Mondj köszönetet magadnak... hiszen mindent magadnak köszönhetsz!

Elhangzott a Bíbor Körben, Apák napján

2001. június 17-én

Fordítói előszó az apák napjáról:

Az Egyesült Államokban az Apák napját minden június harmadik vasárnapján ünneplik meg. Az ünnep eredete a korai 1900-as évekre tehető, a kezdeményezője pedig egy olyan hölgy, akit a korán megözvegyült édesapja - hat gyermek maradt rá - egyedül nevelt fel. A kezdeményezés később államelnöki támogatást is kapott, és 1966. óta hivatalos nemzeti hétvégének számít ez a júniusi nap.

Tóbiás: És ez így van kedves barátaim, amint ismét összegyűltünk itt a saumbrai családunkban. Összegyűltünk a körünkben. Mintha csak most lett volna az, amikor itt ültünk az Isteni Akaratról beszélgetve, belépve ebbe az új energiába, belépve ebbe az új térbe, amely lehetővé teszi azt, hogy az igazság, a remény és szeretet valójában is kibontakozhasson. És most visszatértünk a Teremtés Sorozat Tizenegyedik Leckéjével. Családként tértünk vissza.

Az néha bizony elég nehéz, amikor először lépünk be a teretekbe, hogy kifejezzük a szeretetünket. Az energia itt annyira édes! Még az nehézséget okoz nekünk, hogy csak elkezdjük néktek kifejezni azt a szeretetet, amely ilyenkor ideérkezik, azt a szeretetet, ami itt van. Ez valóban nagyon, nagyon édes. Együtt vagyunk itt egy körben, egy térben, olyan emberek társaságában, akik egy hihetetlennek mondható utazáson vesznek részt. Ennyi időnek tűnik az, amely eltelt azóta, hogy elhagytátok az Otthont. Azóta végzitek ezt a munkát, szeretetteljesen, annak ellenére, hogy ez az út telis-tele van nehézségekkel. Összejöttök időnként, mint most is, hogy együtt legyetek - ember az emberrel - s csatlakozzatok az angyalokhoz, akik most érkeznek éppen. Minő édes újra egyesülés is ez! Nagyon sok mindenről kell beszélgessünk veletek.

A Tizenegyedik Lecke az egyik azok közül, melyek a felszínükön rendkívül egyszerűek, de valóban nagy kihívást jelentenek! Nem halogathatjuk tovább ennek az ismertetését. (a hallgatók felnevetnek) De most, kedves barátaim, mielőtt is elkezdenénk ezt a leckét, szeretnénk szólni egy vagy két percben valamiről. Nem is valamiről, hanem valakikről, azokról, akik beáradnak ide a második körbe most, csatlakozva hozzánk a mai napon. Nagyon, nagyon sokan jöttek el ide ma, magukkal hozva egy speciális energiát, amelyről perceken belül beszélni fogunk.

Ők most lépnek be a második körbe. Ti, az emberek, az első körben foglaltok helyet. Az elismerés körében vagytok. A többiek, akik a második körbe érkeznek a megfigyelők. Ők a meghívott vendégeink. Itt létüknek a mai napon különleges oka van. Különleges oka van az itt létüknek, hiszen ez társul ennek a leckének az energiájához. Most jönnek be ebbe a körbe. Most lépnek be ebbe a térbe. Összeolvadnak véletek. Érezzétek az energiájukat, mivel ez rendkívül barátságos. Ismeritek ezt az energiát. Erősen magán viseli ez az energia a múlt jellegzetességeit.

Tudjatok arról ti is, akik most olvassák ezt az anyagot, hogy egy energia ajándékot hoztunk néktek. Ez most itt van, készen áll a számotokra, hogy olvasás közben átvegyétek. Emlékeztető gyanánt hoztuk el ezt néktek, emlékeztetőül arra az időre, amikor összeolvadtunk veletek, amint magatokba fogadtátok ezt a leckét. Azok az angyalok, akik ezt az energiát hozzák, azok, akik a legmélyebb szinteken dolgoznak a DNS-eteken, a lényeteken és a legmélyebb szintjein a MIND ANNAK, amik vagytok, ők tehát azon angyalok, akik szintén idegyűltek a második körbe. Fogadjátok el ezt az energiáját a szeretetnek és megbecsülésnek amikor összejövünk - úgy mint most - egy körbe. Mi biztosítjuk ezt az áldott és szent energiát. Mi elhozzuk ezt ide és ti megtapasztalhatjátok ezt a legmélyebb szintjeiteken is. Ez a mi ajándékunk nektek ebben a közvetítésben, amely közvetítés eredetije az Apák napján lett átadva.

Személyesen is köszönöm Kauldrének (Geoffrey Hoppe), hogy meghívott engem, Tóbiást, ezen a különleges napján az apai energiának. Már nagyon régen volt az, amikor Kauldre és én együtt sétáltunk a Földön, mint apa és fia. Sohasem felejtem el azokat az időket! Mindig is különlegesek maradnak a számomra. Nekem, Tóbiásnak ez a nap a legérzelmesebb és a legmélyebben megérintő. Köszönöm ezt néked, fiam, minden zavarod ellenére. (zavartan hümmögve)

Most pedig, szóljunk azokról, akik a második körbe érkeztek ide megfigyelőkként. Ez az az energia, amelyet úgy ismertek, mint az atyátok energiáját ebben a létidőtökben. Valószínűleg atyátok még él, de az is lehet, hogy már csatlakozott hozzánk a fátyol felénk eső részén. Persze, az is lehetséges, hogy ismét inkarnálódott, és csatlakozott hozzátok, mint az unokátok! Annak nagyon fontos oka van, hogy miért is van ő most itt. Amennyiben nem éreznéd az energiáját, amennyiben egy olyan atya energiáját keresnéd, akit a múltból ismertél, akkor egy picit váltsál. Egy picit más felé tekints. Az ő energiája nem teljesen pontosan olyan már, mint amikor még a Földön járt veled. Az ő energiája már más itt a fátyol másik felén. Nagyon sok mindent elengedett már és meg is tisztított azokból az energiákból, amelyek még akkor voltak hozzá társítva, amikor még a Földön járt. Finoman váltsál és képes leszel arra, hogy megérezd őt. Ez egy ``tisztább'', kevésbé szennyezett energia, mint amit ismerhettél. Ő most egy nagyon jó okkal érkezett ide. Tudjuk azt, hogy vannak néhányan, akiknek talán fájdalmas lesz ez a látogatás. Tudjuk azt, hogy bizony voltak olyan idők, amikor ez nem volt valami kellemes. Tudjuk azt, hogy nagyon sok gyógyulást hozott nektek a létidőtökbe atyátok jelenléte. (nagyon mély érzelemmel) De ő azért is érkezett ide ma, mert ez a számára is szintén nagyon fontos dolog. Itt az idő számára is, hogy tovább induljon. Itt az ideje annak, hogy egy mélyebb megértésére jussunk az Atya energiájának. Így hát ide jött ebbe a térbe és ott van most melletted. Fogadd el - az elvárásoktól mentes - szeretetét, amit magával hozott.

Lehetséges, hogy csodálatos volt a viszonyotok az atyátokkal. Lehetséges, hogy már csodáltad az életedben ezt az energiát. Atyádtól tanultad a stabilitást, az erőt, a bölcsességet és a szeretetet. Itt vannak azok, akik igen szerető és igen pozitív kapcsolatot alakítottak ki az atyjukkal.

