A Teremtés Sorozat Tizenkettedik Leckéje: ``Az új kapcsolatotok a Szellemmel''

Elhangzott a Kryon Nyárközép-konferencián, Breckenridge-ben, Colorado államban

2001. július 13-án

Tóbiás: És ez így van, kedves barátaim, összegyűltünk ebben a térben itt, a családdal. A tegnap esti találkozásunk óta, ennek a teremnek az energiája, ezé a szállodáé, ahol most vagytok ezen a hegytetőn ugrásszerűen megnőtt. Fel lett építve. Úgy fogjátok találni, kedves barátaim, hogy elég nehéz lesz ellenőrizni ennek a teremnek a hőmérsékletét, mivel nagyon sok változás fog lezajlani bennetek. Elengedtek dolgokat. Megtisztítjátok azt az utat valami olyasmi érdekében, amit már elég régen meg lett tervezve. Felkészítitek ezt a termet arra, hogy az új isteniségetek beléphessen az életetekbe. Ma elsősorban erről fogunk beszélgetni.

Kedves barátaim, elengeditek az életetek régi energiáit. Átmenetben vagytok a régiből az újba. Ez egy megszentelt tér a számotokra, hogy ezt megtegyétek, és ez egy megszentelt pillanat. Amint azt az elmúlt este mondottuk néktek, napokon, heteken, akár hónapokon keresztül dolgozni fogunk veletek, hogy előkészítsük ezt a változást. Ez volt a Szellem, Kryon, Mihály Arkangyal és a Bíbor Páholy energiája, ami ide hozott most benneteket, hogy intenzíven dolgozhassunk véletek. Most értetek az átmenetnek ehhez a pontjához. Ennek az átmenetnek nagyon nagy jelentősége van az életetekre nézvést, nagyon nagy jelentősége van mindazokra nézvést is, akik szerepet játszanak az életetekben, nem utolsó sorban, nagy jelentősége van a Minden Létezőre nézvést is. Ez valóban egy megszentelt, egy áldott pillanat.

Az új energiának ebben az osztálytermében mindig is voltak látogatóink. Ma az Otthon energia hordozói jelentek meg itt vendégként. Ők a második körben gyülekeznek. Ti vagytok az első körben. Mindenütt ott vannak most. ez egy emlékeztető az Otthonra, a Királyságra, arra, ahonnan elindultatok. Már eonokkal ezelőtt eljöttetek onnan - ami, ha úgy vesszük, nem is volt olyan régen - amióta elindultatok erre a hihetetlen utazásra. Ez az angyalok utazása, amely a Királyságból indult el, keresztül az ürességen, és ide, erre a helyre vezetett, amit Földnek nevezünk. Ez egy hihetetlen utazás, egy hihetetlen utazás! És a ma az Otthon energiája, a király és a királynő jött el látogatóba. erről még beszélgetni fogunk a mai nap során.

Továbbá ebben a megjelentek még a második körben Kryon és Mihály arkangyal energiái is a második körben. Ők szintén eljöttek ide ma. Mindvégig itt voltak veletek. Ők egyféle diploma osztó ünnepségetekre jöttek ma el, ami egy új kezdést jelent a számotokra, és egy új időt is.

Tartsunk szünetet egy pillanat erejéig, hogy elmondhassam azt, hogy én, Tóbiás, milyen szerepet kaptam a ti életetekben. Valóban jártam már a Földeteken. Jártam már emberi testben, nagyon sok inkarnáció során. Közületek jó pár emberrel együtt töltöttem el hosszabb-rövidebb időszakokat. Mi még Ault (Atlantisz) idejéből ismerjük egymást. Együtt dolgoztunk. Együtt figyeltünk. Kerestük a bensőnkben rejlő isteniséget. A technikát használtuk saját magunk újra felfedezésére, hogy meglelhessük a rejtőzködő benső isteniséget. Ó, mennyi mindent is fedeztünk fel együtt! Nagyon sok mindent tanultunk meg így. De drága barátaim, drága angyalok, az isteniségünket nem sikerült felfedeznünk. Amint felismertük azt, hogy ez az út, amin elindultunk, nem vezet célhoz, azt választottuk, hogy elhagyjuk ebben a fázisában a Földet. A megújhodást egy bizonyos típusú romboláson keresztül oldottuk meg, amivel megint újra kezdhettünk mindent. Újra elkezdhettük az isteni mag benső kutatását.

Én, Tóbiás, ismerek közületek nagyon, nagyon sok embert, aki akkor ott voltak. Együtt dolgoztunk, kéz a kézben. Együtt imádkoztunk. Együtt kutattunk. Együtt nevettünk. Ez az oka annak, amiért ismeritek az energiámat.

