TÓBIÁS ANYAGOK


VISSZATÉRÉS SOROZAT:

4. SHOUD: „Aktuális tippek” – Tóbiás közreműködésével, Geoffrey Hoppe csatornázásában


Elhangzott a Bíbor Körben,

2008. november 1-én


www.crimsoncircle.comÉs ez így van – hogy megnyílunk az együtt tartott összejöveteleink alkalmával, amikor én, Tóbiás egyenként csatlakozom mindannyiótokhoz szerte az egész világon. És ez így van – milyen csodás módja ez összes energiánk összehívására, és a mai napon sok újoncot üdvözölhetünk körünkben. Az energiák hoztak el ide benneteket – a szellemetek hozott el ide benneteket – erre a helyre, amit isteninek nevezünk, ami a Jelenlét Pontja, ami a Most Pillanata.


A szellemetek hívott ide titeket, hogy ennek a Shaumbraként ismert csoportnak az energiájában és tudatosságában tartózkodjatok, amely csoport bizony már nagyon-nagyon régóta tart ilyen összejöveteleket. Ha el tudjátok ezt képzelni és hinni, bizony már egészen Atlantisz napjai óta – ó, igen, Atlantisz létezett – és ez a csoport azóta tartja az összejöveteleit. Yeshua idejében, akit Jézusként is ismertek, ők voltak az esszénusok. Ők voltak azok, akik a mély belső szinteket tanulmányozták. Ők azok, akik kétezer évvel ezelőtt segítettek elvetni az új tudatosság magvait, hogy előkészítsék ezt az időszakot, amiben jelenleg élünk.


A tudatosság változóban van


Drága Shaumbra, kedves látogatók és barátok, ez jelenleg zajlik. Ez most zajlik szerte az egész világon, ez a hatalmas méretű tudati váltás, ahol is a régi energiás vibrációból átkelünk az Új Energia kiterjedésébe. Elmozdulunk arról a pontról, amikor is az emberi alakban létező Szellemnek mindössze egy része – csak egy része – nyilvánult meg a Földön életről életre a fizikai reinkarnáció által keresve, kutatva, felfedezve, tanulva és játszva, ami oly sokszor eltávolodott a saját isteniségétől, a szellemétől, a valódi énjétől.


De ami most történik az az, hogy az isteni és az emberi újra egyesül, és ez nem az, amit erről esetleg gondoltok. Ez nem egy hatalmas angyal jókora pelyhes szárnyakkal, aki majd eljön és megmenti a világodat. Hanem az isteni részed, aki a legegyszerűbb, a legkönnyedebb és a legszeretőbb. Ez az a részed, aki mindig szeretett téged, aki mindig is ott volt, de várta, hogy a másik része, akit embernek hívnak, keresztülmenjen a saját folyamatán.


Amikor azt mondjuk, hogy ez most történik, akkor a hazatérésről beszélünk, amire már az idők kezdete óta vártok. Ez az, amikor az Elkülönülés Első Pecsétje újra visszatér az egységbe, és ez pontosan most zajlik. (Tóbiás itt az Istenember Sorozat 12. Shoudjára - A Hét Pecsétre - hivatkozik)

A Hét Pecsét


Múlt hónapban Adamus Sain-Germain beszélt nektek a világban zajló jelenlegi változásokról – azokról a dolgokról, amik be fognak következni – hogy némi tudatosságot adjon át nektek – na nem a félelem álláspontjából, hanem azért, hogy megértsétek a világban zajló eseményeket, valamint azt, hogy miért is választottátok azt, hogy éppen ebben az időben legyetek itt. A mai Shoud sokkal könnyedebb lesz, és talán sokkal rövidebb is.


A mai Shoudban…(Tóbiás kuncog). Hallom, ahogy az egész világon egy megkönnyebbült sóhaj szakad most fel! (Tóbiás megint kuncog)


Drága Shaumbra – most egy kicsit hátra fogunk dőlni, lazítunk egy kicsit, én pedig átadom nektek Tóbiás aktuális tippjeinek legújabb verzióját. (nevetés) Lényegében ezt először teszem egy Shoud keretein belül, de már nem is emlékszem milyen régóta adom ezeket nektek, tehát most akkor mindenki előtt tesszük ezt meg.


És ez most történik. A világ változóban van, ti is változóban vagytok, a tudatosság pedig fejlődik. Számomra, a Bíbor Tanács többi angyala számára és a többi angyali tanácsok számára is érdekes ezt megfigyelni, hiszen mi nemcsak azt látjuk, ami a Földön történik veletek – annak szépségét, amin keresztülmentek - hanem, ahogy ezzel ti is tisztában vagytok, azt is látjuk, ami az angyali folyosókon történik, és bizony nagyon, de nagyon sok dimenzió vagy folyosó létezik.


Már régóta beszélünk nektek arról, hogyan esett meg az, hogy a Minden Létező kiterjedése, az Egy és a Sok tudatának a kiterjedése elakadt, megállt. Csak addig tudott kiterjedni, ameddig erre képes volt. Ezért is történt az, hogy ti, mint angyali létezők hozzájárultatok ahhoz, hogy eljöjjetek a Földre, beleegyezéseteket adtátok ahhoz, hogy keresztülmenjetek mindazon a rengeteg tapasztaláson, amit már megéltetek a nem fizikai birodalmakban. De ez alkalommal a fizikai valóságban, lelassítva, ahol is tudatosan a tudatában lehettek a választásaitoknak, majd ezt következően választásaitok eredményeinek.


