TÓBIÁS ANYAGOK

 

Kristálytisztaság Sorozat: SHOUD 1

Kérdések és válaszok

 

Elhangzott a Bíbor Körben

2005. augusztus 6-án

www.crimsoncircle.com

 

 

És ez így van, kedves Shaumbrák, mi most visszatérünk és időt szentelünk a Kérdéseknek és válaszoknak.

Mi tudjuk azt, hogy azok, akik ma kérdéseket fognak feltenni nekünk, valójában bensőjükben már rendelkeznek a megfelelő válasszal is, egyszerűen annak ténye - hogy is mondjam - hogy képesek kifejezni magukból a valóságot, szavakba foglalni, segítheti őket világosabban meglátni a válaszokat.

 

Szeretnék pontosítani néhány dolgot, a mai shouddal kapcsolatosan, mielőtt elkezdenénk a kérdéseket és válaszokat. Elsősorban el szeretnénk mondani nektek, hogy - amint egy ideje kezditek felfedezni, hogy megnyíltok, megtisztítjátok az életeteket uraló régi utat, életetek megközelítését, a logikának nevezett dolgot, ez elkezd megváltozni. Nagyon nehéz még elképzelnetek is a kilépést a logika állapotából, mivel a logika... jó volt, annyira logikus volt (nevetés). Arra volt tervezve, hogy egy korlátolt energia mennyiségnek és koncentrációnak egy abszolút irányt vagy bizonyos korlátolt számú kritériumot adjon. És ez tette lehetővé számotokra, hogy ebben a valóságban működhessetek.

 

De még egyszer, miközben kiterjedtek, úgy fogjátok találni, hogy ez logikát hordozó. Rá fogtok jönni arra, hogy ki kell lépnetek ebből a létezési módból. Ti ezt mondjátok: De ott egy új logika van? Nem, nincsen. Egy új létezési út ez, mely azonban nem logikus. Nem a lineáris utat követi. Ez egészen más.

Egyesek közületek már tapasztalják az Új Energia megélésének eme utját, azonban még nehéz meghatározni. Nehéz megérteni. Az elme túlterheltté válik, vagyis egyszerűen nem érti meg az adatait e belépésnek, így bizonyos módon befagy és néha - hogy is mondjam - teljesen feloldódik/megbomlik.

 

Egyesek közületek nagyon nehéznek találják ezt. Tér és idő fogalmatok látszólag elpárolog. Egyesek közületek hozzá szoktak ahhoz, hogy nyilvántartsák a lineáris időnek minden pillanatát, és egyszerre mindezek eltűnnek. Most, mi tudjuk, hogy úgy érzitek, elveszítitek az egyensúlyt, vagy talán józan eszeteket. És valóban, ti egyszerűen elveszítitek józan eszeteket, azonban ugyanakkor ezt helyettesíti egy teljesen új operációs rendszer, egy teljesen különböző energia és potenciál viszonyt hordozó út. 

 

Ezért mi arra kérünk titeket, főképp az elkövetkező hónapokban: legyetek nagyon szelídek önmagatokhoz. Engedjétek el önmagatokat. Ne próbáljátok feltétlenül a régi módon elrendezni dolgaitokat. Ez igazán zavaró lehet, mivel ti valóban óriási változásokat idéztek elő. Néha ti - hogy is mondjam - nagyon elégedetlenné váltok, mivel nem vagytok biztosak abban, hogyan tegyétek bensővé eme új kapcsolatotokat az energiákkal. De ez, természetesen hozzátok tartozik, részei vagytok neki. Ez nem egy olyan rendszer, amit nektek kell megterveznetek. Ez már ott van. Egyszerű hozzáférésének, átadásának és használatának  ténye. Egyesek szédültnek, tájékozatlannak érzik magukat. Érzitek, hogy képtelenek vagytok dolgokra emlékezni. Ez megismétlem, azért van, mivel ti, az információ teljesen újfajta felfogása felé haladtok, elszakadva a logikától.

 

Tehát, megközelítőleg a következő 30 napban mi arra kérünk titeket, hogy legyetek nagyon nyitottak, és főképp engedjétek meg képzelőerőtök alkalmazását, még akkor is ha azt hiszitek, hogy ezek úgyszólván - értelmetlen gondolatok vagy zavaros hangok.  Ne fojtsátok el ezeket. Engedjétek áramlani. Ti tisztában lehettek ezekkel. Más szavakkal, értsétek meg ezek eredeti energiáit. Azonban soha ne fojtsátok el, engedjétek áramlani ezeket.

Már most is rendkívül különleges, nagyon lényeges ez az áramlás és mi arra kérünk titeket, hogy lélegezzétek be ezt a különlegességet a következő hónapban. Ez a fizikai útja eme áramlás fenntartásának. Lélegezzetek szabályosan. Ez szép és csodálatos - hogy is mondjam - egyfajta légzési lemez, amit a "Légzés Orvosa" hozott létre, melyre ti talán vevők vagytok és amely légzéseteket irányíthatja.

 

Azonban most, az a legfontosabb dolog, hogy megnyíljatok. Ez nagyon lényeges, főképp ezen óriási régi energiamennyiség miatt, mely most jött a Földre; átömlesztés történt. Ti úgy fogjátok találni, hogy nagyon fontos folytatnotok áramlásotokat és légzéseteket, nehogy beragadjatok ezekbe. Látni fogjátok, hogy a drámák fel fognak erősödni itt, egy bizonyos ideig. A dolgok fel fognak erősödni, mialatt ez a behozott régi, sötét energia megpróbálja megtalálni utját egy forma- vagy megnyilvánulási-típusban.

