TÓBIÁS CSATORNÁZÁSOK

Kristálytisztaság Sorozat: 6. SHOUD

Kérdések és válaszok

Elhangzott a Bíbor Körben

2006. január 7-én

www.crimsoncircle.com

 

Tóbiás: És ez így van, kedves Shaumbra, mi folytatjuk ülésünket itt, a Shaumbra Szolgáltató Központban. E helyen, ahol valóban az igazságban lehettek. E helyen feltehettek kérdéseket önmagatokról, kiengedhetitek, útjukra engedhetitek ?ket. A válaszok el fognak jönni hozzátok. Néha, err?l a partról, melyet mi Kristályos Partoknak nevezünk, néha a körülöttetek lév? szinkronicitásból/egyidej?ségb?l. Néha ezek a válaszok szívetekb?l vagy elmétekb?l fognak jönni. Máskor meg a válaszokat más emberek vagy életkörülményeitek fogják meghozni.

Választ kapni nem annyira nehéz, amint gondoltátok. Egyesek közületek nagyon komplex labirintusokat alkottak, nagyon komplex üzeneteket, abban a próbálkozásotokban, hogy életetekbe hozzátok a válaszokat, majd nagyon elégedetlenné váltok, haragszotok ezekre és elkezdtek arra várakozni, hogy más emberekt?l kapjátok meg e válaszokat arra... hogyan vezessétek életeteket... ám ?k, nem tehetik meg ezt.

 

Tehát, kedves Shaumbra, megemlítek néhány dolgot a mai Shoudunkról, hogy lehet?vé tegyétek az energiák behatolását bens?tökbe, érthet? az, hogy egyik legnagyobb elégedetlenségetek az id? elemhez köt?dik. Értsétek meg, hogy ti kiterjeszthetitek vagy összes?ríthetitek az id?t. Ti egyszer?en - egyszer?en sokrét? id?dimenziókat alkothattok valóságotokban. Ti nemcsak kiterjeszthetitek az id?t, hanem megalkothattok egy sorozat potenciális id?t, mivel mindezek Most léteznek számotokra. Ti rendelkezhettek s?rített id?dimenzióval. Ha megpróbáltok nagyon gyorsan áthaladni egy projekten, megkaphatjátok ezt és ily módon az id? látszólag gyorsabban halad, amikor egy másik projekt számára van több id?re szükségetek, egyidej?leg kiterjesztitek az id?t. Az id?nek nem kell egyes számúnak lennie.

 

Ugyanakkor emlékeztetnünk kell a mai Shouddal kapcsolatosan, hogy ez akárcsak az Én vetületei, melyet az Én a Földi valóság számára hozott létre, nektek fény és árnyék létezik és ezek együtt haladnak át a napfogyatkozáson. Együtt jönnek vissza, hogy bizonyos módon meghozzák önmaguk árnyékos oldalát, és a potenciálok árnyékos oldalát. Újból, megfelel? ez, mivel az árnyékoknak nem kell a háttérben lenniük a fényforrás mögött, vagy ahol koncentrált az alapvalóság. Ennek lehet egy elkövetkez?/jöv?beli árnyéka, típusa is. Én azt akarom, hogy ti bizonyos módon felnagyítva gondolkozzatok és legyetek kiterjedve minden lehetséges útra.

Mi nem azért gy?lünk össze... és apropó, Saint Germain elment, és ez talán megkönnyebbülést fog hozni azoknak, akik ma kérdéseket fognak feltenni (nevetés a hallgatóságból). ? részt akart venni e Shoudban, azonban mára van már egy elkötelezettsége neki. ? egyszer?en... Cauldre azt mondja, hogy ? nem hisz nekünk... de ez igaz. ? egyszer?en ma Bush elnökkel fog ebédelni (nagy nevetés). ?, nem Saint Germain képében fog ott lenni, hanem egy másik asztalnál ül? lény alakjában. Mi nem kaptunk engedélyt arra, hogy közöljük ki lesz ez a másik személy. De ?, - hogy is fejezzem ki magam - megpróbál újból a nagy hallgató fül lenni, hogy közöljön majd néhány információt, a világ jobb megértésének irányában - hogy így mondjam. Tehát ? egyszer?en oda fog menni. Odamegy és éppen most öltözködik ehhez az alkalomhoz (nevetés). Tehát én, Tóbiás, fogom kezelni a most következ? kérdéseket.

 

Szeretném közölni veletek azt, amit Saint Germain nemrég bejelentett, hogy speciális osztályt fog alkotni a Shaumbrák egy kis csoportjából, akiket kizárólag ? választott ki erre, különböz? okokból. Ebben az osztályban tárgyalni fogja a hipnózis új energiáinak összes problémáit. Mik a takaró rétegek, hogyan m?ködik jelenleg is a hipnózis a régi energiában és azt, hogy egyszer?en hogyan alkalmazzátok, hogyan dolgozzatok egy új típusú hipnózissal - egy új, nagyon megért? hipnózis energiával.

Ez semmilyen formában nem manipulativ. Ez egyszer?en megenged?. A hipnózis semmiféle kapcsolatban nem áll az események szinkronicitásával/egyidej?ségével, többé-kevésbé a szinkronicitás teremt?jének lenni ahelyett, hogy szinkronban legyetek valamivel, ami megtörténik veletek, ha elég szerencsések vagytok. Ellenben legyetek a szinkronban lév? események megalkotói életetekben.

 

Mindezek az információk ezzel az osztállyal a jöv? héten fognak lezajlani, egyszer?en egy elszigetelt szigeten, egy kis Shaumbra csoporttal. Mindezeket az információkat a Saint Germain jóváhagyásával, minden Shaumbra számára hozzáférhet?vé fogjuk tenni. És nektek nem kell elvégeznetek egy tanfolyamot ahhoz, hogy megkapjátok ezeket az információkat, de ami ezen energiák lehozását illeti, e kis csoport meg fogja tenni ezt. Tehát mi minden Shaumbrát meg fogunk kérni arra, hogy segítse ennek az energiának mozgatását, terjessze ezt az energiát, ezen osztály pedig, erre az id?zónára alapozva fogja megvalósítani tevékenységét a jöv? héten, kedd, szerda, csütörtökön. És eme id?pont után az információ rendelkezésünkre fog állni.

