TÓBIÁS ANYAGOK

Kristálytisztaság Sorozat:
11. SHOUD: Készen álltok! – Tóbiás és Metatron közreműködésével, Geoffrey Hoppe közvetítésében

Elhangzott a Bíbor Körben
2006. június 3-án
www.crimsoncircle.comÉs ez így van, kedves Shaumbra, amint ismét összegyűltünk ezen a biztonságos és megszentelt helyen, egybegyűjtve most a Föld összes Shaumbrájának energiáit. Egybegyűjtve mindannyiunk energiáját a Bíbor Páholyból és az Ark Rendjéből, akik támogatnak és szeretnek benneteket, és itt vannak, hogy részt vegyenek veletek ebben az egész energiamozgatásban. És micsoda megtiszteltetés számomra, Tóbiás számára, hogy visszatérhetek elfoglalni az engem jogosan megillető bárszéket! (nevetés, Tóbiás kuncog).

Amint azt valószínűleg észrevehettétek, együtt dolgozunk veletek megosztva ezt a fajta shoudolást és channelezést... stb. néha Saint-Germainnel, néha Kuthumival – aki rövidesen vissza fog térni, néha Ohama energiái jönnek át, néha Quan Yin energiája jön át... de örökösen, örökösen a Shaumbra energiája.

Valamelyik nap Cauldre hangosan kimondta egyik szeretettjének, hogy olyan érzése van, mintha sírnia kellene, egy túlterhelő energia átjövetelét érzékelte. Nem szomorúságot, hanem egyfajta sírást. Nagyon összezavarta ez az érzés, tűnődött rajta honnan jöhet, azon gondolkodott, hogy ki kellene mennie és hagynia, hogy pár könnycsepp legördüljön a szeméből.

Rá akartunk mutatni neki és nektek, hogy ez a fajta sírásérzés, ami mély és alapvető érzést okozott, tőlünk eredt. Saint-Germaintől és Kuthumitől, valamint Quan Yintől és Kuntártól eredt, mindazoktól érkezett, akik veletek dolgoztak az elmúlt hat év során. Ez a mi túláradó érzésünk és köszönetmondásunk azért a munkáért, amit végeztek, tudván azt, hogy milyen messzire eljutottatok, tudván azt, hogy micsoda nehézségeket kellet kiállnotok eközben, a legnehezebb kihívások közül, amik felmerülhettek. De Shaumbra, a megállapodás szerint mentetek át azokon a csalódásokon, amiken átjöttetek az időn és téren keresztül, át ide most a Földre, hogy itt legyetek ezért a folyamatért, amin személyesen mentek keresztül, és hogy itt legyetek a többi ember számára.

Minden nap, szó szerint, hívások millióit kapjuk – ti ezeket imáknak nevezitek –, amit hallunk a fátyol innenső oldalán. Megsebesült emberek; kétségbeesett emberek; emberek, aki elvesztek és csapdába kerültek, és nem ismerik a kiutat onnan; emberek, aki szenvednek a fizikai testeikben; szenvednek anyagilag és érzelmileg – és elveszettek. Emberek, aki ismerni akarják Istent – a nagy „I”-s autentikus Istent –, nem azt az Istent, aki valami könyvben van, nem a távoli és ítélkező Istent, hanem a mindennapi életük Istenét. És ők oly magányosak. Oly magányosak.

Valószínűleg a legnagyobb hányada ezeknek az imáknak és hívásoknak, amit minden nap kapunk, a földön lévő magányos lelkektől erednek. Magányosak nemcsak egy másik ember társasága miatt, hanem Isten társasága és saját maguk társasága miatt is. És mi folyamatosan kapjuk ezeket a hívásokat, újra és újra.

A leplek és a hitrendszerek miatt nehéz számunkra keresztül jönni és szólni hozzájuk. Nem valószínű, hogy úgy gondolják, hogy képesek szólni az angyalokhoz vagy a nem fizikai lényekhez. Nem biztosak abban, hogy kiben vagy miben bízzanak, tehát számunkra nagyon kevés a lehetőség, hogy bármi mást tegyünk értük, minthogy áldásainkat és szeretetünket küldjük számukra. De oly gyakran ezek az áldások és szeretet észrevétlen marad számukra.

Szóval itt az idő, Shaumbra, emberek, tanítók, SZÁMOTOKRA elkezdeni a szolgálatotokat, munkátokat, szereteteteket és szenvedélyeteket – nevezzétek ezt akárhogyan is. Itt az idő elkezdeni ezt. Ezidáig hét évet töltöttünk el együtt keresztülmenve egy olyan folyamaton mindnyájatokkal, amin a többi ember is át fog menni... valószínűleg nem olyan mélyen, nem olyan nehezen, mint amin ti mentetek keresztül. Együtt mentünk át ezen a folyamataitokon, és most nagyon-nagyon sokan fognak követni bennünket.

Ez ez ennek a sorozatnak az utolsó Shoudja, a Kristálytisztaság Sorozatának. Nem lesz 12. Shoud. Ma befejezzük ezt a sorozatot, és akkor, amikor összegyűltünk a jövő hónapban a szokásos éves Shaumbra Konferenciára (a 2006-os Nyárközép Új Energia Konferenciára utal ezzel), egy különleges kiegészítést adunk, egy nagyon speciális channel- és Shoud-sorozatot, ami végül a Kristálytisztaság Sorozat részévé fog válni, de mégis egy kiegészítés lesz vagy egy függeléke a sorozatnak. Hozzáférhetővé akarjuk tenni az egész Shaumbra számára, tehát azt kérnénk technikailag és másképpen, hogy ez legyen hozzáférhető – mindegyike ezeknek a Shoudoknak, minden nap az egész Shaumbra számára, élőben, on-line, és azután olyan hamarosan, ahogyan csak lehet, hozzáférhetővé tenni azoknak, akik le akarják ezt tölteni és később akarják átnézni.

Kuthumi, Saint-Germain és én, Tóbiás átveszünk veletek olyan valamit, amire nagyon hosszú ideig vártunk. Ez lesz a Kristálytisztaság Sorozat tetején a hab, de az összes Shoudnak a tetejére is ez lesz a hab, amit idáig együtt vettünk át. Ez egy bizonyos értelemben, egyfajta új kezdet lesz. Ez egy átmeneti rituálé lesz a Shaumbra számára, szóval mi ez a tervünk veletek. Már meg is szerveztük ezt a mi oldalunkon. Kuthumi különleges visszatérését tervezzünk erre az eseményre.

Szóval Shaumbra, a Kristálytisztaság Sorozat 11. Shoudja. Egy nagyon különleges vendéget hívtunk ma, egy nagyon különleges vendéget, akinek nagyon dinamikus jelenléte volt itt 2002 áprilisában. Ez egy NÉGYES és egy másik NÉGYES (a hallgatók nevetnek, amint Tóbiás viccesen idézi David McMaster bevezetőjét), és ez NÉGY éve volt és KÉT hónapja (többen nevetnek ezen), mióta ez az entitás itt járt látogatóban, ahogyan ez az entitás ma is eljön látogatóba. Tehát üdvözöljétek ma Hangunknak a Szellemben energiáját, Metatront.

Közületek sokan éreztétek – hogy is mondjam –, amint föláll a szőr a karotokon, talán ahogy a tarkótokon feláll a szőr, amint elkezdtük behozni ezt az energiát. Négy évvel és két hónappal ezelőtt, Metatron feltett nektek egy kérdést: „Készen álltok? Készen álltok?”

És ma Metatron érkezik ide, és Metatron szól mindegyikőtökhöz egyenként, mivel ez a ti hangotok is. Metatron egy entitás – egy kollektív energia. Metatron belőletek is áll. Ez a ti Autentikus Énetek, a ti Istenénetek. És Metatron eljön ma, hogy velünk dolgozzon ebben a Shoudban, a Shoudban, ahol lezárjuk a Kristálytisztaság Sorozatot. Ahelyett hogy kérdezne, Metatron ma kijelent, és azt mondja: „Készen álltok. Készen álltok.”

