket arra, hogy ezzel a tökéletes, kiegyensúlyozott, teljes sejttel dolgozzatok. Tulajdonképpen, nektek több millió ilyen sejtetek van a testetekben. Egyesek feltették a kérdést magukban, vajon létezik-e bennük egy egészséges sejt. Igen, létezik! (nevetés) Több millió sejtetek van. Természetesen rendelkeztek több más kiegyensúlyozatlan állapotban lévő sejttel is és olyan sejtekkel is, melyek a halál vagy újjászületés szakaszában vannak. Mi, egyetlen sejtről beszéltünk. Most viszont vegyetek egy tudati szempontot! Egy tudatot! Na, ezt hol fogjátok megtalálni? Nem az agyban található, szükséges módon a testben sem. A tudat, mindenhol van. A tudat nagyon-nagyon közel, ugyanakkor nagyon távol is van tőletek. A tudat - az tudat. Az eredeti öntudat, azonosság tudat és végső soron a minden tudatossága. Íme, mi a tudat.

 

Ti, tudat vagytok! Ti, egyedi azonossággal rendelkező tudat vagytok. Ráhangolódtatok erre a dologra, amit léleknek, Szellemnek nevezhetnénk, vagy ahogy ti annak nevezitek. Nem minden lénynek van lelke. A fáknak, a Föld bolygónak, az állatok többségének nincs lélek azonosságuk, mint nektek. A lelki lény a teremtő állapotának kulcsa vagyis őrzi a teremtővé válás kulcsait. Ti, egy lelki, lelkes lény vagytok. Ti, tudat vagytok. Tudatotok tudatossága és fókuszáltsága nagyon-nagyon hosszú időn keresztül korlátozva volt, főképp azóta, amióta ide jöttetek, a Földre. Még a nem-fizikai, a kristályos és felsőbb angyali partokon lévő angyali-lényeknek is korlátozott tudatuk van. A korlátozottság foka nagyon sokféle és különböző faktoroktól függ, azonban ide jővén a Földre, szándékosan fókuszáltátok, szándékosan korlátoztátok tudatotokat. Azt mondjuk nektek, hogy felfüggesztett tudatállapotban léteztek, mivel miközben újra meg fogtok nyílni, mindezek az energiák rendelkezésetekre fognak állni, ezek a tudati energiák megjönnek majd és átitatnak titeket. Azért annyira nehéz megmagyarázni, vagyis erről a dologról beszélni, mivel ez nem mentális gondolkodást jelent, és ti mentális gondolkodás alkalmazására programoztátok, állítottátok be magatokat. A mentális gondolkodás, a tudatnak egy nagyon korlátolt része, azonban ti ezzel dolgoztatok, ezért hatékonyak lettetek általa és ily módon önmagatokat korlátoztátok.

 

Tehát, hogyan fogunk túllépni a mentális gondolkodáson? Ez nagyon ellenálló és szívós. Íme, a nagy kérdés?! Hogyan fogunk eljutni a tudat és megismerés felsőbb szintjeire? Hogyan szabadulunk meg eme korlátok és tudatszintek némelyikétől? Hogyan tesszük lehetővé, hogy az új tudat egyes standardjai megjöjjenek anélkül, hogy az agy visszautasítaná és eltávolítaná ezeket? Ezek a megfelelő kérdések, ezek azok a dolgok, melyekkel jelenleg Földön élő lényekként ti mindannyian dolgoztok. Az emberiség többsége alapvető dolgokon dolgozik, éspedig a férfi és női energia közti egyensúlyon. Ti most olyan dolgokon dolgoztok, mint a kiterjedt, oly nagyon kiterjedt tudat, mely meghaladja a mentális gondolkodást, túllép ezen. Ez az egyik legnehezebb probléma és mi érezzük energiátokat. Hogyan fogtok túllépni a mentális gondolkodáson? Annyira beleragadtatok az elmébe, most hogyan fogtok kilépni belőle?  Ezt fogjuk megtapasztalni most, minden Shaumbra előzetes beleegyezésével, ebben a Shoudban. Ebben a biztonságos és szent térben, veszünk egy standardot, hogyan használjuk a tiszta tudat Standard Technológiáját. Íme a kihívás: szeretnétek a megfejtést kipróbálni - és nem lesztek képesek rá!

 

 

Kissé hasonlít a Gnoszt-hoz. Rokonságban vannak. Kölcsönhatásban állnak. A tiszta tudatnak nincs ügyvitele, azonban szenvedélyes. A tiszta tudat - kristálytiszta, világos. A tiszta tudat, nem igényel irányt vagy ellenőrzést. Folyamatos evolúcióban és növekedésben van. A tiszta tudat - a konfliktus ellentéte. Azonnal, beszélni fogunk a konfliktusról is. A tiszta tudat, a mentális gondolkodás leírásán túl van, azonban érezni lehet. Megtapasztalható.

