TÓBIÁS ANYAGOK

VISSZATÉRÉS SOROZAT:


3. SHOUD: „Búcsú a hatalomtól” – Saint-Germain közreműködésével, Geoffrey Hoppe csatornázásában


Kérdések és válaszok

Elhangzott a Bíbor Körben,

2008. október 4-én


www.crimsoncircle.com
Vagyok, Aki Vagyok, Adamus Saint-Germain, és ti visszatértetek még többért! (nevetés)


És akkor most Shaumbra, következzenek a jó hírek! A jó híreket egy egyszerű formula segítségével el tudom nektek magyarázni. Ez egy fizikai formula, amit én segítettem megírni Einstennel együtt, ami rendkívül egyszerű:


„A hatalom összeomlása turbulencia hullámokat kelt, ami egy megfeszített, merev ürességhez vezet, ami pedig elvezet az új tudatossághoz.”


Hm. Valóban. Namost akkor nekiállhattok valami hosszú, sivár matematikai formula megírásához, pedig ez egyszerű spirituális fizika - ahogy ezt ti neveznétek.


Tehát aminek most a szemtanúi vagytok, az nem más, minthogy a hatalmi központok összeomlanak, és ezt továbbra is látni fogjátok, és ez sok embert megrémiszt majd. Beleinvesztáltak ezekbe a hatalmi központokba – anyagilag, kontroll, irányítási álláspontból, jogosultsági álláspontból – de ezek a központok most elkezdenek összedőlni. Ez turbulencia hullámokat fog kelteni és kiküldeni, ami pedig előcsalja a félelmet, a drámát, és a világ minden részében túlzott reakciókat vált majd ki az emberekből.


Ez pedig egy olyan energia dinamikát fog megteremteni, ami létrehoz egyfajta ürességet, és ebben az ürességben az emberek nem tudják majd, hogy mihez kezdjenek. Mindenhol válaszokat keresnek majd, de abban a pillanatban sehol sem találnak majd. És azért nevezem ezt én egy megfeszített ürességnek, mert mindenhonnan feszültség veszi azt körbe. A feszültség hozta létre magát az ürességet. És ez az üresség nem akar üresség maradni, ezért a benne foglalt energiák keresztülmennek majd egy átalakulási folyamaton szerte az egész világon, ugyanakkor a középpont üresnek látszik, és az emberek ezt érezni fogják.


A lényeg az, hogy amikor ez az üresség – nem feltétlenül összeomlik, hanem lényegében átalakul – akkor ez az átalakulás behívja a tudatosságot, azaz az új tudatosságot nagyon, de nagyon magas szinten. Az pedig berohan majd, beáramlik, akárcsak a víz, amikor a gát átszakad, és aminek a szemtanúi lesztek majd, azok nagyon, de nagyon gyors és igencsak hatékony megoldások lesznek.


Létre fog jönni egy új szociális társadalom – ahogy azt én nevezem – amit ne keverjetek össze a szocalizmussal vagy a kommunizmussal. Ez egy olyan társadalom, ami lényegében odafigyel a szociális igényekre és szükségletekre. Ugyanakkor ez az új szociális társadalom nem fogja hagyni, hogy az áldozatok belőle táplálkozzanak a régi utakon-módokon, ahogy ezt a múltban tették. Ez a szociális társadalom el fogja ismerni minden egyes személy szuverenitását, és ezzel egyidőben elismeri majd a szuverén létezők közötti együttműködést is.


Nagyon gyors megoldásokat fogtok látni a globális anyagi helyzetre vonatkozóan. Egy új bank rendszer kiemelkedését fogjátok látni, ami nagyon együttműködő, és nem hatalmi alapokon nyugszik, hanem az áramló, folyékony csere alapon.


Látni fogjátok mindazokat a dolgokat, amiről nemrégiben beszéltünk – az új élelem és tápanyag források nagyon gyors kifejlesztését ezen a bolygón. Látni fogtok orvosi fejlesztéseket, amik elképesztő arányban jönnek majd elő néhány régi energiás probléma megoldására, mint amilyen a rák, az AIDS, és mindazok a dolgok, amik alapvetően a régi energiás hatalom kiegyensúlyozatlan energiáinak az eredményei.


Briliáns megoldásoknak lesztek szemtanúi az üzemanyag vagy energia krízisetekre vonatkozóan, amik, miután felfedezésre kerülnek, nagyon is nyilvánvalónak fognak tűnni. Ez azt fogja majd okozni, hogy az emberek a fejüket csóválva töprengjenek el azon, hogy miért is nem látták ezt már korábban is. Ezek a megoldások tiszták, hatékonyak lesznek, és bőségesen rendelkezésre fognak állni. Mind ugyanabba az átfogó mintába esnek majd bele, ami szerint nincs szükség hatalomra, és ez majd visszahozza a szuverenitást ez egyének számára.


Amikor a hatalom fogalmat használom, ezzel egy fizikára utalok, aminek a szembenálló, ellentétes töltésekhez van közük – a negatívhoz és a pozitívhoz. A Föld tudatossága már hosszú idők óta ezen alapszik. Hiszen erre épült maga a Föld. Ezért elért egy érettséget és egy pontot, ahonnan kezdve a régi értelemben vett egymással szembenálló és ellentétes, összeütköző energiáknak nem kell többé létezniük. Plusz sokan vannak olyanok, akik ezt bevették, illetve akik befektettek ebben az egész hatalmi sémába, és akik rá fognak jönni, hogy valóban nincs erre szükségük.


Magára a Föld eredetére, valamint a dimenziókra, magára az időre és térre vonatkozó sok-sok kérdés is válaszra lel majd ennek az új tudatosságnak az eredményeképpen. Egy pár nehéz esküdtszék áll még előttetek, mindannyiunk előtt. Pánik és félelem lesz, vádaskodások és ujjal mutogatások lesznek, és lesznek kísérletek a hatalomhoz való ragaszkodáshoz. Bármikor, amikor azt halljátok majd, hogy az emberek azt mondják, hogy vissza kellene térnünk a régi szép napokhoz, akkor helyettesítsétek azt ezzel: - „Továbbra is irányítással és hatalommal kellene bírnom!” – Ez mindössze ezt jelenti.


Ebben az életetekben Földi utazásotok legfantasztikusabb részében tartózkodtok, abban a részben, amire próbáltatok a többi birodalomban, amire minden lehetséges módon felkészítettétek magatokat jelenlegi életetekben. Ez a ti időszakotok, a hírnököké, hogy előtérbe lépjetek – nem azért, hogy prédikáljatok és hogy igét hirdessetek vagy térítsetek, nem azért, hogy azt mondjátok az embereknek, hogy mennyire igazatok is volt, vagy hogy ők mekkorát tévedtek, hanem azért, hogy az új tudatosság Szabványaiként legyetek itt. Mert amikor ez az üresség megtelik és a tudatosság bejön, akkor szükségük lesz majd a hozzátok hasonló emberekre, azokra, akik integráltak, akik ezt leföldelik, és akik egy ésszerű és magas tudatossággal bírnak. Megemelem a kalapom kivétel nélkül mindannyiótok előtt azért a munkáért, amit végeztek!