Ez egy lényeges információ lesz annak megértése értelmében, hogyan m?ködnek a fed? rétegek és a hipnózis, valamint hogyan vehettek ti részt mindabban, amit kívántok, és hogyan dönthettek úgy, hogy nem vesztek részt, ha nem akarjátok ezt. Egyszer?en e csoport által el?ször fogják lehozni azt, amit mi új hipnózis típusú energiának nevezünk. 

 

A hipnózis nem egy rossz szó. Egyeseknek közületek rossz érzésük van ezzel kapcsolatosan, mivel ez megváltoztathatja és manipulálhatja az elmét. De a hipnózis vagy hitrendszer - hogy is mondjam - alapjában egy megalapozó hitrendszer, mely lényeges eszközül fog szolgálni valamennyi Shaumbrának. Tehát ez hamarosan el fog jönni.

Tehát Shaumbra, mi ugyanakkor beszéltünk - megadtuk a gépek analógiáját. Mi azért adtuk meg ezt a dolgot egyszer?en, hogy lépjetek ki egy percre a fejetekb?l. Hogyan merevednek le ezek a különböz? valóság rétegek, egyik a másik fölött. Egy agy nélküli gép, egyszer?en egy járm?. Egyszer?en egy járm?, mely segít nektek eljutni egyik helyr?l a másikra, segít nektek a valóságban maradni. Akkor, amikor agyat adtok a gépnek, ez multidimenzionálissá változtatja természetét. Majd érzést és tudatot, végül Szellemet adtok neki. Bizonyos értelemben ti gépek vagytok. Ti vagytok ezen analógia. De ti el?ször felépítették a Szellemet, és azután vittétek le az energiákat ezekbe a rétegekbe. Ti már multidimenzionálisak vagytok. Mi azt akarjuk, hogy érezzétek milyen csupán testnek lenni - legyetek test és mentál - majd test, mentál és érzés - hogy megértsétek azt, hogy sok humanoid dolgozik e három alapszinten anélkül, hogy megtestesítenék valójában a Szellemet.

 

Valahol ebben a ti járm?vetekben ott fekszik a kapcsolat Kristályenergiája. Ez mindig is ott volt - bels? Krisztusotok magvaként. Ti tudtátok mindezt. Ti éreztétek ezt, ti zártátok be. Ti éreztétek ezt, de úgy t?nik, nem férhettek hozzá ehhez. Egy bizonyos ponton, amint mondottam, ti bezártátok ezt. Ti bezártátok és lekacsolódtatok róla, elváltatok t?le. Ez nem pontosan ezt jelenti, mivel ez mindig aktív, de bizonyos értelemben ti semmibe vettétek. Ti meghipnotizáltátok önmagatokat azzal a hittel, hogy ez nem volt aktív, nem is volt ott.

 

Tehát mi ezt házi feladatnak adtuk nektek, és valóban arra kérünk titeket Shaumbra, hogy dolgozzatok együtt ezekkel.

Egyedül magatokkal dolgozzatok és megkérünk, tegyétek meg ezt. Nézzétek meg az Okot, amiért bezártátok ezt és mikor zártátok be ezt. És bízzatok önmagatokban, amikor képzeletetek által, amikor a válasz általatok megjön. Bízzatok önmagatokban. Majd amikor megjön az els? réteg? válasz, lélegezzetek mélyen és engedjétek meg, hogy a következ? réteg? válasz megjöjjön és újból a következ? is... Ti úgy fogjátok majd találni, hogy valóban többréteg? ez. Több oka van annak, hogy több alkalommal is bezártátok ti ezt.

 

Majd felteszem nektek a kérdést: Valóban felkészültetek újból megnyitni ezeket? Készen álltok arra, hogy újból összekapcsolódjatok a kristályszinttel és nem-mentális szinttel, önmagatok Minden Létez?jével? Ti minden fizikai jelz?iteket fenntartjátok. Ti még mindig tartjátok mindezt - annak tényét, hogy földi emberek vagytok. Azonban ti most nyitva álltok egy teljesen új szintnek. Képzeljétek magatokat ennek a lelkes, érz?, aggyal és testtel rendelkez? járm?nek, és valahol ti mindezeket bezártátok vagy elrejtettétek ezt a kapcsolatot, leírhatatlan partokon. Képzeljétek el most, mit tesz hozzá mindezek egymás mellé helyezése, az Én multidimenzionális rétegeihez, amikor visszahozzák ?ket a valóságba!

 

Ez egy nehéz házi feladat, bizonyos módon, és bels? látást igényel. És ez, talán azt fogja igényelni, hogy nehéz emlékeket idézzetek fel. Mi mondtuk már el?z?leg is azt, hogy bizonyos eskük és ígéretek és fogadalmak, melyeket ti önmagatoknak megfogadtatok, leszögeztetek, elmúlt kapcsolataitokkal. Ti el is rejtettétek azoknak a nyitját, a szegekr?l meg azt állítottátok, hogy nincsenek ott. Csak ti vagytok képesek felnyitni ezeket újból, Shaumbra. Ha ti rejtettétek el, ti tudjátok el?hozni rejtekhelyükr?l ?ket. Mi nem tehetjük meg ezt. Mi, egyszer?en pontosan megértjük ezt, mivel ti rejtettétek el, mi még csak nem is láthatjuk ezeket. Ha ti, eljösztök hozzánk és megkérdezitek: De hová rejtettem el? Hol butultam el?  Mi nem tudjuk ezt, mivel ti olyan jól elbutultatok, hogy képesek lettetek mindannyiunkat elbutítani. Így m?ködik a hipnózis.

 

Ezek után, örömmel fogunk válaszolni kérdéseitekre.

 

LINDA: Hopsz! Az id? fed?rétege kimondta, hogy te már elhasználtad id?det. (nevetés).

 

TÓBIÁS: Én módosítottam id?met, hogy szükségleteimet kielégíthessem. (nevetés).

 

SHAUMBRA 1 KÉRDÉSE (Linda olvassa az internetr?l): Hello, Tóbiás. Ildikó vagyok Magyarországról. Szeretnék lemondani a cigarettázásról, de kudarcot vallottam vele. Mit tehetek? Köszönöm szépen.

