TÓBIÁS ANYAGOK

Tanítók Sorozat:
5. SHOUD: A filozófia halott – Kuthumi lal Singh közreműködésével, Geoffrey Hoppe közvetítésében
Kérdések és válaszok

Elhangzott a Bíbor Körben
2006. december 16-án
www.crimsoncircle.com

És így van ez, kedves Shaumbra, én, Tóbiás visszatérek ülésünk ezen részében. Nem szeretném elmulasztani az itt megnyilvánuló ünneplést és természetesen a kérdésekre is válaszolok. Mielőtt rátérnénk a kérdésekre, engedjétek meg, hogy beszéljek egy keveset Kuthumiról. Őt hosszú időn keresztül a világ egyik Tanítójának - a világ egyik spirituális tanítójának tekintették - aki sok embernek segített a Földön élők közül a fátyol felénk eső részéről vagy emberi testben létezve. Energiája az utóbbi 100 év változásainak jelentős részét képezte és ő folytatja az emberekkel való munkáját, saját tapasztalatára alapozva. Nagyon-nagyon sok földi életet élt ő, amint ma is elmondotta és több életében filozófus volt. Nagy jelentőséggel bír az, hogy kijelentette: A filozófia meghalt. Ez egy fordulópont, az érkező Új Energia mutatója. Eljött ide, e csoport elé és azt mondotta, hogy túllépett egy olyan pillanaton, amit nagyon, szenvedélyesen szeretett. Most, a kreatív, a megtapasztalás és teremtés energiáiban található ő, nem pedig a gondolkodás és a dolgok felbecsülésének energiáiban. Ez egy csodálatos példa kellene legyen mindannyiunk számára.

Hosszú időn keresztül rendelkeztetek saját belső filozófia típusotokkal, saját felmérési rendszerrel. Kríziseken és kiengedéseken mentetek keresztül. Amint tovább haladtok, eljön a kreativitás korszaka. Elkezditek gyakorlatba ültetni azt, amit tanultatok, tanulmányoztatok. Elkezdtek tudatosan dolgozni az energiával. Ez a Teremtő, az Új energiában. Kuthumi beszélt az Új Energia infúziójáról, a teret engedésről és lélegzésről, hogy lehetővé tegyétek azt, hogy életetek részévé váljon. És azt is elmondta, hogy az Új Energia, így vagy úgy, de mindenképp eljön. Egyesek ellenállnak majd neki, mások harcolni fognak ellene, de mindenképp eljön. Ez minden energiánknak a természetes evolúciója. Valóban érkezik.

Sokféle útja van az Új energia meghozásának (bármilyen energiára vonatkozik ez, de az Új Energiára különös módon). A múltban, az energia behozatalának egyik útja különböző traumák, balestek által történt meg, mely nagy szenvedéseket okozott testeteknek, egy dráma által, mely sokkot okozott vagy átfogó reakciót keltett. Abban az időszakban amikor megtörtént a baleset, beléphettek az energiák, legyenek bár a régi energiák is azok. Amint már az előzőekben is elmondottam, amikor egy fizikai testben megszülettek, nem hozzátok be egyszerre az összes energiákat. Ezek fokozatosan jönnek be, úgy 14-21 év alatt. Gyakran akkor jönnek be, amikor átmentek egy traumán.

Nagy jelentőségű ez az egyszerű és rövid gyakorlat, melyet ma Kuthumi bemutatott. Behozhatjátok minden trauma nélkül az Új Energiát, isteni energiátokat. Nehézségek és kemény helyzetek nélkül is behozhatjátok ezt. Nem szükséges szenvednetek, azért, hogy bejöjjön. Behozhatjátok ez csoportosan. Akkor, amikor legalább két Shaumbra találkozik, néhány pillanatig lélegezzétek be az Új Energiát és merüljetek el benne, mert értetek van ott. Egyedül is megtehetitek, légzés által, amit mindannyian tesztek - szabályos légzés, az Új Energia elfogadásáért életetekben. És amint Kuthumi is mondotta, elvárások nélkül, mivel másképp fog mutatkozni és másképp fog érződni. Teljesen más illata lesz, mint azoknak az energiáknak, melyekhez hozzá szoktatok. Egyesek közületek ránéztek majd saját életetekre és ezt mondjátok: "- Hol van az az Új Energia, melyről annyit hallottam? Hogy nincs itt?” Talán nem ott keresitek, ahol kell. Másképp jön és másképp dolgozik, mint amihez hozzászoktatok, de jön. Része a természetes evolúciónak és a ciklusoknak, melyekről ma Kuthumi beszélt.

Folytassátok légzéseteket és engedjétek meg, hogy most belépjen az életetekbe. Shaumbra, kezdjétek alkalmazni. Ültessétek gyakorlatba ezt a kreativitást, függetlenül attól mire vonatkozik - egy könyv megírása, egy üzlet elindítása, bármit választhattok. Kezdjétek el alkalmazni azt életetekben. Ezek után elkezdjük a kérdések megválaszolását és arra kérünk titeket, adjátok a legjobbat magatokból!

LINDA: Kissé lerövidítem az első kérdés szavait, az élő közvetítés miatt.

SHAUMBRA 1 KÉRDÉSE (Linda olvassa az internetről): Tóbiás, nagy ütközést okoztál az életemben, a szektádban terjesztett hazugságaiddal. Miután részt vettem egyik üléseden, világosan látom, mivel próbálkozol. Az, hogy egyik közeli barátom felesége elhagyta a családját, direkt a te művednek tudható be. Tovább elemezve, nyilvánvaló, hogy amit teszel, nem nevezhető etikusnak. Nem fogadom el ezt. Az, hogy meggyőződési rendszered különbözik az enyémtől, ez rendben van, de hasznot húzni az emberek manipulálásából már bűntény és nem tolerálható. Barátomat pisztollyal fenyegette meg felesége, mivel nem értett egyet azzal, hogy elmenjen egyik szemináriumodra! Attól a naptól kezdve a család sokkal jobban van annak ellenére, hogy anya nélkül maradtak. Téged vádollak ezzel és felfedeztem, hogy sok más ember is küszködik ezzel a problémával. Tudnod kell néhány dolgot: a mágikus gondolkodás nem gyógyít meg semmiféle rákot. Csodák történnek, de nem a te mágikus gondolkodásod miatt. Ugyanakkor ki kell hangsúlyozni azt is, hogy a szexuális gyógyulás nem válik jobbá akkor, amikor két ember "megvilágosodott" E gondolkodási folyamat alapja nevetséges és gyilkos. Alig várom már, hogy találkozzam veled, egyik következő üléseden. Feltételezem, hogy ellentétesek lesznek a reakcióim, egyes tanításaidra. Ha megpróbálod profitért manipulálni az embereket, tudnod kell, hogy megesznek.