És ha nem... (a közönség nevet), és ha nem álltok készen Shaumbra... és ki fogjuk kerülni az összes szűrőt, amit Cauldre esetleg elénk rakhat itt (többen is nevetnek), amennyiben nem álltok készen, valószínűleg itt az idő számotokra, hogy találjatok egy másféle csoportot. Valószínűleg itt az ideje, hogy máshol keressétek a válaszokat. Valószínűleg itt az ideje, hogy elmenjetek valahová, és más emberekkel dolgozzatok, és más angyalokkal, akik továbbviszik a folyamatot veletek, továbbra is segítenek nektek, folytatják a munkát a dolgaitokon keresztül, mivel innentől kezdve a Bíbor Kör és a Shaumbra nem szándékozik erre a fajta energiára koncentrálni.

Kész VAGYTOK. Megvan minden eszközötök. Az összes szavatok és az összes energiátok. Innentől az igazi tanítók birodalmaiba lépünk tovább. Következő sorozatunk, ami augusztusban kezdődik, ami egy NYOLCAS hónapban van, egy NYOLCAS évben (nevetés), amit Tanítói Sorozatnak fogunk hívni, és mindannyiatokkal dolgozni fogunk (a közönség örül és tapsol), és most mit kezdtek azzal, amit tanultatok és amit elvégeztetek saját magatokon ezalatt a HÉT év alatt (nevetnek, amint Tóbiás továbbra is hangsúlyozza a számokat), és végzitek a tanítást, amiért ideérkeztetek, hogy megtanítsátok.

Időn és téren keresztül érkeztetek ide. Semmi sem igaz abból, amit gondoltok ezekről. Amin keresztülmentetek ezeknek az éveknek során, az mind előkészület volt. Igazából ez nem rólatok szólt. Nem rólatok szólt.

Metatron energiájával fogok dolgozni, hogy teljesen közvetlenül és világosan érthetően tegyem ezt. Nem kellett itt legyetek erre a létidőre. Ti gondoltátok ezt. Ti gondoltátok, hogy ez a karmátok. Úgy gondoltátok, hogy felelősek vagytok másokért. Úgy gondoltátok, hogy meg kell tanulnotok dolgokat. Hát, nem. Ez egy illúzió volt. Ez igazán illúzió volt. Egy nagyon-nagyon valós és egy nagyon átható illúzió, de ez egy illúzió volt. Csakúgy mint én... (néhányan felnevetnek) Nem kellett, hogy visszatérjek, és nektek sem kellett.

Ha emlékeztek arra a pillanatra, ahogy körbeültünk a Villában, és beszélgettünk erről és azt mondtátok: „nem kell, hogy visszatérjek a Földre. Nem kell, hogy ott legyek. Mindenen keresztülmentem. Elértem a saját megvilágosodásomat. Teljesen keresztülmentem a mennybemenetelemen a Földön, más időben, már helyen, de azt fogom választani, hogy visszatérek az egyik legdinamikusabb, mégis az egyik legnehezebb idejében a Földnek. Azt fogom választani, hogy visszatérek és eljátszom egy szerepet. Azt fogom tetetni, hogy nehézségeim vannak. Azt fogom tetetni, hogy karmám van. Azt fogom tetetni, hogy küszködöm a pénzzel. Azt fogom tetetni, hogy párkapcsolati problémáim vannak. Úgy fogom tenni ezt, hogy tanulhassak a Föld osztálytermében, a legmélyebb szinteken tanulhassam, hogy milyen keresztülmenni ezeken a dolgokon az Új Energiába való átmenet során a Földön. Oda fogok menni, hogy kifejlesszem az empátiámat és együttérzésemet a többi ember iránt. Oda fogok menni, mint egy új és egy másfajta tanító – nem a teória tanítójaként, nem valamiféle tünékeny tudomány tanítójaként –, hanem az Élet tanítójaként.” Ezért vagytok itt.

Ha emlékszel egy pillanatra arra, hogy te és én, Saint-Germain, Kuthumi, Shaumbra, ott ültünk körben a Villában és beszélgettünk erről a létidőtökről, a létidőről, amelybe nem volt igazán szükséges visszatérnetek, és ti emlékeztek arra, amikor kértetek engem, hogy emlékeztesselek benneteket, miért is vagytok valójában itt, és emlékeztek, amikor azt mondtátok: „Na Tóbiás, még ha én nem is hiszek benned, még ha nem is hiszem azt, hogy nekem nem kellene itt lennem a Földön ebben a létidőben, még ha úgy is gondolom, hogy valaki mással beszéltél, kérlek, emlékeztess újra és újra. Kérlek, emlékeztess arra, hogy ki is vagyok valójában.”

Mivel mi mindketten tudjuk azt, hogy nagyon könnyű megfenekleni ebben a dologban a Földön. Nagyon könnyű, hogy kételyek merüljenek fel, nagyon könnyű ezt a játékot áldozatként játszani, könnyű a számotokra, nagyszerű angyaloknak elveszni a Földnek ebben az egész energiájában és ebben a leplében, de ha hallod vagy olvasod ezeket a szavakat, nem kell, hogy itt legyél. Ti szenteltétek magatokat a szellemnek erre a legvégső szolgálatára, azoknak a szeretteiteknek, akiket ismertetek más létidőkben, ennek szenteltétek magatokat a Bíbor Páholy iránti szeretetből, amelynek részei vagytok, hogy vissza gyertek ide és szerepet játszatok, hogy keresztülmentek ezeken a dolgokon, amelyek, igen, nagyon valósak voltak. Néhányotoknak félelmei vannak, fizikálisak és érzelmiek, hogy bebizonyítsátok ezt. De én azt akarom, hogy emlékezz, nem kell, hogy itt legyél.

Az egyik nagyon-nagyon korai leckénkben az egész világ Shaumbrájának azt mondtam: „Már mennybe is mentetek.” Úgy tűnik, hogy ez korszakokkal ezelőtt történt. Ez az egyik első leckében volt a legelső sorozatban. Már mennybe is mentetek. Emlékeztető volt ez már akkor is. Közületek nagyon sokan elfeledtétek ezt. Számosan közületek úgy gondoltátok, hogy a mellettetek ülőhöz szólok. Sokan közületek úgy gondoltátok, hogy ez valamiféle... valószínűleg egy ezoterikus koncepció. Néhányotok szó szerint úgy döntött, hogy elfeledi ezt, amit sok sok évvel ezelőtt mondtam.

Már mennybe is mentetek. Most csak visszajöttetek... visszajöttetek, hogy kifejlesszétek ezt az empátiát és együttérzést, és kifejlesszétek a saját eszközkészleteteket, hogy továbbhaladjatok, mint tanítók. Nem kell, hogy itt legyetek. Mit gondoltok, miért akarunk néha sírni? Mit gondoltok, miért olyan mélyek az érzelmeink?

Tehát a mai nap egy csodálatos nap, hogy eltakarítsuk azokat a régi koncepciókat, hogy mit gondoltatok arról, miért voltatok itt. Ez az az idő, amikor elseperjük azokat a régi leckéket, amiket ti adtatok saját magatoknak. Nem azok vagytok, amit gondoltok magatokról. A Bíbor Páholy részei vagytok. Most itt vagytok a Földön, mint egy emberi tanító, hogy segítsetek válaszolni azokra a hívásokra, amelyek millió és millió embertől érkeznek, és akiknek minden nap segítségre van szükségük.

Sebességet fogunk váltani a Bíbor Körrel, különösképpen a mai nap után, új fokozatba kapcsolunk. Az alapozó munka és az alapok elkészültek általatok és általunk erről az oldalról, dolgokkal, amit esetleg észre sem vettetek vagy beleegyeztetek volna.

