Teremtés Sorozat: 12. lecke

Kérdések-Válaszok

 

Elhangzott a Kryon Nyárközépi Fénykonferencián,

 2001. július 12-én

a kolorádói Beckenridgeben

 

 

Ez az első része a Teremtés Sorozat 12-es leckéjének, ami 3 részből áll. A második rész, a 2001. júl. 13-i, pénteki Tóbiás-közvetítés, a harmadik rész pedig a 2001. júl. 14-i, szombati -- Kryonnal és Mihály Arkangyallal együtt  --3 résztvevős közvetítés Tóbiás része. (Immáron EGYSÉG-közvetítés néven ismert)

 

TÓBIÁS: És ez így van, kedves Barátaink, kedves Shaumbrák. Összegyűltünk itt ezen az áldott, szent helyen. Eltölt bennünket az öröm, ahogy összeolvadunk veletek, amikor meghívtok bennünket hozzátok. Már jó ideje várunk arra, hogy együtt tölthessük ezt az időt! Mi még izgatottabban vártuk, hogy idejöhessünk erre a helyre itt a hegyen, mint, amilyen izgatottan ti utaztatok idáig.

 

Ez a szeretet helye. Ez az a hely, ahol az emberek, a shaumbrák a világ minden tájáról összejöttek, hogy 3 és fél napot együtt töltsenek szeretetben, összekapcsolódva. Ezúttal az általatok Nyárközépi Fénykonferenciának nevezett összejövetelen vagytok. Mindannyian,

akik itt vagytok, erőt gyűjteni jöttetek ide. Ezért utaztatok. Azért jöttetek ide, hogy

feltöltődjetek, felfrissüljetek. Erőt gyűjteni jöttetek, hogy megújulva, feltöltődve, új élettel megtelve menjetek le a hegyről, vissza a világotokba, feltöltődve a családotok szeretetével, és a többi emberével, akik itt összegyűltek – ó, igen, ők új életre fognak kelteni benneteket – feltöltve a Szellem, Kryon, Mihály Arkangyal és a Bíbor Tanács minden entitásának szeretetével.

 

Izgatottan vártuk ezt az összejövetelt, mert tudtuk, hogy meg kell állnotok tankolni. Tehát, készültünk rá. Már jó ideje szállítjuk nektek ide az energiákat, hogy feltöltsünk benneteket ezen a hétvégén, hegy segítsünk nektek megújulni. Immáron hetek, hónapok óta dolgozunk veletek, még mielőtt biztosan tudtátok volna, hogy ide fogtok jönni. Valami azt súgta nekünk, hogy ez lehetséges lesz, és mindannyiatokkal dolgoztunk – mindenkivel – erre az alkalomra. Előkészítettük nektek a mi oldalunkon azokat az eszközöket, és energiákat, amik most a legjobban szolgálnak titeket. Ünnepelünk titeket, ha fáradtan, stressztől kimerülten jöttetek is ide. Ne szégyelljétek! Jó helyre jöttetek! A legjobbkor vagytok itt. Engedjétek meg magatoknak azt a fáradtságot, kimerültséget, amit magatokban éreztek! Ó, ti annyit dolgoztatok már, nemcsak előző életeitekben, nemcsak ebben az életetekben, hanem ez az elmúlt néhány év annyira nehéz volt, mivel most alakultok át a régi énetekből az új Isten-énetekbe. Ez nem kis feladat! Spirituális értelemben, a lényetek leglényegében – az érzelmeitekben, a testetekben, a gondolkodásotokban, és ahogyan a helyzeteket kezelitek -- ugrásszerű változásokon mentek keresztül. Nagyon sok változáson mentek keresztül!

 

Ideje, éppen ideje, hogy megálljatok egy kicsit pihenni. Ezért vagytok most itt, és ezért van tele ez a terem spirituális energiával. Figyeljétek a fényeket, szikrákat mindenütt körülöttetek, felettetek, mellettetek. Ezer és ezer és ezer entitás gyülekezik ma itt. Vannak, akiket jól ismertek, és vannak, akikkel még nem dolgoztatok együtt, de most bejönnek a ti új tudatállapototokba. Itt vannak. Most rajtatok a sor, hogy megálljatok pihenni. Élvezzétek az energiákat, amiket ide behozunk. Ezekben a napokban mindannyian azért vagyunk itt, hogy benneteket kiszolgáljunk.

 

Amikor ennek a családi összejövetelnek a végén elhagyjátok ezt a helyet, több szempontból is könnyebbek lesztek. Itt fogtok hagyni néhány csomagot abból, amit magatokkal hoztatok. Itt fogtok hagyni egy részt a régi énetekből, a régi énetekből, mert azon dolgoztatok, hogy el tudjátok engedni, és most ebben az energiában, ezen a szent helyen el fogjátok tudni engedni, mert itt nagy segítség van ahhoz, hogy ezt megtegyétek. Nagy segítség van itt.

