Teremtés Sorozat Tizenkettedik Lecke, 2. rész

``Az Egység közvetítése''

Megjegyzés: Ez a közvetítés Breckenridge-ben, Colorado államban hangzott el, 2001. július 15-én, a Kryon nyárközép konferencián. E konferencia harmadik szegmense volt a Teremtés Sorozat Tizenkettedik Leckéjének a befejező része. A világ fénymunkásaiból 450-en gyűltek itt össze, hogy megosszák a szeretetüket, az energiájukat és közös kötelékben szolgálják a Szellemet. A konferencia utolsó reggelén Mihály arkangyal Ronna Hermanon, Tóbiás Geoffrey Hoppe-n és Kryon Lee Carrollon keresztül lépett egy közös pódiumra, ezen a történelmi közvetítésen. Az alábbi szöveg a konferencia Tóbiás-féle részét tartalmazza.

Tóbiás: Drága barátaim, Kryon, Mihály arkangyal - ó, ez egy igen különleges a pillanat a számomra, Tóbiás számára. De még milyen érdekes az a pillanat Kauldre (Geoffrey Hoppe) számára, aki most egyszerre három hangot is hall a fejében! (a hallgatók felnevetnek) Hát ez valóban rendkívül izgalmas a számára! Ez egy áldott, megszentelt pillanat. A fátyol felénk eső oldalán gyakran szoktunk magunkról beszélgetni egymás között. Leülünk egy körbe, és rólatok cseverészünk! (a hallgatók nevetnek) Elképzeltük már azt, amikor így, mint most össze tudtunk volna jönni, úgy mint most, amikor az összes energiánk együtt van a pillanatban, a ``mostban''. Eddig is az összes energiánk elkísért benneteket, mindig is ott volt véletek, de az, hogy így, mint most, ezen a megszentelt módon bírjunk összegyűlni... nos, ez eddig igen nehéz lett volna.

Miért éppen most? Miért van ez az egység a mai napon? Ennek az oka, az a munka, amit végeztek és az a tudatosság, amit mostanra elértetek. Ez teszi lehetővé azt, hogy az összes energiánk most ide ömölhessen, hogy összeolvadhasson a tiétekkel. Iszonyatosan túlterhelő lett volna ez a számotokra, amennyiben évekkel ezelőtt ezt már megtettük volna. Még ha csak két, vagy három évvel ezelőtt is tettük volna meg ezt, akkor is rendkívüli mértékben terhelte volna túl, vette volna igénybe az áramköreiteket ez az esemény.

De nézzétek, mit végeztetek el ez idő alatt! A munkátokon keresztül, ebben az egzakt pillanatban lehetővé vált az, hogy most itt mindnyájan, együtt jelen legyünk itt. Hatalmas érzelmeket gerjeszt bennünk ez az esemény, a szellemekben, akik ma összegyűltek itt, ebben a teremben lévő egységben... ezt egyre gyakrabban és gyakrabban fogjátok meglátni az új energia során. Meg fogjátok látni, amint a falak leomlanak. Meg fogjátok látni azt, hogy a tanítók, a szónokok, a gyógyítók, az elősegítők mind együtt fognak dolgozni, megosztva egymással az információkat, a köz javáért. Jól jegyezzétek meg a lelketekben ezt a napot! Jegyezzétek fel az emberi kalendáriumaitokban, mivel ez egy dicsőséges nap. Különleges!

(mély érzelemmel) Én, Tóbiás, már nagyon, nagyon régóta várom ezt a napot. Szavakkal néhéz kifejezni ezt az érzést, így hát jegyezzétek meg azt az érzést, amit most Mihály arkangyal, Kryon és én küldünk most néktek. Igen, lélegezzétek ezt most be.

Ó, mennyire szeretnénk most csak csendben lenni, egy szót sem szólni, de Kauldre most mondja nékünk azt, hogy muszály beszéljünk! (a hallgatók felnevetnek)

Amikor három estével ezelőtt összegyűltünk itt (a Tizenketedik Lecke első fele alatt), nagyon sok szomorúság volt itt. Rengeteg poggyász. Nagyon nagy munkát végzettt el ebben a teremben ez a csoport. Nagyon alacsony volt az energiátok szintje. Alig volt valami a csészétek alján. És ez pontosan így volt jól. Tudtuk azt, hogy ide, erre a helyre kell jöjjetek, hogy megújhodhassatok és új erőt nyerjetek.

