TÓBIÁS ANYAGOK


A Tisztaság Sorozata

SHOUD 1: A Tisztaság egyszerűsége


Bemutatásra került a Bíbor Körben

2005. augusztus 6.


És ez így van, drága Shaumbra, hogy összegyűltünk a családunkkal, az emberekkel, az angyalokkal ezen a megszentelt helyen, melyet itt teremtettünk. És micsoda különbség van ma itt összehasonlítva azzal az idővel, amikor először találkoztunk "hivatalosan." Ha visszatekintünk arra az időre, amikor kis csoportban ültünk együtt akkor, csupán harminc ember ült egy sátorban a hegyekben, tréfálkozva a pipázással.


Ám ez bizonyára tökéletesen helyénvaló volt, mert a füst a tisztítási folyamat része, az elengedési folyamat része. A füstnek tennie kell valamit a homályossággal, azzal a lehetetlenséggel, hogy lássátok a tisztaságot és mennyire helyénvaló volt, hogy azok, akik ott ültek együtt a sátorban azon a nyári délutánon, mert azon a legelső Shoudon érezhették, hogy a füst a változás, az elengedés füstje.


Ó, emlékezünk rá, amikor mondtuk annak a csoportnak, hogy a vezetőik távozóban vannak, még füstösebbé vált a (levegő) akkor ebben a sátorban! (nevetés) Oly sok nyugtalanság és aggodalom volt, hogyan mondhatjuk el azt nektek, hogy a segítőitek távozóban vannak, amikor számítotok a segítőitekre, amikor oly sok energiátokat töltöttétek a segítőitekkel, akik veletek voltak oly hosszú ideje létidőről létidőre a Földön. És most azt mondjuk, "Nem, itt az ideje, hogy távozzanak." Ez olyan, mint mikor a szüleitek leveszik a pótkerekeket a biciklitekről ,és azt gondoljátok: "Hogyan fogom túlélni? Hogyan tudom úgy megcsinálni, hogy ne essek el?"


Nos, Shaumbra, a pótkerekeket levették. És oly sok dolgon mentünk keresztül veletek az elmúlt 6 évben. És most belépünk ebbe a hetedik megszentelt évbe együtt. Az elmúlt hat évben oly sok elengedésen mentetek keresztül- ó, rétegek és rétegek. Csináltuk a Shoudokat egymást után az elengedésről azzal, hogy megváltoztattuk a nevét ezeknek a Shoudoknak, máshogy nevezve őket, de együtt ezeket "elengedésnek" hívhatjátok, szabadon bocsátásnak.


Tudjuk, ez nehéz, mert a történetetek energiája annyira közel van hozzátok, annyira beépült, annyira része annak, akik vagytok. Ennek a személynek a történetei, melyet birtokoltatok ebben a létidőben az összes sebével, az összes sérülésével, de az örömeivel is és az összes szeretetteljes pillanattal és az összes időszakkal, drága időszakkal, melyet töltöttetek, eljutottatok az énetek egy jobb megismeréséhez.


Ahogy mondottuk újra és újra, az elengedés ebben a létidőben oly sokkal nehezebb volt, mert az nem csupán erről a létidőről szólt. Ti választottátok a felemelkedést az összes létidőtök számára, az összes különböző emberi történet számára, melyek voltatok századokon át, sok százezer éven át. Most nem teljesen az a személy vagytok, de az a részetek és azoknak a múltbeli életeknek is megvannak a maga sebei, a saját megpróbáltatásai és kínjai. Megvoltak a saját vágyai, hogy megvédjék a saját identitásukat.


Nos, az elmúlt 6 évben, amin keresztülmentetek elengedésen, az ő elengedésük is volt. Érezzük az energiátokat ma- azoknak az energiáját, akik a teremben ülnek és azokét, akik bekapcsolódtak ebbe az egész bolygón. És ez oly nagyon más. Vegyetek egy mély lélegzetet, tisztítsátok meg és érezzétek a különbséget, mely a tiétek. Mennyire mások vagytok most, mint amilyenek voltatok 1999-ben.


Ó, 1999. egy döntő év volt, mert akkor még mindig létezett egy rettenetes lehetőség és félelem, hogy a Föld elpusztulhat az ezredforduló eljövetelével, a változások -hogy is mondjuk- az energiában a Földön, nem csupán a naptár szerint, hanem az energetikai dinamizmusok miatt is volt egy lehetősége 1999. augusztusában annak, hogy minden elkezd darabokra hullani.


Vegyetek egy mély lélegzetet, tisztítsátok meg és érezzétek azt a személyt, aki akkor voltatok az összes teherrel, amit cipeltetek, a félelemmel, melyet éreztetek, a bizonytalanságokat, de még... de még mindig egyfajta gyönyörű kristályenergiát önmagatokon belül, a Krisztusi magenergiát, mely keresett, kutatott, mely meg akarta találni önmagát, mely meg akarta találni a megoldást. Ez a részetek. A Krisztusi mag meg akarta lelni a megoldást, ami segített nektek keresztüljutni az egyik legnehezebb időszakon az elmúlt hat évben. Az elengedésen és a folyamaton keresztül, a bizonytalanságokon és a kétségeken át, melyekkel szembenéztetek az életetekben, ez segített továbbhaladnotok. Az az Isteni mag egyesült a Shaumbra más Isteni magjaival az egész világon.


És hat év! Megragadtátok a Shaumbra energiáját és átváltoztattátok egy nyíló virággá. Ezt nagyon is szó szerint értettük, amikor először használtuk ezeket a szavakat az egyik régebbi csatornázásunkban. Amikor azt mondtuk: "Shaumbra vagytok, ismeritek egymást Tien templomai óta. Ismeritek egymást Yeshua idejéből, abból az időből, amikor Jézus a Földön járt. És most visszajöttetek a Shaumbra harmadik átrendeződésébe, visszajöttetek most ebbe az időszakba.


Ez azt jelenti szó szerint- ha most halljátok a szavakat, ez egy kioldás is volt. Igen, valóban, amikor a Shaumbra szót használjuk, ez egy kioldó szó volt, emlékeztetve benneteket, miért vagytok itt, emlékeztetve erre a családra, mely ott van világszerte, emlékeztetve benneteket a Krisztusi magra, emlékeztetve benneteket az új időkre, melybe most léptünk.


Lehetővé tettétek a Shaumbra energiájának, hogy növekedjék. És az felnőtt az emberiség tudatosságában, ami hat évvel ezelőtt szó szerint keveset vagy semmit sem jelentett, mert az éreti volt, egy lehetőség csupán, mondhatnátok. De keveset jelentett a tudatosság ezen magjában. De manapság, manapság a Shaumbra a tudatosság része. Ez- hogy is mondjuk- a tudatosság sok szobájának egyike, a magasabb tanulás egyik terme, a megvilágosodásé, az elengedésé, az elfogadásé, a megtestesülésé- és most azon Isteniségé, mely a Földön sétál.


A Shaumbra jelent valamit. Kilépett a saját lehetőségéből a valóságba. És tudjátok, mások a Földön csak most kezdenek belekapcsoldóni. Soha nem hallották azt a szót, hogy Shaumbra, de most belekapcsolódnak annak az energiájának a belsejébe. Nem lesztek ismerősök a számukra, vagy a Bíbor Kör, vagy én Tóbiás sem, de most belekapcsolódnak. Ők lesznek azok az újak, akik most ébredeznek és akik azt mondják:" Biztos lennie kell valaminek, ami több az életnél, lennie kell valaminek, ami értékesebb és kifejezőbb. Belefáradtam abba, hogy egy dobozban éljek és kész vagyok elkezdeni megérteni."


Ó, amikor ezt teszik, amikor így kinyitják az elméjüket és a szívüket, odavonzódnak a Shaumbra energiájához és az is vonzódik hozzájuk. Amit ezen rövid hat év alatt teremtettetek, most eljön, hogy beáramoljon az életükbe. A nehézségek, melyeken keresztülmentetek, és a megoldás, melyet megleltetek a kihívásokra, most belép az életükbe, mint lehetőség.


Olykor nem értitek, miért vagytok itt a Földön. Néha nem értitek, mit kellene tennetek, és azt mondjuk, már azt teszitek. A folyamatok, melyeken keresztülmentetek, az elengedések, melyeket tettetek, nem rólatok szól. Úgy tesztek, mintha az lenne. Úgy tesztek...ó! Oly nagy türelemmel teszitek és oly nagy mélységgel, de az nem rólatok szól. Már megtettétek azt mások számára. Azok a "mások", igen- ők a múltatok része, a múlt életeiteké, megtettétek más emberek számára.


