Kristálytisztaság sorozat - SHOUD 8:

"Lekapcsolódás; II. rész" - Tóbiás közreműködésével, Geoffrey Hoppe csatornázásában

Elhangzott a Bíbor Körben

2006. március 4-én

Kérdések és válaszok

És ez így van, Shaumbra, folytatjuk ennek a napnak az energiáját, találkozónkét, ahol a lekapcsolódásról beszélgetünk, hagyva elmenni a régi-fajta gyülekezési energiát, hagyva menni azt, hogyan viszonyultatok minden máshoz. Lekapcsolódni úgy, hogy beüzemelhessétek a bennetek lévő benső forrást, azt tiszta energiaforrást, ami teljes mértékben erőt ad nektek, tehát soha többé nem kell kimenjetek valami másért, bármilyen más energetikai szükségletetek miatt. Ez a beteljesedés szintje, befejeződésé, amiért örökké vágyakoztatok. Ez történik most, ebben a létidőben, ebben a drágaságos létidőtökben.

Az egyik azok közül, ami megnehezíti a lekapcsolódást, az elvárások. Az elvárások hajlamosak a Közeli birodalmakban és az emberi körülményekből eredeztetni a saját genézisüket. Bizonyos elvárásaitok vannak arról, hogy milyennek kéne lennie a testeteknek, milyen egészségeteknek és súlyotoknak kéne legyen. Elvárásaitok arról, hogy a többi embernek miképpen kéne interakciókba lépniük veletek szemben. Elvárások még a Szellemmel és az angyalokkal szemben is. Szóval, meg vagytok rakva súlyosan elvárásokkal, amik önmagukban is korlátozások. Az elvárásaitok hajlanak arra, hogy lekorlátozzák kreatív kifejeződésetek eredményeinek a végeredményét.

A Shaumbra, szerte a világon most kezdi felismerni, milyen az a teljes megnyilvánítás, a régi elvárások nélkül, és amit találnak így, az az, hogy a régi elvárások nagyon, nagyon, nagyon limitáltak voltak. Dolgokat megvalósulni, amiket elképzelni se lehetett eddig, hogy megvalósulhassanak, mivel megvalósulásukhoz el kellett engedni az elvárásokat.

Szóval, evvel, nagyon nagy örömmel állnánk a mai nap kérdései elé, és kitalálnánk, ma milyen szintűek az elvárásaitok. (Nevetés)

SHAUMBRA 1. KÉRDÉSE (az internetről olvassa Linda): Az ÁlomJáró iskola elvégzése után, hosszan tépelődtem egy kérdésen, ami miatt tudni szeretném, hogy amennyiben az ÁlomJárás során keresztül mentem a Virágok Hídján, akkor hátra hagytam-e a testem, az előmozdította-e a mennybemeneteli folyamatomat, vagy inkább hátráltatta? Vagy, itt kell-e maradjak a fizikai testben, annak érdekében, hogy befejezzem a felemelkedésemet? Ha így megyek el, az egy lehetőség-e, képes lennék-e visszatérni a fizikumba azonnal, felkészülve a születési folyamatra, mint tiszta energiájú megvilágosodott Lény, simán besétálva egy általam választott testbe? Lenne-e olyan képességem, mint Saint-Germainnek volt, aki ki-be tud járni a fizikai formába akaratlagosan, és ugyanakkor fel tudom-e ott tartani magamat, ha hosszabb ideig ott maradok, akaratom által egyéb anyagoknak az arannyá változtatásával? (A közönség felnevet, Tóbiás pedig kuncog)

LINDA: Ez nem volt vicces!

TÓBIÁS: Csakugyan, számos mulatságos aspektusa van eme kérdésnek, és amit Te itt kérdeztél itt, az az, hogy valóban meg tudod-e tenni, amit Saint-Germain tett meg: Megválasztod saját fizikai halálod időpontját; kisétálsz a testedből; ott hagyod a Földön a tested; kisétálsz a testedből, és megleled a saját Virágok Hídjához vezető utadat.

Csakugyan ez lehetséges, nohabár, az mindig remek dolog, ha van valaki, aki veled sétál, nem azért, hogy elmondja neked, hogyan jutsz el oda, hanem egyszerűen segít járni azon az utazáson. Habár, amennyiben úgy döntesz, hogy saját magad csinálod ezt végig, különösen azután, hogy kijártad az ÁlomJáró iskolát, emlékezned kéne az Anasazi ösvényére. Könnyedén emlékezhetsz a Virágok Hídjához való eljutásra. Emlékezhetsz arra, mennyire könnyű ez, amint elhagytad a fizikai tested, nem ragadva bele az összes drámába és a Földhöz fűződő kapcsolatokba, és nagyon gyorsan megteszed a Virágok Hídjához vezető utat, ahol találkozol angyal barátaiddal és családoddal.

Na, amint oda jutsz, a kérdés még mindig nyitva áll előtted; mit akarsz tenni most? Úgy döntesz, hogy az Új Földre mégy, vagy azt választod, hogy visszamész a Régi Földre? Vagy azt választod, mint amit Saint-Germain is, hogy képes leszel ide-oda lengeni a nagyon, nagyon sok dimenzió között, a fizikai és a nem fizikai, valamint a legmagasabb birodalmak között. Ez a Te döntésed lenne.

Ennek ellenére, amikor Saint-Germain most manifesztálja magát a Földön, ő csakugyan kihagyja a születési folyamatot. Ő ezt nagyon, nagyon nehéznek találja. Szóval, ő egyszerűen megengedi magának, hogy egyszerűen testet öltsön az anyagban egy nagyon rövid időre, de majdnem úgy, mint a -- hogy is mondjam -- képregény sorozatokban, csak korlátos ideig képes fenntartania a jelenlétét az anyagban. Pár nap kényelmes még a számára, de négy, vagy öt nap után már eléggé kezdi leszívni őt ez, és ott találná magát, ahol -- hogy is mondjam -- elkapta az újraszületés ciklusa, szó szerint, beleszületve egy fizikai testbe. Szóval, ő csak egy bizonyos ideig képes fenntartani ezt az energiát.

Ha ő kapta ezt a kérdést -- és ha igen egyenes választ adott volna --, akkor az ez lett volna, hogy habár képes volt rövid ideig manifesztálnia magát a fizikai anyagban, mivel ő nem teljesen testesült meg, úgy, mint ti, ő nem képes igazán úgy örülni dolgoknak, olyan fokon, mint amire ti képesek vagytok, úgy, mint élelmiszereknek, mint a fizikális szexualitás, és az ehhez hasonló remek dolgoknak az életben. De ez így megfelelő a számára, mivel képes igen szabadon ki- és bejárni az anyagba, amibe ti bizony egészen bele vagytok ragadva.

LINDA: Ez azt jelenti, hogy rosszul csinálja? (Tóbiás és a közönség felnevet)

TÓBIÁS: Ő jelenleg... azt kell mondanom, hogy Saint-Germain csakugyan a legjobb barátom, tehát ügyeljetek arra, hogy mit beszéltek!

