TÓBIÁS ANYAGOK

 

Világosság Sorozat:

SHOUD 6: ?Árnyék-én és lehet?ségek; 2. rész?- Tóbiás szereplésével és Geoffrey Hoppe csatornázásával

Bemutatásra került a Bíbor Körben

2006. január 7.

www.crimsoncircle.com 

És ez így van, drága Shaumbra, hogy újra összegy?ltünk a Föld ezen gyönyör?, gyönyör? energiájában?milyen csodálatos egy hely, ahol élni lehet, létezni és teremteni? milyen csodás hely, ahol ti és az energiáitok is létezhetnek, hogy olyan módon tanuljatok, melyet soha nem tudtatok megtenni egyetlen másik dimenzióban sem, a kozmosz és a Mindenség egyetlen más részében sem?csak itt? csak a Földön tudtátok megtenni ezt. Drága angyalok, voltatok mindenütt, miel?tt idejöttetek volna a Földre. Oly sok helyen léteztetek, és oly sok - amit úgy hívtok id?ben- életetek, oly sok dimenzióban, de nem ilyenben, mint ez. Ez egy egészen különleges kincs. Ez egy ékszer itt (a Föld). Egy megtiszteltetés. 

Olykor azt halljátok, hogy önként vállalkoztatok, de bizonyos értelemben, pontosabb, ha azt mondjuk, hogy kiválasztódtatok, csupán azon angyalok (választódtak ki), akik olyan következ? szintre akartok lépni, mely a valaha legnagyszer?bbnek, legkiterjedtebbnek nevezett. Csupán azok az angyalok, azaz TI hallottátok Gabriel harsonájának hívását, azt harsogva, hogy ?itt az id?, a Mindenség Tudatossága készen áll, hogy felnyissa a Föld bolygóját. Az ?id?? és a ?hely? fogalmain belül gondolkodtok. Azt hiszitek, hogy mennyi id?be kerül idejönnötök, hogy id?be telik, amíg kifejlesztetek egy fajt, amíg felépítitek az emberi testet, az emberi tudatot. De bizonyos értelemben ez csupán egy villanásnyival, egy lélegzetvételnyivel ezel?tt volt. Csak egy lélegzetvételnyivel ezel?tt történt, hogy elhagytátok az Otthont. Nem volt olyan régen. 

Néha úgy t?nik, hogy amikor leereszkedtetek, mint emberi lények, azt hiszitek, hogy ez az örökkévalóság óta tart. Nem szükségképpen a folyamat, ami kifáraszt benneteket. Inkább a sebesség hiánya. A lassúság az, amit lefáraszt titeket (halk nevetés a közönség soraiból).Ha tudnátok, hogy mindezen túl vagytok az elkövetkez? évben, nyilvánvalóan egy kicsit tudnátok lazítani. Nem aggódnátok annyira, ha tudnátok, hogy ez egyfajta fordulópont - amit úgy hívunk, az ?elkülönülés pontja?- áthaladva a tudatosság egyik szintjér?l a másikra. Ha tudnátok, hogy ez  hozzávet?legesen rövid id?n belül megtörténik, a mai problémáitok közül egyik probléma sem t?nne annak. 

Olykor kuncognunk kell rajta, mikor hozzánk fordultok majdhogynem mindig éjszakánként, ( nevetés ) és azt mondjátok: ?Drága? vagy ?Átkozott Tóbiás! ? az éjszakától függ?en. ?Keresztülmegyek mindezen drámákon az életemben, mindezen szenvedésen és szomorúságon és nem tudom, ki vagyok többé!? ? ami egyébként egy jó dolog. Keresztül mentek ezen és szeret?n, lágyan azt válaszolom nektek: Drága, légy türelemmel!?  

A válaszotok majdnem általánosan a Shaumbrák között: ? A picsába a türelemmel! (hangos nevetés, Tóbiás mosolyogva hümmög) ?Belefáradtam a türelembe!? ?mondjátok. ?Annyira kifárasztott a folyamat, az id?, amit igénybe vesz, nem a folyamat vagy a tapasztalat, hanem az, ami úgy t?nik. késlekedik.? Nos, hiszitek-e vagy sem, Shaumbra: megváltoztathatjátok. Belefáradtam, hogy folyton elismételjem, de hajlamosak vagytok, hogy nem figyeltek rám ennél a pontnál. Ezért most elmondom (viccel?dve) és aztán nem kell figyelnetek a Shoud hátralev? részére. 

Tehát változtassuk meg az id?t! Ott hordjátok a csuklótokon a karórátokat. Ott függenek a falon azok a mechanikai mér?eszközök. De valójában nem létezik olyan dolog, mint ?id??. Nem úgy, ahogy ti ismeritek. A mi oldalunkon nem figyeljük az órákat. És elég ?szintén, olykor untat vagy visszatart bennünket az id?réteg fárasztó természete, melyet alatta m?ködtettek? értsétek meg?,mert amikor egy? id?zónában ? vagytok, itt vagyunk, mint h?séges és kitartó szolgáitok- fizetés nélkül, természetese, de h?séges és kitartó (nagy nevetés), mi is belekerülünk egy id?keretbe. És ez nagyon nehéz a számunkra. 

Tehát talán ezen Shoud alatt elkezdhetjük kiterjeszteni az id?t. Elkezdhetjük túllépni a határait, és úgy használni, amikor mi szeretnénk használni, amikor ti szeretnétek használni, és nem használni, amikor nem helyénvaló. Senki nem mondta, hogy 24 órának kell lenni egy nap. Ha eltüntetnétek az összes faliórátokat, karórátokat és id?mér? eszközeiteket, és eltüntetnétek a nap hatásait, mely bizonyos id?szakokban felbukkan és lemegy, nem lenne id?koncepciótok. Az id? nagyon keveset jelentene számotokra annál a pontnál. 

Sokkal könnyebben tudnátok felnyílni a többdimenziós min?ségre, az ?id?tlenség? lehet?ségére, árnyékára. Akkor el?nyötökre tudnátok használni, bármikor, amikor szeretnétek. Van olyan néha, természetesen, amikor azt szeretnétek, hogy az id? nagyon lassan teljen- amikor éppen zenét hallgattok, amikor a barátaitok társaságát élvezitek, meditáltok, vagy tesztek egy hosszú sétát. És olykor, mikor megnéztek egy jó mozifilmet és azt szeretnétek, hogy örökké tartson. Vannak olyan id?szakok, amikor az id?t ki lehet nyújtani. 

Nincs semmi, teljességgel semmi más, csak a tudatossági réteg, mely azt állítja, hogy az id? rögzített. Ám belemehettek. Azt mondjátok, hogy? nekem egy bizonyos id?pontban munkába kell mennem.? Nos, el?ször is: fel kellene mondanotok a munkátokat, hm, akkor nem lenne vele problémátok! (sokan nevetnek), amint újra és újra elmondottuk már, Shaumbra. Automatikusan önfoglalkoztatottakká akartok válni, aktívan ön-munkanélküliek, hm, ha pontosan ki akarjuk fejezni. 

Tehát, ha nem lenne az ?id?? ezen eleme, kiráncigálva a Föld bolygón való élet nehézségeit, fáradalmait és kihívásait, közel sem t?nne oly nehéznek mindez. Nos, hadd kezdjük ezt a Shoudot magának az id?nek a felnyitásával, a korlátainak áttörésével. A társadalmatok egyre jobban és jobban id?orientált. Nem azt mondjuk, hogy el fogjátok vetni az ?id?t? vagy eltörölni. Csupán azt mondjuk: akkor használjátok, ha szolgál benneteket, és vegyétek észre, ha nem. Ki tudjátok nyújtani, amikor az a megfelel? és össze tudjátok s?ríteni, és befolyásolni tudjátok, ha nem (megfelel?). Micsoda ámulatba ejt? dolog? az emberek egy csoportja valóban felismeri az id? irányelveinek korlátait és határait. Hm. 

Nos, egyébként látjuk, ahogyan néhányan aggódtok, hogy elkéstek a megbeszélésekr?l. És ennek következtében lehet, hogy néhányszor meg kell tapasztalnotok, hogy milyen ez. A világ részeire esik? Nem! Vajon azoknak az embereknek azon a találkozón tényleg a ti energiátokra van szükségük? Nem? folytatni tudják nélkületek is, sajnos ezt kell, hogy mondjam (nevetés a közönség soraiban). Hiányozni fog a titeket megillet? pozíció, ha lekésitek azt a találkozót? Meglehet .. talán el fogtok onnan t?nni, arról a helyr?l, ahol dolgoztok, szépen fokozatosan. De egyébként ez az, amit kértetek. (nevetés) 

Értsétek meg? új munkát kértek. De azt szeretnétek, ha garantálnánk nektek, hogy megkapjátok, miel?tt otthagyjátok a régit. Ah! Ah, drága Shaumbra, ez egy szakadék, amin át kell mennetek. A szívetekben kell lennetek szeretettel és teljességgel elengedve, amit készek vagytok elengedni. És ha nem vagytok készek elengedni, ragaszkodtok hozzá. Ha még mindig szolgál benneteket, ragaszkodtok hozzá.  De amikor készek vagytok elengedni, engedjetek el teljességgel és nézzétek meg, mi történik. 

Felbukkannak a félelmeitek. Azt mondjátok: ?Hogyan fogom fizetni a számláimat?? Nos, mi van, ha nagyobb b?séget teremtetek a munkahelyi dolgotokkal kapcsolatban? Mi van, ha egy új módját teremtitek meg annak, ahogyan a b?ség beáramlik? Nem kell, hogy másik munkátok legyen. Nem kell egyetlen, az egyikb?l a másikba való áthelyezés, régi munka /új munka. Ez lineáris gondolkodás, Régi Energiájú gondolkodás. És fárasztó gondolkodás is. Ez egy olyan fajta (gondolkodás), amely lefáraszt benneteket, lefárasztja az elméteket. Túl fogunk jutni az id? ezen egész problémáján, mely egyike a legnagyobb rétegeknek, amely létezik. Hm. 

