TÓBIÁS ANYAGOK

Kristálytisztaság Sorozat:
10. SHOUD: Autentikus VAGYOK – Adamus Saint-Germainnel, Geoffrey Hoppe közvetítésében

Elhangzott a Bíbor Körben
2006. május 6-án
www.crimsoncircle.com

 

Én vagyok, igen, én vagyok Professzor Adamus Saint-Germain. Én autentikus VAGYOK.

Kedves Shaumbra, Tóbiás egy kicsit vakációra ment, hogy előkészüljön a következő utazására egy Shaumbra csoporttal; előkészülni arra, hogy Romániának olyan vidékére menjen, ahol csatlakozni fogok hozzá pár napra; előkészíteni az energiát azoknak a Shaumbráknak, akik Romániába jönnek; előkészíteni az energiákat a közvetítési workshopra, a Tűz Függönyének Iskolájára, és hogy igazán megmozgassunk pár energiát.

Nagyon különleges csoport gyűlik össze ott. Nagyon törekszenek az energia megmozgatására ez alkalommal. Ez lesz Tóbiásnak és társaságának a harmadik utazása. Ők most valódi változtatásra állnak készen, igazán dolgoznak az energiáikkal, és ez hatással lesz az egész Föld energiáira – a tudatosság-energiára azon a területen. Tehát Tóbiás azt kérte tőlem, hogy jöjjek el ide, és beszélgessek ma veletek, fogjam ezt a mai Shoudot, beszéljek nektek néhány lényeges dologról. De először is, szeretnék némi Saint-Germaines aranyköpéssel szolgálni. (nevetés) Ez egy pompás kis koncepció. Az emberek hajlamosak arra, hogy lepároljanak, zsírjára süssenek mindent, azután képessé válnak arra, hogy mindezt egy aranyköpésbe sűrítsék.

És a mai aranyköpésem az, hogy az „Univerzum konspirál azért, hogy teljesítse vágyaitokat.” Ez most nem az enyém, ezt Tóbiástól csórtam, (nevetés) de...

Shaumbra, ez az, hogy tudod, hogy te vagy a Teremtő. Te vagy az, aki a főszerepet játssza. Minden más energia téged támogat, nincs erre más mód. Minden energia téged támogat, az angyali lények legmagasabb szintjétől le magáig a Föld energiáiig, az összes entitásig, az összes leélt életeitekig, az összes olyan aspektusotokig, akiket ismertetek. Úgy döntöttek, hogy segítik beteljesíteni vágyaitokat. Néha a vágyak rejtettek. Néha annyira az emberi szükségleteitekre koncentráltok, hogy elfeleditek Lelketek vágyait. De mégis, a folyamat akkor is lezajlik.

Szóval, folytassuk tovább, nézzünk körül. Nézzük meg, miképpen konspirál az energia, hogy teljesítse vágyaitokat – és mellékesen, a „konspirálás” egyáltalán nem rosszból lett mondva itt. A „konspirálás” előidézést, manifesztálást jelent. Ennek a társadalomban jelenleg negatív felhangjai vannak, de a „konspiráció” egy csodálatos szó.

Tehát, ez a mai napi első saint-germaini aranyköpés. A második, egy kicsit még magvasabb, és filozofikusabb, az az, hogy „A lehető legnagyobb ajándék, amit adhatsz magadnak az, hogy megérted: mindaz, amit csak adtál eddig magadnak, az egy ajándék.”

A legnagyobb ajándék, amit csak adhatsz magadnak az, hogy megérted, minden, ami eddig történt az életedben, az egy ajándék volt. Te adtad ezeket a dolgokat magadnak. Nem vagy a külső világ áldozata. Te adtad magadnak mindezeket a csodálatos ajándékokat, és amikor képesek vagytok ezekre a dolgokra így tekinteni, akkor ez elveszi ezeknek a negatív élét. Amennyiben képesek vagytok mindarra, ami csak történt az életetekben, úgy tekinteni... mindezekre ajándékok gyanánt. És ha így nézitek ezeket, akkor ez leveszi ezekről az eseményekről azt a régi beállítást, ami alapján úgy véltétek volna róluk, hogy ezek negatív események.

Látom azt, hogy vannak köztetek olyanok, akiket üldöznek azok az események, amik történtek veletek a múltban. Nem úgy tűnik, ahogy megrázzátok az energiát... vagy valami traumatikus történt veletek, vagy traumás események sorozata történt veletek... és ezek újra, és újra visszatérnek hozzátok, habár úgy vélitek, hogy ezeket már régen elengedtétek. Visszatérnek, hogy a mindennapjaitokban kísértsenek benneteket. De amint ajándékként tekintetek rájuk, amint különleges ajándékként tekintetek rájuk, amit ti adtatok saját magatoknak, akkor az leveszi ezt az élt erről, eltávolítja róla a kísértő jelleget, és akkor élhetitek enélkül az életeteket.

Ide szeretném hívni, és be szeretném mutatni a mai Shoud vendégeit. Azokat, akikkel dolgoztam már ezelőtt,  azokat, akik nagyon autentikus (hitelt érdemlő) lények. Ezek a becses személyek, akiket meg akarok ide hívni ma, Guy és Edna Ballard, akik az 1930-as években publikálták a „VAGYOK [I AM]” könyvek sorozatát. Ők jönnek el erre a Shaumbra találkozóra, mivel ez bizonyos értelemben véve csak egy kiterjesztése annak a munkának, ami már évszázadok óta végez a Shaumbra. A tevékenység, ami Godfre Ray King, más néven Guy Ballard végzett most sokkal kortársabb verzióban folyik most, de ahelyett, hogy egyetlen író rakná össze ezeket a könyveket, ez most egy csoport. Ezt hívják Shaumbrának.

Tehát Guy és Edna jönnek ma el hozzánk, mint vendégeink, hogy a „VAGYOK” munka folytatódjék. Eljönnek megfigyelni a „VAGYOK” munka következő evolúciós lépcsőfokát. Csakugyan, ők a lila lánggal, az Ibolyaszín Lánggal dolgoztak. Csakugyan megcsinálták, mivel nagyjából nyolcvan évvel ezelőtt az volt a megfelelő szerszám. Az volt az odaillő mód, ami elősegítette a kellő figyelem felkeltését. Egyfajta szimbólum volt. Olyan valami volt, amit Ballard, és a követői meg tudtak ragadni. Most, nektek, Shaumbra, ezekre az eszközökre nincs többé szükségetek. A következő szintre mentek – túl az Ibolyaszín Lángon.

De az Ibolyaszín Láng még mindig létezik, valóban. (Mennydörgés hallatszik ekkor – Saint-Germain kuncog, miközben a hallgatók közül sokan nevetnek.) Nagyon sok ember van még, akiknek még dolgozniuk kell ezekkel az eszközökkel, akiknek még hozzá kell kapcsolódniuk olyas valamihez, mint az Ibolyaszín Láng, de ti Shaumbra, ti messze túljutottatok ezen. Messze túl mentetek ezen munkátok során.