Azután ismét volt egy olyan időszak, amikor ismét összegyűltünk, de én nem voltam emberi testben. Mint család gyűltünk össze, mint Saumbra. Ez 2000 évvel ezelőtt történt meg a bolygótokon. Szorosan együttműködtem sokatokkal, nagyon sokatokkal. Ez egy nagy jelentőségű időszak volt, amiről most beszélni fogunk. Onnan is ismerhetitek az energiámat. A segítőitekkel együtt jártam azokban az időkben - (kuncogva) a korábbi segítőitekkel. Jó párat közületek több létidőn keresztül is elkísértem, olyan valakiként, aki nagyon szeret benneteket, olyan valakiként, ismét bizonyít előttetek. Együtt dolgoztunk az angyalaitokkal és a személyes kíséretetekkel. Egy küldetésben voltunk. Volt akkor valami nagyon fontos dolog, amit el kellet végezni itt a Földön. Együtt dolgoztunk. Szorosan együtt működve másokkal dolgoztam véletek együtt abban a létidőtökben, amikor elhatároztátok azt, hogy itt az idő a felébredésetekre, amikor eldöntöttétek, hogy Fénymunkásokká váltok, amikor erre a nehéz és magányos útra léptetek, amikor elhagytátok a régi utas tudatoságát a Földnek és az új úton kezdtetek el továbbmenni.

Én, Tóbiás, és a Bíbor Páholy többi tagja dolgozik serényen véletek éjszakánként, amikor alusztok és akkor is, amikor éber állapotokban leledztek. Tudjuk azt, hogy nektek angyaloknak milyen nehéz is ez az utazás. Tudjuk azt is, hogy mekkora kihívásokat is jelent ez néktek. Olyan valamit végeztek, amit eddig még soha senki. Folytatni fogom a megkezdett munkát véletek, éppúgy, mint Kryon, az arkangyalok, és az összes többiek is. Mindaddig dolgozni fogunk veletek, amíg úgy döntötök, hogy a választott ösvényen haladtok tovább, amíg folytatjátok az angyalok utazását.

Kik vagytok ti? Kik vagytok ti? Ti vagytok azok, akik elhagyták az Otthonukat, olyan nagyon, de nagyon régen, azért, hogy egy nagyon hosszú útra lépjetek. Elhagytátok a Királyság komfortját. Elhagytátok az eredeti családotokat már nagyon régen. Amikor elhagytátok a teremtést és a Minden Létezőt, keresztül léptetek a Tűzfüggönyön. S amint ezt már nagyon sokszor elmondtuk néktek, azzal milliónyi darabkára szakadoztatok szét. Ez az átkelés milliónyi apró darabra szabdalta szét a régi éneteket, a tudatosságotokat. Amikor ezek ismét összegyűltek, akkor már a Minden Létező körein kívül léteztetek. Kikerültetek az Otthonból, a Királyságból és a Minden Létezőből. Az ürességbe kerültetek, a semmibe. Ez annyira üres volt, hogy még csak a feketeség sem létezett, még csak vákuum sem volt ott, ez volt az az űr, ahová beléptetek.

Beléptetek ebbe, kedves barátaim, nem hozva oda magatokkal semmit sem az Otthonból. Ez a metafora azt jelenti, hogy az égadta világon semmiféle útipoggyászt sem hoztatok magatokkal. Nem tartozott hozzátok semmi. Nem voltak valós emlékeitek. A semmiben ébredtetek fel. Ez a része volt az új utazásotoknak. Ez az új kalandotok része volt. És ennek a része volt a magány iszonyatos érzése, az elkülönültségé, a bűntudaté és a haragé. Amikor felébredtetek a semmiben, miután elhagytátok az Otthont, miután elhagytátok az eredeti teremtést, akkor ott nem volt semmi sem. A magányosság, az elkülönültség, a bűntudat, a harag, a szomorúság érzése, a hazatérés az egységbe, az ismét egésznek lenni kétségbeesett vágya azóta kísér benneteket. Ezért szoktatok éjszakánként a magatok módján sírdogálni. Halljuk mi azt. Értjük azt, hogy milyen lehet ez. De ti részt vettetek egy utazáson, egy hatalmas utazáson, amely elvitt benneteket az Otthonból, a Királyságból, ami végül is erre a Földnek nevezett helyre hozott titeket. Számos kalandotok volt útközben, ott kint, amit ti az univerzumotoknak hívtok. Tudtátok azt, hogy ti teremtettétek meg a csillagokat? Ti vagytok azok, akik még mindig teremtitek az univerzumotok teremtését. Az nem volt itt, amikor felébredtetek. Nem volt ott semmi. Csak ti voltatok. Annyi mindent teremtettetek!