 

Most, még egy pont, melyet ide szeretnénk hozni: miközben dolgoztok a megvilágosodáson/megtisztuláson, amint minden nap megtapasztaljátok e világosságot... ha ez az étel ... vagy a gondolatok.... vagy talán a munkahelyi ülés ... megtisztításával vagy bármi mással történik, megfelelő ha ez szexuális életetek megtisztítására is vonatkozik (nevetés) - amint elkezditek ezeket a tisztulásokat, teljesen másképp kezditek látni majd ezeket az energiákat. Ez néha provokatív lehet, mivel akkor amikor kezdtek visszatérni ezekbe... amint áthaladtok az illúzión és beléptek az energia közepébe, néha létezik egy késztetés arra, - hogy is mondjam, - hogy nem akartok többé visszatérni ebbe a valóságba. És egy rövid ideig, úgy fog tűnni számotokra, mintha bizonyos típusú energiaszintek között sétálnátok előre és hátra. Nehezetekre fog esni, hogy visszatérjetek normális emberi energia szintetekre.

 

Egyesek közületek ott fogják találni magukat, hogy nem akarnak többé emberi tudatban vagy valóságban élni... Vissza akarnak majd térni a mi oldalunkra. És a nagytöbbség közületek - úgy fogja érezni, hogy sem a mi oldalunkra nem kíván vissza térni, sem emberi tudatban nem kíván többé maradni. Ezen az energetikus helyen nem ajánlatos megmaradni, sem elidőzni. Egyáltalán nem világos dolog, a dimenziók közötti helyen elidőzni. Nagyon határozottan, világosan kell látni, mostani pillanatotokat, jelen valóságotokat, kiterjesztve azonban az alapenergiák megvilágításába, melyek eme valóságot képezik. Azonban akkor, amikor ti világosan látjátok ezt a dolgot, hogy mit jelent az energiaalap, akkor az illúzió már nem fog ily módon megérinteni titeket.

 

Ezek után, örülnénk, ha kérdéseitekre válaszolhatnánk:

 

KÉRDÉS A SHAUMBRA 1-től (egy nő a mikrofonnál): Szervusz, Tóbiás, mély hálát érzek irántad, mivel segíteni kívánsz nekünk. Ez annyira mély ... és fenséges... vagyis a segítség, amit nekünk kínálsz. Alig találok szavakat, ennek kifejezéséhez. De, köszönöm, igen, megköszönöm neked. Nekem muszáj eljönnöm a Bíbor Körbe, része kell lennem ennek. Hálát és otthonosságot érzek irántad. Azt kérdezem, vajon volt nekünk közös tapasztalatunk, vagy viszonyunk... szerinted a kettőnk kapcsolata segíthetne engem abban, hogy világosabban éljem meg e mostani áramlást?

 

TÓBIÁS:  Valóban..., te kérted, hogy ne csókoljalak meg és ne mondjam el senkinek...(nagy nevetés a hallgatóságban).

 

SHAUMBRA 1:  Beszélnél kicsit többet erről? (nagy nevetés).

 

TÓBIÁS:  Valóban... mi mindannyian.... minden Shaumbra, különböző szintű kapcsolatban állunk egymással, ha ez Földi életünkre vonatkozik vagy a Bíbor Tanácsban végzett munkára, a mi oldalunkon. Tehát, a mi családfánk nagyon régi és nagyon messzire nyúlik vissza. Hogy is fejezzem ki magam - a legkiélezettebb időszak - főképp Tien Templomában volt, ahol te voltál az egyik pap vagy papnő, amint ma nevezitek. És, egy bizonyos ideig, a tanítványod voltam, és talán túlságosan sok gondot okoztam neked abban az időben, mint amit kifejezhetnél/feldolgozhatnál. Azonban én, egy úgynevezett makacs/hűséges tanítványod voltam neked. De akkor, amikor segítségeddel képes voltam túllépni saját blokkjaimon, végül magam is Tanítóvá váltam Tien Templomában. Tehát, azt hiszem, ez volt az egyik legérdekesebb időszak, amit együtt töltöttünk. De bizonyos módon, mindannyiunk energiái összefonódnak. És mi, mindannyian visszajöttünk ide, most, hogy bizonyos dolgokat megtegyünk:  

a) Új Tudatra ébresszünk titeket. Ez a te és a Shaumbra alapvető küldetése:  felébredni ebben az életben, ráébredni e burok lényegére és kilépni ebből. Ezután az ébredés után, a felszabadulás következik, a Régi Energia szerkezetének alsó megközelítése, hogy ismét áramolhasson.

 

És végül, mi belépünk, Shaumbra munkánk, harmadik szakaszába. És ez abban áll, hogy kifejezzük és valósággá tegyünk minden dolgot, minden eszközt, amit együtt tanultunk, lehozzuk együtt ide a Földre, most amikor ti képesek vagytok multi-dimenzionálisan élni, lehozni most a Földre, emberi tapasztalatként, mely kizárja a szenvedést, a betegségeket és a fertőzéseket. És most, nagyon fontos lehozni e fogalmat a Földre, hogy soha nem erőfeszítésről van szó. Az Új Energia nem igényel erőt. Nekünk nem kell hirdetnünk, evangelizálnunk, sem tagokat toboroznunk. Mi egyszerűen létezünk, vagyunk.

És ezt ti teszitek, a ti életetekben. Néha, mi ketten elbeszélgetünk. És te, azt kérdezed magadtól, mit tegyél. És én, mindig újra meg újra elmondom neked: Kedvesem (a hallgatóság nevet), én azt mondom neked, te éppen most is ezt teszed. Segítesz tudatosítani, az erő nélküli fenséges potenciált.