 

TOBIÁS: Valóban, ez közel áll Cauldrehoz, ezért megkérjük ?t, húzódjon vissza kissé. Els?sorban el kell mondanunk azt, hogy óriási fed?réteg létezik a cigarettázásról. Most el kell mondanom neked, hogy valószín?leg a cigarettázás nem a legjobb dolog a testednek, azonban tested képes asszimilálni az összes füstöt és mindazt, amit beviszel.

De ami a fed?rétegek miatt történik ? tulajdonképpen a konfliktusos fed? réteg és a végbemen? hipnózis ? dilemmában tartja azokat a dohányosokat, akik megpróbálnak lemondani a dohányzásról. Hozzátev?dik annak ténye, hogy a nikotin talán az egyik legbefolyásosabb összetev? a Földön. A NIKOTIN bármit elhitethet veled, - nagyon könnyen helyreállíthatja a hitrendszereket. Felhasználható arra, hogy helyreállítsa azt a hitrendszert, hogy a dohányzás egy nagyon rossz vagy szeszélyes dolog. Tehát, amikor ez táplál titeket a média vagy más emberek által, "tudományos kutatásokra" is hivatkozva, abban a tekintetben, hogy a dohányzás egy nagyon rossz szeszély, a nikotin válaszol erre, mivel egy olyan hitrendszer, melyet legalábbis önmagad számára fenntartasz. Tehát, most te mélyen beleestél a dohányzásnak nevezett dolog csapdájába.

 

Ha le akarsz szokni a dohányzásról az a legjobb, hogy kezdj el dohányozni és hagyd abba a dohányzás elhagyására való törekvéseidet. Meg kell kérdezd önmagadtól, miért akarsz leszokni a dohányzásról... mert azt mondják neked, hogy káros... mert nem érzed magadat energizálva. Bármi is legyen az ok, neked be kell a mélyére hatolnod. Te nem kellene próbálkozzál a dohányzásról való leszokással, amikor megpróbálsz leszokni. Neked be kell menned önmagadba és els?sorban meg kell értened az Okot.

Gyere el a Shaumbra Szolgáltató Központba és engedd meg nekünk, hogy dolgozzunk veled a Kristály Birodalmakba. Engedd meg nekünk, hogy dolgozzunk veled és figyeljük meg a dohányzást. Meg fogod tudni, hogy amikor elkezdtél dohányozni, hogyan kezdted el. Meg fogod találni ama kis ravaszt, mely mostanra eme óriási dohányzás-problémává növekedett. Te meg fogod tudni, hogy elengedheted ezeket a fed?-rétegeket akkor, amikor mi elmegyünk a lényegi szinthez, ha valóban abba akarod hagyni a dohányzást, képes leszel megtenni ezt a dolgot. Te képes leszel elmenni ebb?l. Többen vannak közöttetek, akik er?feszítéseket tesznek ezért és megbüntetik magukat és ezt valóban nem érdemes tenni. Az ártalom, amit ezzel a negatív meger?sítéssel okoztok magatoknak sokkal nagyobb, mint maga a dohányzás - ha ez egyáltalán ártalmas.

 

Tehát... létezik egy nagyon érdekes energia itt, mivel ti rendelkeztek egy olyan forrással, mely szerint a dohányzás ártalmas, és egyesek közületek valóban hiszik ennek rettenetes voltát. Ez semmivel sem rosszabb, mint a többi dolog, amit testetekbe bevisztek. Másrészt viszont rendelkeztek a dohányiparral, mely elb?völ?nek mutatja a dohányzást, mely ezt valóban elb?völ?vé és igazán nagyon nyugtatóvá teszi. Ez egy újabb fed?réteg. Szeretném, ha visszatekintenél. Nem sok id?vel ezel?tt, kb. az utóbbi 100 vagy 150 évben az emberek már dohányoztak, azonban nem volt ez szenvedélynek nyilvánítva. ?k dohányozhattak... az els? nemzet... az Amerikai Indiánok.... és más indiánok, hosszú id?n keresztül használták a dohányzást, és nem tekintették ezt szenvedélynek.

Tehát, mikor vált szenvedéllyé? Mikor váltak ennyire er?ssé a fed?-rétegek? Mikor estél bele csapdájába? És mikor tudsz kilépni ebb?l, világos és szabad döntést hozva a félelmen alapuló döntéssel ellentétben?! Köszönöm.

 

SHAUMBRA 2 KÉRDÉSE: (egy asszony a mikrofonnál). Tóbiás, tudnád kommentálni a Sugarat, a torontói Dr. Joan Beattie munkáját és azt, hogy ez megfelel? id?-e számomra ahhoz, hogy most bekapcsolódjam ebbe?

 

TÓBIÁS: Valóban... sokféle típusú energetikai, el?segít? munka történik jelenleg. Ezek közül egyik sem helyes vagy helytelen. Tekintsetek úgy ezekre, melyek segítenek kiterjeszteni tudatotokat. Mi nem szeretnék sajátságos kommentárt adni most itt: f?képp err?l a típusú munkáról és arról, hogyan kell döntened neked. Neked ezt belül érezned kell.

 

Egyetlen dologra szeretnénk figyelmeztetni minden Shaumbrát itt, hogy érezzétek azt, hogy bármelyik e munka, iskola közül, tartalmazza-e a Bíbor Kört és a Shaumbrát? A Bíbor Kör egy gyülekez? hely. Ez nem egy munka, ennek megfelel?en. Egy hely, ahol mi egybegy?lünk. Tanulunk és növekedünk. Kintr?l információkat hozunk be. Tehát... gyakran látjuk azt, hogy a Shaumbra beleugrik egy tanulmányi munkába és azt hiszi, ez az egyedüli munka. A mai hallgatók közül sokan részt vettek a Csodák Kurzusán.

Volt egy pont, amikor egyesek közületek azt hitték, hogy ez az egyetlen válasz volt. Majd ti megtanultátok azt, hogy ez a Nagy Válasznak része volt. Ez hozzátartozott az ébredéshez. Tehát, mi arra bátorítunk téged, hogy kövesd saját érzéseidet és táplálkozz ezekb?l, fogadd el bel?lük a számodra megfelel?t és add vissza azt, ami megfelel?.

 

SHAUMBRA 2: Köszönöm.