TÓBIÁS: Boldog Karácsonyt, neked is! (nevetés és taps) Valóban, az itteni energiák a legerősebbek és erről már az elején értesítettem a Shaumbrát. Amivel itt dolgozunk, az nem való bárkinek. Nem lesz majd óriási visszhangja ennek az emberek közt, mivel változást igényel és ez nagyon nehéz. A változás néha munkahelyetek, néha férjetek, feleségetek elhagyását vagy más utak elhagyását jelenti. A változás még a teljes átalakulást is jelenti annak fogalmáról, hogy kik vagytok, amiről azt hittétek, hogy ti vagytok, az egész identitás megváltozik. Nem könnyű. A shaumbra többsége hosszú időn át együtt voltak. Utazásunk Tien Templomaiban kezdődött, Atlantiszban, folytatódott majd Yeshua korában és megújítjuk most ezt a Szikla Családot itt, az Új Energiába való átmenet idejében. Nehéz a változás. Shaumbra tudja. Ezért gyűlünk össze minden hónapban, műhelyekben vagy szemináriumokban: nem annyira azokért a szavakért, melyeket én, Tóbiás kimondok, hanem az ezzel a családdal való együttlét energiájáért.

Mindenekelőtt megkérlek, értsétek meg azt, hogy nem Tóbiás, Kuthumi, St. Germain, Kwan Yin és a többiek energiájáról van szó. Mi, hallgatni vagyunk itt. Azért vagyunk itt, hogy osztozzunk a ti saját gondolataitokban. Egy Shoud energiája egyedi, a ti energiátok. Mivel mindannyian tanultunk valamit az elmúlt életeinkből, nem próbálunk hierarchiát vagy vezetést teremteni. Még a Bíbor Körben sincs, hogy is mondjam - diktatórikus vezetés. Nem kapcsolódik az erőhöz. Meghatalmazásról van szó és a meghatalmazás engedélyezéséről, minden személynek. Az üzenet eszenciájáról van szó, melyet meg akartok osztani velünk és amit mi is meg akarunk veletek osztani. Ti is Isten vagytok. Ti rendelkeztek az összes válasszal, nem pedig mi. Ti tudjátok meggyógyítani a testet. Ti teremthetitek meg a valóságot, olyannak amilyennek szeretnétek.

Az emberek többségének problémát okoz ez. Ők azt akarják hinni, hogy a körülmények és a tudat áldozatai ők, mert másoknak, - az égi szinteken lévőknek - a dolga a választás. Azt akarják hinni, hogy ők csupán a sors áldozatai. Mi mindent felborítunk, és azt mondjuk: ti vagytok a Teremtő. Ez nem egyezik bizonyos emberekkel sem családjaikkal, mivel ez változást és egy bizonyos látásmódot igényel. Tehát nem kérjük mindenkitől azt, hogy egyet értsenek velünk vagy veletek, Shaumbrával, és ha közületek valaki - aki most vagy akár a jövőben is itt ül a hallgatók közt a teremben - érzi, hogy az energia számára nem megfelelő, akkor nem kötelező részt vennie. Ha partneretek, barátaitok vagy a család, azt választja, hogy részt vesz ebben a tevékenységben, az egyház tevékenységében vagy azt választja, hogy ateista lesz, bármit választana, mi megkérünk, tiszteljétek útjukat ahelyett, hogy megpróbálnátok rájuk erőltetni a ti nézőpontotokat, eszméiteket arról, hogyan kellene működnie a világnak. Tiszteljétek őket! Biztosítsátok számukra a megfelelő teret! Engedjétek meg, hogy saját álmaikat, saját szívüket kövessék! Ily módon számos konfliktust és drámát elkerülhettek, mely most éppen felgyulladt. Igazán megköszönjük neked ezt a kérdést.

SHAUMBRA 2 kérdése (egy asszony a mikrofonnál): Tóbiás, a múlt hónapban elfogadtam a változás kihívását életemben és elkezdtem dolgozni a "Gnost" CD-el és azóta minden, minden ami a Régi Energiához tartozott életemben elkezdett összeomlani - természetesen sok drámával. Kérdésemnek két vetülete van: először is ha fel tudnál világosítani arról ami történik, eljutok-e majd addig a pontig, amikor már saját lakásomat sem fogom tudni fenntartani. Azt kérdezem magamtól, a Gnostról van-e szó, ha felszabadítok mindent ami a régi energiához tartozik azért, hogy behozzam az Újat. A második vetület az, ha meg tudnád mondani nekünk, akik hosszú időn keresztül hitelekből éltünk és gyakorlatilag elvesztettük bizalmunkat a bankokban, fog ez még számítani az Új Energiában? Mivel mi megpróbáljuk ezt a régi energiában megoldani, de átköltözünk az Újba.

TÓBIÁS: Valóban, amint Kuthumi is elmondotta ma. Ő szétszórta a válságokon átmenő tapasztalatot, a Kuthumi identitása alatt élő földi életében. A falnak ütközés vagy zsákutcába jutás megszokott dolog azok számára, akik változáson és gyors evolúción mennek át. Magam is átmentem saját tapasztalataimon és traumáimon, akkor mikor börtönbe voltam zárva, mindenre dühösen, tortúrákon és poklokon mentem át. Mindent elvesztettem, amivel rendelkeztem, hogy megtaláljak mindent, aki voltam. Most már nincs ilyesmire szükség. Megtanulhatjátok ezt a saját tapasztalatomból és Kuthumi tapasztalatából. Nem kell a mélybe jutnotok, ahhoz, hogy a következő stádiumba átmenjetek. Választhatjátok azt, hogy kecsesen teszitek meg. Választhatjátok ezt, anélkül, hogy mindent elveszítenétek. Ám létezik még egy nagyon régi eszme, mellyel rendelkeztek még ti is és az emberek többsége vagyis, hogy traumákon kell átmennetek az evolúcióban, hogy felszabaduljatok ezektől az energiáktól és előre menjetek, nem kell többé ezt tennetek. Nem kell átmennetek házatok és mindenetek elvesztésén, földhözragadt szegénnyé válva, ahhoz, hogy újra felfedezzétek önmagatokat. Választhatjátok azt, hogy kecsesen és bőségben teszitek ezt.

Akkor, amikor másképp választotok, régi részetek azonnal megjelenik és nem tudja elhinni, hogy átmehettek ezeken a nehéz változásokon, anélkül, hogy mindent meg kellene tisztítsatok és mindent fel kellene szabadítanotok. Ám, lehetséges ez. Megtehetitek, hogy régi vetületeitek, veletek együtt fejlődjenek. Nem kell kétségbeesett helyzetbe kerülnötök. Ám ti, választhattok. Tudjuk, hogy ti az elmétekkel választottatok, de szívetekkel is meg kell tennetek ezt a választást. Azt mondtátok önmagatoknak, hogy ti nem kell szenvednetek, ám különböző utakon, még mindig ezt választjátok. Lépjetek be magatokba és mondjátok minden egyes részeteknek azt, hogy rendben van. Ma, Kuthumi beszélt a szülői énről, az isteni énről, mely belép minden energiátokba, más vetületeitekbe, biztosítva minden egyes részeteket - a pénzügyit, az egészséget, a kapcsolatokat - arról, hogy mindez egy szent, természetes folyamat.