Ballardék jöttek elő evvel a roppant „VAGYOK” energiával. Gúnyolták őket ezért eleget, igen csak félreértették emiatt őket sokan. Fenyegetést jelentettek ezzel az egyházak számára, akik jól látták a több milliós követői tábort. Tehát kigúnyolták őket azért, amit csináltak. De ők állhatatosak maradtak. Az igazságuknál maradtak. Ragaszkodtak a „VAGYOK” munkához, s ma nagyon büszkén jönnek el ide, hogy együtt lehessenek a Shaumbra ezen csoportjával, megosztozni ezen az új korszakon és energián. Tehát azt kérjük tőletek, hogy fogadjátok szeretettel ma őket, ebben a gyönyörű szép osztálytermében a Föld új spirituális energiájának.

Nagyon kedves energia van ma itt. Nagyon kedves energia van itt, ebben a teremben, a Shaumbrára alapulva, aki ma itt van, Ballardékra alapulva, és az összes többi vendégre. Szóval csak azt kérném tőletek, hogy egy pillanatra szakítsatok időt, és lélegezzétek be ennek az energiának az édességét. Tudok arról, hogy amikor néha idejövök átvenni Tóbiás helyét, akkor néha egy kis felbolydulás, izgatottság tapasztalható itt, (nevetés, és még több mennydörgés) némi tanakodás, hogy mi is fog ma történni. De a mai nap... a mai nap nagyon aranyos. Ma nagyon kedves energia van itt jelen.

Azzal szeretném kezdeni a beszélgetést, hogy mi is történik a túloldalon. Mi történik a mennyekben – a mennyei friss  hírekkel – elhozva nektek ezeket ide, akik el vagytok itt foglalva, erősen a Földre koncentráltok, végezve a munkátokat. Tehát, mi is történik a másik oldalon?

Nagyon nagy az elfoglaltság, csakugyan. Én most evvel az angyali, nem fizikai lényekről beszélek, akik az emberiség kiszolgálását látják el, segítve ezzel őket, segítve mostanság a Földet. Valóban, nagyon, nagyon sok entitás jön ide most, készülődik a nem-fizikai síkon: azok, akik nemrégiben haltak meg; azok, akik megfeneklettek a közeli birodalmakban; azok, aki előkészülnek visszatérni ide. DE most én a nem fizikai lényekről beszélek, akik a szolgálatot adják.

Mellékesen szólva, ők döntöttek ezen szolgálat végzése mellett. Angyali lények ők, akik létidők között ennek szentelik magukat, mert még mindig igen együttérzőek a Föld energiája iránt, és az emberek iránt, akiket hátra hagytak. Ezért hát, bizonyos értelemben, önkéntesen végzik ezt a munkát, folytatják a támogatást és szeretnek benneteket.

Vannak más lények is, akik még nem voltak emberi formában eddig még. De ők szintén önkéntesek, gyakorta olyanok, akik röviddel azelőtt vannak, hogy az első inkarnációjukat megkezdenék. Tehát ezek azok az önkéntesek a mi oldalunkon, akik az emberekkel dolgoznak.  Különösen azok az emberek, akik ismertté tették ezt, saját maguk és a mi számunkra, hogy készen állnak erre. Ők azok, akik készen állnak arra, hogy elvessék a régi humánenergia álcaruháját, akik készen állnak arra, hogy elvessék a létidőről létidőre szóló régi ciklust.

Szóval nagyon elfoglaltak vagyunk a túloldalon. Mindenek előtt, előkészülünk erre a kvantumugrásra – egy bő évünk van  erre – a tudatosság kvantumugrására, és Shaumbra látjuk azt, amint ez eljön, és ti is ugyanígy látjátok ezt. Látjátok, hogy minden milyen gyorsan történik mostanság. Szóltunk már erről, a mostani beszélgetésünk kezdetén, hogy csak kétszáz éve telt el azóta, hogy az első felfedezők átjöttek ide Amerikába, az új Atlantiszba, új földeket felkutatni, új területeket feltérképezni. Csupán kétszáz évvel ezelőtt. Az emberi történelem sémájában ez csak egy szempillantásnyi idő...

Száz évvel ezelőtt, amint azt említettem volt ezen találkozó kezdetén, volt a san fransiscoi földrengés. Csak nagyon rövid idővel ezelőtt, mintegy harminc évvel ezelőtt, megjelentek a személyi számítógépek. Evvel a számítógépes technológia kikerült a kevesek kezéből... példának okáért a kormány, a hadsereg és néhány nagy cég berkeiből... nagyon sok ember ölébe hullva így – csak  harminc évvel ezelőtt. Nézzétek, mennyire forradalmasította ez a világotokat. Minden, amit most tesztek össze van kapcsolódva, így, vagy úgy, internettel, az internet által. Történelmi léptékben szemlélve ezt – mindez szempillantásnál is kevesebb ideje történt.

Szóval, vannak olyanok, akik a kvantumugrásról tűnődnek, mondván, hogy „Tényleg ez történik?” Drága Shaumbra, azt mondjuk nektek, hogy ezt történik, méghozzá nagyon gyorsan. Tehát ezen az oldalon vannak az angyali lények, akik felkészültek, és ugrásra készen állnak. Ők fognak asszisztálni olyanoknak, mint nektek, akik a Shaumbrát alkotjátok, akik készen álltok beleintegrálni az Új Energiát a fizikai testetekbe, a tudatosságotokba, és a hitrendszerekbe. Ez egy nagyszabású folyamat, nagyon nagy körültekintést igényel, úgy végezve, hogy a fizikai testetek ne égjen ki, az elmétek ne csavarodjon be. Folyamatosan szükséges az energiák egyensúlyának fenntartása.

Ezek az angyali lények dolgoznak most veletek, gyakorta, amíg alszotok, de most már egyre gyakrabban nappali állapotaitokban is. Még most, amint itt ültök, veletek dolgoznak, segítve beteljesíteni azt a vágyatokat, hogy újra integráljátok a testeteket, elméteket és lelketeket. Ha ez mind egyszerre történt volna meg, biztos lett volna, hogy csak dezintegrálódtatok volna. Biztos lett volna, hogy sem a testetek, sem az elmétek nem lett volna képes mindezt a nagy váltást-befejezést megfelelően feldolgozni, ezért hát mindez egy bizonyos idő alatt történik meg.

Vannak az oldalunkon olyan angyali lények, akik a többi emberrel dolgoznak a Földön mostanság (még több mennydörgés, páran felnevetnek), akik bizonyos fajta spirituális ébredési folyamaton mennek keresztül, de nem éberek arra, hogy mi is ez, egész pontosan. Nagyon szorosan dolgoznak együtt ezekkel az emberekkel, mert ők – hogy is mondjam – nagyon különleges állapotú lények, nem biztosak többé abban, hogy kik is ők, vagy miért vannak itt. Semmi értelme sincs, de még mindig pár régi módú eljáráshoz ragaszkodnak. Tehát angyalok légiói dolgoznak velük – még ha ezek az emberek nem is hisznek az angyalokban.