Az az új Bíbor Kör Energiatársaság kifejlesztése – ez nem a pénzről szól. Ez arról szól, hogy összehozni a Shaumbrát, a Tanítókat – együvé. A Bíbor Kör Energiatársaság valójában a Shaumbra Egyetem. Ez a Tanítók társasága. Ez a mód a Shaumbra számára, hogy tanítsa és bátorítsa egymást, még akkor is, ha már most is tanítotok. Ó, igen, aláhúznám ezt: ti VAGYTOK azok, akik most is tanítotok. Ti kértetek meg arra, hogy ezt mondjam nektek. Nem további feldolgozások miatt vagytok itt, további szavakért arról – hogy is mondjam – hogyan kezeljétek a dolgokat. Ezek most a birtokotokban vannak. Innentől ez már máshogyan van. Ti FOGTOK tanítani. Ezért jöttetek ide, ez a miértje annak, hogy felvállaltátok a legnehezebb kihívásokat, holott nem kellett volna visszajönnötök a Földre, amikor ott ültetek és találkoztatok a legnagyobb angyalokkal – te egy vagy közülük, az Ark Rendjében és a Bíbor Páholyban, amikor te a többi birodalmakban a spirituális családod képviselője vagy, nem kellett visszagyere ide, de mégis megtetted. Ez egy áldozat. Ez a szeretet. Ez őrület! (a közönség felnevet, Tóbiás kuncog) Figyeld meg, én nem jöttem vissza! (többen is nevetnek) A barátomon keresztül beszélek.

Szóval Shaumbra, elhoztuk ma Metatron energiáját. Az elmúlt évben a Kristálytisztaságról beszéltünk. Beszéltünk arról, ahogyan az emberek táplálkoznak, honnan szerzik az energiájukat, hogy szereznek energiát a többi embertől, hogyan élteti őket a dráma. Az emberek addikciókból táplálkoznak – drogokból, szexből és egy csomó minden másból. Mindenféle más helyekről szerzik az energiájukat.

Ó, igen, a Földön most energiaválság Van. Válság van, de ez nem az autóitok üzemanyagának válsága, vagy az otthonaitok fűtésének a válsága. Ez a lopásról szól, a régi energia megrontásáról és csűrcsavarásáról. És vannak olyanok, aki azt nézik, hogy ebből minél többet szerezzenek, amennyit csak lehet. Valószínűleg ők pénzből táplálkoznak. Valószínűleg ők a mások szenvedéséből táplálkoznak. Sokan, sokan, amint azt mondottam, az áldozat szerepének eljátszásából táplálkoznak. Az áldozat. Az áldozat a legnagyobb kizsákmányolója az energiának, mivel őket mások megsajnálják ezért. Ők az áldozatok. Mit gondoltok, hogy táplálkoznak? Folytatással, állandósítással.

Ha megnézitek, hogy mik az áldozatnak a sablonjai... és az elkövetkezendő sorozatban ebbe megyünk mélyebben bele, a Tanítói Sorozatban arról fogunk beszélni, ahogyan az emberek kezelik a sablonjaikat. Ha megfigyeled az áldozat sablonját, ők nem egyszerűen csak áldozatok. Mindennap áldozatok ők, és amikor a régi áldozatsztori nem eljátszható, nem adnak nekik elég energiát, ismét áldozattá válnak – egy bűncselekmény áldozatává, valamilyen baleset áldozatává, egy céges elbocsátás áldozatává. Örökké megtalálják a módját, hogyan maradjanak meg az áldozat energiájában.

Erre mi a Tanítói Sorozatban kívánunk figyelmet fordítani, odaadni azokat az eszközöket, amelyek segítenek megszabadulni ezektől, mivel Shaumbra, tanítókként azokkal fogtok foglalkozni, akik valóban, igazából előre akarnak haladni. Nem fogtok arra törekedni, hogy kimenjetek és megpróbáljátok felébreszteni azokat, akik aludni akarnak még. Nem próbáltok meg senkit sem átalakítani, aki szereti azt a játékot, amit játszik, nem számít, hogy mennyire nyomorultnak gondolják ők saját magukat. Ez nem az átalakításról szól. Ez arról szól, hogy válaszoltok az emberek millióinak minden nap elhangzó imáira.

Mi valamivel több mint egy százezres kis csoport vagyunk, egy kis csoport, mely millió és millió kérést kezel naponta. De ezek azok az emberek, akik eredetiek és kreatívok. Ők valóban változtatni akarnak az életükön, arra változtatni, amit ti már egy másik létidőtökben már megtapasztaltatok, vagy a létidők között. A változás, ami kihúzott benneteket a régi emberi ciklusok megfeneklett állapotából, a megvilágosodásba és felemelkedésbe. Látjátok, már meg is csináltátok. Már keresztül is mentetek ezen. Elő vagytok erre készülve, készen vagytok, hogy tanítók legyetek.

Az utolsó sorozatban, a Kristálytisztaság Sorozatban sokat beszéltünk a leválásról: hagytátok elmenni a régi utakat, hálózatokat, sablonokat, azokat a módokat, ahogyan kapcsolatban voltatok a többiekkel. Van egy olyan mondás, hogy minden egy. Minden össze van kapcsolva mindennel. Van igazság abban is, hogy a fák kapcsolatban vannak az éggel. Az égbolt kapcsolatban van a vízzel, és a víz kapcsolatban van minden emberrel, és minden ember kapcsolatban van az összes többivel. Egy pontig ez igaz, de legvégül a megvilágosodott, az egyszerű ember hagyja elmenni a kapcsolódásokat. Felismerik, hogy szuverének és nincs szükségük arra, hogy ez a kapcsolatuk meglegyen és – hogy is mondjam –, a Szellem Kegyelmében legyenek.

Ez egy régi hitrendszer, hogy mindennel kapcsolatban kellett legyetek, hogy részei legyetek ezeknek a nagy egységnek, és ez idáig igaz is volt. Legvégül a Mesterek, a megvilágosodottak mindezt elengedték. Hagyták elmenni. Felismerték, hogy szuverének, ők szintén istenek. Nincs szükségük semmire a külvilágból, hogy fenntartsák önmagukat. Teljesek és egészek. Jegyezzétek meg jól e szavakat – teljesek és egészek.

Na, még mindig páran közületek nem hiszitek ezt el. Még mindig azt hiszitek, hogy valószínűleg nagyon szoros közelségben vagytok az egésszel, valamennyire teljesek vagytok, de még mindig küzdenetek kell, hogy elérjétek ezt az utolsó darabkákat. Ma ennek vége van. Nincs több utolsó darab. Megkaptátok. Innentől szokjatok ehhez hozzá. Innentől tovább fogtok haladni.

Beszéltünk a többi emberről való leválásról; a leválásról az emberiségről, alapvetően és minden módon a „Mezőről” való leválásról. A „Mező” terminust az otthonon kívüli energiaforrás megnevezésére használtunk, a Tűz Függönyén kívül – vagy ezen az oldalon. A Mező nem köthető semmilyen konkrét helyhez. A Mezőt nem lehet megmérni semmilyen emberi mértékegység-rendszer szerint, de ez volt minden energiának az általános forrása. Minden és mindenki legvégső soron visszakapcsolta saját energiáit a Mezőhöz.

