TÓBIÁS ANYAGOK
Kristálytisztaság Sorozat: „ SHOUD. 4. -Mi táplál benneteket?” – Tóbiás előadásában -
Geoffrey Hoppe csatornázásában
Kérdések és válaszok

Elhangzott a Bíbor Körben
2005. november 5-én.

http://www.crimsoncircle.com/

És így van, kedves Shaumbra, hogy folytatnunk kell ezt a shoudot, ez a shoud nagyon lényeges, de különbözik a többitől energiájában és magában üzenetében. Mi, arról beszéltünk, hogy vessünk egy pillantást, arra mi táplál benneteket. És újból, ez nagyon nyilvánvalónak tűnik. De, azért tűnik ez nyilvánvalónak, mivel ti shaumbrák vagytok és eljutottatok e kérdés felvetésének pontjához. Ti azon a ponton vagytok, hogy igazán átalakítjátok saját valóságotokat, megváltoztatjátok tudatotokat.

Számotokra ez talán nyilvánvalónak tűnik, mivel ti azt hiszitek, hogy mindenki ezt teszi. De ők, nem ezt teszik. Valószínűleg ti azt hiszitek, hogy talán még az égben az angyalok is azt nézik, mi táplálja őket. Ám sokan nem, főképp azok a lények, akik eltávoztak és Földről és nem léptek túl a földi határok dimenzióin. Sokan közülük, nem is néznek erre a dologra, hogy mi táplálja őket. Ők egyszerűen megpróbálnak visszaugrani befele, visszatérve a Földre, hogy újabb életet és fizikai testet vegyenek maguknak anélkül, hogy valóban értenék mi is történik, mi támogatja őket, hogyan fejlődnek és hogyan tartják meg tudatukat.

A következő hetekben, mialatt nagyon tudatosítani fogjátok mindezeket, újból emlékeztetünk titeket arra, hogy tegyétek ítélkezés nélkül ezt a dolgot. Ha ti ezt mondjátok: Hogyan táplál engem a kertészkedés energiája, például... ez sokkal tovább fog menni annál, ami nyilvánvaló.... csupán ez a kertészkedés, relaxál titeket... ez a kertészkedés közelebb visz titeket a Gaiához, ez a kertészkedés segíteni fog titeket abban, hogy segítsetek létrehozni valamit. Létezik egy másik energia, mely helyet kap, másvalami, ami belső szinteteket táplálja. És talán, amint már mondottam nektek, mentális Énetek nem fogja pontosan megérteni azt, ami történik. Tehát, nem ezt kérjük tőletek, hanem hogy csupán érezzétek, csupán tudatosítsátok mindezeket. Létezik egy energia, mely ezen a ponton támogatja tudatotokat.

Vagy, hogyan táplál titeket, más emberekkel való jó konfliktusotok energiája? Jól van, ti talán azt mondjátok, hogy azért táplál titeket, mivel mindezek a haragok belülről fakadnak, de tulajdonképpen arról van szó, hogy dráma zajlik. De, másvalami is történik ott, egy energia mely belépve támogatja jelen tudatotokat, valóságotokat és hitrendszereteket.

Létezik egy egyszerű elv. Minden, az összes energiák titeket szolgálnak. Ez egy nagyon egyszerű elv. Jól van, bármi is történik életetekben, titeket támogató energiákat visz be, mivel nagyon szeret titeket. Talán ez a harag energiáját fogja magára ölteni. Ez drámának álcázhatja magát. Ez álcázhatja magát örömnek és boldogságnak vagy sikerességnek. Azonban eme energiák alatt ott van a jelen, aktuális tudatotokat támogató energia. Amikor megértitek ezeket az egyszerű elveket, meg fogjátok érteni azt, hogyan lépnek be ezek bensőtökbe és hogyan támogatnak bármi módon titeket, akkor ti meg fogjátok érteni azt, hogyan kezdjetek dolgozni ezekkel.

És újból, nekünk ma több száz meghívottunk van, akik ezen a dolgon dolgoztak. Most látni szeretnék, hogyan öleli magához a Shaumbra ezeket a dolgokat, hogyan juttat el titeket annak megértéséhez és megvalósításához, hogy ti saját valóságotoknak igazi Teremtői vagytok. Ezek nemcsak szavak voltak. Ez egy igaz dolog. Ti, valóságotok minden pillanatának Teremtői vagytok. Erre a dologra, nem a tömegtudat késztetett titeket. Talán ti a tömeg tudatból vonjátok ki energiátokat, hogy elviseljétek saját személyi tudatotokat, azonban ti nem vagytok a tömegtudatnak, a szellemnek, semminek se a rabjai. Ti egyszerűen beviszitek az energiákat magatokba, hogy megalkossátok valóságotokat. Most, mit akartok ti újra-alkotni?

Ezek után, örömmel válaszolunk kérdéseitekre.

SHAUMBRA 1 KÉRDÉSE: (Linda olvassa az internetről): Nemrég a szexuális energiáról beszéltél nekünk. Hogyan érezzük a női és férfi energiáknak az összeolvadását? És hogyan befolyásolja ez a Shaumbrát és a tömeg tudatot? És, mi a különbség a szex és a szexuális energia között?

TÓBIÁS: Valóban... a szex fizikai aktusa, a szexuális energiáknak csak egy kis mértékű terméke. Ez egy út - egy nagyon kis útja a szexuális energia vagy szexuális tapasztalat kifejeződésének. Azonban, a szexuális energia a leglényegesebb létező pszichikai energia. Ez sok különböző úton felhasználható. Ez személytől függ. A szexuális energia kreatív módon felhasználható és semmi kapcsolatban nem áll a szex fizikai aktusával. A szexuális energia lényegében, mások ellenőrzésére használható fel és sajnos, széles körben alkalmazzák ily módon. Ezt lényegében, valaki rabságba döntésére használják. A szexuális energiák olyanok, mint a varázslatok - szó szerint bűvölések - szándékos módon. A varázsigéket és ráolvasásokat, mérgezéseket alkalmazó bűvölések, eltörpülnek a szexuális energia alkalmazásának ereje mellett.