 

Képzeljetek el egy világot, melyben nem létezik erő. Mi nem egyszerűen, mi nem egyszerű fizikáról beszélünk. Én a spirituális erőről beszélek.  A mentális erőről beszélek, melyben a dolgok könnyen nyilvánulnak meg. Látjátok, amikor mi túllépünk Isten erőként való felfogásán, akkor ti egyszerre meg fogjátok tudni majd, hogy a fizikai munka szükségletét akkor kell kielégíteni, amikor ez örömöt okoz nektek. Amikor az erő fogalma kilép az ajtón, ez megnyit majd egy másik tudati ajtót, mely belép és a technológiát, gyakorlati használati eszközzé változtathatja. És mi, folyamatosan, nagyon sokat beszélhetnénk ezekről.

De te, most, dolgozol. Személyesen, arra foglak kérni téged, hogy szentelj időt ennek tisztázására. Neked itt fenn, számos sárréteged van (többen nevetnek) saját munkáddal és szenvedélyeddel kapcsolatosan. És ott van még - hogy is fejezzem ki magam - te úgy érzed, hogy nyomást kell gyakorolnod. Neked érezned kell a munkát, bármit is teszel testedben vagy mentálodban, ennek nehéznek kell lennie. Arra kérlek téged, hogy tisztázd/tisztítsd meg mindezeket és menj vissza mostani életed szenvedélyének eredeti lényegéhez. A válasz annyira egyszerű és ott található. De nekem, arra kell késztesselek téged, hogy találd meg. Ezt én nem tehetem meg érted. Igen, valóban, mi sok időt töltöttünk együtt. Köszönöm.

 

SHAUMBRA 1: Köszönöm.

 

SHAUMBRA 2 KÉRDÉSE (Linda olvassa az internetről): Kedves Tóbiás testvérem, mi történik Izraellel és az izraeli Shaumbrával? És milyen ez a potenciál?

 

TÓBIÁS:  Valóban... valóban, én, Tóbiás, nagy szeretetet érzek szívemben Izrael környéke, a Közép Kelet iránt. És most is, ezen a helyen, a Föld duális energiái vannak hatalmon. A Shaumbra meg, saját energiájába hozza ezt. Ahelyett, hogy a Shaumbra összefogna, egyesülne a szeretetben, a Shaumbra megtalálja utját annak, hogy igazi dualitásban, haragban nyilvánuljon meg,   mely e hely sajátosságaihoz tartozik.

 

Amikor mi nemrég ott voltunk, beszéltünk e hely jelentőségéről. És mi beszéltünk még az összes potenciálról, mely kristályos formában ott található ebben a térségben, Isten új megértéséről. Az emberi tudathoz hasonlóan, az Istenről alkotott felfogás is megváltozik, és ti meg fogjátok látni, hogy ez abból a térségből származik. Ez vallási harcok, konfliktusok, vallási hatalmi játékok színtere. Mi most megkérjük az itteni Shaumbrától, hogy emelkedjen mindezek fölé.

Ti beragadtatok ezekbe. Ti részeivé váltok ezeknek. És akkor majd, meg fogjátok tudni ti, hogy körben rohangáltok. Ki fogtok merülni. Haragosak, fáradtak lesztek és bőséghiányban fogtok szenvedni, mivel ti megengeditek e térség energiáinak, hogy befolyásoljanak titeket, hassanak rátok.

Személyesen azt ajánlom neked és mindazoknak, akik jelenleg Izraelben éltek, hogy hatoljatok be bensőtökbe és tudjátok meg, hogy mindezek megfelelnek-e nektek. Sokaknak közületek ki kell lépniük ebből ahhoz, hogy valóban létezhessetek, amikor visszatértek majd.  Ti beragadtatok ezekbe az energiákba. Ez benn tart titeket, - hogy is mondjam - amint Kryon beszélt nektek a kátrány-lyukról. Izrael olyan, mint egy kátrány-lyuk. Nektek ki kell lépnetek ezekből, egy időre, hogy új módon térhessetek vissza ismét. Ott, el kell végezni egy munkát.

Mi újból meghívjuk magunkat oda. Egyesüljön vagy nem ott a Shaumbra, mi ismét meghívjuk magunkat oda. És ez idő alatt - hogy is mondjam - mi ugyanolyan jók leszünk, mint előzőleg voltunk. Mi valóban meg fogjuk mozgatni ott az energiákat. És ez talán nem érvényes mindenkire, aki ott van. Azonban jelenleg ez egy kritikus térsége a Földnek. És a Shaumbra munkája, valóban ütközést okozhat. De ti helyeztétek önmagatokat ebbe a kátrányos lyukba. Köszönöm.

 

SHAUMBRA 3 KÉRDÉSE (egy nő a mikrofonnál): Helló, Tóbiás, elsősorban én mindenkinek meg szeretném köszönni. Az általam elolvasott kommunikációk nagy enyhülést hoztak életembe, nagy terhet vettek le rólam. És én most akarok élni. És másodsorban meg szeretném köszönni neked azt, hogy elkötelezted magad arra, hogy velünk maradsz és átvezetsz minket a következő szintre. Kérdésem a következő: Két lányom volt, akik az utóbbi 5 évben átmentek a fátyol túlsó oldalára. És én törekszem arra, hogy elengedjem őket, történetemmel együtt. És én... szeretném megérteni azt, hogy mit tanulhatnék mindebből vagy feltételezem mit kell megtanulnom ezekből, és szeretném tudni azt is, hogy milyen kapcsolatban állok most én velük? Vajon ők olyan dimenziókban vannak, ahol soha nem láthatom őket többé? Vagy ismét egy család lehetünk?