 

Vegyünk most, egy standardot! Mi, mindannyian dolgoztunk az alapozáson, készen állunk arra, hogy ma, ezen a találkozón titeket szolgáljunk, hogy megtapasztalhassátok a tiszta tudat standardját. Csupán egy nagyon kicsi tudati részre, csupán egy töredékére van ma szükségetek! Nem szükséges az egész tudatot egyszerre megragadjátok; elszállna az agyatok. Csupán egy darabka, egy cseppje szükséges, csupán a tiszta tudat megérzése!

 

Kapcsolattartótok, Hossaf-al, Oseo-val, Tóbiással együtt azon dolgoztunk, hogy elhozzuk ma hozzátok ezt. Most, ne próbálkozzatok! Ne próbálkozzatok most! Csupán engedjétek áramlani! Elsősorban ez a tietek. Nem a mienk. A tietek. (szelíden és nyomatékosan beszél)

 

Tapasztaljátok meg egy pillanatig....Érezzétek...Szívjátok be....Egy érdekes dolog történik, mivel mi előzőleg már egy kis csoporttal leteszteltük ezt: elmétek megpróbálja megérteni, megpróbálja meghatározni ezt. Az agyatokban lévő kis számítógép, sokatoknál elszabadul/őrült vágtába kezd. És ez rendben van, ne próbáljátok megállítani! Ez egy mesterséges korlátozás. Nem fogjátok e dolog megállítását kívánni, csupán áthatolni szeretnétek rajta! Lépjetek túl ezen! Egy pillanatig érezzétek ezt a tudat standardot!(Szünet)

Az elme, megpróbálja majd valamihez mérni, valamihez viszonyítani. Ily módon működik az elme. Ez egy kapcsolati adatbázis. Ez mindenhez viszonyul. Így hát, ez elme, megpróbálja majd a most érkező új energiás tudatot viszonyítani valamihez: egy madárhoz, egy napsugárhoz, egy színhez, egy aranypénzhez. Mindezek megfelelőek. Ez egy kezdet. Ne próbáljátok eltávolítani! Lélegezzetek mélyen! (Szünet)


Engedjétek felszívódni, szelíden belépni e tiszta energia tudatot! Megismétlem, ez a ti tudatotok. Nem a mienk. A tiétek. Ez az egyedi tudat-igazgyöngy, melynek engedélyeztétek, hogy megtalálja utját a ti valóságotokhoz - más szavakkal, engedélyetekkel - rendelkezik a potenciállal, hogy feljavítsa vagy helyrehozza tudatotok minden más részeit. Egy standardot szolgáltat. Ez tiszta és egyensúlyban van. Állandóan a kiterjedés és helyreállítás állapotában van. Kristálytiszta és a régi szabványok nem korlátozzák. Most, ez belép életetekbe standardként, tudatotok minden más részeiben tükröződve.


Egy pillanatra, engedjétek meg neki, hogy lépjen be tudatotok egy másik részébe! Tudatotok ezen része az agyban, elmétekben, ebben a kapcsolati adatbázisban létezett, mellyel rendelkeztek. Mostani tudatotok, mindennél inkább, hitrendszereken alapszik. Íme, néhány hitrendszeretek: a jóban és rosszban-, Istenben-, önmagatokban-, az emberiségben- való hitetek, a hit abban, hogy mennyire vagytok képesek magatokat megerőltetni; mennyire intelligensek vagytok - tehát mindezek a dolgok. Csúcs-szintű milliárdnyi hitrendszer, mely később újrateremti önmagát - ahogy mondanátok - ereszkedik le, hogy megteremtse a fizikai valóságot és végső soron, tapasztalataitokat a fizikai valóságban. Amikor ez a standard tudat kimozdul a felfüggesztett partokról, azokról a partokról, ahol ti sok-sok idővel ezelőtt jártatok és leereszkedik, engedjétek meg neki egy pillanatig, hogy átragyogjon mindannyiótok hitrendszerein! (Szünet)

Engedjétek neki, hogy beragyogja minden mai gondolatotokat! Mindenik gondolatot, mely ma eszetekben volt! (Szünet)

Hagyjátok, hogy átsugározza minden mai, hitrendszerekre és gondolatokra alapozó tapasztalatotokat! (Szünet)

Most, engedjétek meg, hogy e tudati technológia standardja beragyogja, a mai nap minden további potenciálotokat! Az összes többi potenciált! Ti azt hiszitek, hogy e nap meg volt tervezve, arra gondoltok, hogy tudjátok mit tartalmaz a nap hátralévő része. Ez egy hitet jelent és ez egy korlátozás volt. Most, engedjétek meg, hogy tiszta tudatotok beragyogja, a nap további részének potenciálját! (Szünet) ű

 