Mi egyszerűen, mélységeiben fogjuk feltárni a szexuális energiák széles skáláját... hogyan hozzák létre... hogyan viszik be... hogyan táplálkozik mindkét részetek - mind a férfi, mind a nő ebből... hogyan használható a kreativitás táplálására, vagy a másik rabságba döntésére... hogyan táplálja mind az áldozatot, mind a zaklatót. Mi ezt fogjuk tenni a következő hónapokban, az általunk vezetett csoportban. Most mi nem fogunk részletekbe bocsátkozni, mivel ez a legszélesebb téma, amit valaha átfoghatunk a Shaumbrával. Mi, kérésünkre létrehozunk egy energia alapítványt Mexikó területén, amely sok régi merev szexuális energiát konzervál, főképp Atlantisz idejéből. Mi, egy kis csoporttal fogunk dolgozni. És innen ez az osztály, és amit ott tanul és amit kihoz, kiszélesedik és sok más helyre el fog jutni.

Mi, fogunk beszélni arról, hogyan választották szét, bizonyos módon a férfi és női energiákat, miért választották szét ezeket és mi történik akkor, amikor ezek újra eggyé válnak újból. És ez nem mindig egy könnyű dolog, mivel hozzászoktatok ahhoz, hogy vagy egy férfi vagy egy női testtel rendelkeztek. Ugyanakkor, ti hozzászoktatok ahhoz, hogy vagy egy férfi vagy egy női energiához vonzódtok. És ezekben a leckékben mi, arról fogunk beszélni, hogyan tápláljátok együtt ezeket az energiákat.

Mi beszélni fogunk arról, miért viszik magukkal olyan sokan ma sebeiket, szexuális sebeiket és miért engedik meg olyan sokan továbbra is azt, hogy a szexuális energiákkal ellenőrzés alatt tartsák őket, még akkor is ha megvilágosodott spirituális lénnyé váltak. Még mindig létezik a szexuális áldozati szerep. És nagyon erős, nagyon lényeges oka van ennek. Tehát mi nagyvonalakban áthaladunk ezeken, majd kiterjesztjük munkánkat.

Ez - hogy is mondjam - a egyik legnehezebb és legmélyebb téma, melyet a shaumbrával kezelni fogunk. És mi, emlékeztetnünk kell titeket arra, hogy nagy különbség van a szex és a szexuális energiák között. Tekintsétek a szexet fizikai dolognak; a szexuális energiák sokkal inkább nagyon erős energiával rendelkező pszichikai típusúak. Köszönöm.

SHAUMBRA 2 KÉRDÉSE: (Egy asszony a mikrofonnál): Oh, kedves, Tóbiás, a tegnap tudatosítottam azt, hogy nekem szükséges elvégeznem a szexuális energia osztályt. És ma, amikor bejelentetted, nagyon boldog lettem... Kérdésem Ízisz sebére és a szent női istenség gyógyítására vonatkozik... érdekes módon. Nekem, direkt Atlantiszból vannak emlékeim és tudni szeretném, hogy kibocsátok-e hang általi kódokat és energiákat e gyógyulás megkönnyítéséhez? Ugyanakkor, talán a művészet, szépség, mozgás, zene és az öröm tapasztalatai átalakíthatják-e ezt a sebet?

TÓBIÁS: Valóban, képesek erre... és válaszom IGEN minden kérdésedre. Azonban ehhez, a szexuális energiáknak különböző megértési szintjei szükségesek. Amint te mondod, a tónusok, zene, mozgás, mindezek a dolgok, valóban újra-látogatják Ízisz lemerevedett energiáit, melyek visszanyúlnak Atlantiszba és még ezelőttre, és nagyon-nagyon lényegesek.

Azonban, amiről most beszélnünk kell az, hogyan teremtették meg elsősorban a szexuális energiákat, messze-messze visszatérve és hogyan lett ez... a szexuális energia tudata... ennyire bezárt. Mi feltárjuk a gyökér/eredet okait, valamint hogyan szabadítsátok fel önmagatokat e szexuális energiák táplálása alól. Újból, legyen bár ez az áldozat vagy zaklató energiája, férfi vagy női, létrejön egy óriási és szeszélyes táplálása ezeknek. Rendkívül nehéz elválni vagy lekapcsolódni ettől a táplálási csőtől, vagy módszertől. És amint már mondottam, a földön élő legmegvilágosodottabb lényeknek is ez a legnagyobb akadály, mellyel szemben találják magukat. És lehetnek ők, nagyon-nagyon megvilágosodottak, miközben mégis folyamatosan hordozzák e sebet maguk körül.

SHAUMBRA 2: Képes leszek mindezeken segíteni?

TÓBIÁS: Valóban,... ha választasz... ha ez a te valóságod.

SHAUMBRA 2: Nagyon szépen köszönöm.

SHAUMBRA 3 KÉRDÉSE: (Linda olvassa az internetről): Magyarázd meg nekem a Szent Geometriát (szórványos nevetés a hallgatóságban).

TÓBIÁS: Mi azt mondjuk, hogy a szent geometria - ha egyszerű választ akarsz - kapcsolatban áll az áramlással. Ez a közlés legegyszerűbb módja. Amint már előbb is mondottam, ez nem a matematikáról szól, hanem annak ellenére, hogy matematika, mégis bizonyos szerepet játszik. Kapcsolódik az energiaáramláshoz és mozgáshoz, megnyilvánulásba hozásához és hogyan alkalmazható a mindennapi életben. Úgy tűnik, mi itt folyamatosan reklámozunk. Azonban, a februári osztályok sorozataiban - nem szóltunk még Cauldre-nak ezekről - de mi szent geometriát fogunk alkalmazni, három témánk egyikénél, melyet tárgyalni fogunk. De ez, egyszerűen, az energiák áramlásáról fog szólni.

SHAUMBRA 4 KÉRDÉSE: (egy asszony a mikrofonnál): Hello Tóbiás... érdekes az, hogy Geoff és Linda, többet beszélt előzőleg a Szcientológiáról (ez az Én jobbításán vagy önmegismerésen alapuló vallási rendszer) mivel jómagam egy olyan irodában dolgozom, mely L. Ron Hubbard üzleti technológiáját alkalmazza. És én kényelmetlennek találtam ezt. Tehát, ... mi van L.R. Hubbard-dal és a Szcientológiával?