Nagyon sok angyali lény van, akik folyamatos energiamozgást és kiegyensúlyozást végeznek a Föld energiáin. Amint azt Tóbiás el is mesélte a múltkori alkalommal, a Föld nagyon, nagyon sok régi-régi energiát tart még meg, és fog még megtartani legalább az előttünk álló harminc évben. Ezért vannak itt Lények légiói. Majdnem mindenütt láthatjátok őket felsorakozva dolgozni a Földön, dolgozva a Földdel interdimenzionális szinteken, nem csak a fizikai Föld síkján, hanem az interdimenzionális szinteken is.

Lények légiói – angyali lények a mi oldalunkon – léteznek, akik előkészítik az emberek következő Földre történő eljöveteli dömpingjét. De ezek másmilyen emberek. Ezek a lelkek, akik inkarnálódnának, sosem voltak még eddig a Földön, ezért hát masszív kiképzésre van szükségük – ahogy ti mondanátok, nagyszabású megértésre. Azok, akik kiképzik őket, azok, akik már alaposan kiismerték magukat már a Földön. Megtapasztalták, milyen az, hogy  fizikai testben lenni, fizikai térben. Megpróbálnak ezeknek az újdondászoknak segíteni megérteni azt, hogy milyen is itt lenni, mit jelent potenciálisan elfeledni mindent, arról, hogy kik is ők, milyen az, amikor a munka sűrű tömegben és biológiában zajlik.

Ott vannak az oldalunkon azok is, akik a Föld bolygóval dolgoznak, és avval, hogy a Föld miképpen viszonyul a fizikai Kozmosz többi részéhez. Ők jelentik a kapcsolatot közöttünk és Föld között, az Omniverzum végződései felé, nem csak a fizikai dimenziókkal, hanem a nem fizikaiakkal is ugyanúgy. És ez roppant nagy kiegyensúlyozást igényel.

Páran közületek, akik ma hallgatjátok ezt, végeztétek ezt a szolgálatot már – a Földnek a Kozmosszal való egyensúlyban tartásának szolgálatát. És csakugyan, a többi civilizációkkal is – de nincs senki az emberekhez fogható, a többi dimenziókhoz, és az élet aspektusaihoz hasonlóan értő azokban a dimenziókban. Nagyon nagy számú angyali lény kell ennek a munkának a folyamatos végzéséhez.

És, Shaumbra, ezek a nagyszerű lények ugyanakkor benneteket is kiszolgálnak. Nem képesek megtenni ezt nektek. Ha azt kéritek tőlük, hogy adjanak nektek egymillió dollárt, képtelenek ezt teljesíteni. Nem ez a dolguk. A dolguk az, hogy egyensúlyban tartsák az energiáitokat, hogy segítsék a fejlődéseteket, hogy segítsék felfedeznetek a saját igazságotokat.

Tehát ott vannak egyfolytában. Igen, valóban szeretnek szólni hozzátok. Nincsenek mindig válaszaik. Azért vannak ott, hogy támogassanak benneteket. Azért vannak ott, hogy segítsenek nektek túljutni néhány nagyon nehéz időszakon, amikre hajlotok keresztül menni. Helyénvaló barátokként szólni hozzájuk, mint olyan valakikhez, akik angyali családotok tagjai, mint olyan lényekhez, akik végtelenül szeretnek benneteket. De megismétlem, ők nem tudják megtenni nektek, helyettetek. Ők nem a segítőitek, kalauzolóitok, azok segítők régen elmentek már.

Ugyanakkor, a fátyol felénk eső oldalán, az angyali birodalmakban, túl azokon a birodalmakon, melyek közvetlen kapcsolódnak a Földhöz, túl a kristályos dimenziókon vannak a spirituális családotok angyali szintjei – amit ti angyalcsaládotoknak neveztek. Vártak és figyeltek. Vártak rátok, mint a spirituális család képviselőjére... várakoztak önmagára az egész emberiségre... hogy fejlődjön, növekedjen, tanuljon a Földön.

Most az a kvantumugrás megvalósulóban van, most, hogy valóban birtokba veszitek saját magatokat, szuverén lénnyé válva, ezek a spirituális családok elkezdenek előjönni a saját várakozó állásaikból – egy  energia megtartásból. Egyfajta holtponton voltak, várakozva... várva a felfedezésre, rajtatok keresztül, milyen az, amikor idejön valaki erre a Földnek nevezett helyre, milyen átmenni oly sok tapasztalásotokon, azóta, hogy eljöttetek onnan, ahol voltatok velük, milyen az, amikor idejöttök a Földre, testet öltötök magatokra, és egyedül vagytok. Várakoztak, és most, a miattatok zajló mozgások miatt, az ő energiáik szintén mozgásba lendülnek.

Ha tudjátok, érezzétek egy pillanatra a mögöttetek lévő spirituális családotokat. Nem fontos, hogy ismerjétek a neveiket, hanem csak érezzétek a saját spirituális családotok energiáját. Az energiájuk, bizonyos értelemben megfagyott, vagy holtpontra jutott volt eddig, várakozott egy tartási mintában (ahogy a „tartjuk a telefonvonalat” is értelemben – a ford.), de ez most ismét mozgásba jött. Most elkezdhettek érezni egy energiaváltást még ezeken a legmagasabb szinteken is.

Szóval, egész komoly sürgés-forgás van a külső birodalmakban. Komoly aktivitás van az angyali birodalomban, Shaumbra. Ezért érzitek továbbra is a mozgolódást... és ez nem csak rólatok szól, ez történik az összes többi szinteken is... folytatódik az energia váltásának, változásának az érződése.

Tóbiás mondta már ezt, és igen, mesélte, hogy még az angyalok is elfáradnak – különösen azok, akik a Földhöz közeli birodalmakban ténykednek – mivel a Föld energiája erős; nehéz. Ez, bizonyos értelemben, túl van a fizikális gravitáción. Ez egyfajta energetikai gravitáció, ami vonzza a lényeket – angyali lényeket – a Földhöz. S ha ők nem megfelelően kiegyensúlyozottak, és ha nincs meg a kellő támogatói csapatuk, akkor ez azt is okozhatja, hogy beleesnek egy olyan inkarnációs ciklusba, amit nem szükségszerűen választottak volna. A Föld vonzása ennyire erős.

Szóval, csakugyan, az angyali lények, elfáradtunk. Egy kicsit másféle fáradtsággal, mint a tiétek, a fizikális fáradságotok, de ez nagyon le tudja rabolni az energiákat. Ezért hajlunk arra, hogy jöjjünk, és menjünk. Vannak olyan időszakok, amikor messze kell menjünk a Föld energiáitól, hogy visszanyerjük a sajátunkat... visszakapjuk a saját egyensúlyérzékünket, jó közérzetünket. Tehát ti is érzitek a folyamatos változásokat, mozgásokat, amikor az angyali lények jönnek, mennek, a futáraitokét, azokét, akik támogatnak benneteket.

Szóval, ez történik a fátyol felénk eső oldalán. Növekedik az aktivitás, növekvő energiamozgás tapasztalható, hogy mindez támogasson benneteket. Mindenben, hogy támogasson benneteket abban, amit most tesztek a Földön.