Végül, idejöttetek a Földre. Idejöttetek a Földre, hogy valami újat tanuljatok. Számtalan utazásotok során, kedves barátaim, nem voltak valós emlékeitek az Otthonról. A csaták és háborúk során, amit az általatok frissen elfoglalt univerzumban vívtatok meg, mindvégig az volt a végső célotok, hogy a Hazavezető utat újra megleljétek. Megpróbáltátok ehhez a szükséges energiát a többiektől megszerezni, a többi entitástól, a többi angyaltól. Vívtatok vélük, remélve azt, hogy sikerülhet annyi energiát elrabolni tőlük, amennyi elegendő néktek ahhoz, hogy Hazaröpíthessen benneteket. De mint azt tudjátok már, ez így nem működött. Az így nem működött. Emiatt voltak a csaták. Ez volt a konfliktusok oka. Ezért vannak még mindig konfliktusaitok itt a Földön is. Az emberek még mindig megpróbálják lerabolni a többi ember energiáját, megpróbálnak dolgokat megszerezni, információt, szeretetet - még mindig próbálják meglelni a Hazavezető utat, még mindig mély szorongással, még mindig vágynak a visszakapcsolódásra. Ez az oka a mostani nagyszámú szorongásotoknak is, és a mély, nagyon mély vágynak, hogy Otthon lehessetek ismét.

És drága barátaim, avval a tudatossággal, amit teremtettetek most már lehetővé vált az, hogy egy kis darabja az Otthonnak beléphessen ebbe a megszentelt térbe, hogy a mai napon eljöhessen hozzátok látogatóba, ebben a pillanatban most. Az Otthon jön el hozzátok!

Mindenkit arra kérünk most, hogy lélegezzen mélyeket. Lélegezzétek be ezt az Otthon energiáját, a szeretetét, a Szellem szeretetét, a királyét és a királynőét, az eredeti teremtését a lényetekbe. Eljött ide, hogy szeressen benneteket, hogy köszönetet mondjon, hogy kifejezze elismerését a munkátokért, amit végeztetek. Amit az utazásotok során végeztetek, az valami teljesen újat teremtett. Elmondtuk azt, hogy mielőtt elhagytátok volna az Otthont, mindösszesen csak egy teremtés létezett, ez volt a Királyság, ahol minden egy volt. Minden szingulárisan fejeződött ki.

A végzett munkátokkal, amint elhagytátok ezt és elindultatok számtalan utazásaitokra, elősegítettétek a Szellemnek azt, hogy megteremtődhessen a második teremtés. Igen, ti - ti, a Saumbra - ti, a fénymunkások - elvégeztetek valami olyat, amit a Szellem nem lett volna képes egyedül, önállóan elvégezni. Ez az oka a mi nagyrabecsülésünknek. Ezért mossa Kryon a lábaitokat. Ez az oka annak, hogy vigyázz állásban tisztelgünk azok előtt, akik vagytok.

Most pedig, drága barátaim, amikor elhagytátok az Otthont, semmi mást nem hoztatok magatokkal egy nagyon-nagyon piciny magon kívül, ami egy védőburokban volt elhelyezve. Csak ezt hoztátok el magatokkal egyedül. Ez volt az isteniség magja. Ezt a tudatosságotok mélyén hoztátok magatokkal, a lényetek mélyén hoztátok magatokkal, az egész hihetetlen utazásotok során. Nagyon gondosan óvtátok ezt magatokban, nagyon gondosan elrejtettétek magatokban, annyira, hogy még ti sem vehettétek észre, ebből következően mások sem láthatták meg ezt. Nagyon mélyen el lett ez a mag temetve a tudatosságotokba.

Az egész utazásotok során éreztetek valamit ott bent. Éreztétek azt, hogy kell még lennie valaminek azon kívül is, ami a felszínen látszik. Éreztétek ennek az isteni magnak a jelenlétét. Ez hajtott benneteket mindvégig az utazásotok, a kalandjaitok során. Ez az isteni mag még mindig ott van bennetek, s mint azt tudjátok jól, kezd ébredezni. Mi a mag szót metaforaként használjuk, drága barátaim, bár az a dolog, amit ez jelöl, az szervesen bele van integrálva, ágyazva a lényetekbe, abba, akik vagytok. Lényetek legmélyebb részén lelhető ez fel, nem bukkanhat fel egészen addig, amíg arra el nem jön a megfelelő idő.

Nagyjából 2500 évvel ezelőtt a Föld energiája megfelelővé vált ahhoz, hogy az isteni tudatosságnak ez a magja - amit mi néha Krisztus tudatosságnak is hívunk - a külső birodalmakból és dimenziókból előjöhessen, amely helyeken odáig létezett. Ti már tudjátok azt, hogy a tudatosságotok nem egészen csak a biológiátokban létezik. Ez a benneteket körülvevő szinteken és síkokon létezik. Sokkal inkább olyan ez mint a ti filmvetítőitek. A tudatosság - a film és a vetítőgép - egy ugyanazon helyen van és az egyik imídzs vetítődik a másikra. Bizonyos értelemben véve, ti a tudatosságotok a három dimenzióra vetül ki, arra a testre vetül rá, amit hordoztok, arra a Földre vetül rá, amin jártok.