Lehetséges, hogy atyátok még mindig emberi testben jár a Földön. Valóban, a szelleme akkor is itt van most ebben a pillanatban veletek. Ott ül mellettetek. A mostani emberi tudatosságú része a személyiségének is sokat tud a kettőtök között fennálló viszonyról, de az a része, mely isteni teljesen tisztában van és érti azokat a kihívásokat és azt a legvégső szeretetet, amely a kettőtök kapcsolatára jellemző. Üdvözöljétek atyátokat most, hogy el jött ide hozzátok, még akkor is, ha ő még mindig a Földön jár. És értsétek meg azt, hogy az mögött, ami látszólag előttetek van, egy jóval nagyobb jóság és jóval nagyobb szolgálat van elvégezve.

Amennyiben sohasem sikerült megismerned a biológiai atyádat, amennyiben nem a biológiai atyád energiájában nőttél fel, értsd meg azt, hogy ennek oka volt. Amint a végére érünk ezen lecke ismertetésének, akkor már egy jóval átfogóbb tudás birtokában leszel, hogy ez miért is így történt meg. de mégis ez az általad sohasem megismert biológiai apa, akivel esetleg sohasem találkoztál még, mégis energetikailag kapcsolódik hozzád. ez az apa itt van most veled, itt ül melletted.

Ez a tér fel van most töltve egy nagyon erős férfiúi energiával. Ennek az elfogadása akár nehézségeket is okozhat a számotokra. Ez lehet, hogy neheztelést, elutasítást, haragot és érzelmeket kelt bennetek. Ezeknek okai vannak. ez is a része annak, amiért eljöttünk ma ide hozzátok.

Most pedig, kedves barátaim, használjuk fel ezt a mostani pillanatot arra, hogy elfogadjuk azt a szeretetet és energiát amely attól érkezett, akit apátoknak neveztek. Fordítsátok most ezt az időt arra, hogy befogadjátok ezt az energiát. Fordítsátok ezt az időt arra, hogy elfogadjátok azt a szeretetet és energiát, amelyet az angyalok és a futáraitok hoztak most ide, hogy megfelelően ki legyen egyensúlyozva az itt lévő szeretet és érzelem energiája. Ez az energia itt volt veletek, és egy fontos kiegyensúlyozó tényezőt jelentett a számotokra amióta csak elhagytátok az Otthonotokat. Fordítsátok ezt az időt arra, hogy ezt bevigyétek a lényetekbe. Lélegezzétek ezt be. Lélegezzétek ezt be mélyen a lényetek legmélyéig, akkor is, ha ezt most olvassátok éppen. Nagyon sok szeretet és jóság érkezik most hozzátok. Nagyon sok nehézséggel kellett megbirkózzatok azóta, hogy eljöttetek Otthonról. Nagyon sok elismerés és szeretet jár nektek ezért.

Egy kis szünetet iktatunk be most. Lélegezzetek mélyen és fogadjátok el a szeretet ajándékait, amelyeket elhoztunk nektek.

(szünet)

Most pedig, ejtsünk csak egy pár szót az utazásotokról. Beszélgessünk arról, hogy miért is invitáltuk meg ezt az ``atyai'' energiát ide, ebbe a térbe, s miért is fontos ez a ti utazásotokra nézvést, és miért kötöttük ezt a Teremtés Sorozat Tizenegyedik Leckéjéhez.

Itt vannak azok, akik a jobb megértés végett kérdezték tőlünk, hogy az ``Otthon'' metafóráját miért választottuk, amikor a Királyságról beszéltünk. Specifikusan és előre megfontolt szándékkal beszéltünk a Királyról és a Királynőről. Beszéltünk Jack herceg történetéről. Kérdezték páran, miért volt ennek jelentősége, hiszen ott volt a király és a királynő is. Azután kérdezték azt is, Jack miért volt hímnemű és nem nőnemű. Ő akkor ez esetben a ``Jacqueline'' névre hallgatna. (a hallgatóság felnevet) Megvártuk ennek a napnak az atyai energiáját, hogy segíthesse ennek a miértnek a megértését.

Megértendő az, hogy azért használjuk ezt a nagyszámú parabolát, szimbólumot és metaforát, mivel néha nagyon nehéz ezeket a dolgokat emberi nyelvekre lefordítani.

A Királyságban minden Egy volt. Minden szinguláris volt. A Királyságban minden szingulárisan fejeződött ki. De egy pontján az Egységnek, az Otthon szeretetében és gyönyörűségében, a Szellem, a Minden, Ami Van, az Örök Egy, Isten, tudta azt, hogy eljött az idő arra, egy belső pillantást vessen magára. Eljött az idő arra, hogy egy magasabb szintű megértése jusson az ügyben, hogy miért is létezik a létezés. Eljött az idő arra, hogy a Minden Létező egy számvetést vessen saját magával, az egész teremtéssel, minden eddigi tettével. Az addigi pontig minden egy szinguláris, kifelé terjedő módon fejeződött ki.

Egy nagyszerű pillanatban a Szellem, amint csendben tűnődött, bepillantott a saját Énjének a tükörképébe, és ezzel az egy kettővé vált. Ami eddig egy szinguláris energia volt a Királyságban, az most a Királlyá és a Királynővé vált. azzá vált amit ti a ``férfiúi'' és a ``női'' energiának hívnátok. És a kettejük ``házassága'' is megjelent ezzel. Mindez még egységben történt, még jelen volt az egységesség. De ekkor, mivel a Szellem befelé tekintett és saját magán tűnődött, ezzel azonnal meg is jelent egyfajta dualitás, másféle, a földitől különböző, de ez két féle energiából állt, abból, amit mi a Királynak és a Királynőnek nevezünk, az Atyának és az Anyának.

Azok, akik most a Földön női biológiában járnak ebben a létidejükben, örömmel fognak értesülni arról a tényről, hogy az az energia, ami a trónra került az túlnyomórészt ``női'' jellemzőkkel bírt. Nem volt kiegyensúlyozva ez az energia fele-fele arányban a Királyságban és női részekre. Ha úgy nézzük a dolgokat, ahogyan ti gondolkoztok, akkor a Szellem és a Minden Létező túlnyomórészt nőies jellegű. És most megint felhívnánk valamire a figyelmeteket. Ezeket a kifejezéseket, szófordulatokat a lehető legkönnyebb megértés miatt alkalmazzuk itt.

A nőies energia, mint tudjátok, az, amelyik megszül. Ez az, amelyik kreatív. Ez az, amely teli van szeretettel és dédelgetéssel. A Királyságra túlnyomórészt a dédelgetés, a kreativitás volt a jellemző, valamint a megszületés. Szóval ezért mondjuk azt, hogy az Otthonra túlnyomórészt nőies jellegű.

Ugye milyen érdekes az, hogy a ti társadalmatok Istenre és a Szellemre, mint az ``Atyára'' hivatkozik. Hiszen lehetne ő ``Anya'' is! Lehetne ő az anya is. És ezért beszélünk mi így erről az energiáról. Az új energia, drága barátaim, amibe beléptek éppen dominánsan ``nőies'' energia. Ez ki van egyensúlyozva, hasonlóan ahhoz, mint amit már volt szerencsétek megismerni még a Királyságból.