És most azok következnek, akik kérdéseket merészelnek feltenni! (nevetés)


LINDA: Nos, ez a kérdés eredetileg Tóbiásnak lett címezve, de azt hiszem te válaszod megfelelő lesz.


KÉRDÉS SHAUMBRA 1 (Linda olvassa az internetről): Drága Tóbiás! A partnerem valaki másba szerelmes, azt választja, hogy felfedezi az intimitást abban a kapcsolatában, miközben fenn akarja tartani a velem való kapcsolatát is. Bármilyen sok módon is próbálkoztam ezzel, úgy érzem képtelen vagyok ezt beilleszteni az életembe. Tudatosan lélegzem, az egészséget, az egyensúlyt, a tisztaságot, a régi hitrendszerek elengedését, a biztonságos tér létrehozását, az aspektusok újraegyesítését választom, megtanulok bízni magamban, és megbecsülöm a magamnak adott tapasztalásokat. Szeretném ezt a dolgot egy Új Energiás látószögből megérteni. Miről szól ez az egész valójában a lélek szempontjából? Hogyan teremthetek nagyobb egészséget és egyensúlyt magamnak? Ezzel a dologgal kapcsolatosan mi lenne a legszeretőbb és legegyüttérzőbb választás? Hálásan fogadok minden meglátást ezzel kapcsolatosan, ami végigvezet engem ezen a folyamaton!


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Valóban. Amennyiben tiszteled saját magad, ami ildomos lenne, akkor elengeded ezt a párkapcsolatot. Ez egy régi párkapcsolat, és bizony sok manipulációval terhes. Nincs szükséged egy másik emberre ahhoz, hogy boldog légy, hogy az elégedettséget vagy bármi mást adjon számodra. Ez a személy egy csodálatos példa életedben az elengedésre, valamint arra, hogyan légy az önmagadban élő Isten. Ez egy nagyon régi energiás kapcsolat, és itt az ideje, hogy elengedd! És amikor ezt megteszed, jut eszembe, rá fogsz jönni, hogy olyan források vannak benned, amiket mindezidáig nem használtál, mivel magadon kívülre tekintettél.


Egy merész állítást teszek most a párkapcsolatokkal kapcsolatosan: Azok is nagyon régi energiásak, ahogy erre már sokan rájöttetek. Tudom, hogy küszködtök a kapcsolatokkal, és valahol egy olyan program él bennetek, ami azt mondja, hogy párkapcsolattal kell rendelkeznetek ahhoz, hogy egy valamire is érdemes ember legyetek, ezért aztán nyomorúságos kapcsolatokba mentek bele, amit meg nem akartok elengedni. Magukon a kapcsolatokon belül – itt most a Régi Energiás kapcsolatokról van szó – régi hatalmi központok találhatóak, amik életről életre megmaradtak. Amennyiben nehézségeid támadnak egy kapcsolaton belül, az minden bizonnyal azt mondja neked, hogy saját szuverén lényeddé kell válnod. Ez valószínűleg egy igen egyszerű példája annak, hogyan engedd el azokat a dolgokat, amikből eddig táplálkoztál. Köszönöm.


KÉRDÉS SHAUMBRA 2: (egy férfi áll a mikrofonnál): Üdvözöllek öreg barátom! Ismét látjuk egymást, miután körbeutaztuk veled a világot. Nagyon is helyénvaló, hogy ma itt vagyok, és a pénzügyi problémákról ejtek szót. Végigcsináltam az utolsó letétbe helyezést, és megpróbáltam lázadó lenni, de ez nem jött össze.


ASAMUS-SAINT-GERMAIN: Az más volt, mint ami jelenleg zajlik.


SHAUMBRA 2: Nagyon is. Ahogy azt te is tudod, jelenleg az új projektemen dolgozom, aminek az a lényege, hogy Új Energiás gondolkodással közelít meg egy régi energiás elosztó hálózatot, és tervbe van véve az új energiás elosztási rendszer bevezetése főként az üzemanyagok és a hasonlók területén. És ebben egy aranyló lehetőséget látok, ugyanakkor kezdek egy kissé lemerülni, és egy kis segítségre lenne szükségem, és, ahogy ezt te is tudod, eddig a vizualizációt használtam. Végigvettem a különféle programokat, ahogy azt te is tanítottad, de az is nagyobbrészt inkább csak lemerít. Mi hiányzik?


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Hát ami NEM hiányzik, az a saját elméd! Túlságosan is bele vagy bonyolódva az analizálás és a gondolkodás régi hátterébe, ami miatt nem voltál elég bátor ahhoz, hogy felfedezd a többi birodalmakat annak a segítségével, amit képzelőerőnek nevezel. Még most is megpróbálod átgondolni a dolgokat, és ez ki fog fárasztani, továbbá nagyon megnehezíti a sikerre jutásodat is.


Ezért most arra kérlek téged, hogy tedd meg azt, ami a leginkább rettegéssel tölt el: hagyd most legalább 30 napig ezt az egészet. Tedd azt félre! És mondd – á, már hallom is, ahogy sikítasz ettől! (nevetés) És ebben az egészben az a vicces, hogy ezt már valamelyik nap megbeszéltük, és mivel nem hitted el a hallottakat, ezért eljöttél ide, hogy újra meghallgasd. (még több nevetés)


SHAUMBRA 2: Megkérhetnélek, hogy ezt máskor ne hajnali 3-kor közöld velem? (a közönség és Adamus Saint-Germain is nevet)


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Ez azon ritka időszakok egyike, amikor a fejed nem működik éppen. És ezt több okból is mondom. Először is azért, hogy egy kicsit függeszd fel ezt a dolgot. A következő 30 napban más dolgok meg fognak változni, és örülni fogsz, hogy nem voltál kapcsolatban azokkal, akik benne vannak ebben a projektben. Ugyanakkor ez idő alatt alkalmad lesz arra, hogy hatálytalanítsd az eddigi gondolkodásodat, és az agyad helyett sokkal inkább a tudatodat és a tudatosságodat vedd használatba! És rá fogsz jönni, hogy a válasz sokkalta egyszerűbb, mint amivel mindezidáig küszködve próbálkoztál. Ezen a ponton másfajta partnereket is be fogsz venni a programba.


Tehát sajnálattal közlöm, hogy a 30 nap…(Saint-Germain nevet) a holnapi nappal indul. Valóban.


SHAUMBRA: Ó, egyébként a Felemelkedési Iskola ajándéka kapcsán kérdezném, hogy a hajó értékesítője szeretné tudni, hogy kinek nyújtsa be a számlát? (Saint-Germain nevet)


ADMAUS SAINT-GERMAIN: Küldje csak nekem. Majd én rendezem! (még több nevetés)


LINDA: Oké, ezt sokan mások is kérdezik, legyen akkor ez egy reprezentatív kérdés!