TÓBIÁS: Valóban... L. Ron Hubbard, akivel mi - hogyan is fejezzem ki - más helyen dolgozunk, lényegében egy angyali család vezetője, aki azért jött a földre, hogy elsősorban önmaguk számára hozzanak, új energiákat. L. Ron Hubbard, a maga idejében, nagyon magas galaktikus energiákat csatornázott a csoportja számára. Ezek a dolgok le vannak írva könyvekben és csatornázásaiban nyilvánosságra vannak hozva, annak ellenére, hogy nem szeretik csatornázásoknak nevezni őket. De, egyszerűen ez volt. És elsősorban ezt, annak a bizonyos csoportnak tervezték.

Most, valami érdekes történt és azt hisszük, Ronnak nem tetszett volna ez a pont. De, a csoport tudata nagyon lemerevedett saját szavainak tudatában. Eredeti célja neki az volt, hogy segítse azokat, akik ezekben az osztályokban jelen vannak vagy olvassák ezeket az anyagokat, hogy megértsék azt, hogy kiléphetnek valóságukból, egyszerűen lemondással. Ő kifejlesztett egy módszert, mely lehetővé tette azt, hogy nagyon felhatalmazottak legyenek és visszatérhessenek tisztázni, elmúlt életeik egyes problémáit és lehetővé tegyék annak megértését, hogy ők szintén Istenek.

Ezekkel a dolgokkal, amint az emberekkel rendszerint történni szokott, ők nagyon korlátoltakká váltak, eltelve saját szabályaikkal és törvényeikkel. Tehát nem véletlen, hogy a történelem eme idejében, a Szcientológusok nagy ellenállásba ütköznek a bolygón, mivel a bolygó elfordul a szabályoktól. És nem csodálni való az, ha ti shaumbrák, kényelmetlenül éreztétek magatokat ezekkel kapcsolatosan, mivel ti ezt csupán egy doboznak, nem pedig egy potenciálnak látjátok.

És, amint Cauldre is felfedezte, ez most inkább az intellektusra alapoz. Egy bizonyos időben, sok információ ezekből a szívre alapozott, nagyon felhatalmazott/érvényes módon, azonban most szinte érvényességét veszítette azok számára akik úgy érzik, hogy csupán szavakat és technikákat kell memorizálniuk. És bizonyos értelemben, ez egyszerűen megreked valahol elmúlt életeikben, mivel ők visszatérnek, felfedezve saját traumáikat, azonban ezeket nem most tanulják, hogy felszabadulásukat elősegítse. És nem.., a mechanikus, elektromos termékek, nem segítenek ama traumák felszabadításában.

Shaumbra felfedezte, hogy ez az elfogadásról, annak megértéséről szól, hogy mindaz, amit elmúlt életeitekben tettetek, egy bizonyos ügyet szolgált. Ennek útja, a tudat táplálása volt egy bizonyos ideig. Semmi rossz nincs ebben. Csupán teljes megtestesítésről van szó és annak elfogadásáról amit valamikor tettetek, mely valójában felszabadítja az energiát és nem próbálja meg kintről elemezni utatokat. Ez dobozban tart titeket. Köszönöm.

SHAUMBRA 4: Megkérdezhetlek, milyen az, ha ott vagyok? Én értem... hogyan táplál energiával engem ez a dolog?

TÓBIÁS: Valóban... sikerül megértened önmagadat és azt hol jársz utadon. Te nem leszel hosszú ideig már ott... bízzál bennünk (szórványos nevetés). Ugyanakkor - hogy is mondjam - azért engedélyezted magadnak, hogy ott legyél, mivel vannak néhányan a szervezetben olyanok, akik nem érzik kényelmesen magukat önmagukkal szemben. Ők érzik, hogy olyan típusú csoportban vannak, ahol folyamatosan figyelik és elemzik őket. Azonban nekik szükségük volt egyfajta csillogásra, akárcsak itteni meghívottainknak, akiket megérintett a sugárzó Shaumbra érintés és életük, lehetővé tette, hogy ezen túllépjenek. Ami fontos, az az, hogy te ott vagy. Ami onnan táplál téged, az a fizetésed (elszórt nevetés). Ugyanakkor táplál téged annak megértése, ahol most vagy és hogy milyen messzire jutottál. Tehát, ne ítélkezz, de értsd meg azt, hogyha te szolgálsz egy ügyet, az is szolgál téged.

SHAUMBRA 4: Köszönöm.

SHAUMBRA 5 KÉRDÉSE: (Linda olvassa az internetről): Én olyan shaumbra vagyok, aki segíti az állatokat. Tanulmányoztam különböző módszereket az állatok gyógyítására. Mindegyik gyógyítási technika ugyanazokat a módszereket alkalmazza az állatokra, is mint az emberekre. Úgy érzem, hogy az állatok gyógyítása különböző. Melyik a leghatékonyabb technika az állatok számára? És létezik egy jótékonyabb gyógymód az állatok számra, amit meg kell nekem találnom?

TÓBIÁS: A legjobb gyógymód az állatok számára az, ha nincsenek emberek közelében (nagy nevetés a hallgatóságban). Mi ezt egyáltalán nem tréfából mondjuk, de nagyon sokszor - és itt a háziállatokra utalunk, nem a többi állat típusokra - de a háziállatok szolgálatból jönnek be és sok energiát beszívnak, segítenek gazdáik energiájának feldolgozásában. És néha, ilyen vagy olyan módon átveszik gondozói betegségeit is. Át fogják venni tulajdonosaik terheit. Tehát az általad végzett munkában, nekik meg kell mozgatniuk az energiákat testükben. És egyeseknél, az általuk érzett mély szeretet miatt, egyszerűen lemerednek az energiák és tulajdonosaik energiái is lemerevednek bensejükben. És Claudre itt, most közli velünk, hogy ne nevezzük tulajdonosnak. Ő állat gondozó (nevetés). Mi nem vagyunk korrektek ma, sem politikai, sem spirituális szempontból (harsány nevetés).

