``Lépj be az Isteni Akaratodba''

Elhangzott a Bíbor Körben

2001. május 12-én

És ez így van drága barátaim, kedves Saumbra, megint összegyűltünk a körünkben ma. Különleges pillanat ez most, a szeretet ideje, a megbecsülés ideje, valamint a köszönet mondás ideje. Arra kérünk benneteket, hogy érezzétek mindazt, ami belép a teretekbe és ebbe a körbe itt, mivel nagyon sok entitás érkezett ma ide, rengeteg energiát hozva magukkal. Azt kérjük tőletek, hogy tárjátok ki a szíveteket, jöjjetek ide együtt ebbe a körbe velünk a mai napon, nagyon sok mindent kell megbeszéljünk.

Nagyon édes az az energia ami most itt van! Nehéz szavakat találni erre most - nagyon sűrű ez az energia. Jóval könnyebb a számunkra a gondolatainkat és érzéseinket lefordítni és átadni nektek vibrációs és szeretet formákban, mint szavakba öntve, de mivel ti szeretitek a szavakat hallgatni, így hát folytatjuk a beszédet. (vigyorogva)

Az energia itt édes, masszív és teli van szeretettel. Köszönet mindenkinek aki ma itt van, azért, hogy eljött ide és elhozta a szeretetét. Köszönet mindazoknak is, akik most olvassák ezeket a szavakat, a munkáért, amit végeztek, hogy megalapozzátok az új energiáját a Földnek.

Elmondtuk azt Kauldrének (Geoffrey Hoppe) - annak, aki eme üzeneteket emberi szavakként tolmácsolja - az idő alatt, amíg a kezdő zene szólt és az energiákat megfelelően össze is olvasztottuk, hogy a mai napon az energiákat egy újabb és magasabb szintre hangoltuk be. Sokatok számára ez egy eddig nem tapasztalt érzést fog okozni. Ha egy pillantást vettek arra az energia ``mixre'', ami mai napon ki lett itt keverve, akkor észrevehetitek azt, ez egy kicsit különbözik attól, ami a legutóbb, illetve az azt megelőző alkalommal volt beállítva itt. Készen állunk hát arra, hogy a következő szintre lépjünk veletek. Ez annak a munkának az eredménye, amit az életetekben végeztetek. Az összes gondolkodás eredménye, amit az agyatok végzett; az összes lecke tanulmányozásáé; az összes olyan döntésé, amely meghatározta azt, hogy kik vagytok és mit tesztek itt; az összes mély benső munkátoké, amit elvégeztetek - ah, tudjuk azt jól, hogy ez menny-mennyi munka is volt! Tudjuk azt, hogy ez mekkora kihívás is volt. És tudjuk azt is, hogy ezt kívülről szemlélni nem is akkora kihívás, mint belülről átélni. Tudjuk ezt jól.

A munka, amit különösen az utóbbi pár hónapban elvégeztetek - átléptetek ebbe az új energiába - az a munka drága barátaim egy különbséget hozott létre. Ez tette lehetővé a számunkra és a többiek számára, hogy ide jöhessenek látogatóba, a futáraitoknak pedig azt, hogy egy egészen új szintre emelték ezt az energiát. Képesek lesztek ezt az energiát a biológiátokban is érzékelni. A szívetekben fogjátok ezt érezni és képesek lesztek ezt szavakkal elmondani is a mindennapi életetek során.

Egy picit célozgatni fogunk és egy kicsit titkot is árulunk most el. Amint az új energia igazán kezd belétek integrálódni, amint magatokba kezditek ezt szívni, úgy fogjátok találni, hogy a dolgok egyre könnyebbé fognak válni. Kevesebb lesz a kihívás. Másabbak lesznek a dolgok; néha meglepőek lesznek, ahogyan megjelennek az életetekben. De kedves barátaim, ebben a z új energiában, ami felé most éppen haladtok, annak, aki a mai napon ide juthatott, nagyon fontos az, hogy tisztába jöjjön avval, hogy nincs arra szükség, hogy ennyire keményen küzdjön. Ez így lesz, ez ott lesz.

Ezek azon hatalom szavai, amit hamarosan meg fogtok érteni teljes mértékben. Ezeket az elmétek már régen megtanulta, de nem nagyon alkalmaztátok még a saját életetekben. Ez a szimpla energiája annak a szónak, hogy ÉN VAGYOK. Ez a tanításaink esszenciája drága barátaim.

ÉN VAGYOK.

Ezért mondjuk azt nektek, hogy többé miért nem megfelelő szándékozni. A szándékotok elválaszt benneteket a valóságtól. A szándék azt mondja, hogy még nem egészen vagytok ott. Az ÉN VAGYOK a jelenlegi pillanatba helyez benneteket, a mostba. Nem választ el, nem különbözik vagy nem oszt részekre sem. EZ AZ, ami belőletek árad ki. (vigyorogva) Hallottunk már emiatt gúnyos szavakat, sőt, mi több kritikát amiatt, ahogyan az imát közelítettük meg, kedves barátaim, de amint azt mondottuk már nektek, amint valaki belép az új energiába, az imára nincs szükség többé. Az ima azt tételezi fel, hogy a dolgok nincsenek a megfelelő egyensúlyban.

Még maga Kauldre is megrótt bennünket ezért! Azt mondotta nékünk, hogy bizony voltak idők, amikor nagy szüksége volt az imára és mi el is ismertük ezt. Értjük ezt mi jól. De amint elmozdultok az új energia irányába, kezditek majd felismerni az ÉN VAGYOK erejét, a MOST erejét, az ISTENI PILLANAT ízét. Nem lesz többé arra szükségetek, hogy imádkozzatok egy külső entitáshoz, vagy egy olyan szellemhez, amit nem túl jól ismertek. Nem lesz szükségetek egy olyan vezetőre, akivel még sohasem találkoztatok és még az igazi nevét sem ismeritek! Nem lesz az új energiában arra, hogy ekképpen cselekedjetek. Ez egyszerűen ott lesz az ÉN VAGYOKBAN, szándék nélkül, de VALÓ-SÁGOSAN.

Jól tudjuk azt, hogy mindegyikőtök számára igen barátságosan hangzik az ÉN VAGYOK koncepciója, de ezidáig nehézséget jelentett a számotokra ennek az intellektusotokba való integrációja, a szívetekbe fogadása, és ennek az egésznek a valóságotokba való beépítése. Bizonyos értelemben ez egy zárt ajtót jelentett a számotokra, amely megakadályozta az igazi megértést, az igazi átélését az ÉN VAGYOK élményénék. De kedves barátaim, a mai napon, azon a hatalmas munkán alapulva, amit végeztetek, egy új vibrációs szintre érkeztünk. Amint azt már említettük volt már, ez már más lesz. Ez már nem ugyan arról a helyről fog eredni, amit ezidáig arra használtatok, hogy elérjétek Tóbiást, a Bíbor Páholyt, valamint a veletek dolgozó többi személyt. Ez már nem ugyanonnan fog eredni, szóval ne tekingessetek hátra. Ez már egy új helyről származik, és ha csodálkoznátok azon, hogy mi is ez a hely, akkor egy kis szünetet tartunk addig, arra kérünk benneteket, hogy egy kicsit lépjetek hátrább, és akkor ez meg fogja mutatni a jelenlétét a számotokra.

ÉN az ISTENI PILLANATBAN VAGYOK.

(szünet)

Azt mondtuk nektek, hogy az új energia itt van. Ez az Isteni Energia most itt van, belőletek árad ki, és betölti most a pillanatot. Nem kell többé ezt keressétek. Nem küzdve az elmétekkel, hanem kitárva a lényeteket hagyjátok azt, hogy előléphessen.

(kuncogva) Vigyorognunk kell most. Nevetünk és sírunk egyidejűleg! Egy kicsit elképesztetek bennünket. (a hallgatók felnevetnek) Amint ide költözünk, amint az angyalok légiói jönnek ide, ebbe a térbe, valami olyat láthatunk, amit ti még nem igazán lathattok meg még. Azokat látjuk, akik tanítók lesznek, azokat, akik beállítják az energiamintáit az új energiának. Olyan személyeket látunk, akikben egy fény kezd egyre fényesebben ragyogni - ott ragyog ez bennük készen és igazan. A fényetek nem lobog és hunyorog már úgy, mint akár egy évvel is ezelőtt. Erősen és fényesen ragyog. Látjuk felépülni ezt a lángot, látjuk amint növekszik bennetek, de ti még kedves barátaim, közületek még sokan nem vették ezt még észre eddig. Ez az oka a mindenen túl terjedő jókedvünknek.. Túl sokat küzdtök ezzel!