"Shaumbra" jelent valamit a fátyol felénk eső oldalán, az asztrális birodalmakban, az angyali birodalmakban. Ó, ennek mindig volt egy jelentése mióta együtt vagyunk, Atlantisz idejétől kezdve. De most valami egészen mást jelent. Amikor idejöttök a fátyol felénk eső oldalára, és most nem akarunk gyorsan áthívni titeket, értsétek meg, de amikor visszatértek, van egy- hogy is mondjuk- metaforákban beszéltünk, de van itt egy Shaumbra Ház. Van itt egy Shaumbra Ház. És most nem szükségképpen egy fizikai épületről beszélünk, de ez olyan, mint egy tanács. És ez egy olyan hely is, és érzékelhetitek, ha ezt választjátok, mint egy nagy házat, egy nagy kastélyt. A ház, melyet ti építettetek azon a munkán keresztül, melyet a Földön tettetek. A ház bíborra és aranyra van festve. Fel fogjátok ismerni azonnal, amikor visszatértek ide, mivel az energiátok része ennek. Mindazok, akik azt választották, hogy része legyenek a Shaumbra energiának a Földön, nagyon felismerhető, amikor visszatérnek az oldalunkra. Szintén magukon viselik a bíbor és az arany színeit és azonnal felismerjük őket. Nemcsak azok ismerik fel őket, akik a Bíbor Körben vannak, hanem azok is, akik a többi más tanácsban vannak, akik a többi "mennyei házban" vannak. A Shaumbrának jelentése van a Mennyekben mindenütt amiatt a munka miatt, amit végeztetek.


Szeretnénk emlékeztetni arra titeket, hogy amikor következőleg nem érzitek túl jól magatokat és azt mondjátok: " De nem vagyok benne biztos, miért vagyok itt a Földön most. Nem vagyok benne biztos, mit is csinálok most." Amit éppen most tesztek, nem kell annak lennie, hogy valami jó munkát teremtsetek magatoknak, nem kell annak lennie, hogy kimentek és fizikálisan és szó szerint segítetek másoknak. Nem kell azt jelentenie, hogy felfedeztek valami újat. Amit most valójában tesztek, a valódi munkátok, a szívből jövő munkátok az a transzformáció, az az energia megváltoztatása és az energia megmozgatása.


Nos, Shaumbra , ez az, amiért mi, még azoknak is, akik angyalok, még azoknak is kibuggyannak a könnyeik, amikor látjuk, mit is tesztek most. És különösen nekem, Tóbiásnak kellemetlen látnom, amikor annyira kemények vagytok önmagatokkal. Amikor annyira kemények vagytok magatokhoz, azt gondolván, hogy többet kellene tennetek.


Vagy amikor elveszettnek érzitek magatokat, mert rátok tudok tekinteni és tisztán látom azt az igazi munkát, melyet most tesztek. Lehet, nem kaptok egy fizikai fizetési csekket érte, de van egy energia, mely állandóan visszatér amiatt, amit most tesztek. Nos, amikor aludni tértek és leteszitek a párnátokra a fejeteket, szeretnénk, ha rászánnátok egy pillanatot és adjatok magatoknak dolgokat. Ahogy mondottuk a múltkori Shoudban, adjatok magatoknak dolgokat azért, amit tesztek most. Álljatok hátrébb és lássátok magatokat tisztán, hogy miért is vagytok valóban itt a Földön most. Nos..


Nos, a tanfolyam visszatért sorozat formájában. Augusztus van, és elérkezett az ideje az új sorozatunknak. Itt az ideje- nem csak annak, hogy egy új nevet kapjon, hanem inkább egy teljesen új megközelítést. Mint ahogy mondottam itt-szó szerint megpróbáltam néhányótokat meghipnotizálni egy bizonyos okkal, amit később magyaráznék el. Amikor itt beszéltem, talán éreztétek az energia másságát, vagy talán megpróbáltatok összekapcsolódni velem egy Régi módon, úgy találtátok, hogy az nem működik. Képesek voltatok a szavaimat hallani, valahogy érezni is az energiámat, de az nem ugyanarról a helyről származott. Néhányan megpróbáltátok "letapogatni" és érezni, ki is érkezik ma ide, miféle vendégek, miféle angyalok érkeznek a terembe. De nehézségbe ütköztök. Úgy éreztétek, az nem volt ott, úgy éreztétek, üres volt. Hah! Pontosan így van! Így van... értsétek meg. Amint megváltoztok a rezgésetekben, amint előre mozdultok a saját megvilágosodásotokban, úgy fogjátok találni, hogy minden tisztább és világosabb. Értsétek meg, olykor scanneltek (letapogatjátok), megpróbáljátok érezni a kinti energiát, olykor összeméritek(?) az energia sűrűségét a láthatatlan valóságával... értsétek meg. Vagy más szavakkal: ha valamit nagyon nehéznek és sűrűnek éreztek a mi oldalunkon, úgy érzitek, az biztos ott van, az valóságosabb, de letapogatjátok, és ha tisztának, üresnek érzitek, azt gondoljátok, talán valamit rosszul csináltok. Ah, itt az ideje, hogy megváltoztassátok ezt a gondolkodást is!


Idejövünk erre a helyre és egy tiszta energiát hozunk be most. Ez még nem is rezgési szinten van, szeretnénk azon túlra menni, hogy most rezgéssel kapcsolatos dolgokról beszéljünk, mert ez egy Régi energiájú szemlélet.


Értsétek meg, amikor letapogattok most, nem tudtok szó szerint letapogatni néhány olyan dimenzióba, melyek körülöttetek vannak közvetlenül, amit álatlában úgy hívtok, hogy a ti negyedik vagy ötödik dimenziótok. Ha azokat scannelitek, a letapogatás most itt érzést jelent egyébként, és ha nem tudjátok, hogyan érezzetek, akkor vegyetek egy lélegzetet... és érezzétek. Folyton érzitek az energiákat. Ha beletapogattok néhány Földi dimenzióhoz közelebbi dimenziókba, érezni fogtok egy sűrűséget, egy súlyt, egy rezgést, mert az egy rezgési valóságként működik.


Az Új Energiában- abban az energiában, amibe már előremozdultatok és most kezditek tapasztalni, hogyan kerültetek oda... hm... ez egy tiszta energia, nem használ rezgést, csupán tiszta kifejezést használ. Nem használ erőkifejtést, ahogy nem régen mondottuk. Kifejezést és kiterjedést használ. Nem kell önmagát megterveznie vagy nem kell megvédenie önmagát, egyszerűen csak teszi ( a dolgát).


Nos, amikor a termet tapogatjátok le és megpróbáljátok érezni az energiánkat és egy kicsit tájékozódni(?) arról, mi is az, ez azért van, mert egy másik szinten tudunk most idejönni. Itt tudunk lenni veletek egy tiszta módon.


És először üresnek érzitek- ah! De dolgozni fogunk veletek ebben a sorozatban, ebben a Shoudban ma, hogyan lássátok meg, mi van a tisztaságban, hogyan lássatok a rezgésen túlra bele a kifejeződésbe.


Említettük a múltkori Shoudunkban, a Megtestesülés Sorozat végén, hogy az egyik koncepció, mely olyan fontos lesz, hogy megértsétek ebben az új sorozatban és ebben az Új Energiában, hogy Isten nem az erőkifejtés. Szeretnénk erről most egy néhány szót szólni. Szeretnénk, ha jó mélyen bevésnétek magatokba. Értsétek meg, hogy az elmét ez szabályozta és programozta, ez dobozolta be, bizonyos értelemben még hipnotizálta is azt, hogy azt higgyétek, Isten az erő. azt hiszitek, hogy Isten képes megtenni bármit, erőkifejtést... egy mennydörgő vihart... hm, szétválasztani a tengert talán... hm.. képes megtenni mindezen dolgokat, hogy Isten az erő. És ahogy mondottuk a múltkori Shoudunkban, hogy még mindig létezik egy teljes koncepciója a tudatosságban, még mindig nagyon le van zárva a tudatosságban az, hogy Isten az erő. És ez az erő, Isten ereje lehet a szeretet, vagy lehet a büntetés, az ítélkezés , hogy Isten ad és elvesz (dolgokat). Lépjünk ezen a koncepción túl. Legyetek ezen emberi angyalok csoportja, legyetek az első csoport, akik egy új magot ültetnek el a Régi tudatosságba. Engedjétek el azt a koncepciót, hogy Isten az erő (hatalom). És lélegezzétek be a Szellem tiszta kifejeződését. Lélegezzétek be a tiszta kifejeződést.


Amint elkezditek megérteni, hogy Isten nem az erő, hogy isten nem ad és nem is vesz el semmit. Isten egyszerűen VAN.


Isten nem egy egyedi lény, hanem sokkal inkább Mindenben ott Van. A Szellemnek nincs tervezete, listája, nem egy kívánt eredmény, egyszerűen csak VAN.


Azt mondhatjátok, hogy Isten, a Szellem a TI kifejeződésetek. A TI tapasztalatotok.


Legyen ez az első, amit elhelyezünk a tudatosságba, hogy a Szellem egyszerűen csak kifejeződés és a kifejeződésnek az Új Energiában nincs szüksége erőkifejtésre vagy hatalomra, ami mögötte áll.