Tehát, a házi állatnak egyszerűen segítségre van szüksége az energia mozgatásához. Most a legjobb, amit tehettek az, ha elmentek egy csendes helyre házi állatotokkal és vele együtt lélegeztek. Ti ugyanúgy együtt lélegezhettek a házi állatokkal, mint az emberekkel. És ne a mentálból beszéljetek velük. Ők nem nagyon bíznak az emberi mentálban, de beszéljetek szívetekből nekik és mondjátok meg, hogy átengedhetik magukon az energiát. Ők többféle, változatos úton kiengedhetik magukból ezeket hátukon, vagy testük első részén, vagy éterikus testük pórusain keresztül.

Azonban biztosítva kell legyenek abban, hogy mozgásban tartják az energiát. És egyszerűen osszátok meg velük azt, hogy ez sokkal inkább gondozóik szolgálatában történik, mint az, ha engedik lemerevedni az energiát. Az történik a legtöbb alkalommal, hogy a házi állat, túl sok energiát vesz fel gondozójától és egy idő után ez okozza a lemerevedést.

És egyszerűen ti el akarjátok távolítani azt a házi állatot, mely nehéz időszakon megy keresztül. Ti távol akarjátok tartani őt gondozójától egy időre, egy-két hétre. Távolítsátok el, küldjétek vissza a természetbe. Hagyjátok sétálni őt, ha lehetséges. És ez segíteni fogja őket energiájuk mozgatásában. De néha ezek lemerevednek, amint gondozóik is merevvé válnak.

És a házi állatokkal kapcsolatosan, lehetőséget és szinkronisztikus lehetőségeket hoznak magukkal kimondani azt, hogy ez második témánk melyről februári kérdezd Tóbiást shoudunkban tárgyalni fogunk.

SHAUMBRA 6 KÉRDÉSE: (egy asszony a mikrofonnál): Hi, Tóbiás, fogsz tartani valamikor egy shoudot a kamasz fiataloknak és fiatal felnőtteknek?

TÓBIÁS: Mindegyik shoud a fiatal kamaszokhoz és fiatal felnőttekhez szól. Valójában arról van szó, hogy ők életük tudatosságának ezen a fokán eljutottak-e az itt közölt anyagok meghallgatásához, mivel ezek mindenkihez szólnak. Mi nem akarunk specifikálni, sem azt mondani, hogy ezek csak öregeknek vagy fiataloknak, férfiaknak vagy nőknek szólnak: ez mindenkiért van. Ezt az utat ti mindannyian teremtitek. Most, a válasz a reális kérdésre... a most kifejezett kérésre meg fogjuk találni a megfelelő lehetőséget ahhoz, hogy speciális ülést tartsunk azok számára, akiket ti fiatal Shaumbra serdülőknek vagy fiatal felnőtteknek neveztek. Vannak bizonyos problémák, melyekben nekik helyt kell állniuk jelenleg a világban főképp, amikor felnőtt korba érnek, ez nagyszerű alkalom lesz majd arra, hogy hozzájuk szóljunk. És mi élni fogunk a lehetőséggel, hogy megtegyük ezt.

SHAUMBRA 6: Köszönöm. Ugyanakkor van egy fiatal barátom, aki két hete ment át a túloldalra. Ő 19 éves. Van valami megnyugtató üzeneted családja számára?

TÓBIÁS: Mi nem .. - mi nem vagyunk annyira okosak, amint ti elképzeltek minket, – nekünk ellenőriznünk kell mindezeket. Minekünk másokat kell ide hozzunk. Elsősorban meg kell nézzük családját. És kevés dolog van, ami kényelmes lenne számukra mostani szomorúságukban, saját hitrendszerük miatt. Nagy a szomorúság és a félelem és mi nem vagyunk biztosak abban, hogy bármit is mondanánk, igazi megnyugvást hozna nekik, főképp, ha megtudják azt, honnan jön az üzenet (nevetés). Tehát, talán jobb, ha nem közlöd velük azt, honnan származik az üzenet, mivel ez problémákat fog okozni.

Ez a kedves barátod, akiről beszélsz... mi azt látjuk - azt mondják nekünk - útban van oda, amit ti pihenésnek vagy a negyedik dimenzióban való megállapodásnak neveztek, és együtt van másokkal, akikkel kényelmesen és otthonosan érzi, magát mivel régi ismerősei. Tehát semmilyen jellegzetes trauma nem történik most. Voltak kezdetben nehézségei a másik oldalon, néhány nehéz problémái adódtak melyeket közölni kellett volna vele. Azonban ezek lecsillapodtak. Azonban a család nem értené meg, ha mi átadnánk nekik ezt az üzenetet. Tehát egyszerűen - mi próbálunk megfelelő szavakat találni, akárcsak te, igen, az imák eljutnak ehhez a kedveshez.

SHAUMBRA 6: OK. Köszönöm.

TÓBIÁS: Mi megragadjuk az alkalmat ahhoz, hogy egy másik kedvesről beszéljünk ez alkalommal, aki nemrég ment túlra. E témát már tárgyalta előzőleg Linda, annak átmenetelét, akit mi egy ideig R. C. Gorman-ként ismertünk. És mi szeretnénk közölni mindannyiótokkal azt, hogy ő már átment a Virágok Hídján, néhány rövid napon belül. És ő már a maga módján megvilágosodott volt és nem kellett sokáig körülöttünk maradjon. Tulajdonképpen ő előrevetitte a Földtől való felszabadulását. Megtette azt, amiért ide jött. Kilépett a dobozból és másoknak is megmutatta, hogyan kell megvalósítani ezt.