A múlt hónapban Tóbiás a lekapcsolódásról is mesélt még. Beszélt a hálózatokról. Elmondta, hogy a valóságotokban minden egy hálózatot alkot, minden össze van kapcsolódva mindennel. Például megemlítette azt is, hogy a májatok egy netvörk. Ez nem csak az azt alkotó sejtekből, molekulákból és atomokból áll, hanem energia sztrádákból is. Mindegyik összetevő, a hálózat minden jellemzője, még ha az egy máj is, szükség esetén szív hálózattá is át tud alakulni. Közvetlen kapcsolatban van a szívetekkel. Szó szerint át tudja váltani magát szívhálóra, vagy agyhálóra. És az agy lábhálózattá tud átalakulni.

Minden össze van kapcsolva, és minden érti önmagát. A testen kívül, minden energetikailag össze van kötve mindennel. Kapcsolatban álltok a Földdel. A Föld kapcsolódik a többi – és minden – részéhez a Kozmosznak. A Kozmosz kapcsolatban van az összes dimenzióval. Minden össze van kapcsolódva egymással.

És itt vagy te, aki arra lett kérve, hogy kapcsolódj le. Az lett tőled kérve, hogy kapcsolódj le. Arra lettél kérve, hogy menj vissza saját magad mélyére, hogy megtaláld a szívet, a középpontod, az eszenciád. Hogy hagyd elmenni azokat a dolgokat, amik eddig tápláltak téged, és amikkel eddig tápláltál minden mást. Ez egy természetes folyamat. Még csak meg se kell próbáld manipulálni. Nincs különösebb gyakorlat, amit végezned kéne ezért. Csak megtörténik, és itt tart most a Shaumbra. Lassan, gyengéden, ezeknek az angyali lényeknek a közreműködésével, hagyd elmenni ezeket a régi kapcsolatokat.

Páran közületek a múlt hónapban igen kényelmetlenül éreztétek magatokat. Máskor meg eléggé könnyű volt, hiszen nem cipeltek annyi régi sebesülést, a régi csomagokat a múltból,  mivel lassan hagytok elmenni. Azt mondjátok: „De mennyi ideig fog ez a folyamat elhúzódni?” Eltarthat pár évig. Eltarthat egész élethosszig. Néhányatoknak áthúzódhat ez még a következő életetekre is. De ez történik, természetesen, és gyengéden. Semmit se kell erőltetni. Ha bármit tennétek, hogy elősegítsétek ezt a lekapcsolódási folyamatot, csak annyit tegyetek, hogy tudatos légzést végeztek, és sok tiszta vizet isztok.

Az egyik dolog, amit észrevehettek ebben a most zajló folyamatban, a ciklusosság hiánya. Az energia áramlik, dolgozik, majd ciklikusan manifesztálódik. A természetnek megvannak a maga ciklusai, példának okáért. Nyarai vannak, majd eljönnek az őszök, a telek, meg a tavaszok. És a ciklus megismétli önmagát újra, és újra, és újra, mivel így lett a természethálózat felprogramozva. Az emberek pedig, emiatt, megtanulták ezt elfogadni. Eléggé nagy zűrzavart okozna, ha a nyárt mindjárt a tél követné, vagy két nyár jönne sorban, egymás után, vagy egyáltalán nem lennének évszakok.

A Nap egy ciklus. A Hold, az összes bolygó, minden ciklus szerint mozog. A tudatosság, vagy önmagában az emberiség ciklusokban mozog. Meg vannak ennek a fentjei és lentjei. Eljön az ideje a háborúnak és a békének, az ínségnek és bőségnek.

Azt akarom, hogy most különösen figyeljetek oda, amint a dolgok ciklusok szerint mozognak. Még a saját életedben is. Még egyetlen napod során is, figyeld meg, miképpen bontakoznak ki a ciklusok. Ciklusokban étkezel, a tested hosszá van szokva a ciklusokhoz. Alvási ciklusaitok vannak. Minden, látjátok, sablonok és ciklusok. Ha energetikailag tekintesz ezekre, akkor ez egy gyönyörű fényfestészet fajta lenne – életed sablonjaié.

A ciklusok a családodban, a kapcsolataidban. Észrevetted-e valaha azt, hogy a partnereddel való kapcsolatban is ciklusok vannak? Van, amikor különösen jól jössz ki vele. S vannak olyan időszakok is, amikor egyáltalán nem jössz ki vele. De ez a ciklikusság örökkön örökké tart. Ezek azok az idők, amik a tanulási tapasztalatok összeszedésére vannak. Az energiaváltozás és transzfer ideje van itt. Ez azoknak az egyszerű sablonoknak az ideje, amik ki lettek alakítva, amit használtatok, és ti elfogadtátok ezeket a ciklusokat. De ezek mind részei a hálózatoknak. Mind illúziók és mind hamisak. Csak meg lettetek hipnotizálva, hogy higgyetek bennük.

Az egyik, a legnagyobbak közül, amire ma rá akarok mutatni, az a ciklus, amit oly sokan közületek megtapasztaltatok, és még csak meg sem kérdőjeleztetek. Csak beleestetek ebbe a régi sablonba. Páran közületek, főként azok, akik most ennek a peremén vannak, és ez figyelmet igényel. Egy magas ciklus tetején vagytok, sokan közületek. A dolgok áramlani kezdenek. Jóra kezdenek fordulni a dolgok. A szinkronicitás kezd kibontakozni az életetekben.

Most közületek néhányatoknak ezt a ciklust megtörte egy esemény, valószínűleg, olyan, ami nem volt  túlságosan kellemes – elvesztettétek a lakhelyeteket, ahol eddig éltetek, egy állás elvesztése, vagy egy társé. De akkor új ciklusba kezdtetek, mert megszabadultatok némi régi energiától, ami kerékkötőtök volt. S ekkor a dolgok kezdtek jóra fordulni az életetekben – jelentsen nektek ez személyesen bármit is. Talán ez azt jelenti számotokra, hogy kicsit jobban kezdtetek kijönni önmagatokkal. Nem kínozzátok önmagatokat. Nem ítélkeztek magatok felett, csak hagyjátok magatokat élni. Valószínűleg ez a munkátokban valósult meg. Ez csak egy új áramlás az emberekkel, akikkel dolgoztok. Vagy, ha saját vállalkozásotok van, akkor valószínűleg ez most jobban megy, mint valaha.

De mit történik abban a ciklusban – a régi dualitásos ciklusban, amihez eddig szoktatok? Mi történt? Eljutottatok egy bizonyos pontra, és azután ez elkezdett lefelé haladni. Annyira hozzászoktatok ehhez, hogy látom, sokan közületek már jó előre meg is érzitek ezt előre, és teljesen el is fogadjátok. Készen álltok a zuhanásra. Készen álltok ennek az elvesztésére. A ciklus lefelé tartó részében vagytok.

Ez egy illúzió. Ez egy régi hitrendszer, és nem szükséges így történnie.