Ami a hitel problémáját illeti, a társalgás hosszú, ám nem tanácsoljuk azt a Shaumbrának, hogy most menjen és merítse ki minden hitel kártyáját. Az előzőkben, "karma kártyáknak" neveztük ezeket, mivel fizetned kell értük. Nem fogtok végezni velük anélkül, hogy így vagy úgy ne fizetnétek értük, mivel kötelességet vállaltatok azért, hogy visszafizetitek. Ne higgyétek azt, hogyha egyszerűen elmentek, ez valamiféle hatással lesz majd, mivel különböző személyek fognak majd telefonon felhívni titeket, akik saját lelkiismereteteket és korrektség érzéketeket fogják képviselni. De, a helyzeteket megválaszthatjátok. Teremthettek helyzeteket, melyek lehetővé teszik, hogy oly nagy bőségetek legyen, melyben e hitelkártyák visszafizetése, semmilyen problémát ne okozzon. Nem fogtok felemelkedni a hitelkártyák számlájára, hogy így fejezzem ki magam.

Eljött az ideje annak, hogy minden egyszerűen tegyél meg. Térj vissza az egyszerű elvekhez, saját választásod elvéhez, a teremtő létéhez, anélkül, hogy másokra alapoznál és lehetővé téve a teljes bőséget! És most, elmondjuk neked nagyon világosan és direkt módon: az energia, melyről beszélünk - az Új energia és a Régi energia - körülötted van most. Szabadon és bőségben van. Nem kell fizetned érte. Nem kell speciális jelszavakat tudnod, a titkos ajtó kinyitásához. Most, körülötted van. Te vagy az egyetlen az univerzumban, aki aktiválhatod. Én, nem tehetem meg ezt érted. A többi Shaumbra sem tehet semmit érted. A szellemhez való imádság sem fog segíteni. Akarnod kell aktiválni. Be kell lépj bensődbe és látnod kell, mi aktiválja ezt az energiát. Ha veszed ezt az ősrégi energiát és kreatív módon alkalmazod, - mit eredményez? Hallgasd a választ, mert ott van. És ne engedd meg magadnak, -kivéve azt az esetet, ha ezt választod,- hogy lemerülj, a teljes pusztítás útján járva, mielőtt áttérnél a következő szintre.

SHAUMBRA 2: Köszönöm.

TÓBIÁS: Köszönjük neked.

SHAUMBRA 3 (Linda olvassa az internetről): Még nem bízom abban, amit érzek. Néha olyan mintha két ellentétes energia húzna különböző irányokban. Mit tudsz mondani nekem?

TÓBIÁS: Valóban. Néha zavar támad a gondolatok és érzetek között. Néha az elme elé ugrik, és át akarja venni a vezetést, értelmezni és elemezni akarja, amiket mi elemi érzéseknek vagy energiáknak nevezünk. Következésképpen beléptek ebbe a konfliktusba, azzal kapcsolatosan, amit igazán éreztek. Tulajdonképpen beléptek a fej játékába. Az érzés a szenzoriális érzékletre vonatkozik, melyet állandóan használtok, mindannyian. Éreztek valamit, amikor más energiák is vannak a szobában. Beléptek egy zöldség üzletbe és embereket észleltek magatok körül, de amelyik pillanatban elkezdtek analizálni, az érzés konfliktusba kerül. Már nem megérzés, hanem egy gondolat. Az Új Energiában az a kihívás, hogy engedélyezzétek önmagatoknak az érzés megtapasztalását anélkül, hogy elemeznétek vagy megpróbálnátok meghatározni. Az elején nehéz, utána könnyebbé válik. Nehéz, mivel hozzászoktatok ahhoz, hogy mindent meghatározzatok és csupán az elemi érzés engedélyezése önmagatoknak, anélkül, hogy megmondanátok a sötétséghez vagy a fényhez tartozik-e anélkül, hogy mennyiségét, mélységét vagy a régi energia más mértékegységét meghatároznátok, nagyon nagy kihívást jelenthet.

Az elemi érzések engedélyezéséről van szó. Az elején nem nagyon kényelmes, mivel nem vagytok hozzá szokva. Az elme rá akar ugrani és átalakítani azt valamivé, ám hagyjátok úgy, ahogy van! Csupán tapasztaljátok meg. Majd utána, az analitikus gondolkodás folyamata megismeréssel helyettesítődik, mely valóban Gnosztot jelent és azt, amit a ti isteni intelligenciátoknak neveznénk. Most, a inkább a megismerés, mint a gondolkodás partján működtök. Lehet nektek óriási érzés és megismerés mennyiségben részetek és úgy, hogy ne engedélyezzétek, hogy az elme feldolgozza azt, hanem engedélyezzétek, hogy isteni megismerés lehessen. Ez egy teljesen más elv. Különbség van, akár egy nagyon régi számítógép és egy utolsó nemzedékes operációs rendszerei között. Még elektromosságra sincs szüksége. Nagyon különböző. Engedélyezzétek magatoknak, hogy elemi, meghatározatlan érzéseitek legyenek, onnan induljatok el!

SHAUMBRA 4 KÉRDÉSE (egy asszony a mikrofonnál): Üdv, Tóbiás. Becsaptál engem. Azt hittem Kuthumi lesz itt.

TÓBIÁS: Néha, úgy teszek, mintha ő lennék!

SHAUMBRA 4: Láttalak már olyannak!

TÓBIÁS (kuncogva): Felteszem ezt az izét a fejemre....

SHAUMBRA 4: Semmilyen kérdésem nincs sem Kuthuminak, sem neked. Csupán üdvözölni szerettem volna kedves barátomat és szövetségesemet, Kuthumit, aki már el is szaladt innen.

TÓBIÁS: Ám van nekem egy kérdésem hozzád.

SHAUMBRA 4: Pontosan ettől féltem.

TÓBIÁS: Nem azt fogom kérdezni miért ment át a csirke az után, de mindenképp kérdezni fogok valamit. Mit csináltál azóta, amióta utoljára beszéltél egy ittenihez hasonló csoport előtt?

SHUAMBRA 4: Egyáltalán nem emlékszem, mikor beszéltem utoljára. Vagyis ebben a teremben volt?

TÓBIÁS: Ebben a teremben, a mikrofon előtt, kissé haragosan, kissé stresszesen. St. Germain megnyilvánulását óhajtottad.

SHAUMBRA 4: Aaaha, St. Germain. Igen! Gyakran gondolok erre.

TÓBIÁS: Igen, kézzel fogható bizonyítékot akartál... Azt akartad...