Bölcs és megfontolt módon, a Standard Technológia sugárzási folyamata - lassabban dolgozik - amint mondanátok. Ő a végbemenő ritmusokkal és ciklusokkal dolgozik: biológiátok ritmusaival, elmétek ritmusaival. Elmétek meghatározott és megfontolt számú ritmust követ. A Standard Technológia a Nap és Hold, a Föld és a bolygók ritmusával dolgozik. Ezeket nem ő ellenőrzi, azonban velük dolgozik. Emberi azonosságotok, ritmusok és szabványok terméke: hitek, gondolatok és tapasztalatok. Tehát, a tudat Standard Technológiájának tisztasága annyira bölcs, hogy tudja, hogyan dolgozzon ezekkel a ritmusokkal. Megérti, hogy lényegi szinten, ezek a ritmusok is fejlődni kívánnak. Ugyanakkor, saját tudatukat is növelni akarják.

Következésképpen, a tudat Standard Technológiája megjelenésekor nem ereszti szélnek a régi szabványokat és ritmusokat.

 
Ezekkel dolgozik. Például, átsugározza a fizikai test ritmusait, tudva, hogy ez egy ciklus szabvány és most, veletek együtt bekerül ebbe a ciklusba. Azonnal amint ott van, elkezdi elősegíteni e ciklus evolúcióját. Talán, segít ciklusotoknak megértenie azt, hogy már egyáltalán nincs szükség rá. Ti jelenleg, egy öregedési ciklusban vagytok. Fizikai testben lévő angyali lényként, egy halál-ciklusban vagytok. Attól a pillanattól amint megszületettek, egy halál-ciklusban, egy halál-szabványban vagytok. Tehát a tudat - a Standard Technológia felsőbb tudata - idejön és felfedezi ezt a halálban lévő hitet, a halálnak eme szabványát majd ezután együttérzéssel, erőfeszítés nélkül, ügyvitel nélkül behatol és egyszerűen sugárzik. E szabvány, melyben benne vagytok, e halál szabvány, kezd valami különbözőt érezni, kezdi másképp érezni önmagát. Ahelyett, hogy azonosítaná önmagát a halállal, a halálban való hitként, hogy majd megtapasztalja a halált ő maga, ezt mondja: “Még szükség van rám? A halál véget jelent? A halálnak, amint én ismerem, félelemnek kell lennie?” És látni fogjátok majd, hogy eme felsőbb tudat kis töredéke elkezd mindent megváltoztatni már a legkisebb szinttől, a legkisebb ciklustól kezdődően is.

 

E tudat, ez a csodálatos tudat akkor, amikor belép a Standard Technológiája és amikor eljut a ciklusba, melyben ti vagytok, megszokott módon a pénzügyi bőség ciklusává válik... Megfigyeltétek már, hogy életetekben, pénzügyi szabványok léteznek... egyesek bevétel-kiadásnak nevezik, míg mások: “Pénzt kapok és a következő napon, le vagyok égve, csődbe jutottam”? Ti behatoltok ezekbe a szabványokba. Megszabtátok magatoknak ezeket a szabványokat. Hitrendszereitek és mentális gondolkodásotok - tapasztalatot teremt. Azonban, ez a felsőbb tudat, ott is létezhet, ezzel a ciklussal. Mondjuk azt, hogy jelenleg, a ciklus alsó részén vagytok. Ez a tudat, oda megy. Nem fogja megpróbálni megváltoztatni a ciklust. Nem fog harcba szállni ezzel, még akkor sem, ha bennetek egy nagy csata zajlik. Ezen felsőbb tudat, a ti felsőbb tudatotok, nagyon bölcs és pusztán sugárzik. Csupán behatol oda. Egy pillanatra engedjétek meg, ennek a tiszta tudatnak,... (szünet) .... hogy direkt, a bőség ciklusába hatoljon be! A bőségnek eme energiája, melynek saját azonossága van - tudattal rendelkezik. Hitetek, gondolataitok és a bőséghez kapcsolódó ciklusok, tudattal rendelkeznek. Az energia egy identitásba formálta önmagát és "bőségeteknek" nevezik.

 
Részetek, bár néha úgy hat, mintha nem lenne az. Következésképpen, a felsőbb tudat behatol oda és sugárzik. Csupán ott áll... együttérzéssel, elfogadással, figyelve ciklusait, mozgásait, vágyait és korlátait... és sugárzik! Ő, igazságot sugárzik! Szabadságot sugárzik! Egy más potenciált sugárzik!

Végső soron, a tudat Standard Technológiája által, régi ciklusaitok, a régi bőség tudat elkezdi kérdezni önmagától: Ki vagyok? Ki helyezett ide? Folytatni akarom még ezeket a ciklusokat? Szükségem van arra, hogy korlátozott maradjak? Mikor fogadtam el annak eszméjét, hogy a pénz - "egy rossz dolog"? Ki rakta rám ezt a dolgot, hogy a pénz korlátozott?