 

TÓBIÁS: Köszönöm.

 

SHAUMBRA 3 KÉRDÉSE (Linda olvassa az internetr?l): Tóbiás, nem találom utamat ezek közt. Mindig butaságot tettem, amikor biológiai családommal voltam. Amikor megpróbálok kölcsönhatásba kerülni velük, minden rendben van amíg róluk vagy gyermekeikr?l érdekl?döm vagy dicsérem ?ket, amíg úriember vagyok. ?k soha nem kérdeznek engem az életemr?l és arról, hogy mi aggaszt engem. Létezik egy nehézkes díszfunkcionalitás, és lehet?vé teszi a feltétel nélküli szeretet zavarosságát. Ha odafigyelek ezekre, beszippantanak engem is és elkezdek játszani egy rettent? dualitás drámát. Az összes rokonaim közül létezik egy, akivel a legrosszabb viszonyban vagyok. Szomorú kudarcot tapasztaltam, volt, amikor megpróbáltam közeledni hozzá, hogy megoldjam a helyzetet. Nagyrészt ezek csupán a kés?bbi következmények miatt aggaszatnak engem. Van valami megérzésed vagy javaslatod a helyzetemmel és más hasonló helyzetben lév?kkel kapcsolatban azért, hogy enyhítsük problémás viszonyainkat biológiai családunkkal?

 

TÓBIÁS: Valóban... Cauldre, neked most nem kellene el?hoznod itt saját személyes kérdéseidet! (nevetés a hallgatóságból).  Ez valóban egy közös helyzet számos Shaumbra számára. Ezért hangzik annyira ismer?snek közületek sokaknak.

 

A biológiai családok - hogy is fejezzem ki magam - mi örökre beszélhetünk itt... de egyesek közületek, a gyors rögzítést választották a Földre való visszatérésükhöz. Ti kiválasztottatok egy biológiai családot, akikkel kevés vagy semmilyen kapcsolatban nem álltatok, mely talán nem volt a megfelel? választás. Egyesek közületek olyan biológiai családot választottatok, amellyel kevés vagy semmilyen kapcsolatotok nem volt el?z? életekb?l, így egyszer?en ti lettetek az illet? család fekete bárányai. Egyesek közületek tudták, hogy választásuk egy karmikus pokol fog lenni, azonban mindenképp ezt választottátok, mivel nektek szükségetek volt egy családra a belépésetekhez. Ti fizikai testben akartatok lenni és ugyanakkor azt hittétek, hogy nagyon jól uralhassátok majd a régi karmát. Tehát - néha nem volt - hogy is mondjam? a legkiegyensúlyozottabb oka családotok megválasztásának.

A tetejében még energiátok az övékt?l különböz? szintekre törekszik, néha ti láthatatlanok vagytok számukra, amint sokan közületek láthatatlanok a munkahelyükön, az üzletekben és ti még csodálkoztok, hogy nem vesznek észre titeket az emberek, vagy nem látnak titeket vagy semmilyen figyelmet nem szentelnek szükségleteiteknek. Azért van ez, mivel ?k egyszer?en nem látnak vagy nem éreznek titeket. Ti szinte szellemek vagytok számukra. ?k tudják, hogy ti ott vagytok, azonban bizonyos értelemben ti nem illetek be képükbe és nem nagyon vagytok ott. ?k hajlamosak arra, hogy elfelednek meghívni titeket Karácsonykor.  ?k hajlamosak arra, hogy elfelejtenek meghívni titeket vacsorára... mert valamiképpen megfeledkeznek rólatok. Azonban én láttam elhatározásotokat, amikor megpróbáltatok nagyon gyorsan visszaszökni ide.

 

Az egyik legnehezebb dolog a biológiai család felszabadítása. Ez ennek megfelel?en egy nehéz takaró-réteg vagy nehéz hipnózis. Nektek meg kell kapnotok biológiai családotok beleegyezését, még miel?tt megadnátok önmagatoknak az engedélyt. Ez nehéz, vagy amint mondják egy kegyetlen szeretet, néha csupán - hogy is mondjam - egyszer?en el kell válnotok biológiai családotoktól. Ti annál a pontnál vagytok - amint mondottam - amikor a bennetek elev? karmokról és kampókról beszéltünk. És néha az ?k karmaik bennetek vannak, amint a ti karmaitok is bennük vannak. Néha bármilyen nehéz is, el kell hagynotok ?ket. Nem haraggal vagy drámaian, hanem egyszer?en, mert ama biológiai család túlélte az irántatok vállalt célját. ?k csupán egy járm? voltak, mely titeket ide hozott a Földre. És amikor kitettek a házból, amikor betöltöttétek a 17 évet, nektek tudnotok kellett volna ezt... (nevetés).

Most, mi történik akkor, amikor ti elengeditek egyik ilyen köt?déseteket és megtaláljátok saját egyensúlyotokat, sokszor azzal találkoztok, hogy ?k maguk térnek vissza hozzátok, azonban ti nem kapcsolhatjátok le ?ket ugyanezzel az elvárással.

Ti valóban fel kell szabadítsátok mindezeket, saját útjukra engedve ?ket. Esetedben, aki feltetted nekem a kérdést, létezik egy régi karmikus típusú köt?dés köztetek és egyfajta vádaskodás, mivel te saját utadat követed. Mivel te új típusú választ keresel. A családi karma, az ?si karma az, hogy ?k saját felel?sséggel rendelkeznek. 

Tehát te kutatsz és tanulmányozol. Új arénákat keresel... bizonyos módon, megalázod/megzavarod ?ket. És bizonyos értelemben ezzel megharagítod ?ket, mivel ?k tudják azt, hogy ha nem változol meg, ezzel meg fogod változtatni az ?si karma teljes genealógiájának potenciálját. És vannak közülük olyanok, akik még élnek és olyanok is, akik már meghaltak, és nem akarják megváltoztatni az ?si karmát, e család ?srégi egyensúlyát. Tehát, bizonyos módon te szerencsésnek mondhatod magad, hogy eljutottál idáig (nevetés a hallgatóságból). Köszönöm.