 

TÓBIÁS:  Valóban... ez az egyik legnagyobb kihívás, melyen egy emberi lény átmehet: gyermekének elvesztése, akit világra hozott és gondozott. Elsősorban el kell mondanunk azt, hogy mindketten - hogy is mondjam - nem Földi partokon dolgoznak.    Egyikük máris visszatért a Földre. A másik - ami a ti szavaitokkal elég nehezen kifejezhető - egy olyan típusú tanulmányi programban dolgozik, mely kapcsolatban áll a multidimenzionális energiákkal, azonban nem Földi viszonyok között.

Most, mivel te speciális viszonyban állsz ezzel a két kedves lánnyal, mindig létezik kapcsolat, még akkor is ha ők nagyon, nagyon távol vannak. Azonban ez nem egy olyan hely - hogy is mondjam - ahova te elmehetnél őket tanácsolni, sem ők nem adhatnak tanácsokat neked. Ez az összeköttetés, ez a hely ahova te mész, egyszerűen az, hogy elérd az energiákat és elérd a szeretetet. Mindketten azt választották, hogy nagyon rövid időt töltenek itt a Földön, főképp azért, hogy megtisztuljanak a maguk módján. És, mindketten azért választották, hogy elmennek a Földről, hogy majd egy sokkal jobb, megfelelőbb időben, vissza térhessenek. Amint már mondottam, egyikük már vissza is tért. Az idősebb még nem tért vissza, azonban vissza fog térni, - mi nem szeretünk években beszélni - de a ti felfogásotok szerint a következő 5-6 évben. Most, ebben a pillanatban is, nagy mennyiségű harag és bánat, bűntudatból álló energia van benned labdaként. Ideje túllépned ezeken, de nem mentálisan, csupán emocionális felszabadulásra van szükséged, mely felszabadítja ezeket az energiákat. Lényed egy része nem kívánja ezt. 

Lényed egy része bűntudatot érez az igazi felszabadítás iránt. És ebben a helyzetben, te készen állsz elengedni ezt az energiát, azonban annyira mélyen befészkelődött, hogy azt tanácsoljuk neked, hogy dolgozz egy segítővel együtt. És, ebben a szobában sokan vannak ma ilyenek. Nem igényel túl sok munkát az, hogy átmehess ezen. Azonban ez a lépés nagyon fontos előrehaladásodhoz. És te is elkezded majd megérteni az átalakult szépséget. Tehát, a megfelelő lények, - hogy is mondjam - az segítők beszélni fognak neked arról, hogyan engedd el mindezeket a téged visszatartó energiacsökevényeket, hogy megtudhasd azt, hogy mindezek helyén valóak voltak.

 

SHAUMBRA 3: OK, megkérdezhetem tőled, hogy az aki visszajött, az egyik unokám-e vagy más családból való...

 

TÓBIÁS:  Nem az. Nem olyan, akit te ebben az időben ismersz, azonban ha valóban képes vagy emocionális, nem pedig mentális felszabadulásra, hogy elengeded ezeket a traumákat és haragot, találkozhatsz majd vele...

 

SHAUMBRA 3: Oh, jól van.

 

TÓBIÁS: ... életedben majd később. És teljesen nyilvánvalóak lesznek közöttetek azok a szavak, hogy ti már ismeritek egymást.

 

SHAUMBRA 3: OK, jó. Köszönöm.

 

TOBIÁS: De ő nem azt választotta, hogy visszatér a családba, mivel amint tudod, ősrégi karmikus energiák léteznek, melyek őt is visszatarthatnák.

 

SHAUMBRA 4 KÉRDÉSE: (az internetről olvassa Linda): Tóbiás, munkahelyemen 5 ˝ évet dolgoztam. Számos lényeges tapasztalataim és lehetőségeim voltak ezzel a társasággal. De, egyre nyilvánvalóbbá válik az, hogy ott töltött időszakom végéhez közeledik. Készen állok erre a változásra, de mégis félelmet érzek ezzel kapcsolatosan. Meg tudod világítani nekem ezt?

 

TÓBIÁS: Valóban... a félelem nagyszerű energia, mivel intenzív. Ez nagyon erős és tulajdonképpen nagyon világos. Azonban te félelem illúziónak látod itteni munkahelyed elvesztését, vagyis bármit ami félelmet kelt benned. Tulajdonképpen mi, ebben a shoud-sorozatban, a félelem-energiákról fogunk beszélni és arról, hogyan kell túllépni ezt, arra késztetve, hogy katapultként nektek dolgozzon, átvigyen titeket az Új Teremtő hihetetlen szintjeire. Tehát lépj be a félelembe. Lélegezz mélyeket. Tisztázd mindezeket. Te meg fogod látni a számodra előkészített igazgyöngyöt. És igen, apropó, mi értjük azt, hogy amikor ti egy munkahellyel rendelkeztek, ez valami biztos számotokra, szolgáltatást, haszonélvezetet jelent számotokra és létezik bennetek egy félelem e munkahely elhagyására. És ez a dolog valóban, számodra más típusú munkalehetőségeket fog megnyitni.

 

SHAUMBRA 5 KÉRDÉSE (egy nő a mikrofonnál): Helló, Tóbiás, én még új vagyok ebben az energiában, mintha te nem tudnád...

 

TÓBIÁS: Nem, egyáltalán... te, nem vagy új ebben az energiában. Neked csak egy illúziód az, hogy új vagy ebben az energiában. Azonban, te velünk voltál Atlantiszban. És te, egyszerűen velem voltál, egyik elmúlt életedben, nem Tóbiásként hanem még azelőtt. Tehát, te valóban régi vagy.

 

SHAUMBRA 5: Így mondták nekem.

 

TÓBIÁS: De, te egyszerűen fiatalnak látszol.

 

SHAUMBRA 5: Nagyon sok kérdésem van. Azt akarom kérdezni tőled, hogyan égethetek ki sok-sok elektromos berendezést. Igazán lángolnak...