Voltunk oly bátrak... és merészek – ti voltatok oly bátrak és merészek ebben az utolsó sorozatban, hogy azt mondjátok, „hogy még a Mezőről is leváltok”. Még ezt is elengedtétek. Egy kicsit ijesztő. Na, ha kimentél innen, és megpróbáltál egy átlagos emberhez szólni az utcán, és meséltél neki arról, hogy leváltál; elmesélted azt, hogy többé nem éltet téged az összes többi dolog; mesélted neki, hogy már mennybe is mentél – biztosan úgy gondota, hogy megőrültél! De Shaumbra, végzett munkádban eljutottál arra a fokra, amikor érted már, hogy mindez mit jelent. Érted azt, hogy mindez ott rejlik benned, már ott is van. Végig kellett vegyétek ezeket a „leckéket”, hogy igazán megértsétek, hogy gondolkodik a többi ember, hogy működik és hogyan érez. Le kellett ereszkedjetek oda, ahol vannak, vagy ugyanarra a játszótérre, mint ahol ők játszanak. Meg kellett tapasztaljátok ugyanazokat a lepleket és ugyanazokat a kihívásokat, hitrendszereket, hogy megértsétek min mennek keresztül. Nagyon nehéz az emberi tudatosság élvonalában haladni – tanítónak lenni – anélkül, hogy keresztülmennél ugyanazokon a tapasztalatokon, mint amin ők is.

Metatron és én ezt kihangsúlyoznánk ma... ismétlem, ez rajtatok áll, ez a ti döntésetek, hogy veszitek ezt magatokra... Nem kell itt lennetek ebben a létidőben. Nem kell, hogy karmátok legyen. Nem volt egy ellenőrizhetetlen vonzerő, mely visszarántott ide benneteket, önként jöttetek.

Most már hét sorozaton vagytok túl, túl vagytok egy sor személyes szituációtokon – legyen ennek most vége. Gyerünk tovább, lépjünk túl ezen. Ez az, amit beállítottatok. Ez az, amire kértetek minket, hogy beszéljünk róla. Néhányotoknak ez még egy kis nehézséget okoz. Egyik lábbal bent akartok maradni, másikkal kilépni. Azt mondjátok: igen, tanító vagyok, de még mindig ember, akinek még mindig ezek a dolgai és problémái vannak. Ezek nem lesznek.

Mostantól a Shaumbra Nyárközép Konferenciáig terjedő időszakban ezen fogunk veletek dolgozni, segíteni fogunk munkákkal azon, hogy emlékezzetek erre, hogy keresztüljussatok a legvastagabb korlátokon is, amelyek most megelőzik azt, hogy teljesen, teljesen megemésszétek ezt a koncepciót: nem kell itt lennetek. Elértétek megvilágosodásotokat és már egy ideje mennybe mentetek. Csupán önkéntesnek jelentkeztetek erre az extra szolgálatra most itt a Földön.

Itt az idő, hogy az Új Föld gondnokai és tanítói előlépjenek. Azért, hogy így tegyetek, van egy utolsó leválási rész még, valami, ami nagyon közeli és kedves a számotokra, valami, amit nagyon közelinek éreztek, nagyon kötődtök ehhez, amit olyan közelinek éreztek, mint a bal vagy a jobb kezeteket: az elmúlt életeitek. Shaumbra, hadd menjenek ezek. Az elmúlt életek a New Age hívószavai. Az elmúlt életek nem azok, mint amit gondoltok róluk. Nem vagytok mások az elmúlt életeitek számára, mint amik ti vagytok a gyermekeiteknek. Nem vagytok mások az elmúlt életeitek számára, mint amik ti vagytok a szüleiteknek. Igen, van egy közös energia köztetek, de ti nem vagytok az előző életeitek. Az egyik, a legnagyobb és a legutolsó korlátok közül az, amin keresztül kell mennünk ebben a munkában, amit együtt végeztünk, az elmúlt életekbe való kapaszkodás elengedése.

Nincs inkarnáció. Nincs. Nincs abban az értelemben, ahogy a társadalmatok értelmezi ezt. Úgy gondoljátok, hogy újra és újra vissza kell gyertek talán egy kicsit fejlődni itt, egy kicsit változni ott. Ez nem igaz. Nem vagytok többek az elmúlt életeitek számára, mint amik ti vagytok a kutyátok számára, és amik ti vagytok a házaitok számára. Vannak közös dolgok, de... nehéz ezt körül írni, de – onnan, amit a lélek nézőpontjának hívhatnánk – nincsenek előrehaladások a létidőkben. Nincsenek. Lelketek különböző tapasztalásokat próbált ki – de azok nem ti vagytok. Nem vagytok a 2000 évvel vagy 10000 évvel ezelőtti, vagy akár az atlantiszi létidők lineáris fejlődésének végtermékei. Létezik egy közös energetikai kapcsolódás, de nem ti vagytok az elmúlt életeitek.

Az új megértésnek azon fokára jutottatok el, ahol fel fogjátok ismerni, hogy nincsenek elmúlt életek. Nincsenek elkövetkező életek. Ebben a létidőben vagytok azok, akik. Ez a létidő, amit épp most tapasztaltok meg, nagyon egyedi és nagyon különleges. Ez nem a múlt betetőzése. Habár vannak összetevők, amiket a múltban megtanultatok, de nem kalauzol többé benneteket a múlt.

A reinkarnáció koncepciója, ahogyan az a köztudatban szerepel, csalóka, egészen megtévesztő. Ti EZ a létidő vagytok – ez a létidő speciális, ahogyan azt az előbb mondottuk. Ez egy nagyon, nagyon különleges létidő. Ez egy rendkívüli idő, amikor a lélekenergiátok lehozta önmagát emberi formába, és ekkor az összes többi is belép az emberi létidőtökbe. Az összes többi elméleti létidőtök nem ugyanez. Ez nem az a kapcsolat, ami a lélek és az ember között van. A lélek lényegében kialakított egy energiát egy elmúlt létidőben, és akkor hagyta elmenni, önálló szabadsággal ruházta fel, saját képességgel, hogy elmenjen és cselekedjen. De a kapcsolat eredetileg igen laza volt, és ahogy mondanátok, nem volt valós vagy spirituális.

Ez a létidő, amiben megtestesültetek, NAGYON speciális. A kapcsolat a lélek és az ember között örökké fennállt. A kapcsolat nagyon erős. Bizonyos értelembe véve ez van mindenütt, mind ugyanaz. Ez csak egy illúzió, hogy az isteni, a lélekén nincs most itt.

Azt fogjuk kérni tőletek, hogy az előttetek álló, nagyjából egy hónapban eresszétek el a reinkarnáció teljes koncepcióját. Nem egy másik kulturális vagy vallási, filozófiai vagy hitrendszerről beszélünk, hogy egyszer éltek, meghaltok és utána megítélnek benneteket. Határozottan nem erről van szó. Hanem arról, hogy a lelketek megtestesül most ebben a fizikai tapasztalásban, amiben most vagytok, és soha többé nem fogja ugyanezt megtapasztalni. Sosem lesz ugyanilyen létidőtök. Ez nagyon, nagyon különleges, és a következő találkozásunkon részletesen is ki fogjuk ezt fejteni.

Azt kérnénk tőletek, hogy eresszétek el a reinkarnáció koncepcióját. Ez csak egy inkarnált létezés. Nem újra, és újra, és újra ismétlődő lét. Nem ciklusoknak a sorozata. Nem egy csapda vagy körhinta. A száz évvel, az ezer évvel ezelőtti múlt egyáltalán nem ti vagytok – egyáltalán nem ti vagytok. És bizonyos értelemben egyáltalán nem is számít. Ez nem fontos. A közfelfogás szerinti reinkarnáció egész koncepciója teljesen lényegtelen a most éppen itt ülő emberek számára és a tanítóknak, akiknek dolguk van. Nem számít. Nem vagytok az elmúlt életeitek – hála istennek! (Tóbiás kuncog) Ti vagytok TI.

A világ hív benneteket, szó szerint tanítókért kiált. A világ eljutott oda, ahol már nem bízik semmiben sem, ez az egyik legnagyobb energia, amivel nektek tanítókként kell foglalkozni. Nem bízik az emberiség a kormányokban. Nem bíznak az egyházakban. Bennetek sem fognak bízni elsőre, s legfőképpen nem bíznak saját magukban. Ez lesz a legnagyobb korlátotok, tanítók, kialakítani ezt a bizalmat és kapcsolatot. A legnagyobb korlát. Idáig ez jutott nekik (ezzel etették meg őket). Még mindig ebben léteznek. Az emberek még mindig energiát lopnak, egymástól lopják el.