Hosszú időt töltöttetek itt – néhányan közületek ezernégyszáz, ezerötszáz életet is – és most megtörténik. Az összes többi dimenzióban lévő energiák újra mozgásba kezdenek lendülni. Kiterjedőben vannak, de nem úgy, mint korábban. Az energia tudatosság egy bizonyos módon haladt még jóval a Föld létrehozását megelőzően. Most újra mozog, de teljesen más módon. Most egy új tudatossággal és saját magának egy új érzékelésével teszi ezt.


Ennek eredményeképpen a spirituális családok – az angyali családok, ahonnan származtok – ők is újra mozgásnak indultak. Felébredőben vannak. Újra képesek mozgatni és felszabadítani az energiáikat. Ezért mondtuk azt a korábbi összejöveteleink során, hogy a Föld az eredeti. Ő az első a fizikai bolygók közül, és a Földet követően sok más ehhez hasonló is megalkotásra kerül majd – talán nem ebben a számotokra megszokott dimenzióban, de mindaz, amit itt megtanultatok, segíti annak a sok más Földnek is a megteremtését, ahová a spirituális családjaitok el fognak menni, hogy önmagukat tanulmányozzák. Hogy szert tegyenek erre a nagyszerű ajándékra, ami a szellem adománya számukra, és ami nem más, mint az egyedülálló identitás – egy lélek, egy Isteni én.


De nekik már nem kell átmenniük mindazokon az intenzív élményeken, amin ti mentetek keresztül itt, ezen a Földön sok-sok életeitek során, mivel mostanra kitapostátok előttük az utat. Nekik nem kell ezerötszáz életet leélniük. Nekik nem kell megélniük az elveszettség érzését, amikor teljesen lekapcsolódnak önmaguk többi részéről, valamint a Szellemről annak érdekében, hogy valóban fejlődjenek, hiszen ti ezt már megtettétek az ő nevükben.


Tudom, hogy egy páran most kissé káromkodtok az orrotok alatt – mondván, hogy ha ti ezt mind megtettétek a spirituális családok nevében, akkor nekik már közel sem lesz olyan nehéz dolguk. De kedveseim, ők nagyon nagyra becsülnek ezért titeket. És azt is meg kell mondanom, hogy rettentően hiányoztok nekik. Mióta itt vagytok a Földön, nem vagytok velük kapcsolatban, ahogy ők se veletek. Tudták, hogy mi a célotok, de azt nem, hogy min kell ezért keresztülmennetek. Tudták, hogy jó sok idő el fog telni, mire újra éreznek majd titeket.


És most éreznek titeket, és ti is kezditek érezni őket. És talán ezáltal ti is kezditek majd megérteni azokat a nyomós okokat, hogy miért is választottátok azt, hogy idejöttök, és hogy miért is választottátok azt, hogy teljesen elveszettnek érezzétek magatokat.


Vegyünk akkor egy mély lélegzetet!


(szünet)


Milyen ragyogó ez a nap! Most történik. Itt van. Változások köszöntenek erre a nagyszerű és ragyogó helyre, amit Földnek hívnak. Fantasztikus most életben lenni, fantasztikus önmagatoknak lenni, és én, Tóbiás nagyon várom már közeli visszatérésemet a Földre, hogy ott sétálhassak veletek, hogy osztozhassak ezekben a tapasztalatokban, és a részese lehessek annak, amit Shaumbrának hívtok.


A mai vendég


Tehát ma… ma kicsit könnyebb lesz. Akkor most behívjuk a vendégünket, aki a következő pár ülésen keresztül csatlakozni fog hozzánk. Vendégünk az elkövetkezendő hónapok során ott lesz körülöttetek, veletek. Egy előző élet során néhányan közvetlenül dolgoztatok vele. Egy páran tanulmányoztátok vendégünket, az ő tanításait és megértéseit.


Tehát vendégünk most nagy megbecsülés közepette megérkezik. Vegyetek egy mély lélegzetet és üdvözöljétek körünkben Carl Gustav Jung-ot. Vágyott rá, hogy visszatérjen és csatlakozzon hozzánk ezen a módon. Nem inkarnálódott vissza a Földre, de hamarosan megteszi. Talán az új személyiségem/perszónám Sam, megismeri majd Jungnak ezt az inkarnációját a Földön.


Saját korának vezetője volt, új ideákat és új tudatosságot fejlesztett ki, és miközben azokban az időkben hatalmas tudományos technológiai vívmányok kerültek kifejlesztésre, ő azt mondta: -„Álljunk csak meg egy pillanatra! A tudomány nem MINDEN. Sőt, tulajdonképpen az embert megfosztják önmaga legfontosabb részétől, amennyiben minden csak a tényekről és a számokról szól, és kizárólag csak azokról a dolgokról, amiket meg lehet látni egy mikroszkóp segítségével, vagy amit be lehet helyezni egy matematikai formulába. Van valami több is ennél. Ezt a dolgot pszichének hívják. Van ez a dolog, amit szellemnek neveznek, aminek rendkívül fontos szerepet kellene játszania egy ember életében, attól függetlenül, hogy a személy vallásos-e vagy sem. Ami a lényeg, az a saját tudatának, a belső énjének a megértése, és annak a dologénak, ami az elmén túl található.”


Saját korának úttörője volt ő, és azért kérte, hogy visszajöjjön és lássa ennek az új korszaknak az úttörőit, hogy tanulhasson tőletek, hogy mikor újra inkarnálódik, rendelkezhessen a mindannyiótoktól származó nagyon értékes leckékkel, meglátásokkal és tudatossággal, amit ti segítettetek kifejleszteni.