A Királyságban egység volt, ami ketté vált. Ez volt a Király és a Királynő. Abban a pillanatban, amikor egymás szemébe pillantottak, a lehető legnagyobb egymás iránti szeretetet látták meg ott és azt a szeretetet, amely összes közös teremtésük iránt éreztek. Az a pillanat, amikor egymás szívébe tekintettek, akkor ismerték meg, milyen is a szerelem, amelyet eddig a Szellem sohasem ismert meg még. Ez volt az eredeti love story, a legelső szerelmi történet. a Király és a Királynő, most már képesen arra, hogy egymásra tekintsenek, igen mély szerelembe estek egymás iránt. És amikor ez megtörtént, a Királynő életet adott a fiúnak, akit mi Jacknek hívtunk. Ez az atya, az anya és a gyermek trilógiája, amit ti itt a Földön emberként ugyanígy használtok.

A Királynak és a Királynőnek erre a szeretet teremtésére több szempontból is a férfias energia volt jellemző. Generálisan a férfias energia - és itt most ismét metaforákat és szimbólumokat fogunk felhasználni - a férfias energiára az a jellemző, hogy mindig készen áll az utazásra. Kutat és utazik. Még a Királyságban, a férfiúi energia volt az, amelynek ereje volt, stabilitása volt, és ez volt az amely útra készen állt. Így hát a Király és a Királynő életet adtak egy fiúnak, egy férfiúi energiának, aki már útra kelhetett az érdekükben.

Tehát ez azt jelentené, hogy egy hús-vér emberről volt szó? Nem. Ezt a kifejezést azért használjuk itt fel, hogy segítsük a megértéseteket. Azért használjuk ezeket a kifejezéseket, hogy a későbbiekben segítsünk nektek a többi ember tanításában, amikor ezt fogjátok nékik tanítani, és szintén a könnyű megérthetőség lesz a tanítás során a cél. A Király és a Királynő közötti szerelem gyümölcse tehát egy fiú lett, aki később utazóvá válhatott. A Király és a Királynő tudta jól azt, hogy Jack egy napon esetleg el fogja hagyni a Birodalmat. Ez része volt a szerelmi tervnek. Ők tudták ezt, noha Jack mit sem tudott erről.

Ők tudták azt, hogy a fiú egy napon keresztül mehet azon a dolgon, amit mi a Tűz Függönyeként írtunk le. Lehetséges volt az, hogy elhagyja az Otthont. Elhagyhatja az Első Kört, az Első Ciklust, és kimegy az ürességbe, oda, ahol semmi sincsen. A Királynak és a Királynőnek sem ötlete, sem elképzelése nem volt arról, hogy ott kint, az Első Teremtésen, a Szellem eredeti Teremtésén túl mi is lehet. De ekkor ott volt már az éppen megfogant fiú is, aki képes volt erre az utazásra. Bizonyos értelemben véve, meg voltak ijedve amiatt, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy mi is történhet ezen utazás alatt a csemetéjükkel. Más részt viszont, tisztában voltak avval, hogy mekkora szeretet is rejlik ebben az utazásban.

Mindegyikőtök Jack. Mindannyian utazók vagytok, akik elhagyták a Királyságot, akik mindenen túl mentek - mindenen. Kiléptetek a Minden Létező határain túlra. Ennek a jelentőségével viszont még nem is vagytok teljesen tisztában, amint arról említést is tettünk nem olyan régen. De kedves barátaim, ez volt és ez egy hihetetlen utazás, amit ti és Jack véghez vittetek. Elhagytátok a Minden Létezőt.

Rátok tekintünk most. Még mindig nem értitek igazán ennek a jelentőségét, hogy mit is tettetek a Minden Létező érdekében. Elhagytátok a Királyságot, azért, hogy utazzatok, hogy felfedezzetek valamit a Szellemnek, valamit az összes teremtménynek, ami nem valósulhatott volna meg nélkületek. Ti, akik azt hiszitek, hogy az életetek nagyon rövidke, nem ismeritek fel azt, hogy milyen hatalmas is ez, igaz valójában. Nem értitek még mindig, hogy miért jövünk ide ilyen hatalmas elismeréssel elibétek. Valószínűleg most már elkezditek ezt megérteni, amint a részeivé kezdtek válni a Mindennek.

Szóval volt egy Király és egy Királynő, akik megálmodtak maguknak egy Jack nevű fiút. egy napon Jack megörökölte volna a trónt. De még mielőtt ezt megtette volna, volt néhány dolog, amit ez előtt még meg kellett tapasztalnia. Voltak még olyan dolgok, amelyeknek még ki kellett bontakozniuk és ki kellett egyensúlyozódniuk is. És igen, ó igen, a ti tudósaitok és fizikusaitok is kezdik meglátni már azt az energia ösvényt amely idevezetett benneteket! Kezdik már meglátni az univerzumotok keletkezésének a történetét. Kezdik már érteni azokat a legalapvetőbb rezgés tónusokat, amelyek akkor keletkeztek, amikor keresztül repültetek a Tűz Függönyén. Folytatni fogják ennek a figyelést és számolgatják ezeket a dolgokat, de drága barátaim, előbb vagy utóbb meg fogják érteni azt, hogy ez nem egy egyszeri esemény volt - egy egyszeri nagy bumm. Hanem egy olyan esemény, ami akkor történt meg, amikor ti, akik mind Jack vagytok keresztül jöttetek a Tűzfüggönyön, hogy megérkezzetek az ürességbe. Ez nem egy egyszeri nagy bumm volt, hanem többszöri nagy bummokról volt szó, amikor ti és az összes többiek is elhagytátok a Királyságot.

Most pedig térjünk vissza Jack utazásához. Jack és ti összes energiátokra az a jellemző, hogy túlnyomórészt férfias jellegű. Erre a férfias energiára volt szükség ahhoz, hogy el bírjatok utazni az Első Ciklusból, el a Királyságból. Mindnyájan nagyon erős férfiúi energiák hordozói vagytok, még akkor is, ha teszem azt női biológiát hordoztok magatokon. Ez most az az idő, amikor ezt már meg lehet gyógyítani. Itt az idő az újra-egyensúlyozódásra. Amint egyre beljebb juttok az új energiába, lényeteknek ez az energia egyensúlya egyre jobban el fog tolódni a ``nőiesebb'' jelleg felé.

Azon férfiak, akik az előttünk álló néhány évben egy gyermek atyjai lesznek - akiket mi a tiszta apáknak hívunk, mivel alig lesznek rájuk jellemzőek a régi energia minőségei - egy újfajta erővel fognak bírni, s egy új egyensúlyuk is lesz. Ezen új, tiszta apák szeretete már egészen más alapokon fog nyugodni, szorosabb és erősebb lesz, amellyel a saját biológiai gyermekeikhez viszonyulnak. Jóval több időt fognak arra fordítani, hogy a gyerekeikkel játszanak, jóval többet, mint amennyit a múltbéli apák fordítottak erre. Segítenek felnőni a gyerekeiknek és jóval többet óvják is őket, amit a sokkal jobban kiegyensúlyozott lényük tesz számukra lehetővé. A női és a férfi rész sokkal jobban ki lesz a lényükben egyensúlyozva.

E pillanatban atyád és az ő atyja, s annak atyja, csatlakoznak hozzád. Azok az angyalok, akik elősegítik ennek az energiának az ide beáramlását, dolgoznak velük és veletek, hogy meggyógyíthatóvá váljon egy nagyon régi sérelem, egy régi seb. Erre a gyógyításra és kezelésre már azóta szükség lett volna, mióta csak elhagytátok az Otthont.