Az egyik dolog, amit ma tenni akarok itt a Shaumbrával, az az, hogy véget vettek ezeknek a ciklusoknak – a fenteknek és a lenteknek. Ezek az emberiség többi részét jól szolgálják, mert ezek a „fentek és lentek” egy bizonyos kitisztítási feladatot látnak el a régi energiában. Bizonyos értelemben ez egy megtisztulási folyamat. Ez ugyanakkor egy olyan folyamat is, ami kialakít egy nyomaték impulzust – egy energetikai momentumot. De ezt többé nem bír fontossággal a számotokra, Shaumbra.

Tóbiás, bizonyos értelemben, jó sok Shoudot szentelt már ennek ezelőtt, amikor a romboló energiáról beszélt,  a megjelenő Shíva energiáról. Ez az, amit tesztek, amikor fenn vagytok a csúcson, pont, amikor a dolgok kezdenek jóra fordulni, akkor előveszitek a romboló energiát.

Arra kérnénk benneteket, mindnyájatokat, hogy legyetek nagyon éberek az életetek összes ciklusára. Mindenre, amit tesztek. Ezek sablonok. Szó szerint figyelhetitek, amint áramlik az energia. Amennyiben van ott valami mérőeszköz, láthatjátok a mélységeket és a magasságokat is. Nagyon hasonlít ez egy hullámhoz, vagy hullámhosszhoz – mélységek és magasságok. Nagyon hasonlóan az óceán hullámaihoz, a hullámok csúcsaihoz és a hullámvölgyekhez. Csak éppen hozzászoktatok ahhoz, hogy az életnek ilyennek kell lennie.

Többé nem, Shaumbra, Az Új Energia, mindenek előtt is, nem teszi ezt lehetővé, nem engedi be a ciklusokat az Új Energiába. Az Új Energia nem ciklikus, ez nem egy hullámforma. Nincsenek fentjei, és lentjei. Az Új Energia nem fogja ezt lehetővé tenni. De mindenek előtt is, többé ez egyáltalán nem szolgál benneteket. Vannak köztetek páran olyanok, akik most nagy áttörések peremén álltok az életetekben, a tudatosságotokban, spiritualitásotokban, és még gyakorlatiasabban nézve, a vállalkozásotokban, tanítói munkátokban, amit végezni készültök. Most annak a ciklusnak a csúcsán vagytok, és egy részetek már fel is készült a visszaesésre. Épp úgy, mint a hullámvasúton, felmegy, majd lefelé tart.

Shaumbra, hozzunk ma egy olyan döntést, miszerint nincs erre többé szükségetek. Nem kell ez nektek. Nincs szükségetek ezekre a fentekre és lentekre. Most érzem is azonnal, amint számosan mondjátok: „De akkor mi történik? Egyre feljebb fogok menni?” Nem. Teljesen kiszálltok ebből a nyomvonalból. Teljesen kiszálltok ebből a ciklusból.

Ha az illúziótok, hogy egyre feljebb mentek, a régi dualitásban, előbb, vagy utóbb, ennek le kellett jönnie, mert ez volt módja, ahogyan a dualitás működik, és ez egy régi hitrendszer. Kimegyünk a ciklikus hitrendszerből – a ciklus illúzióból – és az energia mindent átfogó. Többé nincsenek fentek és lentek. Számotokra nincs jó és rossz többé. Ez csak van. Csak tovább terjeszkedik mindez. És, amint Tóbiás mondja, ez kiterjed ki- és befelé, mindez egyidejűleg. A kiterjeszkedés nem csak egyetlen irány. Nem csak egyetlen dimenzió. Amerre csak terjedhet, terjed is.

Szakítanánk egy pillanatot arra, hogy most megérezzük, milyen érzés is ez. Azt akarom tőletek, hogy eresszétek el a régi programozást, és kezdjetek hozzászokni valami újhoz.

Tehát ott vagytok a magas ciklusban. Voltatok lenn, lenn a pokolban. Keresztül mentetek pár nagyon nehéz időn, de akkor hagytátok azt elmenni, és most egyre magasabbra kapaszkodtok fel. Jobban érzitek magatokat. Tisztább az elmétek. Sokkal szorosabban kötődőnek érzitek magatokat az énetekhez, és kevésbé kötődtök minden máshoz. Néhány nagyon fontos áttörést értetek el az életetekben. Valószínűleg a vállalkozásotokban, vagy a kapcsolataitokban, vagy a puszta tudatosságotokban. Tehát itt vagytok, ezen csodálatos ponton.

Na, lépjünk csak ki ebből a nyomvonalból, szálljunk ki az összes ciklusból. Hagyjuk el őket. Hagyjuk magunkat vitorlázva szállni innét. Hagyjuk saját magunkat menni. Hagyjuk magunk mögött a régi ciklusokat és sablonokat. Hagyjuk magunk mögött a régi fent és lent módját.

(lassan, lágyan beszél)

Csak hagyd magad ellibegni innen egy pillanatra... túlmenve a magasságok és mélységeknek a szükségességén... hagyd magad beáramlani a kiterjeszkedő energiába, az életedben... ahol nincsenek jó/rossz napok... ahol minden csak az azzá válás részévé válik... minden a kiterjeszkedés része.

Most ez olyan, mint amikor a hullámvasút tetején vagy. Egyre feljebb jöttetek. Előre örültök mindennek, és izgatottak vagytok... és csak amikor úgy gondoljátok, hogy most már kezdtek lefelé menni, szálljunk csak ki. Szálljunk csak ki mindnyájan ebből a hullámvasútból. Nem kell lefelé menni. Jelenleg jóval örömtelibb, jóval vidámabb, és jóval felszabadítóbb egyszerűen kiszállni ebből a hullámvasútból ezen a ponton.

Látom, hogy közületek oly sokan micsoda hihetetlen dolgokat vittetek végre az életekben, a nagyszerű áttörések peremén... és ezt nem könnyelmű állítás... nagyszerű áttörések életetekben. De látom a szabotáló szisztémátokat is, vagy a régi ciklusú rendszert, ami készen áll a megtorpanásra, és készen a lehúzásotokra. Nincs erre szükségetek. Végleg szálljunk ki ebből.

Ezután szeretnék mesélni nektek egy nagyon lényeges dologról. Talán nem túl spirituális, bizonyosan nem drámai, de egy nagyon fontos dolog, amint élitek tovább az életeteket. Arról van szó, hogy legyetek autentikusak (hitelt érdemlőek). Arról, hogy legyetek autentikusak. Ez egy új szó, amit szeretném, ha a Shaumbra érezne, és használni kezdene. Autentikus. Mit jelent ez? Mit jelent ez?

Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben igaz, és őszinte vagy saját magadhoz, de másképpen. Az autentikus azt jelenti, hogy abszolút bízol önmagadban. Azt jelenti ez, hogy nem azért teszel dolgokat, miszerint a többi ember mit gondol erről, vagy mit tart arról, hogy mit kéne tartania ezekről, hanem mert ez fontos a számodra. Az autentikusság rólad szól.