SHAUMBRA 4: Hmm… igen..... Tudd meg, hogy nem voltam haragos. Tudtam, hogy a múltban mindenféle játékokat játszottam vele együtt és szerettem volna egyet bemutatni ezekből mindenkinek. És sajnáltam, amikor azt mondtad nekem, hogy 1 cm távolságra van tőlem és én nem láthattam őt, hogy nem nézek ki túlságosan jól és így tovább, majd azt mondta, ölel engem. Sajnáltam. Hogy érzem most magam? Ez egy más élet. Más nő vagyok. Ezt akartad kérdezni? Nem.

TÓBIÁS: Lehetséges.

SHAUMBRA 4: Rendben, azt szerettem volna javasolni, mivel nem volt kérdésem, hogy osszátok meg velünk mindazt, amit tesztek – te, Kuthumi, St. Germain és mindazok akikkel a napokban együtt sétáltok, miközben a Shaumbrát nézitek és hahotáztok mindazon amiket láttok... vagy nem. Egyelőre melyek a legjelentősebb megfigyeléseitek és szeretnétek-e valamit közölni velünk?

TÓBIÁS: Nagyon, nagyon sok mindent és állandóan megbeszéljük ezeket! Mi beteljesítettük e küldetés ránk eső részét. A fátyol felénk eső részén való munkára vonatkozott és folytatnunk kellett a ti bátorításotokat és támogatásotokat, tudva azt, hogy nagyon, nagyon dolgotok lesz. Az egyik legmegszokottabb társalgási témánk az, hogy minden jól halad, jobban mint ahogyan számítottuk. Mi rosszabbra számítottunk. Arra számítottunk.... meg kell győzzük Cauldre-t, hogy elmondja (nevetés és Tóbiás kuncog). Felkészültünk arra, hogy sok Shaumbra már közös munkánk első évében el fog menni és meglepődtünk számuk gyarapodását látva - Shaumbra, a munkájára, az ebben az életben megtett utazására annyira rákoncentrált maradt! Nagyon örülünk annak, hogy ilyen sokan együtt maradtak a legnehezebb időszakokban.

A nehezén átmentetek. A dolgok újból egy változás folyamaton mennek át, ám ez már nem a régi pusztítás formája, amit már megtapasztaltatok. Most, a ti tapasztalatotok, érzéseitekké válni. A változás nagy része bennetek van, ám a nehéz energiák tulajdonképpen rajtatok kívül vannak. Ebben az időszakban, célkitűzésünk az, hogy segítsük megértetni a Shaumbrával ezt az egyszerű elvet. A stresszt és feszültséget okozó dolgok többsége, nem tőletek származik. Ti, oly sokat éreztek és kívül értelmezitek ezeket. Egyik legnagyobb örömünk, a kvantumugrás ünnepének közeledése és az, hogy ilyen nagyszámú Shaumbra csoportunk van, akikkel közösen dolgozunk ezen a folyamaton. Ez egy történelmi pillanat. Talán tündérmesének vagy spirituális sárgarépának hangzik ez, ám igazán megtörténik. Eonokkal ezelőtt megjövendölték. Egyszerűen belépünk a tudat új korszakába. Túllépünk azon, amit ti ész vezette embernek neveznétek, átlépünk az Új Energiába. A régi rendszerek válságait és kihívásait hozza létre ez és nagyon nehéz a Shaumbra számára átélni ezeket az időket. Ám ti kibírjátok, kitartotok, haladtok előre.

Most, van még egy dolog melyen St. Germain, Kuthumi és én dolgozni fogunk mindannyitoknál. Nagy jelentőséggel bíró ponton vagytok. Rendkívüli evolúción mentetek át. Oly sokat tanultatok! Megtanultatok önmagatok mestereivé lenni és nincs más mesteretek önmagatokon kívül. De most, egy híd megteremtéséhez, az energia integrálásához, a férfi és női és a többi energiák integrálásához magatokban, a következő lépés a tanultak alkalmazása. Ezért mondta Kuthumi, hogy a filozófia véget ért. Itt az ideje, hogy ne gondolkodjatok, ne beszéljetek, hanem kezdjetek cselekedni. Mi, nem tehetjük meg ezt. Nem rendelkezünk fizikai mechanizmusokkal, melyekkel ti rendelkeztek. Ti, vehetitek ezt az energiát, istenségeteket minden kis részetekkel, mindent, amit ezekben az években tanultunk és alkalmazhatjátok. Ez egy spirituális káosz túllépését jelenti: átmenet a filozófiáról és gondolkodásról - a gyakorlati alkalmazásra. De, amint tudjátok, a káoszok néha mélyek és sötétek és néha azok, akik átugranak rajtuk hajlamosak, az ugrás előtt megdermedni. Hajlamosak először belépni az elmébe, hogy felbecsüljék ezt a káoszt. Tudni akarják mennyire mély, mekkorát kell ugraniuk és mi van a túlsó felén.

Az energia működési módja és az élet többi mechanizmusai miatt, ezek a válaszok nincsenek ott. A bizalomnak is , még ugrania kell. Ti magatok cselekedve, - ez a bizalom igazi bizonyítéka, annak teljes megnyilvánulása, amiről beszéltünk. Sokkal fontosabb az, hogy itt vagytok ti, Shaumbrák nekünk, megnyilvánulva, teremtve, reálissá és tapinthatóvá téve ezt az energiát, lehozva a Földre, mint az, hogy csupán beszéltek róla. Sokkal fontosabb mint az, hogy én, Tóbiás, St. Germain vagy bárki közülünk, hirtelen megjelenjünk előttetek, majd eltűnjünk. Ez tönkretenné éveken át tartó munkátokat. Teljesen elvonná a figyelmeteket. De akkor, amikor megtanuljátok hogyan bánjatok ezzel az energiával, hogyan dolgozzatok vele hatékonyan bőséget teremtve életetekben - ez a bizonyíték. Ez az a standard, amit a többi ember keres. A következő 9 hónap folyamán, természetesen mindannyitokkal fogunk beszélni, megkérdezve tőletek, mit kezdtetek ma az Új energiával? Reggel felébredve, rá gondoltatok? Új filozófiát teremtettetek belőle, elméteket kihívás elé állító fogalomként, vagy gyakorlatba ültetitek életetekben? Növekedtetek, hogy standarddá váljatok és az Új Energia Teremtőivé? Másvalami?

SHAUMBRA 4: Nagyon röviden. Amikor Kuthumi és én együtt dolgoztunk a könyveken, volt abban egy fejezet a mi teremtésünkről, a "nincs semmi ott" teremtéséről, ahogy ő nevezte. Nincs ott semmi, rajtatok kívül. És most, mi vagyunk és azt hiszem minden nagyon reális, én megtapasztaltam, de mégis van ott valami, ami nem mi vagyunk, vagy nem? Ez az energia, mellyel találkozunk annyira provokatív, - tehát rólunk van szó? Ez olyan valami ami...