Ezt kerestétek eddig életeken át itt a Földön. Arra lettetek kiképezve, hogy elvégezzétek ezt. Olyan osztályokba jártatok, ahol a kutatást tanultátok meg. Magatok körül kerestétek eddig azt, amit bennetek lehet meglelni. Ez így volt jó, de most már a dolgok megváltoznak. Ezért van a Bíbor Páholy. Ezért vannak a Bíbor Páholy emberangyalai is. Mindaz a munka, amit elvégeztetek, mindazok a nehézségek, amin keresztül verekedtétek magatokat, arra voltak hivatottak, hogy transzmutálhassák ezt az energiát. Ezek annak a folyamatnak voltak a részei, amelyek segítségével fellobbanhatott bennetek ez a láng, a krisztusi Tűz, amiről beszéltünk volt. Ez most lép be a létbe. Mondjuk ezt nektek úgy, hogy ahol mi most ülünk, onnan tökéletesen látszik minden és mindenki. Nem számít az, hogy mennyire kételkedsz magadban, mi nem kételkedünk, hiszen látjuk ezt ott bennetek nagyon jól.

Ó, ez egy áldott pillanat a számunkra. Egy család vagytok. Számtalan kalandon vagytok túl, és számtalan élményen. És most egy olyan osztályba léptek be most, ahová még eddig senki sem lépett be. Ez pedig a szeretet és köszönet egy speciális érzésével tölt el bennünket, mivel amint azt már mondottuk is néktek, nagyon sokan akarnak majd követni benneteket. Az univerzum összes angyala várakozik most, várja azt az időt, amikor átlépheti a szakadékot. De tudni fogjuk azt, hogy ti, humán angyalok léptétek azt át először. Ó, igen, ezt nekünk saját magunknak kell meglépjük, éppen úgy, amint ezt ti is saját magatok léptétek át ezt a szakadékot. De tudni fogjuk azt, hogy ott vannak azok, akik végig kitartottak, akik arra áldozták az életüket és az egész lényüket, hogy életek ezrein át eljussanak arra a pontra, ahol most vannak. Miért gondoljátok azt, hogy nagyra becsüljük azt a munkát, amit végeztek?

Igen, szeretjük azt a mások által kitalált kifejezést, hogy ``Változáskészítő''. Valóban TI VAGYTOK a Változáskészítők és mi nagyra becsülünk benneteket ezért. Vannak olyan pillanataink itt, amikor nem akarunk csinálni semmit, csak itt leülni veletek, sírva és nevetve. Megmutatnánk nektek azt a teljes képet, amit ti készítettetek el. Ez nagyon nagyszerű. Az energia itt valóban rendkívül édesnek nevezhető!

Most, amint az energia megváltozik drága barátaim, nagyon sok változást fogtok látni mind magatokban és mind magatok körül. Ezek közül az egyik, amit ma megérezhettek, amiről már szóltunk is néktek, az az, hogy MI közvetítünk NEKTEK. Egyénenként mindenkivel kapcsolatban állunk itt a teremben, és mindenkivel, aki olvassa ezt, lett légyen az egy majdani pillanat valamikor a jövőben. Kapcsolatban állunk és mi szószerint visszaadjuk a ti saját gondolataitokat és élményeiteket. Arra kérünk ma benneteket, hogy érezzétek magatokat a szavainkban. Érezzétek magatokat a szavainkban. A TI lenyomataitok jönnek át a Kauldre által kimondott szavakban. A TI lenyomataitok jönnek át ebben az energiában. Az energiamintáitok jönnek át Tóbiás gondolataiban, érzéseiben és szellemében, és ez lesz visszaközvetítve felétek. Érezzétek ma saját magatokat a szavainkban. Egy részetek itt van ma ezekben. Ezekhez nagyon könnyen és egyszerűen tudtok kapcsolódni. Ezek a részek TI vagytok.

Azt kérdeztétek tőlünk, hogy milyen érzés a szellemeteknek lenni. Ma előttetek áll a lehetőség, hogy ezt meg is tapasztaljátok. A szellemetek visszatér hozzátok, mivel igazándiból TI közvetítetek NEKÜNK. Mindez hihetetlennek tűnik, nemdebár?

Itt vagytok ti, itt van a Bíbor Kör, itt vannak a Saumbra többi tagjai, itt vannak azok, akik nincsenek fizikai formában ebben a körben, amely összegyűlt itt ma. Ez a szoba kezd egészen túlzsúfolttá válni. De mind abban az energiában és szeretetben, amely itt egyre jobban nő, ott vagytok mind. Ez immár nem különbözik vagy másabb tőletek. Nem csak egy olyan egzaltált entitás szavait hallgatjátok, akit a Bibliából húztatok elő és aki később egy börtönben végezte. (a hallgatók felnevetnek) Érezzétek magatokat ebben az energiában. Ez itt van most és hozzáférhető bármelyikőtök számára. Itt is fog maradni, hogy emlékeztetőül szolgáljon az együtt töltött időre. Arra kértünk benneteket, lássátok magatokban meg a szellem tükörképét. Arra kértünk benneteket, hogy érezzétek magatokban a krisztusi lángot. Ez most már elérhető a számotokra ebben a következő generációs energiában, mind ez itt van, és rendelkezhettek vele. Néhányatoknak akik ma itt vannak, ahogy ti szoktátok mondani van egy kis ``forszuk'' is. Nekik már nem kell felidézniük, újra fordítaniuk a maguk számára Tóbiás szavait, hanem már valóban a saját Isteni Énjük energiájához férnek hozzá. Érezzétek a saját energiátokat a szavainkban, az energiátokat a mai napon.

Most pedig ez érdekes lesz, amint ide érkeznek az osztálytermünkbe a mai napra meghívott vendégeink. Mindig vannak itt olyan vendégek, akik már jó előre jelezték a részvételi szándékukat ezekre a találkozókra. Nem csak azokról az emberekről van szó, akik nem fértek be ebbe a terembe. (a hallgatóság felnevet) Ők angyalok; olyan entitások, akik nem fértek be mai napon ide. Bizonyos értelemben nem is akarjuk túlzsúfolttá tenni ezt a teret itt, mivel nem akarjuk azt, hogy azok, akik előre meg lettek hívva ne férjenek el itt. Akik most érkeznek azért jöttek, hogy hozzáadják a saját energiájukat is ehhez az energiához ami itt van; megfigyelni jöttek és szeretni benneteket. Ide jöttek, hogy láthassák azokat az embereket, akik nagyon mély belső munkát végeznek.

Drága barátaim, történt már veletek olyan, hogy észrevettétek azt, hogy amikor a kinti világban vagytok a többi ember között, hogy ők bizony nem azt a belső és külső munkát végzik, amit ti? Ez nem nagyon érdekli őket, mivel ők még mindig kifelé figyelnek. Becsüljétek ezért őket, mivel ez így van jól. Ez nem túlságosan érdekli őket, mert ők még kifelé figyelnek. Becsüljétek meg őket ezért, mivel ez így van jól. De nektek nem számit már az, mekkora munkát is jelent befelé dolgozni, hogy az mennyi idő ráfordítást jelent nektek, és mennyi energiát emészt is ez fel, ugye? Ez azért van, mert egy metamorfózison mentek át. Egy isteni folyamatban vesztek részt. És változások sorozata áll előttetek.

Az első gondolataitok ezek reggelente, amikor felkeltek - ``Ki vagyok én?'' és ``Mit is kéne tennem?'' valamint ``Merre is kéne mennem?'' Ezek a belső gondolatok visznek tovább egy nagyszerűbb megértés felé. Ezek viszik tovább a Minden Létezőt is. Az egész napotok alatt az foglalkoztat benneteket, hogy mi az Énetek, mit neveztek az én másik oldalának, amivel dolgoztok is. Nem tűnt még fel nektek, hogy a többi ember közel sem foglalkozik annyit a benső beszélgetéseivel és gondolataival, mint ti?