Saint-Germain imád különböző szerepeket játszani. A közönségtől függően különféle szerepeket ölt magára. Gyakran fog jönni a Shaumbrához, mint olyan lény -- hogy is mondjam --, aki igen fejedelmien viselkedik, páran közületek egyenesen arrogánsnak neveznétek a viselkedését, mivel egy kis megrázkódtatásban próbál benneteket részesíteni azért, hogy kiszállítson benneteket egy kicsit az állóvízből, vagy komfortszintetekből, amiben leledztek. De igazából ő az egyik legaranyosabb és legkedvesebb lény a világon, és aranyszíve van. A szívét nem holmi sziklákból kreálta meg. (Nevetés) Igazi arany szíve van, akkora együttérzéssel benne az emberek iránt, különösen azon emberek iránt, akik vágynak arra, hogy ugyanazt a folyamatot csinálják végig, amit ő is végig csinált; hogyan szabadítsátok fel magatokat, hogyan fedezzétek fel, mi az igazi természete a bennetek rejlő Istennek és a Szellemnek.

Szóval, hosszan, hosszan szoktunk disputálni vele. Néha feltételezzük azt, amit ti úgy hívnátok, hogy "jó zsaru/rossz zsaru" vagy jó angyal/gonosz angyal szerep, ha rólatok van szó, és nagyon élvezi ezt! Mindig a rossz angyal szerepét akarja! (Nevetnek) Hanem megnéztem a -- hogy is mondjam -- a közvélemény kutatási ívek eredményeit... (nevetés) ... Kauldre... és én, úgy találjuk, hogy igen, igen népszerű őkelme, talán még nálam, Tóbiásnál is népszerűbb. Viszont Kuthumit senki se tudja íberelni.

LLINDA: Az a kérdés lényegében arról szólt, ha az általad adott válasz efféle is, miért nem Álomjárhatjuk oda magunkat mindnyájan a Virágok Hídjához, mehetünk át rajta, mi az itt maradás lényege?

TÓBIÁS: Arra a kérdésre csak te tudhatod a választ. Erre nem válaszolhatok egyikőtöknek sem. Néha magunknak tesszük fel a kérdést: "Miért maradnak?" (Többen nevetnek) És megmondom nektek az igaz választ, és ezt most kaptam kedves Rafa barátunktól: Mert féltek meghalni.

LINDA: Én nem így gondolom.

TÓBIÁS: Ha nem félnétek meghalni -- nem mindenkinek mondjuk ezt most -- de ha nem félnétek meghalni, még jobban hajlanátok arra, hogy elmenjetek innen. A valóság az, most, hogy annyira erősen arra vagytok determinálva, hogy végigmenjetek ezen a folyamaton, amely folyamat nagyon, nagyon sok létidővel ezelőtt kezdődött el. Vannak köztetek olyanok, akik létidők százait, ha nem ezreit fektettétek ebbe a folyamatba bele. Szóval, amikor ma azt mondtam, hogy ez AZ a létidő, nos, ti nem igazán azt akarjátok, hogy csak úgy szeditek a cókmókotokat, és most mindjárt kereket oldotok innen, anélkül, hogy befejeznétek ezt a ciklust, átköltözvén a következőbe.

De valójában, néha általánosságban szemléljük az embereket. Nyomorultak, boldogtalanok. Lerobbantak. Megfeneklettek és elveszettek, és mi azt mondjuk: "Miért választják azt, hogy itt maradnak a Földön?" És közülük azért választják ezt oly sokan, mert félnek a haláltól, nem ismernek jobbat, és még azt sem tudják, hogy választhatnak aközött, hogy élnek, vagy meghalnak. Az emberi faj sok egyedének minő reveláció lenne most, ha felfognák, hogy DÖNTHETNEK arról, hogy élnek, avagy meghalnak. Ha meg akarsz halni, gyorsan kiszállsz a testedből, és slussz.

LINDA: Ez érdekes, tudván azt, hogy úgy döntöttél, visszajössz.

TÓBIÁS: Meg van a magam oka, miért akarok visszajönni. Egyik ezek közül, csakugyan, hogy itt lenne... elnézést... (nevetés) Az egyik nyomós érv az, hogy továbbra is hullám, hullám után jönnek át emberek azon, amin ti, Shaumbra most estek át... jöttök át a mennybemeneteli folyamaton, esnek át az igazi spirituális ébredésen, elhagyván a félelem vaskarmait, és a tömegtudatot, meg a Régi Energia ideáit, és nekik tanítókra lesz szükségük. És, egész őszintén, azért, amit oly sok mindenkitől kaptam, úgy érzem, ez nagyon nagy örömet okozna nekem segíteni ezt visszaadni, akár még emberi formában megtestesülve is, mert néha, szomorú ezt mondani, az emberek nem hiszik el azt, hogy az angyalok képesek úgy szólni, mint ahogy most mi idejövünk hozzátok, ezen a másféle módon.

LINDA: Köszönöm.

SHAUMBRA 2. kérdése (egy nő áll a mikrofonnál): Oké, először is, helló Tóbiás. Örülök, hogy újra látlak téged, és Geoffrey-t.

TÓBIAS: Én most Geoffrey-ban vagyok!

SHAUMBRA 2: Igen, te most Geoffrey-ban vagy! És szeretnék köszönetet mondani neked, és Rafának azért a csodálatos hálószobai viselkedésért, mert sokat hívtalak volna később.

Felfigyeltem arra a tényre, hogy én egy emberi testben lévő fény-fantom lény vagyok, és szeretném tudni, milyen kapcsolatban vagyok Gaiaval, és mi az a hirtelen jött felindultságom amiatt a geometriai forma iránt, ami a Dávid csillag közepében van, ami hatszögletű -- nem tudom, ha hatszögnek nevezed...

TÓBIÁS: Csakugyan, mindenekelőtt, azt kérnénk tőled, határozd meg, mit jelent a "fantom lény" kifejezés -- mit értesz "fantom fény lény" alatt."

SHAUMBRA 2: Majdnem a színfalak mögött, majdnem láthatatlan, csak nem -- nem tudom... miféle fantom, olyan, mint amit egy kristályban találnál meg, mint...

TOBIAS: Valóban, olyan, mint egy kísértet, vagy egy árnyék ...

SHAUMBRA 2: Igen.

TÓBIÁS: ... ami valójában történik, az az, hogy szó szerint a saját magad egyik árnyékává válsz. Ismétlem, visszajutunk az elvárásokhoz, amelyeket létidődben birtokoltál -- amiről úgy gondoltad, hogy olyannak kellett legyél -- és ezek most feloszlóban, eltűnőben vannak. Olyasmik is, amin beindul az elméd, és ennek nem az az oka, hogy időközben öregedtél, vagy jóval szenilisebbé váltál, hanem mert lekapcsolódsz a körülötted lévő dolgokról. Tehát, bizonyos értelemben véve árnyék vagy, azt kérném tőled, hogy vedd ezt az energiát szemügyre, és figyeld meg, miféle keretrendszerbe illesztetted ezt magadba. Egyszerűen egy olyan újra -- hogy is mondjam – újra-energetizálási folyamaton esel át, egy átalakítási folyamaton magadban. De te egy emberi jellegű meghatározást akarsz átalakítani egy olyan meghatározássá, amire egy szót sem akarunk vesztegetni. Szóval, nagyon nagy változásokon mégy át evvel most, ahogy mindezeken keresztül mégy.

Kérdeztél a Dávid csillag iránt érzett elragadtatottságodról...

SHAUMBRA 2: A középső részéről.