TÓBIÁS: Tulajdonképpen van - filozófusokká válunk most - de válaszolok. Tulajdonképpen, te vagy és az emberek többi része egyfajta tömeg tudatban és nem - fizikai partokról lévő entitások. De ez a vetület te vagy, egy te a múltból. Egyik múltbéli részed, a régi energiából, mely szorosan kapaszkodik hozzá, belépett a drámába, félelembe és a többiekbe. A másik rész, nagyon lineáris és nagyon dualitás orientáltságú, nagyon elvált volt. De ennek a részednek nem kell feltétlenül elmennie. Te, csupán túl fejlődtél az ő korlátain, ám ő még megmutatkozik azokban az energiákban, melyekről beszélünk. Bizonyos módon igen, rólad és a többiekről van szó, de múltbéli énedről.

SHAUMBRA 5 kérdése:(Linda olvassa az internetről): Júniusban azt mondottad, hogy az emberiségnek szüksége van adminisztrátorokra üzleteihez. Azt mondtad boldog leszel, ha az Új energia üzleteiről fogsz beszélni. Szerinted egy különálló channelingre lesz szükséged, az új üzletek modelljeinek megteremtéséhez? Mivel most rakom le egy üzlet alapjait, érdekelne engem néhány információ, mely útmutatást adna, hogyan valósítsam meg ezt az Új Energiában?

TÓBIÁS: Úgy hangzik ez, mint a "Kérdezd Tóbiást" ülés reklámja, melyet két-három hét múlva fogunk megtartani. Az Új energiás üzletekről lesz szó és a helyi honlapokon rendelkezésetekre bocsátjuk. Köszönöm!

SHAUMBRA 6 kérdése: (egy asszony a mikrofonnál): Hello Tóbiás! Ez Wilhelmina kérdése, Hollandiából. Ő azt mondja, hogy azzal ha szuverénné leszel, nem tűnsz szeretetteljesnek sem együttérzőnek, azoknak akiket el kell hagynod. Már láthatom azt, hogy régi kötelékek voltak ezek, azonban nagyon sok családtagomtól és barátomtól eltávolodtam az utóbbi években így vagy úgy, mert tény…hogy nem jellemezne a szeretet és együttérzés standardjaként engem, ebben a pillanatban. Íme a kérdés: hogyan egyeztessed a szuverénné válás folyamatát azzal, hogy egyidőben szeretetteljes és együtt érző is legyél?

TÓBIÁS: Valóban! Az első dolog a szuverénné válásban az, hogy elsősorban magaddal szemben érezz szeretet és együttérzést. Nem valósíthatjátok meg ezt anélkül, hogy önmagatokat szeretnétek. A többiek, akik hozzászoktak ahhoz, hogy más emberekből táplálkozzanak, és akiknek van egy bizonyos meghatározási módjuk arról, hogy ti vagy bárki más hogyan kellene velük bánni, hogy ti mindig csak adjatok, adjatok és adni kellene nekik! Ez a Régi Energiának az egyik elve, mely energiát csavar ki az emberekből és ők megbetegednek, meghalnak és ti most, itt, meg kell próbáljatok velük dolgozni. Ez egy nagyon-nagyon régi ciklus. Vegyétek példának egy embert, aki megtanulja szeretni önmagát - néha el kell válnia a többi embertől, hogy ezt megtegye. Istennek, néha szintén maga mögött kell hagynia egyes dolgokat, hogy ezt megértse. Néha, nagyon messzire kell mennie mindentől, hogy pihenjen, amint St. Germain tette, ahogyan Kuthumi tette, ahogyan én, és sokan mások is tették. Néha az emberek, ti Shaumbra, megtanuljátok, hogy engedni kell felszabadulni bizonyos régi dolgokat, el kell hagynotok saját utazásotokat, egy időre. Igen, ez megbolondítja majd a többi embert, mivel egy komplex hálózatot építettetek ki velük, egy tudati hálózatot és ők érzik jelenlétetek hiányát. Ők haragot és éhséget éreznek, mivel nem táplálkozhatnak azokból a dolgokból, melyeket ti szeretetnek és együttérzésnek neveztek.

De ez valóban szeretetet és együttérzést jelent? Rendben, a válasz bennetek található. Hatoljatok be önmagatokba és kutassátok, milyen önmagatokat szeretni! A legnehezebb személy lesztek, akit valaha is szerettetek. Könnyű "szeretni" - egy korlátozó típusú módon - könnyebb másokat szeretni, könnyebb együttérzést érezni. Kisé elkeseredek amikor hallom, hogy az emberek tévesen értelmezik ezeket a szavakat. Néha az együttérzés, akkor amikor ezt valaki egy másik személyre vonatkozóan használja, azt jelenti, hogy neki gyenge játékosnak kellene lennie, az ő naivságát feltételezi és azt is feltételezi, hogy mindig csak adni, adni kell neki. Ez nem egy hasznos és egészséges kapcsolat. Most, képzeljetek el egy teljesen szuverén lényekből álló világot, akiknek nincs szükségük arra, hogy másokból táplálkozzanak, akik választhatnak, azok lehetnek akik csak akarnak! Nem fognak többé olyan dolgok létezni mint a háborúk. Nem lesz többé szegénység. Mindenki saját magát fogja felhatalmazni.

Ezért, amikor ti vagy másvalaki, átmentek saját változásaitokon, miközben beléptek a szuverenitásotokba, néha ez a dolog azt jelenti, hogy felszabadítjátok a régi dolgokat és egyesek nagyon örülni fognak ennek. A jó hír az, hogy miközben eljuttok a szeretet, megértés és szuverenitás igazi megértéséhez, helyre állíthatjátok a kapcsolatokat azokkal akiket engedtetek a régi kapcsolatokból elmenni és egy Új energiás kapcsolatotok lehet, egy régi, karmikus kapcsolat helyett. Nagy különbség van köztük! Köszönöm!

SHAUMBRA 6: Volt neki még egy kérdése. Tudni szeretné, miért használtad Ramtha, régi nevét, a Gnosztra vonatkozó kérdés-válasz ülés alatt?

TÓBIÁS: Mi az Ohamah nevet használjuk, mely egy nagyobb és átfogóbb energia, ahogy neveznétek. Ramtha, az egyik jellemzője volt, Ohamah egyik vetülete, mely abban a bizonyos személyes életben létezett. Mi, gyakran összekavarjuk és Cauldre veszekszik velünk, mondva, hogy ennek más behatásai is vannak törvényes szempontból. De ő az, aki van. Ramtha energiája még nagyon jelen van a Földön, sok, sok embernek segítve új megértésükben. Mi hajlamosak vagyunk direktebb módon dolgozni az Ohamah teljes energiájával. De, megismétlem, az energiák nagyon hasonlóak.