KÉRDÉS SHAUMBRA 3: (Linda olvassa az internetről): Drága Tóbiás, hatalmas szeretet övet itt téged. (Linda megjegyzi: „Ó, sajnálom, hogy téged nem említett a levélíró” – a közönség és Adamus Saint-Germain nevet) Biztos vagyok benne, hogy sok levelet kapsz az október 14-i UFO megjelenés eseménye kapcsán. Másokhoz hasonlóan engem is érdekelne…(Adamus ásítozik, amin a közönség nagyon nevet, Linda pedig így szól: -Hadd fejezzem be! Hadd fejezzem be, légy türelmes!) Másokhoz hasonlóan engem is érdekel a te véleményed, ugyanakkor fel szeretném használni ezt az alkalmat arra, hogy további magyarázattal szolgálj számunkra általánosságban a földönkívüliekről. Végül is Bashar, akit már évek óta hallgatok, szintén az egyik sztárja volt a „Tuning In” filmnek. Habár soha sem érdekelt túlságosan Bashar földönkívüli oldala, egy szerető tanítónak tartom őt, akinek az üzenetei nagyon hasonlatosak a tiétekhez, ahogy ezt a film is demonstrálja. A múltban azt tanácsoltátok nekünk, hogy ne ártsuk bele magunkat túlságosan a földönkívüli dolgokba. Azt hiszem értem miért. Ma már látom, hogy ez könnyen elterelt volna minket a saját spirituális ösvényünkről, (Adamus csúszkál a széken, ami még több nevetésre ad okot) továbbá a belső irányunktól is, miután világosnak tűnik, hogy vannak olyan idegenek, néhány emberhez hasonlatosan, akiknek ettől eltérő céljaik vannak. Szeretném a véleményedet kérni…


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Lehetnék…


LINDA: (határozottan tovább olvas)… az október 14-i esemény kapcsán. Köszönöm. (nevetés)


ADAMUS SAINT-GERMAIN: …és lehetnék most akár Párizsban is. (nagy nevetés)


LINDA: Nagyon sok ember kérdezte ugyanezt! Légy kedves!


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Én, Saint-Germain még egyszer, utoljára megválaszolom, és többé nem fogadok idegenekkel kapcsolatos kérdéseket a Shaumbráktól!


Mikor fogjátok –ti, akik a fentiek szerint gondolkodtok - már végre-valahára megérteni, hogy ti vagytok a legnagyszerűbb létezők az összes dimenzióban? Többféle életforma létezik, néhányan egyfajta biológiában, sokan pedig nem abban léteznek a többi birodalomban. Ott van a ti spirituális családotok a többi birodalomban. De a Föld az első! Nincsenek ennél intelligensebb civilizációk! Vannak megtévesztőbb civilizációk! Léteznek olyan civilizációk, akik nálatok jobban megtanultak hazudni, lopni és csalni, és mindössze ez az, amit tesznek. Belőletek táplálkoznak. Azt hiszem Tóbiás mondta egyszer, hogy nézzétek csak meg az idegen szó összetételét! (Angolul az idegen= alien, ami megbontva: a lie= egy hazugság – a ford. megj.) Mindössze ennyit tesz.


Namost, az idegen dráma, az a dráma, miszerint emberek élnek a hegyek belsejében, a Jézus dráma, és sok-sok ilyen dráma valóban a felszínre kerül az ehhez hasonló változások, valamint a félelmek időszakában. Itt van még ez a 2012-vel kapcsolatos dráma is, amihez oly sok ember kötődik. Hát ők csalódottak lesznek, amikor beköszönt a 2013-as esztendő, és még mindig ugyanazt az ócska, elnyűtt ruhájukat fogják viselni, és ugyanazt az ócska, elnyűtt autójukat fogják vezetni. (Saint-Germain nevet) Tehát most azonnal arra kérlek titeket, hogy ezeket engedjétek el! Nem szeretném, ha csalódottak lennétek október 15-én.


Valóban történnek dolgok, de nem arról van szó, hogy az anyahajó a Földre száll. Nem arról van szó, hogy az idegenek idejönnek, hogy kimenekítsenek titeket. Ahogy a korábbi megbeszélésünk alkalmával már említettem, energiák vannak bejövőben, és vannak olyan dolgok, amik láthatóvá válnak az emberi szem számára. Egyre több mindent fogtok látni, de ti magatok vagytok azok, akik bejöttök. A fátyol vékonyabb, mint valaha, tehát a beérkező dolgok látásának az észlelése jobban megnövekszik, mint eddig bármikor. Lesznek, akik félni fognak. Lesznek, akik azt kívánják majd, hogy bárcsak jönnének az idegenek és megmentenék őket, de ez nem fog bekövetkezni. Ti vagytok azok, akikre vártok. Pont. Vége az idegenekkel kapcsolatos kérdéseknek!


Még azt is hozzá szeretném fűzni ehhez… de előbb látnom kell, Tóbiás hallgatózik-e. Nem. (nevetés) Nagyon szeretem Tóbiást, rengeteget tanultam tőle. De miután Tóbiás eltávozik, és én fogok veletek dolgozni, meg kell, hogy mondjam, nekem sokkal kevesebb türelmem van, mint Tóbiásnak, és sokkal több fontosabb teendőim vannak, mint neki! (nevetés) Körbe fogom utazni a világot!


Egy Új Energiás módon újra fogjuk teremteni a Misztérium Iskolákat itt a Földön. Ez intenzív lesz, és semmi toleranciám sem lesz azokra, akik drámázni akarnak, akik az idegenekről akarnak beszélgetni, akik az Illuminátusokról akarnak beszélgetni – amit mellékesen megjegyezve én magam indítottam el – tehát egyetlen ezekkel kapcsolatos kérdést sem akarok hallani! Vissza fogjuk hozni a Misztérium Iskolákat, de ezek nem lesznek misztériumok. Nagyon is nyitottak és kintlévőek lesznek.


Lehetséges, hogy menet közben el fogjuk veszíteni a Shaumbrák 90%-át, mert szembe fogok szegülni velük. Nyomást helyezek majd rájuk. Irritálni fogom őket. De azok, akik megmaradnak, meg fogják érteni, hogy miről is szól valójában az isteni élet. Köszönöm. (A közönség tapsol)


Egyébként ezt már elmondtam Tóbiásnak is. Következő!