TÓBIÁS: Csakugyan, a középső része a metszéspont, vagy az egység, és amit elsődlegesen evvel tenni kell, az az, hogy összeolvasztod magadban a férfias és nőies aspektusaidat.

SHAUMBRA 2: Oké.

TÓBIÁS: Az újraegyesítés. Egész régóta elkülönítetted ezeket. Mint a tények mutatják, te szó szerint... mit szeretnél, mennyire legyünk őszinték veled?

SHAUMBRA 2: Vágjunk bele! Állok elébe!

TÓBIÁS: Igen érdekes munkát végeztél... ezt az energiát szemléljük most... amint sokféleképpen szeparáltad szét magad. A maszkulin/feminin részeid -- igen, igen elkülönítve tartottad őket, majdnem mind ott léteznek benned, amit majdnem úgy neveznél, hogy férji és feleségi aspektusaidat. És a feleségek és férjek tipikus szokása szerint, egyfolytában hagytad őket harcolni egymással, anélkül, hogy bármilyen megoldást biztosítottál volna a számukra. Ugyanakkor, meghúztál magadban egy határvonalat is magadban a gyermeki és a szülői szerepek között is.

No, persze, ezen aspektusok bármilyen emberre jellemzőek, de te szerfelett elkülönítetted őket. Nagyon megkülönböztető személyiségeket alkottál, bizonyos értelemben, most mind ezek a figyelmedet követelik. Ezek mindannyian belőled akarnak táplálkozni. Ezek merítenek ki mostanság téged, de mindezek te vagy. De te olyan -- hogy is mondjam - szigorú meghatározást adtál ezeknek. Igen hatásosan hasogattad fel magad, és most itt az ideje mindezeket eggyé kovácsoljad. Ismétlem, az izgalmat számodra az egyesített rész okozza a Dávid csillagban.

SHAUMBRA 2: Oké.

TÓBIÁS: Annyira hihetetlenül játszottál, ami ... előfordulhat, hogy egy cseppet kihívást fog jelenteni a számodra ezeknek a részeknek az egyesítése már. Esetleg igénybe vehetnéd egy külső facilitátor segítségét is, aki átlátja azt, mennyire daraboltad fel magad ezekre a részeidre. Önmagadnak vannak olyan részei, melyek a Közeli birodalmakban vándorolnak, és szó szerint sírnak... ezért hallasz sírást oly gyakran... te pedig csodás többszörözött személyiséget alakítottál ki.

Semmi más rossz nincs ebben, azon kívül, hogy... úgy értem ezt, hogy remek dolog, ha történeteitek vannak, ha játékokat játszotok, de örökké emlékeznetek kell arra, ki volt ennek a teremtője. Ezen aspektusaitoknak oly sok kontrollt adományoztatok, annyi hatalmat, hogy ezek bolonddá tesznek az ügyben, hogy kik is ők, és szó szerint kiszipolyoznak benneteket. Eljuttatnak benneteket arra a pontra, ahol már nehezen tartjátok fenn magatokat, ahol ez már hatással van a testetekre, ahol a lehető legmélyebbre juttok ebben a létidőben -- ebben a drága, drágaságos létidőben. Ti tettétek ezt lehetővé magatoknak, vagy ezen aspektusaitoknak, hogy most már ők szabályozzák a királyságotokat a számotokra.

Rajtatok áll ez -- a központi részeteknek, a lélek részeteknek -- hogy visszaköveteljétek a saját királyságotok jussát. Hogy megállítjátok, hogy nem hagyjátok többé ezeknek a részeknek, daraboknak, hogy megőrjítsenek benneteket. Mindegyiküknek meg van a saját játéka, egymással játszanak. Néha felismerik egymást, néha nem, de ha felismerik egymást, van egy játékuk: ma hogyan tudnánk őt megőrjíteni. Nem szükségszerű, hogy hagyjanak benneteket tisztán látni. De ti képesek vagytok erre. Annyira könnyen átláthatjátok ezt, mint ahogyan te, meg én most erről beszélgetünk.

Szóval, rajtad áll. Véget kell vess ennek a játéknak, vissza kell szerezd magad felett az uralmadat, és tudatnod kell ezekkel a részeiddel, darabjaiddal, hogy vagy integrálniuk kell magukat, vagy örökre elhúzhatnak a... Ez nem egy mentális játék. Ez nem olyasmi, amit az elmétekkel kéne elvégezzetek. Ezért mondottuk azt, hogy szükséged lehet, vagy akarhatsz egy facilitátort segítség gyanánt megérteni azt, hogy könnyedén újra tudod ezeket a részeidet egyesíteni.

És akkor megláthatod egy új önmagad felbukkanni. Mindezek a most megtapasztalt gondjaid az anyagiakkal, a kapcsolatokkal, az egészségeddel -- hogy is mondjam -- emiatt a többszörözöttség miatt vannak, amik el fognak tűnni. De most pont olyan szituációban vagy, mint én voltam hajdan a gödör fenekén, ahonnan úgy próbáltam kiszabadítani magam, hogy egyre mélyebbre ástam le magam. Szóval...

SHAUMBRA 2: És mi a a helyzet a Földanyához fűződő kapcsolattal?

TÓBIÁS: A Földanyával való kapcsolat természetes kiegyensúlyozó erő, amint arról már beszélgettünk ma, a Shoud korábbi részében. Ha kisétálsz a természetbe, és elhagyod a többi részed és darabod, csak egyedül mégy, a megújhodás -- Gaja gyönyörű szép energiái -- segíteni fognak energiáid visszanyerésében. De ne vigyétek magatokkal a gyerekeiteket, és a párjaitokat, a szüleiteket, meg az összes efféle aspektusaitokat. Menjetek egyedül. Gaia folyton üzenetet küld nektek, melyben biztosít benneteket arról, hogy együttműködik ebben a folyamatban veletek.

SHAUMBRA 2: Köszönöm.

TÓBIÁS: Csakugyan, köszönjük, hogy őszinték lehettünk hozzád.

SHAUMBRA 3 KÉRDÉSE (Linda beszél): Tóbiás, egy csomó ember kérdezteti, akik jórészt különféle európai országokban élnek, lényegében ugyanazt a kérdést. Úgy vélem azért, mert ebből még sokkal többet fognak felfedezni Európában, de a kérdés ez: Mit kezdhetünk mi, mint Shaumbra, a világszerte terjedőben lévő madár influenzával? És, mint mondtam, nagyon sokan tették fel különböző európai országokból ugyanezt a kérdést.

TÓBIÁS: Csakugyan. Csakugyan, akárhányszor nagyobb tudatváltás történik a Földön, a legtöbbször ugyanakkor nagymértékű fizikai változásokat is láthattok megvalósulni. A vírus azért van itt, hogy segítse a tudatváltást, és néha, amikor azt mondjátok: "Miért kell ennek ilyen károkozva megtörténnie?" ez azért van, mert néha ez az egyetlen módja annak, hogy a figyelem középpontjába kerülhessen. Tehát jelenleg ez egy megfelelően szükséges dolog, segít megtisztulni a Régi Energiáktól.