 

TÓBIÁS: Mivel téged szórakoztat ez (nevetés).

 

SHAUMBRA 5: Van egy nagyon lázadó lányom. És van még egy ... sokkal enyhébb energiákat hordozó fiam is...A dolgok megváltoznak. Én nem... minden új számomra... én most, egy hallgató vagyok. Bizonyos célból, kényelmi zónámat kihúzták alólam. Miért? Vajon hova kell mennem?

 

TÓBIÁS: Valóban... bármilyen változás... és apropó, te elfogadtad a változást életedben. Ezért tűnik úgy mintha minden nagyon gyorsan mozogna és néha úgy tűnik, a modulon kívül. De, te elfogadtad, hogy eljött az ideje annak, hogy az Új Energiába költözzél. Tehát minden a feje tetejére áll. Megkérdezheted a többi Shaumbrától, hogyan élnek és mi történt életükben az utóbbi néhány évben velük. Azonban ez fejre áll, mielőtt még... az az illúziója, hogy fejére állt, mielőtt még... az a benyomása, hogy fejre állt, mivel ez egy spirál, de minden irányban kiterjed, kígyózik. 

Ez tulajdonképpen teljesen új megértésbe visz át téged magadról és Istenről, Szellemként, hihetetlen ember-angyalként a Földön itt és most. Sok minden arról szól, hogy elengedd azokat a dolgokat, melyek semmiképp nem szolgálnak téged az életben.  Ez semmiképp sem a Szellemtől való elválás típusú, - egyszerűen bizonyos dolgok kilépnek életedből, mivel már nem szolgálnak téged. Te sokkal könnyebben megteheted ezeket a dolgokat, szabályos légzéssel. A légzés, mindent áramlásra késztet és lehetővé teszi, hogy elengedd annak fogalmát, hogy szerinted így kell lennie, és egyszerűen örömet okozzon neked eme ébredés tapasztalata.

 

SHAUMBRA 5:  Köszönöm. Feltehetek még egy kérdést?

 

TÓBIÁS:  Valóban.

 

SHAUMBRA 5: A fehér szemű emberek... kik ők? Megállítanak engem és néznek engem. Szemeik nagyon világosak; fehérek számomra, nem pedig kékek, fehérek. Miért?

 

TÓBIÁS:  Valóban... te... - hogy is mondjam - te ily módon észleled őket. A valóságban ez nem egzakt dolog. Azonban te ily módon fogod fel őket, mivel ez egy szellem-szellem közti kapcsolat. Te számos előző utadon ismerted meg őket. Ez egy beismerés típus, közted és - hogy is mondjam - vagyis egy illúzió, amit szemeiken át látsz... Ők azok, akiket előzőleg ismertél meg. És te újból összekapcsolódsz velük.

 

SHAUMBRA 5: Nagyon szépen köszönöm.

 

SHAUMBRA 6 KÉRDÉSE: (LINDA olvassa az internetről): Tóbiás, a vérfertőzés egy erős titok, sok mindenkinek problémát jelent. Tudsz valamit mondani erről nekünk?

 

TÓBIÁS:  Valóban... a vérfertőzés energiája, az egyik legerősebb erő, egy másik ember energiájának elvételére vagy bezárására. De, a pusztán emberi energiájukon túl, átmegy spirituális energiájukba is. Ez a rabságba döntésnek vagy ketrecbe zárásnak az útja. Ez az egyik legnagyobb karmikus energiaátok két ember között.

Ezek - hogy is fejezzem ki magam - mi majd egy külön ülést fogunk tartani ezekről. Azonban, mi nemcsak a vérfertőzés energiáira fogunk koncentrálni hanem egyszerűen arra, hogyan kell kilépni ebből a börtönből. Mi tudjuk, hogy számos Shaumbra hordozza még ezeknek sötét energiáit és bármilyen erősen is próbálkoztak felszabadulni és megbocsátani vagy harcolni azért, hogy kilépjenek ezekből, ezek az energiák még mindig ott vannak.

 

És mi nem szeretnénk lealacsonyítani e témát, egy rövid válasszal megoldva, de mindig vannak ezektől érintett/megkötött szexuális energiák, mivel ez a legkönnyebb módja a másik energiáinak elrablására. És ezek életeken át kereszteződnek. Lehet, hogy az egyik szexuális visszaéléseket vagy vérfertőzést tartalmazó élet egy incidense volt, ám eme energia kereszteződik. Egy másik ember vagy lélek rabságba döntését átviszik egyik életből a másikba.

Egyesek közületek magukkal vitték, cipelték ezeket a szexuális visszaéléseken alapuló energiákat egyik életből a másikba, majd ismét csapdába kerültetek, és talán egy másik valaki teszi most ezt veletek. Közületek egyeseket pszichikailag manipuláltak nem-fizikai lények, hogy elhitessék veletek, hogy ti szenvedtetek el fizikai erőszakot. Eljöttek hozzátok álmaitokban vagy módosult létállapototokban, mivel elmúlt életeitek ama kapcsolatainak lenyomata még mindig jelen van.

És mi rendkívüli ülést fogunk szentelni ennek, azonban nézzétek, megfelelő időben és keretben kell megtörténnie. Ez kapcsolódni fog a szexuális energiákhoz. Mi be fogjuk hozni Quan Yin energiáit, a "Légzés Doktor" segítségével, mivel szükségünk lesz erre, miközben e témáról fogunk beszélni. És, amikor e rendkívül ülést fogjuk tartani, azt fogjuk kérni tőletek, hogy legyen jelen a vérfertőzés áldozatainak egy kis csoportja. És ez, egy zárt és magán jellegű ülés fog lenni, amiről felvételt készítünk, hogy az információhoz hozzá lehessen férni. Azonban ez nem lesz kellemes, összehasonlítva más üléseinkhez. Ez önálló fog lenni.