KÉRDÉS SHAUMBRA 4: )Egy nő áll a mikrofonnál: ) Nos, ebben a pillanatban rám hoztad a reszketést. Üdvözöllek Tóbiás-sal akartam kezdeni, de most hozzáteszem az Adamus-t is. Valószínűleg sok Shaumbra van hozzám hasonló helyzetben. A Szabvány Technológiát használom arra, hogy fizikai testem eltávolítsa magáról mindazokat a kinövéseket, amiket az évek során manifesztáltam és teremtettem. Úgy tűnik, igazán kitűnő vagyok ezekben a bizonyos manifesztációkban! Folyamatosan, gyors iramban jelennek meg rajtam. A 43 éves férjemet ápolom már hat éve. Úgy tűnik, egy lassú átmenetet választott magának. Miután 18 hónapon át gondoztam őt teljes időben az otthonunkban, meghoztam egy nehéz döntést arról, hogy elhelyezem őt egy hospice intézményben. Annak ellenére, hogy tudom, hogy magamra kell gondot viselnem, bűntudat és szomorúságérzés gyötör amiatt, hogy nem tudom tovább folytatni az otthon való ápolását. Képtelen vagyok megbocsátani magamnak a múltbeli választásaimat és cselekedeteimet. A „konfliktus forradalmat” használom a szüntelenül gyötrő bűntudat érzésem elengedésére. Ezek a daganatok vajon annak az eredményei, hogy nem fogadom el magam, és nem szeretem magam, úgy ahogy vagyok, a jelen pillanatban? Az az aggodalmam, hogy ezek a daganatok rosszindulatúvá válhatnak. Ajánlanál a számomra némi meglátást és vezettetést ezekre a kihívásokkal teli időkre? Az életet választom az Új Energia tudatosság Szabványaként.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Valóban, és tulajdonképpen nagyon sokatmondóan meg is válaszoltad a kérdésedet. Nagyon is jó a tudatosságod, és most megerősítést keresel. Óriási bűntudatod van amiatt, hogy képtelen vagy megmenteni ebben az esetben ezt a nagyon kedves közeli szerettedet, de ez egyben egy áthozatal is. Elmúlt életeidben és az elmúlt idők során bűntudatod volt amiatt, hogy nem tudtál másokat megmenteni – azokat, akikkel harcoltál, akiket orvosi értelemben ápoltál – és ez most egy nagyon erős probléma képében tért vissza az életedben, egy nehéz eset kapcsán, hiszen egy szerető személy empátiát érez a másik iránt. Egy olyan személy, aki törődik másokkal, az érzi a másik fájdalmát.


Te a szó szoros értelmében magadra vetted ennek a drágának az energiáját, és fennáll itt némi érdekes dinamika. Remélem nem bánod, ha egy kissé direkt vagyok veled.


(szünet)


SHAUMBRA 4: Folytasd!


ADAMUS SAINT-GERMAIN: El akar távozni. Valóban menni akar, érzi, hogy eljött az ideje. Te pedig tulajdonképpen visszatartod. Te vagy az, aki a rendkívül erős érzéseiden és érzékeiden keresztül lényegében megteremted ezt a ragaszkodást, mivel azt szeretnéd, ha meggyógyulna, ahelyett, hogy elengednéd. Képes vagy ezt a drágát elengedni, és hagyni, hogy visszatérjen a fátyol túloldalára? Hagyd, hogy megszabaduljon a fizikai testétől, és hogy visszatérjen erre az oldalra, hogy azt tehesse, amire valóban vágyik a szíve mélyén, de mégsem teszi az irántad érzett szeretete miatt! Képes vagy őt most azonnal elengedni?


SHAUMBRA 4: (könnyek között): Már sokszor azt hittem, hogy elengedtem, de ezek szerint nyilvánvaló, hogy nem tettem meg.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Ez egy nehéz dolog a halálról alkotott hiedelem miatt, de szeretném veled tudatni, hogy a halál lehet egy igencsak örömteli tapasztalás is. Lehet a fizikai nehézségektől való megszabadulás. Lehet egy visszatérés a másik oldalon lévő családhoz és barátokhoz. Nem jár borzalommal vagy fájdalommal, amennyiben a személy azt választja, és különösen így van ez a te esetedben, hiszen te vagy az, aki segíted az ő átvezetését. Tudom, hogy most itt nyomást gyakorolok, de azt kérdezem tőled, hogy valóban készen állsz-e most azonnal elengedni őt? És most ott áll melletted, egyenesen a szemedbe néz.


SHAUMBRA 4: Készen állok arra, hogy elengedjelek.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: A testedben visszatérő egyensúlytalanságok nagy részét a bűntudat okozta, valamint az, hogy felvetted az ő energiáját. Megpróbálod feldolgozni és átalakítani az ő betegségét a saját testedben. Meg fogod látni, hogy ez az elengedés, valamint a saját magad iránti és eziránt a drága iránt érzett szereteted egyensúlyba fogja hozni a testedet. Többé nem kell semmiféle daganat vagy potenciális rák miatt aggodalmaskodnod. Nagyon intuitív vagy. Erős gyógyító vagy a magad jogán. Nagyon is kapcsolatban állsz a saját testeddel, de most hagytad, hogy ez a dolog az utadba álljon.


Vegyél tehát egy mély lélegzetet és a legnagyobb szeretetben mondj köszönetet mindazért a tapasztalásért, amit megosztottál ezzel a drágával. Már menni akar.


SHAUMBRA 4: Köszönöm.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Köszönöm. Sokaknak segítettél ma, nem csak egy kevésnek.


KÉRDÉS SHAUMBRA 5: (Linda olvassa az internetről): Tóbiás…(Linda megjegyzése: Nos, tudod, én csak azt olvasom, ami oda van írva!(nevetés) A partneremmel együtt megszerveztünk egy Új Energiás bemutatkozó tanfolyamot a közösségi oktatásunk által. Amikor erről a tanfolyamról beszéltem az embereknek, úgy tűnt, érdekli őket, de mégis mindössze egyetlen ember iratkozott fel eddig, így valószínű, hogy elmarad a tanfolyam. Megpróbálunk Szabványok és tanítók lenni, olyanok, aki úgy is él, ahogy beszél. Mi a baj?


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Az elvárások. Az egész világon arra kérem ma a Shaumbrákat – itt most egy kissé túllépek egy határt – de majd jövő hónapban jön Tóbiás, és feltakarítja a szemetet (nevetés) – teljesen mindegy mit csináltok most az életetekben, arra kérnélek titeket, hogy kezdjetek bele a saját üzletetekbe! Akár legálisan teszitek, akár valamiféle nem hivatalos módon, azt szeretném, ha elindítanátok a saját üzleteteket! Adjatok neki nevet! Nem kell, hogy specifikusan a tevékenységetekhez kötődjön. Csak adjatok neki egy nevet, bármit! Ennek az üzletnek az elindítása megteremt egy folyamatot, ami majd elvezet titeket ahhoz a munkához, amit a nagyon közeli jövőben fogtok végezni. Ó, és igen, a kérdésre válaszolva: ha elindítasz egy üzletet akkor az azt jelenti, hogy valószínűleg tele leszel munkával? Nagyon hamar, abszolút.


És amikor beindítasz egy üzletet, akkor azt tedd elvárások és korlátok nélkül! Ha elindítasz egy üzletet, és egyetlen vásárló sem jön, hogy megegye azt a tortást, amit te sütöttél, ha egyetlen ember sem bukkan fel az általad szervezett tanfolyamon, ha senki sem veszi meg az általad megírt könyvet, egy cseppet se törődj vele! Ha csak egy ember jön el, és a tanfolyam elmarad, akkor tartsd meg azt a tanfolyamot a lakásodban vagy az utca sarkon. Ők most közelednek – az „ők” alatt a most ébredő embereket értem, azokat, akik vágyat és szükségét érzik azoknak a szolgáltatásoknak, amit te nyújtasz, Az az elvárásod pedig, miszerint egyetlen éjszaka leforgása alatt meggazdagodsz, hogy népszerű és jól ismert leszel – hát az egy régi energiás elvárás. Helyezd ki a teremtésedet! Tedd azt kézzelfoghatóvá! El fognak jönni.