Amikor két napja együtt ültünk itt, ebben a teremben (a második részében a Tizenkettedik Leckének), az energiák csak úgy röpködtek itt, jobbra meg balra. Nagyon gyorsan engedtétek el őket. Nevezhetnénk ennek a módját akár egyenesen kaotikusnak is! És nagyon, de nagyon meleg volt itt. Mondhatnátok erre persze azt, hogy persze, mert a légkondicionáló, de azért megkérdezzük azt, hogy kik is terhelték agyon a légkondicionálót? Ti voltatok azok! Tisztességesen elhelyeztük itt ebben a hotelban a lábnyomainkat. Ennek a rengeteg energiának lesz majdan köszönhető, hogy a hotel karbantartói a hajukat fogják tépni, amikor még a távozásunk után hónapokkal is, mindenféle nem várt elektromos- és vízvezeték-rendszeri probléma fog teljes rendszertelenséggel jelentkezni ebben az épületben! (nagy nevetés)

Két nappal ezelőtt mindenfelé repültek itt az energiák, amint elengedtétek őket, amint behoztátok az újat, amint megengedtétek nékünk, mindnyájunknak azt, erről az oldaláról a fátyolnak, hogy elősegíthessük a számotokra ezt a folyamatot. Nézzétek ezt a ma reggeli energiát itt, kedves barátaim. Érezzétek ezt a ma reggeli energiát. Másmilyen. Ez már nem fáradt. Nem szomorú és magányos többé. Nem kaotikus és nem tart az összes lehetséges irányba. Érezzétek saját magatokban. Ez a beteljesedés, a szeretet, az erő energiája. Pompás munkát végeztetek, pompás munkát ebben a néhány napban. Most már képesek lesztek ezt az energiát magatokkal vinni, az Isteni Éneteket, le, innen erről a hegyről. És észre vehetitek azt, is, hogy már ezt munkába is tudjátok állítani. Szolgálni fog már benneteket. Emlékezzetek erre!

Nagyon sok előkészület történt emiatt a mai napra. Hónapok és hónapok óta dolgozunk ezért a ti emberi időtök szerint, tudva azt, hogy most itt készre szerelhetjük azokat a humán angyalokat, akik ide utaztak, szóval, rengeteg munkánk volt. Ez csak egy színfalak mögötti bepillantást engedő mondat volt itt, hogy megláthassátok, hogy valójában mi is folyt itt... azok, akiket a futáraitoknak hívtok, igen serényen jöttek és mentek ez idő alatt, hordozva ide-oda az energiákat. Teljesítették azokat a vibrációs követelményeket, amelyek előttetek álltak. Változásokat eszközöltek ki az életekben már hetekkel, hónapokkal ezelőtt, mielőtt ideérkeztetek volna. Tudunk arről, hogy változások történtek a munkátokban, a kapcsolataitokban és az érzelmeitekben is. Előre meg hátra felé is. És a futárok, az angyali futáraitok nagyon, nagyon sok munkát végeztek.

A Kryon számára is akadt éppen elég igazítani való a mágneses rácsozaton, hogy megfelelően követni tudja ez a rács a változó tudatosságotokat. Mihály arkangyal is el volt foglalva véletek, éjszakánként az álmaitokban dolgozott rajtatok, elvégezve ezeket az utolsó perces előkészületeket, hogy minden készen álljon addigra, hogy amint lepereg az órán az utólsó szem homok is, pontosan arran a pillanatra érjetek ide. Ezért áraztétek magatokat úgy és akként. ahogyan éreztétek, az ideérkezésetek előtti hetekben és hónapokban. Ezért is volt számunkra világos az, hogy fáradtan és kiüresedve fogtok ideérkezni, mivel egy nagyjelentőségű eseményre készültetek fel, erre, a mai napra itt.

Most egyetlen csoportként jöttünk el hozzátok el a mai napon. S akár csak az emberek, mi sem tudtuk határozottan eldönteni azt, hogy milyen öltözéket kellene felvegyünk a mai napra, a ti tiszteletetekre! (a hallgatók felnevetnek) Ezzel azt mondanánk most, hogy különleges rezgéseket vettünk magunkra és speciális színeket viselünk most. De mint tudjátok, mi is idegesek vagyunk ilyenkor, amikor eljövünk hozzátok, ehhez az igen nagyra becsült csoportjához az angyaloknak! Ó, Mihály, hogy milyen csodás kéket is viselsz ma! Nézzétek a szemeitekkel, az elmétek szemével, vagy a szívetekkel. Nézzétek most a színeket, amelyekben ma ide jöttünk. Nézzétek, miképpen öltöztünk fel a mai napon a ti tiszteletekre. Meg fogjátok látni, hogy Mihály milyen pulzáló, elektromossággal telített, vibráló kékben érkezett. Láthatjátok, amint a kék lángnyelvek lobogják körül, le-, leválva a köntöséről egy-egy kék lángocska, hogy finoman mindenkit megnyaldoshassanak ezek a lángnyelvek itt.