Ejtenénk pár szót a karmáról is, miközben az apákról beszélünk. Saját lelketek karmáját hordoztátok magatokkal létidőről létidőre. Mint ezt tudjátok jól, ez állította fel néktek eddig az életek kihívásait, a múltbéli tapasztalataitok alapján. S mint azt szintén jól tudjátok, bármikor választhatjátok azt, hogy kiugrotok ebből a karmikus mókuskerékből. Bármikor meghozhatjátok azt a tudatos döntést, hogy kiugrotok a karmikus kerékből. Nincs arra szükségetek, hogy egy bizonyos - előre meghatározott - számú létidőt töltsetek el benne vagy, hogy egy bizonyos mennyiségű szenvedést kellene kiálljatok, még mielőtt kilépnétek a karmikus ciklusotokból. Ehhez mindösszesen egy tudatos döntésre van szükség, melyben meghozzátok azt az elhatározást, hogy most van itt az ideje a mókuskerékből való kiugrásnak. Ennyi az egész! Nem kell visszamenjetek és megtisztítanotok az összes földi létidőtöket és azokat sem, amelyeket a földi tartózkodásaitok előtt éltetek. Nem kell ezt megtegyétek! Bármikor kiléphettek ebből a karmikus kerékből, egyszerűen avval, hogy kimondjátok: itt van erre az idő.

Most pedig, azokkal, akik ezt megtették, nagyon sok minden történik, amint ezt észre is vehettétek. Ezek közül néhány egészen csodálatos, de ezzel jár egy sorozat olyan változás is, amelyek nem nevezhetőek a legkönnyebbeknek, mivel nagyon gyors, s igen intenzív változásokat jelentenek az életetekben. Ez a testetekre is hatást gyakorolhat, mivel a karma olyan fajta energia, mely a ti fizikai lényetekben tárolódik. Most, hogy nem óhajtjátok ezt a karmát tovább cipelni, szegény karmának valamilyen úton ki kell onnan szabadulnia. Ez a folyamat bizony néha fájdalmakat is okozhat. Még akár az ágynak is döntheti az illetőt. Különféle sebesülések és kelések, kiütések formájában próbál meg ez az energia felszabadulni. De már megtanultátok ezeket a dolgokat elég jól kezelni és azt is, hogy miképpen lehet ezektől megszabadulni.

Hadd ejtsünk most egy pár szót egy másik fajta karmáról is itt. Ez egy ``ősi karma''. Ez van a DNS-ben, ez van a biológiátokban. Ez egy ``családi'' karma. Azért beszélünk erről, mert most vannak itt atyáitok, azoknak atyja, valamint azoknak az összes atyai felmenői. Azért vannak most ők itt, hogy meggyógyítsák ezt a karmát. Azt választottátok, hogy kiléptek lelketek karmikus kerekéből. De maradt még egy másik karma, ami még mindig itt maradt. Ez az ősi karma.

Ez a tér tele van most olyanokkal, akik mindannyian csak azt várják, hogy azt mondjátok, itt az idő arra is, hogy megszabaduljunk az ősi karmától is. Tudtatok arról, hogy lényetekben és az életetek beállításaiban nem csak a lélek karmátok van, hanem egyúttal a családi karmátok is? Ez olyan karma, ami olyan megtörtént dolgokról szól, amelyek öt generációval ezelőtt, tíz generációval ezelőtt vagy akár száz generációval ezelőtt történtek meg. Ezeket a biológiátokban hordozzátok. Ezek olyan betegségekben nyilvánulnak meg, amelyek jobbára csak bizonyos vérvonalakban nyilvánulnak meg. Amennyiben hajlam mutatkozik a családotokban a cukorbetegségre, az karmikusan a DNS-etekben húzódik meg. Vannak ott még továbbá érzelmek is - ősi karmikus érzelmek - amelyeket szintén magatokban hordoztok. Ezeket az eseményeket az ősatyáitok ősatyjai teremtettek meg ezerötszáz és kétezer évvel ezelőtt, amit ti a mostani létidőtökben próbáltok meg meggyógyítani. És még csodálkoztok azon, hogy miért lett olyan nehéz és kihívásokkal teli az életetek? Amint mondottuk már, nem csak rólatok szólnak már a dolgok többé.

Entitások ezrei érkeztek ide ebbe a térbe most. Azok az atyák, akiket ismertek, és azok a nagy-, déd- és ükapák akiket nem, mind idegyűltek most arra várva, hogy ez gyógyulási folyamat megtörténjen.

Ahhoz, hogy elhagyhassátok a Királyságot egy férfiúi orientáltságú energiára volt szükségetek. De ez a hím orientáltságú erő, az utazó energiája, egyben egy harcos energiája is. Amint elhagytátok a Királyságot, és kiléptetek az ürességbe, csakugyan el is kezdtétek egymással a csatározásokat. Valóban, ennek az általatok hordozott férfias jellegű energiának volt egy jellegzetes szerkezete és fegyelmezett rendje is. Ez az intellektus egyik energiája, amely nem sok mindent merít a szívből. Jellemző tulajdonsága a védekezés, az elhárítás és az utazás. Mindannyian magatokban hordozzátok ezt. Itt az idő, most az apák napján, hogy meggyógyítsuk és kiegyensúlyozzuk ezt, valamint arra, ezt el is engedjük. A mai látogatóink ezért jöttek ide.

Arra kérnek most benneteket, hogy amennyiben készen álltok erre, akkor szabaduljatok meg és gyógyítsátok meg az ősi karmát, amely idáig a vérvonalatok részét képezte. Arra kérnek benneteket, hogy a szívetekben, a csendetekben, engedjétek el ezt a régi karmát. Ezzel az eloldozódással egyben ennek a gyógyulása is meg fog most történni. Egy pillanatra maradjunk csendben, hogy érezhessük ennek a férfiúi energiának az ízét, az atya energiáját, amelyet magatokkal hoztatok. Azóta hordozzátok ezt, mióta elhagytátok az Otthont. Most ez ki szeretne egyensúlyozódni és meg szeretne gyógyulni. A karma, az Atya energiája gyógyulni akar. S amint ez a folyamat teret kezd nyerni, úgy válik lehetővé az, hogy a szerető, életet adó, dajkáló energiája az Anyának ismét jobban előtérbe léphessen, kiegyensúlyozandó az energiákat. Amennyiben az most megfelelő a számotokra, hogy ezt eloldozzátok és meggyógyítsátok, nem csak az Apa energiáját, hanem az őseitek energiáját is, akkor ezt tegyétek meg most.

(szünet)

Az őseitek hosszan sorakoznak most fel itt. Mondtuk ezt már néktek, hogy ``már nem azok vagytok, akik voltatok.'' Most, amint dolgoztok az új energiában, úgy fogjátok találni, hogy ez egyre igazabbá válik. Már nem azok vagytok, akik voltatok. Gyógyultok és gyógyítjátok a saját múltatokat. Most pedig már mások múltját is gyógyítjátok.

Vannak olyan templomok, amelyek szintén értik ezt a koncepciót. Imádkoznak az őseikért. Imádkoznak azért, hogy az őseik csatlakozzanak hozzájuk a Mennyben, mivel nem számít az, hogy milyen bűnöket is követtek el. Bizonyos fokig értik azt, hogy milyen energia áll is ez mögött. Értik azt, hogy ez mögött egy ősi karma rejlik.