Látjátok, mi történik? A Standard Technológia nem úgy lép be, hogy megpróbál rombolni!! Megpróbál újra-azonostani. Egy nagyobb képet, egy átfogóbb tudatot próbál megmutatni. Most itt, egy érdekes dolog történik. A bőségtudatotok, elkezd kételkedni és ti tudjátok milyen az, amikor elkezdtek kételkedni önmagatokban. Látszólag, minden szétesik. A falak leomolnak. Néha fedezetlenül és védelem nélkül, a semmi nélkül éreztétek magatokat. Nem így volt. Csupán engedni fogjátok, hogy a régi tudati forma megváltoztassa önmagát. Néha, kiszolgáltatottnak fogjátok érezni majd magatokat. Néha, elveszettnek fogjátok majd érezni magatokat. Néha úgy fogjátok érezni, hogy identitásotok, örökre elveszett. Ez csupán egy múlandó dolog... A tudat evolúciójáról van szó. Ez egy tudati változás! Az Új Energiába való áttérés problémájának egy része, melyről ti beszéltek, amit kívántok, amit kerestek az az, hogy amikor ez megjelenik, ti bepánikoltok. Ugyanakkor, ez idegeiteket kimeríti, megrázkódtatja. Néha behatoltok a félelembe. Csupán a most zajló, tudati evolúcióról van szó. Bízhattok annyira önmagatokban, hogy tudjátok, ez nem fog elpusztítani titeket? Nem fogjátok önmagatokat megsemmisíteni! Nem fogtok olymértékű belső konfliktust és harcot teremteni, hogy felrobbanjatok ettől. Nem fog megtörténni e dolog. Nem fog megtörténni!

 

A tudat, mely a Standard Technológia által érkezik, e tiszta tudat, messzemenően bölcs. Ő - Ti vagytok. Ti vagytok! Miért szeretnétek elpusztítani önmagatokat? Ő, messzemenően kiegyensúlyozott. Megérti önmagát, megérti saját identitását. Olyan jól megérti önmagát, hogy tudja meg sem fogja próbálni olyan identitást kialakítani önmagának, mely blokkolt. Ő nem képezhet egy identitást. Látjátok, ez az új tudat, ez a Standard Technológia, ez a tiszta tudat töredék, nem fog azzal próbálkozni, hogy lerögzüljön egy olyan identitásban, mely önmagában blokkolt lenne. Látjátok, ez egyike a ti félelmeiteknek! Megfigyeltétek mi történik, amikor belép a tudat ebbe a földi, emberi valóságba és formát ölt: ekkor a tudat megpróbálja azonosítani, megpróbálja megvédeni önmagát. Íme, mit tesznek az emberek! Az angyali energia, a tiszta tudat, mely fizikai formában a Földre jön, először megpróbál identitást teremteni önmagának és megőrizni ezt, egész életén keresztül. Másodsorban pedig, mindig, mindig védelmezi önmagát.


Új tudatotok nem szeretné e dolgot megtenni, nem vágyik önmaga azonosítására. Mivel ő megvalósítja... a múltbéli tapasztalatok és az energia evolúciójának alapján; megvalósítja azt, hogy el fogja veszíteni a végső tapasztalatot és a tudatot, ha identitásba zárkózik, ha ti be fogjátok zárni önmagatokat egy identitásba. Tehát ti, a felemelkedett tudat mely most játszani jön ide, nem kívánja azonosítani sem védelmezni önmagát! Igen, ő fedetlen és látható, kiszolgáltatott! Igen, emberi énetek, emberi tudatotok megőrzése szempontjából, e dolog félelmetes! Hozzászoktatok ahhoz, hogy ide jöjjetek életeken keresztül, mindig megteremtve identitásotokat és mindig falakat emelve saját védelmetekre. Az Új tudat, mindezek a dolgok nélkül érkezik. A régi én, mely hozzászokott e világ kihívásaihoz és durvaságához, azonnal izgalomba jön. De valóban izgalomba jön? Egy pillanatra: - vegyétek a Standard Technológiáját - álljatok meg egy pillanatra és figyeljétek meg a földi létezés tudatát, az identitás teremtés tudatát a fizikai testben! Most, vegyétek  a sugárzó energiátokat és engedjétek meg, hogy e ciklus részévé váljon, - az inkarnációs ciklusé, az identitás teremtés ciklusáé! Lélegezzetek egy pillanatig! (Szünet)


Érezzétek ezt testetekben... elmétekben... tudatotokban! Valóban szükséges volt megteremtenetek mindezeket az identitásokat magatoknak? Szükséges volt behatolnotok az identitások megteremtésébe és védelmezésébe, leblokkolva őket? Engedjétek meg, hogy ez a tiszta tudati Technológia belépjen tudatotok azon részébe, amely megteremtette ezeket az identitásokat! Engedjétek, hogy együttérzéssel, erőfeszítés nélkül belépjen anélkül, hogy megpróbálná változásra kötelezni azt! Hagyjátok, hogy eme felsőbb tudat sugárzása új energiáját a régi tudatra, az identitás teremtésére irányítsa és figyeljétek meg, hogy mi történik! Érezzétek, hogy mi történik! (Szünet)