Ebben az új sorozatban, melyben most vagyunk, amit A Tisztaság Sorozatának hívunk, nagyon lényeges megérteni, hogy az erőkifejtésre, a hatalomra, a dualitásra többé nincs szükség. Ó, igen, beszélni fogunk róla, de ebben a pillanatban még ott van, ahogyan a körülöttetek lévő világot működtetitek, de a saját életetekben, a saját teremtéseitekben nincs szükségetek erőkifejtésre.


Nos, előszőr..(.?.?) fog tűnni, mert annyira belerögzültetek a koncepcióba, hogyha teremteni akartok valamit, akkor fel kell gyorsítanotk a "belső szerkezeteteket", legyen az akár az elmétek vagy a teremtő természetetek vagy akár még a testetek is, azért, hogy teremtsetek, hogy kifejezőek legyetek, egy erőkifejtést kell használnotok. Nagyon szokatlannak tűnik, hogy egyáltalán nem kell erőt kifejetenetek. Nincs Yin és Yang, nincs "pozitív és negatív." Ez egy csodálatos és egyszerű alapelv, de meglehet, egy kis időt vesz igénybe, hogy hozzászokjatok ehhez az Új életmódhoz és újféle érzéshez.


Ó, úgy fogjátok találni, hogy ez annyira könnyű és annyira egyszerű, hogy majdhogynem- hogy is mondjuk- bámulatba ejtő, hogy mennyire egyszerű is ez. De az emberi tudatosság programja, szabályozása és rétege számára még az létezik, hogy nektek erőkifejtést kell használnotok, hogy erővel nyomnotok kell.


Engedjétek most ezt a múltat el és hagyjátok elmozdulni a létezés egy Új módjába. Néhányotok eljut ehhez a ponthoz és ezt mondjátok: " Mi az, amit tennem kell? Hogyan kellene átszerveznem a gondolataimat? Mire kell fókuszálnom? Mire kell koncentrálnom?Hogyan kell belehelyeznem magamat egyfajta "dobozba", hogy képes legyek elfogadni azt? Mit kell tennem?" Egyáltalán semmit. Egyáltalán semmit.


Egyszerűen csak lélegezzétek be, fogadjátok be és értsétek meg, ha az elméteknek arra van szüksége, hogy valamire ráhangolódjék, értsétek meg, hogy ez egy sokkal természetesebb módja az életnek. Ez a Szellem természetes módja. Meglehetősen természetellenes volt- nagyon nagyon régen az angyalok keletkezésekor- meglehetősen természetellenes volt megváltoztatni azt arra, hogy erőkifejtést kell használni abban, ami a teremtő természetetek volt, a teremtéseitekben. A természetes mód az, amikor nincs erőkifejtés. Nincs erőkifejtés egyáltalán.


Nos, Shaumbra, itt vagyunk most A Tisztaság Sorozatában azzal a megértéssel, hogy Isten nem erőkifejtés. Nem vagytok erőkifejtés. Elkezditek majd megtanulni, hogy nem kell erőkifejtést használnotok a problémákra. Meg fogjátok majd tanulni, hogy nem kell erőkifejtést használnotok olyan dolgokhoz, mint a bőség, természetesen nem kell a saját gyógyulásotokhoz sem. Beszéltünk ezekről a dolgokról és "csendes imá"-nak hívtuk őket, vagy a biztonságos helyen való gyógyulásnak. Meglehetősen egyszerű, hogy itt nincs erőkifejtés. A csendes ima nem könyörgés. Ez egy elfogadása annak, hogy minden ott van már, csupán arra várakozik, hogy behívjátok a valóságotokba.


Az könyörgés erővel nyomás a legtöbb esetben, az ima erőkifejtés. Most nem a Szellemmel folytatott beszélgetéseitekről, párbeszédeitekről szólunk, de én, Tóbiás szeretnék ehhez hozzáfűzni valamit: a Szellemmel folytatott párbeszédeitek nagy része annyira elkülönült. Ez olyan, mintha egy fal(?) lenne köztetek és a Szellem között amiatt a szemlélet miatt, melyet őrizgettetek a Szellemről. Az, hogy a Szellem egy hatalmas lény lenne, aki ott üldögél valahol messze, mely néha jólétet bocsát rátok, olykor meg túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy méltányoljon titeket. Lépjetek ezen is túl.


A Szellem kifejeződés. Ez egy életenergia, de nem egy életerő energia. És ti vagytok a Szellem. Ti vagytok a Szellem. Azok a párbeszédek, melyeket folytattok, önmagatokkal folytattátok... értsétek meg, mindig. Mindig (magatokkal folytattátok). Ó, az mindent együtt tartott ezzel az elkülönüléssel, az elkülönüléssel az "emberi én" és az "isteni én" között.


Shaumbra, vegyetek egyszerűen egy lélegzetet és tisztítsátok meg. Vegyetek egy lélegzetet. A megtisztítás azt jelenti, hogy megengeditek a tisztaságot az életetekben, megengeditek magatoknak, hogy úgy érzékeljetek dolgokat, ahogy azok valójában vannak. Az a szemlélet, amint elkezdtek dolgokat úgy érzékelni, ahogyan azok valójában vannak, inkább, mint annak az illúziónak, aminek látszanak, mennyire könnyebb mindennel dolgozni, mindennel...


Vissza fogunk erre térni újra és újra.(.......?........) Isten nem egy erőkifejtés. Isten egy kifejeződés. A Szellem az élet kifejeződése. Nem csak a Földön való életé, hanem az életé, annak a képessége, hogy Van, a kifejeződésre való képességé, a teremtésre való képesség kifejeződése. És ti vagytok a Szellem. Ez ennyire egyszerű. Ez ennyire egyszerű.


Nos, most egy olyan világgal vagytok körbevéve, mely- hogy másképpen fogalmazzunk- minden nap próbálkozik. Minden nap próbálkozik. Kiválasztottátok a kellő pillanatot arra, hogy visszatérjetek a Földre, hogy ezekben a testekben inkarnálódjatok. Ez egy olyan időszak a Földön, amikor a dualitás nagyon erős... értsétek meg. De az a változások sokaságán megy keresztül. Ó, egy olyan időszakot választottatok a Földön, hogy itt legyetek, amikor az zűrzavaros, amikor nagyon gyorsan halad, amikor az nagyon zavaró, de ugyanakkor a másik oldalról egy hihetetlen szépség és hihetetlen áramlás tartozik hozzá.


Egy olyan időszakot választottatok, amikor a dolgok átalakulóban vannak, a Föld egy óriási átalakuláson megy keresztül most. Az emberek óriási változáson mennek át. És alapjában véve azt mondhatjátok, hogy az emberiség tudatosságának kérdést szegeztek, amit hosszú idővel ezelőtt megkérdeztünk tőletek. A kérdés, mely szó szerint feltevődött a létidővel önmagatok számára. De az emberiség nagyobb részének felteszik a kérdést: " Készek vagytok átölelni egy új utat? Készek vagytok kilépni a régi körhintából? Készek vagytok-e mindent elengedi, amiben csak hisztek, minden dobozt, amiben vagytok, azért, hogy azok lehessetek, akik igazán vagytok?


Feltettétek ezt a kérdést- sokan még Jeshua előtt sok létidővel. Folyton ez a kérdés hangzott el, és természetesen azt mondtátok "igen", és ez az, amiért most itt vagytok a Földön. Az emberiség oly nagy része, más emberek most ezelőtt a kérdés előtt állnak. És mi történik? Emlékezzetek a saját tapasztalatotokra a múlt életben. Amikor szembenéztek ezzel a kérdéssel:" Készek vagytok-e a változásra?", egy részetek azt mondja,"igen", a másik részetek makacsul ás a földbe és azt mondja: "Nem." Á, megjelenik a félelem! És tudjuk, néhányan érezhetitek a múlt életek emlékeit, amikor szembenéztek ezzel a kérdéssel. "Készek vagytok a változásra?" És ott van az érzése vagy az érzékelése annak, hogy becsapnak titeket. Annak az érzése, hogy talán vissza kellene térnetek a Régi módokhoz, hogy talán túl messzire mentetek. Ó, igen, a Tűz Függönyének az emlékei, amikor elhagytátok az Otthont.


Nos az emberiség most ezen megy keresztül. Most felteszik a kérdést: "Készek vagytok a változásra?", amint az Új Föld felépül, egy nagyszerűbb Új hely, melynek nincs fizikai természete, de rendelkezik a Föld bolygó fizikai jellemzőivel. Amint az Új Föld felépül, az egyre nagyobb és nagyobb nyomást gyakorol ezekre az emberekre most. "Készek vagytok a változásra?" Ez a nyomás most épül fel. Ez a nyomás több különböző dolgot eredményezhet, nagyobb elkünölést az emberek között. Látni fogjátok és folyton ezt érzékelitek az elkövetkezendő években. És a "helyes" még "helyesebbé" válik. Hm. És a "zavaró" még "zavaróbbá" lesz. És a "sötét"-ben még "sötétebb" helyek után kutatnak.