Nemrég, utolsó pár hónapja alatt, a kórházban tartózkodása idejét arra használta, hogy behozza saját Navajo hagyományait ahhoz, hogy túl mehessen a másik oldalra. Tehát, amikor eljött a fizikai halál, az Álomjárás könnyű volt és végig a Virágok Hídján haladt. Ő már elbúcsúzott azoktól, akiket itt hagyott. Ő már meglátogatta - hogy is mondjam - amint ti mondanátok, a boldogság keresés partjait, a Navajo álom-teret a másik oldalon. Ő már meglátogatta mindezeket, még mielőtt meghalt volna. És, amikor elment ő, direkt a Virágok Hídján haladt.
SHAUMBRA 7 KÉRDÉSE: (Linda olvassa az internetről): Tóbiás, néhány nagyon közeli Shaumbra barátom van, akik egy írás-tanítási iskolai programot vezetnek. Létezik potenciál, mellyel ők gyorsított modellt nyújthatnának a nevelés megváltoztatásához, a mi ismereteink szerint?

TÓBIÁS: Valóban... ők már dolgoznak ezen. Azonban ők még számos változatos okból, kötődnek a jelenlegi alapoktól szabályozott rendszerhez. De ők ezen dolgoznak nappal, amikor aktív, éberségi állapotban vannak, ugyanakkor álomállapotban is dolgoznak ezen éjszakánként, és képesek lesznek arra, hogy az új módozatra koncentráljanak. Most ez igényeli tőlük, hogy felszabaduljanak a jelenlegi rendszer bizonyos támogatásai alól – hogy is mondjam - tápcsatornáktól, mely programjukba jött azzal, hogy elszakadjanak teljesen és azt tegyék amit szívük szerint jónak tartanak.

SHAUMBRA 8 KÉRDÉSE: (egy férfi a mikrofonnál): Mark Entitás azt tanácsolta a szobában lévő gyógyítóknak, hogy csupán egy bizonyos kliensen dolgozzanak, de ugyanakkor mindazokkal, akik ugyanabban a problémában szenvednek, melyet e kliens megtapasztal. És ezután megfigyeltem, Steve Rother Csoportját. Ők is elfogadták, hogy telefonon lehessen kérdéseket feltenni nekik. És néhány ember felhívta őket, és miután elpanaszolták nekik fájdalmaikat, ezek elmúltak. És a Group/Csoport azt mondta nekik, hogy ők egy szélesebb csoportért dolgoznak. Most ezt úgy tűnik kinyilvánították és megértem hogyan segíthetne az első csoport a lakosság szélesebb csoportjain. Nem vagyok egészen biztos abban, hogyan segíthet a második csoport a lakosság szélesebb köreinek, egyszerűen saját fájdalmuk tapasztalatával... másképp, mint táplálva őket.

TÓBIÁS: Valóban... ezt lényegében tömegtudatnak vagy hipnózisnak nevezik, mely fogalomhoz mindannyian kötöttek vagyunk ilyen vagy olyan módon. Tehát... amikor valakin gyógyítást végeztek, valójában bizonyos értelemben, sok embert gyógyítotok. Legalábbis ez potenciált alkot. Ha tegyük fel vesztek valakit, akinek rákja van és gyógyítást végeztek rajta, a helyreállítás vagy újratöltés folyamata utat tör a tömeg tudatban tehát egy bizonyos ponton mások, akiknek talán rákjuk van, energiát vonhatnak el ugyanabból a helyrehozási energiából, amit első klienseteken alkalmaztatok - látjátok. Ez mind kötődik egymáshoz. A potenciálok teremtéséről van szó.

Most, az általad leirt második forgatókönyv esetében, a kliens vagy páciens esetében, ők főképp ezt a pácienst vállalják, átviszik a világ fájdalmait saját rendszerükbe. Elérik a tömegtudatot, és mindenki nevében átveszik a betegségeket. És ők érzik, hogy ha megteszik ezt, elveszik a kiegyensúlyozatlan energiákat és beviszik saját testükbe, képesek transzmutálni ezt és ez soknak fog segíteni.

Mi, nem ajánljuk, hogy ezt tegyétek Shaumbra. Ez egy kissé mártír szerep, amint már mondottam. És még a tömegtudatban is ennek hatás szerepe van, nem jó dolog kereszteket cipelni, amint Yeshua is tanúsíthatja nektek (szórványos nevetés). Nem jó ötlet hordozni mások fájdalmát és terhét. Nemcsak azért, mert nehéz ez spirituális és biológiai rendszeretekben, hanem bizonyos értelemben nem megtisztelő a többiekre. Ha megpróbáljátok átvenni mások betegségeit, abban a hitben, hogy képesek vagytok kezelni és meggyógyítani őket, magatokra véve betegségeiket, ti nem tisztelitek a betegségeiket, amit ők maguk adtak vagy adhatnak önmaguknak. Ők saját választásuk szerint táplálkoznak. És most ti diszkrimináljátok vagy lealacsonyítjátok saját teremtésüket. Tehát, mi egyáltalán nem ajánljuk ezt. Köszönöm.

SHAUMBRA 9 KÉRDÉSE: (Linda olvassa az internetről): Tóbiás, miért élsz? (nevetés a hallgatóságból).

TÓBIÁS: Jól van, megkérünk arra, hogy te magad válaszolj saját kérdésedre, mert minden Shaumbrának ezt kell tennie. Miért élsz? Miért vagy itt? Miért van tudatod? Miért vagy tudatos? Miért kell önmagadat megértened egyetlen spirituális identiásként? Miért vagy Isten? Neked kell válaszolnod!

Én magamnak azt válaszolom, hogy azért mert szeretem az életet. Ez egy kifejezés. Ez egy utolsó tánc. Annak megértése, hogy ki vagyok én. Földi életem során lehetőséget kaptam arra, hogy megértsek minden élvezetet, minden örömet, minden tapasztalatot, amit az élet nyújt. Ez volt az én tapétám, az én képem. Egyszerűen, ennek kifejezéséért éltem én.

LINDA: Utolsó kérdés, ha te így választasz.

TÓBIÁS: Oh, mi még fogadunk néhányat.

LINDA: Oh, mekkora nagylelkűség (nevetés a hallgatóságban).