 

Mint tudjátok éjjelente dolgoztunk veletek nagyjából az elmúlt néhány hét alatt, főként. Elnézést kérünk azokért, amiket az utóbbi időben álmodtatok, de kellettek az elengedéshez! (nevetés) Ma éjjel és minden éjjel, amíg itt vagytok dolgozni fogunk veletek. Ne nehezteljetek tehát ránk, ha felébredés után úgy találjátok, hogy nem sokat aludtatok! (nevetés) Nagy munka folyik, nemcsak itt a színpadon, nemcsak ebben a bálteremben, hanem mindenfelé, amerre jártok. Itt elsősorban egy mélyreható, szeretetteljes megújító energia van. Ez adja majd nektek az erőt, mire elmentek innen. 

 

Mindannyitokra nagy munka vár. Sok munka vár rátok fénymunkásokra, Shaumbrákra, tanítókra, segítőkre. Sok munka. Szükségünk van rátok. Szükségünk van az energiátokra. Azért vagyunk most itt együtt, hogy megadjuk nektek az erőt ehhez. Most itt az ideje, hogy elengedjétek mindazt, amin eddig keresztülmentetek.

 

Most hagyjátok magatok mögött a régi, emberi éneteket, azt, amelybe beleszülettetek, ebbe a testbe. Most alakultok át egy újfajta emberré, istenemberré, az új energia emberévé. Ez az átalakulás nehéz folyamat, és lényetek legmélyéig próbára tesz benneteket. Ez okozza a fájdalmakat, szenvedéseket a testetekben. Ez okozza azt az érzést, hogy egyik nap felkapaszkodtatok, másnap visszaestetek. Most mentek át a legmélyrehatóbb változásokon.

 

Nincs veletek semmi baj sem – azok számára, akik az utóbbi időben ezen tűnődtök. Nincs veletek semmi baj.  Egyszerűen csak most mentek át azon, ami, mint mondtuk, a legnagyobb változások sora, amin ember valaha keresztülment. Nagyobb, mint amin az Alt-on (Atlantisz) és Mu-n (Lemúria) eltöltött ideitekben átmentetek. Nagyobb, mert az Isten-ségetek, és a krisztusi mag, amit azóta hordoztok, amióta az Otthont elhagytátok – de rejtve, védve volt, eldugva mélyen, messze a tudatotoktól – és ez most jön elő.

 

Isten-ségeteket nem tartottátok ilyen tudatos állapotban az alatt a sok ezer élet alatt, amit leéltetek itt a Földön. Nem tartottátok Isten-ségeteket tudatos állapotban az alatt a több korszaknyi idő alatt, mielőtt még idejöttetek volna a Földre. Ez az Isten-ség, ez a mag bennetek most emelkedik a felszínre. Változásokat okoz az éntudatotok legmélyebb szintjein. És még csodálkoztok, miért fáj néha a vállatok? (nevetés) Csodálkoztok, hogy érzitek a viszontagságos munkátok következményeit? Óriási változásokon mentek keresztül. És ti tudjátok ezt. Legbelül tudjátok ti ezt. Ezért folytatjátok nehéz utatokat, amit eddig is jártatok. Ezért van most ez a 3 és fél napos pihenő. Érezzétek jól magatokat amíg itt vagytok! Fogadjátok el a szeretetet és az energiát és az erőt, amit idehozunk nektek! Kedves Barátaink! Olyan ez, mint egy arany fénysugár, ami idejön és itt lehorgonyoz ezen a helyen, ahol ti ültök. Azért van itt, hogy mindannyian lássátok és érezzétek. Csak ámulunk azon a munkán, amit ti végeztek!

 

Most, ahogy az Isten-ségetek, a krisztustudatotok ébredezik belül, kedves barátaink, további változásokon fogtok keresztülmenni, de azok már simábban fognak menni. A szörfözést használjuk hasonlatként. Most épp egy hullámot lovagoltok meg, az új energia egy hullámát. Pont a hullám csúcsán vagytok. Ti vagytok az élvonalban ezen a hullámon. Hát igen, ismeritek ezt az érzést! Vannak napok, amikor sima ez a hullám és áramlik. Ennek a hullámnak a tetején vagytok. Előre tekintve látjátok ennek az új energiának a lehetőségeit, amit most teremtetek, teremtünk meg itt a Földön. És ez csodás! Érzitek, ahogy áradtok és szárnyaltok ennek a tiszta energiának a hullámán.

 

És, kedves Barátaink, vannak olyan napok, amikor ez a hullám megtörik, és ti vele zuhantok! Lezuhantok a tengerfenékre, és a hullámok beterítenek benneteket. Azt kiabáljátok: „Kedves Szellem! Mit akarsz ezzel mondani nekem? Mi az, amit tudnom kellene? Mit tettem rosszul?” Most elmondjuk nektek, mindannyian, akik itt ezen a hétvégén összegyűltünk, semmit sem tettetek rosszul! Semmi mást nem akarunk ezzel mondani. Ti egyszerűen csak egy újenergia-hullámot lovagoltok meg. Ti teremtitek ezt a hullámot, ti vagytok, akik az energiákkal kísérleteztek. Hébe-hóba még a legnagyobb feltalálóitoknak is, mint pl. akit Thomas Edisonnak hívtak, voltak tévedései. Még neki sem sikerült minden elsőre. Ti vagytok az új energia feltalálói, építészei. Engedjetek meg magatoknak néha-néha egy-egy zuhanást!