Ez a változás természete, ez annak a természete, amikor Új Időszak lép be. Nos, érdekes, hogy keresztülmentetek ezen a folyamaton, belementetek a saját "sötét Sötétségetekbe", belementetek a saját "helyességetek"-be (igazságotokba), belementetek a Régi módozatú árokba csak azért, hogy a másik oldalon felbukkanjatok. De a teljesen Új megértésével annak, hogy kik vagytok és miért vagytok itt és annak megértésével, ez egy áldás, hogy itt vagytok a Földön.


De most mindkét világ egy időben való érzékelésben éltek. A Régiben éltek még, de most kezditek tapasztalni az Újat. Ez egy nagyon nehéz feladat, de a legörömtelibb is lehet. Eljuthattok itt egy pontra, amikor azt érzitek majdnem, mint amit egy varázsló érez, mert meg fogjátok találni, hogyan hozzátok a lehetőségeket az életetekbe és amint átalakítjátok őket energiává és a valóságba viszitek és ezt nagyon könnyen teszitek, addig mások még mindig küszködnek vele, még mindig a Régi, fáradozással járó módozatot választják ahhoz, hogy megtegyenek dolgokat.


Nos, Shaumbra, nehéz és kihívást jelentő időszak az, amelyben éltek. Néhányan a múlt héten, tudjuk, tapasztaltatok egy hatalmas mennyiségű nyugtalanságot. Ez három és fél napig tartott körülbelül a Földön, a hét elején kezdődött és megközelítőleg csütörtökig tartott, ha erre az időzónára értjük ( nyugat USA). Volt egy fő- hogy is mondjuk- egy fő belépése a félelem energiájának, melyet lehet, hogy néhányan "sötét" vagy "zavaró" energiának neveznek, mely utat talál a Föld tudatosságába. Néhányan ezt úgy éreztétek, mintha a tiétek lett volna, és azon tűnődtetek, mi volt a baj, azon csodálkoztatok, hogy miért éreztek úgy, ahogyan éreztetek. Úgy hittétek, személyesen hozzátok tartozik, és mindig elmondjuk újra és újra és újra: Ez nem rólatok szól!


Azt mondjátok, nem érzitek, de az aggódalom végigsöpör rajtatok. Ah, megpróbáltátok összefüggésbe hozni az életetekkel és talán azt gondoltátok, hogy valamit rosszul csináltatok, talán azt hiszitek, megint kiestetek az egyensúlyotokból- ami talán egy jó dolog (nevetés). De, Shaumbra, a múlt héten egy hatalmas mennyiségű lehetőség érkezett a Földre. Ezt nem az idegenek hozták ide.(kuncogás) Ezt nem a sötét és baljós erők hozták ide az angyali birodalmakból, az emberek hozták ide.


Oly sok "természetellenes" dolgot láthattok mostanság az emberi tudatosságban, oly sok természetellenes dolgot, de ezek az Új Időkkel kapcsolatosak, oly sok természetellenes dolgot láthattok a változással kapcsolatban, de ez szó szerint azért van, hogy kinyisson egy portált, hogy egy portált nyisson, mely lehetővé teszi egy potenciális energiának, hogy megtalálja az útját ebbe a valóságba. Vagy más szavakkal: egy hatalmas ablak nyílott, hogy beáramolhassanak a nagyon, nagyon sötét energiák a Földre.


Ez egy olyan lehetőség volt, melyet azok az emberek hoztak ide, akik félnek önmaguk változásától, azon emberek által került ide, akik elnyomják magukat, azok által az emberek által került behozatalra, akik valójában utalják önmagukat. És sokan, sokan vannak. Szó szerint ezt ők az önmagukról szóló belső érzéseik miatt tették, és nem értik a saját sötét oldalukat, mert van egy érzés, hogy folyton szenvedniük kell, folyton meg kell bánniuk a bűneiket, mert legbelül úgy érzik, hogy bűnösek, még akkor is, ha az előbbiek másokat hívnak bűnösöknek (?) a saját sötétségük miatt. Mit vonzanak? Mit hoznak be? A sötétség egy viharát.


Érdekes, ahogyan a lehetőség működik, ahogyan az energiák működnek. Szeretnénk erről pillanatra szólni az energia építőkockáiról .


Nos, száguldva érkezik ide- ó, mindent elsöprő volt! Beszéltünk arról az energiáról, melyet az üstökösök vagy az aszteroidák szállítottak ide, amikor elhaladtak itt ( a Föld mellett), az energiákról, melyet azon megszentelt napok hoztak ide, mint például a Harmonikus Egybeesés és a Harmonikus Konvergencia ( mindkettő asztrológiai esemény). Az akkor kicsi volt, összehasonlítva azzal az ablakkal, mely ezáltal a félelem által nyílott meg, mely most épült fel a Földön. Ó, úgy éreztétek, mintha a tiétek lett volna, pedig nem az. Ne birtokoljátok. Energiamozgatók vagytok. Engedjétek el. Engedjétek el. Nem a tiétek volt, csupán azt érzitek, amit más emberek behoznak.


Nos, ami érdekes a mi nézőpontunkból, hogy mit csinálnak most vele az emberek. Tudjátok, azt mondhatnátok, hogy érdekes módja ez annak, ahogyan ajándékot adnak maguknak. Egy sötét ajándékot, de mégis egy ajándékot. Azt mondhatjátok, hogy kimentek játszani a lehetőségekkel és amit a legjobban vonzottak, az egy "sötét lehetőség" volt. Nem azon a módon éreznek önmagukkal kapcsolatban, ennek következtében megteremtik azt. Behozzák.


Nos, érdekes, amint óvatosan figyeltünk, amint ez az esemény történt, amint ez az energetikai dinamika felépült, ez olyan volt, mint- hogy is mondjuk- egy kemence, ami annyira felforrósodik, hogy az felrobban és elfújta az ajtót, és az összes energia idejött a Földre. Most körben áramlik. Néhányan beviszik az életükbe. Van egy óriási energialehetőség, mely most itt van a Földön, mely egy héttel vagy egy hónappal ezelőtt még nem volt itt. És ez sötét. Sötét. Ez néhány nagyon érdekes dologhoz vezethet a következő néhány hónapban.


És mit kellene nektek ezzel tenni, Shaumbra? SEMMIT. (nevetés) Semmit. Ez egy ajándék és egy áldás! Odaadtátok magatoknak a tisztánlátás ajándékát, hogy tetszene, ha valaki elvenné elvenné tőletek? Ők a sötétség, az összevisszaság és a gyűlölet ajándékát adták maguknak. És a megterhelést. És az Istentől származó ítéletet. A pokol ajándékát adták önmaguknak- elhozva a Földre.


Semmit (nem kell tennetek). Értsétek meg, semmit. MERT nem kell belemennetek abba az Illúzióba egyáltalán. Valójában a számotokra, Shaumbra, ez az energiák óriási mennyisége lehet, mely idejön, hogy szolgáljon titeket. Nem kell, hogy bejöjjön az életetekbe egy sötét vihar alakjainak alárendelve... értsétek meg. Behozhatjátok az életetekbe mint energiát, mint tiszta energiát.


Beszélni fogunk itt egy pillanatra az energetikai blokk építésről, a tisztánlátásról (megtisztításról),mindezen dolgoknak az életetekben való gyakorlati használatáról. Nos, többé nem csupán beszélgetünk róla, többé nincs csak Shoud és Shoud egymás után az elengedésről. Ha még mindig az elengedés szakaszában vagytok, engedjétek azt el! (Nevetés) Nem kell többé elengednetek. Néhányan csupán árkot ástok azzal, hogy állandóan ismételgetitek, és csak megnagyobbítjátok annak az ároknak a nyílását, amikor azt mondjátok: " Nekem el kell engednem, nekem el kell engednem. Nem, most rögtön azt mondhatjátok magatoknak: Kész van az elengedés. Befejeztem az elengedést. Értsétek meg, az energia még mindig átáramlik rajtatok, még mindig érezni fogtok dolgokat, de nem kell hozzájuk ragaszkodnotok. Annyira könnyedén engedhetitek magatokon keresztül, oly könnyedén átsuhanva rajtatok.


Emlékeztek? A múltkori Shoudunkban, választhattatok, hogy az "1'-es vagy a "2"-es ajtó mögé néztek. Az "1"-es ajtó volt a "nehéz", a "2"-es ajtó volt a "könnyű." Választhatjátok a nehezet, ha azt akarjátok. Sokan, mint az emberek ezen nagy csoportja a múlt héten azt választotta, hogy behozza ezt az óriási mennyiségű sötétséget az ő valóságukba. De nektek nem kell. És tudjuk, hogy többé már nem akarjátok azt.