(vigyorogva) Ez nem azért van, mert égő vágyat vagy szükséget éreznétek ez iránt a folyamat iránt. Ez nem az, ami - hogyan is kéne ezt mondani - megoldás lenne a mindennapi dolgaitokra. Ez azért van, mert ez a jellemző egy fénymunkásra, hogy folyamatosan ás belül, meg még ás egy kicsit, azután még gondolkodik, latolgat, tűnődik és ezután folytatja tovább az ásást. Minden alkalommal, amikor így tesztek, akkor egy ösvényt, egy alagutat hoztok létre a tudatosságon keresztül. Ezt az alagutat ássátok egyre tovább. Ez az alagút vezet a megvilágosodás és a megértés felé. Ez az alagút lesz az átjáró az isteni rezgésetek és az isteni energiátok számára, ahonnan előléphet majd.

Ne büntessétek magatokat ezért a munkáért, amit belül végeztek. EZ_teremti_meg a különbséget nem csak a ti számotokra, hanem a Föld energiája számára is, az egész univerzum számára és annak királyságnak is, ahonnan jöttetek. Drága barátaim, folytassátok ezt a belső munkát, végezzétek szeretettel és megbecsüléssel ezekben az időkben.

Azok, akik ma ebbe a terembe jöttek, azok akiket vezetőknek hívnátok, az összeállítók, a többi olyan Páholy tiszteletbeli vezetői, akik szintén az emberekkel dolgoznak. Ó, igen, valóban számos Páholy van. A Bíbor Páholy ezek közül csupán az egyik. A Bíbor Páholy, ahonnan én, Tóbiás is érkeztem, és valamiféleképpen mindegyikőtök kapcsolódik ehhez, az, amelyik azon dolgozik, hogy egyre jobban kifinomítsa a tanítás energiáit és vibrációit. Ennek vagytok ti is a tagjai. A ti energiátok alkotja a Bíbor Kört itt a Földön. Ti vagytok azok, akik tanítanak. Nem ``akik tanítók lesznek'', hanem a TANÍTÓI az új energiának.

Azok, akik ma összegyűltek itt ma, azok, akik a többi páholyt képviselik itt. Nagyon, nagyon sok páholy van a fátyol felénk eső oldalán. Vannak olyan páholyok, akik a gyógyítás művészetét művelik. Vannak páholyok, amelyek a ti fizikai orvostudományotokkal dolgoznak. Még olyan páholyok is vannak, amelyek a mérnökökkel dolgoznak. (a hallgatóság felnevet) Azután olyan páholyok is vannak, amelyek az emberek mindennapi ügyes-bajos dolgait segítik, mivel erre nem csak emberi formák, hanem angyali formák között is szükség van. Vannak olyan páholyok, amelyeknek az a feladata, hogy biztosítsák a megfelelő táplálékok meglétét a bolygótokon. Valóban, vannak olyanok, akik a ti farmereitekkel dolgoznak, azokkal, akik megtermelik és előállítják az élelmiszereiteket, mivel ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy fennmaradjon az élet a Földön.

Vagyis amíg nagyon sok humán angyal jár a földön biológiai köntösben, fizikai köntösben, ennek megfelelően léteznek csoportok - még hozzá nagyon nagyszámú angyalcsoportok -, akik ugyanezekkel a specifikus energiákkal dolgoznak a mi oldalunkon is. Amikor a farmer elülteti a palántáit kint a földeken és azután gondozni kezdi őket, akkor azok az angyalok, akiket talán a Növekedési Páholy tagjainak hívhatnánk - lehet, hogy nem is ez a legpontosabb kifejezés erre - kezdenek együttműködni a farmerrel, mint az energiák kiegyensúlyozói. Ismétlem, ezt nem a farmer helyett teszik - ehhez az emberre mindenképpen szükség van. Az embernek kell a processzor, a folyamatindító, a karmester feladatát ellátnia, neki kell tevőlegesen mozgatnia az energiákat. De ugyanakkor mindig ott vannak az angyaloknak is a légiói, akik a legspecifikusabb okokból egyensúlyban tartják az energiákat, fenntartják a megfelelő tereket ehhez és egy bizonyos támogató szeretetet biztosítanak, amely csak akkor jöhet át, ha erre igény mutatkozik. Ez csak akkor történhet meg, ha ezt külön kértétek is, amikor ajtót nyitottatok ezeknek az energiáknak.

Ma itt vannak azok is a második körben, akik a születési folyamatokat segítő páholy tagjai. Amikor egy szellem, egy angyal érkezik a nem-fizikai formákból, mivel a Földetekre szándékszik jönni, akkor egy angyali páholy tagjai fognak néki segédkezni ebben a folyamatában. De ismét elmondjuk azt, hogy magát a folyamatot magának az embernek kell elvégeznie, irányítania. Az embernek kell megszületnie; az embernek kell a munkát elvégeznie.

Itt vannak a második körben azok is ma, akiknek a páholya a mi oldalunkról segítik a ti pénzügyi tranzakcióitoknak az áramlását. Pillanatnyilag ez most egy nagyon fontos aspektusa az életeteknek itt, a Földön. Ez meg fog változni, de jelen pillanatban még nagyon fontos szerepe van ennek. Ezért hát vannak emberek, akik a gazdaságban dolgoznak és ennek megfelelően léteznek páholyok is, amelyek szintén a gazdaságotokkal foglalkoznak a mi oldalunkról is. Minden emberi jellegzetességnek, tulajdonságnak meg van a megfelelője - igen, a ki nem mondott kérdésre válaszolva, még a háborúitoknak és a hadseregeiteknek is - az angyali páholyokban, itt, a mi oldalunkon is. Ezek között egytől-egyig szoros kapcsolat áll fenn. szintén a ki nem mondott kérdésre válaszolva, nem, nem csak egy csoporthoz vagy páholyhoz tartoztok csak. A közös jellemvonása mindegyik Bíbor Kör csoportnak az az, mindannyian tanítók vagytok. De ugyanakkor egyéb más vibrációs páholy tagjai is lehettek egyszerre, egyéb vibrációs csoporthoz is tartozhattok egyidejűleg. Tartozhattok olyan csoporthoz is, amely a ti komputer-technológiátokat mozdítja előre, amely személyeket tréfásan recepciósoknak is szoktunk mi hívni. Lehettek egyszerre olyan személyek is, akik abban érdekeltek, hogy a környezetetek megfelelő egyensúlyát biztosítsák. Lehettek ezek is, miközben tanítók is vagytok. Mindezek mellet hát, a Bíbor Páholy tagjai is lehettek egyszerre.

Azok a személyek, akik ezeknek a Páholyoknak a fejei - itt pedig az eléggé vaskos emberi kifejezést használtuk fel most - azok, akik a legmagasabb energiákat biztosítják a többi Páholy számára érkeznek meg most a második körbe. Most foglalják el a helyeiket a második körben, hogy leülve megfigyelhessenek. Ők elhozták a maguk energiáját és szeretetét azoknak az embereknek, akik itt vannak ma. Miért hívtuk meg őket a mai napra? Mivel, drága barátaim, szerfelett lebilincseltétek őket azzal a folyamattal, amit végeztek. Nagyon nagy áhítatot éreznek azon emberek iránt, akik Saumbrának hívják magukat, akik felébredőben vannak a Föld bolygó változásainak közepette. El vannak ragadtatva attól a folyamattól, amiben vagytok.

Tudtatok arról, hogy az az időpont, amit a ti Maya Kalendáriumotok az idők végének jelez előre, ami a millennium váltás környéki potenciális káosz vége lenne, ami a rombolás és a rendszerek teljes összeomlásaként lett előrejelezve, az a 2012-es év végére lett prognosztizálva? Ez az, ami a következő ``kvantum ugrás'' lenne, az átlépés a dualitás ``kettő'' energiájából a ``négyes'' energiájába. Váltás a dualitásból az isteni egyensúlyba. Tudtátok azt, hogy ez az előrejelzés nem volt egy biztos időponthoz kötve? Az elvégzett munkátok miatt, a Saumbra munkája miatt és a Föld összes emberének munkája miatt ez az időpont egyre közelebb ás közelebb kerül. Nem kell már 2012-ig várni az én és az emberiség kvantum ugrására. Ez jóval hamarabb is megtörténhet már!