SHAUMBRA 6: Köszönöm!

SHAUMBRA 7 kérdése: (Linda olvassa az internetről): Fel tudnád kérlek frissíteni memóriámat és elmondanád nekem, miért tértem vissza ide? Tudom, hogy én választottam, értelmesnek is tűnik ez, ám soha nem tudtam elképzelni miért. Azonban, miközben csupán női, anyai, művészi, tanítói oldalamat érzem, és nem érzem úgy mintha volnék vagy tenném ezeket a dolgokat, egész jelenlétemmel, egyik itt leírt szenvedélyemet sem valósítom meg, nem is szólva arról, hogy megízleljem a jutalmat mivel megélem ezeket. És igen, lélegzem, azonban valószínűleg csupán részlegesen. Komolyan, szükségem van a helyzet bölcsebb perspektívájára, kérlek és miért van így?

TÓBIÁS: Abszolút! Visszatérni a földre ebben a pillanatban, a ti, mindannyitok választása volt. Nem karmikus okokból tettétek ezt. Amint már előzőleg is elmondtam, átmentetek mindezeken. Nem kellett volna többé ide jönnötök. Azonban, mivel láttátok az Új Energiába való átmenet e korának potenciálját és lehetőségét, bizonyos értelemben szinte, nem tudtatok ellenállni. Nagymértékben részt vettetek a Föld teremtésében, áthaladva Lemúria, Atlantisz, Krisztus korán és most áttértek az Új Energia korába. Mondhatni, nem tudtatok nemet mondani. Olyan ez, mintha látnotok kellett volna, hogyan fog e játék kibontakozni. Ugyanakkor azt is tudtátok mindannyian, mennyi mindent nyújthattok a többi embernek, bőséges tapasztalatotokból! Tudtátok, hogy nagyon sok mindent meg kell tanítanotok az embereknek, akár a Bíbor Kör által, akár a saját számlátokra kifejlesztett dolgok által. Tudtátok, hogy sok millió ember lesz, úgy mint ma, akik új utat kérnek. A régi út, az régi. Ők új és különböző utat keresnek.

A többség közületek 30, 40, 60, 70 évvel ezelőtt jöttetek a Földre, tudva azt, hogy még nem megfelelő az idő, azonban a dolgoknak meg kellett változniuk a Földön. Először, át kellett mennünk a nukleáris háború és a Föld pusztulásának potenciálján. Át kellett haladnunk a millennium időszakán, egy másik potenciállal, hogy a Föld energiája önmaga által összeomoljon. Mindezeken áthaladtunk és most, az utóbbi 6 évben, az Új Energia kora felé haladunk. Ígyhát, a pillanat megfelelő. Egy támogatási szabványban voltatok, mondhatni, világi dolgokat vállalva föl életetekben - munkahelyet vagy családot, vagy más hasonló dolgokat - a megfelelő pillanat érkezésére várva és arra, hogy a többi ember felemelje kezét és ezt mondja: én valami mást/különbözőt keresek. Én, egy Tanítót keresek, aki segít nekem saját utamat felfedezni. Ez a pillanat épp most, itt van. Most van a pillanat, azonban újból, sokan közületek hozzá szoktak a várakozáshoz, arra várakozva, hogy utolérjen a tudat, ígyhát még mindig várakoztok. Mi, azért vagyunk itt, hogy bátorítsunk titeket, mivel most van a pillanat!

Nem arról beszélünk, hogy menjetek és evangelizáljatok. Nincs erre szükség. Nagyon sok ember létezik ezen a világon, akik spirituális tanítót keresnek. Keresnek valakit, aki emberi vezető legyen számukra a felemelkedés folyamatának idején, Tehát, pontosan ez a pillanat. A Shaumbra szenvedélyéről van szó, e tevékenység beteljesítése iránt és ez most jelen van. Köszönöm!

LINDA: Még két kérdés.

TÓBIÁS: ... mely lehet négy.

LINDA: Tudod, hogy bulit szerveztem...

TÓBIÁS: …azt hittem épp most, részt veszek a bulin! (nevetés)

SHAUMBRA 8 kérdése: (egy férfi a mikrofonnál) Tóbiás, nagyon örülünk, hogy csatlakoztál hozzánk, ma délután! És nagyon, nagyon meg szeretném köszönni neked, hogy megosztottad velünk a szexuális energiáról szóló anyagot. Kérdésem az, hogy alig két hét múlva már 2007 lesz és itt lesz a kvantumugrás: van valami üzenet vagy néhány gondolat, melyet a Bíbor Tanács megoszthatna földi részével, a Bíbor Körrel vagy Bíbor Kör Energia Társasággal?

TÓBIÁS: Természetesen! Létezik ez az üzenet, amint mondod, hogy az Új Energia Kora itt van. A kvantumugrás itt van. Az emberek továbbra is sok, sok kihíváson fognak átmenni felé vezető útjukon és általa. Csupán, mert mi kitűztük 2007.szeptember 18.-át, ez nem jelenti azt, hogy minden ember azonnal békét fog kötni egymással. Még létezni fog, az átalakulás időszaka. Annyit szeretnénk mondani, hogy ez az időpont után, mindennek a potenciálja meg fog változni, - a gyors változások megvalósításának képessége, a könnyű változások, a feltalálás és teremtés képessége, - mindez meg fog változni az egész emberiség számára. Ti, magatokhoz ölelhetitek ezt az energiát, nem kell várakoznotok. Azonban, mi azokról a dolgokról beszélünk, amikor a dolgok elérik...amikor a tudat - kénytelenek vagyunk nem pontos szavakat használni – azonban amikor a tudat felgyorsul addig a pontig, amikor olyan gyorsan fog fejlődni, hogy át fog térni a régi utakról, egy új típusú rendszerre, mely egyáltalán nem vonatkozik az utakra. Tehát ne legyenek túlságosan nagy elvárásaitok a szeptember 19. változásokkal kapcsolatosan, hanem számítsatok arra, hogy bárminek a potenciálja meg fog változni ezután.

Ezután, amint már elmondottam nektek, egyre több és több ember fog spirituális válaszokat keresni. Ők reális válaszokat, nem csupán szabályokat, banalitásokat fognak keresni. Ők a saját életük vezetéséhez és megtapasztalásához fognak egy új utat, módozatot keresni és ez a Shaumbra jelenlétének az oka. Nem azért vagytok itt, hogy az ők gurujuk legyetek. Nem azért vagytok itt, hogy az ők vezetőik legyetek. Azért vagytok itt, hogy egy standard, egy emberi vezető legyetek, hogy megmutassátok nekik, hogy e dolog megvalósítható. Átmentetek e sötét és nagyon tekervényes dzsungelen - először haladva át rajta - nem tudva még azt sem, hogy egy rakás szar-e, ahogy ti mondjátok. Anélkül, hogy tudtátok volna, vajon nem körben forogtok-e, sem azt, milyen démonok rejtőzködnek a fák mögött. Mihelyt az első csoport átment ezen, egy út teremtődik. Most, a többi embernek saját számlájára kell átmennie, azonban ők már tudják, hogy megvalósítható. Sokkal világosabban fogunk az Új energiáról beszélni, de köszönet a kérdésedért!