SHAUMBRA 10 KÉRDÉSE (egy asszony a mikrofonnál): Jól van, Hi, kedves. Én a Holland Shaumbráért szeretnék feltenni egy kérdést. Idáig mi eléggé egyedül dolgoztunk. Mi, persze kapcsolatban voltunk. Azonban mi egyedül dolgoztunk, egyedül végeztünk dolgokat. És e hónap végén mi összegyűlünk és arról fogunk beszélni, hogyan vigyük át együtt az energiát, hogyan vigyük együtt ki a holland shaumbrát a világba? És mi, kissé idegesek vagyunk, ezzel a dologgal kapcsolatosan és ugyanakkor izgatottan választ várunk erre. És mi szeretnénk kapni néhány tanácsot ezzel kapcsolatosan.

TÓBIÁS: Nagyszerű az, amit ti tesztek. Mi nem tudjuk, tudunk-e tanácsot adni ebben a dologban. Ti egyénileg dolgoztok, valamennyien, saját megértésetekkel nekünk. Most, ti megpróbáljátok egybe gyűjteni a csoportot. És ti, shaumbra energiátokat a csoport energiájába viszitek. És, a legfontosabb dolog, amit mi innen elmondhatunk nektek az, hogy legyetek tudatában annak, hogy nincsenek hierarchikus típusú vezetési problémáitok. Nem kell egyetlen vezetőnek lennie. Nincs szükség egy kontroll pontra. Becsüljétek meg és tiszteljétek az ott létező összes egyéni energiákat. Nektek nem kell megpróbálnotok közös megegyezésre vagy csoportdöntésekre jutnotok. Ti, egyszerűen egyesítsétek energiáitokat.

Talán egyesek különböző tevékenységekben egyesülni akarnak, míg mások nem. Ez nem tesz egyeseket korrekté és másokat nem. Amikor egyesítitek energiáitokat, tartsátok nyitottnak és áramlónak. És mindennél inkább, amikor csoportként összegyűltök, egyszerűen az örömért tegyétek. Nektek semmilyen eredményt nem kell felmutatnotok. Az eredmények, önmaguktól történnek meg. Köszönöm.

SHAUMBRA 10: OK, köszönöm.

SHAUMBRA 11 KÉRDÉSE (Linda olvassa az internetről): OK, én Saint Germaint vagy Metatront... szeretném megkérdezni.

TÓBIÁS: Nincsenek itt... (nevetés a hallgatóságból). Nektek ma én vagyok itt, Tóbiás.

LINDA: Ők azt akarták megkérdezni tőled, miért vagy olyan lágy az emocionális és függőségi problémákkal kapcsolatosan (nagy nevetés a hallgatóságban).

SHAUMBRA 11 KÉRDÉSE (Linda olvassa a kérdést): Miért engedi meg Tóbiás az emocionális birtoklást körülöttünk, mintha lábujjhegyen járkálna birtoklásai problémáink körül? Talán közülünk egyeseknek nehézségeik vannak az intenzitással?

TÓBIÁS: Valóban... engem egyetlen dologra kért meg a Shaumbra. És ez, energiátok visszatükrözése hozzátok (számos, oh és ah felkiáltás a hallgatóságból).

TÓBIÁS: Ez minden energiám, egy shoud lényege, mely lehetővé teszi karakterem és vetületem egy részének a belépését. Jómagam a Bibliából ismert jóságos és jószívű zsidóként mutatkozom be előttetek. Azonban ez csupán lényem egy nagyon kis része. De ez az, amit ti kívántatok, hogy alázatos emberiségemben mutatkozzam meg előttetek... (nevetés)... Cauldre nem rendelkezhet igaz rátekintéssel ezekről (még erősebb nevetés). Ez az, ahogy megmutatkozom előttetek, mivel így kíván látni a Shaumbra engem. Azonban amit igazából teszek az, hogy egyszerűen ezt az illúziót használom annak visszatükrözéséhez, ami szívetekben és mentálotokban van. Közületek néhányan - tulajdonképpen nagyon sokan - megtapasztalták velem annak a vallásos, alázatos és előző életemben nagyon vidám lénynek a tapasztalatán való túlhaladást. De, még ez a történet is deformált volt tulajdonképpen. Egyesek közületek különböző és érdekes tapasztalattal rendelkeznek és megértik To-bi-wah energiáinak sokféle útjának igazi természetét. Azonban, igazából nekem nincsen ügyrendem. Én egyszerűen tükörnek vagyok itt.

LINDA: Te, teljesen szeretetreméltó vagy.

TÓBIÁS: Cauldre, nem engedte volna meg nekünk e szónak használatát (nagy nevetés a hallgatóságból).

SHAUMBRA 12 KÉRDÉSE (egy asszony a mikrofonnál): Hi, Tóbiás, szeretném, ha pontosabb képet festenél nekem arról a környékről, ahová most költözöm. És ugyanakkor nem tudom, hogyan tegyem fel e kérdést, de otthagytam egy munkát, ahol gyermek terapeutaként dolgoztam, mivel nagyon korlátoltnak találtam ezt a munkát. És most, arra gondolok, hogy újabb, kevésbé korlátozó pozícióba költözöm, mely kissé függetlenebb. De még mindig úgy érzem, amikor belépek egy gyermek terápiával foglalkozó irodába, hogy soha többé nem akarom ezt a munkát végezni. Úgy érzem, mint egy ügyvitelt. És ha semmit sem teszek, nehéz igazolni a biztosító társaságoknál és az ügynököknél (szórványosan nevetés). Én azt kérdezem, hogy te... ha... addig amíg egyedül kilépek,,,, ha mindig ezzel a problémával fogok szembe kerülni és ez üressé válik számomra.

TÓBIÁS: Ugye mennyire csodálatos, amikor egy Shaumbra felteszi a kérdést és ő maga válaszol is rá? (nevetés a hallgatóságban). Valóban, igen... valóban, igen. Most, elsősorban mi azt mondjuk, hogy mindenben, amikor egy új részlegről van szó, legyen bár ez földrajzi vagy az a tudat, melybe átköltözöl, érezd az energiát, érezd amint táplál téged és ítélkezés nélkül támogat. És, még most is táplál tégedet, jelenlegi helyzetedben. És mi valóban azt mondjuk neked, hogy becsüld meg és tiszteld ezt. Ne mondd azt, hogy: ez tévesen táplál engem. Ez, nem táplálhat tévesen téged. Ez csupán táplál...látod. Ne kezd megkülönböztetni a jót a rossztól. Ez, egyszerűen táplál téged. Most talán úgy fogod találni, hogy új módon beviszed ezt az energiát. És te nagyon tudatában vagy ennek, amikor azt mondod, hogy végül te egyedül fogsz kilépni.