Minden máson túl, a Shaumbrának, nektek, nem kell személyesen is kapcsolatba kerüljetek a vírussal. Amennyiben, az a vágyad, hogy a saját változási folyamatotokon essetek át, és most a vágyatok szerint itt maradnátok a földön, ez a vírus egyszerűen nem fog foglalkozni veletek. Na, ha viszont elkezditek keresni, megpróbáljátok letesztelni a koncepciót, akkor viszont visszafelé sülhet el a dolog, a ti ártalmatokra. De most, azt kellene mondjuk, hogy a legnagyobb dolog az, hogy megértitek, ez a vírus a tudatosságot szolgálja, és álljatok be kerítés mögé a folyamat alatt. Nem kell, hogy személyesen is részt vegyetek ebben.

SHAUMBRA 4. kérdése (Linda olvassa az internetről): Pár héttel ezelőtt személyes látogatást tett nálam Durga istennő. Életnagyságban jelent meg, olyan három méter magas volt előttem. Nagyon nagy hatást gyakorolt rám. Elkezdte forgatni mind a nyolc karját. Mind a nyolc kéze üres volt. Egyik szokásos fegyverét sem viselte. Azt kérdezem, mi volt Durga istennő látogatásának számomra a jelentősége? Köszönöm.

TÓBIÁS: Csakugyan. Oly gyakran ezek a víziók, amilyened neked is volt, ezek belőletek valaminek a projekciói. Szóval, ez esetben neked kéne elindulni befelé, és megnézni, melyik része az istennőnek egyúttal a te részed is? Miért voltak a kezek üresek? Mi volt a jelentősége az istennőnek az életedben, és miért most jelent meg előtted ez az energia?

Ezzel -- hogy is mondjam -- nem a kérdés elől akarunk elbújni, de sokkal fontosabb a számodra, hogy te személyesen -- még fontosabb általánosságban a Shaumbra számára --, hogy örökké azt nézzétek, hogyan, miképpen reprezentálják részeiteket a különféle szimbólumok, vagy akár az emberek az álmaitokban? Hogyan reprezentálja részeidet most Durga istennő?

Amint felfedezed a szimbolizmus egyszerűségét és általában, mint alapbeállítást, azt, hogy ez miképpen viszonyul hozzád, kezded megérteni ezt az egészen újfajta nyelvet, mely túl van a szavakon. Tehát, azt kérnénk tőled, menj befelé, vess egy pillantást arra, hogy mi ebben az istennő és a te jelentőséged, s azután boldogan hallgatnánk az általad fellelt választ.

SHAUMBRA 5. kérdése (az internetről olvassa Linda): Van-e bármilyen oka annak, miért nem engedem meg magamnak, hogy az legyek, aki végsőfokon és igazán vagyok, hanem folytonosan ugyan annak az illúziónak a tapasztalását választom, miszerint korlátozott lény vagyok?

TÓBIÁS: Csakugyan, ez egy nagyon, nagyon nehéz leple ennek az illúziónak, amely elhiteti, hogy korlátozott lény valaki, és most a valóságodban minden ezt segíti megerősíteni. Azt mondja minden, hogy bekorlátozottak képességeid, lett légyen szó pénzcsinálásról, az intelligenciádról, vagy a látomásodról. Tehát, egyszerűen belestél a leplek igen régi kelepcéjébe.

Talán -- hogy is mondjam -- túlegyszerűsítenénk ezt, de mindenekelőtt ez arról szól, hogy meghozol egy döntést, amin túl kéne juss, olyan döntést hozva, ahol többé nem akarsz már függésbe kerülni azoktól a régi kapcsolatoktól, melyek limitálva tartottak téged. És az egyik legkönnyebb dolog, jelenleg, hogy folyamatosan lélegzel. Ez segíti mozgásban tartani az energiát. Tudjuk azt, Shaumbra, hogy van, amikor úgy vélitek, túlegyszerűsítjük a választ, de ha beszélnétek Kuthumival, hogy miként érte el a saját függetlenségét, azt mondaná, egyszerűen túllépett a függésein és csak lélegzett. Egyszerűen keresztüllélegezte magát a régi kapcsolódásokon és korlátozásokon. Köszönöm.

SHAUMBRA 6. kérdése (Linda beszél): Ezt Susanna kérdezi, aki jelen van itt: Azt szeretné tudni, mi lenne ha az Egyesült Államokban élne?

TÓBIÁS: Azt kell mondjuk, hogy ez teljesen az ő döntésén múlik. Megismétlem, az elme korlátoz, és az elme azt mondja: "De ez annyira nehéz most, annyira nehéz letelepedni ebbe az országban," de ez egy hitrendszer, vagy korlátozás, amibe beleestél. És ekkor ezt nagyon nehéz létrehozni. Tehát, ha egyszer meghoztál a szíved szerint egy döntést, menj túl a félelmen, és akkor figyeld meg, amint minden működésbe jön a Vonzás szintjén, amiről beszéltünk már az előbbiekben, akkor az ajtók kezdenek kinyílni, és akkor örvendezni fogsz, hogy mindez igazából milyen könnyű tud lenni.

SHAUMBRA 7. kérdése (Linda olvassa az internetről): Azt szeretném tudni, milyen jelentésük van az életemben ezeknek szörnyű kételyeknek, amik teljesen elviselhetetlenek a számomra?

TÓBIÁS: Először is értsd meg, hogy életednek ezen kételyei, amik annyira elviselhetetlenek, jóformán mindenki számára általánosak. Ezek a kételyek most az emberi utazás részei. Ezeket a saját ön-kizsákmányoló létideid erősítik fel, nem csak a fizikális ön-kizsákmányolásé, hanem amikben létidőről létidőre leértékelted magad. De bizonyos értelemben véve, ezek többé nem számítanak.

Ez_AZ_a_létidő. Túlléphetsz a múlton, és ne folytasd többé a megtorlást önmagaddal szemben. A kételyek egyszerűen egy módja az ön-szenvedésnek, az önkorlátozásnak. És ismét, hozhatsz döntést... és IGAZÁN hozd meg magadban a döntést... hogy ezeken a kételyeiden túlra lépsz, hogy új személyiséggé válsz. Nem vagy többé a régi történeted kelepcéjében. Ennek nincsenek trükkjei, metódusai, technikái, ez egyszerűen egy döntés meghozatalának a kérdése, hogy túllépsz a régi sztoridon.

Akkor pedig nagyon fontos, hogy mindezt ki is fejezd. Nem tarthatod ezt fenn csak az elmédben, nem mondhatod csak azt, hogy: "Nos, túl szándékozom lépni a kételyeimen. Túllépek a kételyeimen." Na, eredj, és fejezd ezt ki. Tégy valami olyat, amit eddig sosem tettél meg. Csinálj valami olyat, amit sose mertél megcselekedni. Tégy valami olyat, amire mások azt mondják, hogy nem teheted meg. Eredj, és fejezd ki. És ekkor elkezded felépíteni azt az újfajta támogatási rendszert, ami arra bátorít, hogy azt fejezd ki, aki valójában vagy.

SHAUMBRA 8. kérdése (Linda beszél): Oké, ezt Margo kérdezi: Milyen küldetése van Kolumbiának? Amiért nem érheti el a békét?