 

SHAUMBRA 4 KÉRDÉSE (egy asszony a mikrofonnál): Hello, kedvenc angyalom. Szeretnélek köszönteni téged Tóbiás, és ezt akarom mondani Adamusnak is, bár ? elment, hogy ki szeretném fejezni feltétel nélküli szeretetemet irántatok és Kuthumi, meg az összes többi iránt is, akik velünk dolgoznak és Edith Procter-nek szintén. Tudni szeretném azt, miért váltunk le a kristályoktól és miért zártuk be ?ket. És tudni szeretném azt is, hogy kedvenc kiskutyám, aki meghalt, most jól van-e?

 

TÓBIÁS: Valóban... a kutyád jól van. A kutyáknak és a macskáknak, valamint az összes háziállatnak sokkal könnyebb tranzitútjuk van, mivel ?k nem mennek át azokon a traumákon, amiken átmennek az emberek. ?k nem cövekelnek le a negyedik dimenzióban, csak abban az esetben, amikor megvárnak titeket. És amikor rátok várnak, akkor az id?nek nincs jelent?sége, és energiáik mindig körülöttetek vannak. Mi a jöv? hónapban fogunk err?l a dologról beszélni.

Azonban te itt felteszed azt a kérdést, amit megkértünk, hogy önmagatoknak tegyetek fel, a kristály kapcsolatról. Most adunk itt néhány útmutatást nektek. Ez nem fizikai jelleg?. Ez ennek megfelel?en, nincs testetekben lokalizálva. Ez mindig is ott volt és mindig ott van.  Ez ugyanakkor ... mi most adunk nektek egy nagy jelent?ség? útmutatást, - egy nagy horderej? útbaigazítást - én most megtehetem ezt, mivel Saint Germain nincsen itt (nevetés a hallgatóságban). ? arra késztetne titeket, hogy törekedjetek és kínlódjatok ezzel...  

Ez a kristályos kapcsolat ugyanakkor egy másik útja Krisztus Magva energiája leírásának. Mikor volt utoljára, amikor aktív módon dolgoztatok Krisztus Magvának energiájával? Mikor volt az, amikor te segítettél abban, hogy a Földre hozzad? Milyen korszak kezd?dött, amikor ezt a Földre hozták?

 

SHAUMBRA 4: Ezel?tt 2000 évvel?

 

TÓBIÁS: ... és kivel jöttél. Tehát, most nem tudok neked választ adni (nevetés).  Te kell megtalálnod önmagadnak.

 

SHAUMBRA 4: Tehát én vissza kell menjek 2000 évvel ezel?ttre? (nevetés) ...ok ...ok, köszönöm Tóbiás.

 

TÓBIÁS: Kedves, nem tudom mennyiben segíthetnék még neked ebben a dologban... és igen, valóban.

 

SHAUMBRA 4: Kérdezhetek még egy dolgot t?led? Nagyon nehéz, zavarban vagyok épp most. Van valami javaslatod számomra?

 

TÓBIÁS: Lépj túl ezeken (nagy nevetés a hallgatóságból). Most nem állíthatlak meg téged.

 

SHAUMBRA 4: Képes vagyok, szerinted? Nem, ez egy b?zl? góc... tudom, hogy most már nem vagyok képes megállni. Tudom, hogy nem állíthatom meg.

 

TÓBIÁS: Nem egyszer?, valóban, engedd meg, hogy átmenj mindezen. És az egyik probléma az, hogy része ez annak az energia-megállapodásnak, amit lehet?vé tettél a magad számára. Te átmész most életed dolgain. És újból, ha ez nem lett volna ennyire monoton és lassú, nem érdekelt volna téged, hogy gyorsan eltelt. De nem tudlak megállítani, mert akkor te vissza kell térjél. Ne állj meg a z?rzavar közepén, módosítsd az id?t, hogy nagyon gyorsan áthaladj ezeken.

 

SHAUMBRA 4: Ok, lehetetlen megállítani.

 

TÓBIÁS: Így van.

 

SHAUMBRA 4: Jól van, úgy t?nik így van ez, módosítani fogom majd az id?t. Köszönöm.

 

SHAUMBRA 5 KÉRDÉSE (Linda olvassa az internetr?l): Kedves Tóbiás, Sharon fizikai állapotával úgy t?nik, Izrael ismét a változás pontján áll. Tudsz valami érdemlegeset mondani nekünk err?l?

 

TÓBIÁS:  Valóban... valóban... sok érdekes fejlemény történt Izraelben. Mi részletesebben fogunk beszélni err?l, amikor hamarosan vissza fogok térni szül?földemre, és türelmetlenül várom, hogy visszatérjek. Türelmetlenül várom az ottani Hapiru ?szinteségét és alázatosságát.

Létezett... mi most potenciális kifejezésekben beszélünk itt. A potenciálok olyan forgatókönyv-helyzetek melyek megnyilvánulása valószín? a valóságban. Ezel?tt két évvel létezett egy olyan potenciál, mely katasztrofális megnyilvánulás lett volna Izrael számára. Egy esemény, mely magára vonzotta volna az egész világ figyelmét. Ez összehasonlításként olyan lett volna, mint a 9/11, amit jól ismertek, ám sokkal nagyobb méretekben. A tervek le voltak szögezve. Az emberek, a játékosok kijelölt helyükön voltak, és ez kapcsolatban állt volna a nukleáris fegyverekkel. Ez katasztrofális lett volna mind a muszlinoknak, mind a keresztényeknek és mindenkit megérintett volna. Ez lényegében letörölte volna az emlékhelyeket és emlékm?veket a Föld felszínér?l. Ez volt a legnagyobb potenciál abban az id?ben - ezel?tt pár évvel - hogy megtörténjen.

Ezt széleskör? változatos célokért bocsátották ki, és mi meg kell köszönjük azoknak a Shaumbráknak, akik aktív módon részt vállaltak Izrael energiáinak direkt mozgatásában. És megköszönjük a Shaumbrának az egész világon. Meg kell köszönnünk Lee Carroll-nak és Kryon-nak, az ottani látogatásáért és a szétszórásban nyújtott segítségükért, valamint Steve Rother-nak és a Csoportnak meg a többi tanítóknak, azokért az Új Energiákért, melyek odamentek és segítettek bevinni egy különböz? potenciált. Bevitték, hogy ne történjen meg ez a katasztrofális esemény.