Nagyjából 2500 évvel ezelőtt lehetővé vált az, hogy ebből a tudatosságból még több idejöhessen a Földre, a valóságotokba, a három dimenziótokba. Abban az időben angyali családok érkeztek ide a Földre, hogy elősegítsék ezt a folyamatot. Emiatt váltak egyének közismertekké abban az időben. Az egyik ezen személyek közül volt a Buddha - Szidhártha - aki még sokan másokkal egyetemben érkezett ide. Nem csak a Buddha volt az, aki ezt a tudatosságot elhozta ide. Ott voltak azok is, akik abban az időben, valamint azokban az időkben ide jöttek.

Volt csoport továbbá, akiket Saumbrának hívunk, akik nagyjából 2000 évvel ezelőtt jöttek ide. Azokban az időkben egész családok döntöttek úgy, hogy idejönnek, hogy elősegítsék ezt a folyamatot. Idejöttetek, mivel tudtátok azt, hogy itt az idő arra, hogy a külsőbb birodalmakból a Krisztus tudatosságot ide hozzátok a Földre. Ti voltatok ennek a fuvarosai. Ti segítettétek ennek az idejövetelét. Nagyon sokan közületek sétáltak együtt Jesua ben Józseffel. Nagyon sokan éltek közületek abban az időben a hozzá közel eső területeken. Jó páran közületek érkeztek azokra a területekre röviddel azután, amikor még Jesua ben József energiája nagyon éles és kontrasztos volt. Ti segítettétek elő az új templomok felállítását. Ezek a templomok lettek a Krisztus tudat inkubátorai. Ti voltatok azok, akik ezt elősegítettétek. Ti voltatok azok, akik azt mondták, hogy bármi árat vállaltok azért, hogy ez megtörténhessen, hogy ezt elősegíthessétek, hogy ez a Krisztus tudatosság a Földre érkezhessen. Ti vagytok azok, akik ezt az igen nehéz utazást gyakoroljátok azóta is. Tudtatok valamiről, ott bent a lényetek mélyén. Ismert volt előttetek a fontos küldetésetek, az, hogy fontos munkátok van elvégzendő. Ti voltatok azok, akik úgy döntöttetek, hogy szívetek szerint elvégzitek ezt a munkát, még akkor is, ha ezért esetleg akár keresztre is lesztek feszítve.

Drága barátaim, lélegezzetek mélyen. Lélegezzetek mélyen. Nagyon sok munkát végeztetek el ebben a létidőtökben. Mint tudjátok ezt jól, a dolgok nem egészen az elvárható módon alakultak. Lehetett volna pusztulás is. Fenn állt annak a lehetősége, hogy egy ciklus befejeződjön, amely időszak a ti második világháborútokkal vette kezdetét és ami a ti millenium váltásotokig tartott. De nem ez történt. Most itt ültök. Itt ültök úgy, hogy készen álltok a következő lépésre, készen a következő szintre.

Mi is ez a következő szint, drága barátaim? Ez az új szint fogja meghozni az új kapcsolatotokat a Szellemmel. Egészen a mostani időkig nem volt nagyon lehetőség arra, nem volt nagyon könnyű az, hogy könnyedén megértsétek, valóban megismerjétek Istent. Egészen idáig nem volt valami nagyon könnyű, hogy igazán megértsétek azt, hogy kik is vagytok valójában, hogy mint angyalt lássátok magatokat a tükörben. Ezen dolgoztatok és evvel küzdöttetek. egészen idáig. Ez nagyon távolinak, megfoghatatlannak látszódott. A Szellem olyannak tűnt, mint valamiféle intellektuális koncepció, ami távol és tőletek elválasztva létezik. Ez olyannak látszott a számotokra, mintha csak ide lettetek volna helyezve a Földre, nem tudva azt, hogy mit is kéne itt csinálnotok egészen pontosan, nem ismerve a viszonyotokat a Szellemmel, de vágytátok ezt, és sóvárogtatok utána.

Ez volt a régi energia, amikor a fátyol vastag volt és erős. Nem nagyon volt lehetőségetek arra, hogy meghitt viszonyt alakítsatok ki a Szellemmel. Az új energiában új viszonyt alakíthattok ki a Szellemmel. Ez már szoros lehet, valamint személyes is. Ez lesz az amire vártatok. Nagyon mély megértése él ennek bennetek.

Kedves barátaim, a régi energiában nagyon nehéz volt elfogadni a dolgokat olyanoknak, mint amilyenek valójában, mivel a fátyol vastag és nehéz volt, továbbá végig a dualitás játékait is játszottátok. De az új energiában, már könnyű lesz elfogadni a dolgokat, mivel már látni fogjátok a nagyobb szabású terveket. Ezeknek a dolgoknak az új energiában már nagyszerűbb víziói is láthatóvá válnak, amikor már új viszonyt alakítotok ki a szellemmel. Meg fogjátok érteni azt, hogy az emberek miért teszik azt, amit tesznek, miért járnak azon az ösvényen, amire ráléptek.