 

Ahogy tovább dolgoztok ezekkel az energiákkal, és egyre jobban megengeditek, hogy az Isten-ségetek előjöjjön belőletek, valami új fog történni. Amikor a hullám tetején lovagoltok, és érzitek, ahogy süllyedni kezd, és tudjátok, hogy mindjárt alámerül a teteje, és elkezdtek szorongani és aggódni, hogy vele zuhantok…… ami akkor történni fog az új energiában – a bennetek lévő isteni fény hatására – az lesz, hogy hirtelen felbukkan egy újabb hullám. Egyszerűen át fogtok váltani a következő hullámra. Nagyon gyorsan elkezdtek hullámot ugrani, ahelyett, hogy lezuhannátok a hullámokkal, egyikről a másikra fogtok majd szökdécselni. Jó játék lesz. Csodálatos lesz, és képesek lesztek majd egy újabb hullámra ugrani ott, ahol az előző eltűnt. És akkor, ha majd az a hullám is elkezd süllyedni, megint egy újabbra fogtok ugrani. Kedves Barátaim, ti vagytok az új energia hullámlovasai.

 

Használjátok ezeket a napokat arra, hogy csak megkönnyebbüljetek és beengedjetek bennünket, hogy energiamasszázst adjunk nektek, hogy dolgozzunk az energiákkal rajtatok. Az alatt is, amíg itt vagytok a teremben és hallgatjátok a beszédeket, áramlani fognak be az energiák. Éjjel, amikor alszotok, dolgozunk veletek. Látni akarjuk, ahogy feltölt benneteket az energia! Látni szeretnénk, amint folytatjátok majd a munkátokat, amint segítetek majd ennek az egész Földnek, és minden embernek rajta, hogy átalakuljanak az új energiába. Az átalakulás azt jelenti, hogy az Isten-tudatot előhívjátok, ami eddig rejtve volt mindannyitokban mióta csak elhagytátok az Otthont.

 

Mielőtt a kérdéseitekre válaszolnánk – legalábbis megpróbálunk – szeretnénk nektek, kivétel nélkül mindannyitoknak elmondani milyen nagyon hiányoztok nekünk. Tudjuk, hogy hosszadalmas és fárasztó utatok volt. Nagyon-nagyon hiányoztok nekünk. Amikor átalakultok majd az új energiába, alig várjuk, hogy a nyomdokaitokba léphessünk, és veletek lehessünk ott.

 

Na most, mielőtt tényleg elkezdenénk a kérdéseket ma este, elmondjuk mindannyitoknak, hogy mi vagyunk azok, akik közvetítünk – tieteket. Felfogjuk az információt ennek a csoportnak, a shaumbráknak a tudatából. Egyszerűen csak visszaolvassuk nektek. Mi közvetítünk titeket. Ezt tesszük pontosan. Megvizsgáljuk a tudatotokat, az energiátokat, és azt, hogy hol vagytok, és csak jelentést adunk nektek róla. Ahogy már előző összejöveteleken is mondtuk, mindenkit megkérünk közületek, hogy magatokban keressétek a választ az elkövetkező kérdésekre, nézzetek ti is magatokba. Amikor meghallotok egy-egy kérdést ma este, tekintsetek magatokba! Ne az őrangyalaitokra – merthogy ők elmentek – ne a Szellemre, és senki másra se, Kryonra se, még rám, Tóbiásra se – hanem a saját lényeteken belül keressétek a választ. Amikor ezt teszitek, Isten-énetek kezd majd válaszolni. Ha ezt rendszeressé teszitek, elkezd majd válaszolni nektek. Nézzetek magatokba! Ez építeni fogja Isten-éneteket. Lehetővé fogja tenni, hogy ez a fény előjöjjön egyre erősebben. Belül keressétek a választ! Azután majd mi is elmondjuk a mi válaszunkat nektek. Kedves Barátaink! Érezzétek jól magatokat így együtt a családdal! És akkor most kezdjük el a ma esti kérdéseket!

 

Linda Benyo (cetliről olvassa a kérdést): Tóbiás, szeretném megköszönni, hogy olyan sok kérdésünkre válaszolsz most. (a kezében lévő kérdéskötegre céloz).

 

TÓBIÁS: Vicces ez az egész, ahogyan történik!

 

KÉRDÉS: Tóbiás, amikor a felettes énemmel beszélgetek, honnan tudom, hogy tényleg a felettes énem az, és nem az egóm?

 

TÓBIÁS: Hogy úgy mondjam, gyakorlat közben hamar meg fogod tanulni. Először is, tudatosítsd, hogy nincs különbség az egód és a felettes éned között. Az egódra úgy tekintesz, mint egy alacsonyabb rendű emberi lényre, a felettes énedre pedig úgy, mint egy megfoghatatlan angyalra, aki a tudat egy másik részében létezik. Kezdjed el egyesíteni őket! Figyeld a választ, ami jön. Ne próbáld megítélni, honnan jön! Csak hallgass befelé! Ha többször teszed ezt, és gyakorlod, akkor egyre jobban kifinomul az érzéked. Nem annyira arról szól ez, hogy most az egódat hallod vagy a felettes énedet, hanem inkább arról, hogy ha egyre többet kérdezgeted magad, az megnyit egy csatornát, egy utat, hogy egy igazabb válasz jöjjön be.