 

Ama esemény ennek megfelel?en magára vonta volna az egész világ figyelmét és végül a megértést az egész világban. Ti láttátok mekkora megértést hozott a 9/11. Ez az esemény - a potenciális esemény - ugyanilyen hatást váltott volna ki, de nem volt szükséges átmenni ezen a traumán és emberéletek elveszítésére, hogy ez végbe mehessen. A potenciál még mindig létezik, azonban sokkal jobban háttérbe szorítva látjuk mi ezt.

Amikor Yassar Arafat azt választotta, hogy elmegy, ezáltal felszabadította a harc, a terrorizmus energiáit: Neki nem kellett volna elmennie - hogy is mondjam - nem mintha biológiája megadta volna magát. Azért választotta ?, hogy elmegy, mivel tudta, hogy béke és megegyezés veszi át helyét és neki kellett felszabadítania mindezt. Az, aki helyébe lépett, - hogy is mondjam - sokkal jobb kapcsolatban vagy kommunikációban van a Hapiruval.

Tehát, most látjátok, hogy Ariel Sharon készen áll a távozásra, és ti egy másik hatalomváltást fogtok látni. Ezt nem lehet könnyen megérteni. Harc lesz - politikai harc - a régi és az új energia támogatói között. Ez a harc, amint mi innen látjuk a potenciálját, nem fog könnyen és egyhamar megoldódni. Ez Izrael és a Hapiru egész energiájának megváltozását fogja okozni. Eljött az ideje tehát annak, hogy mi odamenjünk. Ez lesz az ideje minden Shaumbra számára, hogy segítsen az energiamozgatásában. Nem azért, hogy rájuk kötelezzétek ügyrendeteket vagy kívánságaitokat, vagy más egyebet, hanem mi bejövünk, hogy segítsük az energiamozgást a változásban és a Hapiru vagy a Zsidók potenciálját, ha azt választják, hogy megteszik. Tehát ez egy lényeges id?szak. Egy óriási id?. Ez ugyanakkor egy finom és kiegyensúlyozott id?. Kiegyensúlyozott és finom az el?rehaladás és a hátra lépés közötti egyensúlyban. És ezért leszünk mi ott néhány hónapig. Köszönöm ezt a nagyszer? kérdést, és mi türelmetlenül várjuk, hogy meglátogassuk és elvigyük az egység energiáját minden Shaumbrának Izraelbe.

 

SHAUMBRA 6 KÉRDÉSE (egy asszony a mikrofonnál): Namaste, Geoffrey, Tóbiás és Linda. Szeretném, ha meghatároznád a lélek fogalmát nekem és a többiek számára.

 

TÓBIÁS: Ez egy sematikus kérdés, és el?adói kérdés, mivel a Lélek és Szellem fogalmának használatát és a többi hasonló dolgokat az emberek különféle utakon alkalmazzák. Kissé nehéz erre válaszolni. Személyes perspektívámból a Lélek az egyedi lenyomat nálatok. Ez az egyedi spirituális azonosság. Ez a rész, a Minden Létez? ajándéka, amit a Szellem, az Örökkévaló adott nektek és ezt mondta: szabadságot adok neked. Te vagy, aki Én vagyok. Te szintén Isten vagy, de te önmagadban egyedi vagy. Neked teljes teremt?i jogod és képességed van. Te része vagy Mindennek, ám egyedi vagy önmagadban. És ha te azt választod, hogy veszed eme egyedit, és semmibe veszed azt, hogy része vagy a Mindennek, ez jogodban áll és szintén áldott leszel, látod. Ez a ti lelketek. Ez esszenciális részetek, és ez ugyanakkor része annak, ami automatikusan összegy?jti az összes élettapasztalatot minden életedb?l, minden kihívást, minden mosolyt, minden lélegzetet, amivel valaha rendelkeztél. A Lélek az Én egyesült központja.

 

Most mi itt féktelenné váltunk és ez van, amikor mindannyian belépünk a problémákba. Ezután majd mi sokkal többet meg akarunk tudni a Lélekr?l - hol lakik, mit csinál, mi a neve - mindezeket megkérdezzük. Ezért mi itt megállunk és megadunk egy alapválaszt. A többi felfedezés. Ennek felfedezését, a Lélek válaszának megtudását, ti nem tudjátok megtalálni a közeli partokon vagy a Föld nem-fizikai sávjainak valóságában. Nektek el kell mennetek oda, ahol a mentál soha nem dolgozik. Sok ember nem kíván oda menni, mivel mentáljuk az ?k védelmük, védekezésük és kifogásuk.

Tehát ahhoz, hogy igazán megértsétek a Lelket, túl kell mennetek minden Földhöz kapcsolódó dimenzión. Menjetek a Kristály Birodalmakba és ott vár titeket személyesen a válasz. Köszönöm.

 

SHAUMBRA 6: Köszönöm.

 

LINDA: Utolsó kérdés - ha megengeded....

 

SHAUMBRA 7 KÉRDÉSE (egy férfi a mikrofonnál): Hello, Tóbiás. Arra gondoltam, hogy te válaszolni fogsz kérdésemre a Shoudban, de itt állok és mindenképp megkérdezlek téged. Kedves Tóbiás, nemrég ébredtem fel 18 évnyi hipnózisomból és felfedeztem azt, hogy sokrét? tehetséggel rendelkezem, melyeket mindig nagyon személyesnek gondoltam, de szeretném megosztani ezt a világgal. Egyszerre ürességet érzek és lehet?séget arra, hogy Minden legyek, ami Vagyok. Van valami bölcsességed, amit megosztanál az Új Energia emberével, aki valamiképpen belekavarodott a dualitásba?

 

TÓBIÁS: Valóban! Igen, mi megtesszük. Ez direkt neked van, de mi minden Shaumbrára gondolunk, akik szintén haszonélvez?i lesznek ennek, te már régebben meghallottad a szavakat; Merj az új potenciálokba menni. Merj kilépni a zsákutcából. Te bizonyos célból vagy ott. Ezt sem a Szellem, sem másvalaki nem késztette rád. Én magam, a Saint Germain... borzasztó történetét kellett használjam, saját magamnak megásva a gödröt. Kiabáltam Istenhez, imádkoztam Istenhez, hogy vigyen ki onnan. És nem nagyon tudtam, hogy nagyon könny?, nagyon könny? volt kijönni onnan, azonban bele voltam kavarodva saját dilemmáimba. Mernem kellett egy teljesen új irányba menni, látjátok. Folytattam azt, hogy még mélyebbre ások - ez is egy irány volt - de továbbra is fentr?l vártam szabadulásomat. Nekem oldalra kellett volna mennem. Meg kellett volna változtatnom gondolkodásomat, hogy merjek kissé másnak lenni. Ugyanez van nálatok is.