Itt vagyok ma a mi drága Adamas - Saint Germainünk energiájával. Együtt vagyunk itt. Észreveszitek, ha egy pillanatra idefigyeltek? hallgassátok egy pillanatra? figyeljetek oda? érezzétek? és legyetek tudatában az energia különböz? rétegeinek, melyek egyidej?leg m?ködnek. Azt hiszitek, hogy most egyetlen hangot hallotok. Pedig sok hangot hallotok egyidej?leg most. Azt hiszitek, hogy a szavak, melyek Cauldrén keresztül jönnek bele- hogy is hívják ezt? - a mikrofonba, a rendszeretekbe- köszönöm (mondja Lindának)- a rendszeretekbe. De nem. Csak azt hittétek. Arra fókuszáltatok.  

Amit most hallotok, sokkal több annál. Amit most hallotok, az én vagyok, Tóbiás. Ott állok most mellettetek. Ezt nem a hangzóberendezéseken át halljátok, hanem azért halljátok, mert ott vagyok közvetlenül a fejetek mögött. Más módon szólok most hozzátok.  

Most Adamas-Saint Germain energiáját halljátok. St. Germain közvetlenül ott van el?ttetek? mondja, miközben rámutat a fejére. Most ? is beszélget veletek. Most egy hangot hallotok, és hangokat, mindet egy id?ben. Ó, egy egész kórus van itt, a Shaumbra kórusa, mely most beszélget. Mindannyian beszélgettek most. Mindannyian Shoudoztok velünk most. Az egész világon, Shaumbra. Beszélgetnek. Összhangban, egy hangként beszélgetünk úgy egy hangként, mint sok hangként, egy koncepcióként, mint többszörös koncepciókként. 

Azt mondjátok: ?De nem hallok semmit!? De valójában halljátok, ha kiterjedtek. Örülünk, hogy Caulde azzal kezdte az összejövetelt, amint kértünk t?le ma az összejövetel elején - hogy kiterjesztette ki az energiát, terjesszétek ki az energiátokat. Igen, ez az imaginációtokat jelenti. Bízzatok nagyon az imaginációtokban, hogy fel tudjatok nyílni és halljátok. A hallásnak nem kell csupán a fizikai fülekb?l jönnie. A hallás egy isteni érzékelés is. Csupán ott van. Egyszer?en csak van. 

Kés?bb majd beszélni fogunk err?l egy kicsit a Shoudban - de valójában magatokhoz beszéltek majd- az Imagináció ezen egész területér?l, a többszörös rétegekr?l, és arról, hogy miért ragadtatok meg. Ez az els?dleges téma, amir?l a mai dolgok közül beszélgetünk. Mi az, ami blokkol benneteket? Mi az, ami miatt megragadtatok? Valójában nem sok. Habár azt hiszitek olykor, hogy igen. De igazából, nem sok. Beszélni fogunk róla. 

De egy pillanatig hallgassátok a sok hang varázsát most. Ó, néhány hang Cauldre valódi, szó szerinti hangján és rezgésén keresztül jut ide. Értsétek meg? Cauldre? mindig zavarban érzi magát, ha róla beszélünk. Cauldre sok életen keresztül készült fel arra, hogy csatornázó legyen. És az egyik legfontosabb dolog bármelyik?tök számára, aki csatornáz, ez nem csupán a felnyílásról szól, hogy keresztül tudjunk jönni. Ez arról a felnyílásról is szól, hogy TI is át tudjatok jönni. Felnyitjátok az összes csatornát a számunkra, önmagatok számára, azoknak, akiket csatornáztok, vagy Shoudoztok. Felnyitjátok mindezt. Tehát Cauldre megtanulta, ahogy sokan közületek is megtanultátok a múltban. 

De van még valami más is, ami történik a csatornázás tanulása közben, az az, hogy hogyan hozzátok be szó szerint mindezen dimenzionális energetikai aspektusokat a hangotokon át. Amikor Cauldre csatornázik, a fizikai hangján keresztül is átjönnek a rezgéseink és a tiétek. Ez a ?csatornázók ajándéka?, ?a csatornázók kötelezettsége?, hogy eddzék a hangjukat, mely szó szerint állandóan a gyomorig hatol, és felbukkan a tüd?n, a mellkason, a torkon és a szájon keresztül, hogy a fizikai energiákban is csatornázza.  

Tehát ott vagytok a körülöttetek lév? hangokban is. Ezek mindenféle irányból jönnek. Miért? Hogy halljátok. Ha nem halljátok meg az egyiket, meghalljátok a másikat. És ez is azért van, mert multi-dimenzionálisak vagytok. Amint itt ülünk és cseverészünk veletek most, energiák ömlenek át a teretekbe, a birodalmatokba, a különböz? dimenzionális aspektusok energiái, melyek megfelel a dimenzionális aspektusaitokkal vagy árnyék-énjeitekkel ?értsétek meg.  

Tehát ez sokkal több annál az egy eseménynél, hogy itt ültök a székeken, Cauldre ül a csatornázva. Ez minden szinten zajlik. Akár tudatában vagytok, akár nem, minden szinten zajlik. Ez egy bámulatba ejt? dolog? az élet egy Új Energetikai módja multi-dimenzionálisan, többszörös lehet?ségekkel mind egy id?ben. És tudjátok, ez nem valahonnan máshonnan jön. Nem az ?éter?-b?l származik. És szükségképpen még csak nem is t?lünk. Mindig ott volt, várakozva, rátok várva, hogy megengedjétek, hogy bejöjjön ide és játszhasson. 

Hm? nos, ma Saint Germain, én, Tóbiás, angyalok, akik elkísértek bennünket, más Shaumbrák, mind összegy?ltek itt, hogy a következ? szintre lépjenek? az els? lépés az id?? az id?n túllépés. Nem kell mentálisan foglalkoznotok vele. Nem kell leülnötök az órátokkal és bámulnotok rá, hogy megpróbáljátok átalakítani és megváltoztatni azt. Egyszer?en csak azt kell megértenetek, hogy az id? hajlítható, flexibilis. Az emberek meglehet?sen hajlíthatatlanná tették.  

De ennek az a lényege (a flexibilitás)? csak érezzétek ennek a lényegét egy másodpercre. Ne határozzátok meg, csupán érezzétek! Érezzétek az id? lényegét, a mögötte lév? beállítást, hogy miért van ott, hogyan szolgál benneteket. Nem a fejetekben? ha nyomást éreztek a fejetekben, akkor vegyetek egy mély lélegzetet, érezzétek az id?t. A magenergiájában ez könnyedén ki tud terjedni. 

De olykor azt mondjátok magatoknak, hogy oly sok percbe és órába telik megtenni egy feladatot. Aztán azt mondjátok: ?De a sok feladatot csak adott mennyiség? órában tudom megtenni egy nap.? És aztán ez válik valóssá. De most azt mondjátok magatoknak: ? Bizonyos napokon sok feladatot fogok megcsinálni a nap egy adott mennyiség? részében. Sok dolgot teljesítek egy nagyon összes?rített id?ben. Hatásosan és hatékonyan megy végbe, anélkül, hogy idegesek lennének vagy túlpörögnének vele kapcsolatban. Egyszer?en egy id?-inkubátorban dolgozzák fel egy nagyon rövid id? alatt. És ez több id?t hagy nekem- vagy ?id?tlenséget -- hogy megtegyek olyan dolgokat, amelyeket igazán meg szeretnék tenni a magam számára.? 

Igen, mindig lesznek feladatok. Feladatok vannak a fátyol felénk es? oldalán is. De behelyezzük azokat az id?be - hogy is mondjuk- egyfajta kapszulába, hogy a feladatok nagyon könnyen megoldódjanak. És ez lehet?vé tesz több? id? nélküliséget? a számunkra, hogy megtegyünk olyan dolgokat, amiket szeretünk tenni? értsétek meg. 

Nos, Shaumbra ma visszamegyünk a Shaumbra Szolgáltató Központba. Voltunk ott néhány hónappal azel?tt. Ez egy energia, egy elképzelt hely, mely nagyon is valós. Igen, szeretem ezt- egy elképzelt hely, mely nagyon is valós. Azt hiszitek, hogy a kett? nem összeegyeztethet?, de teljességgel összeférnek. Az imagináció és a valóság- valójában ugyanaz a dolog. Csak az más, ahogyan az energia manifesztálódik? értsétek meg. 

Nos, most bemegyünk a Shaumbra Szolgáltató Központba ma, mert ez egy csodálatos hely. Ott van az energiátok. Csodás hely, ahol beszélgethetünk a kérdésekr?l, a blokkokról, a lehet?ségekre való felnyílásról. Csodás hely arra, hogy felnyissátok önmagatokat.  Csinálni fogunk egy kis - hogy is mondjam- csoportos gyakorlatot ma a felnyílásban. Megmozgatjuk majd egy kicsit az energiákat, az biztos. Szólni fogunk néhány szemléletr?l és néhány bölcseletr?l. 

Nos, hadd kapcsolódjunk össze, egyesítsük az energiáinkat a Shaumbra Szolgáltató Központban. Nem kerül semmi er?feszítésbe. Nem kerül er?kifejtésbe. Ne harcoljatok az elmétekkel. Ha azt választjátok, hogy ott legyetek, akkor ott is vagytok. 

A Shaumbra Szolgáltató Központotok, az energiájának a nyomása eltér valamiképpen a mellettetek ül? személy energiájától. Ez helyénvaló. Kívül vagy a kiterjedt birodalmakban mindenki más energiákat vesz fel. Ha egy gyönyör? padlósz?nyeget láttok vastag, vastag sz?nyeggel, amire csak úgy lefeküdhettek a Shaumbra Szolgáltató Központban, ám a melletetek lév? személy egy fapadlót lát és érzékel, mert ez itt együtt létezik. A sz?nyeg, a fa, a cserép, a föld, a víz- értsétek meg, ez multi-dimenzionális. Melyik lehet?séget akarjátok beemelni? T?letek függ. 

Nos, itt ülünk a Shaumbra Szolgáltató Központban megújítva az energiánkat. Biztonságos helyen vagyunk ahhoz, hogy megengedjük magunknak néhány blokk elengedését, hogy megengedjük magunknak azt, hogy az mögé nézzünk, amit hiszünk, hogy vagyunk. Tehát, vegyetek egy mély lélegzetet és érezzétek az energiát. 

És apropó, meg kell, hogy korholjunk néhányatokat itt.  Bajba kerültetek. Néhányan nagyon érdekes, sérüléses bajba sodródtatok ezen elmúlt néhány hetes pihen? id? alatt? micsoda csodás ideje a drámának! Bajba kerültök. Aztán meg nyomaszt benneteket. Lefáraszt. Lehangol. És aztán még siránkoztok is egy kicsit. Ti diktáltátok ezt az életeteknek. 