Az autentikusságnak nincs köze az átlagos, földies, evilági dolgokhoz.  Páran közületek úgy gondoljátok, hogy az autentikus kifejezés azt takarja, hogy nem mondotok hazugságokat, jók vagytok, a megfelelőt cselekszitek, ami a – ahogyan mi itt, a fátyol felénk eső oldalán hívjuk ezt – a „jó kislány/kisfiú” szindróma. Erre lettetek programozva, hogy ilyen kifejezésekben gondolkodjatok. És honnan ered ez valójában ez a koncepció, hogy jó kislányok, jó kisfiúk legyetek? Más emberektől, akik összhangban akarnak tartani benneteket, aki azt akarják, hogy azt tegyétek, amit ők akarnak. Ennek semmi köze az autentikussághoz, ez a kontrollról szól. Újra és újra belétek vésődött ez kis korotoktól fogva, és azóta is eszerint cselekedtek. De ez nem autentikus létezés, hanem olyan régi programozás követése, ami valahonnan máshonnan érkezett.

Autentikusnak lenni annyi, mint őszintének lenni önmagadhoz. Páran közületek felállítottatok egy egész sor komplex dolgot az életetekben erre, amit helyesnek és helytelennek tartotok. Listákat készítettetek erről... még ha ezeket nem is foglaltátok írásba, akkor is ott vannak ezek a fejetekben... dolgokról, amiket meg kell tegyetek, hogy elég értékesek legyetek arra, hogy szerethessétek magatokat. És én most megmondom nektek, hogy az a lista, ami ott van a fejetekben, a büdös életben nem teljesíthető be. Annyira teljesíthetetlen, hogy most mindjárt ki is dobhatjátok az egészet.

Az nem autentikus, hogy ha úgy gondoljátok, hogy egy bizonyos súllyal kell rendelkezzetek. Az egy hazugság, egy csalás, és igen félrevezető, valamint rengeteg traumát okozó hiedelem. S sosem lesztek képesek beteljesíteni ezt, mivel arra koncentráltok közben, hogy „Csak akkor leszek jó, ha egy bizonyos súlyt nyomok a mérlegen.” Ez egy ciklus, látjátok, sosem lehetsz folyton ezen a súlyon, mert ha rövid időre teljesíted is ezt az értéket, egy idő után ismét bekerülsz a ciklusokba, és megint kezdesz ballonosodni. Ez egy önbeteljesítő, soha véget nem érő ciklus, Shaumbra, és itt nem a súlyról van szó igazán. Ez egy csalás. Ez egy elterelés, és nem vagy autentikus magaddal szemben, ha úgy gondolod, hogy egy bizonyos súlyúnak kell legyél.

Vannak köztetek olyanok páran, akik azt mondják, hogy egy bizonyos mértékű spirituális megvilágosodottsággal kell bírjatok ahhoz, hogy autentikusak legyetek, s ez a legnagyobb kazal lócitrom, Shaumbra, amit valaha is hallottam! (jó páran felnevetnek) Az egyik, a legnagyobb csapdák közül, amivel bárkinek szembe kell néznie saját spirituális kutatása közben, hogy úgy gondolják, az a dolguk, hogy higgyenek, elhiggyenek mások által nekik mondott dolgokat, hogy el kell olvassák az összes efféle anyagot, ami csak létezik, alaposan tanulmányozniuk kell ezeket a diszciplínákat, minden effajta osztályt el kell végezzenek, azt tegyék, amit a nagy mesterek tettek.

Shaumbra, sosem fogjátok ezt elérni. Sosem olvashattok el elég könyvet. Sosem járhattok ki elég osztályt. Nem lehettek autentikusak önmagatokkal szemben. Jelenleg szabotáljátok magatokat, amikor ezt mondjátok: „Tanulmányoznom kell azért, hogy spirituális legyek. Rossz voltam. Azt mondták, hogy rossz voltam. Tehát továbbra is tanulnom kell, művelődnöm kell.” Sohasem fogjátok ezt a célt elérni, soha. Ez csak akkor történik meg, amikor autentikussá, hitelessé válsz, és saját magadért teszel dolgokat, SAJÁT MAGADÉRT, akkor válsz autentikussá.

A spiritualitás, nagyon sok esetben, és a vallás nagyon hiteltelen. Teli vannak mindenféle rituálékkal, versekkel, lekötelezettségekkel, szabályokkal, meg ódon szavakkal. Ti meg ezt tanulmányozzátok örökké. Személyesen ismerek olyan tudósokat, akik öt, hat, hét létidőt zsinórban töltöttek el efféle tanulással, tanulmányozással. Amikor meg visszajönnek, ide, erre az oldalra, leülünk beszélgetni, belenevetek az orcájukba! (a közönségből kirobban a nevetés) Erre ők igen frusztráltak lesznek miattam, valami nagyképűségbe kezdenek  bonyolódni, igen filozofikussá, és ezoterikussá válnak – én meg kacagok, s azt mondom: „Nem vagytok hitelesek.” Erre összezavarodnak, visszarohannak, kezdik a másik létidőt. (sokan nevetnek)

Ezt csinálják, a saját spirituális farkukat üldözik, Shaumbra. Azért teszik ezt, mert azt gondolják, ezt kell tegyék. Azért teszik ezt, mert úgy gondolják... mert arra lettek rávezetve, hogy azt higgyék, muszáj ezt a tanulmányozást végezzék. Nem hitelesek. S nem is meséltem el mindent, csakugyan, csak pár extrém példát emeltem ki, mert autentikus lényem egy része nagyon extrém. (nevetés)

Mi AZ autentikusság, Shaumbra? Amikor csak önmagad adod. Na, tudom én jól, ezek a szavak közületek egy pár embernek mennyire keménynek hangzanak. Tedd meg magadért, mert örökké azt mondták neked, hogy NE tedd meg ezt magadért. Tedd meg, mert jogod van erre. Ez az autentikusság.

Beszéljünk autentikus emberekről, csak példaképpen. Drága Tóbiás barátomat autentikusnak nevezném. Megjárta a poklot, mígnem odajutott. Nagyon sok nehéz létidőn ment keresztül. És az utolsó Földön töltött életében, így szólt: „Nincs több. Nincs több – nincs több szabály. Nem teszem ezt többé a többiekért, mert kötelességemnek érzem megtenni ezt a többiekért. Többé nem tanulmányozom a szent iratokat, mert azt mondták nekem, hogy ez az mennybe vezető, odajuttató út.”

Mindaz, amiben hitt, minden, amiért oly keményen dolgozott, végül börtönbe juttatta őt, és hol volt az Ő Istene, hogy megmentse ettől. Tóbiás Istene nem volt autentikus, hiteles, egy könyvből származott. Fikció volt, amit valaki más írt. Ott ült a börtönben, ahol kinevette egy kismadár – aki Mihály arkangyal volt valójában –, aki ezt mondotta neki: „Mikor, mikor leszel Tóbiás önmagad? Mikor leszel hiteles? Mikor hagyod abba a többiek etetését, és mikor hagyod abba azt, hogy hagyod, hogy ők etessenek téged? Mikor szándékszol végre a világ legnagyszerűbb Lényének lenni? Mikor szándékszol az lenni, aki valójában vagy?”