Egyszerűen ez a legkönnyebb, leggyorsabb és legelátkozottabb módja egy másik lélek csapdába ejtésének. És mi, ezen a rendkívüli ülésen lelkeket fogunk felszabadítani. Azonban ennek a megfelelő időben kell megtörténnie.

 

Shaumbra 7 KÉRDÉSE: (egy nő a mikrofonnál): Helló, Tóbiás, hogy érzed magad? Nekem két kérdésem van. Az első: A tegnap, Saint Germain volt az aki megjelent nekem? És a második kérdésem...

 

TÓBIÁS:  Mi megállítunk téged az elsőnél. Arra kérünk téged, hogy lélegezz mélyen és tisztítsd meg, majd érezd az energiákat.  És, ki volt az aki a tegnap ott volt?

 

SHAUMBRA 7: Én azt hittem, hogy Saint Germain volt aki...

 

TÓBIÁS:  És, íme itt vagy (nevetés). Mi azt akarjuk most, hogy te és is ti mindannyian, bízzatok megérzéseitekben. Valóban, - hogy is mondjam - Saint Germain energiáin át jött. Saint Germain energiája volt az. És, egy bizonyos célból volt ott, hogy segítsen neked abban, hogy ne tegyél meg egy téves lépést, hogy így mondjam. Igen, mi azt kérjük tőled, hogy tisztázd és érezd azt, amit te már tudsz. Látod, te már előzőleg is ugyanezt a nótát fújtad: Bízzál egy kicsit bennem. Mit gondolsz, ki énekelte neked ezt a dalt? Te magad voltál.

 

SHAUMBRA 7:  A másik kérdés hasonló: ugyanez... téged gyakran kérdeznek a kapcsolatokról. Nekem egy nagyon régi és hosszú távú kapcsolatom van, de úgy tűnik ősrégi, nagyon régi. Nem hiszem, hogy be tudnám fejezni. Nem tűnik úgy, mintha képes lenne...

 

TÓBIÁS: Te nem tudod befejezni? Nagyon könnyű. Mi értjük, hogy vannak bizonyos mechanizmusok az ajtón való kilépéshez (nevetés) vagy bármihez, amit csak akarsz. Mi most ide pontot teszünk. Te választhatsz... neked kell választanod. És egy illúzió az, hogy kapcsolatod régi, antik. És, nem is olyan régi, amint te hiszed. És létezik annak illúziója, hogy te kiléphetsz ezekből. Azonban, a karma maga is egy illúzió csupán. Annak ténye, hogy te nem léphetsz ki ebből, szintén egy illúzió. Látod... nagyon könnyű kilépni ezekből.

 

SHAUMBRA 7: Ez folyamatosan fejlődik, amint én magam is fejlődök.

 

TÓBIÁS:  Valóban... valóban,... és talán eljött az ideje annak, hogy te, lényed legmélyén felszabadulj ettől a kapcsolattól. Tisztázd ezt. Menj a középpont energiáihoz és tudd meg azt, hogy elsősorban miért volt ott. És ezután, szabadítsd fel. Engedd el úgy, mintha két madarat engednél el a kezedből. Engedd el úgy, mint kedvenc házi állatodat. Szabadítsd fel úgy, mintha elengednél valamit, amit nagyon szeretsz, amit annyira szeretsz, hogy soha nem akarod szorosan tartani.

Akkor amit felszabadítasz - ti valamennyien - amikor elengedsz valamit, amit nagyon szeretsz, ez felszabadítja a régi, már nem megfelelő energiákat. Ez teszi lehetővé, hogy minden új módon fejlődjön. Néha ti át kell menjetek azon a félelmen, melynek el kell múlnia, legalábbis egy időre. Ennek valóban el kellene mennie. De, a kapcsolatnak valóban hihetetlen energiái vannak, azonban amint te saját szavaiddal mondottad, létezik ott egy korlátozó érzés vagy csapda. Engedd el és nézd meg, mi történik.

 

SHAUMBRA 7:  Köszönöm.

 

TÓBIÁS:  Nem szeretnénk félbeszakítani téged, azonban azt szeretnénk ha kérdésed által... ez mindenkire vonatkozhatna. Ez nem a te kérdésed. Te mindenki nevében kérdezel. Neked van egy lehetőséged. Neked van egy lehetőséged. És apropó, ez egy szép kapcsolat.

 

SHAUMBRA 8 KÉRDÉSE: (egy nő a mikrofonnál).  Helló, Tóbiás, és mindannyian. Én érzem, hogy anyám hamarosan át fog menni. És szeretném tudni, hogy mit tehetnék, hogy megkönnyítsem ezt a fenséges pillanatot neki és családomnak is?

 

TÓBIÁS:  Valóban... Saint Germain egy hosszadalmas eszmefuttatást fog tartani erről egy héten belül. De mi adunk pár egyszerű választ most itt. Az elengedés... a legfontosabb dolog, amit ti mindannyian most megtehettek. Most nehezedre esik odamenni a családodhoz és azt mondani nekik: Mi el kell engednünk most őt. És, ők azt fogják hinni majd, hogy hideg és szívtelen vagy te. Azonban, tulajdonképpen ez a legnagyobb szeretet és odaadási aktus.

Az átmenet már folyamatban van, ami azt jelenti, hogy a benne lévő energetikai mozgás már e fele tart. De akkor, amikor az emberek, akik még energetikailag jelen vannak, nem adják meg magukat, ez nagyon megnehezíti az átmenetet. Az elengedésről van szó. És ebben az időszakban, az átmenet végső időszakában, jó kézen fogni az átmenőt és vele együtt lélegezni. Ha képes vagy belépni az ő légzésébe és engeded, hogy ő is belépjen a tiedbe, az átmenet szeretetteljes fog lenni.