És aztán átkozódtok és azt mondjátok: ?De most tanulom ezeket a dolgokat a Shoudokban. Ám lehet, hogy nem nekem szól. Vagy az is lehet, hogy nem igaz, mert aztán belefutok mindezen problémákba és sérülésekbe a családommal, a munkámmal kapcsolatban. Hogy lehetek én Shaumbra, ha karácsony el?tt kirúgnak?? Tudom, hogy kikerültél? hallottuk. ? Hogy történhetett ez meg velem?? 

Shaumbra, ahelyett, hogy kiborulnátok és mérgesek lennétek, ahelyett, hogy eljátszanátok a ?szegény-én?-t, ahelyett, hogy jobban ,mint bármi, azt éreznétek, hogy minderre érdemtelenek vagytok, álljatok meg egy pillanatra. Gyertek át a Shaumbra Szolgáltató Központba. Sokszor teljesen üres és néptelen. Nincs Shaumbra most itt egyáltalán. Van hely a számotokra. 

Gyertek ide? üljetek le? vegyetek egy mély lélegzetet. Hozzátok a bajaitokat magatokkal, ha azt akarjátok. Tény, hogy kit?n? hely feldolgozni, megnézni, megvizsgálni a problémáitokat, és valóban látni az árnyékot az mögött, amir?l azt hiszitek, hogy problémák. Gyertek a Shaumbra Szolgáltató Központba. Ne pazaroljátok az energiátokat mindezen más dolgokra. Gyertek ide egy pillanatra. Hívjatok bennünket- engem, Tóbiást, Saint Germaint, Quan Yint, Ohamat. Hívjatok bennünket. Hadd legyünk veletek, ha ezt szeretnétek. Ne kérjétek, hogy oldjuk meg a problémáitokat, mert tudjátok, hogy mit válaszolunk nektek. Mi van belül? Mit éreztek? 

Nos, kérdezzétek meg magatokat, amint itt ültök a Shaumbra Szolgáltató Központban, ? Nos, mi van a probléma mögött? Miért éppen most rúgtak ki? Miért van az, hogy mostanában a testem annyira fáradtnak érzi magát? Miért van az, hogy folyton problémáim vannak a családommal? Miért van az, hogy el szeretném hagyni a társam, de nem úgy t?nhet, hogy megteszem? Szerencsétlen vagyok, de nem tudok elmenni.? Nos, gyertek ide? üljetek le? vegyetek egy mély lélegzetet? igyatok egy pohár vizet. Valóban, megtehetitek, ihattok itt egy pohár vizet. Próbáljátok ki. 

Néhányatok számára, akik azt hisztek ?Nos, ez egy hülyeség.? Igen, az, de nem nagyobb hülyeség, mint egydimenziós emberként létezni megragadva a Földön. Ez valóban ostobaság. Nem kell ott lennetek. Nos, igyatok egy pohár vizet. Frissüljetek fel egy kicsit. Vegyetek egy mély lélegzetet és mondjátok ki hangosan vagy magatokban:? Mi van ezzel? Mi ez?? Nos, abban a percben, amikor ezt mondjátok, minden m?ködésbe lép. A válasznak el kell jönnie hozzátok. El kell (jönnie) el?bb vagy utóbb. 

Ha megrekedtek a fejetekben, és megpróbáljátok ott kitalálni, akkor a válasz majd egy nehéz id?szakon át fogja ismertetni önmagát a számotokra. Ott lesz. És olykor látjuk, amint a válasz az energiamez?tök körül áramlik. És azt kell mondjuk: ?Drága Isten, miért nem látják oly tisztán, mint ahogy mi látjuk?? Azért, mert a fejetekben vagytok. 

Most ? úgy hívjuk- a közeli dimenziókat m?ködtetitek. Nem a teremt? dimenziókban m?ködtök. Pillanatokon belül szólni fogunk róla. Gyertek ki egy kicsit a fejetekb?l. Engedjétek el a kérdést. Hagyjatok fel azzal, hogy megpróbáljátok kitalálni.? Drága Szellem, drága én, drága Shaumbra, mi van a b?ség kérdéssel az életemben most vagy a b?ség hiányával? Miért ütögetnek folyton ezek a számlák, és az autóm és lerobban, a lakbérem felemelkedik, és elveszettem a munkámat?? 

Tegyétek azt oda? értsétek meg.  Most ténylegesen odarakjátok. Önmagatokba helyezitek most. Most belülr?l hallgatjátok. Engedjétek el egy kicsit. Ne gondoljatok rá. Már elrendeztétek a kérdést. Bármikor, amikor akármelyik angyal vagy ember feltesz egy kérdést- az egyik leggyönyör?bb dolog a világon - beállít egy dinamizmust, ahol a válasz beáramolhat. Ez egy természetes válasz onnan, amit univerzumnak hívtok. De valójában ez egy természetes válasz önmagatoktól. 

Mi történik, ha felteszitek a kérdést, önmagatoknak. Minden szint azt mondja: ?Itt az ideje továbblépni.? Van egy vágy a válasz után és vágy a megértésre. Belefáradtak a tapasztalásokon való áthaladásba. És most megteremtjük vagy el?rehozzuk a választ, ami egyébként mindig is ott volt. 

Nos, tessék? feltettétek a kérdést. Elengedtétek. Menjetek? üljetek le a Shaumbra Szolgáltató Központba? igyatok egy kis vizet? ússzatok egyet a medencében? üljetek bele a forró fürd?kádba? üljetek le a vízesés alá, ez az egyik legnépszer?bb hely. Egy gyönyör?, gyönyör? vízesés van itt. A víz meleg. És nem ömlik rátok; lassú mozdulatokkal folyik? értsétek meg? mert itt még a tér hatásait is lelassíthatjátok. És a víz átível felettetek. 

Csak üljetek le egy kis id?re. Lélegezzetek? kapcsoljatok be valami zenét. Minden lehetséges zenénk megvan itt, minden dal, melyet valaha is felvettek ? amit úgy hívtok- a CD-tekre. Minden dallam, melyet valaha kigondoltak, de soha nem írtak le, itt van. Mennyei zene? még western zenénk is van (néhányan nevetnek). 

Nos, elengedtétek. Tehát, ne helyezzetek rá egy id?korlátot vagy korlátozást, hogy mikorra kellene ott lennie a válasznak. Az majd elkezd mindent összezavarni. Engedjétek bejönni, id?tlen? értsétek meg. Id?tlenek vagytok. Id?tlen minden válaszotok. Ne mondjátok: ?Ehhez a válaszhoz öt percre van szükségem,? mert egy forgó vagy kiegyensúlyozatlan energiát helyeztek rá a kérdésre, amivel kezdtek. Menjetek id?tlenül ide. Néhányan azt mondjátok: ?De mi van, ha egy évbe telik?? Nos, mi van, ha egy évbe telik? Még mindig ott lesz a válaszotok, nem igaz? Ne aggódjatok az id? miatt itt a Shaumbra Szolgáltató Központban. Legyetek id?tlenek. A válaszok el fognak jönni. 

Nos, Shaumbra, a kérdés elhangzott a múlt havi Shoudunkban, a kérdés a sötétségr?l. Valaki feltette a kérdést: ? Mi a különbség a sötétség és a gonosz között?? És röviden válaszoltunk és azt mondtuk: ? A Sötétség a létezés egy természetes állapota.? 

A Sötétséget sok más néven hívhatjuk, negatívan. Hívhatjuk n?i (feminin) energiának. Nevezhetjük ?más? energiának, vagy ?másik oldal?-nak, akármilyen nevet is akartok neki adni. Az csupán az egyenlet része. Lehet a ?nulla? a fény ?egy?- ével összehasonlítva. Vagy lehet az ? egy? összehasonlítva  a ?nullá?-val. A sötétség és a fény a legtisztább érzékelésében nincs bezárva az energiaszerkezeteibe. Változnak? értsétek meg. Oda-vissza változnak ? a sötétség a fényhez. Változtatják a személyiségeiket. 

Nos, a kérdés elhangzott ? a sötétség a gonosz ellentéte. És azt mondtuk, hogy a sötétség a létezés egy természetes állapota. A dualitás része. Egy dimenzió önmagában. A fény kedvese és társa. És ide-oda váltódnak. 

A gonosz (evil) ? amint néhányan tudjátok az élet (live) szónak a visszafelé bet?zése- a gonosz egy kiegyensúlyozatlan sötétség, ahol oly sok a fókusz a sötétségre, és oly nagy a figyelem arra- amit úgy hívhatnátok- a harag energiái? vagy a gy?löleté? vagy a szeretet hiányának energiáira? akárhogy is akarjátok meghatározni. Ez egy kiegyensúlyozatlan sötétség. A fókuszt a sötétre helyezi és megpróbálja semmibe venni a fényt. 

Nos, felmerült a kérdés a mi drága Lindánkban: ? Nos, mi van, amikor a fény kiegyensúlyozatlan?? És mivel- hogy is mondjuk- megpróbáltunk annyi kérdésen keresztülmenni, amennyi csak lehetséges volt, kés?bbre hagytuk (ezt). De most szeretnénk egy pillanatra err?l szólni, mert az a Földön való többdimenziós és többszörös lehet?ség? létezés egy nagyon fontos aspektusa. Meg kell értenetek a fény és a sötétség dinamikáját. 

A fény? ?fénymunkások? vagytok. A fényben dolgoztok, eltávolítva a sötétséget az univerzumból. Ez a legnagyobb piszok, Shaumbra (néhányan nevetnek). Ez is kiegyensúlyozatlan. Van egy szavunk erre. Nincs összefüggésben egyetlen emberi szóval sem. De a legjobb fordításban, amit adhatunk, úgy hívjuk, hogy ?anost?, anost (Tóbiás úgy ejti, mint az uh- Nahst). Ez kiegyensúlyozatlanságot jelent a fénnyel. A kiegyensúlyozatlanság a fénnyel, vagy anost, a sötétség tagadása. Ez önmagatok tagadása, ha nem több. 

Sok-sok New Age-es létezik? nevetünk, mert Cauldre most? éppen ingatja a fejét felénk. Azt mondja, ?Nos, akkor most szembe fogunk állni minden New Age-sel.? De tudjátok, szükségük van egy kis szembenállásra (néhányan nevetnek). Itt az ideje, hogy leszálljanak a meglehet?sen puha trónjaikról? értsétek meg. 