Azok, akik összegyűltek itt ma, érzik az energiátokat és értékelik is ezt. Vissza fogják majd vinni ezt a hírt majd az angyali páholyaikba, a mi oldalunkon lévő családjaikhoz. Közvetítik majd az itt látottakat, azt, amit itt, ebben a hatalmas teremben megtapasztaltak. Kommunikációba fognak kezdeni a többi páholytagokkal arról, hogy a dolgok felgyorsultak. Be fognak számolni a Páholyaikban arról, hogy az emberek egy csoportja igen intenzív belső munkát végez. A Saumbra munkája egy olyan pontra érkezett, ahonnan már könyveken és osztályokon keresztül már segíteni tudják a többi embert is abban, hogy ők szintén ráléphessenek az ösvényre. Páholyaikban be fognak számolni arról, hogy létezik az emberek között egy olyan csoport, amely elősegíti a Föld változásainak a lebonyolítását: ők a Saumbra Változáskészítői!

Nem nagyon hiszitek el, amit most mondtunk nektek! Elég nehéz lehet nektek felfogni ezt, hiszen egészen idáig azt tanultátok, hogy mindösszesen csak az érzelmi problémáitokkal birkóztok! (nevetés) Amit valójában végeztetek, az egy alagút építése volt a régi és az új energia között. Szóval, azok akik ma ide jöttek, nagyon boldogan nevetnek; nagyon jól érzik magukat köztetek. Azért vannak itt, hogy megbecsülésüket fejezzék ki a munka iránt, amit végeztek. De ami még ennél is fontosabb, az az, hogy elviszik a hírét annak, amit itt láttak, hogy itt valami történik. Ma egy olyan változás történt itt ebben a teremben, amely lehetővé tett egy olyan összeolvadást, amely ez eddig nem volt lehetséges.

Ó, igen, felmerül néhányatokban a kérdés, hogy folytatódnak-e az életetek megpróbáltatásai. Ezeknek az okai a benneteket körülvevő dualitás szituációi, amelyek még egy ideig bizony nem nagyon fognak változni. De ti, mint tanítók, mint Saumbra, már másképpen fogtok ezekre reagálni. Birtokotokban lesz egy nagyszerűbb megértés és bölcsesség is. Erről még szót fogunk ejteni, de nem a mai napon.

Arra kérünk benneteket, hogy nagyon jól emlékezzetek ezekre a szavakra, amerre csak járunk veletek, mindig ezt fogjuk körbe járni: Drága barátaim, ti már nem azok vagytok, akik voltatok. Már nem azok vagytok! Úgy gondoljátok, hogy ez még mindig így van, pedig nem. A harmadik sorozatunkban erről jóval bővebben is fogunk beszélni.

Most viszont, a páholyok küldöttjei, akik ma itt összeolvadtak veletek, hogy tanuljanak tőletek a mai napon, azt kérik, hogy körbejárhassák a széksoraitokat, hogy köztetek járhassanak, hogy a kezüket a vállaitokra helyezhessék, hogy megcsókolhassák az orcáitokat, hogy megköszönjék azt, hogy beleegyeztetek abba, hogy ma itt lehessenek. Arra kérjük Kauldrét most, hogy egy picit maradjon csendben. Drága barátaim, egyszerűen csak fogadjátok el azokat, akik most ott járnak köztetek, akik ma eljöttek ide, azért, hogy véletek lehessenek. Fogadjátok el azokat az energiaajándékokat, amelyeket nektek hoztak. Egy pillanatra visszavonulunk most.

(szünet)

Új megvilágosodásaitok lesznek és új megértéseitek arról, hogy kik is vagytok és miért is vagytok itt. Ezt egy nagyon mély belső szinten fogjátok megérezni magatokban - ez lehet, hogy egy sokk-szerű érzés lesz, lehet, hogy hidegzuhanyként élitek át - amikor egy napon rádöbbentek, hogy bizony már nem azok vagytok, akik voltatok és már nem azok vagytok, mint annak előtte. Fel fogjátok ismerni azt, hogy mindaz, amit eddig tettetek, azt mind a Szellem iránt érzett szeretet, a szeretet a Minden Létező iránt motiválta. Az egy nagyon szép nap lesz. Ott leszünk veletek, amikor ez meg fog történni. No, de most lépjünk tovább a mai beszélgetésünkben. Mindegyikőtöket arra kérünk, hogy helyezkedjetek el kényelmesen a székeitekben és lélegezzetek mélyen. Néhányan nagyon sekélyesen pihegnek most. Lélegezzetek mélyen, kedves barátaim.

Most értünk el a mai napon a Teremtés Sorozatának Tizedik Leckéjéhez. Tudjuk azt jól, hogy az előző leckék nem igazán olyanok voltak, mint amire igazából számítottatok! (vigyorogva) Néhányan azt gondolták bizony, hogy mi majd valamiféle mágikus varázsigéket adunk nektek, amivel bármikor, bárhol azt tudtuk tenni, amit csak akartok. Mások úgy gondolták, hogy valamiféle ünnepi táncot fogunk megtanítani, de amilyen táncot mi adtunk nektek, az volt aztán az ünnepi tánc! Most pedig átadjuk a Tizedik Leckét, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy evvel a Teremtés Sorozat befejező negyedéhez értünk. Ebben a befejező három beszélgetésben ismét olyan kihívás elé állítunk benneteket, hogy ismét engedjetek el magatoktól dolgokat, olyan dolgokat, amelyek igen közeliek a számotokra és kedvesek a szíveteknek. Ehhez eszközöket adunk nektek, új metódusokat, új gondolkodási mintákat, de felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy ezek nem olyanok lesznek, mint amire gondoltatok volna. De majd most felismerhetitek ezt! (vigyorogva)

Ebben a kilenc leckében azon dolgoztunk eddig, hogy megváltozzon a gondolkodástok arról, hogy kik is voltatok eddig. Azon dolgoztunk, hogy segítsük a megértéseteket az új energiáról és arról, hogy milyen is ez az új energia. Azon dolgoztunk, hogy segítsük a megértéseteket arról, hogy honnan is jöttetek és miért is vagytok itt.

Az első három lecke a ``megengedésről'' szólt. Megengedésről és elfogadásról. Elfogadását minden dolognak, olyannak, mint amilyen. Beállni a palánkunk mögé, megtanulni elfogadni magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, valószínűleg a legnehezebb leckék közé tartozik. Megtanulni elfogadni magunkat. Ezért is beszéltünk ma ilyen hosszan arról, hogy miken is mentek keresztül; mit csináltatok eddig; a benső munkáról, amit eddig. Bűntudatotok volt amiatt, mert azt gondoltátok, hogy túl sokat foglalkoztok saját magatokkal eddig. Azért vagyunk most itt, hogy elmondjuk azt, hogy ez a fajta megközelítése a dolognak bizony nem teljesen pontos! Ez most valami jóval nagyobb szabásúbb dolog felé fog megváltozni.

A Harmadik Lecke volt tehát az elfogadásé, az Isteni Pillanatban való lété, befejezése a múltban való élésnek. A múltnak, kedves barátaim, a múlt számotokra a jövőt jelenti számtalan lehetséges módon. A múlt a számtalan lehetséges jövőt jelenti. Meséltünk nektek arról, hogy milyen az Isteni Pillanatban élni, arról az Isteni Térről, ahol nem kell aggódni az miatt, hogy esetleg elmúlik vagy attól, hogy még mi is történhet esetleg. Ez a Most pillanatában való lét.

A leckéknek a második harmadában (4-6-ik leckék) az elengedésről beszéltünk. Akkor útjára bocsátottuk a dolgokat. Beszéltünk arról, hogy miképpen lehet betenni dolgokat a Kegyelem Kemencéjébe (4. lecke). Ez volt az Elengedés, az Isteni Energiátokba való átalakítása a dolgoknak. Nem hagytátok a saját kezetekben és elmétekben a dolgokat, hanem átadtátok a vezénylést az Isteni Processzornak, amely bennetek él. Ezzel lettek beindítva a folyamatok. Amikor pedig ezt felfogtátok, hogy mi is történik ilyenkor, akkor kezdtek el igazán változások lezajlani az életetekben (5. lecke). Ezekre a változásokra pedig szükség van, ezért hát áldjátok meg őket.

S akkor, barátaim, amint a változások megtörténtek, s ti megtanultátok megáldani ezen változásokat, valamint megtanultátok az Isteni Pillanatban való élést is (6. lecke). Megengedtétek magatoknak egy új egyensúlyt, nem a dualitásét, nem a kettőét, hanem az Isteni Egyensúlyát a négynek. Beszélgettünk a négy márvány tömbről is. A múltban volt egy világos, egy sötét és egy harmadik eleme is ennek, amely úgy változott, akár a kaméleon, magára véve hol a világos, hol pedig sötét jellegzetességeket. Említést tettünk ugyanott a negyedik energia összetevőről is, a negyedik márványtömbről is, amely a szükséges egyensúlyt biztosítja a múlt dualitásának meghaladásához. Ezek a leckék az elengedésről és a megértésről szóltak, amelyek során a szükséges változások megtörténhettek.