 

Kauldre (Geoffrey Hoppe) most arra kér bennünket, hogy mondjuk el az ő történetét, mert eleinte ő sem volt biztos ebben. Egyre biztattuk őt, hogy folytassa. Azt is mondtuk neki, hogy eleinte botladozni fog. Próbált feltevésekbe, jóslatokba bocsátkozni, amik nem mindig váltak valóra, és aztán nem tudott kiigazodni magán. De mi bíztattuk, hogy csak folytassa. Mostmár meg tud bennünket különböztetni saját magától. Egyre jobban megtanul bízni ebben. Titeket is arra kérünk, hogy kérdezgessétek a bennsőtöket. Ne próbáljátok megmondani, honnan jöhetett a válasz! Belőletek jött. Minél többet gyakoroljátok ezt, annál könnyebb lesz majd megkapni a tiszta és igaz válaszokat. Mindennap gyakoroljátok! Egyre erősebben fog jönni. A válasz bennetek van.

 

KÉRDÉS: Tóbiás, kérlek, beszélj nekünk részletesebben a shaumbrákról, a shaumbra-energiáról!

 

TÓBIÁS: Kedves Barátaink! Holnap többet is fogunk erről beszélni, amikor ismét összejövünk, de részben válaszolunk erre a kérdésre ma este. 2500 éve, 2000 éve és 1000 éve jelentős számú emberangyal jött a Földre és különleges energetikai alaptulajdonságokat hoztak magukkal. Nemcsak egy emberről van szó. Nemcsak Sziddhárta és nemcsak Jesua Ben Jozef jött el, hogy fényt hozzon. Egy seregnyi ember jött.

 

2000 évvel ezelőtt volt egy csoport, akik ennek részét képezték. Kedves Barátaink, az itt ülők közül és azok közül, akik ezt most olvassák a legtöbben benne voltatok ebben a csoportban. Nem biztos, hogy épp Jeruzsálemben voltatok abban az időben, bár sokan igen. Egy fontos alaptulajdonságot elhozni jöttetek a Földre, amelyről majd holnap beszélünk. Gyülekeztetek. Találkoztatok. Elneveztétek magatokat shaumbráknak. Ez tulajdonképpen egy titkos társaság volt, titkos csoport. Amikor egymás szemébe néztetek, tudtátok, hogy azért jöttetek abban a fontos időszakban a Földre, hogy valami olyat hozzatok el, amire nagy szükség van. Jelzéseitek voltak az összejövetelekre. Egy bizonyos ruhadarabbal jeleztétek, hogy összejövetel lesz, egy karmazsinvörös sállal vagy valami más karmazsinvörös színű ruhadarabbal. Shaumbráknak neveztétek magatokat. Vannak közöttetek, közöttünk olyan egyezségek, amelyeket még akkor kötöttünk, amikor idejöttetek a Földre azzal az úttal kapcsolatban, amire jöttetek. Nézzetek most egymás szemébe! Tegyétek meg! Nézzetek egymás szemébe! (az emberek a közönségben egymás szemébe néznek) Egy család vagytok. Nézzétek a szeretetet! Nézzétek a fényt! Emlékezzetek arra, amikor megígértétek, hogy egyszer újra együtt lesztek, még ha bármilyen rövid időre is! Nézzetek körül! Ezek a shaumbrák! Ez egy család – shaumbra az Otthon családját jelenti. Most összejövünk itt ebben a szeretetben.

 

KÉRDÉS: Tóbiás, íme az én kérdésem. Mivel energiával gyógyítok, gyors gyógyulásokkal

találkozom minduntalan. Úgy látszik, ez egyszerűen része annak, hogy most minden felgyorsul. Lesz majd olyan, amikor végtagok, szervek, stb. újra kinőnek? Hogyan segítsem ezt hatékonyabban?

 

TÓBIÁS: A gyógyulások, amikkel találkozol, főként a fénymunkás családod körében, egyre gyorsabbak lesznek. Mindannyiotoknak mondjuk, akik itt gyógyítók és segítők vagytok, hogy ti egyszerűen energiavezetékek vagytok. Ti egyszerűen egy hidat képeztek egy-egy ember gyógyulási lehetősége és az ő aktuális vágyuk között arra, hogy megkönnyebbüljenek a betegség leckéje alól. Akik készek a gyógyulásra most – és ezen a hétvégén sok ilyennel fogtok találkozni, mert idejöttek gyógyulni – azért jöttek ide, hogy megkönnyebbüljenek, és a gyógyulások gyorsak lesznek. Mások, ahogy ti is tudjátok már, kedves Barátaink, még nem teljesen készek erre. Ők még sok külső megoldást és gyógyulást keresnek. Még nem

tekintettek mélyen magukba. És ez nehéz lesz. Ne feledjétek, nem rólatok szól. Ez nem a ti gyógyítói hatékonyságotok mércéje. Holnap nagyon hatékony gyógyító technikákat és gyakorlatokat fogtok tanulni (Dr. Eric Scott Pearl-től), amiket alkalmazhattok. Megtanulhatjátok, hogyan legyetek az a bizonyos összekötő a gyógyulási lehetőséghez, ami itt van. És igen, gyors lesz a gyógyulás.