SHAUMBRA 8: Köszönöm!

SHAUMBRA 9 kérdése: (Linda olvassa az internetről): Kérlek, segíts megértenem, miért kezdtem viszonyt egy nem szabad személlyel, aki nem hajlandó és nem szeretné elhagyni családját?

TÓBIÁS: Többféle okból: Egy egyezmény ötlik most elmémbe, azonban mélyebb szinteden annak megértése is, hogy te tudod azt, más dolgok fognak életedben az elkövetkezőkben megjelenni és ha túlságosan elköteleznéd magad, személyes egyezséggel az illető személlyel, akiről beszélsz, számodra túlságosan megterhelő lenne energetikai szempontból. Csodálatos lehetett volna, ám elvonna téged a többi szenvedélyedtől. Ígyhát úgy döntöttél, hogy megízleled kissé, azonban nem veszel részt az egész ebéden!

SHAUMBRA 10 kérdése: (egy férfi a mikrofonnál): Oh Tóbiás, Tóbiás, Tóbiás! (Tóbiás kuncog) Mit kezdjek veled? Szárnyas lovamon repültem, hogy itt lehessek, a Bíbor Kör Rendjének segítőjeként vagy standardként, hogy csatlakozzam hozzátok e kerek asztalnál, e mágikus ünnep alkalmával és tulajdonképpen nincs kérdésem, de íme most mégis megjelenik.

TÓBIÁS: Ez ma, úgy látszik ragályos. Sok kérdés nélküli megjelenés, a mi kérdés - válasz ülésünkön.

SHAUMBRA 10: Most megjelenik egy, és te tudod, hogy borzasztó évem volt, meglepő tapasztalatokban fogalmazva - hitrendszerek semmisültek meg, míg mások....

TÓBIÁS: Szétforgácsolódtak?

SHAUMBRA 10: ... szétforgácsolódtak és felszabadultak, következésképpen például, az utóbbi évben egyetlen versenyem sem volt. 50 km-t szaladtam hetente, csupán azért, hogy testsúlyomat megőrizzem. Egyetlen versenyen sem vettem részt. Gyakorlatilag, nem növekedett a testsúlyom. Ugyanakkor nem ittam alkoholt 20 éven keresztül és felszabadultam e hitrendszer alól, hogy alkoholista vagyok, míg nemrég visszatértem az italhoz, bár kissé féltem egy ideig attól, vajon valóban megszabadultam-e vagy nem ama hitrendszertől; rendben, most már nagyon világosan tudom, hogy eltűnt. És, egyszerűen kíváncsi vagyok, apropó, tudod, nagyon dühös voltál akkor a börtönben, ha jól meggondolom most!

TÓBIÁS: Nagyon dühös!

SHAUMBRA 10: Emlékszem, nagyon dühös voltál. Visszatérve kérdésemhez... csupán ki szeretném fejezni, azt kérdezem, van-e valami javaslatod arra, milyen hit rendszert kellene most felszabadítanom? (egyesek nevetnek)

TÓBIÁS: Tulajdonképpen, a hit rendszerek nagyszerű dolgok! Briliánsak! Egy rendszer akkor válik elavulttá, amikor csapdába ragadtok vagy leblokkoltok. Ez a dolog gyakran megtörténik. Egy ember, kifejleszt egy hitrendszert, és nem engedi fejlődni. Ez börtönben tartja őt, a ti kifejezéseteket használva, és később majd azt hiszi ő, hogy csupán egyetlen hit rendszer létezik. A hit rendszerek nagyon kreatívak. Megihletnek titeket. Kiterjednek. Ezek lehetővé teszik az ember számára, hogy megvalósítsa saját álmait és engedélyezik egy ember angyalnak, egész utazásának beteljesítését. Minden rendben van a hit rendszerekkel addig, amíg engedélyezitek a kiterjedését, a változását és áramlását, hogy folyamatosan új helyzetekhez alkalmazkodjon. Te, nagyon beragadtál abba a hit rendszeredbe, hogy alkoholista vagy. Ez beléd fúródott. Hipnotizált az a hit rendszered, hogy alkoholista voltál. A jó hír az, hogy ez megmentett téged az önpusztítástól, ebben az életedben, mivel úton voltál felé. A rossz hír az, hogy te folytattad ama hit rendszer megőrzését, egy félelemteljes gondolkodásmóddal, hogyha felszabadítod, vissza fogsz majd térni régi, részeges énedhez. (egyesek nevetnek) Ígyhát te is azt érezted, nem feltétlenül, amit én éreztem, azonban féltél attól, hogy visszatérsz régi önmagadhoz. Következésképpen, te nagyon mereven őrizted ezt a hitrendszert.

Nyilvánvaló módon, engedélyezve ama hit rendszer megváltozását és kiterjedését, egészen addig a pontig, ahol e hitrendszer ott található, ahol te voltál, amit te alkoholistának neveznél. Pszichikailag, alkohol-függő voltál. Azonban most ez kiterjed, és te azt mondod, hogy nem jelent már korlátozást, nem kell már annak nevezned magad és rendelkezel a mértéken felüli ivás csodálatos tapasztalatával, miután megtanultad milyen abba hagyni az ivást. Ez a hitrendszer kiterjed és fejlődik és ez egy különös dolog, mellyel játszadozhatsz. Ez a te hitrendszered. Te teremtetted. Most, érezd és figyeld amint kiterjed! Rólad van szó, azonban életerő-energiát tartalmaz, mely folytatásra készteti. Merre tart tovább? Mit fog tenni? Nem arról van szó, mintha mi bármit is tagadnánk, arról a hitedről, hogy te alkoholista voltál, miután száraz alkoholistává váltál, ivás nélkül, – két különböző hit rendszer, mely ütközött egymással. Azonban most ezek, egy nagyobb hit rendszerbe fejlődnek. Mit jelent ez? Attól függ, mit választasz?

Tőled függ, hogyan játszol vele. Tőled függ, hogy energiát adj hozzá és figyeld, hogyan fejlődik. Ha nem kívánod, talán mindenképp folytatódni fog, forogva vagy tekeregve, mindig új módon, újra teremtheted. Nem kell strukturálnod. Nem kell kalapácsot, szegeket, deszkákat venned és megpróbálnod bezárni, modellálni azt a hit rendszert. Ő az apály és a dagály, azonban te, újra irányíthatod folyását. Tehát, kedvesem a fényből, miben akarsz ma hinni?