Tehát, amikor felbukkantok a színen ti, az angyal, akik vagytok, akik válaszképpen megjelentek magányosságukra és imáikra, ők még mindig bizalmatlanok lesznek. Nem fogják érteni, hogy kerültetek oda, nem fogják felfogni, kik vagytok ti. Ez a nyomós oka annak, miért adtátok magatoknak ezen létidőt – ezt a földi megtestesülést –, átvenni rengeteg leckét, átélni számtalan kihívást, nehézséget az életetekben. Tehát, amikor egy másik ember előtt álltok, megérezhetik ezt az energiát. Érezhetik a kapcsolatot. Tudni fogják, mennyi átsírt éjszakátok volt, mennyi párkapcsolati problémátok volt, mennyit kételkedtetek önmagatokban. Érezni fogják ezt, képesek lesztek rövid idő alatt kapcsolatot kialakítani velük. Végtelen bizalom és kötelék alakul ki köztetek. Jól fog ez szolgálni benneteket a tanítói munkátok során.

A világnak most van szüksége az Új Energia tanítóira és gondnokaira az Új Energia számára. Nagyon, nagyon kevés ember fogja fel, mit jelent ez a szó: Új Energia. Valakinek tanítania kell ezt, valakinek intéznie kell ezt. Nem régiben valaki azt mondta nekünk, hogy „nincsen olyan, hogy Új Energia, ez csak energia.” Ez nagyon nagy tévedés, nagy tévedés. Egészen ezidáig „csak energia” volt, és csak a formáját, az alakját és a nevét változtatgatta. De az elmúlt néhány év során be lett vezetve az Új Energia.

Az Új Energia nem azt jelenti, hogy a régi vagy előző energia változtatja az alakját, formáját vagy energetikai arányait. Amint azt nagyon régen mondottuk már, volt egy bizonyos mértékű és nagyon meghatározott, de hatalmas léptékű energia, ami veletek együtt érkezett ide az Otthonból, és amivel ti azóta játszottatok. Véges számú homokszem volt a homokozótokban. Igen, ez csak homok volt. De azután valami történt. Azután látszólagosan a semmiből lett új homok teremtve. Ez egy hasonlat az Új Energiára. Új Energia lett teremtve, nem a Régi Energiából, nem az Otthonról hozottból, hanem első alkalommal lett teremtve a Teremtők által, általatok.

Szóval, az Új Energia különbözik a Régi Energiától. Ez nem ugyanaz a régi program. Nem ugyanaz a rezonanciája, nincs rezgése, nem úgy működik, mint a régi. Azon emberek számára, akik még mindig azt hiszik, hogy az Új Energia csupán egy új név a Régi Energiára, nagy meglepetés vár. Ez nem ugyanúgy működik. Nagyon nehéznek fogják találni a hozzáférést az Új Energiához munkájuk során, mert még mindig ugyanúgy van beállítva az elméjük, hogy ez ugyanaz a régi energia. Pedig ez nem az.

Valószínűleg nem is kéne Új Energiának nevezzük. Talán van egy jobb név, mert ez másmilyen. Másképpen működik, másképpen dolgozik. Ez egy teljesen más eszközkészlet, és ez itt van. A világnak hozzá kell ennek a használatához szoknia. Ehhez szükség van gondnokokra, tanítókra, és ezek ti vagytok.

Néhányan közületek különösen az Új Energiával fogtok foglalkozni: mennyire másképp működik ez; hogy változtatja meg az összes jellemzőjét és áramlását; miképpen változtatja meg a végeredményét; mennyire teljesen másak a sablonjai, mert bizonyos értelemben azt mondtátok volna a Régi Energiában, hogy abban egyáltalán nincsenek sablonok. Teljesen más, mint a vibráció vagy a Régi Energia. Szóval a világnak szüksége van – az emberiségnek szüksége van – azokra, akik ezt tanítani fogják.

Azok, akik kimennek és ezt tanítják, és akik az Új Energia gondnokai, számíthatnak a kiszámíthatatlanra. Megértendő az, hogy örökké lesznek meglepetések. Megértendő, hogy amikor megpróbáljátok számszerűsíteni az Új Energia működési módját, az a számszerűsítés akár már a következő nap sem lesz igaz. Annyira hozzászoktatok ahhoz, hogy a Régi Energiának nagyon specifikus, szigorú sablonjai vannak, és ha egy bizonyos módot egy napon ehhez mértek, akkor a következő napon ugyanaz a mérési eljárás érvényes lesz. Az Új Energia nem így működik, hála Istennek. Az Új Energia teljesen más. Tehát könyveket fogtok erről írni, páran közületek.

A világnak most a Föld gondnokaira és tanítóira van szüksége – jobban, mint eddig valaha –, a Földről, Gaiáról. De a Föld felfogása egy picit másabb és új módú. Gaia egy Szellem, közösség. Gaia támogatja a fizikai folyamatokat a Földön. Gaia, saját jogán, erős és képes gondoskodni önmagáról. Amint azt láttátok volt, képes megtisztulni egy viharral vagy egy vulkánkitöréssel vagy egy földrengéssel. Nagyon sokféle módon képes megváltozni. Gaiának nem az a szándéka, hogy letakarítsa testéről az emberiséget. Gaiának az a szándéka, hogy itt legyen, támogassa a Régi Föld munkáját, és ugyanúgy jelen legyen az Új Földként is.

A Földön élő emberek száma elérte azt a telítettségi pontot, ahol Gaia még támogatni képes őket úgy, ahogy eddig tette. Különösen ahogyan most vaktában, valószínűleg ostobán rongálják az összes nagyszabású dolgot, ami megvédi és élteti őket; rongálják az atmoszférát, rongálják a hőmérsékleti szinteket a Földön; rongálják az ökológiai egyensúlyt.

Most páran aggódtok amiatt, „hogy fog ezzel Gaia elbánni”? Nos, Gaia egész jól fogja ezt kezelni – inkább az a kérdés, hogy fogják ezt az emberek kezelni! Gaiának megvan az összes képessége, hogy megújítsa önmagát, de ezt nem úgy akarja megtenni, hogy emberek életeinek ezreibe vagy millióiba kerüljön. Tehát Gaia most azt kéri az emberiségtől, jusson el a tudatosság egy új fokára, még ha az új típusú ökológiai tudatosság másmilyen is, mint ami most itt van. Egy új típusú Zöld... és ne is hívjuk ezt Zöldnek – hívjuk ezt inkább Aranynak... az új típusú megértését, hogy Gaia hogy képes megújítani önmagát. Az emberiségnek szüksége van a Föld új ökológiájának tanítóira és gondnokaira.

Nagyon sok csoport végzett csodálatos munkát ezzel kapcsolatosan, akik elkötelezettek, akik annak szentelték magunkat, hogy a Föld ökoszisztémáját megőrizzék, de még nekik is hiányos a megértésük arról, mi folyik itt. Nem értik az Új Energiát. Legalább annyi drámát csinálnak, mint amennyi ellen küzdenek. Valamiféle jót-cselekvési energiát vettek magukra a magasabb szintről végzett munka energiája helyett, a kiegyensúlyozók magasabb perspektívája helyett. Most nagyon-nagyon kevés kiegyensúlyozó van a Földön.

Az emberiségnek a jövő év felé haladtában valakinek elő kell lépnie. Valakinek tanítania kell. Valakinek kockázatot kell vállalnia, megjelenni a TV-ben, megírni pár cikket a Föld ökológiájának perspektívájából. Vagy pedig az fog történni, hogy a Földnek az a képessége, hogy táplálja az emberiséget, kezd elfogyni. Az időjárásminták változni fognak és ez hatással van azokra a területekre, amelyek élelmet állítanak elő a Föld lakossága számára. Mindennek a tetejébe, a Föld kezd kifogyni a jelenlegi fosszilis üzemanyagforrásaiból. Kombináljátok mindezt egybe, Shaumbra, nagyon kaotikus Földetek van. Nagyon kaotikus. Amikor az emberek nem férnek élelemhez, és az embereknek nincsen energiájuk a szállításhoz, hogy az emberiség működhessen a Földön, akkor az igen kaotikus környezetet alakít ki.