Azután a harmadik harmad során (7-9. leckék) arról beszélgettünk, miképpen is lehet elkezdeni az igazi teremtés folyamatát. Beszélgettünk a széles ecsetvonású teremtésről (a 7. leckében), festve egy széles ecsetvonást. Azt kértük tőletek, hogy ezen a ponton hagyjatok fel a szándékozással, a specifikus szándékozással. Egyszerűen csak indítsátok el a teremtési folyamatot egy széles ecsetvonással. Ezzel elindít egy folyamatot, amely kibillenti az erőket a semleges állapotukból, és mozgásba hozza őket. Nem balra vagy jobba indulva, hanem a lehetséges összes irányba kiterjeszkedve.

Amikor pedig kezdeményeztétek ezt a folyamatot, a Földön élő Teremtőként, akkor egy energiára lett szükség, amely manifesztálni fogja az összes ehhez a megnyilvánításhoz szükséges dolgot. Ekkor beszéltünk arról, hogy szakítsátok le a rózsa gyümölcsét (8. lecke), visszavéve magatokhoz azt a szenvedélyt, ami mindig is a tiétek volt, de csendben hátra lett hagyva már jó ideje. Igen, látszólag ez egy egyszerű gyakorlat, de valószínűleg ennek van a legnagyobb hatása. Ez adja vissza nektek azt az Isteni energiát, amit nem hoztatok magatokkal ide a Földre, amikor idejöttetetek, felvéve magatokra az emberi jellegzetességeket, a biológiai jellegzetességeket. De most itt az idő arra, hogy ismét magatokba integráljátok ezt a szenvedélyt. Itt az idő arra, hogy ismét a lényetek részévé válhasson. Ehhez nem kell sok munkát végezni, nem kellenek hozzá ceremóniák, nem kell küzdjetek evvel, nem kell miatta egyhuzamban huszonegy éjszakán keresztül imádkozzatok. Egyszerűen csak vegyétek vissza, ami mindig is a tiétek volt.

És akkor, kedves barátaim, miután elindult a folyamat a széles ecsetvonással, amikor már magatokhoz vettétek a szenvedélyeteket, ami ehhez az üzemanyagot jelenti, akkor a vibrációk kiáradnak az új házatokból, ki, a benneteket körülvevő világba. Ezek a szeretet-, együttérzés és bölcsesség-vibrációk átjárják akkor a többi embert is. Ez olyan, mint egy fény, ami átjárja őket, de egyben egy válaszrezgést is kelt, amely visszatér hozzátok. A futáraitok megfelelő asszisztenciájával, ezek a rezgések az összes számotokra szükséges dolgot magukkal fogják ekkor hozni nektek, hogy letehessék a házatok ajtajában (9. lecke). Ez a teremtési folyamat része. Ez az, amikor az új házadban élsz már, amikor kimondod azt, hogy ÉN VAGYOK, ezzel elindítasz egy olyan folyamatot, amelynek az üzemanyaga a szenvedélyed lesz, ami ekkor kiárad a téged körülvevő fizikai világba és amikor visszatér hozzád, mindazon szükséges dolgokat magával hozza, leteszi az ajtód elé, ami csak kellhet neked. Előfordulhat persze az, hogy elsőre nem nem úgy vészed észre ez(eke)t a dolgokat, hogy éppen erre lett volna szükséged, de ezek a dolgok akkor is ott lesznek. Amit most teremtetek, ami a végzett munkátok miatt teremtődik meg, az mind-mind az éppen megfelelő módon tér vissza hozzátok.

Így hát most belépünk a befejező sorozatába a leckéinknek (10-12. lecke), vagyis Legyetek a Föld Teremtői. További három lecke fog következni ebben a sorozatban. Ma ismét szót fogunk ejteni Jack herceg utazásáról. Ez abban fog benneteket segíteni, hogy könnyebben megérthessétek azt, hogy a dolgok miért olyanok, mint amilyenek és miért is tapasztaltok meg most az életetekben éppen így dolgokat mostanság.

Ma egy nagyon különleges dolog elengedésére fogunk benneteket megkérni. Lehet, hogy nem is lesz nagyon egyszerű kérés ez a számotokra. Lehet, hogy nehézségeket fog ez jelenteni nektek, de amikor hagyni fogjátok elmenni a régit, akkor az biztosítja a helyet az újnak. S mint azt már a mindennapi életetek során felfedezhettétek, a válaszokat nem lelhetitek meg, amennyiben a régi minták alapján keresitek őket.

Azok a válaszok, amiket most találtok meg magatoknak, azokat bizony nem az ``óságok'' között fedeztétek fel. A válaszokat nem ott fogjátok megtalálni, mint ahol a múltban megtalálhatóak voltak. Olyan tapasztalásokkal találkozhattok mostanság, amelyek igen jó példaként szolgálnak erre. Valaki, aki már évek óta nem bukkant fel az életetekben, hirtelen újra megjelenik. Vagy, egy régi betegség, amiről azt gondoltátok, hogy már rég kigyógyultatok belőle, ismét jelentkezik rajtatok a tüneteivel. Vagy esetleg egy régi érzelmi szituáció amiről azt gondoltátok, hogy már régen megoldást nyert, ismét visszatér az életetekbe, annak minden érzelmi fájdalmával. És akkor ott fogtok állni összezavarodva. Csodálkozva azon, hogy most miért nem bírjátok kezelni ezt a bizonyos érzelmi szituációt, amit pedig eddig eddig kézben tudtatok tartani, most pedig csodálkoztok azon, hogy ugyan miért is tért ez most vissza az életetekbe. Drága barátaim, a választ máshol kell keresni. Ez már az új energiával áll összefüggésben. Pillanatnyilag az összes dolog, ami csak belép az életetekbe az új energiával van összefüggésben.

Egy pillanatra elkalandoznánk innét. A kihívások, amelyeken mostanság mentek keresztül, nem az elmúlt életeitekkel állnak kapcsolatban, hiszen ezek jórésze lecsengett már, néhány kivételtől eltekintve, amelyek most fognak eltűnni. És ezen kihívások a jelenlegi életetekkel sincsenek kapcsolatban, mert mint tudjátok, már most is akkora a különbség aközött a személy között is, aki csak öt évvel ezelőtt voltatok és aközött is, aki húsz vagy esetleg harminc évvel ezelőtt voltatok. Még az is elég nehéz dolog, hogy magatokat ezekhez a korábbi személyiségeitekhez viszonyítsátok. Miért? Mivel megváltoztatok. Mivel beléptetek a következő létidőtökbe, mind annak ellenére, hogy még mindig ugyan itt vagytok. Ezen a kihívások gyökerei, amelyek most jelentenek néktek kihívást, egészen odáig nyúlnak vissza, amikor eredetileg átléptétek a Tűzfüggönyét. Akkor ez egy nagyon nagy trauma volt néktek. Nagyon nagyon mélyen megrázó volt ez az élmény arra nézvést, hogy mit is gondoltatok odáig arról, hogy kik is voltatok az idáig.

Amikor Jack keresztül hatolt a Tüzfüggönyön, amit oly gyakran fel szoktunk volt emlegetni, ez egy nagyon megrázó, traumatikus élmény volt a számára. Amikor Jack keresztezte ezt a függönyt és átlépett az Első Teremtésből az Ürességbe, akkor az megváltoztatott mindent, akkor az megváltoztatott mindent. Amikor Jack a Királyságban élt, akkor ott minden dolog egy volt; minden egységes volt. Mindennek szinguláris célja volt, mindennek szinguláris direkciója, irányultsága volt, valamint egységes, szinguláris Akarat jellemzett mindent. Minden dolog a királyság közepéből áradt szerte-szét, külső irányokba. Ez csodálatos volt, ez békés és szeretettel teli volt, és ez volt a módja annak, ahogyan a dolgok az első körben zajlottak, az első Teremtésben. Ezek egyek voltak, egy egységes akaratként. Amint Jack átlépte a Tűz Függönyét az ürességbe megérkezve, hirtelen egy teljesen új jellegzetességben találta magát és ezt hívjuk Szabad Akaratnak.