Merészelni, néha a múlt felszabadítását jelenti, melyben olyan sokáig voltatok. Elengedni az elvárásokat, elengedni azt, amivel eddig azonosultatok. Ijeszt? dolog egy ember számára átmenni ezeken. Elengedni annak módját, amivel önmagatokat azonosítottátok. Látjátok, néha úgy érzitek, hogy teljes szakadékban vagytok, amikor elengeditek az Én magányos támogatottságának módját. Egyesek közületek nem akarják elengedni ezt addig, amíg garanciát nem éreznek arra, hogy egy különböz? és jobb vetület vár rájuk. Ez ismét sz?klátókör? gondolkodás. Tehát merészeljetek épp most kilépni a skatulyából. Menjetek teljesen különböz? irányban. És fel fogjátok fedezni, hogyan mehettek valóságotokba be és hogyan léphettek ki valóságotokból.

 

Én adok valamit minden Shaumbrának és befoglalom ezt a házi feladatba, igen.

 

Saint Germain beszélt a színpadias játékról, a szerepjátszásról, és elmondta, hogy igazán megértsétek kik vagytok, amikor színpadiasan kezdtek játszani. Kezdetek szerepeket kifejleszteni önmagatok számára. Adjatok új nevet ennek, ha így akarjátok, törvényest vagy törvénytelent. Állítsátok, hogy különböz? dolgok vagytok ti - játsszátok el színpadiasan ezeket.

Most nagyon kevesen tettétek ezt. Kevesen érzitek magatokat kényelmesen ebben és a legnagyobb dolog, amit t?letek hallottam ez volt: Én nem vagyok igazságos önmagammal szemben, ha színpadiasan játszom, ha más szerepeket játszom, ha m?vésznek hiszem vagy képzelem magam. Milyen jogon teszem ezt? Vagy: én könyvel? vagyok.

Sokan úgy éreztétek ezekben az esetekben, hogy igazságtalanok vagytok önmagatokkal szemben. De ez egyáltalán nem így van. Tulajdonképpen sokkal igazabb önmagatokkal szemben az, hogy multidimenzionálisak vagytok, mint az, ha lemerevedtek egy könyvel? szerepében.

 

Tehát, merészeljetek. Más szerepeket játszani. Játsszátok színpadiasan, képzeljétek el... és ezután engedjétek meg, hogy megtörténjen. Ez egy csodálatos dolog. Ez egy vidám dolog. És újból, Shaumbra ti szégyelltek szerepeket játszani, hogy színpadias módon, másvalamit játszatok el. Ti ugyanakkor féltek, - hogyan is fejezzem ki magam - attól, hogyan váljatok sokrét? személyiségzavarral rendelkez? emberré. Újból megismétlem: játszatok ezekkel. A szerepjátszás multidimenzionaliást jelent számotokra. Játsszátok el egy ideig a személyiség-zavarral rendelkez? személy szerepét és lássátok meg, hogyan hoz vissza titeket spirituális felbontásotok/lemondásotok a helyetekre. Játszatok a különféle vetületekkel és jellemekkel és tegyétek ezt a következ? 30 napban. Játszatok szerepeket - és érezzétek, milyen ez.  

Ti senkivel sem kell ezt tegyétek. Ti önmagoknak tegyétek ezt. Keljetek fel reggel és képzeljétek el, hogy valaki csillogó vagytok... oh, de ti már azok vagytok(nevetés). Képzeljétek el, hogy azok vagytok, akik lenni kívántok és engedjétek be ennek lehet?ségét életetekbe. Ti els?sorban meg fogtok lep?dni azon, milyen nagy teremt?k vagytok. Mi mindannyiatokhoz szólunk. 

Ti meg fogtok lep?dni azon, milyen nagy Alkotók és mekkora képzel?er?vel rendelkez?k vagytok. Ti el fogtok képedni azon, milyen könnyedén teremthettek hipnotikus fed?rétegeket magatoknak, amit ti magatok is el fogtok majd hinni. És ugyanakkor meg fogtok lep?dni azon, hogy tudtok mindig visszatérni saját Lelketekhez vagy Középpontotokhoz - a ti megnevezéseitek szerint. Ez egy nagyszer? dolog és köszönjük, hogy feltetted ezt a kérdést nekünk.

 

SHAUMBRA 7: Köszönöm.

 

LINDA: Még egy kérdés?

 

TÓBIÁS: Cauldre elfogadja, így mi válaszolni fogunk.

 

SHAUMBRA 8 KÉRDÉSE (egy asszony a mikrofonnál). Nagyon szépen köszönöm. Én ideges vagyok.

 

TÓBIÁS: Mi is! (nevetés). Mi mindig idegesek vagyunk az emberekkel. Soha nem lehet tudni, mikor fognak kikergetni titeket a városból! (még er?sebb nevetés).

 

SHAUMBRA 8: Igeeen!

 

TÓBIÁS: És apropó, Jézusnak más tapasztalata volt. Nekünk jogunk van idegesnek lenni (nevetés).

 

SHAUMBRA 8: Igen... Kérdésem régi korokból fakadó. Én úgy érzem, hogy a kapcsolatok az egyik legmeglep?bb tanulási módok önmagunkról, növekedésünkr?l, fejl?désünkr?l. Ezek a tükrök, azonban az egyik legnehezebb dolognak tartom, hogyan tudjad azt, hogy folytassál-e egy kapcsolatot, mivel mindig folyamatosan tanulsz, legyél bár belül vagy kívül. Ha ebben a kapcsolatban maradsz - mert nem számit kivel vagy te, mindig saját dolgaiddal kell foglalkozzál, csupán egy különböz? testr?l és különböz? arcról van szó. Én megértettem ezeket de...