Ó, kedveseim, nagyon sok változás fog itt lezajlani. Nagyon, nagyon sok változás. (érzelmi szünet)

A férfiúi energia egyik jellegzetessége az erős ego. Ezzel most nem azt mondottuk, hogy a hölgyeknek ez nincs ugyanígy a birtokukban. Mi az egót akarjuk meghatározni, mint férfiúi-orientáltságú energiát. Ego. Kedves barátaim, szükség volt arra, hogy Jack magára öltse ezt a férfias energiát. Amint ez megtörtént, avval az ego nagyon nagy hangsúlyt kapott. Ez fontos és szükséges volt ahhoz az utazáshoz, amelyre Jack készülődött.

Nagyon jól megtanultátok az egót! Nagyon jó szolgálatot tett néktek ez amikor emberi formában voltatok és azelőtt is, mielőtt ide jöttetek volna a bolygóra. De bennetek van egy olyan érzés, hogy az ego egy negatív dolog. Vannak az itt megjelentek között olyanok is, akiket az általuk végzett spirituális munka során arra a következtetésre jutottak, hogy az egót bizony muszály lesz elpusztítaniuk. Érzésük szerint az egót mindenféleképpen le kell rombolni ahhoz, hogy tovább léphessetek. Ez így nem igaz. Az egónak egyedül arra van szüksége, hogy fel legyen olvasztva, meg legyen gyógyítva és ki legyen egyensúlyozva. Ez a férfiúi-orientációjú energia nagyon jól szolgál benneteket.

Az ego szó a ti latin ``én'' jelentésű szavatokból ered. Az ego akkor fejlődött ki, amikor ti, amikor Jack keresztül mentetek a Tűzfüggönyön. Erre szükség volt, mivel eddig még sohasem voltak elkülönülve a dolgok. Soha azelőtt nem merült fel az önazonosságotokban kétség arról, hogy kik is vagytok igazán. Ezzel az ego kifejlődött és ez fontos esemény volt. Ez teremtett meg néktek egy bizonyos önazonosságot.

Az egótok az idők során egyre kifinomultabb lett. Az egótok tovább erősödött akkor, amikor a Földre jöttetek és fizikai testet öltöttetek magatokra. Az egótok, kedves barátaim, az egyetlen dolog, ami összeköt benneteket a múlttal. Az egótok volt egyedül az, ami mindig véletek maradt, azóta, hogy keresztül léptetek a Tűzfüggönyön, a semmiben való utazásaitok során, egészen addig az ideig, míg nem a Földre érkeztetek. Szörnyűséges elszakadást és veszteséget éreztetek, amikor elhagytátok a Királyt, a Királynőt és a Királyságot. Egyedül az egótok maradt állandóan veletek. Ego. ``I go,'' said Jack. ``I go to the void, I go to an adventure.'' Ego. (``Megyek'' - mondta Jack. ``Megyek a semmibe, megyek kalandot keresni.'') Ego.

Az valami nagyon érdekes dolog, hogy mennyi időt töltötök el avval, hogy csatáztok a saját egótokkal. Nagyon rossz csengést adtatok ennek a szónak. Megpróbáljátok megölni és teljesen lerombolni. (vigyorogva) És ekkor észre vehetitek, hogy ez bizony képtelenség! Az ego belétek van integrálva, a szerves részeteket képezi. Ez az egyetlen visszamaradt kapocs köztetek és az Otthon között. Az Otthonról ez az egyetlen emléketek maradt, ami veletek maradt mindvégig.

Amint beléptek az új energiába, az ego átalakul. Megváltozik. Átalakultok ti is és meg is változtok. Az ``én megyek'' helyett jóval inkább az ``ÉN VAGYOK''-ká váltok. ÉN VAGYOK. Ez az új energia. Ez a férfi és nő, a Király és a Királynő új egyensúlya. Ez az új egyensúly. Drága barátaim, legyetek kedvesek és gyengédek a saját egótokhoz. Ez egy atyai, vagy férfiúi irányultságú energia bennetek. Éppen úgy szeressétek és áldjátok meg ezt, mint ahogyan szeretitek és áldjátok a saját biológiai édesapátokat ebben a létidőtökben, és azokat az apákat, akik előttük jártak és a Királyságbéli atyát, aki segített nektek megszületni.

Nagyon sok információt kell megfontoljunk és áttekintsünk. Egy rövid történetet fogunk elmesélni néktek. Egy férfiról fogunk mesélni, a Saumbra egyik fénymunkás tagjáról. Nevezzük őt Jakabnak.

Jakab teljesen olyan volt, mint közületek bárki. Jakab erre a létidejére a tisztulást választotta, egy végső tisztulást és egy befejezést. Jakab egy olyan családi vonalat választott magának, akikkel már a múltban kapcsolatban volt. Engedjétek meg nekünk, hogy egy cseppet elkalandozzunk a témától.

Valóban, amint egy új testbe és egy új létidőbe érkeztek a Földre, ti választjátok ki ehhez a családot magatoknak. Viszont a kiválasztás nem úgy történik, hogy szemrevételeztek millió és millió lehetségesen számba vehető családot és ekkor így szólnátok ``ezt, vagy azt a családot választom.'' Nem bizony. Ez nem ilyen egyszerű. Vonzódtok ahhoz a vérvonalhoz, amiből származtatok. Röviden, azt a családot választjátok a visszatérésetekre, amelyikhez a múltban is tartoztatok.

Vannak köztetek olyanok, akik úgy gondolják, hogy egyik országból a másikba pattoghatnak, egyik versenyről a másikra. Kedves barátaim, ez nem egészen így van. Hajlamosak vagytok mintákat követni. Olyan családokat követtek, amelyeknek a múltban a tagjai voltatok. Tudtátok azt, hogy ti lehettetek a saját ük- ük- ükapátok? (a hallgatók felnevetnek) Ez egyáltalán nem szokatlan, mivel azt választásaitokat bizonyos korszakokhoz és vérvonalakhoz való vonzódás jellemzi. Ennek a miértjének számos oka van, s ennek a taglalásába nem szeretnénk mélyebben belemerülni.

A Szent Irataitok történeteiben a Föld tizenkét nagy törzséről és családjáról olvashattok. Bizonyos értelemben ez az állítás igaz és pontos. Ebből a tizenkét törzsből bizonyos további vonalak fejlődtek ki az idők során. Hajlamosak voltatok egészen a közelmúltig ezen vonalakon mindvégig belül maradni. Körülbelül ötven évvel ezelőtt kezdtek el ezek - az odáig tiszta - vérvonalak keveredni egymással, felbomlani. Ez most van változásban és ennek számos oka van. Mi viszont nem szeretnénk az értékes időnket arra pazarolni, hogy erről beszélgessünk most. De megértendő az, hogy hajlamosak vagytok ugyanazokat a családi mintákat követni. Ez is az oka annak, hogy miért bűvöl el ennyire benneteket a saját genealógiátok. bizony, jó párszor fel fogtok még bukkanni a saját családfátokban! (nagy nevetés)

Most pedig, Jakab másik földi létidőt választ magának. Olyan családot választ, akikkel kapcsolatban állt már. Olyan létidőt választ magának, amely igen családias hangulatú a számára. (Figyeljük meg a ``család'' és a ``családias'' szavak mögötti közös energiát.) Olyan apát választ magának erre a létidőre, aki igen szigorú és igen zord. Igazi jégszívű apát.