Ezt eléggé nehezen lehet emberi szavakkal ecsetelni, de valahogyan folytatni fogjuk a megkezdett munkánkat. Amint Jack keresztül lépett a függönyön, akkor a Szabad Akarat körülményei között találta magát. Mindannak, Ami Van, az összes jellemzője hirtelen megváltozott, megszűnt a tisztán szinguláris jellegzetessége. Egy új dimenzionalitásba érkezett meg. Jack mindig is herceg volt, a király és a királynő fia, az, aki majd egy napon meg fogja örökölni a trónt. De most hirtelen valami totálisan mást tapasztalt meg - a Szabad Akaratot. Nem is tudta mindjárt azt, hogy miképpen is kéne ezt az új helyzetet kezelnie. Idáig teljesen abban a hiszemben élt, hogy teljesen tisztában van a Küldetésével, a céljával és a szerződéseivel, amelyek a szinguláris akaratban körbe vették az életét a Királyságban. De most hirtelen az összes minden a rendelkezésére állt és egyszersmind minden lehetségessé is vált a számára. Többé nem állt már előtte előírt ösvény vagy minta.

Jack utazása a ti utazásotok is. Mindannyian megtapasztaltátok azt az érzést, hogy mit jelent átmenni az Egyetlen Akaratból a Szabad Akaratba. Ez nagyszámú érdekes tapasztalásként jelent meg az életetekben. Emiatt szabadon teremtőkké váltatok, akik szabadon választhatják meg a teremtéseiket és akiknek mindegyik teremtése csak helyeselhető. Mindegyik teremtésen rajta van a Szellem áldása. A Szabad Akarat odaadásával - ti és Jack valamint az összes többi angyal és ember -, a Szabad Akarat tulajdonlásával képessé váltatok a Teremtést olyan utakon és módokon kiterjeszteni, amire eddig még nem volt példa. Tudjátok milyen hatással volt ez mindenre? Szinguláris Akaratotok volt - valóban szerető és valóban áldott -, de ez akkor is szinguláris volt még az eredeti Teremtésben. Amint átjöttetek ezen a falon, tiétek lett a Szabad Akarat.

Amikor Jack idejött a Földre, és biológiába öltözött, még mindig Szabad Akarata volt, de ekkor még egy dologra szert tett itt, amit úgy hívunk: a fátyol. A fátyol óvta meg Jacket annak a tudatos tudásától, hogy mi is történt vele létidőről létidőre. A fátyol megakadályozta azt, hogy Jack megérthesse azt, hogy az utazása, ami a Királyságban kezdődött el, ami elvezette az Ürességbe őt, az teremtette meg az energiát és a mintákat az Univerzumotok számára. Ennek a két nagyhatású összetevőnek a kombinációja - a Fátyolnak és a Szabad Akaratnak - egy nagyon potens energiát eredményez. Ezidáig mindannyian ebben éltetek.

Szabad Akaratotok volt arra, hogy megtegyétek mindazt, amit csak ki akartok választani. Ugyanakkor persze ott volt a fátyol is, amitől persze nem nagyon emlékezhettetek vissza az elhatározásaitokra és a korábbi tapasztalataitokra. Most pedig, itt vagytok mindannyian, Saumbraként, azon a ponton, ahol most befejeződnek a létidőket átívelő saját földi utazásaitok. Befejeződik az utazásotok, el jött a végső megtisztulás ideje, amellyel lehetővé válik az, hogy tovább induljatok új megértések felé. S mint azt már mondottuk néktek, nincs arra lehetőség, hogy az Otthonba térjetek vissza. Folytatni fogjátok a tovább haladást. Folytatni fogjátok a tovább terjedést, de el fog jönni az a pillanat, amikor a fátyol félre fog libbenni, amikor megérthetitek már az utazásotokat, amely megértés vonatkozni fog arra is, hogy kik is vagytok és miért is vagytok itt.

Mindeközben, nagyon sok változás fog történni az életetekben, jó pár kihívással fogtok találkozni. Elvártátok volna, hogy ez a mennybemeneteli folyamat egy bizonyos módon történjen meg, holott valójában ez nem így fog megtörténni. Ez nem olyan lesz, mint amire számítottatok! Amint eléritek a teljes kört, drága barátaim, valami nagyon érdekes dolog fog történni. Akkor egy lépést fogtok megtenni. Van ott egy lépés, aminek a hírét ma hoztuk el néktek. Belülről ezt már nagyon régen tudjátok, de ezt egyeztetni kellett a külső körülményekkel is, hogy ez a lépés megléphetővé váljon. Ez egy nagyon egyszerű lépés lesz. Készülve arra, hogy az új energiában az igazi teremtővé válj, egyetlen lépést kell megtégy, mégpedig a múlt Szabad Akaratából át kell lépj a saját Isteni Akaratodba.

A Teremtés Sorozat Tizedik Leckéje: Lépj be az Isteni Akaratodba. Ez egy egyszerű lépés, de nagyon nagy hatása van. Ez nagyon magától értetődőnek látszik előszörre, de amint gondolkozni kezdtek róla az emberi elmétekkel, lehet, hogy meg fog ijeszteni benneteket, mivel ahogyan folyamatosan érzékeltek, mindig további kérdéseket is tesztek fel - Kauldre ezért most biztosan meg fog kérdezni bennünket! -, hiszen arra lettetek megkérve, hogy tegyétek félre a Szabad Akaratokat, s lépjetek át az Isteni Akaratba. Most pedig hadd ejtsünk pár szót arról, hogy mi is a kettő közötti különbség.

Kauldre ezt mondja: ``Ó, Tóbiás, mivel nem álltok ma megint elő!?'' Hmmmm. (a hallgatók felnevetnek)

Tizedik Számú Lecke: Lépj be az Isteni Akaratba. Amikor a Földre jöttetek a Szabad Akaratotokból, és beléptetek a dualitásba, a Szabad Akaratotok tette lehetővé azt, hogy meglássátok a tükrökben azt, hogy kik voltatok akkor. A Szabad Akarat tette lehetővé azt, hogy meglássátok a világosat és a sötétet. Ez tette lehetővé, hogy meglássátok a fentet és a lentet, de ha azt vesszük, hogy a Szabad Akarathoz társult a fátyol is, akkor be kell lássátok azt, hogy így csak egy nagyon korlátozott tartományhoz tudtatok hozzáférni, amint azt fel is fedezhettétek. Közületek számosan fel is tettétek a kérdést, hogy valóban VOLT-E Szabad Akaratotok, avagy pedig csak az angyalok, vagy esetleg a Szellem drótokon ráncigálható bábui voltatok-e az egész idő alatt.

Amint átléptek az Isteni Akaratba, az a számotokra annak a dualitásnak és elszeparálódásnak lesz a meghaladása, amelyet magatokkal hoztatok egészen a Tűz Függönye óta. A Szellemtől való elszakadást, elszeparálódást, amit először akkor tapasztaltatok meg, amikor elhagytátok a Királyságot, amikor kibukkantatok a Tűzfüggönyből, most meghaladhatjátok. Amikor beléptek az Isteni Akaratba, akkor abba az Isteni akaratba kerültök, ami belőletek ered. Ez a lehető legmélyebb szinteken áll kapcsolatban és integrációban a Szellemmel, arra nézvést, hogy kik is vagytok. Amint beléptek az Isteni Akaratba, akkor meghaladjátok azt az emberi mivoltot, amelyet ez ideig magatokon hordtatok. Meghaladjátok azt a dualitást, amely azóta a részeteket képezte, mióta csak ide jöttetek a Földre. Most a múlt kettősségéből átléptek oda, amit mi a Mindennek nevezünk.

Az Isteni Akaratban olyan megoldások állnak a rendelkezésetekre, amilyenek eddig még sohasem. Ezek nem voltak képesek arra, hogy megvalósuljanak a Szabad Akaraton és dualitáson keresztül. Az Isteni Akaratban nem sok minden vonatkozik pusztán csak önmagatokra, ehelyett jóval nagyobb együttérzés és megértés jellemzi az Összes Létező iránt.

Az Isteni Akaratot nem önmagatokon kívül birtokoljátok. Az Isteni Akarat a bensőtök tartalma. Amint beléptek az Isteni Akaratba, amint félreteszitek a régi Szabad Akaratot, akkor ismét létrehozhattok egy új típusú kapcsolatot a Szellemmel. Ez egy tudatos kapcsolattá és egy tudatos megértéssé válik, olyanná, amilyet már eonok óta nem érezhettetek.