 

És ezután, engedd el fájdalmadat, de értsd meg, hogy ez a te érte érzett fájdalmad. Ez a te fájdalmad, egy olyan lényért, aki itt volt a Földön, akivel fizikailag közösséget vállaltál. De, úgy engedélyezd fájdalmadat, hogy ne kapaszkodj bele. Saint Germain részletekbe fog bocsátkozni a DreamWalker iskolában (Álomjárók) arról, hogyan kísérjetek át valakit a mi oldalunkra.

Azonban mindannyiatoknak, akik az alapvető dolgokat keresitek, a felszabadításról, a légzésről szól, az átmenő személlyel való együtt légzésetekről. Oh, amikor ők átmennek, és amikor ti elvégzitek a légzés munkáját, ez nagyon csodálatos. És, ezután engedélyezhetitek saját szomorúságotokat.

 

SHAUMBRA 8:  Köszönöm.

 

TÓBIÁS:  Köszönöm. És mi, nem látjuk ezt az átmenetet rendkívül nehéznek.

 

SHAUMBRA 8:  OK.

 

SHAUMBRA 9 KÉRDÉSE: (egy nő a mikrofonnál): Tóbiás, vonzódást érzek ahhoz, hogy szeptemberben visszavonuljak Wisconsinba. Azonban nem tudok dönteni, mivel az időpont nem alkalmas, vagy csupán kívül keresem a válaszokat?

 

TÓBIÁS:  Tehát, mi arra kérünk téged, hogy lélegezz mélyet és világosítsd meg kissé ezt. Lépj ki mentálodból most itt, majd lépj be szívedbe. Tisztítsd meg.... érezd az eredeti, nem pedig az osztályenergiát, hanem a középenergiáját, ahol most jelenleg vagy, azokat a változásokat, melyek életedben most végbe mennek és történni fognak. Tisztázd és érzed az életedben most jelen lévő szenvedélyt. Lépj ki a fejedből. Tedd le. Tisztázd. Most, megkérünk téged arra, hogy tedd fel még egyszer kérdésedet.

 

SHAUMBRA 9: OK.

 

TÓBIÁS:  Nem emlékszel a kérdésre?

 

SHAUMBRA 9: Igen... Tóbiás, nagyon vonzódom ahhoz, hogy elmenjek Wisconsinba, visszavonulási helyemre szeptemberben.

 

TÓBIÁS: Mit érzel amikor ezeket kimondod?

 

SHAUMBRA 9: Nagyon izgatott vagyok.

 

TÓBIÁS:  És van ott valami, ami csupán kívül keresi a válaszokat?

 

SHAUMBRA 9: Azt hiszem lehetséges...

 

TÓBIÁS:  Nem, ne gondolkodj.

 

SHAUMBRA 9:  OK; Úgy érzem, hogy az idő épp most tökéletes ahhoz...

 

TÓBIÁS: Oof...

 

SHAUMBRA 9:... hogy megkapjam a választ, melyre szükségem van.

 

TÓBIÁS:  Most, megkérdezzük a stúdióban jelen lévő hallgatóságot (nevetés), világosnak vagy zavarosnak éreztétek-e a választ?  Azok akik világosan érezték, mondják: „Aye”

 

HALLGATÓSÁG:  Sok, „aye”

 

TÓBIÁS: Mindazok, akik tétovának érezték a választ, mondják: „Aye”

 

HALLGATÓSÁG: Egyesek: „aye”

 

TÓBIÁS:  Ah, nyert a „világos” (többen nevetnek). A zavaros válasz elég gyenge volt. A világos válasznál nagyon erős "aye" volt. Mi, egyszerűen letapogatunk titeket. Ti éreztek valamit, de mi történik? Ti felszínre hoztok egy mindenkinek szépséges példát. Ti éreztek valamit. Vágyat éreztek, azonban ekkor beugrik a mentál. Beugrik a bizalmatlanság.  „Oh, talán egyszerűen azért teszem ezt, mivel külső válaszra van szükségem. Talán, nem vagyok annyira erős, amilyen lehetnék.” Látjátok, a világosság ezt mondja: Létezik egy vágy és egy szenvedély. De a világosság ugyanakkor ezt is mondja: Nézd, hogyan ugrik be a félelem! Tudod te, mi a félelem?

 

SHAUMBRA 9: Nem.

 

TÓBIÁS: De igen, tudod. Azonban mindenképp megmondom neked.

 

SHAUMBRA 9: OK.

 

TÓBIÁS:  A félelem az, hogy életed meg fog változni. A félelem az, hogy becsavar valami, amiért te már régóta szenvedélyt érzel. De te elrejtetted ezt. Te olyan vagy, mint a nyílni készülődő virág, azonban belép a bizalmatlanság és mindent befröcsköl sárral. Menj vissza az eredeti energiákhoz, azokhoz, amiket érzel.

Te azt mondtad, hogy úgy érzed itt van a szenvedélyed. Miért? Azért, mert három intenzív napot töltünk együtt. És tisztázunk néhány dolgot. Mi interdimenzionális munkát végzünk. Mi nagyon érdekes helyekre fogunk elmenni, amilyenek nem léteznek itt a Földön. Tehát te érzed ezt, azonban gondolkodtál. Látod: az érzés a gondolat ellen. Te arra gondoltál: Talán nekem nem kellene mennem. Tulajdonképpen a bizalmatlanságon túli igazi energia az volt, hogy te nem érdemled meg mindezt. Tehát, menj vissza és lélegezzél és teremts világosságot. És ezután, mi ott fogunk látni téged (nevetés a hallgatóságban).