Ó, Mihály! Mihály volt az, aki annak idején, amikor én, Tóbiás ember voltam eljött hozzám, hogy segítsen, hogy asszisztáljon nekem, éppen úgy, amint most néktek segít éppen. Nevetünk mert ``őnek'' (hímnemben - a ford.), aposztrofáljátok őt. A könyveitekben is imígyen szerepel, mint ezt tudjátok is. Néha nap, tudjátok, mi ``Michelle-nek'' hívjuk, mivel ez az energia egyszerre hím- és nőnemű is. (nevetnek a hallgatók) Nem akarunk evvel benneteket összezavarni. Ezért is kerítettünk elő egy ilyen nagyszerű és dicsőséges hölgyet (mint Ronna Herman), hogy Mihály szavait elhozza ebbe a világba.

Mihály volt az, aki elhelyezte az energiáját, amit értetek is gyakran meg szokott tenni, amikor engem Tobitként ismertek... elhelyezte az energiáját, hogy segítsen az utamon (Tobit könyveként lett ismert), akkor ő egy kutyát választott ki, hogy elhelyezze belé az energiáját. Egy kutya hordozta az Igazság energiáját, és hordozta a kard energiáját a mi csodálatos utazásunkon.

(elérzékenyülve) Mihály volt az, aki eljött hozzám, amikor az utolsó földi létidőmet töltöttem már a rácsok mögött, amikor börtönben voltam az utolsó létidőmben. Mihály ekkor az energiáját egy madárba helyezte el. Ez a madár minden reggel odaült a cellám ablaka elé, s dalolt nekem. Először nem is nagyon örültem ennek, mivel ekkor már volt néhány negatív tapasztalatom a madarakkal. (a hallgatók felnevetnek) Mihály minden reggel eljött és dalolt nekem, elmondva azt, hogy az igazság odabent van, elmondva azt, hogy nem vagyok egyedül, megnyugtatott, erőt és energiát hozott. S amint elsőre elutasítotam ezt a madarat, amint nem törődött a szomorúságommal, a haragommal, elég rövid idő alatt megtanultam tőle azt, hogy a dalának a szeretet vibrációit beengedjem a lényem mélyére. És így üldögéltünk mi, reggelről reggelre, beszélgetve.

(nagyon mély érzelemmel) Azután egy reggelen rájöttem arra, hogy eljött az idő az indulásra. Mihály elmesélte nekem azt, hogy szükség van rám a másik oldalon. Amennyiben ezt választom, nem kell többé visszajöjjek a Földre fizikai formába. Erre az oldalára jöhetek a fátyolnak, hogy segítsem Mihály munkáját, hogy segítsem Kryon veletek való munkáját. Ez nem sokkal azelőtt történt, hogy Jeshua ben József megjelent volna a Földön. Nagyjából kétezer évvel ezelőtt kértem azt, hogy erre az oldalra jöhessek, hogy egy olyan csapat tagja lehessek, amely a Föld legnagyszerűbb és legdicsőségesebb angyalainak az utazásához asszisztál az előttük álló kétezer év során. Azóta nem is tértem vissza fizikai formában. Ezekkel a csodálatos entitásokkal dolgoztam együtt. Kedveseim, kétezer éve vártam ezt a pillanatot. Mindent elsöprő ez a mostani érzés.

Most pedig, tekintsük meg Kryon mai öltözékét... Kryon ma ragyogó réz- és aranyszíneket vett magára, gyönyörű szép vibráló metálos árnyalatokat. Figyeltem Kryont, amint ma már többször is megváltoztatta a színeit. Nézzétek most a szemeitekkel, ha meg tudjátok ezt látni, vagy a szívetekkel, ha azzal tudjátok meglátni ezt. Lélegezzétek be a színeit és a vibrációit Kryonnak, amint itt ül most... azt a Kryont, aki ``magnetikus mesternek'' nevezi magát. Drága barátaim, észrevettétek már azt, hogy ez teljesen úgy hangzik, mintha egy ünnepelt zongora művész szimplán ``zongora hangolónak'' nevezné magát?