Tehát Shaumbra, vegyetek egy mély lélegzetet, és teremtsétek meg még ma az Új Energiás üzletet! Köszönöm.


KÉRDÉS SHAUMBRA 6: (egy nő áll a mikrofonnál) Hello Saint-Germain! Az elmúlt öt évben nagyon komoly betegségeken és élet válságokon mentem keresztül. Ebben a legutolsó másfél évben krónikus fáradtságban szenvedek, ami teljes hajhullásban manifesztálódott – hogy csak az egyik tünetet említsem a sok közül. A testem mostanra sokkal erősebb, kivéve ezt a hajhullást, és szeretném kérni a meglátásodat erre vonatkozóan. Kérlek, segíts nekem ennek a gyógyításában vagy csak úgy általánosságban!


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Valóban. Nagyon egyszerű leszek. Lehetne nagyon hosszasan beszélgetni erről. A test… megengeded a testednek, hogy újrahangolja magát, és ez először a belső részeken megy végbe, ami elképesztő mennyiségű energiát és tudatosságot emészt fel ahhoz, hogy kitisztítson néhány nagyon mély belső dolgot, hogy biztosítsa, hogy ezek ne ismétlődjenek meg. A legutolsó dolog, amit a tested tenni fog, az a szépséggel kapcsolatos. A haj nem lényeges a sejt és az organikus részek munkájában.


Vegyél egy mély lélegzetet! Hagyd, hogy a tested megtegye, amit meg kell tennie! A hajad ki fog nőni, de csak legutoljára, akkor, amikor a biológia azt érzi, hogy teljesen biztonságos energiában van.


SHAUMBRA 6: Tudsz nekem segíteni ezzel a folyamattal?


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Nem, nem tudok. Te segíthetsz magadon, és ez most is zajlik. Nézem az energiádat, és látom… azt választottad, hogy megengeded, hogy ez végbemenjen mindenféle ronda mellékhatás vagy következmény nélkül. Ez egy kicsit lassabb, ugyanakkor stabilabb folyamat a tested számára.


Engedd meg a belső munkálatokat – a tested tudja, hogyan viseljen gondot magára- engedd meg, hogy ezek a belső munkálatok végbemenjenek, és ez a haj…a tested újra ki fogja növeszteni a hajadat, de engedd meg a többi folyamatot. Azt javaslom… tudom, hogy lélegeztél, lélegzel is, de, hogy is mondjam csak, te ezt egy rendkívül felszínes módon végzed. Arra kérlek, hogy végezz mélyebb légzést az egész biológiádba rendszeresen! Tedd ezt a szívedből, és ne azért, mert azt mondták, hogy lélegezz!


SHAUMBRA 6: Köszönöm.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Köszönöm.


KÉRDÉS SHAUMBRA 7: (egy férfi áll a mikrofonnál): Szia Saint-Germain! Azt gondolom, öröm veled találkozni! (nevetés)


ADAMUS SAINT-GERMAIN: (kuncogva): 30 másodpercen belül ki fog derülni! (még több nevetés)


SHAUMBRA 7: Sejtettem. Mindössze egyetlen kérdésem van. Életem legnagyobb részében problémám volt a fennhatósággal. Segítenél ezt tisztázni számomra?


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Nem a megfelelő személynek tetted fel a kérdést! (nagy nevetés) Ki nem állhatom a fennhatóságot. Megvetem a hatóságot, mivel nagyszerűbb vagyok annál. A te problémád abból származik, hogy a múltban, sok-sok életen át fennhatóság voltál, nagyon erős pozíciókat töltöttél be, és tudván milyen is voltál, még a szagát, az ízét sem állhatod. Itt az ideje, hogy ezen túllépj. Itt az ideje, hogy ezt elengedd. Elmúlt élet, régi téma, kit érdekel! Itt az ideje, hogy az életedben hátrébb állj egy kicsit, és megértsd, hogy te vagy a saját fennhatóságod, és hatalmasabb vagy minden külső fennhatóságnál. Még most is csatázni akarsz velük, pedig te hatalmasabb vagy, mint maga a fennhatóság!


SHAUMBRA 7: Köszönöm. Ezt értékelem.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Lépj túl rajta!(nevetés)


LINDA: Tudunk hivatalosan még három kérdésre válaszolni, mielőtt befejezzük ezt az ülést?


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Hétre is tudnék, de…


LINDA: Legyen három!


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Azt hittem hetet hallottam.(nevetés)


LINDA: Szerintem hármat mondtam. Cauldre mit gondol?


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Innom kell!


LINDA: Kérsz Saint-Germain-t üvegben? (Linda egy üveg Saint-Germain likőrre céloz itt, amit valakitől kapott)


KÉRDÉS SHAUMBRA 8: (egy nő áll a mikrofonnál): Köszönöm, hogy fogadod a kérdésemet! Mellrákkal küzdök már négy éve. Már kaptam kemoterápiát, sugár kezelést, tablettákat, de már képtelen vagyok elviselni ezeket a kezeléseket.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Valóban. Isten áldjon meg, hogy keresztülmentél mindezeken!


SHAUMBRA 8: Köszönöm. A legutolsó kezelő orvosom azt mondta, hogy rák-mentes vagyok, és az utolsó PET vizsgálat is ezt mutatta. Ma a testem oldala tele van fekete és kék zúzódásokkal, és az új orvosom azt mondta, hogy a megint rákos vagyok. Tehát kérdésem Tóbiáshoz az, hogy melyik aspektusom az, ami újra meg újra visszahozza a rákot? Jut eszembe, attól függetlenül, hogy azt mondták, hogy megint rákos vagyok, jól érzem magam. Ugyanakkor kissé tanácstalan vagyok, mert a testemen lévő kékes-fekete zúzódások egyre csak terjednek. Mi az, amit nem teszek meg?


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Amit TESZEL, az okozza a problémát. Magadra veszed a hozzád nagyon közel álló emberek mély problémáit – folyamatosan magadba szívod a problémáikat, és ez mindig aktiválja a rákos mechanizmusokat. Megpróbálod kitisztítani a problémájukat, ami egy dugóhúzóhoz hasonlatos örvénybe küldi a biológiádat, ami pedig ezeknek a sejteknek a fegyelmezetlen formációját okozza.


A jelenleg fennálló zúzódásaiddal kapcsolatosan pedig a tested a szó szoros értelmében azt mondja neked, hogy bántod őt azzal, hogy folyamatosan magadra veszed mások problémáit. Tudod kikről van szó az életedben. Tudatában vagy annak, hogy küzdesz azokkal, akik közel állnak hozzád. Fejezd azt be, hogy magadra veszed a problémáikat! Ezzel egyáltalán nem segítesz rajtuk! Te egy szuverén létező vagy! Te az Új Energia Szabványa vagy, de azzal egyáltalán nem szolgálod őket, ha magadra veszed a problémáikat, a haragukat és a gyűlöletüket. Fejezd ezt be! A tested akkor megszabadul, és az sok energiát megspórol majd számodra, hogy egy egészen más úton segíts nekik, ahelyett, hogy magadra vennéd a terheiket. Köszönöm.


SHAUMBRA 8: Köszönöm.