Hm. Szeretnénk bemutatni a vendégünket ezen a napon - még ha tudjuk, hogy már jól benne járunk ebben a Shoudban- de ők ott állnak a háttérben, arra várva, hogy bejöhessenek, arra várva, hogy megmutassák az energiáikat. Itt voltak már előtte, de most más módon jönnek be, mert most annak a munkának a gyakorlati használatába megyünk bele, melyet végzünk, egy gyakorlatias, örömteli, könnyű és végrehajtható használatába. Ó, képzeljétek el, hogy egy angyal vagytok a Földön és képesek vagytok mindazon dolgokat élvezni, amit az ember képes, de képesek vagytok rajta átsuhanni. Ó, micsoda szemlélet!


Nos, idehozzuk az energiáját a drága tanítónak és drága barátnak, aki veletek dolgozott a legnehezebb és leginkább kihívást jelentő időszakokban, azt , akit Hossaf-nak hívunk, nem Ho-saff-nak (nevetnek), hanem Hosaff-nak. Hossaf egy csodálatos tanító a Bíbor Körből. Ő (saj. megj.itt férfi/ női nemet is használ,) ez sem női, sem férfi energia külön-külön. Hossaf idejön, hogy ma veletek dolgozzon, amint elkezdjük felderíteni az energia építőkockáit. Majd- hogy is mondjuk- egy fordított energiaépítést fogunk csinálni, hogy segítsen nektek megérteni, segítsen nektek tisztán látni, érezni és tudni.


Nos, Hossaf érkezik ebbe a terembe, hogy oly sokotokkal dolgozzon, hogy eltöltse az idejét veletek, miközben néhány nehézségen mentek keresztül. Ő maga is egy energiaátalakító, aki oly szorosan együtt dolgozik Adamas, St. Germain energiájával. Nos most ő jön ide, mert valami újat kezdünk. Olyan ő- hogy is mondjátok- mint egy jó kiképző őrmester (nevetés), nem egy rossz, hanem egy jó (kiképző), idejön, hogy segítsen nektek. Különösen abban az időszakban érkezik, amikor hajlamosak vagytok visszalépni a Régi programokhoz és a Régi módokhoz, és szeretnétek ahhoz folyamodni, ahogyan tegnap tettétek vagy éppen 5 évvel ezelőtt vagy 20 évvel ezelőtt. Annyira könnyű és természetes ezt megtenni, ez olyan, mint egy vonzás, ami visszatart titeket. De most azért van itt, hogy megmutassa nektek, itt az ideje, hogy egy más módon alakítsatok át, az élet megértésének egy teljesen más módján.


Hossaf fog bejönni és itt lesz veletek- ott lesz, amikor Ho-ssaf-nak hívjátok (nevetés)- ott fog szorosan veletek dolgozni annak megértésében, hogyan vágjátok át magatokat a nyomáson, a füstös és zavaró energiákon.


Itt van egy Hossaf csapatban ma- a hangotok a Szellemben: Metatron. Ah, néhányan éreztétek a Metatron energiát a múlt héten. És egy érdekes módon azt a pillanatot (is éreztétek), amikor kinyílt ez a portál azok révén az emberi tudatosságban, akik nem akarnak változni. És az is érdekes mód, ahogyan Metatron energiája behozatalra került, egy teljesen új módon (került be). Nos, Metatron mindenképpen itt lesz. Metatron az erős és tiszta energiával itt volt ezen az összejövetelen, de érdekes volt, hogy Metatron a nagyon sötét energia ezen teljes hullámában került behozatalra, mert ez is csupán egy Illúzió!


Azon energia intenzitása miatt, mely most a Földre érkezik, ostromolva a Földet- mind egy időben- Metatron ezen energiája, a Szellem hangja és a Ti hangotok a Szellemben, képes volt beáramolni. Tehát azt mondhatjátok bizonyos értelemben, hogy mindig volt egy tudatos elkülönülés Metatron - mely a Szellem tisztasága- mindig volt egy elkülönülés közötte és a Föld között. Néha - hogy is mondjuk- kihívást jelentett, hogy Metatron energiái bejöjjenek ide. És olykor- amint sokan tapasztaltátok- Metatron hajlamos volt arra, hogy az áramkört kiégesse (?).


Igen, néhányan szó szerint együttműködtetek a Metatron energiával és olyan tapasztalásaitok volt- hogy is mondjuk- amikor tönkrement a számítógépetek, problémáitok volt az internet kapcsolattal és az izzókkal, még akkor is, ha meg sem érintettétek azokat. Mert nehéz volt a metatroni energiának egyesülni az emberi energiával. Ah, ám érdekes, hogy mindezzel a sötét, viharos energiával, mely a múlt héten ideérkezett, lehetővé vált még "metatronibb" energiává válnia.


Értsétek meg... mindennek megvan a "másik oldala." Mindenek van egy- hogy is mondjuk- másik kifejeződése. Ne higgyetek az illúziónak, értsétek meg!


Nos, beszéljünk arról, hogy... ó, vegyünk egy mély lélegzetet- mondja Metatron - most hozzátok be Őt (saj. megj.: hímnemben és nőnemben is használja a névmást) Ó, igen. És vegyetek még egy mély lélegzetet és tisztítsátok meg. Ó, igen, másként érződik ahhoz képest, mint amikor Metatron először jött ide, mert TI is mások vagytok. A kezdeti beszáguldása a Metatron energiának, mikor először behoztuk ezt a lényt a csatornázásunkba, néhányotok számára nyomasztó volt. Néhányan hetekig betegek voltatok. Bámulatos...hm. Bámulatos, micsoda tisztítást végzett, amikor hetekig betegek voltatok.


Tehát a Metatron energia érkezik ide, Hossaf készen áll, hogy új szinteken dolgozzon veletek. És most beszéljünk a tisztaságról. Beszéljünk a tisztánlátásról.


Értsétek meg, semmi nem az, aminek látszik. A szék, amiben most ültök, egyáltalán nem is szék, csupán elfogadtátok a hitrendszert és azt az illúziót, hogy az egy szék. Úgy fogadtátok el a széket, amiben ültök, mint ahogy én is el tudom (fogadni?), mint egy energiaköteget, mely lehetővé teszi, hogy letegyétek rá a testeteket, ami szintén egy illúzió, ez egy energianyaláb, és az energia "kötegeteket" rátehetitek a székre. ( A közönség nevet, Tóbiás mosolyog.) Ez mind illúzió!


Nos, néhányan megpróbáltátok erővel utat vágni az illúzión keresztül. Néha nevetnem kellett, amikor láttam, hogy néhányan hogyan töltöttek számtalan órát azzal, hogy legyőzzétek az anyagot... értsétek meg. De mit tettetek? Erőt fejtettetek ki az anyagra, valójában ezzel az illúziót erősítettétek... értsétek meg. Néhányszor St. Germainnel együtt kuncogunk azon súlyos és eredménytelen fáradozásotokon, hogy legyőzzétek az anyagot. Talán túl sok sci-fi vagy furcsa mozifilmet néztek. (Nevetés)


Van egy könnyű módja, hogy megtegyétek. Van egy könnyű módja, hogy ezt tegyétek, amint megértitek és elfogadjátok az energia valódi természetét. És annak az építőkockáit. Amint tisztán láttok, amint visszatértek a tiszta energiába, az Új Energia fókuszba, látni forgatjátok, hogy az a szék nem csupán a széknek a képe, nem csak a szék illúziója, a szék fémötvözetévé válik, azzá válik, ahogyan megszerkesztődött, ahogyan újraszerveződött az anyag a székbe, mindazokká válik, akik valaha is rajta ültek, mindez létezik. Még ha nem is látjátok talán, de az létezik.


Amint tisztán láttok (megtisztítjátok), az illúzió mögé láttok. Látni vagy érezni fogjátok- vagy hívjátok bárminek- érzékelni fogjátok, mi is van más rétegekben. És amint folytatjátok a megtisztítást, látni fogjátok azt is, hogyan érkezett még a fém is, ami belement a székbe, hogyan jött ki a Földből, és a Föld eredetileg hogyan hozta ide azt a fémet, vagy sziklákat vagy az elemeket a lehetőségből és hogyan tette a manifesztációba.


Amikor elkezditek megérteni, hogyan működnek ezek az építőkockák, nem lesztek többé az illúzió rabszolgái, hanem mesterek lesztek az Új teremtésben. Ez meglehetősen egyszerű. Ez az, ahogy szeretnék ezt a Shoudot ma nevezni:


A Tisztaság egyszerűsége.


Vagy : Az egyszerű Tisztaság. Ez az első pont, amire emlékezni kell, amint a tisztítást végzitek- ez mind egyszerű! Könnyű. Emlékezzetek rá: a "2"-es ajtó a "könnyű"!


Nos, van egy hajlandóság arra, hogy megpróbáljatok mindent bonyolulttá tenni, hogy megpróbáljatok mindent kitalálni. Van egy hajlandóság arra, hogy megpróbáljátok az elmét belevinni(?), hogy az megpróbálja megérteni, és amint tudjátok, ez nem működik. Csupán még jobban belerögzültök vagy beleragadtok a Régi Energia módozataiba.