 

A tudat, egy csodálatos dolog! Ő, Megismerés és egyben Kiterjedés, a többi partokra, a többi szintekre is kiterjedhet. Újból, ezek nem lineáris szintek, ezek multidimenzionálisak. Itt, csupán néhány tudati szintre fókuszáltatok a tervezés és választás által. Azonban ezt mondtátok magatoknak: "Most, ideje túlmennünk. Most, ideje megtapasztalnunk az új tudatot, de nem mentális gondolkodással. Nem mentális gondolkodás által! Érzelmekkel, érzéklettel, képzelettel, Gnoszt-tal!" Így hát, ez a válasz! A gnoszt megteremti saját válaszait és a válasz: Gnoszt. Hogyan fogtok túllépni a mentális gondolkodáson? Hogyan fogtok eljutni a tudat új szintjeire? Hogyan fogjátok átvinni a tudatot, a felfüggesztett állapotból - a fel nem függesztett állapotba?

 

Mi megfigyeltünk titeket: és egy nagy energia ballonhoz való hasonlatot használjuk, egy csodálatos energia ballonét! Középen, aktív, élő ez az energia, ez a tudat. Egy fókuszált energiapont ebben a 3D-s valóságban. Ezután, e tudati energia ballonra tekintünk, akik ti vagytok, miközben a maradék fel van függesztve. A maradék befagyott, lélektelen.


Érdekes megfigyelni a párhuzamot, tudatotok és az angyali partok tudata közt, melyről sok idővel ezelőtt beszéltünk nektek, amikor azt mondtuk, hogy minden zsákutcába jutott. A tudat, zsákutcába jutott. Nem a fizikai aktivitásról beszélünk, hanem a tudat kiterjedéséről, mely zsákutcába jutott. Íme itt vagytok, mikrokozmoszként, ennek mikro-példájaként, saját valóságotokban. Ti, magatok körül mindenhol felfüggesztettétek a tudatot. Megpróbáltatok mentális gondolkodás által kilépni a tudat korlátozottságából, azonban ez önmagában, egy önmagába visszatérő ciklus. Soha nem lesztek képesek mentális gondolkodással hozzáférni tudatotok magasabb szintjeihez. Ez volt az emberi korok egyik kihívása és frusztrációja, a filozófusok és tudósok, felfedezők és a kreatív emberek többsége számára. Hogyan fogtok eljutni, a tudat kiterjedt állapotaiba?

 

Egyesek közületek, drogokat szedtek mentáljuk módosításáért, hogy megpróbáljatok eljutni oda, azonban az érdekes az volt: Titeket csupán becsapott saját elmétek. Kiterjesztettétek tudatotokat, azonban ez csalás volt. Elmétek ezt mondta: íme ezek valami mást kívánnak tenni, azt szeretnék, ha kiterjednék. Bizonyos típusú kémiai anyagokat alkalmaznak, hogy serkentsenek engem, serkentsék kiterjedésemet”, - azonban ez szintén az elme által történt. Ezért nevezik ők ezt az elme robbanás tapasztalatának. (nevetés) Shaumbra, mi különböző úton fogunk járni! A Gnoszt-ról van szó. Ez a Gnoszt. Túl van a mentális gondolkodáson, belépve az új tudati szintekre, melyek különböző módokon fognak titeket szolgálni! Azonnal látni fogjátok hogyan... két dolgot fogtok azonnal megfigyelni... Cauldre felugrik, és arra kér minket, hogy tisztázzuk a helyzetet.


Két dolgot fogunk megfigyelni, miközben behatolunk e folyamatba. Hatékonyság! Beszéltem a hatékonyságról egy csoportnak, az első Tanító-csoportnak, akikkel a sok energiával rendelkező tónál voltam együtt (a Lake-Tahoe tóra utal - ford.megj.) Ezt mondtam nekik: Észlelni fogjátok, az életetekben megjelenő hatékonyságot. Egy új hatékonyságot mindenben, a felsőbb tudatban lévő gnoszttá válásotok eredményeként. Kihangsúlyozom itt: miközben a felsőbb tudatról beszélek nektek, egyesek közületek azonnal arra gondolnak, hogy intelligensebbek lesznek. Azonban ostobábbak fogtok lenni, mielőtt intelligensebbekké válnátok! (nevetés)

 