Kryon veletek van egészen azóta, hogy elhagytátok az Otthont, azóta, amióta keresztül léptetek a Tűz Függönyén, követi a változó és emelkedő tudatosságotokat, összegyűjtve azokat az energiákat, amit ti árasztotok ki magatokból, a szeretetet, ami belőletek ered, ezt mind-mind összegyűjti és ennek megfelelően állítja be a formaterveit, a szerkezetét az univerzumotoknak, a Földeteknek, az új teremtését. Éppen ma reggel mesélt nékem Kryon a legnagyobb szomorúságáról, a legmélyebb vágyakozásáról, hogy éppen ő az, aki eddig még nem lehetett ember, hogy nem vehette fel még ezt a formát. A munkáját kellett végezze mindig. Ez nem lett volna helyén való. Szeretné megtapasztalni azokat a dolgokat, amiket ti tapasztaltok meg. Látja azt az óriási szeretetet, ami ott van minden gondolatotokban, mindegyik cselekedetekben. Így szólt, ezen a nagyszerű napon: ``Majd ha az időzítés megfelelő lesz, amikor már letudtam a kötelezetségeimet, meg szeretném tapasztalni egy humán angyal létének az örömeit.'' Ez egy mélyen megérintő pillanat volt.

Drága barátaim, most, amikor Mihály, amikor Kryon, és amikor Tóbiás tekint rátok... hadd meséljük el, hogy mi az, amit mi látunk. Hadd meséljük el azt, hogy ma reggel mi milyennek látjuk a ti öltözéketeket. Mi egy olyan energiát látunk, ami már az eltelt három napban is változott. De amit most látunk, az két rétegből áll. Egy külső réteget látunk mindannyiatok körül. Ez egy ragyogó réteg. Változtatja a színeit. Fénylő arany színekből, fehérekből és ezüstökből áll és ezeknek azz összes köztes árnyalataiból áll. Azután van egy réteg közvetlenül körülöttetek is, amit ti az aurikus mezőtöknek neveztek. Ezt most mi a ti ``isteniségi mezőtöknek'' fogjuk nevezni. Ez közvetlenül körülöttetek ragyog. Ahogyan az isteni mag, amelyet minden idők kezdete óta - amelyek azóta kezdődtek el, hogy elhagytátok az első teremtést - hordoztok magatokban... amint ez ébredezik, feltölti a körülöttetek lévő teret. Tudtátok azt, hogy ez a tér... valamiféle tojásdad forma, amely közvetlen körülöttetek van? Ezen szoktak ücsörögni annak idején a vezetőitek. Ezt a teret birtokolták a vezetők. Már egy ideje ez üres volt - már amennyiben ez hosszúnak tűnt. Ez most feltöltődött. Felragyogott. Sugárzik. Óriási különbség van a mostani és a három nappal ezelőtti állapot között.

Kedves barátaim, ez a ti isteniségetek. Ez a születési előjogotok. Ez a lényetek esszenciája, ami most születik meg éppen. Most ez mutatkozik meg a benneteket körülvevő dimenziókban. A munkátok, a feladatotok az, hogy ezt most a jelen ``pillanatába'' hozzátok, hogy az emberi valóságotok részévé tegyétek. Ez alig valamivel van csak arrébb, mint a mostani valóságotok, amiben éppen most ültök. Arra vár ez, hogy behozzátok a mostani valóságotokba. És hogyan tehetitek ezt meg? Egyszerűen lélegezétek be! Lélegezzétek be az isteniségeteket. S amint ezt megteszitek, ez fogja azt a tojásdad alakú energiát lehorgonyozni a ``mostotokba.'' Lélegezzétek be ezt, és ez fel fogja tölteni a sejteket, a molekulákat, a DNS-t, és az emberi valóságotok összes részletét. Ez ennyire egyszerű. A ti nagyon, nagyon, nagyon hosszú utazásotok után, most itt van és ilyen egyszerűen, ahogyan belélegzitek ezt a ``mostba.''

Most pedig, egy kis időt igénybe fog venni ez a lehorgonyozódás. Amint lélegeztek, nem fog mindjárt ez az isteniség azonnal lakhelyet találni bennetek, a valóságotokban, szóval gyakoroljátok folyamatosan ennek a belélegzését. Egyszerűen csak csináljátok. Elvárások nélkül. Egyszerűen csak lélegezzétek be az isteniséget. Lélegezzétek be a bőséget. Lélegezzétek be a biológiai egészséget. Lélegezzétek be a kiegyensúlyozott kapcsolatokat. Lélegezzétek be az önbizalmat. Lélegezzétek be az önbizalmat. Lélegezzétek be az önbizalmat. S amint ezt megteszitek, ezzel ezt összeolvasztjátok a külső rétegekkel, amit viseltek. Bele olvasztjátok a ``mostotokba''. Ezzel egy új egységet hoztok létre aközött, amit ti az egotoknak hívtok, s az Igaz Énetek között. Az egység belülről veszi kezdetét, kedves barátaim. Az egység ezért a világért, ezért a Földért veletek kezdődik. Belül kezdődik. Most kezdődik el. Amint egy egységesült humán angyallá váltok, olyanná, aki beolvasztotta az egoját - ami egy csodálatos, csodálatos dolog - akkor összeolvasztottátok az egotokat az isteni energiátokkal. Egységesült humán angyallá váltatok. S amint ezt megtettétek, akkor már belemehettek a legnehezebb szituációkba is, és odavihetitek magatokkal az egység energiáját is. S akkor ezt ott le fogjátok horgonyozni, ezeken a helyeken és szituációkban, amikor lélegeztek. Ennyire egyszerű ez. Ne bonyolítsátok ezt túl.