A régi energiában nehéz volt elfogadni az emberi éneteket. Bizonyos mértékben, ezt egyfajta büntetésként éltétek át, amiatt, mert elhagytátok az Otthonotokat. A végén egy emberi testben találtátok magatokat, annak minden fájdalmával sajgásaival, meg az összes többi kihívásával. Mielőtt a Földre jöttetek volna, mindenfelé szálldostatok és repkedtetek! A könnyedséget használtátok a Királyságban. Az új energiában, ami felé közelítetek, már könnyű lesz elfogadjátok az emberi mivoltotokat, mivel már érteni fogjátok azt, hogy nem vagytok abba belezárva. Meg fogjátok érteni azt, hogy ez mennyi mindent is biztosít, tesz lehetővé a számotokra. Nagyon sok örömöt is ad ez. Olyan járműként szolgál ez a test benneteket, amely kifejezheti a bensőtök fényét.

Drága barátaim, a Szellemmel való új viszonyotok felé tartotok. A régi energiában elég nehéz volt a számotokra, hogy a ``mostban'' maradhassatok, hogy az Isteni Pillanatban időzhessetek. A jövőről és a múltról gondolkodtatok. Az új viszonyotokban a Szellemmel az új energiában, mindig a ``mostban'' fogtok élni. A múlt el lesz engedve, a jövő éppen most lesz megteremtve, de mégsem fogtok emiatt feleslegesen aggódni. Az új energiában mindig a ``mostban'' fogtok élni.

Lélegezzetek mélyen, drága barátaim. Lélegezzetek be mélyen az Otthon energiáját. Az van most itt.

A régi energiában nagyon nehéz volt nagyszerűen teremtsetek. Ezek még esetlen, csetlő-botlós teremtéseitek voltak, ahol sohasem voltatok biztosak igazán abban, hogy mi is lesz a végkifejlete egy-egy tetteteknek. Karmikus jellegű volt ez, amelyben mindig alkudoztatok a karmával. Az új energiában a teremtéseitek nagyszerűek lesznek, amely teremtések simán áramlani fognak. Amint már erről beszéltünk az előző este folyamán, ez olyan lesz, mint a hullámlovaglás, ahol ha az egyik hullám tova gördül, már érkezik is a következő a számotokra.

A régi energiában nehéz volt a számotokra, hogy elfogadjátok a változásokat. Ragaszkodtatok a dolgaitokhoz, mivel ezek így biztonságot jelentettek nektek. Még akkor is, ha ezek nehezek és kihívást jelentőek is voltak, akkor is biztonságban éreztétek így magatokat. Az új energiában meg fogjátok érteni azt, hogy a változások természetesek és áldottak. Eljő majd az az idő, amikor már elvárjátok és el is ismeritek a változásokat és tudni fogjátok azt is, hogy ez semmi más, mint a folyamatos kifejezése a saját kreativitásotoknak.

Drága barátaim, lélegezzetek mélyen. Lélegezzetek be mélyen az Otthon energiáját, ami most itt van véletek.

A régi energiában nem nagyon volt részetek az isteni egyensúlyban. Amint már szóltunk erről, ott volt a számotokra a világos és a sötét energiája a harmadik elemmel együtt, amelyik állandóan az előbbi kettő között ingázott. Az új energiában egy isteni egyensúly lesz bennetek. Ez a négyesség energiája lesz, amely már stabil, és biztonságos is.

A régi energiában az egyéni teremtéseitekre fókuszáltatok, az apró teremtésekre, de az új energiában széles ecsetvonásokkal fogtok teremteni. Nem nagyon fogtok azon aggódni, hogy csak száz dollár van a folyószámlátokon. Nem nagyon fogtok abból drámát rendezni, ha lerobban a kocsitok. Nem apróságokat fogtok teremteni. Széles ecsetvonásokkal fogtok teremteni. Ez az új energia. Ez az új viszonyotok a Szellemmel.

Drága barátaim, megismétlem, lélegezzetek mélyen. Lélegezzetek mélyen.

A régi energiában nehéz volt megtalálni a szenvedélyt. Kevés volt az esély arra, hogy mély spirituális szenvedély kelhessen bennetek. az új energiában a szenvedély mindig veletek lesz. Keresni fogja azt, hogy miképpen is tudná kifejezni saját magát. Keresni fogja azt, hogy miképpen tudna az előtérbe lépni. Keresni fogja annak a lehetőségét, hogy teremthessen véletek.

A régi energiában, kedves barátaim, muszály volt kimenjetek a házatokból, hogy megteremthessétek azon dolgokat, amelyekre szükségetek volt. Az új energiában, a Szellemmel való új kapcsolatotokban, ez fog eljönni hozzátok. Ez egy olyan dolog, amiről tudjuk jól, hogy mekkora nehézséget is jelenthet a számotokra ennek a megértése, elfogadása, de valóban el fognak jönni hozzátok a szükséges dolgok. Meg fognak jelenni a bejárati ajtótokban. Mindaz amire, mint fénymunkásoknak és az új energia emberének szükségetek van oda fog jönni hozzátok. Ott lesz, mire szükségetek lesz rá.