Tehát visszatérünk az egyszerűséghez. Minden egyszerű. A tisztaság egyszerű. A tisztaság vissza fog térni az eredeti építőkockákhoz.


Nos, végezzünk egy kis fordított munkálkodást az energián itt. Értsétek meg... hadd használjuk egy példát. Ó, igen, egy darab csoki példáját ( kuncogás a közönség soraiban), ezt használjuk példaként. Meglátjátok a csokoládét... és látjuk, amikor egyszerűen csak azt mondjuk " csokoládé", azonnal megérkezik a kép az érzékelésetekhez, amikor láttátok a képét vagy talán megkóstoltátok, de annak van egy képe, mely beépült abba, egy szimbólum, a csokoládé szimbóluma.


A csokoládéban sok összetevő van. Talán tej, talán vaj, talán valódi kakaóbab, melyből készült. Ezek mind együtt összeálltak- csokoládévá. Nem látjátok ezeket- de mégis ott vannak. És fontos megérteni. Bontsátok le annak az egyszerűségéig. Vegyetek egy mély lélegzetet, érezzétek, érzékeljétek a csokoládét és most tisztítsátok meg. Menjetek vissza az eszenciához, menjetek vissza az összetevőkhöz, melyeket összeraktak. Menjetek ahhoz vissza, ahogyan megformálták és ahogyan összerakták a gyártási folyamatban.


Nos, most az eredeti összetevőkben, ezek mind a Földből származnak valamilyen módon, ahogy más is, legyen az akár egy növény, akár egy állat. És minden egyes elem ebből a növényből vagy abból az állatból ezen teljes folyamatból származott, melyet felhasználtak, ami tartalmazza a napfényt, az oxigént és a Föld minden elemét.


Hadd ne menjünk tudományosan bele ebbe (?). Ez nem egy tudományos beszélgetés. Nem vagyunk "tudósok" itt. a tudósok csodálatosak, felfedezik az anyagi valóság világát- de nem kutatják az energia eredeti építőkockáit.


Nos, még mielőtt a dolgok a valóságba kerülnének behozatalra, mielőtt anyagba formálódnának, a láthatatlan oldalon léteznek- nem akarjuk itt azt mondani, hogy a fátyol túloldalán- nem lenne pontos, egy semleges állapotban léteznek, olykor közvetlenül a harmadik dimenziós valóságalapon, olykor azon kívül. De ott léteznek egy lehetőségben. És aztán kerülnek behozatalra, hogy manifesztálódjanak.


Nos, menjünk vissza a csokoládé példájához: ez maga az összetevőiből áll és aztán menjünk mélyebbre. Igen, valóban, oda, ahol az atomok vannak, halljuk, ahogyan néhányan ezt mondjátok. Ahol a molekulák vannak, és mindezen dolgok, melyek összetevődnek, de amögött van a szerkezetnek egy teljesen más alrétege. Bizonyos értelemben hasonló ahhoz, ami az atomi szerkezetnek felel meg a fizikai univerzumban, ez a lehetőségek egy energiaszerkezete.


A lehetőségek majdnem úgy ábrázolhatók, mint a buborékok, mint a körök. Mindegyik a fizikai valóságon kívül létezik, arra várva, hogy behozatalra kerüljenek.. Mindegyik bizonyos értelemben maga egy buborék, egy másfajta lehetőséget képviselve. Amint az emberek kiválasztják a saját tapasztalásukat, kiválasztanak dolgokat, hogy behozzák a valóságba, szó szerint a lehetőség ezen buborékjai elkezdenek összegyűlni, hasonlóan ahhoz, amit az atomok tesznek az összes molekulában a tudományos szerkezeteitekben. A lehetőségek ezen kis buborékjai elkezdenek összegyűlni. azok a lehetőség egy nagyobb buborékját formálják meg, aztán ténylegesen megtalálja a saját útját ezen a nagyon vékony rétegen át, ami elkülöníti - ahogy hívnátok - a fizikai valóságot, a láthatatlan, vagy éteri oldaltól.


Ezek a lehetőségek összegyűlnek és ahhoz vonzódnak, amit választotok az életetekben. És elkezd bejönni. Olykor ott keringenek körülöttetek mindenütt, még mindig egy lehetőség állapotában, mely arra vár, hogy kifejeződjék.


Néha elkezdenek... be fognak jönni a földi valóságba és anyaggá kezdenek válni vagy lehetőséggé vagy szemléletté, és aztán találják meg az útjukat hozzátok. De legbelül a lehetőség kis buborékjai voltak. Ezek energiák voltak- hm,újraszeretnénk csatornázni- ez még nem is energia. Lehetőségek voltak. Odavonzódtak hozzátok, és aztán energiává aktiválódtak, és aztán az az energia elkezdi önmagát manifesztálni. Ami csupán egy lehetőség volt a csokoládéban, a mozgások egy nagyon érdekes és munkával járó sorozatán megy keresztül, hogy megtalálja az útját hozzátok. Egy bizonyos pontnál megkívánjátok a csokoládét és az megtalálja az útját hozzátok.


Nos, ez nem logika egyébként. Nem logika. A logika a tudósoknak való. Ez nem logika. Mindent meghalad, amit az elme mostanáig képes megérteni. Ez még csak nem is metafizika. Ez OMNI-fizika ( a Mindenség fizikája). Omni-fizika. És ha megfordítjátok a működését mindennek a valóságotokban, elkezditek majd tisztán látni, hogy mi az, és miért mutatkozik illúzióként az életetekben, és hogy áll annak a tárgynak az illúziója, vagy lényege annak, hogy az mi, vagy legyen az bármi. Az illúzió is lehet ... (?) megszerkesztetlen és újraszerkesztett bármilyen módon, ahogyan csak akarjátok... értsétek meg.


Nos, most- hogy is mondjuk- el kell magyaráznunk Cauldrének, amikor oly sok mindent hozunk ide Metatronon és minden Shaumbrán keresztül. És bizonyos értelemben ez látszólag egy bonyolult információnak tűnhet, de mégis nagyon egyszerű. Az elmétek majd járja a köröket és kitalál (majd dolgokat), de meglehetősen egyszerű, amiről beszélünk, amint megtisztítjátok, elkezdtek látni minden energiát, hogy mi az. Elkezdtek majd jóval többen látni egy fában, mint egy fát, elkezdtek majd egy ételben jóval többet látni, mint egy ételt. Ahogy mondottuk nektek, bármilyen ételt magatokhoz vehettek. Néhányan féltek attól, hogy megegyetek bizonyos dolgokat. Fogjátok és tisztítsátok meg annak az ételnek az energiáját. Menjetek vissza az eredethez, menjetek vissza oda, hogy honnan származik a Földből, vagy valahonnan máshonnan a Földön. Még ha feldolgozott (dolog) is volt. Még ha túlfőzött is volt. Még akkor is, ha- hogy is mondjuk- mindenféle vegyi anyagot vagy adalékot adtak hozzá, túlléphettek rajta most azonnal és megtisztíthatjátok.


Ó, nem azt mondjuk, hogy gyors éttermi kaját kell ennetek, mert amit most beszélünk mindaz, ami ott van a tányérotokon. És - akár megeszitek, akár nem- ez az energia megtisztításáról szól (?). Lépjetek azon az illúzión túl, hogy az egy gyors éttermi kaja. Lépjetek azon az illúzión túlra, hogy az káros, hogy rossz a testeteknek. Bár tudjuk, hogy az orvosok és a tudósok azzal fognak előhozakodni, hogy bebizonyítsák, meghaltok, ha megeszitek az ilyesfajta ételeket. De, Shaumbra, ez Régi Energiájú logika. Ez Régi Energiájú gondolkodás. És valóban, ha ebbe belementek, meg fogtok halni és egy másik statisztikai adat lesztek a papírjaikon, azt bizonyítva, hogy a fűszeres sajtburger ártalmas a számotokra.


De most megtisztíthatjátok azon keresztül. Megtisztíthatjátok rögtön a legbelső energiában, tisztítsátok meg azt a húst, ami benne van. Vagy azt mondjátok: Ó, de ez egy állat, ó, egy állatot eszem! Egy lehetőséget eszel, ez minden! Igen, elkezdhetitek, hogy elmentek egy étterembe, amit úgy hívnak, hogy Shaumbra-Lehetőség - Burger. ( nevetés)Tiszta energia!(további nevetés) Értsétek meg, ez mind csupán egy illúzió. Megtudjátok most tisztítani. Hogyan tisztítsam?-kérditek. egyszerűen belélegeztek és azt választjátok, hogy megtisztítjátok. Ne próbálgassátok megtisztítani, ne erővel tisztítsatok, válasszátok, hogy megtisztítjátok. Menjetek át közvetlenül az energián.