Carl saját életébe szintén egy fontos időszakban érkezett, habár akkoriban közel sem játszódtak le a mostanihoz hasonló méretű változások. Drága Carlnak, a legtöbb svájci jó fiúhoz hasonlóan keményen kellett tanulnia, bevágnia és memorizálnia, kívülről fújnia a könyveket. Apja, egy prédikátor, azt akarta, hogy kitűnően tanuljon, és sikeres életet szánt neki. De valami mindig ott volt Carlban, ami azt okozta számára, hogy nehezteljen, és hogy elutasítsa a tanulmányokat- a hozzá hasonló korú – nyolc, kilenc, tíz éves - fiúknál jóval erősebben. És annak ellenére, hogy bár képes volt fegyelmezni magát, annak ellenére, hogy keményen tanult, és valamiképpen jó jegyeket szerzett, volt egy része, akik elkezdett neheztelni, elkezdett haragra gerjedni a tanulmányai kapcsán. Álmodozni akart. Az intuícióját akarta érezni. Össze akart kapcsolódni a szellemével.


És képzelhetitek, mekkora nehézséget is okozott ez ennek a kisfiúnak, amikor a nap rendje csak arról szólt, hogy jó jegyeket hozzon haza – a család egyetlen gyermekeként – hogy jó jegyeket hozzon haza, hogy aztán sikeres legyen, és továbbvigye a család nevét.


Érdekes kis szituációt állított fel magának, ahogy ezt ti is sokan tettétek, amikor fiatalabbak voltatok. Arra kérlek most titeket, hogy engedjétek meg magatoknak, hogy emlékezzetek egy olyan eseményre az életetekben, ami mondjuk úgy körülbelül hét és tizenkét vagy tizenhárom éves korotok körül következett be. Valami traumatikus történt akkor veletek annak érdekében, hogy megváltoztassa a menetet, hogy megnyíljatok.


Carl esetében ez egy, az osztálytársaival való veszekedés volt egy nap. Kicsit eldurvult, mivel nem éppen a legszebb szavakat használták egymás között. Carl visszafogta magát, megpróbált nem haragra gerjedni, annak ellenére, hogy érezte, ahogy az arcát elönti a forróság, kivörösödik, és hogy a kezei ökölbe szorultak. Ment is ez egészen addig, míg az egyik osztálytársa – egy nála jóval tagbaszakadtabb fiú – egy nem éppen megfelelő megjegyzést talált tenni Carl anyjára. Hát, páran tudjátok milyen ez. De ebben az esetben, Carl anyja tényleg komoly depressziótól, szorongástól szenvedett. Sokszor elküldte a fiát magától, egy párszor el is zárta őt, és az anyjától való elkülönültség bizony mélyen megviselte Carl szívét és elméjét. Aggódott az anyjáért, ugyanakkor ez zavarta is őt, szégyellte is magát miatta.

Tehát abban a pillanatban, amikor ez a másik fiú megjegyzést tett az anyjára, ez a felszínre hozta az összes elnyomott haragját, összes neheztelését, és mindazokat a beteg érzéseket, amiket Carl mindeddig visszafogott magában, és rátámadt a vádaskodóra. És, hát természetesen, mivel a másik fiú jóval nagyobb és erősebb volt nála, valamint a segítségére állt a többi kis gengszter is, hát jól elagyabugyálták Carlt, a lelkét is kiverték belőle. Lenyomták a földre, és addig verték a fejét a földbe, amíg végül már eszméletét vesztve és élettelenül el nem terült.


Ez egy fordulópont volt Carl életében, mert miközben ott feküdt eszméletlenül, az új energia infúziója áradt belé. Tudjátok, hogy szokott ez történni – van, hogy autóbalesetet szenvedsz, van, hogy elesel, kicsúszik a lábad alól a talaj, vagy ahogy ez Carl esetében is történt, valaki kiüt.


Ahogy eszméletlenül feküdt ott, egy változás történt benne, és minden keresztül futott az elméjén, hogy a szíve megnyíljon. Amikor nagy nehezen végre hazabotorkált, megfogadta, hogy soha többé nem megy iskolába. Látjátok, az iskolát vádolta mindezért, pedig itt valami egész más dolog zajlott. Azt mondta az apjának és a gondviselőinek, hogy képtelen visszamenni az iskolába, mert újra meg fogják verni. De ez mindössze egy kifogás volt, mert valójában ezek az évek voltak azok, amik a későbbiekben nagyon is megformálták Carl életét.


Az apja szárnyai alatt folytatta tanulmányait, ugyanakkor rengeteg időt töltött önmagával, azzal, amit álmodozásnak szoktak nevezni, ami valójában kiterjedés volt. Van, aki ezt egyszerűen szólva csak ágyban heverészésnek nevezi, ám ő ezt a többi birodalomba való utazásnak nevezte. Amit egyesek önmagával való elteltségnek, elfoglaltságnak neveznek, az valójában önmaga megismerése volt. Kiszállt az elméjéből, valamint az éveken át tartó tanulmányokból, hogy képes legyen behozni és előtérbe állítani a saját intuícióját, énje érzékelését.


Mindezt Carl állította fel önmaga számára – egy „szükség esetére” beállítás volt ez – arra az esetre, ha túlságosan beleragadna a tanulmányaiba, ami bizony félő volt. Arra az esetre, ha elfelejtené, hogy miért is jött ide a Földre, hogy mi itt a dolga – hogy megnyissa a tudat ajtajait, hogy képes legyen olyan dolgokról beszélni, mint amilyen a kozmikus tudat, a többi dimenzió és a többi szellem tudatossága, hogy tanulmányozza itt a pszichiátriát, a filozófiát, a pszichológiát, de egy egészen más nézőpontból – nem az intellektuális tanulmányok által, nem is a vallási tanulmányok által – hanem azáltal, amit ti most új tudatosságnak neveztek.