LINDA: Tényleg még hetet akarunk? (Saint-Germain bólint:-Igen) Cauldre egyetért ezzel? (nevetés, miközben Saint-Germain vállat von) Oké.


KÉRDÉS SHAUMBRA 9: (Linda olvassa fel az internetről) Három éve szegény és hajléktalan vagyok, és rengeteg szenvedésen mentem át ez alatt az idő alatt. Tényleg nem tudom, miért választom ezt az utat. A szívemmel a bőséget, az egészséget, a megoldásokat választottam, valamint a nagyobb dolgokat, mint a teljes integrációt, és önmagam teljes megnyilvánulását. Elvesztettük az állásunkat, anélkül, hogy felmondtunk volna. Három évvel ezelőtt mondtad, hogy ez be fog következni. Nem lepődtem meg, de semmi jobb nem jött, és csak szenvedtem a szegénységtől és más emberektől ebben az elmúlt három évben. Most pedig van egy igazságtalan jogi ügyem. Egyik istenverte pofon vagy bomba a másik után. Már kerestem, hogy milyen módon kövessek el öngyilkosságot, de ezek mind borzalmasak, és nem nyújtanak garanciát. Már téged is megkértelek, és a többi angyalt is itt a Földön, hogy álomsétával vezessetek ki engem ebből, akár alvás közben, vagy bármikor, de mikor másnap reggel felébredek, és még mindig itt találom magam, az hatalmas csalódás számomra. Már mindent megpróbáltam, hogy kikerüljek ebből a szegénységből, és beengedjem a Vagyok, Aki Vagyok-ot! Nem mondhatok mást, minthogy mindent megtettem, amit csak tudtam az életemben, különösen ennek az esetnek a kapcsán. Szó szerint az élet és a halál határán állok. Segítségre van szükségem, profi segítségre, nem az átlagemberek részéről, hanem olyanoktól, akik segítenek nekem abban, hogy a választásaimat lehozzam ide a Földre, mert valami okból kifolyólag nem hozom őket le. A szívemmel választok, és nem az elmémmel, mert tudom mi a kettő között a különbség, hiszen már éreztem, és meg is tapasztaltam a különbséget. Tehát kérlek, segítenél nekem ezzel kapcsolatban, hogy mi folyik az életemben, még akkor is, ha ez a segítség az Álomséta lesz, hogy végre kivezessetek innen? Mindent köszönök.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Valóban. Nagyon egyszerű a válasz. Azt választottad, hogy szinte mindent kitisztítasz az életedben. Te választottad ezt. Megszabadultál a saját hatalmi központjaidtól, az összes régi illúziódtól. Szó szerint te írtad meg ezt a forgatókönyvet.


Namost ez nehéz az emberi rész számára, aki azt gondolja, hogy az élet reménytelen, ugyanakkor te megengedted magadnak a tisztulást, hogy itt lehess ebben a rendkívül fontos időszakban. Látni fogsz most dolgokat, ahogy a dolgok elképesztő iramban változnak a Földön, és hirtelenjében csak egy új hívást kapsz majd az ébredésre. Észre fogod venni, hogy a szenvedélyed visszatér, a bőség visszatér, de bizonyos okokból te magad választottad azt, hogy végigmész ezen a nagyon drámai tisztuláson. Nem engedted meg magadnak, hogy hallgass azokra az angyali lényekre, akik eljöttek hozzád. Nagyon makacs vagy, és nagyon keményen elhatároztad, hogy ezt végigcsinálod.


Ez most változik. Szeretném, ha újra írnál – akkor majd Tóbiás lesz – három hónap múlva, és beszámolnál arról, hogy az életed hogyan változott meg, mivel a Föld tudatossága is változott, és most már készen állsz arra a munkára, amiért idejöttél. Köszönöm. Nagyon nehéz utat választottál, nem javasolnám senkinek. (kis nevetés)


KÉRDÉS SHAUMBRA 10: (egy nő áll a mikrofonnál) Geoff, Linda, nagyon köszönöm! Norma, Garret, Adamus, nektek is „dayube”! Remélem, értitek!


LINDA: Egyébként három lépést visszalépett! (nevetés) Ó, most előrelépett!


SHAUMBRA 10: Érdekes végighallgatni az összes kérdést. Nemrégiben belefogtam egy cégbe, illetve ennek az egésznek a folyamatába. Meg van hozzá az URL. Új Energiás Konzultációnak hívják. Tehát elindult. A kérdésem az, és érdekes, hogy az előttem való kérdés is jogi ügyeket feszeget, hiszen ez a legjobb módja annak, hogy az ember reklámozzon egy Új Energiás ügyvédet, egy olyan ügyvédet, aki nem gondolja, hogy ez az egész egy őrület. Olyan valaki ő, akinek most dolgozom, és segítek neki abban, hogy azt tegye, amire vágyik. És azt is mondhatod, hogy idejöttem, és akkor miért nem a saját kérdésemet teszem fel, de tudod nekem amúgy is milliónyi kérdésem lenne. De ez az első.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Valóban. Érdekes módon megvetem az ügyvédeket, tehát…(nevetés)


SHAUMBRA 10: De én nekik dolgozom.


..,ugyanakkor megértem, hogy erre szükség van manapság. Egész egyszerűen nevezd el annak, ami – Új Energia, Új Energiás Ügyvéd. Ettől majd sok szemöldök az egekbe szalad, ugyanakkor nagy érdeklődést is magához fog vonzani. Pontosan úgy!


SHAUMBRA 10: Kérdésem az, hogy hogyan lehetne ezt a legjobban csinálni? Azt hiszem, írhatnék a vevőszolgálatra a Bíborkör weboldalára, és megkérhetném őket, hogy tegyék ezt fel az oldalra.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Ez az a rész, ahol ti, emberek jöttök. Rajtad áll, hogy kidolgozd a részleteket, legyen szó akár reklámról, weboldalakról, rádió interjúkról vagy bármi másról. Ezeket a részleteket meghagyjuk nektek.


SHAUMBRA 10: Mit szólnál egy Bíborkör Szemináriumhoz? Ez a személy inkább a szabadalmakkal, az intellektuális tulajdonnal foglalkozik, és nem a bűnesetekkel, és ha bárki valami kreatívat hoz létre, akkor talán érdekelné őket ez a dolog.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Abszolút, és pont ez az értéke a Bíborkörnek, hiszen ez a megosztás helye.


LINDA: Tehát ez a személy akkor sokkal inkább egy közbenjáró, mint egy ügyvéd.


SHAUMBRA: Ez a személy ügyvéd. A Harvardra járt.


LINDA: Igen, de lehetsz te ügyvéd és közbenjáró, ahelyett, hogy…


SHAUMBRA 10: Pontosan, pontosan.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: És ez a reklám is nagyon jó volt. (nevetés)


SHAUMBRA 10: Pontosan. Eamonn Gardnernek hívják, és Superiorban él. Jelenleg vele dolgozom. Egy nagy jogi cégben dolgozunk Broomfieldben, de azt mondta nekem: -„Terri, ha tudnál nekem segíteni abban, hogy máshogy tegyek szert pénzre, akkor ez…” „Imádnám ezt csinálni!”