És, én ki szeretném használni ezt a lehetőséget, hogy itt ülhetek kissé saját szappan dobozomon, és elmondom minden Shaumbrának, általános nyilatkozatot közölve - előbb vagy utóbb egyedül fogtok kilépni mindannyian. Ti nem arra vagytok hivatottak, hogy mások alkalmazottai legyetek. Ti önálló, aktív munkanélküli állapotra vagytok hivatottak. (nevetés a hallgatóságban). Nektek az a küldetésetek, hogy megteremtsétek saját munkátokat. Igen, talán lesznek néhány partnereitek. Azonban bizonyos értelemben ez saját alkotásotok.

Addig, amíg másoknak dolgoztok, az iparnak vagy a kormánynak vagy másoknak, ti a saját képességeiteket, rátermettségeteket korlátozzátok. Most, ti egy ügyért voltatok ott. Ez táplált titeket és ti is tápláltátok őt egy ügyért. Azonban a végső szabadságért és Shaumbra energiátok végső kifejezéséért, ti magatok akartok majd egyedül kilépni.

Vannak dolgok kedveseim, amit ti meg szeretnétek tenni klienseitekkel, mely nagyon jól tudjátok, valóban könnyítene rajtuk. De ti birtokoljátok ezt a félelmet - apropó, mely táplál titeket - egy félelem, hogy talán ti nem vagytok felkészülve erre. De, azonban ma itt kimondott szavaitok jelzik azt, hogy ti már készen álltok erre... látjátok.

SHAUMBRA 12: Köszönöm.

TÓBIÁS: Köszönöm.

LINDA: Úgy tűnik még egy vagy két kérdés van itt hátra.

SHAUMBRA 13 KÉRDÉSE (egy asszony a mikrofonnál): Hello... én magam megteszek valamit. Csupán azt szeretném megtudni, mi a mondanivalód a Joe és az én kisbabámmal kapcsolatosan (nevetés).

TÓBIÁS: Nekünk itt semmit nem kell mondanom. Nem te hoztad létre őt.

SHAUMBRA 13: Akkor mi van a hasamban?
TÓBIÁS: Én értem...Kedves kisbabád, egy Kristály lesz, amint te már nagyon jól tudod. És, mi nem szeretjük ezeket a kifejezési típusokat használni, azonban e kisbaba bejön... ő nem is egy kisbaba. Ez a kedves angyal nagyon tisztán, nyitottan érkezik. Kezdetben nagyon érzékeny fog lenni, az első napokban főképp érzékeny lesz majd a külső energiákra. Neked kezdetben lesznek problémáid - hogy is mondjam - egy kezdődő allergia típussal, viszketéssel és ilyesfélékkel, mivel akkor, amikor ők ennyire tisztán jönnek, amikor ők lejönnek e valóság sűrűségébe, nehéz nekik kezdetben. Azonban nagyon világosan fog bejönni.

És következik - ez benne van a mai tervben - melyről nem azt mondjuk, hogy zárt sors, - de ő aki most bejön, tudományos karriert fog követni. És ez a spiritualitáson alapuló tudomány lesz, mely segít megérteni az összes energiákat - legyen bár spirituális vagy anyagi vagy tudományos - minden együtt dolgozik. Tehát ő lelkes megértéssel érkezik arról, amit szent geometriának vagy energiaáramlásnak neveznek. Nagyon makacs fog lenni majd ő az első években. És, nagyszerű dolog lesz majd, hogy segít mindkettőtöknek közeledni egymáshoz, amit igazán szívetekben ti is akartok... te és az az emelkedett lény, akivel együtt vagy (szórványos nevetés).

SHAUMBRA 13: Jól van, hazudtam. Mi arról beszélünk - mi a legutolsó név, amit kíván ez a baba magának?

TÓBIÁS: Christ. (nagy nevetés a hallgatóságban).

SHAUMBRA 13: Fiú ő vagy kislány?

TOBIÁS: Christ - kristályt jelent. Christ - világosságot jelent, akárcsak ez a Sorozat melyben itt, most benne vagyunk. Tehát, ez volna a utolsó név.

SHAUMBRA 13: Jól van... és te majd csatornázol arról, hogyan kell szülőnek lenni, és hogyan kell felnevelnünk ezeket a kisbabákat?

TÓBIÁS: Nem, én nem leszek szülő, sem babákat nem fogok nevelni... nem.

SHAUMBRA 13: Nem... de, én...

TÓBIÁS: Valóban... mi egyszerűen a segítés módozatairól fogunk beszélni... nekünk... amint Saint Germain tette az Álomjárás iskolájában, én, Tóbiás és Kuthumi asszisztálásával fogunk beszélni a : "kisbaba járóka iskoláról”... (sok OH és Ah felkiáltás a hallgatóságból).

SHAUMBRA 13: Nagyon szépen köszönöm.

TÓBIÁS: ... egyszerűen segíteni fogunk az energia utak megnyitásában, hogy sokkal könnyebbé tegyünk egy belépő lénynek az energia útjai megnyílását, mely nagyon tiszta és világos út, ... oh, Cauldre nyög és panaszkodik itt (többfele nevetés).

Ő nem tudta hogyan indítson el egy gyermekgyógyászati üzletet. Azonban mi beszélni fogunk az energetikai vezetékek megnyitásáról és a terhesség hónapjaiban hogyan állítsuk helyre az összes energiákat. És igen, mi meg fogjuk tenni ezt, ám nem a közeljövőben.

SHAUMBRA 13: OK, köszönöm.

TÓBIÁS: Valóban.

LINDA: Végeztél vagy... még egyet.

TÓBIÁS: Utolsó kérdés.

LINDA: Utolsó kérdés.