Még egyszer, drága barátaim, lélegezzetek mélyen. Lélegezzetek mélyen. Olyan időszak kezdődik el a számotokra, ahonnan már teljesen új kapcsolatba kerültök a Szellemmel. Teljesen új kapcsolatba.

A régi energiában köszönetet mondtatok az istennek, az angyaloknak az életetek olyan pillanataiért, amikor valami jó dolog történt véletek. De drága barátaim, az új energiában elkezditek megérteni azt, hogy ez valójában belőletek ered. Valóban ez belőletek származik. Most tehát új kapcsolatba kerültök a Szellemmel. ez már belőletek fakad. Ez az a mag, amit azóta hoztok magatokkal, mióta csak elhagytátok az Otthont.

Most alakul ki az új kapcsolatotok a Szellemmel. Amilyen egyszerűnek tűnik ez, drága barátaim - amilyen egyszerűnek tűnik, akkora kihívást fog jelenteni ennek az elfogadása és az életetekbe való implementálása.

A Teremtés Sorozat Tizenkettedik Leckéje: Kerülj új kapcsolatba a Szellemmel.

Most pedig a lényeg, miképpen tudjátok ezt az új kapcsolatot behozni az életetekbe? Hogyan tudod ezt megvalósítani az életedben? Ez nagyon egyszerű. Ez tényleg nagyon egyszerű. Ez a légzésen keresztül valósul meg. Amint belélegzel, tudatosan lélegezz be, a Szellemmel való új kapcsolatod teljes tudatában. Lélegezzetek be mélyen most. Lélegezzétek be az új kapcsolatotokat a Szellemmel. Ez fogja táplálni és dédelgetni a bent rejlő isteniséget.

Lélegezzetek mélyen. Amikor a bőséget választod, amelyet azért választottál, hogy megteremtsd az életedben, akkor ne a pontos meghatározására törekedj, hanem inkább lélegezd ezt a bőséget be, értsd meg azt, hogy ez nem kívülről származik. Ez belőled ered. Amikor ezt belélegzed, akkor megengeded az ébredező isteniségnek, a benső Krisztus tudatosságnak, hogy kifelé léphessen egy kicsit, a külsőbb birodalmaid felé, a teljes mostani lényed felé. Ezzel megengeded, hogy ez meg is valósulhasson az életedben. Amikor fizeted a számláidat, lélegezd be a bőséget. Lélegezd be a bőséget. Amikor a tested egy betegség miatt fáj és sajog, drága barátaim, lélegezzetek, lélegezzetek mélyeket és lélegezzétek be a biológiai egyensúlyt.

Az isteniség, amely bennetek rejlik, most előlép a búvóhelyéről, de szüksége van egy járműre. Szüksége van egy alagútra, egy járatra, hogy bejöhessen a valóságotokba.Ez a légzésen keresztül valósulhat meg. Ó, persze vannak sokan, akik ezt már régóta ismerik és gyakorolják is, és hatásos is volt már eddig is, de most hatásosabb, mint valaha, és ez az eszköz most már mindegyikőtöknek a rendelkezésére áll. Ezidáig ez nehézségekbe ütközött, jórészt lehetetlen is volt, beágyazni az isteniségeteket mélyen a lényetekbe, az emberi valóságotokba. A Földön uralkodó tömegtudatosság ezt nem nagyon tette lehetővé. Ezért volt ez ilyen nehéz és bonyolult dolog eddig. Ezért vannak itt olyanok is, akik ezt már korszakok óta keresik. De most, a tudatosság ezen a pontján, ebben az időben, ahol most vagyunk, most már lehetséges az, hogy ezt behozzuk az életünkbe.

S mindig emlékezzetek arra, hogy mindez ti vagytok. Amikor sajog a testetek, lélegezzétek be az egészséget. A bennetek rejlő isteniség ezzel előtérbe lép, manifesztálódik az életetekben és a testetekben is. Lélegezzetek mélyen, mivel ez a jármű az isteniségetek számára, aminek a segítségével előjöhet, megjelenhet az életetekben. Ilyen egyszerű ez. Ilyen egyszerű ez.

Amikor társkapcsolati problémák jelentkeznek az életetekben, ne határozzátok meg pontosan azt, hogy mit is akarnátok megtörténtnek látni, ehelyett jóval inkább az az üdvösebb, ha a légzésetekkel behívjátok a saját isteniségeteket abban a helyzetben. Lélegezzétek be a kiegyensúlyozott kapcsolatokat. Ne igyekezzetek azon, hogy előre meghatározzátok azt, hogy ennek a kapcsolatnak miképpen is kellene kinéznie, csak lélegezzétek be a kiegyensúlyozott kapcsolatokat. Amikor sikerül imigyen létre hozni a kapcsolatotokat az isteniségetekkel - az isteniségetek már a tiétek is. A kapcsolatotok már egy egészen új szintre fog átváltani. Ezt avval éritek el, hogy belélegzitek a kiegyensúlyozott kapcsolatot.