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Abszolút.

SHAUMBRA 10: Köszönöm.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: És ez így van.


KÉRDÉS SHAUMBRA 11: (egy nő áll a mikrofonnál) Először is rendkívül hálás vagyok azért, hogy most itt vagyok. Ezt sok okból kifolyólag el akartam mondani. Adamus, 20 éven át a bírósági tárgyalótermekben dolgoztam tárgyalás tudósítóként, és ez elég hosszú időnek bizonyult számomra ahhoz, hogy lássam, hogy ez a fajta rendszer nem működik valami jól az emberek számára. Az elmúlt tíz évben az erősítő igazság és a konfliktus megoldás területeken tanultam, dolgoztam és emlékeztem közvetítőként. És úgy körülbelül másfél évvel ezelőtt elindítottam a saját üzletemet. Jelenleg három programom fut. Létrehoztam a saját weboldalamat, és egy csomó más dolgot is menet közben. A mai egy nagyon erőteljes üzenet volt, és potenciálokként rengeteg minden megtörténtét látom a munkámban. Lenne némi meglátásod számomra a jövőre vonatkozólag?


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Ezt ajánlanám számodra: A dolgok nagyon drasztikusan meg fognak változni, különösen a te szakmádban, a te munkavonaladon, az elkövetkezendő pár évben, tehát maradj nagyon, de nagyon rugalmas. De amikor a hatalmi központokról beszélünk, a bíróságokról – a világszerte meglévő bírósági rendszerekről – ezeknek hatalmas megújulásra van szükségük. És ennek az egész ügyvédek, bírók és esküdtszékek bejáratott rendszerének – a költségek, a kontroll és a manipuláció kapcsán – meg kell változniuk. Látni fogod, hogy néhány dolog, amiről álmodtál, néhány ideád a valódi igazságról és annak helyreállításáról életbe fog lépni. Legyél türelemmel, amíg ez a folyamat kibontakozik.


SHAUMBRA 11: Köszönöm.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Köszönöm. Nagyon is a helyes úton jársz.


LINDA: Még két kérdés.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Valóban.


KÉRDÉS SHAUMBRA 12: (egy férfi áll a mikrofonnál): Milyen csodálatosan ideillő, hogy a mai napon a kemény szeretet mestere van jelen velünk. És szinte már az összes kérdésemet megválaszoltad a mai napon, amit köszönök neked, de mégis szükségem van még egy kis tisztánlátásra. És az egyik dolog, ami fenntartja a figyelmemet, és amin töprengeni szoktam az az, hogy hogyan fogjuk pótolni az összes jelenleg nem megfelelően működő rendszert? És szerintem értem, hogy nem feltétlenül maguk a rendszerek a rosszak, hanem azok, akik irányítják ezeket a rendszereket.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: A rendszerek is rosszak. A rendszereket egy másfajta tudatosságban hozták létre. Elég az hozzá, hogy azokról az emberekről szólva, akik irányítással rendelkeznek – ez nem teljesen pontos, nem precíz meghatározás. Ha mindössze az emberekről vagy a mögöttük álló hatalomról lenne szó, akkor nem lenne szükség ilyen drasztikus változásra. De most erre akkor a Bíborkör weboldalának az analógiáját fogom használni. Az egész alapjának meg kellett változnia – az egész szoftvernek – és amit majd látni fogsz, az a teljes rendszerek lecserélése, de ebbe nem telik majd bele több tíz vagy több száz év. Jelenleg a Föld tudatossága kapcsán mindenhol sok dologgal szembenéztek már éteri állapotokban. Sok Új Energiás elképzelés körvonalazódott már pontosan azok által, akik most minket hallgatnak. Tehát ezeknek az új rendszereknek a bevezetése nagyon hatékony lehet, és nagyon is gyorsan bekövetkezhet.


SHAUMBRA 12: Tökéletes. Köszönöm.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: De van itt még valami. Valami mást is akartál kérdezni.


SHAUMBRA 12: (kuncogva) Nos, úgy értem, van ez a projekt, amin jelenleg dolgozom, és már annyira, de annyira közel járok a végéhez, de ez nagyon nehéz, nagyon frusztráló, és nem tudom, hogy vajon túlságosan előreszaladtam, vagy…


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Nos, egyrészt éteri szinteken, más dimenzionális állapotokban dolgozol ezen. Kicsit előre szaladtál, és emiatt egy kissé frusztrált vagy, mert többen nem hallgatnak rád, és ez a frusztráció aztán meg felbukkan a munkádban is. Értsd meg, hogy ebben az elkövetkezendő négy évben meg fog érkezni a hívás.


SHAUMBRA 12: Oké.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Rendben van.


SHAUMBRA 12: Köszönöm.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Valóban. Élvezem a veled való munkát.


SHAUMBRA 12: Igen, tudom, hogy te is ott voltál.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Még hogy ott voltam?! Hát én csináltam. (nevetés) Viccelek.


LINDA: Utolsó kérdés, ha beleegyezel.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Utolsó kérdés.


KÉRDÉS SHAUMBRA 13: (egy nő áll a mikrofonnál): Hello Adamus! Tudod, Vagyok, Aki Vagyok, szépséges, gyönyörűséges, végtelenül bölcs és te nem vagy az! (nevetés) Csak gondoltam elmondom neked. Oké-


ADAMUS SAINT-GERMIAN: Lényegében igen, az vagy.


SHAUMBRA 13: Je…


ADAMUS SAINT-GERMAIN: De én sokkal inkább az vagyok (nevetés), mert én nem ilyen arrogánsan mondom ezt, annak ellenére, hogy jómagam arrogáns vagyok…


SHAUMBRA 13: Igazán? Je…


ADAMUS SAINT-GERMAIN: …mert amikor tényleg szereted magad, amikor valóban szereted magad, minden egyes részedet, akkor az a szépség átragyog mindenen, aminek a manifesztálása mellett döntök, legyen az egy macska vagy Barney kutya, vagy akár jómagam. Meg kell, hogy mondjam - hogy még mindig ezen nevetek. Tudom, hogy ez a te kérdésed, de ez meg az én műsorom. (nevetés) Sokakat sokkoltam Párizsban a tegnapi napon, amikor úgy jelentem meg, ahogy több száz évvel ezelőtt kinéztem. Természetesen gyönyörű olasz öltönyt, és nagyon elegáns öltözetet viseltem, de tényleg sokkot kaptak, amikor rádöbbentek, hogy még most is itt vagyok, hogy még most is benne vagyok a dolgokban, hiszen egy jó embert nem lehet elnyomni. (A közönség nevet és tapsol) Pedig megpróbálták. Megpróbálták. Tehát visszatérve hozzád – mit is mondtál magadról, hogy gyönyörű vagy?


SHAUMBRA 13: Ó, köszönöm. Elérhető vagyok bármilyen földkörüli útra és szerelmi románcra számodra.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Ahhoz úgy kellene tudnod utazni, ahogy én teszem. Se bőrönd, se fizikai test.


SHAUMBRA 13: Benne vagyok! Ó, a fizikai test, erről elfeledkeztem!


ADAMUS SAINT GERMAIN: Nem hinném, hogy készen állsz arra, hogy máris elhagyd a fizikai testedet!