Tehát azok közületek, akik az új ökológia tanítói és gondnokai szándékoznak lenni, valóban meg kell előzzétek a háborúkat. Arra kell törekedjetek, hogy megelőzzétek azt, hogy a kormányok egymással harcoljanak. Törekedjetek arra, hogy megelőzzetek néhány fajta tömegkatasztrófát, amelyet emberek okoznak az embereknek. A Föld – Gaia – biztosan túléli, de mi lesz az emberiséggel? Kezelni tudják majd azt, amit az elkövetkező évek hoznak?

Az emberiségnek szüksége van tanítókra és gondnokokra az üzleti életben. Az üzleti életről. Az üzleti élet az a mód, ahogyan az energia áramlik. Ez egy energiatranzakció. A Föld közelmúltjában túltettek a kormányokon – hogy is mondanátok – az energiaáramlásban, energiakontrollban, energiamozgásban. Ez nem egy ítélkező kijelentés, de az üzleti élet erősebb most, mint a kormányok.

Az üzlet áramló energia. Ez minden, amit csinál. Igen, néha korrupttá válnak és fösvénnyé emiatt, mivel nem értik, igazából hogyan áramlik az energia. Oly sokan közülük csak a lényegre koncentrálnak, a haszonra. Ez a mohóságnak és a félelemnek a része. Mi lenne akkor, ha lennének olyan cégek, amelyek el kezdenének koncentrálni a minimális szint helyett a szív-színvonalára? Egyensúlyra az energiamozgásban; az emberi tudatosság egyensúlyára, ami fejlődik a cégben az alkalmazottaikon keresztül; az energiatudatosság egyensúlyára, még a fogyasztóiknál is. Ahol nemcsak a minimális szintre figyelnek, hanem odafigyelnek a szív-színvonalára is.

Szükség van az üzleti élet tanítóira és gondnokaira most a világban, mert az üzleti élet is meg fog változni az elkövetkező években. Ó igen, ez hihetetlen mértékben megváltozott az elmúlt húsz év során. Globalizált cégeitek vannak már. Nagyon hatékony elosztói rendszereitek. Birtokoljátok a módjait annak, ahogy a pénzt és az energiát azonnalian mozgatjátok az interneten keresztül. Ez is változni fog, de jelenleg nincsenek erre prototípusok. Az Új Energia üzleti életének nincsenek még inkubátorai.

A világnak most szüksége van azokra a tanítókra és gondnokokra, és mi azért jövünk el a Shaumbrához, hogy beszéljünk nektek erről. Ki fogja megteremteni az új üzleti modellt? Ki fogja megmutatni azoknak a cégeknek, hogy nem kell lopniuk a többi cégektől? Az üzleti világ legnagyobb téveszméje az, a legnagyobb lepel és hitrendszer – a versengésbe vetett hit. A verseny csak egy modern szó a háborúra. A cégek harcolnak. A cégek beállítják az alkalmazottaikat és kiképezik őket arra, hogyan kerekedjenek felül és hogyan győzzenek a versenyben. Ki fogja megírni azt a könyvet, ami arról szól: nincs versengés? Nincs szükség a háborúskodásra. Nincs szükség a többi cég elpusztítására. Ez nagyon Régi Energia.

Valószínűleg... az egyik első hely, ahol ez elkezdődik – ez az Új Energiás üzleti élet-minta – ez a Bíbor Körrel kezdődik, megmutatva, hogyan lehet ezt megcsinálni. És nagyon hatékonyan... az egyik a megfigyeléseim közül, mint aki korábban az üzleti élet embere volt, az az, hogy roppant nagymértékű igen hatástalan energiát fordítanak az üzleti életben arra, hogy ellenőrizni próbálnak, pénzt próbálnak szerezeni, profitot próbálnak szerezni. Az üzleti élet a saját alaptermészete szerint jelenleg rendkívül hatástalan emiatt a nagyon nagymértékű energiapazarlás miatt, amit védelmezésre és elhárításra fordítanak az áramoltatás helyett. És mi nagyon boldogok lennénk, ha csak a szív-színvonalának Új Energiás üzleti életéről kellene beszéljünk.

A világnak most szüksége van a művészetek tanítóira és gondnokaira. A művészetekére. Az emberiség annyira mentálissá és olyan intellektuálissá vált, hogy a művészet teljesen elveszett, de a művészet a tudomány partnere éppúgy, ahogy egy férfinak a nő a partnere. Egyik nem lehet meg a másik nélkül, kiegyensúlyozzák egymást. Szóval amilyen mértékben az intellektus a társadalomban és az iskoláitokban jelen van, olyan mértékben van szükség a művészetekre is. Ez a kreativitásnak az áramlása, az energia áramlása és minden másnál jobban, a művészetek az egyik legszebb és leghatékonyabb módja annak, ahogy be lehet hozni az Új Energiát.

Azok közületek, aki festők, zenészek és táncosok, nem vesztegettétek eddig az időtöket, mint ahogy azt mások mondták nektek. Mozgattátok az energiát. Energiát osztottatok meg, és most a hívás kiment a művészetek tanítóiért és gondnokaiért, hogy segítsenek visszahozni az egyensúlyt, hogy segítsenek behozni az Új Energiát.

Ez az elmúlt években elveszett. Ez ki lett véve az iskolai tantervekből, mivel nem volt elég idő erre az elméért folytatott verseny miatt, az osztályozási rendszereitek miatt. Hogy tudod értékelni a művészetet? Hogy tudod osztályozni? Ez csak van. Nincsen számszerű értéke, amihez társíthattok. Igen, páran közületek megítélhetitek, de nem mérhetitek meg. Itt az idő visszahozni a művészeteket, a zenét, táncot, írást és a kreatív kifejezést a társadalomba – de új módon. Még a festmények is másként fognak kinézni. A zene másként fog hangzani.

A Földnek most szüksége van a művészetek tanítóira és gondnokaira. Szeretnénk látni, hogy ez elkezdődik a Shaumbrával és a Bíbor Körrel. Fontos, hogy mindenütt egyensúly legyen a Földön most. Közületek sokan ezt is tanítani fogjátok.

Jelenleg a Földön kétségbeesett igény van erre, ha az emberiség előre akar haladni, kétségbeesett igény van az oktatás tanítóira és gondnokaira. Az oktatási rendszer csapdába került. A saját ciklusuk zárta be őket. Nem növekszenek. Mint a tények mutatják, energetikailag összeomlóban vannak. Nem azt produkálják, amit produkálni próbálnak, ami a jól nevelt, informált és megvilágosodott tanulókat eredményezi.

Jelenleg a nevelési rendszereitek meg vannak fertőzve egy vírus által, egy energiavírus által. Az összes iskolában jelen van ez, különösen a nyilvános iskolákban, de belopózott még a magániskolákba is. És most jelenleg ez az energiavírus egyre jobban rongálja, torzítja, valamint szétzilálja a tanulókat. Ez erőszakot szül. Ez függést és addikciót szül. Nagyon kevés nevelés történik. A helyzet komoly, Shaumbra.

Jelen pillanatban a világnak szüksége van az új nevelés tanítóira és gondnokaira. Egy újfajta rendszerre, mely nem teszi lehetővé az energia-egyensúlytalanságokat, ami nem fogja tolerálni az energiával való visszaélést – vagy bármelyik emberrel. Egy iskolarendszerre, mely nem arra lett tervezve vagy alapozva, hogy osztályozzon, vagy értékeljen, vagy pontozzon, vagy megpróbáljon alkalmazkodni valami ősi állami nevelési rendszerhez, hanem egy olyan csoport, ami ki fog ebből törni és igazából elő fogja hozni a lehető legjobbat.