Nem a mentális gondolkodásról beszélünk. A tudat megfullad vagy belép egy felfüggesztett mozgás állapotába, a mentális gondolkodás irányítása alatt. Túl szándékozunk lépni az elmén. Az fog történni, miközben ezt teszitek és mi lefestettük ezt a mai kis példánkban: Amikor elkezditek használni a Tudat Standard Technológiáját, behozva a standardot - az új tudat standardját életetekbe - sokkal hatékonyabbá fogtok válni. Mindenben! A tudat magasabb szintjei nyilvánvaló módon, sokkal hatékonyabbak. Az alsóbb vagy blokkolt szinteket nagyon nehéz kezelni, nagyon esetlenek. Ezekkel dolgoztatok ti. Beleegyeztetek abba, hogy ezekkel dolgozzatok. A tudatnak ezen szintjei, olyan mértékű hatékonysággal járnak, amit nehéz ésszel megérteni. Az elme saját ciklusokkal, szabványokkal és korlátokkal dolgozik. Most, létezik egy új tudat, amely bejön és hatékonyságot fog szolgáltatni nektek.

 

Hogyan fog ez gyakorlatilag számotokra működni? Sokkal hatékonyabbak fogtok lenni fizikai és energetikai szinteteken. Megismétlem újból, ez nem egyetlen nap alatt fog megtörténni. Ez egy csodálatos, kibontakozó evolúciós folyamat. Kevesebb alvásra, kevesebb élelemre lesz szükségetek önmagatok fenntartásához, vagy ha örömet okoz nektek, - amint mondanátok - testetek sokkal hatékonyabb fog lenni, az étel tekintetében. Tudni fogja, hogyan küszöbölje ki azt, elraktározás helyett. Ez a hatékonyság!


Ti sokféle dolgokban használjátok elméteket és ez egy nagyszerű dolog. Ez egy nagyon praktikus dolog. Fizikai testben szükséges. Eszeteknek lennie kellett. Az elme tárolja az információt. Azonban az elme sokkal hatékonyabbá fog válni. Még most is - ha feltennének nektek egy kérdést, vagy egy kirakós játékban - az elme működésbe lép... megpróbálunk egy jó példát kínálni nektek. Az elme sokféle irányban kivetíti energiáit ezen a tudati síkon vagy szinten és válaszokat keres, kivetíti ezeket a csápjait - hogy így nevezzem - kiküldi azokat keresni oda, ahol a megoldás tárolva van.

 

Ez, egy mentális gondolkodásra alapozó tudat! Óriási energia mennyiséget igényel, e feladat teljesítéséhez. Arra törekszik, hogy kiküldjön dolgozni kutató csapatokat vagy energia kiterjedéseket - ahogy ti mondanátok. Ezután, amikor úgy érzi megtalálta a választ vagy megoldást, visszahívja összes energia kiterjedéseit vagy szondáit és elkezdi mérlegelni és elemezni azokat. Ezt mondja: Ez a helyes válasz? Íme, hová jutottatok az elmével! Érezhetitek, hogyan működik. Érezhetitek, amint az elmét elözönlik az információk. Általában, nem lehet teljes egyetértésről beszélni, azonban elegendő energia konszenzus létezik ahhoz, hogy visszahozza ama bizonyos eszmét vagy megoldást. Ti, megpróbáljátok megfejteni, mennyi hat meg hat. Tizenkettő. Azonban, hogy eljussatok ehhez a válaszhoz, - mennyi hat meg hat, - sok energiacsápot kell kiküldeni az elemzéshez, átnézéshez, felbecsüléshez, majd visszahozni ezeket - és e probléma még nagyon is könnyű! Az Új energia hatékonysága a mentális gondolkodásban abban áll, hogy nem kell többé kiküldeni ezeket az energia csápokat vagy fegyvereket, hogy megkeressék a választ. A válasz már ott van. Már ott van és csupán felszínre kerül. Keresés vagy kutató küldetés nem szükséges többé az elme működéséhez.

 

E dolog nagyon hasonlít bizonyos helyzetekre... itt kuncogunk kicsit...- hogy is mondjam - akik közületek a Bíbor Kör honlapján dolgoznak, (Tóbiás kuncog), jelenleg megtapasztalják ezt. Régi technológiákat vagy régi tudatot alkalmaztatok. Ez megfelelő párhuzam ahhoz ami veletek és a körülöttetek lévő dolgokkal történni fog. Tehát,... mentálisan sokkal hatékonyabbá fogtok válni! Sokkal hatékonyabbá fogtok válni emocionálisan! Óriási energia mennyiségeket pazaroltok el az emóciók által. Az emóciók nem többek és nem kevesebbek, mint energia mozgások. Masszív mozgások. Egyes mozgások nagyon nehezek, mások meg csodálatosak. Felfedezitek majd, hogy emócióitok nem igényelnek többé nehezen kezelhető mozgásokat, mint előzőleg ahhoz, hogy ti megtapasztalhassatok valamit. Végtelenül nagy energia mennyiséget pazaroltatok el sírás, nevetés által vagy azért, hogy kiváltsátok egy emóciónak a megtapasztalását.