Van egy kiegyensúlyozatlanság a fénnyel. És nevetnünk kell, amikor azt halljuk, hogy a ?fény harcosai?. Mit csatáztok?  Mentek és csatáztok a sötétséggel? Nos, ?k fognak nyerni, mert er?sebbek? értsétek meg. És mivel felveszitek a kardot, ?k is felemelik majd. És akkor valóban bajba kerültök. Nos, igen, az összes olyan szavatok ellenére, hogy béke, szeretet és mindezen dolgok? a sötétség tagadása teremti meg a harcot el?ször is. 

A sötétség csak azt kéri, hogy ismerjétek el? értsétek meg. Tehát, ez egy makacs probléma néhányatok számára a sötétség rétege miatt. A sötétség éles vádakat kapott? értsétek meg? az? igen, az egyházaktól, mindent?l. Nem lehettek sötétek. A sötét gyakran egyenl? a gonosszal. És nem így van. Az csupán a sötétség egy kiegyensúlyozatlan változata, bizonytalan verziója. Nincs semmi baj a sötétséggel. 

Nos, Shaumbra, lehettek kiegyensúlyozatlanok a fénnyel, tehát a kiegyensúlyozatlanság az, ami azt eredményezi, hogy az er?tök ellágyul. Aztán meg azt, hogy ezekben az ezoterikus, öntelt szavakban beszéltek a békér?l a Földön, de valójában nem értitek, milyen dinamizmusok vannak. Meg akarjátok menteni a világot, anélkül, hogy birtokolnátok a kegyelmet a világ felé. 

Általában amikor egy személyt látunk, aki kiegyensúlyozatlan a fénnyel, az els? dolgok egyike, amit felismerünk az a könyörület hiánya, különös módon. Azt hihetnétek, hogy a sötétségben ott van a könyörület hiánya. De az a fény, a kiegyensúlyozatlan fény, azt hívén, hogy mindent meg kell menteni, és csak ?k az egyetlenek, akik megmenthetik. 

Mi történik, amikor egy személy kiegyensúlyozatlan a fénnyel, akkor azok annyira leveg?ssé, éterivé, földeletlenné, tapinthatatlanná válnak. De többé már nem hatnak. Megvan az összes vattacukorszer? koncepciójuk, melyek valójában nem gyakorlatiasak, igazából még az energiát sem mozgatják egyáltalán. A kiegyensúlyozatlan fényt nyomja az energia és körben botladozik az energia által, inkább, mintsem hogy valóban hatna az energia mozgatására. 

Nos, ezt a sötétség érzékelése rétegének címeztük. 

Tehát, néhány évvel ezel?tt az éves Shaumbra összejövetelen, beszélgettünk arról, hogy a sötétség az isteniségetek. Ez a leger?sebb dolog volt, ami valaha átjött Cauldrén és néhányótokon, hogy felnyílva azt mondjátok, a sötétség egyszer?en a fény társa. Ez sem nem jó, sem nem rossz. Egymás kedvesei voltak. Egymás társai. Egymást helyettesítették. A tükrök voltak, melyek lehet?vé tették a számotokra, hogy rátekintsetek arra, akik vagytok. 

El tudtok jutni a fejl?désetekben arra a pontra, ahol már ugyanúgy tekintetek a sötétségre, mint a fényre? Egyik sem jó, egyik sem rossz? csak egyszer?en vannak. Kifejez?dések. A sötét segít a fénynek forogni, Shaumbra. Megmozgatja a fényt. A fény segít új területeket megvilágítani, de és arra készteti a sötétséget, hogy azt megforgassa. Arra készteti a sötétséget, hogy megalapozza azt. Nem beszélünk sötét/gonosz, sötét/rossz, sötét / er?szakos összefüggésekr?l. Most magenergiákról beszélünk. 

Minden egyszer egy kis ideig, amint magyaráztuk régebben, a sötétség és a fény szerepet cserél? értsétek meg. A fény azt mondja: ?Szeretném megtapasztalni most, milyen sötétnek lenni.? És a sötétség meg akarja tapasztalni a fény megvilágítását. Nos, megváltoztatták a szerepeiket. 

Általánosan ez a szerep váltakozik a személyes fényetek és sötétetek között, ami a létid?k között történt. Általában nem volt tanácsos akkor megtenni, míg megtestesültetek? értsétek meg. vannak esetek, és Andra, Norma többet tud nektek err?l mondani? mi történik, amikor? a szerep visszafelé zajlik, amikor egy személy vagy egy lélek fizikai formában testesül éppen meg, egy inkarnációban. Az mindent kidob. Tehát, általában megcserélitek? és ez nem- valaki most ezt kérdezi - ez megváltoztatja a polaritást? Bizonyos értelemben? ez egy másik kérdés. A szerepek ezen cseréje zajlik a létid?k között. 

Nos, azok számára, akik most egy nagyon er?s spirituális felemelkedési folyamaton vagy spirituális fejl?désen mennek keresztül, ez addig fog történni, amíg ebben a testben vagytok? értsétek meg. Mindenkivel ez történt közületek, amikor oda ?visszaváltogattátok a sötétet és a fényt. És ez hajlamos arra, hogy kihajít a valóságotokban. Ez az a pont, ahol elvesztitek a munkátokat és a társaitokat és minden mást, melyet kiegyensúlyoztatok és behoztatok az életetekbe. 

De most megcserélitek a szerepeket. Ám ez másképpen történik, mint a múltban. Felváltják egymást, hogy meg tudjátok tapasztalni azt, hogy önmagatokat egy új szemben lév? dologból láthassátok. És aztán visszatérnek. Egyesülnek; egybeolvadnak. Ami most sokótoknál történik, amikor megtörténik ez az egyesülés? értsétek meg, a sötét és a fény mindig, mindig megtartja a saját identitásának egy bizonyos fokát. Még mikor egyesülnek, akkor is lesz egy tudatosság, hogy ?Egyszer fény voltam, egyszer meg sötét,? értsétek meg. Nos, a fény és a sötét nem szükségképpen távozik; csupán egy új utat találnak arra, hogy együtt táncoljanak. 

De, ami akkor történik, amikor újraegyesülnek? értsétek meg, mindannyian keresztülmentetek ezen a szerepen fordítva, a fény/sötét váltakozásán az elmúlt öt vagy hat évben. Tudjuk, ez olyan, mint amikor sokszor átmentetek volna rajta, de nem. Egyszer lehet a fizikai életben foglalkozni vele? bízzatok bennünk. Átmentetek ezen a cserén, és most egyesülnek. 

Nos, gondoljatok a fogyatkozás fogalmára? értsétek meg, ? egy holdfogyatkozásra, egy napfogyatkozásra? amikor az egyik elem elhalad a másik el?tt, átmenetileg blokkolva vagy beárnyékolva a másikat? értsétek meg? majdnem úgy, mint egy fordított árnyék. Ez az, ami történik veletek most az életetekben. Integráljátok, egyesítitek és összeházasítjátok a sötétet és a fényt. 

Nos, ne rohanjatok ki ebb?l a teremb?l és ne mondjátok a nagyközönségnek, hogy összeházasítottátok a sötétet és a világost, mert nem fogják érteni. A sötét megbélyegzése annyira er?s, hogy még magukat sem tudják elengedni. A saját csatájukban vannak a fénnyel és a sötéttel most. Tudjátok, milyen az; átmentetek rajta ebben az életben, és másikban is. 

De most újraintegráljátok. Nos, most egyfajta ?lelki fogyatkozás? történik nálatok- nem nap-(fogyatkozás)- hanem egy lelki zajlik most, a sötét és a fény újra egyesül, de majdhogynem egy fordított árnyékot vetve? értsétek meg. Nos, amíg ez történik, azon t?n?dtök olykor, miért van az a sok vacak az életetekben, miért nem tudnak a dolgok visszaállni a normális kerékvágásba. De ez egy olyan folyamat, amit kértetek, egy folyamat, melyet akartok, egy olyan folyamat, amely, ha nem mennétek keresztül rajta, csalódottak lennétek. Ha visszatérnétek a mi oldalunkra, azt mondanátok: ?De miért nem bátorítottatok, hogy folytassam. Majdnem ott voltam. Ott volt az újraegyesülés.? Ez az, ami most éppen történik. 

Nos, nagyon helyénvaló id?szak most a ?lelki fogyatkozásra?, a sötétség és a fényé, egy olyan ?lelki fogyatkozás? egyébként, ami ahelyett, hogy elkülönítené újra ?ket, azok egyesülnek. A lelki fogyatkozás ezen id?szakában beszélünk a lehet?ségekr?l, az árnyékokról? értsétek meg? ezek teremt?dnek. A bens?tökben lév? sötét és fény fogyatkozása mögött, összegy?lnek? a fogyatkozás mögött sok-sok lehet?ség van. 

Olykor nehéz szavakkal kifejezni, de amíg megközelít?leg végtelen lehet?ségeitek voltak, amiket választhattatok az életetekb?l, azok, amelyek jobban a kiterjedésen és a felfogáson belül volta, ezek valahogy korlátozottak voltak? értsétek meg. Annak a képesség, hogy egy egészen másfajta potencialitásba hozzátok be, ez korlátozott volt. Ott létezett, de a tudatos megértés vagy a biológia képessége mögött volt ahhoz, hogy igazán behozzátok. Ám ezzel a lelki fogyatkozással, amely most zajlik az életetekben, a lehet?ségek száma vagy lehet?sége közelebb van. Az a képesség, hogy behozzátok azon dolgokat, melyek egy vagy két évvel ezel?tt lehetetlennek vagy hihetetlennek t?ntek, most lehetségesek. Ez mind a lelki fogyatkozás eredménye. Az árnyékok vagy lehet?ségek száma, melyek most a valóság megértésén belül vannak, messze, messze nagyobb? messze nagyobb. 