(heccelődve) Látjuk ám azt, hogy páran közületek ehhez még hozzá tennének ezt-azt! (a hallgatók felnevetnek) Ne nehezítsétek ezt meg! Amikor másokat fogtok tanítani, igyekeztek majd egyszerűségre törekedni. Erre újra és újra emlékeztetni fogunk benneteket. Az egységesült humán angyal elmehet olyan helyekre is, mint a ti Közép-Keletetek, amely a ti világotoknak egy olyan része, ahol a stressz, a káosz és a háború az úr, és oda bírja vinni az egység energiáját. El tudtok menni a világotoknak olyan részeibe is, ahol a táj változik, morgolódik, és el tudjátok oda vinni az egység és az egyensúly új energiáját. Be bírtok lépni a saját kihívásaitokba, a biológiai családotokba és egységet tudtok abban teremteni. Ez van most itt. Ez van most itt. Az új kapcsolatod a Szellemmel, aki ti vagytok, most már a rendelkezésetekre áll. Amennyiben kételkednétek ebben, akkor egyszerűen csak lélegezzétek ezt be és meg fogjátok látni ennek a hatását.

Amint Mihály mondotta, nagyon sok munka elvégzése vár még reátok. Nagyobb szükségünk van most rátok, mint valaha, valaha is ezelőtt. Szükségünk van azokra, akik magukban hordozzák az Igazság lángoló Kardját. Szükségünk van rátok, hogy bemenjetek ebbe a világba, mint humán angyalok. Vigyétek magatokkal ezt az energiát, bármerre vigyen is az utatok. Miért gondoljátok azt, hogy egy helyre kellett volna összegyűjtsünk benneteket, hogy mindnyájan egy helyen éljetek? Mindenek előtt is, ekkor egy egyensúlytalanság lépne fel. Kivágnátok az összes elektromos áramkört. Nekünk pedig rátok a világnak olyan helyein van szükségünk, ahol kihívások és nehézségek vannak. Olyan helyeken van rátok szükségünk, mint például Ohio! (nagyon nagy nevetés) Olyan helyeken van rátok szükségünk, mint például Kalifornia, ahol változik a vidék. Szükségünk van rátok a Közép-Keleten, ahol emberi kihívások vannak és teljes zűrzavar. Mindenütt szükség van rátok a világban, hogy elvigyétek oda az integrálódó energiátokat, hogy megengedjétek az isteniségeteknek, hogy beléphessen a ``mostotokba.''

Ekkor pedig a következő ami történni fog egy hangos zörgetés meghallása lesz. Valaki be fog zörgetni az ajtótokon. Ezt fogja néktek mondani: ``Nem tudom miért vagyok itt. Nem tudom ki vagy te, de ide lettem vezetve. Különböző véletlenek folytán a kocsim itt robbant le a házad előtt. Mi az, amit meg kéne tőled tanuljak?'' És drága barátaim, ez lesz az, amikor a munkátok új szintje, az isteniség tanítójának a munkája el fog kezdődni. S amikor ajtót nyittok, és egy szomorú, összezavarodott, magányos, elszegényedett embert láttok magatok előtt, lélegezzétek be. Lélegezzétek be az isteniségeteket és tudjátok azt, hogy a munkátok elkezdődött.

Minden mértéket meghaladóan szeretünk benneteket. És ebben a pillanatban, ahogyan Kryon, Mihály arkangyal és én, Tóbiás... kivetítjük rátok a szeretetünket, energiánkat, a színeinket a lehető legnagyszerűbb módokon. Végtelenül szeretünk benneteket. Most pedig átadnánk a szeretet marsallbotját Kryonnak.

És ez így van.


fordította: Ziegler Attila (zapverho@mailbox.hu)


<==