Az Isteni Akarat nem ül csendben, várakozva Istenre, a Szellemre, hogy az majd megmondja neki azt, hogy mit is kéne tennie. Ez egy megértése annak, hogy ez az Akarat teljesen a részeteket képezi. Benső megértése annak, hogy a Szellem biz' ott van, hogy nem kell külső hangok után kutatgatni, hogy az Isten, a Szellem, az Isteniség és a krisztusi Tudatosság teljes mértékben ott rejlik bennetek. Az Isteni Akarat ezt a nagyon mély, szenvedélyekkel teli benső hangot hallgatja.

Amikor dolgozni kezdtek ezekkel a leckékkel, efféléken fogtok csodálkozni: ``Mi a szösz ez az Isteni Akarat?'' vagy pedig, ``Már megint ez a hibbant agyam fecseg nekem badarságokat?'' És ti egy bizonyos fokig még le is bénulhattok, hogy vajon meghozzátok-e ezt a döntést. De mi azt mondjuk néktek, amikor ez meg fog történni, egyszerűen csak helyezkedjetek el a béke terében és szóljatok így: ``Én az Isteni Akaratban Vagyok.'' Megértendő az, hogy ami történt, azt az Isteni Akarat vezérelte.

Ti eddig a régi mintájú Szabad vagy Dualitás Akaratot használtátok, mivel az volt erre a helyre a jellemző. Az elmétekben ehhez a dolgok közötti állandó kihívás és csatározás társult. Amint beléptek az Isteni Akaratba, akkor olyan megoldások bukkannak fel előttetek nagy hirtelen, melyek nagyságrendekkel haladják meg az összes eddigi megoldásokat, amelyeket csak megismertetek. Már nem fogjátok azt érezni, hogy - amint idáig oly gyakran előfordult - a régi emberi énetek hol a bal, hol a jobb fületekbe sutyorogja bele a véleményét, s még szemérmetlenül alkudozni is kezdenek egymással, ott, a színetek előtt. (mélyen vigyorogva) Amint beléptek az Isteni Akaratba, érezni, érzékelni és valószínűleg hallani is fogtok egy teljesen más választ, olyat, amely a Mindenből ered. De megértendő az - és ezt külön is kihangsúlyozzuk -, hogy ez is belőletek ered! Amennyiben saját magatokon kívül keresgélitek ezeket a válaszokat, amennyiben úgy gondoljátok, hogy bizony létezik a saját személyeteken kívül is egy entitás, aki majd instruálni fog benneteket, aki majd megmondja, hogy mit is kéne tennetek, akkor bizony rossz helyen keresgéltek! Ekkor a régi energiának a terébe pillantottatok bele. Az Isteni Akarat belőletek árad ki. Az Isteni Akarat ott van bennetek most is. Amint ezt mondottuk is néktek már korábban, és majdnem szénné is nevettük emiatt magunkat, mi látjuk bennetek ezt a fényt, csak éppen ti nem vettétek ezt még észre eddig.

Tizes Számú Lecke: Lépj be az Isteni Akaratodba. Elsőre biztosan ügyetlennek fogjátok magatokat érezni. Úgy fogjátok gondolni, hogy először is választ kell, hogy halljatok a Szellemtől, azaz feleletet az ehhez hasonló kérdésekre, mint: ``Helyes-e, ha ezt vagy azt cselekszem? Mit szólsz ehhez szellem, mit szóltok ehhez vezetők? Szükségem van a külső válaszokra.'' És ezek nem lesznek ott megtalálhatóak. Semmit sem fogtok onnan hallani, ha arra figyeltek.

Amint beléptek az Isteni Akaratba - ami tulajdonképpen nagyon könnyű és egyszerű megtenni is - a válasz elétek fog jönni. A tudás és a megértés egy olyan helyről fog érkezni, amelyről idáig semmilyen tapasztalatotok sem volt még. Teljes lesz és gazdag, nem fog kételyt hagyni arról, hogy honnan is érkezett. Ez egy szeretettel teli térből fog megérkezni. Ez egy nagyon benső részetekből fog megérkezni, amely részetek valóban a Szellemé. Ez nem egy mentális gyakorlat lesz. Ez egy érzés, amely dinamikus és expanzív, s ami bennetek történik meg.

Eljött az idő arra, hogy mint angyalok, akik egy nagyon hosszú útra indultak el az Otthonukból, hogy megszabadítsátok magatokat azoktól a dolgoktól, amiket mindjárt akkor tapasztaltatok meg, amikor keresztül jöttetek a Tűzfüggönyön. Itt az idő arra, hogy levetkezzétek magatokról a Szabad Akarat jellemző vonásait. Ó, amikor ezt először megkaparintottátok a magatok számára, akkor ez egy hihetetlen játékszernek számított néktek. Ez egy hihetlen játékszer volt annak az angyalnak, aki éppen csak, hogy keresztül esett a Tűz Függönyén való átkelés hihetetlen élményén. Persze ez egyszersmind döbbenetes is volt, mivel ez előtt nem volt Szabad Akaratotok. Egyetlen Akaratotok volt, egy Kiterjeszkedni Vágyó Akaratotok.

De most megadatott néktek a hatalom, olyan választási lehetőséget kaptatok, amilyet addig soha még. Fogtátok ezt a Szabad Akaratot, és játszani kezdtetek véle az univerzumotokban, az ürességben. A Szabad Akaratotok birtoklása olyan volt, mintha egy hihetetlenül nagyszerű, Teremtői szerszámkészletre tettetek volna szert. Olyan dolgokat bírtatok evvel véghez vinni, amilyeneket soha ezelőtt. Játszhattatok az ürességben, megteremthettétek a csillagokat, új energiákat teremthettetek. Továbbá csatározhattatok további entitásokkal is! Ilyet nem tehettetek meg a Királyságban. Ott nem voltak csaták. Teremthettetek új tereket is. Lehettek gondolataitok és érzelmeitek, amelyek az összes létező irányokba kanyaroghattak.

Ez a szabad akarat egy hihetetlenül új játékszer volt. De ugyanakkor nagyon sok szomorúságot is okozott végig ezen az úton. Nagyon sok nehézséget és nagyon sok fájdalmat. Fogtátok a Szabad Akaratot, és olyan helyekre mentetek el vele, mint a legmélyebb mélységek, a legmagasabb magosságok, olyan helyeket teremtve ezzel így, hogy elférjen bennük az összes, a Teremtésben elképzelhető fájdalom. De ti egyszerűen csak játszottatok ezzel az új energiával. Ó, igen, ti ezt elvittétek a szeretet, a megosztozás és az együttérzés csodás helyeire is a fény megteremtésével.

Birtokoltátok a Szabad Akarat ajándékát és eszközét, mióta csak átjöttetek a Tűz Függönyén, mint a szellem által rátok testált ajándékot. Már az idők eonjai óta hordjátok magatokkal ezt az ajándékot. Nagyon jól szolgált ez benneteket idáig, hogy teremtsetek vele az ürességben, hogy megteremtsétek az univerzumokat és galaxisokat, valamint a csillagokat. A Szabad akarat kiválóan szolgált benneteket, amíg a Földre inkarnálódtatok. Ez tette lehetővé a számotokra, hogy választhassatok a világos és a sötét között, a fehér és a sötét márvány között. Ez tette lehetővé a számotokra, hogy megtapasztalhassátok a dualitást egy nagyon bekorlátozott módon, rajtatok egy fátyollal. Ez tette lehetővé, hogy megtapasztaljátok a dualitást egy nagyon meghatározott módon.

De most, kedves barátaim, arra kérünk benneteket, hogy lépjetek ezen túlra, bele az Isteni Akaratba. Ez egy kihívás lesz. Csodálkozni fogtok azon, hogy mi is ez az úgy nevezett Isteni Akarat - kié is ez? Most megint visszatér a Szellem, hogy megmondja mit is kéne tenni? Ezek a vezetőitek vagy angyalaitok, akik most majd diktálni fogják nektek azt, hogy mi a teendő? Nem, az Isteni Akarat belülről fakad. Ez a ti akaratotok, de egy olyan Isteni alapon, amely bőven meghaladja a dualitást. Meghaladja azokat az emberi dinamizmusokat, amelyeket ezidáig használtatok. Ez direkten kapcsolódik a Szellemhez, a Minden Létezőhöz, de megértendő a számotokra az, hogy ti vagytok a Szellem. Az Isteni Akarat belülről fakad. Ez biztosítja a válaszokat, a megoldásokat és a tapasztalatokat valamint azt az új energia forrást, amelyet soha ezelőtt nem tapasztaltatok meg még.