Tehát ez az epizód, ami tizenkét éves korában esett meg vele, megváltoztatta azt a nagyon is mentális útirányt, amin addig tartózkodott. Ó és igen, egy nap végül azt választotta, hogy visszatér a tanulmányaihoz, de ezt már egy egészen új helyről tette. Nem pusztán csak kívülről megtanulta a dolgokat, hanem sokkal inkább magába szívta az információkat. Nem csak azért tette ezt, hogy jó jegyekre tegyen szert ezáltal, és hogy jó iskolába járhasson, hanem azért, mert mostanra belevetette magát az emberi tudat, az emberi történelem és az emberi potenciálok tanulmányozásába.

Természetesen, ahogy ezt ti is tudjátok, híres lett, könyvei jelentek meg, előadásokat tartott világ szerte, találkozott más nagyságokkal. Eltöltött némi időt a Freuddal való közös munkával, de kapcsolatuk egy ponton megszakadt, lényegében azért, mert nem értettek egyet egymással, és mind a ketten a saját ösvényükön haladtak tovább. Természetesen mind a ketten, Freud és Jung is egyaránt tudatában voltak annak, hogyan alakult a másik további élete.


Drága Shaumbra… drága, drága Shaumbra. Carl csatlakozik hozzánk – C.J. mi így szeretjük őt hívni – csatlakozik hozzánk ezen a különleges összejövetelen, hogy megfigyelje, hogy a tudat fejlődésének a következő szintje miként következik be. Természetesen nagyon hiányzik neki mindaz, ami történt, azt kívánja, bárcsak ő is a része lehetne ennek! Ezért is választotta azt, hogy igen hamar visszatér ide egy fizikai testben. És néhányatokkal esetleg találkozni is fog. Lehet, hogy mint fiatal felnőttet egy páran tanítani is fogjátok. Talán majd olvasni fogja az általatok megírt könyvek némelyikét. Talán megismerkedik majd a festményeitekkel, a találmányaitokkal. Tehát valóban megtiszteltetés, hogy újra itt van közöttünk egy elmúlt időszak új tudatosságának az úttörője, aki most eljön, és meglátogatja a mostani új tudatosság úttörőit. Micsoda megtiszteltetés ez!


Vegyünk akkor most egy mély lélegzetet…


(szünet)


….és kezdjünk bele Tóbiás aktuális tippjeibe!Aktuális események


Ahogy ezt mindannyian tudjátok, jó pár intenzív hónap áll mögöttünk, ami különösen erre az elmúlt hónapra igaz. És ez egyre intenzívebb lesz a továbbiakban is. És pont, amikor a dolgok látszólag egy kissé könnyebbé válnak, amikor a tőzsde egy kicsit mintha helyreállna, amikor a hírek egy pár napra lecsendesednek, akkor újra kezdődik minden. Olyan időszakok közelednek, amikor azon töprengtek majd, hogy a változás eme tengernyi hullámai miért is zajlanak minden szinten? Csak emlékezzetek, hogy itt egy változás zajlik éppen. Ez egy természetes folyamat. Csak amikor az emberek bepánikolnak, amikor ujjal mutogatnak, amikor vádaskodnak, másokat okolnak, amikor megpróbálnak egy nagyon, de nagyon régi úthoz ragaszkodni, ami többé már nem megfelelő, a problémák csak olyankor kezdik felütni a fejüket.


Ó, a változások attól még természetesen le fognak zajlani. A tudat fejlődése nagyon is zajlik, és ez nem fog megváltozni. Vannak olyanok, akik megpróbálják visszatartani magukat, akik megpróbálnak ennek ellenállni, de előbb vagy utóbb ez nagyon, de nagyon nehézzé fog válni a számukra, amit egészen addig a pontig is elvihetnek, hogy végül sokan azt választják majd, hogy nem maradnak itt a Földön. Szegre akasztják a kabátjukat, hogy úgy mondjam, elengedik azt. Itt most nem arról beszélek, hogy épületek és hidak tetejéről fognak majd leugrálni, hanem arról, hogy elengedik azt az életerő energiát, ami keresztül áramlik a testen, mivel ezek nehéz és kihívással teli idők lesznek. De ennek nem kell így lennie.


Még egy másik változást is érezni fogzok, ami egy monumentális változás lesz – és a jövő héten esedékes. Nos, ez részben részét képezi ezeknek a választásoknak, amik most zajlanak. Nem árulom el, hogy ki fog nyerni, de feltételezem, hogy ezt már mindannyian tudjuk. (nevetés) Ez a választásról szól – a szavazásról és a választásról – a változás érdekében, és annak megengedésére.


Érdekes, hogy… ismételten mi innen az Angyalcsúcsi pozíciónkból figyeljük az energiákat. Látjuk, hogy ez nem csak azokról szól, akik elmennek a szavazó helyekre, és konkrétan leadják a szavazataikat, hanem van egy egész… minden egyes szavazó mögött tíz vagy húsz további szavazó is áll – a többi emberek tudata, akik a bolygó más helyein vannak, de akik szintén részt vesznek ebben. Ez a legelső ilyen nagyságban mérhető választás, ami bír azzal az energiával, ahol nem csak az az egy ember adja le a voksát, hanem érzi az egész világon élő többi hasonló vibrációval bíró ember tudatát is. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez az első valóban globális választás, ami valaha is zajlott. Természetesen csak x millió számú szavazat kerül majd összeszámlálásra, de minden egyes szavazó mögött további másik tíz, tizenöt, talán húsz szavazó is áll a világ egészének a tudatosságának a jóvoltából. Ők azok, akik azt mondták: -„Változást akarunk, készen állunk a változásra.” Vagy akik azt mondták: -„Nem állunk készen a változásra. Benne akarunk maradni a régi mintákban és a régi utakat akarjuk továbbra is járni.”