Amikor leültünk Cauldrével  és veletek és a Csendes Imát csatornáztuk, amelyet ma adódott korábban? A Csendes Ima a ?lehet?ségek imája.? Amikor el?ször megneveztük, Cauldrének fogalma sem volt, mir?l is beszélünk, tehát meg kellett változtatnunk a nevet Csendes Imára. A Csendes Ima alapjában azt mondja: ?Minden már a valóságomban van? minden itt van már? arra van csak szükségem, hogy elfogadjam? hogy behozzam azt a tudatos valóságba? a szeretet, melyet keresek, már ott van az életemben? csupán az kell, hogy kinyissam az ajtót és beengedjem, inkább, minthogy üljek és panaszkodjam azzal kapcsolatban, hogy miért nincs. A b?ség, melyet az életemben választok, hogy meg tudjam csinálni ezt a munkát, hogy a Szellem egy él?, gazdag példája legyek a Földön, már itt van?? értsétek meg. 

Néhányan azt mondjátok: ?De hol, hol van?? Ó, hát itt. Itt van. Ez egy lehet?ség, melyre nem fókuszáltatok, melyet nem valósítottatok meg, de az itt van. A testetek egészsége? a Csendes Ima elmondja, hogy a testetek már meggyógyult, mert a lehet?ség, az árnyék a meggyógyult test számára már itt van. Mindez állandóan a rendelkezésetekre áll a bens?tökben. Most itt vannak, Shaumbra. 

A Csendes Ima a lehet?ségek imája. Lehet, szeretnénk, ha úgy tekintenétek rá, mint egy odarakott alcímre, a Csendes Imára. Lehet, amikor a Shaumbra ?mondja ? a Csendes Imát? ami nem a kérés vagy a könyörgés imája? az a megvalósítás és elfogadás imája. ?Megvalósítom, hogy az életem minden módon b?séges. Megvalósítom, hogy minden módon az vagyok.? Talán, Shaumbra, az a Lehet?ségek Imája lehetne, ahol nem kell semmit sem kérnetek; csak ki kell tárnotok az ajtót neki, hogy bejöhessen. Ez egy bámulatos dolog. 

Beszélgettünk a múltkori Shoudunkban az árnyékokról és a lehet?ségekr?l. Mondtuk, hogy emberek hajlamosak arra, hogy egy nagyon szinguláris életet éljenek, alig egyenletes duálisat, inkább szingulárisat, önmaguk egy szinguláris kifejez?dését, egy szinguláris ösvényt, amelyen járnak és továbbra is azon maradnak. A Shaumbra most azt tanulja, hogy ez több, mint szinguláris. A Shaumbra most azt tanulja, hogy az imagináció energiáján keresztül fel tudjátok nyitni mindezen más dolgokat. Be tudjátok azokat hozni a portálon át, a kristályportálon keresztül, mely közvetlenül vezet ebbe a Most valóságba, mely a Most pillanatotokba érkezik. 

De mik a blokkok? Mi fog vissza benneteket? Miért t?nik úgy, hogy nem m?ködik? Nos, el?ször is, mindannyian túlságosan keményen próbálkoztok. Megpróbáljátok er?vel nyomni, és megpróbáljátok kitalálni. Megpróbáljátok ténylegesen, néhányan, becsapni és manipulálni azt, és ez lehetetlen. 

Ez egy megvalósulás. Önmagában a saját hitrendszere. Teljességgel egy réteg. Egy hit, hogy az több nálatok, mint amik ti vagyok. Közhely, de ez egy hit. Ez arról szól, hogy megengeditek magatoknak, hogy elhiggyétek, hogy lehet?vé teszitek magatoknak, hogy kikerüljetek abból a dobozból, amelyben voltatok, de ezt küszködés és er?nyomás és harc nélkül kell tenni. 

Egy másik dolog, mely minden bizonnyal visszatartja ezt, ezek a fogadalmak, eskük és ígéretek, melyeket magatoknak tettetek. Mindegyike ezen fogadalmaknak, esküknek és ígéreteknek ebben az életben vagy a múlt életekb?l, egyfajta korlátul szolgál? egy blokként? egy k?ként az úton? vagy egy szögként, egy olyan szögként, melyet ti szögeltetek a lelketek falába, hogy visszatartson benneteket? egy eskü, melyet soha nem tennétek a fekete mágiákkal. A mindenit!? miért nem? Ó, visszaéltetek velük; igen, hallottunk err?l azel?tt. 

Itt az id?, hogy ezen túljussatok. Néhányan azt mondjátok: ?De boszorkány voltam. Varázsló. A sötét hatott rám.? Gondoljátok át újra a sötétet, Shaumbra. ?Igen, de amiatt a varázsfajta miatt, melyet egy pontnál hordoztam, mások meggyalázták azt.? Nos, ez igaz, de nem ti voltatok. Ó, néhányan azt mondjátok: ?De igen, rosszul használtam.? 

Ám itt az id?, hogy ezen túllépjetek. Itt az id?, hogy kivegyétek azt a szöget a lelketek ajtajából, azt a szöget, mely valaha lezárva és korlátozva tartott benneteket. Olyan b?ntudatot és kínt éreztetek azon át, amit tettetek. Azt mondottátok: ?Soha nem fogom újra megtenni.? Bumm, bumm, bumm? bele a szöget? korlátoztátok magatokat. Lezártátok a lelketek potencialitásait, lehetségességeit és lehet?ségeit. 

Azt mondtátok: ?De megöltem egy másik embert.? Igen, megtetted? nem egy jó dolog? most már jobban tudjátok. Nem fogjátok megtenni. És tudjátok, mi van? Visszajöttek a Földre. Talán nem ismernek titeket, meglehet, és ezt nem róják fel nektek. Ám kiszögeltetek egy másik táblát a lelketek háza fölé, mely azt mondja: ?Soha nem fogom újra megtenni.? 

B?ntudatot éreztetek a hatalommal való visszaélés miatt, mert láttátok, mit tett veletek. Láttátok, mit tett a lelketekkel. Láttátok, mit tett másokkal. Nos, bumm, bumm, bumm? és felszögeltetek egy másik táblát, hogy bezárjátok a lelketek házának ajtajait és ablakait? mindezen dolgokat, Shaumbra, újra és újra. 

Sokat elengedtünk már bel?lük. Sokat kiengedtünk. De még mindig maradt egy kevés. Van néhány, mely oly mélyen beágyazódott, hogy még csak nem is látjátok ?ket, néhány, melyet valójában elrejtettetek.  Nagyon trükkösek vagytok, tudjátok, nagyon trükkösek. Azt mondjátok: ?Nem akarom újra megtenni.  Ez a legrosszabb dolog volt, amit valaha is tettem. Nem akarom megtenni. Nem akarom, hogy a harcosok seregébe vezessen a csatamez?re, mert láttam a vért, amit kiontottak. És láttam az életeket, amelyet kioltottak. És láttam a családokat amint egyáltalán nem a jóért szenvedtek?,  más, mint amit valaki mondott nektek, hogy a Istenért háborúztok?.értsétek meg. 

Néhányatokban ott van ez a fogadalom, ez az eskü. És az után a létid? után azt mondottátok: ?Soha többet. És gondoskodni fogok róla, hogy soha ne tegyem meg ezt újra, mert el fogom temetni azt a szöget. Magam fogom bedeszkázni a lelkem azon részét. El fogom temetni azt a szöget. És azt fogom képzelni, hogy nincs ott, még akkor is, ha egy napon majd keresni fogom, ha egy napon majd kutatok utána, megpróbálva felnyitni azt. Ha valaki megpróbál majd rászedni, hogy bemenjek a lelkembe és felnyissam azokat a részeket, melyeket a legjobban elfedtem, azt fogom képzelni, hogy nincs ott. Adok majd önmagamnak egy réteget, egy hipnózist. A leger?sebb hipnózist mindközül az énnek. Azt fogom önmagamnak adni, hogy soha ne találjam meg azt a szöget?, értsétek meg.      

Nos, egy érdekes pontnál vagytok. A szög ott van, tudjátok. A tábla a lelketek ajtaja felett ott van. Mit fogtok tenni? Mit fogtok tenni azokkal a fogadalmakkal és eskükkel, melyeket oly mélyre ástatok, voltak olyanok, akik azt mondták: ? Soha nem fogom megengedni magamnak, hogy a pénzb?l b?ségben legyen újra, mert egy romlott személlyé változtatott.? Igen, azok voltatok (néhányan nevetnek), de nem fogjátok megismételni azt, Shaumbra. A tudatosság, a tudatosságotok, a szeretetetek lehet?vé tesz számotokra, hogy túllépjetek rajta. 

Megértitek most vajon? csak egy pillanatra érezzétek, amint itt ülünk a szolgáltató központban.  Felfogtátok vajon, ha óriási b?ség lenne az életetekben most, milyen érzés lenne? Csak érezzétek egy pillanatra. Ó, hagyjátok abba -- egyik?tök azt mondta éppen, hogy odaadná az egészet mindenkinek -- nos, ezt hagyjátok abba. El?ször ti magatok élvezzétek. 

Képzeljétek el? igen, igazatok van? teljesen igazatok van? mind hirtelen megértitek, hogy nincs szükségetek arra a sokra? Igazatok van. És mind hirtelen megértitek, ha a b?ség ezen óriási áramlása belépne az életetekbe, azt is megértitek, hogy ott lennie kell egy kiáramlásnak is, semmi értelme felhalmozni vagy elrejteni, nincs értelme, hogy félelemmel teli célokra használjátok, azt gondolván, hogy közeleg a világvége. Ha a világ elpusztulna, ti lesztek az els?k, akik elmennek (néhányan nevetnek) ? Garantálom. Gondolkozzatok el rajta. Miért szenvednétek? menjetek még az elején (még többen nevetnek). 

Nos, Shaumbra, rendelkeztek a pénz ezen áramlásával, mely bejön. Érezzétek egy pillanatra. Érezzétek, milyen. Érezzétek, milyen, amikor végül visszaáramlik az energia az életetekbe. Érezzétek ezt a lehet?séget. És igen, igazatok van -- annak ki és be kell áramolnia. Ez egy természetes apály és dagály, egy természetes kör. Ez azt jelenti, hogy megfelel?en használjátok. Talán egy központot akartok építeni. Talán egyszer?en a gazdaságba akartok befektetni? öt autóval. Talán, néhány lakhelyet akartok. 

Nos, nézzétek meg, mit csinál ez. Az a szög ott van. A szög annyira szorosan benne van. És azt mondjátok: ?De ez olyan önz?nek hangzik. Nincs szükségem mindezen dolgokra.? Shaumbra , engedjétek el. Engedjétek el ezeket a korlátokat. Tudjuk- és tudjátok- nem fogtok bele?rülni ebbe. Nem mentek majd és nem tesztek olyan dolgokat, melyek nem helyénvalóak a számotokra vagy mások számára. Az kiegyensúlyozódik? értsétek meg. 