És ismét, nagy csalódás után, Tóbiás végül megértette, mire rendeltetett, s szó szerint felszabadította saját magát – nem csak a börtön falai közül, hanem mindattól, ami távol tartotta őt a hiteles létezésétől. Lepárolta ebből a saját egyszerű igazságát. A saját egyszerű igazságát.

Azzal provokállak benneteket, vagy kérlek benneteket most, hogy ugyanezt tegyétek meg: A saját egyszerű igazságotokat. Nem egy rakás ezoterikus zsargont. Nem egy rakás üres locsogást. Semmi olyat, amivel le akarnál nyűgözni más embereket. Ne azt nézzétek, hogy a többi ember mit tud mondani rólatok, hogy felpumpáljon benneteket. Az nem hiteles. Rossz helyen történő táplálás.

Kuthumi. Nagyon hiteles. Nagyon hiteles – nem volt szüksége lenyűgöznie senkit se, nagyon független volt, a saját magában, emberszerető, szeretetteljes természetével. De mindennél jobban, az egyetlen dolog, amit el tudok mondani Kuthumiról, az az, hogy ő az összegzése annak a tanulásnak, hogy miképpen szeresd magad. Kuthumi nem narcisztikus. Nem töltött – hogy is mondjam – napot nap után a tükör előtt. Megtanulta szeretni magát. Megtanulta, hogy minden, amit csak tett bármelyik létidejében, a legnagyobb ajándék volt, amit csak adhatott magának. Az autentikus embernek ő az egyik iskolapéldája.

Amikor előkerül... hamarosan vissza fog jönni... amikor előkerül, és páran közületek szembekerültök vele, fel fogjátok ismerni, hogy valószínűleg ő az egyik leghitelesebb példa arra, hogy milyen egy autentikus személyiség. Ő az, aki. Amikor körülvesz ez az energia, nem érzed egyáltalán úgy, hogy valami el lenne véve tőled. Nem érzel semmi manipulációt, vagy átejtést. Ő az, aki. Autentikus.

Ohamah, ez a szuverén személy, autentikus. Ő a féktelenségen keresztül jelenik meg. Úgy jön át, mint egy öreg, büdös, kérges harcos (nevetnek), de ő nagyon hiteles. Ő ugyanezt a leckét tanulta meg: „Ebből semmi se számít. Semmi külső dolog. Egy szabály se, egyetlen olyan elvárás sem, amit beléd helyeztek. Ezek nem számítanak.” Ő autentikus. Nincs arra szüksége, hogy egy másik ember szeresse... mint, a tények mutatják, ezt el is vetette... nincs szüksége egy másik ember szeretetére, hogy megtalálja saját, autentikus lényét.

Mindnyájunk kedves barátja, aki nemrégiben volt itt, vendégünkként, Edgar Cayce. Nagyon hiteles, nagyon autentikus. Ó, igen, nagyon sok éven keresztül úgy élt életében, hogy folyamatos konfliktusban volt korának érájával, néhány vallásos hátterével, és avval, amit ténykedett. De örökké őszinte volt önmagával, és hiteles maradt . Mindig abban az eszenciában maradt, ami fontos volt neki – saját maga! Senki más, hanem önmaga.

Na, ez eléggé önzően hangzik, nemde? De Shaumbra, ti arra lettetek rávezetve, hogy örökké azt kell higgyétek, hogy mindenki másnak mindent meg kell tegyetek, és akkor, a végén, mindenki számára használhatatlanokká váltok, mivel kiégtetek, annyira összezavarodtatok avval, hogy kik vagytok. Az autentikus antitéziseivé váltatok. Tehát ti valójában, hosszútávon, nem csináltatok senkinek, semmi hasznosat sem, amikor örökké értük csináltatok mindent.

Edgar Cayce felfedezte, ha saját magáért teszi ezt, a SAJÁT legnagyobb igazságát – senki másét – a saját hiteles lényét hozza, akkor a channel átjön. Az információ keresztülömlik, és létre tudja hozni ezeket a csodaszép readingeket. Nagyon sok embernek segíthetett, amikor autentikus volt saját magával.

Madame Blavatsky, nagyon kedves barátom, a csodás filozófus, tanító. Autentikus volt. Az volt, aki. Imádta a társaságot, szerette a barátokat, de senkit sem akart közülük lenyűgözni. Elég jól felfogta, ki is ő. Értett hozzá, hogyan legyen autentikus.

Tudjátok, az autentikus részetek, Shaumbra, az elragadó részetek. Ez a karizmatikus részetek. Nem kell létrehozzátok ezt a karizmát, nem kell megtervezzétek, kialakítsátok. Ez természetes rész azoknak az embereknek, akik vonzódnak ehhez. Amikor hiteles vagy saját magaddal szemben, akkor ők vonzódnak ehhez. Ilyen volt Madame Blavatsky. Csodálatosan autentikus.

Jeshua... édes Jézus! (egy kis nevetés) Nagyon hiteles. Na, ez érdekes, azt mondod: „Hogyan lehetséges, hogy egy lélek-mentes lény autentikus?” Nos, ez az összes kollektív energia volt Jeshua mögött, beleértve benneteket is. Shaumbra, ti és Jeshua annyira csodálatosan részei vagytok egymásnak – ezen kedves személy mögötti kollektív energia – és ez a miértje annak, hogy miért éreztek akkora szeretetet és együttérzést ezen Lény iránt. Ez volt az autentikus részetek, amit Jeshuába helyeztetek, ezért volt hát ő autentikus. Nem próbálta meg lenyűgözni azokat, akikkel kapcsolatba került. Nem próbálta meg lenyűgözni az apostolokat. Bizonyosan nem próbálta meg elkápráztatni az egyházi vezetőket. Autentikus volt.

És, én, Saint-Germain. Autentikus vagyok. Elég autentikus vagyok ahhoz, hogy így beszéljek magamról, látjátok. Megtanultam, amíg csapdába voltam esve a kristályban, hogy milyen visszamenni oda, aki én voltam. Nem számít, hogy mit gondol rólam bárki más, és ezért – éppen ezért – szerettek! (Saint-Germain kuncog) Amikor autentikus vagy magaddal szemben, amikor megtanulsz igazán beleszeretni saját magadba, mindenki mást le fog ez nyűgözni. Látni fogják azt a tisztaságodat, amid van. Meg fogják látni az eszenciátokat.

Autentikusság az, amikor hagyod megszabadulni magad mindattól, ami hamis az életedben, ami valóban nem jelent semmit sem. És Shaumbra, a társadalom, általánosságban véve olyan hipnotikus lepel alatt van, hogy a tagjai elfelejtették, mi is fontos valójában. Igen hiteltelenné váltak, nagyon zavarodottá, mindent azért csinálva – hogy is mondjam –, hogy megússzanak valamit. Mindent úgy csinálnak, hogy éppen csak elég legyen. Mindent vagy azért csinálnak, hogy mások kedvébe járjanak, vagy, hogy elkerüljék, hogy felizgassanak másokat, saját maguk miatt – és ez igen hiteltelen.