 

Végtagok és szervek újranövesztése – mindez lehetséges. De figyelmeztetünk benneteket. A gyógyítás mértéke attól függ, akivel dolgoztok, a pácienseitektől, a betegeitektől. És vannak fizikai és biológiai feltételek is, amik miatt egy láb kinövesztése nehezebb, mit egy seb begyógyítása. Ebben a Föld fizikai jellemzői is közrejátszanak. Figyelmeztetünk benneteket. Ha azon a bizonyos nagy hullámon lovagoltok a magasban, és a dolgok nem egészen úgy alakulnak, ahogy szeretnétek, és lezuhantok egy időre, csak szállajtok fel újra a hullámra és induljatok neki újra!

 

Mindezek a dolgok, amikről itt most beszéltek, már meglévő lehetőségek. Ti, shaumbrák, fénymunkások világszerte, valójában ti vagytok, akik behozzátok ide ezt az energiát. Tudjátok-e, hogy azért vagytok itt ezen a helyen, hogy megismerjetek néhányat a legmodernebb technológiák közül, bár nem gépekkel. Ezek a Szellem új metódusai. És azért, hogy megismerjetek néhány olyan haladó metódust is, amelyekben a legújabb modern berendezéseiteknek is van szerepe, de azokat most már másként használjátok a vizsgálatokhoz, és nemcsak a testet, hanem a szellemet is vizsgáljátok az emberi lényben. Azért vagytok itt most ezen a konferencián, hogy megismerjetek néhányat a gyógyítás leghaladóbb fejleményei közül, a legújabb értelmezését annak, hogy mi zajlik le a DNS-etekben, ami, kedves Barátaink, egész egyszerűen az Isten-ségetek ébredése. Isten-ségetek körülveszi a DNS-eteket. Ezért vagytok most itt. Az azonnali gyógyulás összes lehetősége ebben van. A végtagok kinövesztésének, az élet meghosszabbításának összes lehetősége benne van ebben, de ne feledjétek, hogy még a nagy Thomas Edisonnak is voltak tévedései időnként. Neki sem mindig sikerült elsőre. Engedjétek ezt meg ti is magatoknak! Legyetek türelmesek a folyamataitokban!

 

KÉRDÉS: Tóbiás, mit tanítsunk a gyerekeknek? Ők már az új energiában vannak és csak miránk várnak?

 

TÓBIÁS: Kedves Barátaink! Nem egészen jól értelmezitek ezt. Ti lesztek majd arról ismertek, hogy elsőként léptetek be az új energiába. Nem várnak ott rátok gyerekek. Az új energiában nincsenek szentek, sem arkangyalok. Tóbiás sem vár ott rátok. Jesua Ben Jozef sem. Ti lesztek ott. Ti hozzátok létre azt a hidat. Ti lesztek majd, akikre úgy emlékezünk, hogy áldozatot hoztatok, hogy sokat kibírtatok, hogy szeretettel építettétek meg azt a hidat a régi energiából az újba.

 

Vannak most olyan gyerekek, akik nagyon különleges, egyedi alaptulajdonságokkal jönnek ide, de ők arra várnak, hogy ti tanítsátok őket. Ezért mondjuk, hogy a munka, amit végeztek, annyira fontos. Ők számítanak rátok. Igen, nekik könnyebb lesz átkelni ezen az ürességen, hogy megtegyék azt a sötét, nehéz és magányos utat, amit ti megtettetek. Könnyebb lesz, mert nekik lesz egy ember-őrangyaluk odaát. Lesz ott velük valaki, aki bátorítja őket, és aki

mondja majd, hogy sikerülni fog nekik. És azok ti lesztek. Újra és újra elmondjuk nektek. Ti vagytok ott fenn azon a hullámon. Ti lesztek majd azok a tanítók. Ezért kértünk benneteket, és kérünk ma este is, hogy maradjatok itt a Földön a testetekben, maradjatok, mert szükségünk van tanítókra. Az újonnan érkező gyerekeknek szükségük lesz a tanítókra. Szükségünk van rátok.

 

KÉRDÉS: Sokat hallottunk már 2012-ről, és ami akkor lesz – biztos vagyok benne, hogy tudod, miről beszélek. Én vizuális típus vagyok, de nem tudom elképzelni, milyen lesz az élet, ha fel tudjuk emelni a Föld rezgését, és sikeresen vizsgázunk. Kell majd akkor is állás és pénz? Kell-e majd ennünk, lesznek-e farmok? Kérlek, segíts, hogy a hiányzó részeket kitöltsem. Köszönöm.