SHAUMBRA 13: Hát nem igazán. Van egy kisfiam, akit imádok, és mellette akarok maradni. Részt vettem az interdimenzionális kiterjesztésen, és Geoff nem volt teljesen kész arra, hogy letöltse az aktuális manifesztációt, és azon tűnődöm, hogy megkapta-e már a feltöltést, mert én készen állok.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Kedvesem, mit szeretnél manifesztálni?


SHAUMBRA 13: A jachtot, a kastélyt…


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Felejtsd el, lépj túl rajta!


SHAUMBRA 13: …a Ferrarit.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Lépj túl rajta! Ezek a dolgok… ezek játékszerek. Ezek mellékesek. Ezek… sok bolondot és mágust láttam már, akik ezek után a dolgok után futottak. Sok úgynevezett megvilágosodottat láttam, akik mellékvágányra jutottak és elkanyarodtak. Azok a dolgok eljönnek hozzád. Nem kell őket megteremtened. Ez benne a varázslat. Egyszerűen eljönnek hozzád.


SHAUMBRA 13: Van valami üzleti tanácsod az Új Energiás üzletre vonatkozóan?


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Igen. Később fogom ezt megosztani veled, mert nem akarlak zavarba hozni ilyen sok ember előtt.


SHAUMBRA 13: Nem, mondd csak, én bírom. Ki vele!


ADAMUS SAINT-GERMAIN: (kuncogva) Azt nem hinném! (nagy nevetés)


SHAUMBRA 13: Tényleg megosztod ezt velem később? Valóban úgy teszed ezt meg, hogy később majd emlékezni fogok tudatosan a szavaidra?


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Abszolút! Mindössze négy egyszerű szó! Emeld fel a feneked! (nevetés)


SHAUMBRA 13: Oké.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Egyszerűen csak tedd meg!


SHAUMBRA 13: Rendben.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Te, Tóbiás és én… rengeteget beszélgetünk, te meg nagyon visszafogod magad, és kifogásokkal állsz elő nekem, én meg azt mondom neked, hogy soha nem állok szóba újra veled, és mégis itt vagyunk. (nevetés) Cselekedj!


SHAUMBRA 13: Te ezt szereted, és ezt tudod is.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Igen. Én vagyok a te büntetésed kiosztója.


SHAUMBRA 13: Köszönöm.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Csak tedd meg!


SHAUMBRA 13: Oké.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Tedd meg!


SHAUMBRA 13: Meg fogom tenni.


ADAMUS SAINT-GERMAIN: Semmi kifogás! Ne gyere vissza addig, amíg meg nem teszed! (A közönség tapsol)


És ezzel drága Shaumbra, a lényeg az - a lényeg az - hogy a hatalom eltávozik. Azok, akik ragaszkodtak a hatalomhoz, rá fognak jönni, hogy ez az ő saját mérgük. Azon fognak tűnődni, hogy vajon mi történt. Azok töprengenek majd, hogy miután ilyen hosszú időn keresztül használták a hatalmat, akkor azt most hogy fordulhat ellenük? Ti Shaumbra, egyedülálló pozícióban vagytok annak megértésében, hogy pontosan mi is zajlik a világban jelenleg.


Vegyünk együtt egy mély levegőt!


Intsetek búcsút valami olyannak, ami mindannyiunkat oly jól szolgált, ugyanakkor többé már nem szükséges a Minden Létező új tudatosságában.


Vagyok, Aki Vagyok, és egy nap ti is azok lesztek!(Fordította: Telegdi Ildikó)Megjegyzés: Aki úgy érzi, hogy szívesen támogatná anyagilag is a Shoudok fordításainak munkáját, az alábbi bankszámlaszámon megteheti:

Telegdi Ildikó OTP BANK Rt. 11773339-00984762

Minden eddigi és ezt követő felajánlást előre is szívből köszönök: Telegdi Ildikó


A Bíbor Páholy Tóbiását Geoffrey Hoppe, más néven "Cauldre" adja elő, aki a coloradoi Goldenben él. Tóbiás története a bibliai Tobit könyvéből megtalálható a Crimson Circle weboldalán (Http://www.crimsoncircle.com). A Tóbiás anyagok térítés mentesen állnak a világ fénymunkásai és a Shaumbra rendelkezésére 1999 augusztusa óta, amikor Tóbiás azt mondotta az emberiségnek, hogy a pusztulás potenciáljától tovább lépett az Új Energia felé.

A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik elsőkként mennek át az Új Energiába. Amint megtapasztalják az örömeit és a nehézségeit a mennybemenetel felemelkedési állapotának, avval segítik a többi embert utazások részleteinek megosztásával, óvva és kalauzolva őket. Több, mint százezer látogató jön el minden hónapban a Crimson Circle web szájtra, hogy elolvassa a legújabb anyagokat, és megvitassák a saját tapasztalataikat.

A Bíbor Kör havonta gyűlik össze Denverben, Coloradoban, ahol Geoffrey Hoppe-n keresztül Tóbiás bemutatja a legújabb információkat. Tóbiás állítása szerint ő, és a többiek a mennyei Bíbor Páholyból csatornáznak az emberek felé. Tóbiás szerint, leolvassák az energiáinkat, és vissza-tolmácsolják a saját információikat a számukra, tehát így láthatják az emberek magukat, ahogyan kívülről látszanak, miközben megtapasztalnak belülről. A "Shoud" a csatornázás szerves része, ahol Tóbiás félreáll, és az emberek energiája közvetlenül csatornázódik át Geoffrey Hoppe-n keresztül.

A Bíbor Kör találkozói nyitva állnak a nyilvánosság előtt. A Bíbor Kör a bőségére a nyitott szereteten keresztül tesz szert, és a Shaumbra ajándékaiból, szerte a világból. A Bíbor Kör legvégső célja az, hogy humán kalauzolókként és tanítókként szolgálják azokat, akik a belső spirituális ébredés ösvényén járnak. Ez nem evangelizáló misszió. Nem "örömhírhozás." Inkább, a benső fény fogja odakalauzolni az embereket a bejárati ajtódba az együttérzésedért és törődésedért. Tudni fogod, mit tegyél és taníts abban a pillanatban, amikor a különleges és drágaságos ember, aki a Kardok Hídjához vezető utazásra akar épp behajózni, eljön hozzád. Amennyiben ezeket a sorokat olvasva, igaznak érzed e sorokat, kapcsolódást érzel hozzájuk, valóban Shaumbra vagy. Tanító és humán kalauzoló vagy. Engedd meg az isteniség magvának benned, hogy virágba borulhasson ebben a pillanatban és mindörökké virágozhasson. Sosem vagy egyedül, az egész világon a család vesz körbe, és angyalok a körülötted lévő birodalmakban.

Kérlek terjeszd szabadon ezt a szöveget nem kereskedelmi alapon, térítés mentesen. Kérlek csatold ezt az információt egészében, beleértve ezen lábjegyzetet is. Minden egyéb felhasználás jóváhagyandó Geoffrey Hoppe-val. Lásd a kontakt oldalt a www.crimsoncircle.com oldalon.