SHAUMBRA 10: Nem hiszem, hogy hinni szeretnék valamiben. Csupán szeretnék teljesen tudatos lenni. TÓBIÁS: Ez egy jó hit rendszer. Azt hiszed, lehetsz teljesen tudatos? Akkor, ez a hit rendszer elvisz téged majd a tudat áramlásába. Azonban ne ragadj bele ama hit rendszer korlátaiba, mivel te túl mehetsz a tudaton és ez már egy teljesen más beszélgetés témája.

SHAUMBRA 10: Oké. Nagyon köszönöm és inni fogok erre! (nevetés és taps)

LINDA: Utolsó kérdés.

SHAUMBRA 11 kérdése: ( Linda olvassa az internetről): Szeretném megérteni és megismerni a különbséget az önkontroll, - ahogyan az Oslóban zajló ülésen tárgyalták, - és a standard technológia között.

TÓBIÁS: Az emberek önuralomra törekednek, sokféle módon, mely egyezik a kérdéssel és az imént elhangzott beszélgetéssel. Ők átvesznek egy hitrendszert, majd ellenőrzik azt. Korlátozzák azt és lényegében, megfojtják ama hit rendszert vagy teremtő potenciált. Megfojtják és korlátozzák, ily módon saját élet tapasztalataikat korlátozzák. Abban a pillanatban, amikor felszabadítjátok ellenőrzéseteket a hitrendszereitekről, energiáitokról és teremtéseitekről, ezek kiterjednek, általatok most még elképzelhetetlen módokon. Miközben felszabadítjátok a kontrollt, amikor engeditek nekilendülni a szárnyas lovat, olyan dolgok teremtődnek majd életetekben, melyek erősen különbözőek lesznek. Meg fogjátok teremteni a gyógyítás képességét, még akkor is ha lesznek akik azt mondják majd, hogy nem lehetséges. Rendben, akkor még nem volt lehetséges, ám ha ti hiszitek, hogy a tökéletesen egészséges, tiszta, standard sejt, a test minden sejtje fele sugározhat, üzenetet küldhet, elektromágneses jelzést adhat át az összes beteg, kiegyensúlyozatlan sejtnek, e dolog lehetséges lesz! Ha felszabadítjátok a kontrollt és a korlátokat, abban a pillanatban, minden lehetségessé válik!

Amikor ezt fogjátok tenni, amikor felhatalmazott emberekké váltok, az öngyógyítás képességével, bőségben és örömben élve életeteket, standarddá fogtok válni, mindenki más, a többi ember számára. És ez képezi, a Shaumbra tanítások eszenciáját! Ígyhát azt fogjuk mondani mindenkinek, amit Luke-nak (A csillagok háborújából) is mondtunk a hitrendszerekről - semmi rendellenesség nincs ezekben! Ti teremtő lények vagytok, akik egy hitrendszert vagy energetikai fogalmat használtok, teremtéseitek megtapasztalásához. Csupán amikor korlátozzátok magatokat vagy ellenőrzitek hiteteket, akkor önkontrollt alkalmaztok és korlátozzátok teremtő éneteket. Szabadítsátok fel a kontrollt! Menjetek és legyetek őrültek, azonban magatok teljes kimerítése nélkül, ahogyan Kuthumi tette! Szabadítsátok fel a kontrollt, mellyel testeteket, elméteket ellenőrzitek és kezdjetek megtapasztalni valami teljesen különbözőt!

Ezzel, shaumbra, a legjobbakat kívánjuk nektek az ünnepek alatt!! Ez alkalommal, házi feladat nélkül! Egyszerűen, arra kérünk titeket, hogy örüljetek az életnek és kutassátok, tapasztaljátok meg!

És így van ez.

(Fordította: Korpos Magdi)


A Bíbor Páholy Tóbiását Geoffrey Hoppe, más néven "Cauldre" adja elő, aki a coloradoi Goldenben él. Tóbiás története a bibliai Tobit könyvéből megtalálható a Crimson Circle weboldalán (Http://www.crimsoncircle.com). A Tóbiás anyagok térítés mentesen állnak a világ fénymunkásai és a Shaumbra rendelkezésére 1999 augusztusa óta, amikor Tóbiás azt mondotta az emberiségnek, hogy a pusztulás potenciáljától tovább lépett az Új Energia felé.

A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik elsőkként mennek át az Új Energiába. Amint megtapasztalják az örömeit és a nehézségeit a mennybemenetel felemelkedési állapotának, avval segítik a többi embert utazások részleteinek megosztásával, óvva és kalauzolva őket. Több, mint ötvenezer látogató jön el minden hónapban a Crimson Circle web szájtra, hogy elolvassa a legújabb anyagokat, és megvitassák a saját tapasztalataikat.

A Bíbor Kör havonta gyűlik össze Denverben, Coloradoban, ahol Geoffrey Hoppe-n keresztül Tóbiás bemutatja a legújabb információkat. Tóbiás állítása szerint ő, és a többiek a mennyei Bíbor Páholyból csatornáznak az emberek felé. Tóbiás szerint, leolvassák az energiáinkat, és vissza-tolmácsolják a saját információikat a számukra, tehát így láthatják az emberek magukat, ahogyan kívülről látszanak, miközben megtapasztalnak belülről. A "Shoud" a csatornázás szerves része, ahol Tóbiás félreáll, és az emberek energiája közvetlenül csatornázódik át Geoffrey Hoppe-n keresztül.

A Bíbor Kör találkozói nyitva állnak a nyilvánosság előtt. A Bíbor Kör a bőségére a nyitott szereteten keresztül tesz szert, és a Shaumbra ajándékaiból, szerte a világból. A Bíbor Kör legvégső célja az, hogy humán kalauzolókként és tanítókként szolgálják azokat, akik a belső spirituális ébredés ösvényén járnak. Ez nem evangelizáló misszió. Nem "örömhírhozás." Inkább, a benső fény fogja odakalauzolni az embereket a bejárati ajtódba az együttérzésedért és törődésedért. Tudni fogod, mit tegyél és taníts abban a pillanatban, amikor a különleges és drágaságos ember, aki a Kardok Hídjához vezető utazásra akar épp behajózni, eljön hozzád. Amennyiben ezeket a sorokat olvasva, igaznak érzed e sorokat, kapcsolódást érzel hozzájuk, valóban Shaumbra vagy. Tanító és humán kalauzoló vagy. Engedd meg az isteniség magvának benned, hogy virágba borulhasson ebben a pillanatban és mindörökké virágozhasson. Sosem vagy egyedül, az egész világon a család vesz körbe, és angyalok a körülötted lévő birodalmakban.

Kérlek terjeszd szabadon ezt a szöveget nem kereskedelmi alapon, térítés mentesen. Kérlek csatold ezt az információt egészében, beleértve ezen lábjegyzetet is. Minden egyéb felhasználás jóváhagyandó Geoffrey Hoppe-val. Lásd a kontakt oldalt a www.crimsoncircle.com oldalon.

Copyright 2006 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403