Nos, a csokoládé vagy a hamburger példáját használjuk. De ez mindenre alkalmazható. Különösen felhasználható az emberekkel való foglalkozásra. Tisztítsátok meg az illúziót. Menjetek át rajta. Elkezditek majd érzékelni annak a személynek a múlt életbeli aspektusait. Elkezditek majd érezni- nos, ez egy fontos dolog van itt, amire emlékeznetek kell- hogy lépjetek ki a logikából. Elkezditek majd érezni a történeteiket. A történeteik elkezdenek majd lejátszódni. Talán látni fogtok fizikai változásokat bennük, mert a forrásenergiához léptek vissza. És amint a forrásenergiához mentek, látni fogtok mindent, ami felépítette a jelenlegi illúziót.


De engedjétek meg, hogy végigjátszódni!Ne szűrjétek meg az elmétekben. Nem számít, mennyire tűnik abszurdnak vagy bizarrnak, engedjétek játszani. Lehet, hogy a partneretek múltbéli aspektusai tudnak keresztül jönni és elkezdenek beszélni hozzátok és beszélgetni veletek. Ne menjetek bele az ő dolgaikba sem! Egyszerűen csak hagyjátok játszani. Hagyjátok játszani. Ne próbáljátok meggyógyítani vagy bármi ehhez hasonló dolgot. Amit itt is csináltok, az a megtisztítás önmagatok számára. Lássátok (?) a tiszta magenergiát.


Azoknak, akik a gyógyítási területeken dolgoznak, amint a tisztítással kezdtek dolgozni, a tisztítással, vegyetek egy mély lélegzetet, menjetek a gyökeréhez az energiának. Lépjetek az illúzión túlra. Ó, jönnek majd hozzátok és azt mondják: " Roncs vagyok. Mindezek a problémáim vannak, fájnak a karjaim és a lábam... és meg fogok őrülni... szegény vagyok ahhoz, hogy befizessek az előadásra.( nevetés) Tisztítsátok meg! Vegyétek rá, hogy fizessen érte! Van energiájuk!( Többen nevetnek) És az kiegyensúlyozott a számukra, hogy megosszák.


De tisztítsátok meg. Elkezditek majd látni, amikor nagy történeteket mesélnek- ó, néhányan már ismeritek ezt a segítő munkátokból adódóan. De tisztítsátok meg. Menjetek a belsejébe, ami lehet, hogy a rossz csomag, nem is az egyáltalán... értsétek meg.


amiről most beszélünk ebben a Shoudban, hogy arra kérünk titeket, menjetek vissza az energia legbelsejébe. Nem fogtok eljutni oda logikailag, csak úgy, ha megengeditek magatoknak, és ha megértitek az energia építőkockáit.


Lehetőségként indul. Minden, minden lehetőségként indul. És aztán a lehetőségek, mint a buborékok, beáramolnak a valóságotokba, mert ti hívjátok őket be, így vagy úgy, de ti hívjátok be a lehetőséget. Mint ahogy ezek a buborékok, a lehetőség is átlép azon a vékony vonalon, ami elválasztja az anyagi világot a nem-anyagi világtól. És elkezd átalakulni, változni. Az energia. A lehetőség energiává válik. Az energiából az át tud változni anyaggá, át tud alakulni valamilyen anyaggá, át tud alakulni egyszerű éteri energiává is, amit fel tudtok használni a saját életetekben. De minden úgy indul, mint lehetőség. Menjetek vissza ehhez. Térjetek vissza ehhez. menjetek vissza az eredetéhez.


Azok számára (mondjuk), akik ott a munkahelyeiteken azon tűnődtök, mit tegyetek, és oly gyakran kérdezgetitek: " Drága Szellem, mit kellene tennem a munkámmal kapcsolatban? Annyira nem vagytok tisztában vele." Lélegezzetek be. Menjetek vissza az alapjaitokhoz. Ó, hagyjátok abba, hogy megpróbáljátok értékelgetni, miért az a munkahelyetek, ami. Menjetek vissza az alapjaitokhoz. Menjetek vissza a magenergiátokhoz. Ti hoztátok be önmagatoknak így vagy úgy. És vissza is tudtok térni annak az egyszerű megértéséhez, hogy miért van ott. És aztán eldönthetitek, ott kell-e hagynotok, vagy sem- a Szellem nem foglalkozik vele. A Szellem nem foglalkozik vele... értsétek meg. TI gondoltátok, hogy igen. "A Szellem akarta, hogy itt legyek." TI akartatok ott lenni. Menjetek vissza és lássatok tisztán. Menjetek vissza ahhoz az energiához. Miért kezdtetek bele abba az üzletbe, amibe belekezdtetek?


Nos, újra (elmondjuk), vissza kell térnünk itt egy nagyon fontos pontra: ez nem egy logikai gyakorlat. Hm. Ez egy energetikai gyakorlat. Ez OMNI-fizika. Visszatér az alapokokhoz, az eredeti energiához és okhoz.


Tehát, amit látni fogtok, ezzel a sok- hogy is mondjuk- megtisztítással (világossággal), mely ott van a számotokra, vagy más dolgok számára nálatok- amint visszatértek valaminak az eredeti energiájához, látni fogjátok, mennyire megragadt az energia vagy a lehetőség az úton, csapdába esett. Látni fogjátok, hogy talán belekezdtetek egy üzletbe 15 évvel ezelőtt és most megrekedtetek ott. Nem tudjátok, hogyan kerüljetek ki onnan. Amint megtisztítjátok- nem az elmében, hanem a szívetekben- amint megtisztítjátok, el fogtok jutni annak megértéséhez, szó szerint látni vagy érzékelni fogjátok az energiákat az úton végig, amint fordítva munkálkodtok, látni fogjátok az energiákat, melyek megrekedtek. Azok olyanok, mint egy autó, ami lerobbant az autópályán. Néha az autónak, úgy mint az autó sofőrjének is, még oldalra tud húzódni, hogy lehetővé tegye a közlekedés további áramlását... értsétek meg. De néha az autó ott marad az autópálya közepén és megállít mindent... értsétek meg.


Nos, amint megtisztítjátok, amint visszamentek a saját eredeti energiáitokhoz, egy leragadt "járművet" fogtok látni, leragadt energiákat bizonyos értelemben. TI helyeztétek oda, akármilyen okkal is, és Ti is tisztíthatjátok meg azt. Hogyan tudjátok megtisztítani?Nem erőkifejtéssel. Mert ha ezt teszitek, az továbbra is meg lesz ragadva. Amikor erőt fejtetek ki bármilyen energiára is, mindez csak megszilárdítja azt az energiát, az megerősítést ad annak az energiának,és ha nem megy az üzlet (?), nem is akartok ott lenni abban az üzletben, megerősítitek a régebbi, kiegyensúlyozatlan energiákat. Szeretnétek már elengedni azokat. Amikor elengeditek, ez olyan, mintha a lerobbant roncsautótokat elviszik az autópályáról- amikor elengeditek, minden újra áramolni tud. Ez az, amit most teszünk.


A tisztaság (világosság) lehetővé tesz számotokra, hogy úgy lássatok mindent, ahogy azok valójában vannak. Minden körülöttetek most egy illúzió. Ahogy St. Germain mondotta:" mélyen hipnotizálva vagytok" abban a hitben, hogy a szék egy szék, és minden körülöttetek újra megerősíti ezt. Amikor leültök, érezhetitek és azt mondjátok: "Igen, ez biztos egy szék!" Ah, de kezdjétek el a megtisztítást az életetekben.


Használjátok ezt bármire: az ételekre, tisztítsátok meg a fákat. A fák szeretik, mikor tisztán láttok, mert nem szeretik, ha csupán egy "fának" látszanak. Ó, ők oly sokkal többek, olyanok, mint Gaia egy csodálatos része. Amikor tisztán láttok egy fát, ne erőlködjetek, hogy megpróbáljátok látni bármi mást is, csupán tisztítsátok meg. Mert amikor megtisztítjátok, az eszenciája, az energiaeszenciája be tud lépni a fókuszba. Tehát ne próbáljátok azt mondani: "Ó, fa, én meg akarlak tisztítani, látni akarom a Gaia energiádat." Nos, ekkor erőlködtök. Csak egyszerűen tisztítsátok meg és figyeljetek, mi történik. Figyeljétek, nézzétek meg, érzékeljétek azokat dolgokat, melyeket előtte soha nem érzékeltetek, mert egy dobozban éltetek, egy illúzióban. A saját magatok illúziójában, a saját történetetekben, a saját életetekben. Ah, de most ki fogunk lépni ebből a dobozból!


Úgy fogtok látni dolgokat, ahogyan azok valójában vannak. A lehetőségeket, melyek behozatalra kerültek a manifesztációhoz. Az energiát, ami mindig is volt, hogy szolgáljon benneteket. Meg fogjátok tanulni, mennyire könnyen megtehetitek ezt.