Ez kihívás lesz a javából. Meg akarjátok majd tartani MINDKETTŐT, a Szabad Akaratotokat és az Isteni Akaratotokat is. (kuncogva) Akarni fogjátok a Szabad Akarat csodás jellemzőit is, amíg magatokra veszitek az új Isteni Akaratot is. Már most és itt elmondjuk azt, hogy az ezen az úton nem fog működni. Az egyiknek mennie kell, mielőtt a másikat megtapasztalnátok.

Amikor valami bekopog az ajtótokon mostanság, és ti most táncoltok avval - nagyon sokan közületek kérdezitek a Szellemet, ``Oké, táncolok én, de mit kéne tennem? Mi lesz akkor, amikor véget ér a dal? Ki fog akkor vezetni? Milyen lépést kéne akkor megtegyünk?'' Amíg táncoltok, tegyétek meg azt a lépést: az Isteni Akaratba. Legyetek ti a mindennapi szituációitok során - lett légyen az egy igen nagy kihívást jelentő szituáció - az, akié a munkatárs szerepe. A kolléga megjelenik, kopog az ajtótokon, és ti beleegyeztek abba, hogy itt az idő a táncra. Tehát táncoltok és a munkatársatok elképedve néz rátok és ti meg csodálkoztok és kérdezitek ``Szellem, mi legyen a következő cselekedetem, most, hogy táncolok, hová kéne innen tovább induljak?'' Tegyétek meg a következő lépésként az Isteni Akaratba lépést.

Hogy akkor mi fog történni, azt most nem nagyon tudjuk nektek körbeírni. Egy új helyre fogtok jutni. Túl a dualitáson. Olyan felismeréseitek lesznek, amelyeket mi képtelenek vagyunk meghatározni. Új megismerésekre tesztek szert, új rezgésszintekre és energiákhoz fértek hozzá, olyanokhoz, amelyek használata során a régi mintájú Szabad Akarat útjai igen csak laposnak fognak tűnni. A régi utak unalmasnak fognak tűnni, hiányozni fog belőlük a dinamika és mindennemű szenvedély. Amint az Isteni Akaratba léptek, a dolgok hihetetlenül fel fognak gyorsulni!

Az Isteni Akarattal megjönnek a válaszok, a megoldások, valamint a szélesebb, tágabb kép. Abban a pillanatban pontosan tudjátok majd, hogy mi is a teendő azzal az energiával, ami ebben az új Isteni Akaratotokban érkezett el hozzátok. Erről még szólni fogunk az elkövetkező két lecke során. De ma ezzel a Tizedik Leckével hívunk ki benneteket. Lépjetek az Isteni Akaratotokba. Bizonyosan néhányotoknak ezt nagyon könnyű lesz meglépni. Néhányan ezt fogják mondani ``Boldogabb vagyok én annál, hogy ezt megtegyem'' de úgy fogjátok találni majd, hogy a Szabad Akarat jellegzetességei kísérnek mióta csak idejöttetek, ebbe a teremtésbe. Már eonok óta veletek vannak a Szabad Akarat jellegzetességei és bizonyos belső szinteken ezt meg is szeretnétek tartani. Ez egy kihívás lesz, amikor beléptek az Isteni Akaratba.

Pontosan szeretnétek tudni, hogy milyen lesz ez, mielőtt meglépnétek ezt a lépést. Drága barátaim, nem lehetséges a definiálása ennek a számotokra a jelenlegi tudatosságotok szintjein. Először bele kell ebbe lépjetek. Még egyszer arra kérünk benneteket, hogy lépjétek át ezt a szakadékotokat, úgy, hogy nem vagyunk ott, azért, hogy átvigyünk ezen benneteket. Tudjuk azt, hogy egy darabig még gondolkodni fogtok arról, hogy mi lesz ennek a következménye, hogy beléptek az Isteni Akaratotokba, mivel ez azzal jár, hogy elengeditek magatoktól a Szabad Akaratot. A Szabad Akarat csodálatos és mókás dolog. Tudom én ezt, mivel megtapasztaltam! Ez egy hihetetlen, hihetetlen energia. Az Isteni Akarat - az Isteni Akarat egy jóval nagyszabásúbb, még komplettebb és még beteljesedettebb energia. Ezt kérdeztétek, ``Szellem, mi az, amit tennem kéne, mi az én munkám, milyen kapcsolatban állok én evvel, mit akarsz, mit tegyek most?'' Most pedig azt mondjuk erre, hogy itt az idő - amint készen álltok - itt az idő arra, hogy belépjetek az Isteni Akaratba. Az Isteni akaratban, a tudás fog eljönni hozzátok.

Most pedig, tudjuk jól azt, hogy nagyon sok beszélgetést fog ez a lecke szülni. Lesz jó pár kihívás is. Lesznek akik vádolni fognak minket, vádolni fogják Kauldrét, mivel azt kérjük tőletek, hogy adjatok fel valamit, ami Isten ajándéka, a Szabad Akaratotokat. Vádolva leszünk amiatt, hogy arra kértünk benneteket, hogy adjátok fel azt, ami a sarokkövét jelentette idáig az összes tapasztalatotoknak, a mindennapjaitoknak itt a Földön, a mindennapjaitoknak, amikor az ürességben teremtettetek. Lesznek tényleg néhányan, akik elmennek ettől a csoportól emiatt a javaslat miatt! Mivel ezt nem nagyon tudják megérteni. Mivel nem értik meg azt, hogy milyen vonatkozásai vannak az Isteni Akaratnak. Az Isteni Akarat fog segíteni annak a körnek a befejezésében, amelyben az összes tapasztalatotok ott van, mind azóta, hogy kereszteztétek a Tűzfüggönyt. Ez a megértésnek egy új szintjére fog emelni benneteket.

Végtelenül szeretünk benneteket a munka miatt, amit végeztek. Szeretünk benneteket, amiért még mindig eltűrtök bennünket (a hallgatók felnevetnek); amiért végig veszitek ezeket a leckéket; s amiért tanulmányozzátok szorgosan. Szeretünk benneteket, mert átveszitek a leckéket, dolgoztok velük, gondolkodtok róluk és alkalmazzátok őket az életetekben. De innentől már ez a tiétek, már a saját utatokat járjátok, a saját időtökben. Szeretünk benneteket ezért.

Amire készülünk evvel, amire készülünk az elkövetkező néhány leckével, az az, hogy segítsük a megértéseteket, hogy igazándiból miképpen is mozognak az energiák, amikor az ÉN VAGYOK pozíciójában vagytok. Az ÉN VAGYOK az az alap, a bázisszint, ami a MOSTBAN van. Dolgozni fogunk veletek, hogy segítsük ennek a megértését, hogy miképpen is mozog az energia, milyen hatással van az energia, és miképpen válik igazi Teremtővé.

Azok, akik összegyűltek a második körben ezen a napon, szó szerint és átvitt értelemben is tapsolnak ebben a pillanatban. Azért lettek meghívva a ide, hogy láthassák és érezhessék a reakciótokat erre a leckére. Ez a lecke lesz az, ami komoly mentális útakadályt fog jelenteni nagyon-nagyon sok ember számára. Ez a lecke rendesen embert próbáló gátfutás lesz egy csomó versenyző számára. Ez nem igényli azt, hogy sok mindent kelljen csinálnotok, nem igényli azt, hogy órákon keresztül gyakoroljátok és tanulmányozzátok. Ez csak azt igényli tőletek, hogy szimplán engedjetek el valamit, ami nagyon közeli a számotokra és nyomuljatok be egy teljesen új típusú energiába. A lépést nektek kell megtenni, kedves barátaim, a saját időtökben, a saját teretekben. Amennyiben most nem is nagyon értenétek ezt, ha ez belső konfliktusokat okozna néktek, fordítsatok erre elég időt. Fordítsatok erre időt. Ezalatt a folyamat alatt, valamint az idő alatt, amíg megteszitek a lépéseteket az Isteni Akaratba, Sohasem lesztek egyedül. Nagyon sokan vannak, entitások légiói vannak veletek, ideértve azokat is, akik ma idejöttek hozzátok ebbe a terembe, hogy véletek lehessenek. Végtelenül szeretünk benneteket.

És ez így van.


fordította: Ziegler Attila (zapverho@mailbox.hu)
<==