Annak ki kell egyensúlyozódnia. Miért? Mert most már értitek a fényt és a sötétet? most egyesítitek azokat. Most egy lelki fogyatkozás van. Most házasítjátok össze a kett?t. A pénznek nem kell kiegyensúlyozatlannak lennie? a kapcsolataitoknak soha nem lesznek egyensúlytalanok? a szeretet? a szex? az étel? mindezen dolgok, soha nem esnek ki az egyensúlyból, mert azt választottátok, hogy idejöttök. 

Egyébként néhányan aggódtok, és azt mondjátok: ? Nos, most belemegyek az egyensúlyba. Most tanulom ezeket a dolgokat. Valóban kész vagyok elfogadni ezeket az ajándékokat és az örömet az életemben. De mi van, ha visszacsúszom?? Ez egy spirituális fizika, amely majdhogynem lehetetlenné teszi- nem teljesen, de majdnem lehetetlen -- mert elértétek a megvilágosodás egy bizonyos szintjét. Nem tudjátok törölni a megvilágosodást? értsétek meg. Nem tudjátok törölni. 

Nos, nem fogtok visszacsúszni.  Nem fogtok gonoszságot elkövetni, sötét dolgokat.  Még csak kiegyensúlyozatlan világos dolgokat sem fogtok tenni. Egyensúly lesz. És bennünket is kértetek, hogy segítsünk biztosítani azt, hogy ne csússzatok vissza, hogy bejöjjünk megütögessünk hátul néhányszor, ha ezt teszitek (a közönség nevet). És mi meg is tesszük, szeretjük ezt csinálni( többen nevetnek). Tényleg szeretjük csinálni, mert- ha nem vettétek volna észre mostanra ? amint mentek, a Shaumbra megy?. amint a Shaumbra megy, mentek? értsétek meg. 

Oly sokan érzitek most ennek a Shaumbra lénynek az energiáit a saját életetekben. Idejön, hogy támogasson és szolgáljon benneteket és segítsen titeket. De azt is érezhetitek, ahol ? hogy is mondjuk - amikor zavar van a Shaumbra er?ben. Érezhetitek, amikor egy másik Shaumbrának nehéz id?szaka van. Talán még a nevüket sem tudjátok, de érezhetitek, önmagatokat, vagy mint egy csoport részét. 

A saját tudatosságotok vagytok és egy csoport tudatosság? ameddig azt választjátok, hogy azok legyetek. Nos, megillet bennünket is, hogy veletek dolgozzunk, mert ahogy ti mentek, úgy megyünk mi is. Család vagyunk. Egy csoport vagyunk. Shaumbra vagyunk. 

Nos, mi más tart most vissza benneteket a lehet?ségek, az el?rehozott új lehet?ségek ezen teljes koncepciójától? Tehát, vannak er?s rétegek a televízióból és a médiából, mert azok mindenki mást táplálnak. Ó, a média a legnagyobb etet? gépezet, melyr?l talán hallottatok, mert sokakat tud egy id?ben etetni. Táplálja a valóságokat és a hitrendszereket. És támogatja a hitek manifesztációját az egész világon. 

A hitrendszerek nagyon, nagyon er?sek. Azok hatnak rátok, mert amíg egyetlen dolgot is éreztek vagy tapasztaltok belül, a küls? világ azt próbálja nektek mondani: ?Nem, ez egyáltalán nem az az út.? Képeseknek kell lennetek túllépni, hogy meg tudjátok érteni. Itt az ideje, hogy leválasztódjatok azokról a táplálékokról. Itt az ideje, hogy elengedjétek a valóság- verzióikat. Nos, engedjétek azt el, Shaumbra. Van valami más is, ami most visszatart titeket. 

A saját bels? hitrendszereitek- hogyan lehetséges ez?  Hallottunk néhányatokat, amint ezt mondjátok: ?Tóbiás, csodás teória, mutasd meg nekem, bizonyítsd azt.? Nem tudjuk megtenni, mert a valóságotok a ti hitrendszereiteken alapszanak. És még ha ezt is tennénk, a következ? dolgotok az lenne: ?Nos, ezt te csináltad, és nem én.? Értsétek meg, annak a bens?tökb?l kell jönnie. 

A saját hitrendszereiteknek a valóság természetével kapcsolatban szüksége van egy kis felfedezésre. Bele kell néznetek. Milyen hitrendszereitek vannak a valóság természetével kapcsolatban?  Meg kell érintenek azt, éreznetek kell és meg kell szagolnotok azt (a valamit), ahhoz, hogy valóságos legyen? Vagy el tudjátok fogadni az imaginációt? El tudtok fogadni más lehetségességeket és lehet?ségeket? 

Egy nagyon összetett lény vagytok. Részben ember, részben angyal. Részben Isteni és természetesen részben ördögi is.  Birtokoljátok mindezen különböz? aspektusaitokat. Id?nként szükségetek van arra, hogy idejöjjetek a Shaumbra Szolgáltató Központba, hogy kikerüljetek a z?rzavarból és a zajból. Értsétek meg, van egy nagyon különleges energia itt. Ennek nincs-amit úgy hívtok- a városaitok zajszintje, a Föld és az emberiség zajszintje. Idejöhettek és túljuthattok rajta, keresztül mehettek egy kis megújuláson. 

Nos, Shaumbra, bizonyos értelemben? hogy segítsünk megérteni a koncepciókat, hadd adjunk egy hasonló példát. Vegyünk például egy autót, amíg itt ülünk a szolgáltató központban, egy autót. Nos, képzeljetek el egy autót, az autótokat, a járm?veteket. Az autó semmi más, csak egy fizikai dolog, egy váz, ami fémb?l, gumiból, egy kis m?anyagból, és ha elég szerencsétek van, egy kis b?r is. 

Az autónak, bizonyos értelemben, nincs elméje. Az egyszer?en ott van, éppen úgy, mint a fizikai testetek. A fizikai testetek egy járm?, a járm?vetek. De most adjunk hozzá egy elmét az autóhoz. Adjunk az autónak agyat. Nem kell, hogy a fizikai valóságotokban legyen. De teremtsünk most egy olyan autót, amelynek agya van. 

Ennek az autónak az agya fog segíteni, hogy eljusson egyik helyr?l a másikra. Az agy segíteni fog az autónak, hogy az tudja, hogyan jusson el abba az üzletbe, hogyan jusson el abba a hivatalba, hogyan forduljon jobbra, és hogyan balra. Az agy fel fogja halmozni és össze fogja gy?jteni az irányokra  és útvonalakra szóló információt, de azokat a dolgokat is, hogy mit tegyetek és mit ne tegyetek meg. 

Értsétek meg, az agy feladatának egy része az, hogy megvédje az autót és védelmezze saját identitását. Tehát most van egy agyas-autónk. És azt szeretné megtartani önmaga közvetlen belsejében. Ösztönösen tudja, hogyan védje és óvja önmagát. Nos, most az autó felel?sséget vállal dolgokért, hogy miket tesz, és miket nem tesz meg. Az agy tudja, hogy nem léptek a gázpedálra és nem hajtotok bele 80 mérföldes óránkénti sebességgel egy éles kanyarba. Védi magát. 

Ez egy csodálatos dolog. Odaadtatok magatoknak egy agyat. Az agy összegy?jti és raktározza az információt. Egy adatbázis. És megvan az a képessége, hogy ítéleteket alkosson, olyan dolgokon alapulva, melyek a múltban történtek. Nincs mód ítéletet alkotni a dolgokról, ha el?tte nem tapasztalták meg. Az agy maga is nagyon korlátozza ezt az utat. Adatokat gy?jt, ítéleteket gyárt. 

De nincs meg az a képessége, hogy megjósolja a jöv?t. A tény, hogy ha új tapasztalásokról, vagy a jöv?r?l kezdtek beszélni, vagy olyasmir?l, ami nem történt még azel?tt, az agy a félelem energiájával áll el?. Nem ismeri; védelmezi az autó-ént. Nos, félelemmel lép fel, mint ahogy ti teszitek. 

A legtöbb ember valójában eredetileg úgy m?ködik ? amit úgy hívnánk -- hogy ?test / agy tudatosság?, éppúgy mint most az autó egy aggyal, védelmezi önmagát. A legtöbb ember egyszer?en önmagát védelmezi. Adatokat tárolnak, megtanulják, hogyan jussanak túl minden egyes napon, önmagát védve és oltalmazva. 

Nos, fogjuk az autótokat, melynek most már agya van, és kap hozzá még egy kis furfangosságot is. Tudja, hogyan tegyen bizonyos dolgokat, hogyan járjon-keljen és hogyan védje meg önmagát. Nos, adjunk még hozzá egy kis érzést is. Ejha? egy autó érzésekkel! Értsétek meg, bizonyos értelemben, el?tte az agy nem foglalkozott vele; az agyas-autó nem foglalkozott az érzésekkel. Végs? soron csak a saját identitásának meg?rzésével tör?dött. Ösztönösen tudta. De most érzései vannak. Fájdalmat érezhet. 

Nos, az agy azt mondja: ?Ó, fájdalom? amikor egy másik autó nekem jön, az fáj. Nem jó érzés. Ha vannak olyan részek, melyek elhasználódnak, most érezhetem. Miel?tt még tudnám, hogy tönkremennek. Nincs különösebb hatása rám. Közömbös voltam, más, mint amikor védelmezem, fenntartom az identitást. De most egy új mélységet adtam hozzá-  ténylegesen érezhetem. Valóban vannak ?jó autós napjaim? és ?rossz autós napjaim?. (néhányan nevetnek) tényleg vannak érzéseim? Elkezdtem észrevenni, hogy néhány jókép? autó a parkoló másik végében (többen nevetnek). Az a kicsi Miata rendkívül vonzó ma.? 

Értsétek meg, most az autónak érzései vannak, és egy teljesen új módon kezd el m?ködni? érzelmekkel, érzésekkel és tudatossággal. Most már van az autónak egy bizonyos tudatossági szintje, ami egy új dimenziót ad hozzá. Sok ember m?ködik testben / agyban és alacsony érzésekben. Úgy híjuk ?ket, hogy ?alacsony-rezgés?? érzések, a megértés, a fájdalom és az érzés tudatosságának egy bizonyos foka, mely örömet okoz nekik, boldoggá teszi, vagy elszomorítja ?ket? értsétek meg. Nos, a legtöbb ember vagy a test / agy vagy a test / agy / valamiféle érzés- alap azon szintjeiben él. 