Milliónyian vannak azok, akiket úgy hívnátok „Kristályok”, akik készen állnak arra, hogy előjöjjenek, de addig nem jöttek elő, amíg az idő és az erőforrások nem voltak megfelelőek. Ezek azok a Lények, akik sosem inkarnálódtak még eddig a Földön. Várakoztak. Várakoztak. Nem jöttek ide, amíg az új iskolák nincsenek készen, mivel nem helyezik bele az energiájukat a megfertőzött nevelési rendszerekbe.

Szóval, Shaumbra, a világnak szüksége van rátok. Éreztétek ezt magatokban. Éreztétek a hívást már, és mi most ezzel kezdenénk valamit.

Az emberiség, a világ hív... megszólítja azokat, akik a technológia tanítói és gondnokai. A technológia az egyik legnagyszerűbb eszköz, amit birtokol az emberiség. A technológia egy eszköz. Ez nem egy isten, látjátok. A mentálisok... azok az emberek, akik csak az elméjükben élnek... a mentálisok istenné változtatták a technológiát, fegyverré, és háborút akarnak kirobbantani ezzel igen hamar. A technológia az az eszköz, ami kiterjesztheti az emberi tapasztalást a Földön; ami sokkal hatékonyabbá és könnyebbé teheti az életet; ami azonnali kommunikációs csatornákat nyithat meg; ami azonnal összekötheti az embereket egymással úgy, hogy a kormányok vagy a cégek képtelenek legyenek kilesni ezt vagy összezavarni. A technológiának megvan az a képessége, hogy a hitelesség eszköze legyen, mivel a technológiával nagyon nehéz az emberek elől elrejteni dolgokat.

A technológia jelenleg hihetetlen módon virágzásnak indult, de ugyanakkor bebizonyította, mennyire vissza is lehet élni vele. Szükség van azokra hát, aki a Shaumbra rangjai közül emelkednek ki, akik a technológia tanítói és gondnokai lesznek. Nem az egyesekről és a nullákról beszélve, nem az intellektusról beszélve, vagy a technológia mentális részéről, hanem arról beszélnek, hogy a technológia mint eszköz, hogy a technológia mint spirituális princípium, az élet minőségének javítója. És amikor ezek a bizonyos Shaumbrák előlépnek, akkor magukhoz fognak vonni egy bizonyos fajta energiát, ami technológián alapszik, ami valamifajta nagyon érdekes és alapvetően új felfedezéseket fog létrehozni a technológiának ebben az egész világában. Szóval a Földön most szükség van ezeknek az energiáknak a tanítóira és gondnokaira.

A Földnek szüksége van a gyógyítói művészetek tanítóira és gondnokaira. A gyógyítói művészetekére. És a ti modern orvostudományotok csodálatos munkát végez – egy bizonyos pontig. Még amit ti alternatív gyógyítói modalitásnak hívtok, az is csodálatos munkát végez – egy bizonyos határig. De akkor miért nem gyógyul meg egyre több ember? Miért beteg olyan sok ember? Miért nem lett még feltalálva a ráknak és az AIDS-nek a gyógymódja? Miért van az, hogy az orvostudomány, legyen szó tradicionálisról vagy alternatívról, kudarcot vall. Azért, mert nem értenek meg néhány alapvető okot; mert annyira szabályozottak; mert annyira félnek olyanfajta dolgoktól, mint a jogszabályok; mert oly sok vírus van az orvosi hivatásban önmagában... és mi nem a nátha vagy az influenza vírusról beszélnünk itt, mi egy energiavírusról beszélünk... ami ebben a rendszerben is jelen van.

Szóval felhívással fordulunk az új gyógyítói művészetek tanítóihoz és gondnokaihoz, és ez elsőként még nem lesz tömeges alkalmazású. Tudjuk azt, hogy hányan vannak olyanok, akik ki szeretnének fejleszteni egy totális gyógymódot az AIDS-re. Mi ezt lépésről lépésre tennénk. Jelenleg nincs olyan tabletta – ez nem jelenhet meg a tudatosságban –, ami meggyógyítaná az AIDS-et vagy a rákot. De amit megtehetünk az az, hogy elmegyünk néhány gyökérenergiás okig a testben és a lélekben. Vethetünk egy pillantást a kiegyensúlyozatlanságokra, pillantást vethetünk arra is, hogy mi történik akár a DNS szintnél mélyebben is, és ekkor gyógyulni kezdünk – egyszerre. Ennyibe kerül ez.

De amikor elkezdjük... amikor ti, Shaumbra, a gyógyító művészetek tanítói, gondnokai gyógyítani kezdtek egyidőben, valamilyen nagyon mély és intenzív munkával, az megváltoztatja a tudatosságot, a jövőben a lehetségességeket, és végül ez a lehetségesség fogja kifejleszteni a ráknak vagy a AIDS-nek az ellenszerét. De egyszerre egyet kezdünk el. Ezt valahol el kell kezdeni.

Az emberi testnek nem kellene megbetegednie. Az emberi test eljuthatna arra a pontra, ahol csak meghal, és azt a benne lakó lélek dönti el, mikor. De jelenleg az emberi test nagyon törékeny állapotban van. Nem kellene olyan betegnek vagy olyan fáradtnak lennie, mint amilyen, de Régi Energiásan működik és nagyon sok egyensúlytalansága van. Szóval a Bíbor Körön és a Shaumbrán keresztül felhívással fordulunk azok felé, akik az új gyógyítási művészetek tanítói és gondnokai. Igen, ez nagyon nagy felzúdulást fog okozni. Sokan az orvosi iparban, és sokan, nagyon sokan az alternatív iparban fel fognak hördülni, mivel be szándékozzuk csapni azt az ajtót, amelyről úgy gondolták, hogy az az igazi.

Shaumbra, mi ugyanakkor felhívást teszünk közzé, mivel az emberiségnek szüksége van az isteniség tanítóira és gondnokaira. Az egyházak régiek, szétesőben vannak. Nincs többé meg az az energiájuk és az a szeretetük, ami nagyon-nagyon régen megvolt. Mint tudjátok, az energiák el lettek torzítva, kicsavarva és visszaéltek velük, és ha van karma, az egyházak hordozzák azt. Ha van bűnhődés, akkor az – hogy is mondjam – és szenvedés, amit meg kell fizetni, hát ez az ő saruk.

Az egyházak roppant nagy fejlődésen mennek most keresztül. Kétségbeesetten keresik az új módjait annak, hogy elkápráztassák az embereket. De ők csak a számokat nézik. Csak donorokat keresnek. Csak azt nézik – hogy is mondjam –, hogy a saját hírnevüket és saját dicsőségüket felépítsék. Ez szégyenletes egy lelkipásztornak, akinél csak egy tucat vagy körülbelül ennyien ülnek a padsorokban minden vasárnap, tehát megpróbál toborozni, de hol van ebben a szív?

Hol van itt az igaz tanítás és az igaz szeretet? Miért képtelenek az egyházak az Istenről feltett kérdésekre válaszolni? Miért teremtettek egy egész sor történetet és mesét Jézusról, Buddháról, Mózesről, Ábrahámról valamint Mohamedről és még oly sokan másokról? Miért van az, hogy oly sok félelem és oly sok háború kapcsolódik ehhez az egész egyház és vallás témához?

Azok, akik imádkoznak, akik hívással fordulnak hozzánk, a másik oldalon válaszokat akarnak Istenről. Valós, autentikus válaszokat akarnak, nem akarnak valamiféle habos vagy töltelékszöveget hallani. Tudni akarnak, és nagyon kevés olyan szervezet van a Földön jelenleg, aki biztosítani tudná számukra az igazi, hiteles választ. Amikor mi azt mondjuk „autentikus”, akkor ezt agenda [előzetes hátsó szándékok nélkül] nélkül értjük, anélkül, hogy megpróbálnánk tagságot létrehozni, anélkül, hogy megpróbálnánk őket rávenni, hogy megvegyenek valami hitrendszert.