TÓBIÁS: Csakugyan. A kérdés Kolumbiáról szól, és arról a sokféle energiáról, ami most ott konfliktusban áll egymással és harcolnak. Ott -- ez lehet, hogy elég hosszúra nyúló válasz lesz --, nagyon, nagyon sok Régi Energia van: Vannak amik a femininnel és a maszkulinnal harcolnak; régi csaták az egyházzal; régi beragadt energiák, amik erősen elnyomva tartják az embereket, és eléggé háborús jellegűek. Te pedig közbevetetted a drog összetevőket, és közbevetetted ennek a vonzatát a -- amit így neveznél -- terrorista csoportokat, és ez továbbra is fenntartja az eléggé háborús, és konfliktusos körülményeket.

Nem kell örökké így maradniuk ezeknek az állapotoknak, nyilvánvalóan, de most semmi olyan különöset sem látunk, ami megváltoztatná ott ezeket az állapotokat az elkövetkező pár évben. Eléggé be vannak ragadva a Régi Energiába.

Élhetsz Kolumbiában, vagy bármi más Régi Energiás helyen, neked, mint spirituális lénynek nem szükséges ott maradnod. Néha könnyebb kiszállni az adott szituációból, valahová máshová költözni, legalább egy darabig, hogy kiszabadulj a régi leplek alól, hogy megtisztítsd magad. Azután, ha úgy döntesz visszamégy, sokkal jobb facilitátora leszel már azoknak, akik véget akarnak vetni a harcnak és a konfliktusnak. Köszönöm.

SHAUMBRA 9. kérdése (Linda olvassa az internetről): Látva, hogy az ibolya szín portál aktiválva lett, és mi még integráljuk ezt az új energiát, nem mindegyikünk hozza létre a kapcsolatot ehhez az Új Energiához, a szubatomi részeken keresztül egészen le a belső térig? Az Univerzális Kalibrációs Ráccsal dolgozom. Úgy látszik, hogy az Univerzális Kalibrációs Rács egyre intenzívebbé válik ebben a transzformációs szerepben, adva-véve a fényüzeneteket az éterikus nagyüzemből. Amint ez a dinamika erősödik, folytatni fogjuk a még teljesebb aktiválását a szíriuszi Kék Csillaghoz fűződő kapcsolatnak, amint lekapcsolódunk a Mezőről itt a Földön. Köszönöm.

TÓBIÁS: Csakugyan... (A közönség felnevet)

LINDA: Teljesen érzelemmentesen olvastam ezt fel! (Többen is nevetnek)

TÓBIÁS: Csakugyan! Mi pedig próbálunk érzelmek nélkül válaszolni!

Azt kérnénk tőletek... és ez -- hogy is mondjam .. ez nem csak egy személy kérdése, hanem az egész Shaumbráé. Vessetek egy pillantást. Álljatok hátrébb egy pillanatra és vessetek egy pillantást. Mi van az itteni energiában? Az elme van benne, mindenütt. Ott vannak benne ezek a széltében-hosszában összekötődő energiák, ezek az etetős energiák. Ott van a ... majdnem függőség, vagy akár társ-függőség, mindegyik ilyen portálban, sugárban, fényekben, rácsokban, és hálózatokban.

Shaumbra, nagyon könnyű, nagyon drámai belegabalyodni ezekbe. És pontosan ez történik. Belegabalyodtatok. Rátok borultak a régi leplek. Bizonyos értelemben, nem léteznek afféle portálok, amiről beszélsz. Nincsenek hálók, vagy rácsok, egészen addig, amíg nem akarjátok, hogy ilyenek legyenek. Nincsenek... semmiféle olyan nagyszabású energia sincs, ami kívülről tenné könnyebbé a spirituális tranzíciós folyamatotokat. Mindnyájatokban ez ott van belül.

Még abba is beleragadtatok, ahogy a szubatomi részecskék működnek. Az intellektusotok hirtelen eltűnik, és többé nem tudtok hatásosan működni a folyamatban. Ez egy természetes folyamat, a lekapcsolódás igazán természetes folyamata. A kapcsolat bontása lehetővé teszi a számodra, hogy felismerd a saját szuverén természeted. Midőn felismered a szuverén természeted, akkor lehetővé teszed az Egésznek, vagy Egységnek, hogy úgyszintén változhasson. De neked fel kell ismerd a saját szuverén Lényed.

Ha elkap benneteket a rácsoknak, hálózatoknak, portáloknak, meg sugaraknak, továbbá lángoknak, valamint bolygóknak, meg az összes efféléknek a komplex halmaza, az pont olyan, mint a póknak a hálója, ti meg olyanok vagytok, mint a légy. Épp most estetek bele ebbe a hálóba. Épp most szedtél rá, csaltál meg egy nagyon természetes folyamatot, ami amúgy is megtörténik saját magától, amennyiben egyszerűen csak félreállva teret engedsz a megtörténtének.

Bármelyikőtök számára a lehető legjobb dolog, amit most csak tehettek, először is, a megértése ennek a folyamatnak, amiben éppen vagytok. Megértése annak, miért vannak változások életetekben. Ez segít megszüntetni, vagy legalább is csökkenteni a félelmet. Tudván azt, hogy mi zajlik bennetek, jobb megértésetek lesz, hogy mi zajlik most le körülöttetek, és evvel a félelem kezd eltűnni. Akkor már lehettek a saját biztos és kényelmes helyeteken, lélegezve egy cseppet, hagyva a természetes folyamatot megtörténni.

Ma, amikor azt kértük tőletek, hogy érezzétek át, miképpen működik a kapcsolat bontása, egyszerűen csak zenéltünk közben. Együtt töltöttünk néhány percet. Nem csináltunk végig egy csomó technikát, eljárást, egyszerűen ez csak "az érezd, hogy történik meg ez" élménye volt. Tehát azt akarjuk tőletek, hogy hagyjátok meg nagyon egyszerűre ezt. Már oly régóta mondjuk, "Hagyjátok egyszerűre." Amikor keresgélni kell kezdjétek, hogy mindezek hogyan működnek, miképpen épül ez fel, hogyan operál a folyamat, már megint a régi sablonokban vagytok, a régi módon etetitek magatokat, és szó szerint letiltjátok a folyamatotokat. Kuthumi hamarosan elég sokat fog beszélni arról, hogy milyen könnyed lehet ez a folyamat. Még Saint-Germainen és rajtam is csodálkozik, miért tettük meg ilyen nehezkesen, hiszen ő keresztülsiklott csak az egészen. És erre ti is képesek vagytok, Shaumbra. Ti is képesek vagytok.

LINDA: Ez érdekes, evvel így felmentetted őket. (Nevetés)

SHAUMBRA 10. kérdése (egy férfi áll a mikrofonnál): Helló, Tóbiás. Beszélnél-e a kapcsolat bontásáról, és arról, hogy viszonyul ez az intim kapcsolatokhoz és a szexualitáshoz?

TÓBIÁS: Érdekes. Igen, a lekapcsolódás folyamata behatással van a kapcsolatokra. Ha mindketten ugyanazon idő alatt mentek ezen át -- de teljesen tudatoson mentek át rajta -- nagyon csodálatos dolog lehet ez, mert megoszthatjátok egymással az élményeiteket, és, bizonyos értelemben véve, egy cimborára tehetsz szert a párod személyében, akivel együtt teszitek meg ezt az utat.