TÓBIÁS: Kedves Barátaink, meg kell mondanunk, hogy erre nincs pontos dátum 2012-ben. Fogadjátok el ezt. Ez csak egy tervezett időpont. Nem fognak egyik napról a másikra megváltozni a dolgok 2012 dec. 31-én. Nem sűrűn bocsátkozunk jóslatokba, de ezt az egyet megmondjuk előre. (nevetés)

 

Van egy tervezett kvantumugrás, vagy váltás, amit a 2012-es évre saccolunk. Nincs semmi mágikus ebben a dátumban. Korábbi közvetítésben már mondtuk, hogy azzal a munkával, amit ti és más emberek végeznek, már előrébb vagytok, mint ahogy terveztük, tulajdonképpen. Ne várjatok 2012-ig azzal a kvantumugrással magatokban. Már most megtehetitek, és ha már megtettétek, ha már felhoztátok magatokból Isten-ségeteket, az meg fog érinteni valaki mást, és megint megérint valaki mást. Ez az a kvantumugrás, ami történik majd.

 

Hogy ez nektek személy szerint mit jelent? Ma már mondtuk – nem fogtok lezuhanni hullámlovaglás közben, hanem egyik hullámról a másikra fogtok majd ugrálni. Az állásotok nem lesz többé állás. Sok szeretettel fogjátok megtölteni. Úgy lesz majd, hogy nagy pénzösszegeket fognak nektek kifizetni, amivel nem tudtok mit kezdeni. Sokkal könnyebb lesz. Nem lesz majd olyan küszködés, mint amit most átéltek. A testeteknek és az elméteknek jobb kapcsolata lesz a szellemetekkel. Egymással összhangban fognak működni.

 

Nem akarjuk definiálni nektek, hogy milyen lesz ez a váltás, milyen lesz ez az új energia. Nem tudjuk. Senki sem tart még ott. Azt tudjuk -- abból, amit bennetek látunk -- hogy a teremtés gyors lesz, de isteni természetű. Nem korlátozódik arra, hogy csak nagyobb fizetést teremtsetek magatoknak, mert az már nem fog nektek sokat jelenteni. Észre fogjátok venni, hogy minden el fog jönni hozzátok. Nem kell majd küszködnötök érte. Ott lesz. El fogtok ámulni, milyen könnyű, és most elmondhatjuk nektek, mert figyelünk benneteket, hogy vannak már olyanok, akik kezdik ezt megtapasztalni. Annyira könnyű, hogy lehet, hogy nehéz lesz majd elfogadni ezt. Lehet, hogy szándékosan szabotálni fogjátok majd, hogy megnehezítsétek. Lehet, hogy nyugtalanítani fog majd benneteket, hogy nincs küszködés, nincs erőlködés. Lehet, hogy majd azt gondoljátok, hogy semmiért kaptok valamit Az új energiában, amint átmentek bele, a küszködés megszűnik. A küszködés elszáll.

 

Erről még fogunk beszélni az elkövetkező évben az új sorozatban. Újra és újra elővesszük ezt majd, amíg meg nem unjátok. Többször el fogjuk nektek mondani, hogy már nem rólatok szól. Már nem a régi énetek vagytok. Már nem kell úgy teljesülnie az igényeiteknek, mint azelőtt. Más módon fognak teljesülni. Nem kell majd annyit aggódnotok az apró részletek miatt. Nem arról fog szólni, hogy mennyi pénzetek van, és mennyire vagytok egészségesek. Új tudatállapotba fogtok átmenni, ahol már megértitek, hogy ti vagytok a szolgálatteljesítők. Ti vagytok a tanítók. És biztos, hogy minden, amire szükségetek lesz, a megfelelő időben ott lesz. Tudatosítsátok, hogy nem a Szellem, se nem az angyalok hozzátok el ezeket nektek. Ti teremtitek meg. Lesz egy új belső egyensúlyotok, egy új belső rezgés, ami előhoz mindent, ami kell.

 

Ebben az új energiában is lesznek még nehézségek. Nem fog minden ember egy szempillantás alatt egyszerre átmenni az új energiába. Egyenként fog megtörténni. Egyéni lesz. Embert próbálónak fogjátok érezni, kedves Barátaink, az új isteni tudatállapototokban, nagyon nehéznek olyanokkal dolgozni, akik még nem annyira vannak ébren. Nagy-nagy együttérzés lesz majd bennetek irántuk. Fájdalmat fog okozni nektek, látni, min mennek keresztül, tudni, milyen hosszú utat kell megtenniük, mire a Kardok Hídján átmennek. Eszetekbe jut majd, milyen volt nektek. Mint már korábbi összejöveteleken mondtuk, ez lesz az egyik legnagyobb kihívás a számotokra – látni a szenvedést a Földön, látni a fájdalmat, amin mások keresztülmennek, és amit egymásnak okoznak. Ez lesz az egyik legnagyobb kihívás a számotokra. Egy részetek el akar majd távozni a Földről. Annyira nehéz lesz látni mások szenvedéseit. Ezért jövünk itt össze, mint most is, és beszélgetünk, és idehozzuk a szeretetünket, mert arra kérünk benneteket, folytassátok az utatokat.