De ne csak a választás napját vagy éjszakáját figyeljétek, hanem az azt követő három napot is. Figyeljétek meg, ahogy a dolgok mozognak, változnak és fejlődnek. Álljatok a kerítés mögé, még akkor is, ha a tiétek éppen leomlóban van. (nevetés) Szerezz egy kis mennyei cementet, pofozd azt helyre, majd állj a kerítés mögé, és figyelj! Légy energia megfigyelő, ahogy ezt mi is teszzük innen fentről, vagy éppen innen oldalról, vagy ahol éppen tartózkodunk. Álljatok hátrébb és figyeljétek az apályt és a dagályt, az áramlást!


Figyeljétek meg, ahogy az energia egy irtózatos gyors ütemben kezd el majd mozogni, majd hirtelen megáll, pont úgy, mint amikor rátapostok a fékre az autótokban. Ez mindössze azoknak az embereknek a félelme, akik azt mondják: -„Ez túl gyors. Le kell ezt lassítanunk.” És akkor valami megint történik, hogy az energia újra szabad lehessen, újra mozoghasson. De ezután ez hajlamos bizonytalannak és remegőnek lenni, miközben megpróbálja újra megtalálni a helyét, miközben megpróbál visszatérni a régi elképzelésekhez és a régi programozáshoz, de ez nem működik!


Tehát amikor a tömegtudat energiája vesz egy mély lélegzetet, hogy így fogalmazzak, akkor megtalálja önmaga új szintjét. Megtalálja a saját új egyensúlyát egy új helyen. Nagyon hasonlít ez ahhoz, mint amin ti magatok is keresztülmentetek. Nagyon hasonló ez ahhoz, mint amikor ti is befékeztek, amikor túl gyorsan haladtok. Nagyon hasonlít ez ahhoz, mint amikor teljesen kibillentek az egyensúlyból, és amikor végre feladjátok, elengeditek, akkor újra egyensúlyba hozzátok magatokat egy új helyen, egy új szinten.


A jövő héten látni fogjátok a változásra adott szavazást. Az eredményeket – az azt követő három nap eredményeit, és az azt követő hét eredményeit – figyeljétek csak, hogy működik! Legyetek megfigyelők! Legyetek szemtanúk! Gyertek át ide hozzánk, csatlakozzatok hozzánk egy kis időre! Szálljatok ki a drámából, és figyeljétek, hogy mi történik! Elképesztő lesz, példa nélküli, és egy módon nagyon, nagyon csodálatos.


Mi is várjuk már ezt innen. Már előre le is foglaltam a helyemet! (nevetés)Összejövünk itt a többiekkel, süteményt sütünk, kotyvasztunk egy kis új bort magunknak, hogy aztán figyelhessük az emberiséget – a show-t – az elkövetkezendő pár napban. Valóság TV! (nevetés) A legszebb rész jön!


Érdekes, hogy mivel Jung soha korábban nem vett részt ilyen összejövetelen, biztos olyan érzése volt, mintha nem egészen erre számított volna. Hát még nem egészen érti ezt a dolgot, amit Shaumbrának neveznek, de tudjátok, hozzá fog szokni.


B.E.A.P.


Akkor most beszéljünk arról, hogy mi is az, amit tehettek. Ez nagyon gyakorlatias, nagyon személyes, határozottan nem légből kapott, hanem nagyon is leföldelt. Először is egy átfogó dologgal fogjuk kezdeni, azaz néhány igen egyszerű dologgal, amit megtehettek az életetekben.


Én ezt az átfogó dolgot B-E-A-P-nek fogom hívni. És ha megengeditek nekünk, akkor be fogjuk programozni, vagy be fogunk hozni egy-két „beep”-et (beep= sípoló hang, amivel például a csúnya beszédet szokták kisípolni- a ford. megjegyzése), amit hallani is fogtok, pont úgy, mint egy elektronikus sípolást, vagy csak egy olyan sípolást, ami majd bejön, és időnként emlékeztetni fog titeket – olyankor, amikor rátok tör a félelem, az aggodalom vagy a szorongás, és azt magatokra veszitek. Tehát amikor egy kis sípolást hallotok majd, az négy rendkívül egyszerű dologra emlékeztet majd titeket.


B- (breath) Lélegezz! Tudtátok, hogy ez lesz. A légzés a legjobb dolog, amit magatokért tehettek, miközben energia zuhatagok bombáznak titeket a Földből, az emberektől az angyali birodalmakból. Nem támadás céljából bombáznak, hanem a jelenlegi hatalmas energia mozgás következtében. És tudom, hogy néhányan igen csak bosszúsak vagytok ránk, amikor azt mondjuk, hogy egyszerűen csak lélegezzetek, de ez csak azért van így, mert ti valami bonyolultabbat szeretnétek. Tehát állj fejen és lélegezz! (nevetés) Fejts keresztrejtvényt, miközben lélegzel, ha erre támad kedved, de a lényeg, hogy lélegezz!