De ugyanakkor fennáll az eshetősége annak is, hogy nagyon nehézzé válik, amennyiben egy normál kapcsolatról van szó, mivel úgy találhatjátok, hogy szükségetek van magányos pillanatokra, időre, és ott van a Régi Energiás hit, miszerint ha partnerek vagytok, akkor együtt kell legyetek, és minden időtöket meg kell osszátok egymással. Szóval, te leszel az, aki újra definiálja, milyen is az Új Energiás kapcsolat. Nem kell, hogy egyfolytában együtt legyetek. És valószínűleg, ha mindketten ugyanazon a folyamaton estek át, nem szükségszerűen AKARTOK együtt lenni egész idő alatt, mivel kissé megőrjítenétek egymást, ha így tennétek.

Ami a szexualitást illeti, úgy fogod találni, hogy néha lesznek olyan időszakok, amikor egyáltalán nem érdekel, nincs vágyad a szexre egy másik személlyel. annyira intim kapcsolatba kerülsz saját magaddal, a saját érzéseiddel, hogy ezt igen kiszipolyozónak találhatod. Senki más nincs hatással rád. Közületek páran még a más emberek által végzett masszázs iránt is ellenérzéssel viseltethettek, mivel durva beavatkozásként élitek át ezt az energiát.

Mindezek ellenére, mint mondottuk volt, lesznek olyan időszakok is, amint átestek a leváláson, amikor úgy szerelmeskedtek egy partnerrel, hogy az aktus nagyon nyitott, szabad, és bőven túl van pár régi metóduson és rituálén, ami azelőtt megszokott volt.

És az emberek hajlamosak követni egy nagyon érdekes és tökunalmas sablont mostanság a szexet illetően. (Sokan nevetnek)

LINDA: Hogy érted valójában? (Többen is nevetnek)

Ezt jelenleg le is mértük... és oda is vetnénk pár kutatónak ezt a témát... átlagosan az emberi szex 11 és fél percig tart -- ebbe beletartozik cakk-pakk az egész folyamat, néha úgy, hogy még csak a ruhájukat sem vetik le! (Többen nevetnek) Van pár lépés, amit az emberek elérnek és gyakorolnak, és hajlamosak arra, hogy megismételjék ezt a pár unalmas lépést újra, és újra, miközben az egésznek a célja csak az, hogy orgazmusuk legyen. De még csak nem is értik, mi ez az orgazmus. Általában ez csak egy fizikai kielégülés, elengedés, amit keresnek. Ez egyáltalán nem az igazi orgazmus, szóval... Ó, Kauldre... (Csomóan nevetnek, és Tóbiás kuncog) örökké azt mondja nekem, hogy "Ez olyan, mintha apámat hallanám a szexről beszélni" -- és csakugyan így van! (Sokan nevetnek)

De úgy fogjátok találni, hogy ez egy teljesen új tapasztalást fog nyújtani a szexet illetően. És ez nem csak puszta fizikai vágy lesz, vagy egy elengedés, hanem most mindkettőtök lelke kombinálódna össze. De ugyanakkor megértendő, bármennyire is furán hangzik ez, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor egyáltalán semmilyen fizikai érintést sem fogtok kívánatosnak tartani. Amíg ez totál furán is hangzik, meg vannak ennek a maga okai. Köszönet neked a remek kérdésedért. (Páran nevetnek.)

LINDA: Utolsó kérdés, amennyiben úgy gondoljátok

TÓBIÁS: Legyen még pár.

LINDA: Tudtam. (Nevet)

SHAUMBRA 11. kérdése (Linda az internetről olvassa): Nemrégiben írtam egy könyvet az ébredési tapasztalataimról, és most csodálkozom azon, hogy tulajdonképpen azért írtam-e ezt, hogy tisztázzam magammal a tapasztalataimat, vagy azért, hogy segítségül szolgálhasson másoknak, akik majd a saját tapasztalásaikat fogják megélni ez ügyben. Meg tudnád mondani, hogy az időmet vesztegetném-e kiadó keresésével, avagy próbáljam továbbra is beküldeni valahová a kéziratot?

TÓBIÁS: Csakugyan. Az első, és elsődleges célod az volt a könyv megírásával, amint azt vonakodva el is ismerted a kérdésedben, saját magad volt. Ez segített tisztázni a folyamatról, amin keresztül mentél, rengeteg mindent. És ez nem egyszerűen csak arról szólt, amikor szó szerint a billentyűzet előtt ültél írva, hanem ez egy komplett reflektálási folyamat volt a saját felemelkedési processzusodról.

Nem kéne különbséget tégy. Nem kéne cseppet se megkülönböztetni, ki lesz-e ez adva, avagy nem. Ez egy elvárás. Ez, bizonyos értelemben, egy korlátozás. Ha az egész vágyát, vagy elvárását, hogy ez kiadásra kerüljön elengeded, utána úgy fogod találni, hogy a kiadói ajtók másféleképpen fognak kitárulni. De most, bele vagy ragadva abba, hogy úgy gondolod, hogy szükség van rá, illetve a világ vágyik arra, hogy lássa a könyved, és valójában ez nem így van. A világban egyáltalán nincs semmilyen vágy, vagy szükség bármilyen könyv iránt. (Páran nevetnek) A szükség és a vágy a tiéd volt. És most... most ez egy gyönyörű szép, és drága ajándék a világnak, de hagyd elmenni ezt az elvárást, hogy másoknak erre szükségük van, hogy publikálni kéne a számukra ezt a könyvet. És akkor meg fogod tisztítani az utat a kommunikációd előtt, hogy félreállhass azok elől, akik ezt megfelelőnek tartják.

LINDA: Ez nagyon szép volt attól, aki feltette ezt a kérdést. Rengetegszer felmerül ez a kérdés, nagyon szép volt tőle, hogy ilyen nyíltan feltette.

TÓBIÁS: Csakugyan, és akárki, aki könyvet ír, különösen az, aki a saját utazásáról a létidőkön át, vagy erről a létidőről, elsősorban saját magának kéne tegye ezt. Ha ez olyan szemmel írják, mely arra irányul, hogy mennyire lesz eladható a könyv, vagy mások mit fognak gondolni a tartalmáról, akkor már nem lesz annyira az írója őszinte saját magával, és a könyv is tartalmazni fogja ezen energiát.

Írd magadnak. Ez önmagában is hatalmas ajándék. El tudtad-e képzelni, pár létidővel ezelőtt, egy ilyen fokon, ahol akkoriban könyvet írsz a saját utazásodról? Hogy lett volna ott annyi tudatosság és kristálytisztaság erről, hogy akár szavakba is önthetted volna mindezt? Ez önmagában is hatalmas eredmény.

SHAUMBRA 12. kérdése (egy nő áll a mikrofonnál): Szevasz, Tóbiás. Hosszú időbe telt, mire ideálltam, kellett ehhez a noszogatás, míg ide felálltam. Három éjszakával ezelőtt... mindenek előtt, minden este csatornázom magamnak, amikor haza érek, hogy kitaláljam, mi folyik éppen bennem. És három éjszakával ezelőtt, valamilyen energiákkal beszéltem, akik eljöttek hozzám látogatóba, amíg aludtam, és az volt a benyomásom, hogy öten, vagy hatan lehettek. És az egyikük, mintha azt mondta volna, hogy ő a "Nagy Mester." Szóval, akkor is, megkérdeztem tőlük, hogy halottak-e, és azt mondta, hogy nem, valahonnan máshonnan jöttek ők, és azt is mondta, hogy ők olyanok, mint a mozgásban lévő gondolat. És még azt is kérdezte, azt mondta, hogy nekem jóval megalapozottabbnak kéne lennem. Én meg csodálkoztam, ha hozzáfűznél ehhez pár gondolatot...