Tehát, adjunk hozzá lelket az autóhoz, lelket. Ó, képzeljétek el, mit csinál! A Szellem a cél. A  Szellem a tudatosság. A Szellem az ?Én vagyok?. Az autó most már ráébred, hogy autó. Van saját a személyisége, saját identitása. Van teste és agya és egy kis érzése. De most valóban teljes már. Azzal, hogy a szellem hozzáadódott ehhez a járm?höz, van értelme. Most van célja, nem csupán a túlélés, nem csak az, hogy kerülje a fájdalmat és örömöt keressen. Ám,  most ott van a kibontakozás, kiterjedés, növekedés és teremtés célja. 

Nos, az autóba belép? szellemmel, a járm? egy teljesen új aspektust ölt magára, egy teljesen új megértést. Megérti, hogy újra és újra teremtheti önmagát. Újra megteremtheti önmagát, eddig egy Chevy Lumina volt, és most újrateremti magát, mint Mercedest, hogy a rétegetek néhány példáját használjuk. Újrateremtheti magát Jeep-ként. Vagy mint taxi. A szellem az autóban megérti a teremtést és az újrateremtést. Akkor azt mondja a szellem magának: ?Ha megteremtettem magam egyszer, akkor meg tudom teremteni magam újra és újra?, értsétek meg. 

Négy szintje van a m?ködésnek, csupán fordítva raktuk össze az emberangyalt. Kezdtük a testtel és eljutottunk a szellemhez. A ti esetetekben egy más módozat volt- a szellem magára öltötte az érzést vagy érzelmet, majd az észt, és felvette a testet? értsétek meg. Azt szeretnénk, ha megértenétek, hogyan m?ködik ezek közül minden egyes réteg?.Hogy amikor hozzáadódik az ész a testhez, az megváltozik, a teljes elrendezés? amikor hozzáadódik az érzés az agyhoz és a testhez, az mindent megváltoztat. 

És a szellem az utolsó. Hozzáadja a képességet, hogy megértsétek az ént, mint ént, hogy rendelkezzen éntudattal, hogy legyen céltudata, és a cél ne csupán a túlélés legyen, ne csak az, hogy létezzen, hanem hogy fenemód menjen (közönség nevet), hogy érezze a szelet a szélvéd?jén, hogy gyönyör? látvány táruljon elé. A szellem segít megérteni az örömöt, a teljességet, a teremtést, mindezen dolgokat. 

Most egyesítitek ezt a négy elemet. Elkezditek most megérteni a szellemeteket? lassan? de elkezditek megérteni. 

Az egyike a blokkoknak, Shaumbra, a legnagyobb blokk, mindközül a legnagyobb?testben m?ködtetek, agyban és kiterjedésként az érzés szintjein vagy dimenziókban. Eltávolodtatok a Szellemt?l. A Szellem veletek volt, még akkor is, ha jóllehet óvatosak voltatok. A Szellem ott volt. 

Nos, hozzuk be a Szellemet ebbe az elegybe. Az ti vagytok; az az ?Én vagyok?. A tudatosság. Az a rész, mely tudja, hogy nincs halál? értsétek meg. A Szellem nem halhat meg? soha? soha. A Szellem bels? részében nincs halál. Az az újrateremtés, újra megteremtve, újra és újra kitalálva önmagát. 

Az egyik legnagyobb blokk a különféle lista- az emberi lista szemben áll a spirituális örömnek, a spirituális célnak, a spirituális jelenlétnek. Ti kértétek mindezen dolgokat az életetekben, hogy kielégítsétek az autót ? hogy megpróbáljátok rögzíteni a kerekeket, hogy megpróbáljátok elt?ntetni a hasadást a kárpitból, hogy megpróbáljátok kijavítania rozsdát, hogy megpróbáljatok néhány mérfölddel többet menni zörg? motorral. A figyelmetek, Shaumbra, emberek, az autó megjavításán volt. 

És itt az ideje, hogy újra kitaláljátok az autót, újrateremtsétek, hagyjatok fel azzal, hogy megpróbáljátok újraépíteni. A félelem volt a halál. A félelem volt a vég. Három - amit úgy hívnánk- alacsonyabb szinten vagy alapszinten m?ködtetek azzal, hogy megpróbáltátok mindig meg?rizni az autó sértetlenségét, megpróbáltátok megvédeni, megóvni. Nos, a tervetek arról, hogy egy kicsit fényesebbé, egy kicsit gyorsabbá, egy kicsit jobbá teszitek az autót, mint a másé, ez nem feltétlenül egyezik a lélek szenvedélyével. Eltávolodtatok a lelketekt?l, mert megpróbáltatok arra azon alapdolgokra fókuszálni, hogy m?ködésben tartsátok azt az öreg autót.

Értsétek meg, Shaumbra, van egy szétválasztódás köztetek és a lélek között. Olyan dolgokért sírtatok, melyek talán valójában nem is voltak fontosak a léleknek. Végül, a lélek egyszer?en csak ki akar terjedni és teremteni újra meg újra. Az aspektus, melyet oly szorosan fogtok az életetekben, azon aspektustok, az ember, aki itt üldögél a székben, és csupán néhány évvel többet akar a Földön való életb?l, nem számít a léleknek. Azon részeteket nem érdeklik az ilyen dolgok.  Olykor az a részetek, melyet kitöröltetek, messze jobban tudja, tudja, hogy olykor itt az ideje befejezni az életet azért, hogy újrateremthesse önmagát. 

Drága Melanie, aki nemrég távozott, aki Cauldre tanítója volt, megértette eléggé és érti most. Olykor a lélek csupán újra akarja önmagát teremteni. Nos, egy része meg akarta javítani a testet, ahol a rák felbukkant. De kapcsolódnia kellett a lelkéhez. ?Mi a valódi cél? Mi ennek a valódi jelentése?? És a lélek azt mondja: ?Itt az ideje, hogy újra kitaláljuk magunkat. Az a régi én, az a régi én, kifáradt. Egy sokkal jobb munkát is csinálhatunk. Az új modellek már kint vannak (néhányan nevetnek). Végezhetünk egy sokkal jobb munkát.? 

Nos, értsétek meg, mind közül a legnagyobb blokk az volt, amit a listátoknak tartottatok, a szenvedélyeteknek a lélek szenvedélyével ellentétben. Most ezeket egyesítjük. Összekapcsoljuk ?ket. Egy fogyatkozásba helyezzük ?ket, egy napfogyatkozásba, egy teljes megértésbe. 

Értsétek meg, azt hiszitek, hogy a lelketek mindent tud, amit az emberi részetek akar. Nem így van, mert kizártátok. Elbarikádoztátok azt. Oly sok fogadalmatok, eskütök és ígéretek volt. Kikapcsoltátok a lelket és az ént. És most egyesítsük ?ket. Ó, mind ugyannak a részei, valóban, de egy mesterséges elkülönülést teremtettetek. Most egyesítsük ?ket. 

Lélegezzünk be egy pillanatra? a lelket? az ént, azt a részeteket, aki teremteni szeret, aki szeret újrateremteni, aki az életet kifejezni, akár fizikai testben van, akár nem. Bizonyos értelemben, a léleknek, a valódi lényeteknek nincsenek szenvedélyei vagy szükségletei, vagy listái. Tudja, hogy az már ott van. A lelki én az a rész, mely ért minden lehetségességet és lehet?séget. Az már ott van. Az a rész, melyet éjszaka néha sírni hallotok, az a lelketek, mert úgy döntöttetek, hogy nem látjátok azt, ami már ott van, hogy már ott vagytok. 

Nos, Shaumbra, a szolgáltató központban most kezdjük el visszahozni a lelket az életbe, a valóságotokba, a Most-ba.  Ezzel eljön a valódi megértése annak is, hogyan hozhatók mindezen lehet?ségek az életetekbe. Csupán hívjátok be mindenféle lista nélkül. Hívjátok magatokba. 

Nos, tenni fogunk itt egy másik észrevételt, a ? err?l majd  a következ? Shoudban. De a másik nagy blokk része az a dimenzionális szint, amelyb?l dolgoztatok. Nos, Saint Germain nagy részletességgel belemegy ebbe az Álomjárók tanfolyamon. És egyébként, én, Tóbiás, én is mindenféle- hogy is mondjam- lista nélkül létezem. Javasolni fogom, hogy el?bb vagy utóbb minden Shaumbra menjen át ezen az Álomjáró tanfolyamon. Ez egy információ arról? ez nem a halálról szól. Az új valóságokról és az új lehetségességekr?l. Ez az, amir?l valóban szól. 

Saint Germain nagy részletességgel beszél a nemfizikai, földközeli dimenziókról vagy valóságokról. Ezt ?közeli-valóságok?-nak, nemfizikai, földhöz kötött valóságoknak hívja, mivel ezek közel vannak a Földhöz. És ez az, ahol az agyatok a legkényelmesebben érzi magát, mert ez birtokolja a fizikai valóság látszatát, érzését, illatát és bejárását. Ott kényelmesebben érzitek magatokat. 

A legtöbb ember soha nem jut túl a közeli dimenziókon vagy valóságokon, amikor meghalnak. Elhagyják a Földet; egyszer?en otthagyják a testüket. Belépnek a közeli a dimenziókba, amely rendelkezik a Föld fizikai valóságának összes jellemz?jével; csak anyag nélkül. 

Saint Germain az Álomjárók tanfolyamon beszél a következ? kapun való áthaladásról, mely oda vezet, amit úgy hív, hogy ?kristálybirodalmak?. Azt mondja a hallgatóinak, hogy az elme nem m?ködik itt kint a kristálybirodalmakban. A kristálybirodalmakban messze a Föld birodalma mögött vannak, és nincs különösebb kapcsolata vagy hasonlósága a kristálybirodalmaknak a Földdel. Mindent mögötte hagytok. 

A kristálybirodalmak ott vannak, ahol az új dolgok születnek. A kristálybirodalmak azért hívják ?kristálynak?, mert azok a Krisztusi mag energiája magzati formában, megszületve. Ha kijöttök ezekbe a birodalmakba, érzitek, ahogy zajlik a születés. Ez teremt?. Nem mentális. Az elme nem m?ködik idekint. Néhányan megpróbálták bemozgatni magukat ezekbe a birodalmakba drogok használatán keresztül, és meg?rülnek, mert az elme nem m?ködik. És amikor drogon át hozzátok be az elméteket? értsétek meg? tévút (néhányan nevetnek). 