Shaumbra, felhívással fordulunk az isteniség tanítóihoz és gondnokaihoz, akik segítenek megválaszolni az Istenről feltett kérdéseket – a nagy „I” betűs autentikus Istenről beszélve – rólatok. Ez fogja a legnagyobb kihívást jelenteni az összes többi közül a Shaumbra tanítók számára, mert itt fogtok szembetalálkozni az legnagyobb ellenállással. Ez fogja felhozni a legtöbb haragot és félelmet az emberekben. De ismétlem, egytől egyig, azok, akik készen állnak, azok számára, akik kérdeznek, egytől egyig, erről a nagyon egyszerű koncepcióról beszélünk: ti szintén Istenek vagytok. Mikor fogjátok felismerni? Mikor fogjátok integrálni az emberi mivoltot, a spiritualitást, az Istenéneteket egyetlen egybe, itt és most a Földön?

A világ az energia tanítóit és gondnokait keresi. Nagyjából hét év tapasztalata áll mögöttetek. Keresztülmentetek egy olyan tapasztaláson, ahol megláttátok milyen volt elérni a mennybemenetelt, eljutni az isteniségetekig.

Itt az idő arra, hogy befejezzük mindannyian ezt a bújócskázást. Mindannyian abbahagyjuk annak a tettetését, hogy mi nem vagyunk isteniek és nem vagyunk Isten. Itt az idő, hogy kiszálljuk abból a koncepcióból, hogy micsoda Isten. Itt az idő a számomra, hogy emlékeztesselek arra, amikor ott ültünk a Villában és erről a nagy jelentőségű dologról beszélgettünk. Olyan ez, mint a deja vu, ugye? Már megint egy deja vu. Azóta, Shaumbra... és itt megismétlem Metatron szavait... amennyiben folytatni akarjátok a folyamatot, ha folytatni akarjátok a – hogy is mondjam – az abban való hitet, hogy szükségetek van mindenféle gyógyulásra, ha azt akarjátok, hogy ezekkel a régi utakkal folytatódjon minden, akkor nem ez a megfelelő szervezet a számotokra. Vannak mások, akik gondoskodnak majd a táplálásotokról – úgy értem, szükségleteitekről (nevetés).

Innentől kezdve előre haladunk. Tanító leszel, ha itt ülsz ebben a csoportban. Na, mi nem azt akarjuk – hogy is mondjam –, hogy a régi definíció szerinti tanító csapdájába kerülj, mivel ennek az Új Energiában nagyon másmilyen konnotációja van, de a munkátok meg fog változni, az állásotok, minden meg fog változni. Meglesz az összes erőforrásotok és az összes eszköz oda fog jönni hozzátok, szóval hagyjátok abba az emiatti aggódást. Fejezzétek be azt a próbálkozást, hogy felállítsátok a saját eszközeiteket vagy – hogy is mondjam – az energiaerőforrásokat jó előre. Abban a pillanatban fognak megtörténni – a pillanatban –, és ezek mind a tieitek lesznek, és senki sem veheti el ezt tőletek.

De sokan közületek ezt mondják: „Végrehajtom a költözködést, amikor garantált lesz, hogy az arannyal teli fazék ott lesz.” Az arannyal teli fazék ott lesz, amennyiben kimentek dolgozni. Az összes erőforrás – ti állítottátok ezt be. Mi segítjük ezt behozni. Ebben a játékban nem játszatjátok tovább az áldozat szerepét. Nem színlelhetitek azt, hogy le vagytok robbanva. Nem tettethetitek azt, hogy össze vagytok omolva. Ennek nincs helye ebben a munkában. Cauldre – hogy is mondjam – egy picit szorong az egyenességünk miatt, de annak érdekében, hogy azt tegyük, amit ti mind és mi mind terveztünk megtenni, hogy segítsetek megválaszolni ezeket az SOS hívásokat az embereknek az egész világon, előre kell haladjunk.

Meg fogunk változni – hogy is mondjam –, az egész stílusában, ahogy együtt dolgozunk. Meg fogunk változni, még a formájában is és az energiájában is ezeknek a Shoudoknak. De itt az ideje. Készen álltok erre. Készen álltok.

Shaumbra, Metatron azt mondja, hogy autentikusak vagytok, készen álltok és most itt az idő.

És ez így van.

Fordította: Ziegler Attila és Ábrahám Piroska


A Bíbor Páholy Tóbiását Geoffrey Hoppe, más néven "Cauldre" adja elő, aki a coloradoi Goldenben él. Tóbiás története a bibliai Tobit könyvéből megtalálható a Crimson Circle weboldalán (Http://www.crimsoncircle.com). A Tóbiás anyagok térítés mentesen állnak a világ fénymunkásai és a Shaumbra rendelkezésére 1999 augusztusa óta, amikor Tóbiás azt mondotta az emberiségnek, hogy a pusztulás potenciáljától tovább lépett az Új Energia felé.

A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik elsőkként mennek át az Új Energiába. Amint megtapasztalják az örömeit és a nehézségeit a mennybemenetel felemelkedési állapotának, avval segítik a többi embert utazások részleteinek megosztásával, óvva és kalauzolva őket. Több, mint ötvenezer látogató jön el minden hónapban a Crimson Circle web szájtra, hogy elolvassa a legújabb anyagokat, és megvitassák a saját tapasztalataikat.

A Bíbor Kör havonta gyűlik össze Denverben, Coloradoban, ahol Geoffrey Hoppe-n keresztül Tóbiás bemutatja a legújabb információkat. Tóbiás állítása szerint ő, és a többiek a mennyei Bíbor Páholyból csatornáznak az emberek felé. Tóbiás szerint, leolvassák az energiáinkat, és vissza-tolmácsolják a saját információikat a számukra, tehát így láthatják az emberek magukat, ahogyan kívülről látszanak, miközben megtapasztalnak belülről. A "Shoud" a csatornázás szerves része, ahol Tóbiás félreáll, és az emberek energiája közvetlenül csatornázódik át Geoffrey Hoppe-n keresztül.

A Bíbor Kör találkozói nyitva állnak a nyilvánosság előtt. A Bíbor Kör a bőségére a nyitott szereteten keresztül tesz szert, és a Shaumbra ajándékaiból, szerte a világból. A Bíbor Kör legvégső célja az, hogy humán kalauzolókként és tanítókként szolgálják azokat, akik a belső spirituális ébredés ösvényén járnak. Ez nem evangelizáló misszió. Nem "örömhírhozás." Inkább, a benső fény fogja odakalauzolni az embereket a bejárati ajtódba az együttérzésedért és törődésedért. Tudni fogod, mit tegyél és taníts abban a pillanatban, amikor a különleges és drágaságos ember, aki a Kardok Hídjához vezető utazásra akar épp behajózni, eljön hozzád. Amennyiben ezeket a sorokat olvasva, igaznak érzed e sorokat, kapcsolódást érzel hozzájuk, valóban Shaumbra vagy. Tanító és humán kalauzoló vagy. Engedd meg az isteniség magvának benned, hogy virágba borulhasson ebben a pillanatban és mindörökké virágozhasson. Sosem vagy egyedül, az egész világon a család vesz körbe, és angyalok a körülötted lévő birodalmakban.

Kérlek terjeszd szabadon ezt a szöveget nem kereskedelmi alapon, térítés mentesen. Kérlek csatold ezt az információt egészében, beleértve ezen lábjegyzetet is. Minden egyéb felhasználás jóváhagyandó Geoffrey Hoppe-val. Lásd a kontakt oldalt a www.crimsoncircle.com oldalon.

Copyright 2006 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403