TÓBIÁS: Csakugyan. Valóban, egyfolytában áramlanak mindenfelé efféle entitások, és különösen, ha ennyire nyitott valaki, mint te, nagyon akarnak, és vágynak ők veletek beszélgetésbe bonyolódni. Mindahányszor, amikor csak efféle entitásokkal akad dolgotok, először is és elsősorban megértendő, hogy TE vagy a Nagy Mester. Az, hogy TE szintén Isten vagy. Nincs nálad nagyobb lény odakinn, ez a létező legnagyobb hazugság. Amikor ezek a lények odajönnek hozzád, és elkezdik ecsetelni neked, hogy ők a nagyok, és azért vannak itt, hogy megmentsenek téged... szeretettel mondjuk az egész Shaumbrának, teljesen le vagyunk nyűgözve már csak attól is, hogy ideengedtek bennünket, hogy beszélhetünk hozzátok, mivel ti vagytok a mesterek, ti vagytok a professzorok. Ti vagytok a bölcsek. Mi egyszerűen csak segítünk visszatükrözni a számotokra dolgokat, rólatok.

Szóval... megértendő az, hogy te valóban kommunikálsz nem fizikai lényekkel. Megértendő az, hogy azért, mert valaki meghalt, nem jelenti azt, hogy éleseszű is lenne (nevetés). Létezik egy közfelfogás, hogy ha egy Lény meghal, akkor, amikor átjön a mi oldalunkra, akkor totálisan megvilágosodik, és akkor tud mindent, és ez egyszerűen nem igaz -- pláne, ha az entitás földhöz kötött... a Közeli birodalmakban maradva. Na, simán hülyét fognak belőled csinálni, ha hiszel nekik. Játékokat fognak játszani. De mindvégig megértendő az, hogy te vagy a Mester.

Tehát... az, aki eljött beszélni hozzád... és most egy átfogó választ adnánk az egész Shaumbra számára először, hogy megértsétek... könnyedén kommunikálhattok nem fizikai lényekkel, és nekik megvannak a maguk jellegzetességei, személyiségük és karakterisztikájuk, ami nagyon hasonlít az emberekére, egész odáig, amíg nem juttok el a nagyon magas angyali birodalmakig -- nekik már nem ez a fajta karakterisztikájuk van. Szóval, csodálatos dolog beszélgetni velük, de kezeld ezt úgy, mintha bárki más emberrel beszélgetnél. Nem jobbak nálad.

És ha arról kezdenek regélni, hogy neked milyen hihetetlen feladatod van itt a Földön.... ha arról kezdenek mesélni, hogy te vagy az ő elveszett vezetőjük és mesterük, ha arról beszélnek, hogy te vagy az egyetlen kiválasztott... mond nekik, hogy takarodjanak, de nagyon gyorsan. (Páran nevetnek) Mert általában, amit megpróbálnak, az az, hogy megkísérlik a kecsegtetésedet. Tehát nem azt mondjuk, hogy így, vagy úgy, akik kommunikálnak veled, milyen hátsó szándékkal érkeznek hozzád. A te dolgod, hogy ezt meghatározd, és a te dolgod, hogy megértsd, te szintén Isten vagy.

SHAUMBRA 12: Köszönöm.

TÓBIÁS: És te nagyon nyitott vagy, mellesleg szólva, nagyon könnyű velük kommunikálj.

SHAUMBRA 12: Tudnál akkor az alapozottságomról beszélni?

TÓBIÁS: Valóban. Arról van szó, amikor kérdezték, mondták, hogy szükséged volna még több alapozottságra.

SHAUMBRA 12: Igen.

TÓBIÁS: Ezt neked kell meghatároznod. Ne hagyd, hogy bármilyen más lény mondja meg neked, de te megalapozottnak érzed magad?

SHAUMBRA 12: Nem, úgy gondolom eléggé a fejemben élek, és nem eleget odakint.

TÓBIÁS: Valóban. Szóval, akkor ez csodálatos tanács lenne, amiért átjöttek hozzád. De neked kell meghatározni, hogy megfelelőnek érzed-e ezt a számodra, jóval inkább, mint pusztán elfogadni azért mert tőlük -- vagy akár tőlem -- hallottad ezt

.

SHAUMBRA 12: Köszönöm.

TÓBIÁS: Köszönöm.

LINDA: Utolsó kérdés, ha gondoljátok.

SHAUMBRA 13. kérdése (egy nő van a mikrofonnál): Szevasz Tóbiás. Először is nagyon köszönöm, amiért minden hónapban eljössz ide hozzánk. Három kérdésem van... (nevet) ... sok időmbe került, hogy ide álljak! Nekem jutott a megtiszteltetés, hogy segíthettem a legjobb barátom édesanyjának az átkelésben múlt szombaton, és azt szeretném tudni, hogy van most, és van-e valami üzenete a lányának és az unokájának?

TÓBIÁS: Még nincs azokban a birodalmakban, ahol most lehetne... Néhány olyan folyamaton dolgozik éppen, olyan birodalmakban, ahol nem igazán elérhető, vagy ahonnan határozott választ adhatna. Az energiája még eléggé földhöz kötött, nem negatív értelemben, hanem egyszerűen még mindig a búcsúzási folyamatában van.

SHAUMBRA 13: Oké. A második kérdésem az, hogy tudom jól, a többi Shaumbra is ezt tapasztalja: Kimerült vagyok, és még ide felállni is nehéz. Az az érzésem, ennek nem csak a munkám az oka, habár átlagon felül keményen dolgozom.

TOBIAS: Miért teszel úgy? (páran nevetnek)

SHAUMBRA 13: Mert úgy érzem, így kell tennem, gyanítom.

TÓBIÁS: Én meg úgy gondolom Saint-Germain volt az, aki azt mondta, hogy a hitrendszerek 60 vagy 70 százaléka nem szolgál benneteket többé. (többen nevetnek)

SHAUMBRA 13: Ugyan akkor sok mindent tapasztalok a testemben, nem akarok valami egészségügyi gondot manifesztálni, amitől néha félek.

TÓBIÁS: Csakugyan. Amin most mégy keresztül, ismétlem, az egész lekapcsolódási folyamata a felemelkedésnek. Ez nagyon, nagyon nehéz a test számára. Nagyon fárasztó lehet ez néha, habár végül úgy fogod találni, hogy nagyon felpezsdítő volt, és újjászülő. De egyszerűen csak keresztülesel ezen a folyamaton.

Amint mondottad, nagyon keményen dolgozol, miközben ezek a dolgaid folyamatban vannak. Tehát az egyik tanácsunk -- ez csak általánosság --, hogy ne dolgozz olyan keményen, ahogyan eddig dolgoztál. Adj több időt magadnak. Tápláld jobban a tested olyan élelemmel, amiknek az energiája élő, élő esszencia van bennük. Ezzel nem azt mondjuk, hogy szigorú diétára fogd magad, de csakugyan, ha a tested fáradtnak érzi magát, egyél valamit, aminek élő az energiája. Egy almát, vagy salátát, vagy bármi effélét, amit nem dolgoztak fel, vagy nem lett megfőzve. Az energiát fog adni neked, akár gyorsabban is, mint mondjuk a cukor.