Néha, ezek az emóciók... analógiát használva, arra késztettek titeket, hogy megpróbáljatok felemelni egyedül egy nagy matracot? Nehéz. Ezután levittétek az a lépcsőn és átvittétek ajtókon. Ez egy nehéz dolog. Ám, nem feltétlenül ilyen nehéz. Nagyon kellemes és puha, persze mégis teher. Emócióitok nagyon hasonlóak ehhez - nagyon nehezek. Nehézkesen mozognak. Nehezen kezelhetők. Elképzeltek egy hatékonyságot és tisztaságot, emócióitokban, amikor nem lesz többé arra szükségetek, hogy óriási energia-mennyiségeket pazaroljatok el általuk? Intellektusotok! Az intellektusotok, amint már mondottam, óriási energia mennyiségeket fogyaszt el működésében. Most belefáradt ebbe...

 

Létezik egy jobb, egy sokkal hatékonyabb rendszer, az intellektus alkalmazásához, működéséhez. Miközben lehetővé teszitek a felsőbb tudat Standard Technológiájának erőfeszítés, elvárások nélküli belépését, megvalósítva azt, hogy szintén ti vagytok azok lényetek legmagasabb formájában... ez meg fogja változtatni minden rendszereteket. Ez volt a jó hír! És mi a rossz hír? Hogy megváltoztatja majd rendszeretek mindegyik részét! Vestea rea? (nevetés)


Az emberek hajlamosak valami másságot kérni életükbe, azonban megvetik a változást. Ez fogalom-ellentétnek tűnik. Amikor átmentek ezen a hatékonysági folyamaton... most Cauldre arra kér minkét, hogy egészítsük ki egy lábjegyzettel, mivel nemrég beszéltünk erről egy csoportnak és ahogy ti mondanátok emberi kifejezéssel, a dolog kezd nagyon furán hatni! A dolgok hajlamosak összeomlásra - legalábbis így tűnik. Valóban összeomlanak? Összeomlanak a dolgok vagy csupán fejlődnek és változnak? Miközben rátértek az új energia hatékonyságára, lényetek mindegyik részével, álljatok az alacsony fal mögé és figyeljétek hogyan jelentkeznek ezek a dolgok! Figyeljétek a különbséget! Figyeljétek, hogyan hoztátok létre előzőleg a dolgokat egy bizonyos módon, azonban most, ezek másféleképp valósulnak meg. Aláhúzzuk ezt a dolgot. Természetesen, kezdenek egy új módon megtörténni. Nem kell újra tervezzétek a folyamatot. Nem kell önmagatokat újra-tervezzétek, ez a folyamat pusztán kezd megtörténni. Elkezdődik, mivel engedélyeztétek a Standard belépését. Ebben az esetben, a Tudat Standardjáról van szó. Testetek esetében, a Biológia Standardjáról van szó.

 

A következő Shoudokban fogunk erről beszélni: az Új Energia standardjáról, mely kölcsönösen kapcsolódik ehhez a Tudat Standardhoz. Lesznek majd nyilvánvalóan a Technológia-, Nevelés- Standardjai és mindazoknak a nagyméretű területeknek, melyekről beszéltünk már nektek. A tudat vagy standard, ez a felső standard, már ott van. Készen áll a belépésre. Mentálisan, intellektuálisan gondolkodva próbáltátok behozni. Nem ilyen módon fog megtörténni. Ez engedélyezés kérdése, hogy természetes módon lépje be, a gnoszt általi belépésének engedélyezésével. Egy pillanatig most csoportként, Shaumbra-csoportként hozzuk be ide a Shaumbra tudat tisztaságát, ezt az éterikus szinten létező potenciált, ezt a felfüggesztett állapotban lévő potenciált, mely belépésre vár! Engedélyezzük, a Shaumbra Tudat új Standardjának belépését az egész világ minden Shaumbrája számára és azok a Shaumbrák számára, akik később fognak megjönni! (szünet)


Hogyan fogjuk behozni? Nem kell gondolkodjatok! A gnosztról van szó! Ő van és a megfelelő pillanatban és a megfelelő helyen meg fog jelenni majd nektek, kívánságotok és választásotok által! Létezik egy Új Shaumbra Tudat! Már egy ideje létezik, azonban be volt fagyasztva. Rátok várt és ti rá vártatok. Ti vagytok. Mit fog tenni? Ezt mondom nektek: Kutassátok! Fedezzétek fel! (szünet)


Ez a Standard Technológia fogalom, Shaumbra, annyira csodálatos és annyira egyszerű! Annyira egyszerű: vegyetek egy tudat-töredéket és engedjétek meg, hogy átsugározza ezt a valóságot; egy egészséges sejt-töredéket és engedjétek, hogy testetekben sugározzon; bárminek egy töredékét, amit standardként szeretnétek használni választásotokkal, például: útmutatást, vezetést! Nagyon egyszerű! Gyorsan fogunk mozogni ezzel a Standard Technológiával, azonban nem fog gyorsnak tűnni számotokra.