A Shaumbra Szolgáltató Központban, amint beszélgetünk, kimozdítottunk- az engedélyetekkel- kimozdítottunk az elméb?l. Néhányan elaludtatok, mert beléptünk a kristály (birodalmakba). Néhányan játékokkal vagy színleléssel foglaltátok le az elmét, amíg hallgattok. De ténylegesen a kristály (birodalmakba) voltunk. 

Innen- újra és újra hangsúlyozom, aláhúzom és felkiáltójelet teszek, ha ezt teszitek a szövegben, kérlek- a kristály(birodalmakban) az elme nem m?ködik! És ha az elme állandóan dolgozik, nem vagytok a kristálybirodalmakban? éppen akkor. Az nem m?ködik. Megpróbáljátok kier?szakolni, hogy m?ködjön. Meg fogjátok próbálni, hogy néhány kis mentális megjegyzést tegyetek arra, hogy milyenek a kristálybirodalmak. 

És akkor majd ? hogy is mondjuk -- el lesztek telve magatoktól és megpróbáljátok elmondani más embereknek, milyenek is azok. Nem tudjátok? nem tudjátok. Megérinthetlek titeket és megértethetem veletek a kristályenergiát, de nem tudok nektek beszélni róla. Megoszthatjátok azt egy másik személlyel a szívetekb?l vagy azáltal, hogy megérintitek ?ket. De soha nem tudtok beszélni nekik róla, és nem azért, mert titok lenne, hanem azért mert az a szavakon és az elmén túl létezik. 

Mindegyik?tök volt ott már egyik vagy másik id?ben. Nos, most az emlékezés ott van, de nincs visszahívva az agyba? értsétek meg. Az agy most azzal küszködik, hogy megpróbálja kitalálni. És az agy most azt mondja nektek: Ó, igen, ott voltam. Én vagyok ott a Mester; Én vagyok ott a tanító.? (a közönség nevet) Nem emlékszem, hogy meghívtuk volna Kuthumit, de azt hiszem, megjelent (többen nevetnek). 

A kristálybirodalmak ott vannak, ahol a valódi lehetségességek és lehet?ségek megteremt?dnek. És ez az, ahol minden probléma megoldódik? értsétek meg. Az Álomjáró tanfolyamon Saint Germain részletesen beszél err?l, olyan sok betekintést adva, amennyit csak tud, ám annyi energiát szállítva, amennyit tudja, hogyan kell. 

Nos, amikor megpróbáltok, Shaumbra, azt mondani: ?Nos, hogy van az, hogy felnyílok az új lehet?ségekre és lehetségességekre? Hogyan hozhatom be az árnyékokat most, amikor éppen egy lelki fogyatkozásom van, egyesítve a fényt és a sötétet? És számtalan lehet?ség van most a számomra. Hogyan hozzam ezeket be?? 

Gyertek a kristálybirodalmakba. Induljatok el a Shaumbra Szolgáltató Központban. Ha szükségetek van kíséretre vagy egy vezet?re, rendben van. Sokan vannak itt, akik elhoznak benneteket. Induljatok ki a kristálybirodalmakba. És aztán maradjatok csendben? és tapasztaljátok a megszület? teremtést? tapasztaljátok meg magatokat, amint újra kigondoljátok magatokat. És tegyétek ezt félelem nélkül. 

Tapasztaljátok meg, milyen az, mikor megvan mindenetek az újra kigondolással, újrateremtéssel kapcsolatban. Képzeljétek el mindazon lehet?ségeket, melyeket behozhattok a valóságotokba. És képzeljétek el, hogy annak nem kell csupán egy lehet?ségnek lennie, sok lehet. És engedjétek ?ket beáramlani. 

Igen, az életetek meg fog változni?újra? tudjuk. Dolgok fognak történni. De vegyetek egy mély lélegzetet és engedjétek megtörténni ?ket. Hagyjatok fel azzal, hogy annyira szorosan ragaszkodtok ahhoz a régi autóhoz. Hagyjatok fel azzal, hogy újraépítsétek azt a régi autót. Talán, van egy olyan lehet?ség, mely ott létezik, hogy az autó újra tudja gondolni magát anélkül, hogy el?ször elpusztítaná? értsétek meg? értsétek meg, hogyan kapcsolódik ez mind össze. 

Nos, Shaumbra, válaszolni fogunk egy kérdésre, miel?tt újra felvet?dne. Azt mondjátok: ? De mindezen lehet?ségek léteznek, a lehet?ség, hogy egy nagyszer? zenész lehetek, ami mindig is akartam lenni. De nem tudok semmit a zenér?l. Nos, hogyan m?ködik? Az a lehet?ség teljesen letölthet?? Idejön egy kész zongorista és zeneszerz?? És csak leülök, úgy mint ahogy egy csatornázásban tenném és elkezdek játszani?? 

Lehet?ség, de lehet, hogy vannak más lehet?ségek is, amelyek el? akarnak jönni különböz? okokkal. És ez az, ahol a teljesen letöltött dimenzionális aspektusotok- a test, az elme, az érzés és a lélek- együtt m?ködik. De ami akkor történik, amikor azt az árnyékot el?rehozzátok Belélegzitek. Lehet?vé teszitek, hogy bejöjjön. Tudjátok, hogy nincs korlát.  

Nos, ez a lehet?ség itt van. De bizonyos ételemben, el?ször valamiképpen éteri, ingatag. Ott áll mellettetek, a fizikai lényetek mellett. A részetek, de önmaga is létezik. És most arra van szüksége, hogy táplálékot kapjon. Van célja és vágya. Zenét akar teremteni. És most annak be kell tölt?dnie. Ez olyan, mint egy üres lény, bizonyos értelemben, mely azt szeretné, hogy meg legyen töltve. 

Elkezdi magát táplálni a kollektív Te-b?l. Elkezdi most is táplálni magát? itt most? most rögtön? értsétek meg? mindenhol, ahol a zene energiája és tudatossága ott van.  Nem valahol a hegyekben valahol odakint létezik. Mindenütt ott van. A zene energiája mindenütt ott van, ugyanúgy, ahogy a festésé vagy a tudományos felfedezésé. 

És ez a lehetséges potenciális én, mely összekapcsolódott veletek a valóságban az imagináción keresztül, most elkezd táplálódni. Elkezdheti felszedegetni az akkordokat. Elkezdheti felszedegetni a jelenlegi zenei hangsor megértését, mely egyébként egy korlátozott réteg önmagában. Elkezdheti felszedegetni a hangszerek érzését és rezonanciáját a leveg?b?l? értsétek meg. A tömegtudat lehet?vé teszi mindennek, hogy bármikor beáramoljon körben. 

Behúzzátok önmagatok egy lehetségességét, mely ki akar gondolni - mondjuk például. Egy új energiaforrást a Föld számára. A Földnek szüksége van rá most. Szüksége van egy új módra. Nos, el akarjátok kezdeni azt, hogy behozzátok a lehetséges és potenciális ént, mely érti, hogyan nyerjen energiát a vízb?l. Behozzátok azt, és elkezd hozzáadódni a tömegtudathoz, az információhoz, mely összegy?jt?dött. Tudjuk, néhányan beszélgettek olykor az Akasha lemezekr?l. Van egy ?emberi tudatosság lemez?, mely csak áramol, mindenütt körben. Szó szerint elkezdhetitek felszedegetni az energiákat és az információkat a leveg?b?l, behozva ?ket a lehetséges énbe, elhozva nektek. 

Néhányatoknak mostanság megvolt a tapasztalást, amikor éreztétek? ó, igen, hallottuk? most túl hosszadalmasak vagyunk. De olyan jót mókázunk. Néhányatoknak mostanában megvolt a tapasztalása, és azt mondtátok: ?De nem tudom, honnan tudtam ezt. Annyira okosnak éreztem magam. Biztos csatornáztam.? Nem, behoztátok a lehetséges éneket, a potenciális éneket. 

Azok a lehetséges ének azonnal elkezdtek felkapcsolódni a táplálkozásra, a tömegtudatból való táplálkozásra, és a rácsról, és több omni-univerzális adatbankról való letáplálás engedélyével is, és aztán elkezdték megtapasztalni, és elkezdtek játszani az energiákkal? értsétek meg. Nos, az összes forrás most itt van. Behozzátok azt a potencialitást. Megengedtétek, hogy az elkezdjen táplálkozni. Ez az, amiért néhányan olyan dalokat hallotok szólni, amit nem hallottatok a rádióban soha, de azok átjönnek rajtatok.  Belekapcsolódtok a tömegtudatba. 

Tudni szeretnétek, - hogy is mondjuk - hogyan m?ködik az atomfizika. Ó, igen, tanulmányozhattok könyveket, de történik egy érdekes dolog. Egy olyan lehetséges ént teremtettetek, mely azt választja, hogy ismeri az atomfizikát. Amint elkezdtek könyveket olvasni, váratlanul exponenciálisan megnövekszik a megértésetek, egy kvantumugrás. Nos, most olvastok, de vannak más dolgok is, amik történnek. Hozzákapcsolódtok a tömegtudati információhoz. És behozzátok, nem az elméteken át, hanem a saját kristálykapcsolaton keresztül. 

Mindegyik?töknek van egy kristálykapcsolat, melyet régóta nem használtatok, mely a közeli birodalmakon túlra megy, közvetlenül összekapcsolódik a kristálybirodalmakkal? értsétek meg. Régóta nem használtátok azt. És a házi feladatotok a következ? 30 napra, amit adunk, az az, hogy menjetek bele és nézzétek meg- mikor zártátok le a kristálykapcsolatotokat? És miért zártátok le? 

És figyeljetek. Gyertek a Shaumbra Szolgáltató Központba és figyeljetek a válaszra. Ez nem egy jelentéktelen házi feladat most. Fontos. 

Az a kristálykapcsolat ott van bennetek. Csak aktiváljátok újra. Húzzátok ki a dugót. Miért tettétek? Mikor tettétek? És vajon készen álltok-e arra, hogy újraaktiváljátok? 

És ez így van! 

Fordította: Halász Andrea