A légzés energiát mozgat. A légzés energiát mozgat. Ez mindig is erre lett tervezve, amióta csak először betettétek a lábatokat erre a bolygóra, és ez ma is így van. A légzés visszavisz a testedbe, mert jelenleg a legtöbben minimum két-harmadnyira kint vagytok a testetekből. Valahol máshol vagytok. A légzés visszahoz a középpontba, és beindítja az energiaáramlást.

Sokszor beragadtok. Haladtok, majd beragadtok. A légzés segít. A légzés lényegében spirituális síkosító. Beolajozza a dolgokat, mozgásba lendíti a dolgokat. Lényegében – és ezt Saint-Germain mondja, és nem én – szóval Saint-Germain azt mondja, hogy a légzés elnémít titeket. Elnémít. Ami annyit tesz, hogy kikerültök a fejetekből. Hagyjátok már abba, hogy olyan sokat gondolkodtok. Térjetek vissza az alapokhoz, az egyszerűséghez.


Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet!


Mindig vegyél egy mély lélegzetet! Ez ilyen könnyű!


A második – „E” (ease) a könnyedség. Könnyedség. Ha azon kapod magad, hogy sok a küzdelem az életedben, ha úgy találod, hogy sok a nehézség és a kihívás, akkor rosszul csinálod. Tényleg. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez nem lesz intenzív, vagy hogy nem fogjátok érezni az energiát, csak azt, hogy ennek nem kell kimerítenie téged. Ennek nem kell kimeríteni a testedet, ahogy ezt a múlt hónapban sokatoknál láttuk.


Mi a helyzet mindezekkel a betegségekkel, panaszokkal amik hirtelenjében rátok törnek? Többet fáj a testetek ebben a hónapban, mint eddig bármikor. Ez azért van, mert ti teszitek ezt ilyen nehézzé. Ez kihívásokkal jár. Az éned azt próbálja a tudtodra adni, hogy ennek könnyűnek kellene lennie. Ha nem az, akkor hagyd abba, vegyél egy mély levegőt, és csináld máshogy! Senki nem mondta, hogy szenvednetek kell. Nos, a szüleitek ugyan ezt mondták (nevetés), de senki más nem állította, hogy szenvednetek kell. Az angyalok, a Szellem, Jeshua –egyikük sem mondta, hogy szenvednetek kell. Tegyétek ezt könnyedén! Rájöttök majd, hogy ez milyen elképesztően könnyű lehet, különösen akkor, ha jelen vagy a lélegzetben, ha jelen vagy magadban.


Namost, ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez a körülöttetek lévő emberek számára is könnyűvé fogja tenni a dolgokat, hiszen pontosan ők azok, akik a legtöbbször lehúznak titeket, akik megnehezítik a dolgokat, és akik kihívások elé állítanak titeket. Ők továbbra is folytathatják a saját tudatuk szerint és a saját módjuk szerint, és ez rendben is van. De számodra, a saját életed dolgaira vonatkozóan, azokra a dolgokra vonatkozóan, amiket most meg akarsz tenni, azokat könnyedén kellene megtenned. Ha nem megy könnyen, akkor állj meg! Csináld máshogy!


Néhányan egyfajta szadisztikus örömet leltek a nehéz dolgaitokban. Előfizettetek erre az elméletre, mi szerint „ha nincs fájdalom, nincs nyereség” – de ez egyáltalán nem igaz. Ennek könnyednek kellene lennie. Több könnyedség, több szellő! Ez az, ami mozgásban tartja a dolgokat. Ez az, ami kiterjeszti az energiákat. Igen, ezt nyugodtan rátehetitek egy lökhárító matricára! De drága Shaumbra, ha valami nem megy könnyen, akkor álljatok le, vegyetek egy mély lélegzetet, tegyetek valami mókásat egy kis ideig, majd egy teljesen új szempontból közelítsétek meg azt a dolgot. Ennek könnyűnek kellene lennie!


„A” (awareness) a mi sípolásunkban azt jelenti, hogy légy tudatában! Légy tudatában! Egy olyan társadalomban éltek, ahol rengeteg számú hipnotikus réteg található generációkról generációkig, életekről életekig, korszakoktól korszakokig visszamenőleg. És ez itt most mind fel van halmozva. Olyan ez, mint egy heg az emberiség tudatosságában. Az emberek lényegében egyáltalán nem tudatosak – nagyon, de nagyon kevés tudatossággal bírnak. Be vannak programozva. Az elméjükben vannak. Az elme már korszakokkal ezelőtt be lett programozva, de most különösképpen be van, mivel kapott egy új szintű programozást, ami a médiától, a tömegtudattól és az oktatásból származik.


Tehát itt ez a hatalmas hipnotikus réteg. A legtöbb ember még a saját lábujjának sincs tudatában. Ez egyszerűen hangzik, de így van. Amennyiben nem vagy tudatában a saját lábujjadnak, akkor igen nehéz a testedben lenni. A legtöbb ember nincs tudatában a saját testének. Kelletlenül vonszolják magukkal minden egyes nap, de nincsenek a tudatában. Pedig ez egy nagyon csodálatos és értékes edény.


Amikor tudatában vagy a testednek, amikor lélegzel, akkor az több életenergiát hoz a testedbe, aminek az eredményeképpen a testednek kevesebb élelmiszer tápanyagra van szüksége. Akkor a tested egy hatékonyabb szinten fog működni. A testedben fogsz tartózkodni. De amikor félig kint kószálsz a testedből, akkor nekiütközöl dolgoknak. Nem vettétek észre ebben az elmúlt pár hétben, hogy megnövekedett azoknak az incidenseknek a száma, amikor nekiütköztetek a dolgoknak? Amikor a testedben tartózkodsz, sokkal hatékonyabb vagy.