Nos, a megtisztítás folyamatát nemcsak fizikai tárgyakra használhatjátok. Használhatjátok bármire: szemléletekre, ötletekre- ó, sok ötletetek van! Még az érzésekre is (használhatjátok). Az érzéseitek olyanok, mint a képek. Ott vannak egy dobozban, ahová beformáztátok, és van annak egy bizonyos energetikai jellemzője. A tisztaság egy új szabadságot ad az energiának. Lehetővé teszi számotokat, hogy újraszerkesszétek azon a módon, amit választotok.


Arra kérünk benneteket, hogy vessetek egy pillantást az összes fő problémára, mely ott volt az életetekben az elmúlt 6 évben. Fizikai, érzelmi, spirituális (problémákra). Mindegyik, ami behozatalra került hozzátok, egy lehetőség volt, egy buborék, egy gyönyörű, tiszta buborék. Egy lehetőség (volt) és aztán összekapcsolódott más lehetőségbuborékokkal. Ez mind spirituális energia is. Összekapcsolódott azokkal, csoportosultak és megtalálták az útjukat a valóságba, hogy szolgáljanak benneteket.


Amikor arra kérünk, hogy vessetek egy pillantást rá, tisztán át fogtok látni azon, ami a nyilvánvaló vagy kiegyensúlyozatlan probléma volt és menjetek vissza a magenergiákhoz. Tisztítsátok meg.


Pár dolog itt, mely akármelyik megtisztításra vonatkozhat: hagyjátok, hogy egyszerű legyen! Nagyon egyszerű. Emlékezzetek rá, hgy ez nem egy logikai út, tudjuk, néhányotokat zavar - azt hiszitek:" meg kell tartanunk a logikát" - pedig tudjátok, hogy egyáltalán nem kell. A logikán túlra fogunk lépni. A logika maga is egy nagyon megragadt energia. És vannak olyanok, akik a logika illúziójában hisznek és a végsőkig védelmezik. A logika fojtogató. A logika oly régi. A logika- már csak a "múlt hét"!( A közönség nevet, Tóbiás mosolyog.)


Nos, ebben a megtisztítás ezen egész folyamatában ez nem a logikáról szól. Ne próbáljatok egy "logikai ösvényt" találni arra, hogy visszamenjetek az energia eszenciájához. Csupán tisztítsátok meg egy bizonyos módon, hogy érezhessétek az energia legbelsejét vagy bármi mást. Hagyjátok, hogy egyszerű legyen.


Ha az elmétekbe mentek bele ezzel, csupán vegyetek egy mély lélegzetet és adjatok engedélyt önmagatoknak, hogy megtisztítsátok. Menjetek vissza a legbelső energiákhoz.


Ne próbáljatok megváltoztatni bármit is, amikor megtisztítotok, különösen akkor, mikor más emberekkel foglalkoztok, nem azért tisztítjátok meg, mert megpróbáljátok megváltoztatni őket. Valójában, ha tényleg megtisztítjátok, olyan módon fogjátok tisztelni őket, mely könnyeket csal a szemetekbe. Tisztelni fogjátok őket, amik. És nem fogjátok megpróbáltok megváltoztatni egyetlen dolgot sem velük kapcsolatban. Hacsak nem ők kérik. Kivéve, ha azt mondják, hogy készen állnak rá. Kivéve, ha odamennek hozzátok.


Ez nem arról szól, hogy beléptek és megpróbáljátok megváltoztatni, a megtisztítás az, amikor valóban úgy láttok dolgokat, ahogyan azok igazán vannak, sokkal inkább, mint illúziónak, melyben hittetek előtte.


Látjátok majd, amikor tisztítani tanultok, nem próbáljátok még megmagyarázni sem- jegyzi meg mellékesen itt Metatron. Nem próbálkoztok és nem erőlködtök a tisztítással, egyszerűen csak kiválasztjátok a tisztítást. Akkor egyszerűen csak megnyomjátok a "tisztítás"-gombot, és engedélyt adtok annak a dolognak, hogy tisztává váljon.


Nos, ez olyasvalami, amit valamiképpen meg kell majd tapasztalnotok, vagy más szavakkal: arra fogunk kérni, hogy fókuszáljatok rá. De a "fókusz" szintén nem egy erőkifejtés, arra kérünk titeket, hogy tudatosan tegyétek ezt minden egyes nap. Szánjatok egy kis időt akár reggel, akár este a tisztításra. Először zavaró lehet- és ennél a pontnál (..?...) hogy behozzátok Ho-ssaf energiáit (nevetés), Ho-ssafét. Hossaf energiáinak behozva, amint ezzel a megtisztítással dolgoztok, értsétek meg, olykor, mikor elkezdtek megtisztítani, az még piszkosabb lesz, mint valaha is volt. De nagyon gyorsan lesz egy csettintés, lesz egy zökkenés, és elkezditek látni, hogyan építi fel magát az energia, hogyan lépnek ki a lehetőségek a semmiből és közben energiává válnak és manifesztálódnak. Annyira egyszerű alapelv. Annyira könnyű alapelv.


Amint megtanuljátok használni ezt az életetekben, mindez a probléma a manifesztációval kapcsolatban, mindezen dolgok a gyógyulással és minden mással kapcsolatban annyira könnyűvé válik.


St. Germain beszélt nekünk nemrégen arról, hogyan változtassunk köveket arannyá. És néhányan kimentetek és megpróbáltátok. Az, amikor nevetve figyeltünk benneteket, amikor erővel próbáltátok mindezt. Szó szerint utat próbáltatok nyomni az átalakításba. Ez is oly Régi! Ez arról kell, hogy szóljon, hogy megtisztítjátok az utatokat.


Értsétek meg... azzal a kővel ott van az arany lehetősége is. Azzal a kővel ott van az arany minden összetevője, csak még nem jött elő... értsétek meg. De amikor erővel nyomjátok, amikor leültök azokkal a kövekkel, nevetünk néhányotokon, amikor ezt teszitek (nevetés)- leültök és ragyogó zenét hallgattok, meggyújtjátok a gyertyákat és elkezditek erővel nyomni azokat a köveket. Ha mindezt teszitek, azok még inkább kövekké válnak.(Nevetés) Ez minden. A kő csupán szereti megerősíteni az ő kő mivoltát, és egy még jobb kővé válik. Miért akarnának arannyá változni, mikor az összes energiátokra arra fordítjátok, hogy azok kövek.?


Nos, Shaumbra, hagyjátok, hogy egyszerű legyen. Ne nyomjátok erővel az energiát. Ne használjátok a logikát. Ez egy logikátlan út önmagában... értsétek meg. Látjuk, amint néhányan listákat írtatok arról, hogy mit szerettek és mit nem. Ez egy logikai módja annak, ahogyan a dolgokat teszitek. Itt a megtisztításról van szó. Ez arra vonatkozik- igen, írjatok listát arról, amit láttok, amint megtisztítjátok, de lehet, hogy az nem lesz logikus.


Adjatok magatoknak szabadságot, hogy megtapasztaljátok. Ez lesz a következő intenzív hónapban. De az "intenzív"-nek nem kell "rossz"-nak lennie. Az "intenzív" "könnyű" is lehet, akár hiszitek, akár nem.


Azzal az energiával, mely behozatalra került az emberi tudatosság által, ez a - amit alapjában véve - sötét energiának tartotok, most egy intenzív hónap lesz a Földön. Nem kell belebonyolódnotok ebbe. Nem kell használnotok azt az energiát ugyanazon a módon, ahogyan mások behozzák, akik egy nagyon nehéz módon hozzák be. Szó szerint felülhettek az energiahullámra, ami most éppen áramlik. Ráülhettek- nézzétek, ahogy Metatron is tette néhány nappal ezelőtt. De ez a Ti választásotok.


Ha ijesztőnek tűnik, ha sötétté vagy zavaróvá válik, most már tudjátok, mit tegyetek: Tisztítsátok meg. Vegyetek egy mély lélegzetet, hívjátok be az eredeti energiát (magenergiát), nem az illúziós energiát, hanem a magenergiát hívjátok be. És elkezdtek majd látni dolgokat, hogy mik is azok valójában. Ez csodálatos!


Csodálatos, hogy mindannyian azt választottátok, hogy itt maradtok a Földön. Wow. Ó, nehéz volt, megvolt a választásotok, hogy azt válasszátok, hogy az elmúlt 5 évben éltek. Megvolt az a választásotok is, hogy visszagyertek a mi oldalunkra, de azt választottátok, hogy itt maradtok a Földön. Azt választottátok, hogy itt lesztek az átalakulás ezen hihetetlen idejében, és változtok és kiléptek az összes Régi útról, kiléptek az ember összes Régi mintájából és beléptek az Új koncepcióba, hogy a gyönyörű angyalok egyszerűen csak játszanak a Föld játszóterén.


Érdekes lesz az elkövetkező hónap. Az egyik leggyorsabban haladó periódus lesz, melyet valaha is ismertetek. És emlékeztetünk rá benneteket, hogy nem vagytok egyedül. Metatron energiái, én, Tóbiás, Hossaf és mind mások is itt vannak veletek.


És ez így van.
Fordította: Halász Andrea