Ez olyan, akár a levegő a tűz számára. Ez a fújtatója az isteni lángjaitoknak. Így kerülhetnek ezek a lángok be a valóságotokba, az emberi mivoltotokba. Ez a légzéseteken keresztül valósul meg, ez az új kapcsolatotok a Szellemmel. A légzésen keresztül hozzátok vissza az Otthon energiáját a valóságotokba. Ilyen egyszerű is ez.

Amikor azon tűnődtök, hogy mit is kellene tegyetek, valamint kétségbe vonjátok a saját képességeiteket, amikor keresitek a küldetésetek célját az új energiában, akkor egyszerűen csak lélegezzétek be a saját önbizalmatokat. Lélegezzétek be mélyen.

Drága barátaim, amint ezt belélegzitek, akkor megengeditek a saját isteniségeteknek, hogy a külső birodalmaiból a tudatosságnak beléphessen abba a valóságba, ahol most éppen léteztek. Amikor ezt belélegzitek, az isteniség természetesen és simán tud megjelenni. Belép mindabba, amik csak vagytok. Belép a sejtjeitekbe. Belép az emberi tudatosságotokba.

LÉLEGEZZÉTEK be a saját isteniségeteket! Ne gondolkodjatok róla! Ez volt az, amivel egészen idáig próbálkoztunk. Ez volt az, amit együtt csináltunk Aultban, Atlantisz földjén. Megpróbáltunk erről gondolkodni. Ezt próbáltuk meg elérni a technológián keresztül. Ezt próbáltuk meg felfedezni a mi három dimenziós eszközeinkkel. Itt vannak azok, akik keresték a megvilágosodáshoz vezető utakat a múlt nagy korszakain keresztül, akik a maguk módján megpróbáltak gondolkodni Istenről, akik megpróbálták a saját létükben kitalálni az isteniségüket. Ez nem jöhet létre az elmén keresztül, amint ezt nagyon jól is tudjátok már. Viszont be tudjátok lélegezni a kapcsolatotokat a Szellemmel.

Kerüljetek hát új viszonyba a Szellemmel. Ehhez az eszközötök a lélegzés. Ilyen egyszerű ez, drága barátaim, de egészen idáig ez nem volt lehetséges. Nagyon sok változásnak kellet megtörténnie itt a Földön, hogy ez megtörténhessen. Nagyon sok mindent el kellett engedjetek magatoktól, ideértve az elmúlt életeket, ideértve az ősi karmátokat. Elengedtétek magatok mellől most már ezeket a dolgokat. Ez készítette elő az utat az új kapcsolatotok előtt a Szellemmel.

Amikor az esszenciátok megtervezte ezt az utazásotokat ide, akkor tudtatok már arról, hogy ez lehet az az idő, az a lehetőség a számotokra, hogy egy egészen új viszonyt kezdhessetek meg a Szellemmel s saját magatokkal is. Tudtatok arról, hogy ez egy forduló és változtatási pont lehet a számotokra. Beleegyeztetek abba, hogy történjen bármi is itt, bármilyen változások történjenek is itt, az ezt követő napokban és hetekben, de erre a változásra szükség van. Amint tudatosan veszitek a levegőt, az fogja lehetővé tenni a számotokra a saját isteniségetekhez való hozzáférést. Ez fogja elhozni a saját isteniségeteket hozzátok, az új, saját kapcsolatotokat az isteniségetekkel. A légzés hozza be ezt az életetekbe.

Arra kérünk benneteket, hogy ezt tudatosan kezdjétek el gyakorolni. Ne állítsatok fel ehhez mindenféle előzetes elvárásokat. Ne intellektualizáljátok ezt. Ne agyaljatok az utatokról, amely elvisz a saját isteniségetekhez, mivel az fájdalmassá is válhat! (kuncog) Az nem lenne valami kellemes érzés! Egyszerűen csak lélegezzétek be. Ez a magja az isteniségnek, amit még az Otthonból hoztatok magatokkal, egész idő alatt várta a megfelelő alkalmat, amikor ismét előjöhet. S most, amint átléptek az új energiába, most valóban eljött ennek az ideje. Most valóban új kapcsolatot kell létesítsetek a Szellemmel. Az a magányosság, az az elszigeteltség, amelyet már olyan régóta éreztetek, kedves barátaim, készen áll a feltöltődésre, befejeződésre, és ez belőletek eredt. Belülről jött.

A vezetőitek magatokra hagytak benneteket. Így kellett tenniük, hogy itt maradhasson a számotokra a benneteket körülvevő direkt energiamező, amiben már lehetővé válhat a számotokra az, hogy elkezdhessétek megérteni a saját új kapcsolatotokat a Szellemmel. Azok, akik már időről időre, létidőről létidőre ott voltak veletek, most már egy ideje visszavonultak a háttérbe, különösen az elmúlt pár évben. Ez volt az oka a kihívásoknak és a nehézségeknek, amiket átéltetek, de vissza kellett vonuljanak a segítők, hogy elég tér maradjon a számotokra, hogy elegendő tér maradjon növekedő isteni magnak. Ezt már azóta hordozzátok magatokban, mióta csak elhagytátok az Otthonotokat. Most jött el az idő arra, hogy ez felizzhasson bennetek. Hozzátok be a valóságotokba ezeket az elemeket, ezt a fényt, hozzátok be mindennapi életetekbe egyszerűen csak belélegezve ezeket.