Tudatában lenni azt is jelenti, hogy tudatosan tudatában vagy az általad belélegzett levegőnek, a fáknak, az égnek, a madaraknak, tudatában vagy mindennek a természetben. Ez szinte már szégyen. Ez szinte már veszteség. Vannak olyan emberek, akik végigmennek az életükön anélkül, hogy tudatában lennének a környezetüknek. Ó, de persze az időnek tudatában vannak. És ez a nagy helyzet. Az emberek tudatában vannak az időnek, ugyanakkor nincsenek tudatában a természet szépségének, az arcukra ragyogó napsugárnak. Csak nagy ritkán állnak meg egyetlen pillanatra.


Legyetek tudatában a hangoknak! Legyetek tudatában mindazoknak a dolgoknak, amit láttok, és amit megszagoltok. A szaglás az egyik legnagyszerűbb módja annak, hogy felébreszd az intuíciót egy isteni szent szinten. Képesek vagytok felfogni, hogy az emberek szaglása a legalacsonyabb ponton van már több száz vagy talán több ezer éve? Nem aktív annak a ténynek köszönhetően, hogy nem érzékelik a körülöttük lévő dolgokat. Ezért ez lezárja az orrüreget és a szaglás érzékét. Egy apró kis hipnózisban vannak. Aprócska hipnózis.

Tehát legyetek tudatában, ne csak a saját környezeteteknek – igen, ezt most tudatosan mondtam. Nézzetek meg egy fát! Menjetek oda hozzá és érezzétek azt! Mártsd bele a kezed egy patak vagy egy folyó vagy egy tó vizébe, és csak érezd azt! Ne próbálj semmit se tenni! Ne próbálj semmit se tenni azon kívül, hogy légy tudatában!


Legyél tudatában a bejövő energiáknak, amik szintén azért jönnek, hogy támogassanak és segítsenek titeket, Junghoz hasonlóan, aki most bejön, és nagyon közel akar lenni, aki tudni akarja, hogy min mentek keresztül, ugyanakkor oda szeretné adni nektek a saját gondolatait és meglátásait is. Az angyali létezők – mind ott vannak körülöttetek. Folyton azt kérdezitek, hogy mikor fognak felbukkanni, de hiszen itt vannak, de amennyiben nem vagy nekik tudatában, amennyiben ez a tudatosság halott benned, akkor nem fogod őket érzékelni. Légy tudatában!


És végezetül a „P” (point of presence) A Jelenlét Pontja. A Jelenlét Pontja. Ez valami olyan, amiről már beszéltünk, és amiről továbbra is beszélni fogunk.


Néhányan ezt a Most pillanataként ismeritek, de mi ezt most itt a Jelenlét Pontjaként definiáljuk. Hol vagy most? Hol a jelenléted? Hol az a briliáns, amit ti fény felvillanásnak vagy megvilágosodásnak, vagy tudatára ébredésnek neveztek? Valahol a holnapban? Nos, a legtöbb emberi tudatosság pontosan ott található. Kiment oda, már hónapok óta ott van. Nincsenek a Jelenlét Pontjukban.


Kint vannak valahol, a potenciális jövő felkutatásával vannak elfoglalva, hiszen jelenleg a Földön oly sokan – több milliárd ember – azon aggodalmaskodik, hogy vajon holnap, a jövő héten, jövőre mi fog velük történni. Tehát az ő Jelenlét Pontjuk egyáltalán nem itt van a mostban. Hanem kint van valahol, és a katasztrófa, a világvége, az idők végezete és a jó dolgok potenciáljainak az elmúlásával foglalatoskodik. A félelem és az aggodalom potenciáljait kutatják. Mégis mit gondoltok, miért így éreztétek így magatokat mostanság? Éreztétek őket, akik valahol kint voltak. De te megmaradhatsz a Jelenlét Pontodban itt és most.


Ebben a Jelenlét Pontjában minden eljön hozzád. Amikor ott kint jársz, akkor ez nem történik meg. Ez ennyire egyszerű. Amikor itt vagy, akkor eljön hozzád. Amikor itt vagy és tudatos döntéseket hozol, akkor az, egy bizonyos módon odavonzza azt hozzád. Ez azt okozza, hogy azok a dolgok most elkezdjenek beáramolni a saját valóságodba.


Nem kell azt előírnod! Nem kell azt mondanod, hogy „Ezer dollárra van szükségem!”. Amennyiben a saját Jelenlét Pontodban tartózkodsz, és a bőséget választottad, akkor az ott lesz. A Jelenlét Pontjában az egészség visszatér, a vitalitás, életkedv, az energiák – minden – eljön a Jelenlét Pontjában.


Tehát ezek nagyon egyszerű útmutatók – BEAP – és amikor kizökkensz belőlük, sípolni fogunk. Rátok dudálunk. Elektronikus hangokat keltünk majd a számítógépeitekben. Egy fura hangot adunk majd, és nem fogod tudni, hogy ez honnan jön. Rátok fogunk sípolni!


Lélegzel? A könnyű úton teszed a dolgokat? Tudatában vagy a benned és a körülötted lévő dolgoknak? A saját Jelenlét Pontodban tartózkodsz?


Vegyünk erre most egy mély lélegzetet!


(szünet)Tóbiás aktuális tippjei


Szeretnék nektek felajánlani egy pár meglátást és tippet az eljövendő dolgokkal kapcsolatosan… illetve annak kapcsán, hogyan is éljetek, miközben a dolgok történnek, hogy úgy mondjam. Ezek semmiképpen nem próféciák, sokkal inkább csak tippek az Új Energiás létezésre.