SHAUMBRA 14 KÉRDÉSE (Linda olvassa az internetről): Mondd el nekünk mik az energetikai különbségek az igazság és hazugság között. Tudom azt, hogy végső soron az igazság és a hazugság egyéni szintekre alapoz. De, két világban élve, néha olyan mintha hazudnánk. Elferdíteni az igazságot olyan emberekkel beszélgetve, akiknek fejük tele van dualitással, te, tudod, hogy ez néha hazugságnak hangzik (nagy nevetés a hallgatóságban). A Shaumbra igazságáról beszélni nekik anélkül, hogy üres tekintetekkel vagy visszautasítással találkoznánk, úgy tűnik hosszú út vezet. Tudom, hogy kérdésem bizonyos módon a dualitáson alapszik, de mindenképp köszönöm.

TÓBIÁS: Valóban... ha az energiát nézitek, vagy azt, amiről ma beszélgettünk - hogyan táplál titeket az energia - lényegében az igazság vagy hazugság ugyanaz az energia. Nincsenek különbségek köztük. Mindkettő illúzió. Azonban ezek az illúzió különféle kifejeződései. Általában egy hazugság, megpróbálja kerülni a valóságot. Ez megpróbál hamis vetületet alkotni a valóságról, egy kívülállót, mivel nem tudja elviselni ennek igazságát. Egy hazugság arra törekszik, hogy az igazság egy része vagy töredéke legyen, mely nem kíván önmagára tekinteni valamilyen okból. Ti hajlamosak vagytok arra - hogy is fejezzem ki magam - hogy önmagát megtagadó sötét energiának tekintsétek, azonban az igazság egy olyan energia, mely önmaga elfogadására és megértésére törekszik. Azonban mindkét energia, pontosan ugyanarról a helyről jön.

LINDA: Ezért sokféle hazugságot mutatnak be, igazságként?

TÓBIÁS: Nekünk azt kell mondanunk, hogy minden hazugság igazságnak érzi magát, ilyen vagy olyan formában.

LINDA: Köszönöm.

TÓBIÁS: Ez, igazságként igazolja magát. És a hazugságok, esetenként, egyéni igazsággá változnak.

LINDA: Köszönöm.

TÓBIÁS: Valóban. Tehát, ezek után Shaumbra, kellemes napunk volt. Meghívottaink csoportosítják dolgaikat. Ők most, kimennek a kinti autóbusz megállóba. Ha érezhetitek az energiát, érezhetitek amint elmegy az autóbusz és mindenki isten-hozzádot int kezével nektek búcsúzásul, és köszönöm nektek ezt a napot és annak lehetőségét, hogy részt vehettem ebben a lényeges energiában, amit itt mi megteremtettünk ebben a: " Mivel tápláljátok önmagatokat"- című Shoudban.

ÉS ÍGY VAN EZ!

Fordította: Korpos Magdi


A Bíbor Páholy Tóbiását Geoffrey Hoppe, más néven "Cauldre" adja elő, aki a coloradoi Goldenben él. Tóbiás története a bibliai Tobit könyvéből megtalálható a Crimson Circle weboldalán (Http://www.crimsoncircle.com). A Tóbiás anyagok térítés mentesen állnak a világ fénymunkásai és a Shaumbra rendelkezésére 1999 augusztusa óta, amikor Tóbiás azt mondotta az emberiségnek, hogy a pusztulás potenciáljától tovább lépett az Új Energia felé.

A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik elsőkként mennek át az Új Energiába. Amint megtapasztalják az örömeit és a nehézségeit a mennybemenetel felemelkedési állapotának, avval segítik a többi embert utazások részleteinek megosztásával, óvva és kalauzolva őket. Több, mint ötvenezer látogató jön el minden hónapban a Crimson Circle web szájtra, hogy elolvassa a legújabb anyagokat, és megvitassák a saját tapasztalataikat.

A Bíbor Kör havonta gyűlik össze Denverben, Coloradoban, ahol Geoffrey Hoppe-n keresztül Tóbiás bemutatja a legújabb információkat. Tóbiás állítása szerint ő, és a többiek a mennyei Bíbor Páholyból csatornáznak az emberek felé. Tóbiás szerint, leolvassák az energiáinkat, és vissza-tolmácsolják a saját információikat a számukra, tehát így láthatják az emberek magukat, ahogyan kívülről látszanak, miközben megtapasztalnak belülről. A "Shoud" a csatornázás szerves része, ahol Tóbiás félreáll, és az emberek energiája közvetlenül csatornázódik át Geoffrey Hoppe-n keresztül.

A Bíbor Kör találkozói nyitva állnak a nyilvánosság előtt. A Bíbor Kör a bőségére a nyitott szereteten keresztül tesz szert, és a Shaumbra ajándékaiból, szerte a világból. A Bíbor Kör legvégső célja az, hogy humán kalauzolókként és tanítókként szolgálják azokat, akik a belső spirituális ébredés ösvényén járnak. Ez nem evangelizáló misszió. Nem "örömhírhozás." Inkább, a benső fény fogja odakalauzolni az embereket a bejárati ajtódba az együttérzésedért és törődésedért. Tudni fogod, mit tegyél és taníts abban a pillanatban, amikor a különleges és drágaságos ember, aki a Kardok Hídjához vezető utazásra akar épp behajózni, eljön hozzád. Amennyiben ezeket a sorokat olvasva, igaznak érzed e sorokat, kapcsolódást érzel hozzájuk, valóban Shaumbra vagy. Tanító és humán kalauzoló vagy. Engedd meg az isteniség magvának benned, hogy virágba borulhasson ebben a pillanatban és mindörökké virágozhasson. Sosem vagy egyedül, az egész világon a család vesz körbe, és angyalok a körülötted lévő birodalmakban.

Kérlek terjeszd szabadon ezt a szöveget nem kereskedelmi alapon, térítés mentesen. Kérlek csatold ezt az információt egészében, beleértve ezen lábjegyzetet is. Minden egyéb felhasználás jóváhagyandó Geoffrey Hoppe-val. Lásd a kontakt oldalt a www.crimsoncircle.com oldalon.

Copyright 2006 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403