 

KÉRDÉS: Tóbiás, hogyan engedjük el a szenvedést és a nehézségeket, amik a DNS-átalakulással járnak?

 

TÓBIÁS: Kitűnő kérdés. Ez az, amit mi is alaposan tanulmányozunk veletek, és megfigyeljük, mi történik. Mivel ti vagytok az elsők, akik ezeken a változásokon keresztülmentek, nehéz volt előre tudnunk pontosan, mi fog történni veletek. Mi most tanulunk, mert ti beszélgettek velünk, és egymással is. Megtudjuk, milyen fájdalmakon, szenvedéseken mentek keresztül. Sok-sok új segítő és gyógyító eljárás van, és homeopátiás eljárások, amiket ti, akik itt vagytok, és más családtagok a Földön most teremtetek meg, fejlesztetek ki, hogy segítsetek enyhíteni és megkönnyíteni ezt. Dolgozunk azokkal, akik segítenek megteremteni ezeket az új dolgokat. Már korábban elmondtuk, hogy sok új módszerről és gyógyító eljárásról tudunk, amik most alakulnak ki. Mi innen látjuk, hogy ezek hamarosan nyilvánosságra kerülnek. Még folyik a munka ezzel kapcsolatban.

 

De egyet már tudunk: vannak itt ebben a teremben olyanok, akik majd kifejlesztenek egy nagyon egyszerű eljárást -- már dolgoznak rajta -- egy olyan eljáráson, ami segít ezt a nehézséget enyhíteni. Nagyon egyszerű ez, kedves Barátaink, mivel ez egy fajta energiaátvitel a test megfelelő helyeire, és az adott személy energiájának átvitele, ami segíteni fog, hogy az ilyen fájdalmak csillapodjanak. Segíteni fogtok egymásnak ebben a folyamatban. Eközben a legjobb, amit tehettek magatokért, kedves Barátaink, hogy szeretitek a testeteket, szeretitek lényetek minden sejtjét, szeretitek azt, akik vagytok, mert ezt a rezgést, amit kaptok énetek legmélyéig szeretitek. Ne feledjétek szeretni a testeteket! Jusson eszetekbe, hogy küldjétek magatoknak ezt az isteni energiát! Lényetek minden részébe küldjétek! Most ez adja meg a legnagyobb hatást.

 

KÉRDÉS: Tóbiás, hogyan juthatok el odáig, hogy elfogadjam, meggyógyítsam, és megbocsássam múltbeli tetteimet, amelyek, úgy tűnik, akadályozzák spirituális fejlődésemet?

 

TÓBIÁS: Emberi körülmények között nehéz feldolgozni, hogy van karma előző életeitekből, amikért most fizettek. Mint már az utóbbi beszélgetéseink alkalmával mondtuk, nemcsak a ti előző életeitekről van szó, nemcsak a lelketek előző életeiről, hanem a családotokéról, az őseitekéről, a családi vérvonal karmájáról. Tudjuk, hogy nehéz úgy elengedni, hogy nem is tudjátok, mit tettetek akkor, nem tudjátok, kinek a fejét vágtátok le, nem tudjátok, miket tettetek. Ez ugyanakkor áldás is. Ha lenne konkrét, eleven emléketek arról, hogy mik voltak ezek, az nagy teher lenne. Nagyon megviselne benneteket. Nem kell tudni, mi minden volt.

 

De, kedves Barátaink, ha van egy kis időtök a lecsendesedésre, üljetek le egy pillanatra, és figyeljétek meg az energiákat, amik körülvesznek benneteket. Figyeljétek meg a kört magatok körül! Az előző életeitek énjei. Sőt, a családi vérvonalatok énjei! Ezek mind ott állnak körülöttetek, és szurkolnak nektek, a munkátok eredményéért. Amikor elengedtek dolgokat ebben az életben, ahogy átmentek a nehézségeken és megtanuljátok feldolgozni őket, nemcsak ebben az életben gyógyítjátok magatokat. A múltbeli énjeitek életét is. Gyógyítjátok a családjaitok, a családi vérvonalatok múltját is. Egészen attól kezdve gyógyítjátok a múltatokat, amikor először a Földre jöttetek. Ahogy már régebben mondtuk, ti vagytok kijelölve arra, hogy felemelkedjen mindenki, akik voltatok, vagytok. Ezért annyira fontos az a munka, amit végeztek. Megértjük, hogy nehéz ezen keresztülmenni, kedves Barátaink, de valójában most átírjátok a múltatok könyvét. Most gyógyítjátok azt, ami a múltban történt. Miközben megélitek a nehézségeiteket, az elengedéseiteket, gyógyulásaitokat, tudatosítsátok, hogy a korábbi életeitek energiái lenyomatot hagytak a Földben. Amikor valaki közületek meghalt a múltban, annak az energiáját a Föld megtartotta, amíg kell. Ennek az ideje most jött el. Most van az, hogy a Föld megkönnyebbül a múlt energiáitól, elengedi azokat. Nemcsak ti szabadultok fel ezek alól, hanem a Föld is, a vulkánkitörések és földrengések által, a szelek által, a Föld természetes mozgásai által. Ő, ez a drága lélek, most felszabadít benneteket a múlt alól. És, igen, ettől is fog majd fájni a testetek. Ez is elég sok konfliktust fog okozni a testetekben, az elmétekben, ha a Földnek azokon a helyein éltek, ahol most ezek az elengedések történnek.  Ha ezek mentén a törésvonalak mentén éltek, vagy a vulkánok mellett, vagy olyan vidéken, amelyek a nagy szeleket vonzzák, akkor titeket ez érinteni fog. Nehéz és embert próbáló ezeken a helyeken élni. Nem gondoljátok, hogy van oka annak, hogy pont ti, shaumbrák vagytok ott?