Jakab anyja szerető szívű, viszont nagyon gyenge. Nos igen, amint arra az energiára pillantunk, ami ezen lecke mögött rejlik, akkor jóval többet is megérthettek ebből, mint ami most közvetlen a szemetek előtt zajlik éppen. Egy apa, aki ellenőriz, akinek magasak az igényei, szigorúan szabályoz és tilt. Egy apa, aki nagyon kevés szeretetet ad, viszont rengeteg szabályt állít fel. Egy anya, aki szeret, de nagyon fél - fél az apa férfiúi energiájától. Fél attól, hogy igazán kitárja a szívét. Gyenge.

Amint Jakab felnő és elér egy bizonyos kort, felismeri magában azt a vágyat, hogy kivonja magát ebből az atyai szigorból. Megjelenik ekkor benne egy olyan energia is, amely arra készteti, hogy bemenjen egy olyan templomba is, amelyhez azelőtt nem érzett magában vonzalmat. Nem érezte magához közelinek eddig ezt a templomot. Ebben a templomban ő egy szigorú Atyáról tanul, aki fukar, aki ítél és büntet. Megtanulja, hogy Isten pont ilyen. Isten az Atya. Bosszúálló, haragos, temperamentumos, , kegyetlen és szigorú. Ezt tanulja ott. Mindeközben a biológiai családjára is az a jellemző, hogy egy nagyon szigorú férfiúi energia tartja ellenőrzése alatt a dolgokat.

Amint felnőtté válik, nagyon gyorsan kilép ebből a családi körből. Nagyon gyorsan kilép a családi köréből és belekezd egy olyan saját lelki szintű utazásba, amelyről tudja jól, hogy gyógyulást fog a számára hozni. Tudja azt, hogy meg kell gyógyítsa magát, a múltját, de tudat alatt tudja azt is, hogy azt választotta, hogy az egész mögött húzódó családi karmát is meg fogja gyógyítani ugyanígy.

Ó, azt mint jól tudjátok, Jakab kipróbál nagyon sok mindenféle dolgot, nagyon sok különféle gondolkodási iskolát, mindegyik segíti tovább lépni az új szintek felé, mindegyik nagyon jó szolgálatot tesz a számára. De még mindig rengeteg kihívással kell szembenéznie az életében. Kihívásokkal a társkapcsolatokban. Még mindig nem nagyon érti, hogy miképpen is tárja ki a szívét az asszonyok előtt ebben az életében. Nem tudja, miképpen is kéne viszonyulnia a női energiához, mivel amit eddig ebből látott, az nagyon gyenge volt. Amit a női energiáról megtanult az anyjától, az éppen hogy csak egy csepp szeretet volt a számára. Megpróbálja megtalálni a szeretetet a többi asszonynál, de nem igazán képes arra, hogy ezt megfelelően kezelni is tudja. Jóval több van ebben a történetben, kedves barátaim, annál, amit a szem meglátni képes.

Jakab végül is találkozik egy olyan hölggyel, aki ki bírja fejeznie szeretetét, ugyanakkor erős is, a maga módján. Benne egészséges egyensúlyban van a női és a férfiúi energia. De Jakab egyáltalán nem akar gyereket vállalni. Nem akar egyetlen kitenni egyetlen másik embert sem olyan szenvedéseknek, mint amiken ő is átment. Döntését a felesége is elfogadja, hogy nem lesz ebben a létidejükben gyermekük.

Együtt kutatnak tovább. Nagyon sok osztályt végeznek el együtt. Nagyon sok csoporthoz csatlakoznak és ezen az úton nagyon sok mindent tanulnak meg. De Jakab életének nehézségei továbbra is folytatódnak. Gondjai merülnek fel az életében a bőséggel. Problémái vannak a munkája megtartásával is. A feleségével fűződő viszonya is idővel megérlel olyan dolgokat, amely előhozza belőle azt a gondot, hogy nem tud megfelelően viszonyulni hozzá, az asszony női energiájához. Egyre többször keresi a lehetőségét annak, hogy visszavonulhasson, magányos kontemplációjába merülhessen, beszélgessen azzal az Atyaistennel, akit nem igazán ért, de nem ismer rajta kívül senki mást. Nagyon sok időt tölt el avval, hogy az Isteni Atyával beszélgessen, akiről azt tanulta, hogy kegyetlen és haragvó. De nem tud elképzelni még semmi más viszonyt a Szellemmel. Mindig is atyai energiájú volt ez a számára.

Egy bizonyos ponton, rengeteg tanulás, küzdelem és kihívás után, Jakab elkezdi olvasni a Bíbor Kör anyagokat. Kapcsolódni kezd a család energiájához. Kezdi megtanulni, miért is érkezett ide a Földre. Jakab élete új értelmet kezd kapni. Ó, igen, nagyon nehéz volt neki az, hogy útjukra bocsásson a régi dolgok közül majdnem mindent. De kezdi megérteni, hogy miért is van itt.

Néhány kellemes dolog kezd történni az életében. Jakab mindig hálálkodó alkat volt, aki mindig leül, hogy elmondjon egy hála imát és egy köszönetet az Isteni Atyának, az Angyaloknak és a Vezetőknek. S mint az várható volt, és közületek is sokan tapasztalták, a nehéz idők még egyszer visszatértek azért.

Jakab, aki szorgosan dolgozott a Bíbor Kör leckéivel, egy nap, amikor bemegy a munkahelyére, az asztalán egy értesítés várja, miszerint hallatlanul nagy fizetésemelést kapott. Fizetésemelést kapott, amelynek mértéke a csillagos eget verdesi szinte. Nagyon boldog és ezt gondolja magában: ``Hiszen ez tényleg működik, tényleg teremtővé váltam, tényleg megtanultam manifesztálni, nézzétek mi történt az életemmel!''

Amikor aznap este Jakab hazamegy, belép a meditációs szobájába, becsukja az ajtót, meggyújtja a gyertyákat, a füstölőket, továbbá szép fényesre polírozza a kristályait is. (vigyorogva) Naná, hogy megtartotta ezeket a dolgait, annak ellenére, hogy mi mit javasoltunk... (hallgatók erre felnevetnek) Jakab imádkozik, köszönetet rebeg és így szól: ``Kedves atyám, köszönöm szépen ezt az ajándék fizetésemelést, a munkám elismerését, most meg lesz hát az a bőségem, hogy végre ki bírom fizetni idejében a számláimat. Meg lesz az a bőségem, hogy meg bírom venni az én imádott és szeretett feleségemnek azokat a javakat, amelyeket mindig is meg szerettem volna adni néki.'' És Jakab folytatja: ``Drága angyalok, drága angyalok, köszönöm néktek azt, hogy ezt így intéztétek. És igen, kedves futárok, nem nagyon értelek még benneteket, de azt értem, hogy segítitek a teremtéseimet. Köszönet ezért néktek. Boldog vagyok és tanulok. Tanulom azt, hogy miképpen váljak teremtővé. Még több bőséget fogok teremteni az életemben.''

És a Szellem, akit a Király és a Királynő reprezentál, meg a vezetők és a futárok hallhatták is ezt mind. Az összes szavatokat hallják. Ők pedig úgy kacagtak, hogy a könnyük is kicsordult, és csak csóválták a fejüket. És igen, én, Tóbiás is ott voltam. Túlságosan is eltöprengtem ezen és ezt gondoltam: ``Miért tulajdonítja ezt Jakab a Szellemnek, az angyaloknak meg a vezetőknek, az Atyaistennek, akit alig-alig ért, s akitől még ráadásul tart is. Miért tulajdonítja ezt a teljesítményt másoknak? Azt gondolja tán, hogy mi adagoljuk ki a javakat a Saumbrának, mindenféle különösebb minta nélkül?''