Nagyon sok energia mozgás fog történni, azonban ti nem lesztek elfoglaltak. Figyelni fogjátok a változást, az újat, azonban ez nem azt jelenti, hogy el kell pusztítanotok a régit és főképp, ha elfogadjátok azt, hogy létezik egy megújulási folyamat, nem próbáljátok meg juszt is elemezni azt! E dolog problémákat teremt nektek.

Ezek a változások gyakran kezdenek megjelenni és ti agyon elemzitek azokat. E folyamat, a tudat kiterjedésének egy része.

 
Ti Vagytok a Tudat. Ez minden, amik vagytok! Ti, Tudat Vagytok! Látjátok, tudatotok fő szerepe az volt, hogy tudatosítsátok önmagatokat, azonban soha ne zárjátok be ezt az éneteket egyetlen identitásba! Tudat és megismerés vagytok, mely meszze túlmegy azon, amit most megvalósítotok, amit elmétek átfoghat! Azonban ott van. A tudat eddig felfüggesztésben, várakozásban volt.

 

Nagy megtiszteltetés volt nekem, Tóbiásnak, Hossaf-nak, Oseo-nak és Kapcsolattartóitoknak, hogy ma megoszthattuk veletek ezt a tapasztalatot, a tudatnak ezen a pontján!

 

És így van ez!

 

Fordította: Korpos Magdi

 


A Bíbor Páholy Tóbiását Geoffrey Hoppe, más néven "Cauldre" adja elő, aki a   coloradói Goldenben él. Tóbiás története a bibliai Tobit könyvéből megtalálható   a Crimson Circle weboldalán (http://www.crimsoncircle.com).

  A Tóbiás anyagok   térítésmentesen állnak a világ fénymunkásai és a Shaumbra rendelkezésére 1999   augusztusa óta, amikor Tóbiás azt mondotta az emberiségnek, hogy a pusztulás   potenciáljától tovább lépett az Új Energia felé.  A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik elsőkként mennek át az Új   Energiába. Amint megtapasztalják az örömeit és a nehézségeit a mennybemenetel   felemelkedési állapotának, avval segítik a többi embert utazások részleteinek   megosztásával, óvva és kalauzolva őket. Több, mint ötvenezer látogató jön el   minden hónapban a Crimson Circle weboldalra, hogy elolvassa a legújabb   anyagokat, és megvitassák a saját tapasztalataikat.

  A Bíbor Kör havonta gyűlik össze Denverben, Coloradóban, ahol Geoffrey Hoppe-n   keresztül Tóbiás bemutatja a legújabb információkat. Tóbiás állítása szerint ő,   és a többiek a mennyei Bíbor Páholyból csatornáznak az emberek felé. Tóbiás   szerint, leolvassák az energiáinkat, és visszatolmácsolják a saját   információikat a számukra, tehát így láthatják az emberek magukat, ahogyan   kívülről látszanak, miközben megtapasztalnak belülről. A "Shoud" a csatornázás   szerves része, ahol Tóbiás félreáll, és az emberek energiája közvetlenül   csatornázódik át Geoffrey Hoppe-n keresztül.

  A Bíbor Kör találkozói nyitva állnak a nyilvánosság előtt. A Bíbor Kör a   bőségére a nyitott szereteten keresztül tesz szert, és a Shaumbra ajándékaiból,   szerte a világból.

  A Bíbor Kör legvégső célja az, hogy humán kalauzolókként és tanítókként   szolgálják azokat, akik a belső spirituális ébredés ösvényén járnak. Ez nem   evangelizáló misszió. Nem "örömhírhozás." Inkább, a benső fény fogja   odakalauzolni az embereket a bejárati ajtódba az együttérzésedért és   törődésedért. Tudni fogod, mit tegyél és taníts abban a pillanatban, amikor a   különleges és drágaságos ember, aki a Kardok Hídjához vezető utazásra akar épp   behajózni, eljön hozzád.  Amennyiben ezeket a sorokat olvasva, igaznak érzed e sorokat, kapcsolódást érzel   hozzájuk, valóban Shaumbra vagy. Tanító és humán kalauzoló vagy. Engedd meg az   isteniség magvának benned, hogy virágba borulhasson ebben a pillanatban, és   mindörökké virágozhasson. Sosem vagy egyedül, az egész világon a család vesz   körbe, és angyalok a körülötted lévő birodalmakban.  Kérlek terjeszd szabadon ezt a szöveget nem kereskedelmi alapon,   térítésmentesen. Kérlek csatold ezt az információt egészében, beleértve ezen   lábjegyzetet is. Minden egyéb felhasználás jóváhagyandó Geoffrey Hoppe-val. Lásd   a kapcsolat oldalt a www.crimsoncircle.com oldalon.

 © Copyright 2006 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403