És, ha attól félsz, hogy valamiféle betegséget fogsz manifesztálni a testedben, a Vonzás Törvénye miatt valószínűleg fogsz is. Tehát vess egy pillantást erre a félelemre. Dolgoznod kell vele... valóban dolgoznod kell kedves Rafa barátunkkal, pillantást vetve arra, hogy miért van ott ez a félelem. Miért lenne most jelen ez a félelem az életedben, és milyen energiák vannak e mögött? Hogy juthatsz túl ezen a félelmen? Ha attól félsz, hogyan fog a tested erre reagálni, nem vetted birtokodba még a tested. Úgy gondolod, ez a birtok nem rajtad múlik, a tested birtoklása meghalad téged.

SHAUMBRA 13: Ha ezen tudnál velem dolgozni, roppant hálás lennék.

TÓBIÁS: Csakugyan. Ha megengeded ezt, az összes energia időben ott lesz ehhez. Habár ehhez most meg kell értened, mi ezt nem tehetjük meg érted. Viszont nyers kérdéseket tennénk fel emiatt neked, és szemügyre vennénk téged a hitrendszereiddel egyetemben, amint azok előkerülnek, miért ragaszkodsz még mindig bizonyos dolgokhoz. Nem csak úgy eljönnénk, meglengetnénk a varázspálcánkat, és megcsinálnánk mindezt. Te vagy az egyetlen, aki képes vagy erre. De nógatni fogunk, nyomni fogunk és egy csomó rázós kérdést fogunk feltenni.

SHAUMBRA 13: Az utolsó kérdésem az, hogy új fiúunokám van, aki gyönyörű szép. Imádom. Kristálygyermek-e?

TÓBIÁS: Nem szükségszerűen akarunk kiábrándítani most, de egy bizonyos hátsó szándékkal az elmédben kérdezted ezt. (páran nevetnek) Ennek a kedves lénynek a Földön számos létideje volt már eddig, és valóban ismertétek már egymást evvel az entitással. Szóval, amiatt a tény miatt, hogy itt a Földön létezik egyfajta családfa, abban az értelemben véve nem kristálygyermek. És nem is indigó, hanem egy nagyon kedves és drágaságos lény, aki -- hogy is mondjam -- nagyon sok megpróbáltatáson van túl, ezekből néhányat közösen éltetek át, tanultátok meg, hogyan lépjetek túl ezeken a megpróbáltatásokon. Tehát, ez az élet jórészt a felszabadulásról és a szabadságról szólna ezen kedves lény számára.

SHAUMBRA 13: Nagyon szépen köszönöm.

TOBIAS: Köszönöm.

LINDA: Ennyi.

TÓBIÁS: Szóval, Shaumbra, megint csak eltöltöttünk egy pompás napot egymás társaságában, szemlélve a lekapcsolódás energiáit. Nyilvánvalóan, ez az elkövetkező hónapokban tovább fog folytatódni, amint egy teljesen új érzés tölt el benneteket. Tehát legyetek nagyon éberek arra, mi fog következni.

Amint korábban mondottuk volt, a házi feladat az, hogy valamit másképpen csináltok minden nap. Esetleg elsőként megeszitek a desszertet talán, majd utána csak a főfogást. (Valaki a közönségből feljajdul "Jajj!," majd nagy nevetés tör ki) De nem számít mit csináltok, próbáljatok ki valamit minden nap, egy dolgot, mindig másképpen. Ez fog nektek segíteni felfogni, hogyan ragadtatok bele bizonyos sablonokba, eljárási módszerekbe, ahogyan végzitek a tevékenységeteket, még féltek is változtatni ezeken, és ugyanakkor ez segít nektek kitörni pár ilyen régi sablonotokból.

Szóval, egy hónap múlva ismét összegyűlünk. Addig is, emlékezzetek arra, örökké veletek vagyunk. Sosem vagytok egyedül

És ez így van.

Fordította: Ziegler Attila


A Bíbor Páholy Tóbiását Geoffrey Hoppe, más néven "Cauldre" adja elő, aki a coloradoi Goldenben él. Tóbiás története a bibliai Tobit könyvéből megtalálható a Crimson Circel weboldalán (http://www.crimsoncircle.com). A Tóbiás anyagok téríés mentesen állnak a világ fénymunkásai és a Shaumbra rendelkezésére 1999 augusztusa óta, amikor Tóbiás azt mondotta az emberiségnek, hogy a pusztulás potenciáljától tovább lépett az Új Energia felé.

A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik elsőkként mennek át az Új Energiába. Amint megtapasztalják az örömeit és a nehézségeit a mennybemenetel felemelkedési állapotának, avval segítik a többi embert utazások részleteinek megosztásával, óvva és kalauzolva őket. Több, mint ötvenezer látogató jön el minden hónapban a Crimson Circle web szájtra, hogy elolvassa a legújabb anyagokat, és megvitassák a saját tapasztalataikat.

A Bíbor Kör havonta gyűlik össze Denverben, Coloradoban, ahol Geoffrey Hoppe-n keresztül Tóbiás bemutatja a legújabb információkat. Tóbiás állítása szerint ő, és a többiek a mennnyei Bíbor Páholyból csatornáznak az emberek felé. Tóbiás szerint, leolvassák az energiáinkat, és vissza-tolmácsolják a saját információikat a számukra, tehát így láthatják az emberek magukat, ahogyan kívülről látszanak, miközben megtapasztalnak belülről. A "Shoud" a csatornázás szerves része, ahol Tóbiás félreáll, és az emberek energiája közvetlenül csastornázódik át Geoffrey Hoppe-n keresztül.

A Bíbor Kör találkozói nyitva állnak a nyilvánosság előtt. A Bíbor Kör a bőségére a nyitott szereteten keresztül tesz szert, és a Shaumbra ajándékaiból, szerte a világból.

A Bíbor Kör legvégső célja az, hogy humán kalauzolókként és tanítókként szolgálják azokat, akik a belső spirituális ébredés ösvényén járnak. Ez nem evangelizáló misszió. Nem "örömhírhozás." Inkább, a benső fény fogja odakalauzolni az embereket a bejárati ajtódba az együttérzésedért és törődésedért. Tudni fogod, mit tegyél és taníts abban a pillanatban, amikor a különleges és drágaságos ember, aki a Kardok Hídjához vezető utazásra akar épp behajózni, eljön hozzád.

Amennyiben ezeket a sorokat olvasva, igaznak érzed e sorokat, kapcsolódást érzel hozzájuk, valóban Shaumbra vagy. Tanító és humán kalauzoló vagy. Engedd meg az isteniség magvának benned, hogy virágba borulhasson ebben a pillanatban és mindörökké virágozhasson. Sosem vagy egyedül, az egész világon a család vesz körbe, és angyalok a körülötted lévő birodalmakban.

Kérlek terjeszd szabadon ezt a szöveget nem kereskedelmi alapon, térítésmentesen. Kérlek csatold ezt az információt egészében, beleértve ezen lábjegyzetet is. Minden egyéb felhasználás jóváhagyandó Geoffrey Hoppe-val. Lásd a kontakt oldalt a www.crimsoncircle.com oldalon.

© Copyright 2006 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403

A magyar fordítás a fordító szellemi tulajdona. Minden jog fenntartva.