 

SHAUMBRA 9:  Köszönöm.

 

LINDA: Utolsó kérdés.

 

SHAUMBRA 10 KÉRDÉSE (egy nő a mikrofonnál): Tóbiás, Geoff 50 évet tölt augusztus 26-án, és én is 50 évet töltök augusztus 18-án. És nemrég, közölték velem, hogy testemnek gyakorlatai képessé tesznek engem arra, hogy fényt vigyek ki a világnak, áttérek hát a törvény gyakorlatáról a beszédre és az írásra. És én csupán azt kérdezem mi módon... mit tudsz mondani nekünk "újonc csecsemőknek", akik különböző utakon kilépünk a világba, életünknek ennél a fejezeténél.

 

TÓBIÁS: Valóban... én nagyon világosan megtehetem ezt a dolgot. Ez az életkor illúziójának el nem fogadásáról szól. Ez lehet az első csoport, mely áthalad mindezen.... mindezeken.  Oh, mi sok dolgot látunk: Régi fogalmak és képzetek... minden, ami hat és reagál testetekben... És újból, hogy mit együnk vagy ne együnk... és főképp a szexről.

És mi látjuk, amint titeket - nemcsak téged, hanem minden Shaumbrát - elárasztanak ezek az információk, hogy mostantól sok ilyesmi fog történni, mivel sokan megnőttek közületek, - hogyan mondjam - fenségessé és éretté váltak. Elárasztanak majd titeket az öregedés hipnotikus üzenetei... ti elgyengültök.... elvesztitek eszeteket.... és elvesztitek az ellenőrzést a testetek fölött. Mi nézzük általatok ezeket a hirdetéseket. És meglep minket az, hogy ti elhiszitek ezeket és elfogadjátok.  És íme, nem: „Oh, Uram Teremtőm, a személy a televízióban elveszíti a kontrollt belei fölött, nekem is el kell veszítenem!” (a hallgatóság nevet).  Ti egyszerűen elfogadjátok ezeket az illúziókat. Tehát, mi arra kérünk titeket, hogy amikor ezeket a bejelentéseket nézitek, elsősorban: tisztázzátok, tisztítsátok meg, menjetek a középenergiájához, ami itt van. Nem azt mondom, hogy nem jók a hirdetések, azonban hipnotikus hatásuk van. Ti elfogadjátok. Tehát arra kérünk titeket, hogy világítsátok, tisztítsátok meg ezeket a hirdetéseket.

A fizikai test tulajdonképpen, a ti életkorotokban, a legrugalmasabb és legenergikusabb állapotban lehet. Az izomzat tömege kezd elfogyni, és jó oka van ennek. Az izmok a régi energia szövetei. És ez helyettesítődik egy más energiaszövet réteggel, mely nem látható. Ez nem egy fizikai szövet. Azonban ti elkezdhetitek megtestesíteni ezt testetekben. Nektek nincs szükségetek izmokra - amit ők, izom-tömegnek neveznek.  Nektek soha nincs szükségetek arra az izom-tömegre. Ti nagyon rugalmasak lehettek.

 

SHAUMBRA 10: Ez azt jelenti, hogy nem kell a tornaszereken dolgoznunk?

 

TÓBIÁS:  Nem úgy, ahogy egyesek teszik. Ők elmennek és ütik, visszaélnek testükkel. Ha képtelenek vagytok mosolyogni, miközben a tornaszereken dolgoztok, akkor ne dolgozzatok (nevetés).  Nektek örömet kellene okozzon. Nektek... ha most dolgoztok a tornaszereken, arra lenne szükségetek, hogy tisztítsátok meg az energiát, hogy felszabadíthassátok a régi izomtömeget, helyettesítve azt egy új energiaszerkezeti szinttel. Ez láthatatlan, nem- fizikai energia, mely belép és elkezdi megtestesülését. Ez hálózatot képez szöveteitekkel és főképp csontrendszeretekkel. Hívjátok be csontrendszeretekbe, hogy csontjaitok ne függjenek többé a régi és annyira törékeny szerkezeti utaktól és most sokkal rugalmasabbá válhassanak.

De ez az első csoport, melynek meg kell mutatnia azt, hogy az életkor nem jár együtt a test megromlásával. Mi nagyon empatikusak vagyunk ebben a tekintetben. Azonban mi azt akarjuk, ha ti mindannyian örüljetek az életnek, saját testetekben.   És azon a napon, amikor elhatározzátok, hogy nem maradtok tovább testetekben, ne szenvedjetek hónapokig vagy évekig betegségekben. Lépjetek ki testetekből, hagyjátok el azt. Lépjetek ki, akár fehérneműtökből (nevetés a hallgatóságban).  Tehát, éppen most is, a test elkezd leépülni, megbetegedni és megöregedni és az élet utolsó évei rettenetesek. Ti képesnek kell lennetek kilépni testetekből. Igen?

 

SHAUMBRA 10:  Köszönöm.

 

TÓBIÁS:  Köszönöm.

 

Tehát, kedves Shaumbra, mi bezárjuk ezt a Shoudot. Hossaf és Metatron megtiszteltetésnek érzi, hogy ma itt lehettek veletek.  Hossaf energiájával továbbra is dolgozni fog veletek. És ismét emlékeztetünk titeket arra, hogy hozzátok mindennapjaitokba a kristálytisztaság tapasztalatát. Ne erőltessétek ezt. Ne erőlködjetek. Egyszerűen, hozzátok be a tapasztalatot. Kezdetek majd teljesen újszerűen felfogni mindent.

 

ÉS EZ ÍGY VAN!

 

Fordította: Korpos Magdi