 

KÉRDÉS: Tóbiás, hogyan érjük el a felemelkedést ebben az életünkben?

 

TÓBIÁS: Úgy, hogy nem vágytok arra, hogy ebben az életetekben felemelkedjetek! (nevetés) Kedves Barátaink, olyan gyakran halljuk ezt. Halljuk az imáitokat, mindet. Halljuk, amit mondtok. Még a szitkozódásaitokat is halljuk, de nem nagyon foglalkozunk vele! (nevetés) Azoknak, akik szeretnék elhagyni azt, amit valaki épp most gondolt, ezt a „mocskos sárgolyót” (nevetés), úgy hogy többet vissza se jönne, nos számotokra nagyon rossz hírünk van. Egy következő életetekben itt fogunk ülni veletek egy ugyanilyen csoportban! Ti másik testben lesztek, de mi ugyanazokat a történeteket fogjuk mesélni nektek!

 

Korszakokkal ezelőtt hagytátok el az Otthont, de kis kacsintással hozzátesszük, nem volt az olyan nagyon rég. Tudjátok-e, hogy a teremtés, ahogy most ismeritek, valójában nem is olyan régi?  Bizonyos értelemben az idő ugyanúgy halad hátrafelé, mint előre. Nem olyan rég volt, amikor az Otthont elhagytátok. Elhagytátok az Otthont és átkeltetek az ürességen. Megteremtettétek a csillagokat. Megteremtettétek ezt a világegyetemet, a játszótereteket. Amikor a dolgok nem nagyon jól alakultak, akkor idejöttetek a Földre, de ezt a döntést isteni bölcsesség hozta.

 

Azért jöttetek erre a Földnek nevezett helyre, hogy segítsétek egy új egyensúly kialakulását, hogy letelepedjetek, új otthont teremtsetek, hogy egy új Isten-séget hozzatok világra. Ezért vagytok itt. Ez a föld egy fészek, egy otthon. Most hoztok világra egy új Isten-séget, ami még a teremtésben eddig nem volt. Azért vagytok itt, hogy megteremtsétek az új energiát, amit „második teremtés”-nek nevezünk. Kedves Barátaink, amikor felemelkedtek, nem mentek vissza az Otthonba. Valójában az otthon fog eljönni hozzátok. Ide fog jönni. Nem tudjuk, hogy is mondjuk ezt pontosan – nem tudtok visszamenni az Otthonba. Nem tudtok. De az Otthon el tud jönni hozzátok. A Teremtés, a Minden Létező, az Első Kör ki fog terjedni oda, ahol vagytok. Ide fog jönni hozzátok. A felemelkedés azt jelenti, hogy bementek ebbe az új energiába, ahol az Isten-ségetek új helyen ragyog, ahová megszültétek. Nem mentek VISSZA az Otthonba. Valami újat teremtetek a Szellem számára, amit még eddig nem lehetett megteremteni. Ti, akik itt vagytok ….. ti a Minden Létezőn kívül léteztek. Kauldre újra és újra tiltakozik ez ellen, de mi továbbra is azt mondjuk, hogy amikor elhagytátok a Királyságot, kívül kerültetek a Minden Létezőn. De egy nap a Minden Létező el fog jönni hozzátok. Ki fog terjedni. A legfontosabb, hogy ezért hagytátok el a Királyságot.

 

Használjátok ezt a 3 és fél napot (a Nyárközépi Fénykonferencián) arra, hogy megújuljatok, új erőt nyerjetek, és új megértést. Használjátok ezt a 3 napot arra, hogy felszabaduljatok azok alól a dolgok alól, amiket próbáltok elengedni, de úgy tűnik, makacsul hozzátok ragadtak. Használjátok ezt a 3 napot arra, hogy a családdal elvegyüljetek, szeressétek egymást, és megértsétek, hogy egy hihetetlenül szokatlan utazáson vagytok.

 

Nagyon-nagyon szeretünk titeket, és amilyen sokan itt összegyűltek ma ezen a hegytetőn, a több tízezer entitás, akik azért jöttek, hogy mindezt elhozzák nektek, mondhatjátok, hogy sosem vagytok egyedül!

 

És ez így van…….

 

 

Fordította: M. M. A

e-mail: em_ma33@yahoo.com