És csak nevettünk, el voltunk teljesen képedve és ezt mondtuk: ``Muszály lesz beszéljünk erről a családnak valamelyik leckénkben. Ez lesz majd az egyik legfontosabb leckénk. El fogjuk mesélni Jakabnak és el fogjuk mesélni mindannyiatoknak azt, hogy - köszönjétek meg magatoknak.''

Tizenegyedik Számú Lecke: Köszönjétek meg magatoknak azt, amit teremtettetek. Amilyen egyszerű ez a lecke, akkora kihívást fog ez néktek jelenteni. Amennyiben holnap valami jó dolog fog az életetekben történni, mindjárt ezt mondanátok: ``Hála néked Mennyei Atyám, köszönöm.'' Ehelyett inkább köszönjétek meg magatoknak!

Tizenegyedik Lecke: Köszönd meg magadnak. Van ennek egy oka, hogy miért is fontos ez. A köszönetetek energiája olyan a ti isteniségeteknek, mint valami tápláló eledel. Olyan ez, mint a táplálék és a víz a krisztusi magnak, amely ott sarjad bennetek. Amikor köszönetet mondtok magatoknak, az egy benső elismerést jelent. Amikor valami, vagy valaki másnak mondtok köszönetet - a Királynak vagy a Királynőnek, a vezetőiteknek és az angyalaitoknak, Tóbiásnak vagy bárkinek közülünk - szó szerint lemondtok a saját hatalmatokról. Odaadjátok ezt másnak. Valóban halljuk azt, amikor köszönetet mondtok nékünk. A köszöneteitek, a szerénységetek, fénylő szikrákat gyújtanak az életünkben. Imádjuk azt, amikor beszéltek hozzánk, de köszönetet magatoknak mondjatok! Ott van bennetek egy isteniség, ez a Krisztus Mag, ami bimbózik a lényetekben. Látjuk ezt bennetek.

Ébredőben vagytok. Az az energia, amire a Krisztus Magnak szüksége van, amire az isteniségeteknek szüksége van, az a saját szeretet energiátok és a saját magatok megbecsülése. Ne adjátok ezt nékünk. Nincs erre szükségünk. Végtelenül szeretünk benneteket, de legyetek szívesek dédelgessétek egy kicsit magatokat. Mondjatok köszönetet saját magatoknak. Kezditek majd meglátni azt, ahogyan ez előszörre ki fog dolgozódni, igazán kidolgozódni. Kezdenek teljesen új megértéseitek lenni. Kezditek majd meghallani azt, amikor élettelen tárgyak beszélni fognak hozzátok. Ó, igen, hisz' csak a minap esett meg a dolog Kauldréval is, hogy beszélt hozzá a kávés bögréje! (nagy nevetés)

Akármennyire is viccesnek is tűnik ez kedves barátaim, mindegyik tárgy, még azok is, amelyek élettelennek látszanak, egy bizonyos vibrációs szinttel rendelkeznek. Egy sajátos identitással. Már az egyik előző lecke során elmondtuk néktek azt, hogy a kövek beszélni kezdenek majd hozzátok! Ez így igaz. Van egy saját vibrációs mintájuk, és ezen kommunikálni bírnak veletek. Amint egyre jobban kezditek megérteni, milyen is igazi teremtőnek lenni, úgy fogjátok ezt egyre többször megtapasztalni. A saját életetekben fogjátok ezt megvalósulni látni.

Mondjatok köszönetet magatoknak, mondjatok köszönetet magatoknak. Ez exponenciálisan fog emelkedni, és egyre simábban fog megtörténni, a saját felébredési ösvényeteken. Nekünk nincs erre szükségünk, ezekre a köszönetekre, az ilyen szeretetre, erre az elismerésre. Vegyétek ezeket vissza egész nyugodtan.

Korábban azért beszéltünk az egóról, mert az első dolog, ami meg fog történni, az az lesz, amint köszönetet mondanátok magatoknak, hogy ez a férfiúi-orientáltságú energiája az egónak azonnal fel akar horgadni. Mindjárt azt mondanátok magatoknak, hogy ``Képtelen vagyok köszönetet mondani magamnak.'' Így jön át a férfias ego energiája. Ez okozta a csatákat akkor, amikor átkeltetek a Tűzfüggönyön annak idején az ürességbe. Ez okozza a csatákat a Földön is. Ez az oka annak is, hogy félreértelmeztétek a Szellemet is, olyannak állítottátok be, mint egy tiltó, szigorú és akár még kegyetlennek is mondható Atyát.

Amikor köszönetet mondtok magatoknak, akkor egy azonnali félelem ébred a saját egotokban. Ezért is ennyire egyszerű a mai leckénk, de mégis annyira helyénvaló. Ezért is időzítettük az Apák napjára ennek a Tizenegyedik Leckének a témáját. Ezek mind szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az atya energiája, az ősi karma, az ego, és az a képesség, hogy elismerjétek magatokat, mint szellemet.

Amilyen könnyűnek látszik ez a lecke, annyira könnyű is, de annyi ellenállást is kelt bennetek, hogy végre is hajtsátok ezt a tanítást. Amikor erre majd másokat fogtok tanítani, ők is ellent fognak ennek állni. Van itt egy korlát, ez a hím-energiájú ego, amit megpróbáltok elnyomni, elmenekülni előle és megölni ezt. Ez teljesen bennetek van, a férfi és a nő. Mindez bennetek van. Becsüljétek meg és ismerjétek el. Mondjatok köszönetet magatoknak. Amikor valami jó történik az életetekben - és ez egyre többször és többször fog előfordulni mostantól -, amikor valami jó történik véletek, köszönjétek meg magatoknak.

Ó, ez előszörre igen furcsa érzés lesz. Emeld fel a kezed, balt vagy jobbot, édes mindegy melyiket, tedd a mellkasodra és köszönd meg magadnak. Becsüld magad, érezd magad. Lehet, hogy egy kis munkával, egy kis gyakorlással fog ez járni, de kedves barátaim, amint így tesztek, ezzel dédelgetitek és tápláljátok ezt az ébredező isteniséget ott, bennetek.

Amennyiben nem ismeritek el a teremtéseiteket, ha ezt a Szellemnek tulajdonítjátok, vagy az angyaloknak vagy akárki másnak, ez az isteniségetek úgy fog járni, mint a locsolás nélkül a tűző nyári napon hagyott frissen kisarjadt palánta, fonnyadozni kezd. Szüksége van a szeretetekre. Az isteniségetek az igazi énetek. Ez egy gubóban rejtőzött már elég hosszú ideje. Ez az, akik igazán vagytok, aki most mint egy újszülött gyermek tér vissza hozzátok. Szüksége van a szeretetekre. Szüksége van a bennetek rejlő Király és Királynő kiegyensúlyozott szeretetére.