Tudatosan lélegezzetek mélyen. Tegyetek így máris. Lélegezzétek be a saját isteniségeteket. Most ébred. Mi látjuk az energiátokat, a saját fényeteket a lélegzés alatt keletkező különböző repedéseken, hézagokon keresztül.

A Teremtés Sorozat Tizenkettedik Leckéje: Kerülj új kapcsolatba a Szellemmel. Itt az idő. Itt az idő. Ehhez pedig az egyszerű eszköz, a légzés. Már egy éve várunk arra, hogy ezt az ismeretet átadhassuk néktek. Várakoztunk. Át kellett vegyünk veletek egy komplett leckesort, lépésről lépésre haladva, dolgokat elengedve, mindezek miértjét megértve, hogy elmondhassuk néktek végül azt, hogy a Krisztus tudat bennetek megszületőben van. Ezért történtek meg az életetekben olyan események, amelyek segítségetekre voltak abban, hogy eldönthessétek, kik is vagytok. Az isteniség felébredőben van bennetek. Ti segítettétek elő ennek a lehetőségét, megtörténtét itt, ezen a Földnek hívott bolygón. Most pedig bennetek születik meg ez. Ezt a valóságotokba a légzéssel tudjátok beépíteni. Amennyiben azon veszed észre magad, hogy túl sokat gondolkodnál erről, akkor állj meg, hagyd abba az agyalást. Egyszerűen csak lélegezd ezt be. A légzés a belső isteniségetek lángjainak a fújtatója.

Most pedig, amint itt ültök azokkal, akik majd el fognak hozzátok jönni, azok, akik akkor majd ``tanítónak'' fognak benneteket szólítani, s akiknek majd el fogjátok mesélni, hogy létezik ez az egyszerű légzési technika. És ha ezt úgy mesélitek el nékik, hogy előtte nem veszitek át velük a megelőző leckéket is, nem fognak néktek hinni, és megérteni sem fogják. Az nagyon fontos, hogy lépésről-lépésre jussatok el vélük erre a pontra, hogy mindez megérthetővé váljon a számukra. Ez ennyire egyszerű és ennyire tiszta, de mégis, amint azt tudjátok, az angyalok útja hosszú és és küzdelmes.

Ez egy különleges pillanat a számunkra, és az Otthon energiája számára, hogy eljöhetett látogatóba a mai napon ide. Még nem vagytok teljesen tisztában ennek a hatásával, amit ma megosztottunk véletek itt. Majd egy napon, ez a felismerés oda fog jönni hozzátok, amikor ezt fogjátok mondani saját magatoknak, ``Jé, tényleg, Tóbiás azt mondta nékem, hogy lélegezzem mélyen.'' És akkor elkezditek majd érezni ennek a hatását. Akkor majd megértitek majd azt, hogy mi lett itt ma átadva néktek és miről is beszéltünk valójában. Emlékezzetek ennek a tudatos belégzésére. Ez fogja felébreszteni bennetek az új kapcsolatotokat a Szellemmel.

Ma esti beszélgetésünket rövidre fogtuk és édesre. Türelmetlenül és izgatottan vártuk már azt, hogy ezt átadhassuk néktek. Ez, drága barátaim, létezik. Ennyire egyszerű ez. És ez most itt van. Kerüljetek új kapcsolatba a Szellemmel.

Nagyon nagy örömmel jöttünk végig véletek ezen az úton. Új megértésre tettetek szert azzal, hogy a magányosság érzését felcseréltétek a szeretet és a teljesség érzésével. Az igazi énetekhez értetek, amint az elkülönültség érzése fel lett cserélve az egység érzésével, az egység nagyon mély, a lényetek magszintjén történő érzékelésével, egységben minden dologgal és a Minden Létezővel. Egységben az énnel, a Szellemmel, az emberekkel és Istennel. Véletek leszünk, amint tanuljátok a Teremtés igazi útjait, amint megtanuljátok azt, hogy miképpen lélegezzétek be az életetekbe a bőséget, amint megtanuljátok azt, hogy miképpen lélegezzétek be a kiegyensúlyozott biológiátokat, amint megtanuljátok azt, hogy miképpen lélegezzétek be az új, kiegyensúlyozott kapcsolataitokat, amint belélegzitek azt az Arany Angyalt, akik valójában vagytok. Gyertek most, ebben a pillanatban, ebben az időben és kerüljetek új viszonyba a Szellemmel. Megértetek erre.

És ez így van.


fordította: Ziegler Attila (zapverho@mailbox.hu)

<==