 

TÓBIÁS: Valóban... Megkérlek arra téged, hogy tegyél meg néhány dolgot. Els?sorban mostantól kezdve a kapcsolatnak téged kell tükröznie. Te a saját tükröddé válsz. Te saját kapcsolatoddá válsz, és te önmagadat látod belülr?l. Állj meg most, nézésedben... ez eddig megfelel? volt, de hagyd abba egy kapcsolat keresését, mely ugyanazt az ügyet szolgálná. Tehát, most mit választasz egy kapcsolatnak? Mi van... képzeld el egy pillanatig. Képzeld el a potenciálját a legfenségesebb kapcsolatnak. Hogyan fog szolgálni és táplálni téged ez a kapcsolat? Hogyan képzeled e kapcsolatnak a megalkotását?

 

SHAUMBRA 8: Hmmm...

 

TÓBIÁS: ... és nem kell most rögtön válaszolnod erre. Azonban ez az igazi kérdés. Mi nem akarjuk azt, hogy túl költözz azon, ami a régi kapcsolatod potenciálja volt, ez csupán növekedésedet segítette el?. Ennek nem kell így lennie. A kapcsolat a legnagyobb szeretetforma lehet, melyben neked nem kell megosztanod egy dolgot, látod. Amikor neked nem kell sem tapasztalatokat, sem leckéket megosztanod... ahol csupán Vagy. Képzeld el ezt.

 

SHAUMBRA 8: Igeeen...

 

TÓBIÁS: Tehát...

 

SHAUMBRA 8: Köszönöm.

 

TÓBIÁS: Jellemz? módon, a régi kapcsolatok pontosan olyanok voltak, amilyennek te leírtad. Dualisztikusak voltak. Egymás számára, egy üres teret töltöttek ki. Kapaszkodók voltak és egymás növekedését segítettétek el?. A magányosság útjai voltak lényegi szinten és bizonyos kapcsolatok egyszer?en pénzügyiek voltak egymás elviselésére. Lépj túl mindezeken.

Mi arra kérünk, szeretnénk hallani téged egy-két hónap múlva, amint megosztod velünk víziódat, az új energiákban lév? kapcsolatról.

 

SHAUMBRA 8: OK

 

TÓBIÁS: Köszönöm és köszönöm, hogy kiengedted idegességedet.

 

Ezek után, Shaumbra, hosszú nap volt ez a mai. Mi mindannyian óriási információkat mozgattunk meg ma. Ez az információ értetek van. Rólatok szól, és ti magatok alkottátok meg. Végs? soron, ez minden embernek rendelkezésére áll, akik ezen az úton járnak, akik azon az úton járnak, melyen ti is jártatok. Képzeljétek el, milyen könny? lesz majd nekik, azért, mert ti átengedtétek ezeket magatokon. Nagyon szeretünk titeket.

 

ÉS EZ ÍGY VAN!

 

Fordította: Korpos Magdi

 


A Bíbor Páholy Tóbiását Geoffrey Hoppe, más néven "Cauldre" adja el?, aki a coloradoi Goldenben él. Tóbiás története a bibliai Tobit könyvéb?l megtalálható a Crimson Circel weboldalán (http://www.crimsoncircle.com). A Tóbiás anyagok téríés mentesen állnak a világ fénymunkásai és a Shaumbra rendelkezésére 1999 augusztusa óta, amikor Tóbiás azt mondotta az emberiségnek, hogy a pusztulás potenciáljától tovább lépett az Új Energia felé.

A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik els?kként mennek át az Új Energiába. Amint megtapasztalják az örömeit és a nehézségeit a mennybemenetel felemelkedési állapotának, avval segítik a többi embert utazások részleteinek megosztásával, óvva és kalauzolva ?ket. Több, mint ötvenezer látogató jön el minden hónapban a Crimson Circle web szájtra, hogy elolvassa a legújabb anyagokat, és megvitassák a saját tapasztalataikat.

A Bíbor Kör havonta gy?lik össze Denverben, Coloradoban, ahol Geoffrey Hoppe-n keresztül Tóbiás bemutatja a legújabb információkat. Tóbiás állítása szerint ?, és a többiek a mennnyei Bíbor Páholyból csatornáznak az emberek felé. Tóbiás szerint, leolvassák az energiáinkat, és vissza-tolmácsolják a saját információikat a számukra, tehát így láthatják az emberek magukat, ahogyan kívülr?l látszanak, miközben megtapasztalnak belülr?l. A "Shoud" a csatornázás szerves része, ahol Tóbiás félreáll, és az emberek energiája közvetlenül csastornázódik át Geoffrey Hoppe-n keresztül.

A Bíbor Kör találkozói nyitva állnak a nyilvánosság el?tt. A Bíbor Kör a b?ségére a nyitott szereteten keresztül tesz szert, és a Shaumbra ajándékaiból, szerte a világból.

A Bíbor Kör legvégs? célja az, hogy humán kalauzolókként és tanítókként szolgálják azokat, akik a bels? spirituális ébredés ösvényén járnak. Ez nem evangelizáló misszió. Nem "örömhírhozás." Inkább, a bens? fény fogja odakalauzolni az embereket a bejárati ajtódba az együttérzésedért és tör?désedért. Tudni fogod, mit tegyél és taníts abban a pillanatban, amikor a különleges és drágaságos ember, aki a Kardok Hídjához vezet? utazásra akar épp behajózni, eljön hozzád.

Amennyiben ezeket a sorokat olvasva, igaznak érzed e sorokat, kapcsolódást érzel hozzájuk, valóban Shaumbra vagy. Tanító és humán kalauzoló vagy. Engedd meg az isteniség magvának benned, hogy virágba borulhasson ebben a pillanatban és mindörökké virágozhasson. Sosem vagy egyedül, az egész világon a család vesz körbe, és angyalok a körülötted lév? birodalmakban.

Kérlek terjeszd szabadon ezt a szöveget nem kereskedelmi alapon, térítésmentesen. Kérlek csatold ezt az információt egészében, beleértve ezen lábjegyzetet is. Minden egyéb felhasználás jóváhagyandó Geoffrey Hoppe-val. Lásd a kontakt oldalt a www.crimsoncircle.com oldalon.

© Copyright 2006 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403

A magyar fordítás a fordító szellemi tulajdona. Minden jog fenntartva.