Ó, mennyivel több van ebben a leckében, mint amit a szem képes meglátni ezekből a dinamikákból, amely dinamikák most ezzel teret fognak nyerni. Kedves barátaim, Tizenegyedik Számú Leckéje a Teremtés Sorozatának - az, amelyik katapultként röpít előre benneteket a teremtés új szintjeire - az, hogy Mondj Köszönetet MAGADNAK. Ismerd el magad és szeresd magad. Nem akarunk soha többé olyat hallani tőletek, hogy nekünk köszöngettek bármit is! (nevetés)

Ó, nagyon sok olyan dolgot dobáltunk ki az életünkből, ami idáig nagyon kedves volt a szívünknek kedveseim, de itt az idő a továbblépésre. (mély érzelemmel) Itt az idő. S amennyiben azt fogjuk hallani tőletek, hogy ismét köszöngettek nékünk valamit is, emlékeztetni fogunk erre benneteket - (felnevetnek a hallgatók) -, még hozzá egy bizonyos, már jól ismert ``atyai'' módon - (ismét nevetés) -, hogy többé erre semmi szükség sincsen. Mondjatok ehelyett inkább saját magatoknak köszönetet.

Lehetséges az, hogy néhány döccenőn kell keresztül haladjatok, mikor az egóról kialakult régi elképzeléseiteket átdolgozzátok. Átfogjátok magatokat ezen rágni. Ehhez ki kell egyensúlyozzátok magatokban a férfiúi és a női részeiteket. Ez lehet, hogy egy csepp munkát is fog igényelni tőletek. Néhányatoknak ez akkora kihívást is jelenthet, hogy inkább feladjátok és visszatértek a régi utakra. Kihívunk benneteket arra, hogy haladjátok meg az ego régi érzéseit, ami teli volt azzal a férfias energiával, amiről beszéltünk. Haladjátok ezt meg úgy, hogy közben megértitek azt is, hogy idáig ez az ego kiválóan szolgált benneteket. Megértendő az, hogy egy olyan úton vagytok, amelyre idáig az volt a jellemző, hogy ``ÉN MEGYEK'', most pedig már inkább az a jellemző, hogy ``ÉN VAGYOK.''

Nagyon sok könnycsepp van most itt ebben a térben. Atyáitok könnyei ezek, atyai felmenőitek könnycseppjei ezek, amelyek azon megértésből buggyantak ki, hogy eljött a befejezés pillanata. A férfiúi energia egyensúlyának meglelésének és megértésének a pillanata. Kezditek megérteni most már azt, hogy nincs olyan Atya a Mennyekben, akit néktek az iskoláitokban tanítottak. Elmondjuk most néktek azt, hogy most itt a Király és a Királynő és az energia túlnyomórészt nőies jellegű, vagy Királynői. Az Összes Létező energiáját túlnyomórészt a megszülő, dédelgető és szerető tulajdonságok jellemzik. A ti energiátokra Jackként az utazó energiája volt a jellemző. Ez adta az erőt, ez hajtott előre. Azok, akik ma itt vannak, nem a sajnálat könnycseppjeit hullatják. hanem a búcsúzásét, mert ti is és ők is búcsúztatjátok most azt a nagyon régi karmát, ami az idők során felgyülemlett a családjaitokban. Igen, itt vannak azok a családok, akiknek a karmája az alkoholhoz, a vérfertőzéshez és az érzelmi kiegyensúlyozatlanságokhoz kapcsolódik. Ti kedves barátaim, kedves Saumbra a nehézségek közül a lehető legnehezebbet választottátok, ami csak beléphet ebbe a létidőtökbe: nem csak azt, hogy meggyógyítjátok saját magatokat, hogy meggyógyítjátok a lelketek elmúlt életeit, hanem azt, hogy a teljes egész létvonalatokat is meggyógyítjátok. Nagyon sok gyógyulás történik meg itt és most. Bennetek; valamint azokban is, akik most jelen vannak itt.

Drága barátaim, ez ilyen egyszerű. Ne bonyolítsátok túl. Amint ezek a változások teret nyernek az életetekben, amint meglátjátok annak a munkának a valóságossá váló eredményeit, amin most dolgoztok ebben a Teremtési Sorozatban, mondjatok köszönetet magatoknak. Becsüljétek saját magatokat. Ne meneküljetek el az ego elől. Integráljátok ezt.

Végtelenül szeretünk benneteket. Látunk benneteket, mint tanítókat. Olyan személyekként látunk benneteket Saumbra, akik kimennek a külső világba, hogy segítsenek másoknak is az új energiában való átlépésben. Más szóval kifejezve ugyanezt: segíteni a többieknek is beugraniuk a saját isteniségükbe. Szükségük lesz humán vezetőkre ehhez. Szükségük lesz rátok.

Nem kívánunk próféciákba bocsátkozni az eljövendő eseményekkel kapcsolatban, nem látunk a jövőbe, mivel azt TI teremtitek meg most. De mint az már mondottuk néktek, közvetíteni fogunk nektek. Látjuk azt, hogy ti bölcs, szerető és együttérző tanítói lesztek a többi ember számára. Egy nagyon nehéz úton jöttetek végig, teljesen egyedül. Egyszer csak elkezdenek jönni hozzátok a tanítványaitok és ezt fogják mondani néktek: `` Kedves tanítóm, néhány nagyon jó dolgot kezdek megtapasztalni az életemben. Egyre több pénzt tudok csinálni. Elkezdtem újra egyesíteni a biológiai családomat, amitől már nagyon hosszú ideje eltávolodva éltem. Egészen mostanáig értelmileg és érzelmileg teljesen elszakadva éltünk egymástól. És még egy új romantikus kapcsolatom is lett.'' A tanítványotok ezt is fogja majd mondani néktek: ``Emlékszel, mondtam ilyet neked, hogy szeretnék egy új kapcsolatot? Most pedig örülhetek annak, hogy lett egy új romantikus kapcsolatom.'' És a tanítvány ezt is fogja mondani néktek: ``Hálát fogok mondani Istennek, hogy mindez most belépett az életembe.''

És akkor ti rá fogtok koppintani a kobakjára! (a hallgatók felnevetnek) Ezt fogjátok néki mondani: `` Ne az Istennek köszönd, ne az atyának,'' és ezt már nem nagyon fogják megérteni. Azt fogják gondolni, hogy ismét egy örült leckébe akarjátok őket belezargatni. De itt mindegyikőtöknek meg van az képessége, hogy képesek legyetek erős és szerető tanítókká válni. Ott fogtok ülni velük, ahogyan mi mos itt ülünk veletek, és elfogjátok magyarázni a Tizenegyedik Számú Leckét - Mondj köszönetet saját magadnak. Ismerd el a benned felébredő Krisztust. Ismerd el azt, hogy ez az ébredő isteniséged, a saját energiád, ami most megteremti ezeket a dolgokat. Amikor pedig így teszel, az olyan lesz, mint amikor locsolsz és táplálsz egy palántát. Ekkor a tanítványaitok fel fognak éledni.

Ezt egyre többször és többször fogjátok észrevenni. A teremtéseitek egyre tisztábbá, egyre erősebbé és egyre határozottabbakká válnak. Tudjuk azt, hogy mekkora hajlamotok van arra, hogy köszönetet mondjatok Istennek, hiszen ezt tanították néktek mindvégig. Arra lettetek idomítva, hogy bezárjátok az ajtót, leoltsátok a világítást, térdeljetek le az ágyatok mellé, mivel végig ezt tanították néktek. De kedves barátaim, mindenek felett, Mondjatok Köszönetet Saját Magatoknak. És emlékezzetek erre, kedves Saumbra, hogy sohasem vagytok egyedül.

És ez így van.


fordította: Ziegler Attila (zapverho@mailbox.hu)


<==