A hitelességről beszélve, itt az idő arra, hogy megszabadítsátok magatokat néhány olyan régi kifejezéstől, amit régen az isteniségetekhez fűződő viszonyotokat jellemeztétek. A Magasabb Éneteknek nevezitek ezt. Az Igaz Éneteknek nevezitek ezt. Mi a helyzet az Hiteles Énetekkel? Mi a helyzet az Hiteles Énetekkel? Ez igazából az a nagyobb, kiterjesztett Lény, akik vagytok. Annyira erre az emberi aspektusra koncentráltatok, hogy elfeledtétek. Azzal kapcsolatban, hogy kik vagytok, nem voltatok hitelesek.

Vannak köztetek olyanok, akik ebbe a hiteltelen illúzióba ringatjátok magatokat, hogy ez a nagyszerű isteni lény, ez az arany angyal, le fog majd jönni, odaül az öletekbe, és minden egységbe kerül. Ez nem így történik meg. Semmilyen egyéb rész nincsen odakint. Mindez ott van bennetek. Épp csak nem voltatok autentikusak magatokkal szemben – emberek voltatok magatokkal  szemben. Most itt az idő... itt az idő, hogy visszatérjetek ahhoz, hogy „Mi a fontos a számotokra.” Juss vissza ahhoz, aki vagy. Juss vissza a hiteles gyökereidhez.

Mint mondottam, ez egyáltalán nem egy nagyszabású spirituális misztérium. Ez a józan ész szerint van, Shaumbra, hitelesnek lenni. Tóbiás engedelmével, a következő hónapok során, olyan szituációkat fogok nektek kidolgozni, amikben dolgozhattok ezzel, hogy megértsétek, mindenek előtt, ezen a ciklusait az életeteknek, és azt, hogy miképpen tudtok megszabadulni ezektől. Hogyan kerülheted el a lezuhanást, amikor fent vagy. Hogyan mozgasd át most a tapasztalásaidat, és ciklikus természetedet a kiterjeszkedő természetedbe, és ugyanekkor, továbbra is visszatérésben maradj. Továbbra is folytatom az emlékeztetéseteket – alvásotok közben, éber állapototokban, amíg vezetitek le innen a kocsitokat – folytatni fogom az emlékeztetéseteket, az összes olyan angyali lény támogatásával, akik veletek dolgoznak, azt fogjuk mondani: „Hiteles-e ez? Autentikus vagy-e?” Még azt szándékszom kérni tőletek, hogy tegyétek fel ezt a kérdést magatoknak. Kérdezd meg magad: „Autentikus vagyok-e?”

Lesznek páran közületek, akik bajba kerülnek ezen szavak miatt, megpróbálva kitalálni, hogy mit is jelenthetnek. Páran közületek igen filozofikussá szándékozhattok válni, ezen szavak miatt. Előjöhettek egy egész rakás – hogy is mondanátok – spirituális locsogással. Továbbra is folytatni fogjuk a visszatérítéseteket az eszenciátokhoz és a központotokhoz. Ez most az, ami fontos. Ez most fontos, annak érdekében, amit az elkövetkező pár hónap során szándékszunk végezni. Visszatérünk a hitelességhez.

Szóval, Shaumbra... ez a mai üzenet... rövid és aranyos, akár csak az energia, itt a teremben... ez a mai napi üzenet, ugyanezt hozták el mai vendégeink is, Ballardék, aki evvel komplett „Autentikus VAGYOK„ diszciplínával dolgoztak az 1930-as évek óta. És most, Shaumbra, itt az idő, hogy dolgozzatok az életeteken.

Autentikus VAGYOK, és Professzor Adamus, Saint-Germain

Fordította: Ziegler Attila

 

A Bíbor Páholy Tóbiását Geoffrey Hoppe, más néven "Cauldre" adja elő, aki a coloradoi Goldenben él. Tóbiás története a bibliai Tobit könyvéből megtalálható a Crimson Circel weboldalán (http://www.crimsoncircel.com). A Tóbiás anyagok térítés mentesen állnak a világ fénymunkásai és a Shaumbra rendelkezésére 1999 augusztusa óta, amikor Tóbiás azt mondotta az emberiségnek, hogy a pusztulás potenciáljától tovább lépett az Új Energia felé. A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik elsőkként mennek át az Új Energiába. Amint megtapasztalják az örömeit és a nehézségeit a mennybemenetel felemelkedési állapotának, avval segítik a többi embert utazásuk részleteinek megosztásával, óvva és kalauzolva őket. Több, mint ötvenezer látogató jön el minden hónapban a Crimson Circle webszájtra, hogy elolvassa a legújabb anyagokat, és megvitassák a saját tapasztalataikat.

A Bíbor Kör havonta gyűlik össze Denverben, Coloradoban, ahol Geoffrey Hoppe-n keresztül Tóbiás bemutatja a legújabb információkat. Tóbiás állítása szerint ő, és a többiek a mennnyei Bíbor Páholyból csatornáznak az emberek felé. Tóbiás szerint, leolvassák az energiáinkat, és vissza-tolmácsolják a saját információikat a számukra, tehát így láthatják az emberek magukat, ahogyan kívülről látszanak, miközben megtapasztalnak belülről. A "Shoud" a csatornázás szerves része, ahol Tóbiás félreáll, és az emberek energiája közvetlenül csatornázódik át Geoffrey Hoppe-n keresztül.

A Bíbor Kör találkozói nyitva állnak a nyilvánosság előtt. A Bíbor Kör a bőségére a nyitott szereteten keresztül tesz szert, és a Shaumbra ajándékaiból, szerte a világból.

A Bíbor Kör legvégső célja az, hogy humán kalauzolókként és tanítókként szolgálják azokat, akik a belső spirituális ébredés ösvényén járnak. Ez nem evangelizáló misszió. Nem "örömhírhozás." Inkább, a benső fény fogja odakalauzolni az embereket a bejárati ajtódba az együttérzésedért és törődésedért. Tudni fogod, mit tegyél és taníts abban a pillanatban, amikor a különleges és drágaságos ember, aki a Kardok Hídjához vezető utazásra akar épp behajózni, eljön hozzád.

Amennyiben ezt olvasva, igaznak érzed e sorokat, kapcsolódást érzel hozzájuk, valóban Shaumbra vagy. Tanító és humán kalauzoló vagy. Engedd meg az isteniség magvának benned, hogy virágba borulhasson ebben a pillanatban és mindörökké virágozhasson. Sosem vagy egyedül, az egész világon a család vesz körbe, és angyalok a körülötted lévő birodalmakban.

Kérlek terjeszd szabadon ezt a szöveget nem kereskedelmi alapon, térítésmentesen. Kérlek csatold ezt az információt egészében, beleértve ezen lábjegyzetet is. Minden egyéb felhasználás jóváhagyandó Geoffrey Hoppe-val. Lásd a kontakt oldalt a www.crimsoncircle.com oldalon.

© Copyright 2006 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403

A magyar fordítás a fordító szellemi tulajdona. Minden jog fenntartva.