Tulajdonképpen ezek nem is az én tippjeim, hanem a tiétek. Én csak összegyűjtöttem őket, az elmúlt hetek alatt felgyülemlett kérdéseitek alapján, továbbá az azokra adott válaszaitokból, természetesen hozzáadva ehhez a saját energiáinkat is.


Akkor most végigvesszük a leggyakoribb kérdéseket. Ami az első és legfontosabb kérdés a legtöbbetek elméjében, az az, hogy mibe fektessétek a pénzeteket? (nevetés) Ezt nagyon leegyszerűsítem. Amennyiben rendelkezel befektetni való tőkével, amennyiben jelenleg van plusz tőkéd… Cauldre most azt kérdezi tőlem, hogy van-e engedélyem befektetési tanácsokat adni? (nevetés) Hát persze hogy van – elvégre zsidó vagyok! (nagy nevetés, Tóbiás kuncog)


Befektetés


Tehát hogy mibe fektessetek bele? Mibe fektessetek bele? Földbe, ingatlanba. Ó, drága Shaumbra… erre most azt mondjátok: - De nem látod, hogy a piac milyen pokolian lent van? Az összes ár lefelé zuhan.” Pontosan. Pontosan. Az árak lefelé mennek, valamiképpen mesterségesen, azt kell, hogy mondjuk, mert lenyomják őket. Hogy miért? Mert sok olyan ember van, akinek sok pénze van, és akik most be akarnak jönni, és olcsón fel akarják vásárolni a földeket azoktól, akikét elárverezik. Ez része tervnek. A föld a legértékesebb természeti forrás a Földön.


Namost az árak nem feltétlenül fognak rögvest felmenni, de fel fognak menni. Látni fogjátok ezt, kiváltképpen, ahogy a pénz újraelosztásra kerül a világon, és ahogy némelyek nagy mennyiségekre tartanak most ebből igényt. Ők nem bolondok. Nem az arany vagy a gyémánt érdekli őket. Nem a tőzsdébe fogják rakni a pénzüket. Hanem valami kézzelfoghatóba és szükségesbe, amit földnek neveznek.


A föld vagy birtok lehet egy üres telek formájában is. Vagy lehet ingatlan, illetve bármi, ami egy darabka tulajdonjogon, egy darabka földön nyugszik, mert az nagyon-nagyon értékessé fog válni. Hatalmas váltásnak lesztek szemtanúi ennek kapcsán különösen az elkövetkezendő három vagy négy év során. Nehogy elkezdjetek most rohanni és befektetni egy olyan tulajdonba, amit nem engedhettek meg magatoknak, feltételezve, hogy egyetlen éjszaka leforgása alatt beérnek a dolgok. Én itt most a hosszú távú befektetésről beszélek. A Föld legértékesebb árucikkévé a föld vagy birtok fog válni, és ez el fogja nyomni az aranyat, és a többi hasonló értékkel bíró dolgot is.


Érdekes lesz figyelni az arany sorsát. Néhányan kérdeztetek erről, és én most senkinek sem javasolnám az aranyat. Pár évvel ezelőtt még támogattam volna ezt, de akkoriban nem kérdeztetek erről, viszont jelenleg nem javaslom az aranyat, mivel az arany és a többi értékes fémek és ékszerek jelenleg mesterséges manipuláció alatt vannak. És az arany – az arany ismételten mindössze a bizalom dolga. Tudjátok, hogy belehelyeztétek a bizalmatokat ebbe a papírpénzbe illetve elektronikus pénzbe. Erre azt mondjátok: -De tudod, ami igazán fontos, az az arany.” Ez pusztán fém. Csupán fém, és nem több. Az emberek szeretik magukra akasztani és mutogatni a fémet, pedig ennek nincs semmiféle valódi lényeges, belső értéke.


Látni fogjátok, ahogy az arany piac végigjárja a maga körforgásait, és meg kell, hogy mondjam, hogy ahogy figyeltem az energiákat ebben a pár elmúlt hónapban… itt most nem áll szándékomban senkit sem támadni, de a gyávák az arany után mentek. Ezt tették. Mert azt gondolták, hogy „Ez biztonságos. Szinte ez a második legjobb dolog, amit érdemes a matrac alá dugni.” Ezért az aranyra mentek. Ezen túlmenően nagyon sok félelem és mohóság, kapzsiság energia lengi körül az aranyat. És egy bizonyos mértékig a gyémántot és a platinát is jelenleg. Az ingatlan jelenleg az embereknek való.


Ne halmozzátok azt fel! Ne próbáljatok egyszerre egész megyéket felvásárolni! Amennyiben ez felkeltette az érdeklődéseteket, de nem tudjátok ezt megengedni magatoknak, akkor hozzátok együvé a forrásaitokat Shaumbra. Ez már nagyon régi dolog. Ez a gyakorlat olyan régre nyúlik vissza, hogy már magam sem emlékszem mikorra, és ez bizony elég hosszú, elhihetitek. Rakjátok össze a forrásaitokat egymás között egy cégben, vagy egyfajta társulásban. Aztán pedig üldögéljetek türelmesen – nagyon, de nagyon türelmesen. Lélegezzetek! Lélegezzetek a földre! Lélegezzetek a befektetésre! Tehát ez volt az én tanácsom.


Ha játszani szeretnétek a piacon, akkor kifejezetten két dolog lenne itt. Tudom, hogy egy páran vagy egyetértetek velem, vagy nem, de ismételten gyertek fel ide hozzánk egy kicsit. Figyeljétek csak, hogy az energia hogyan működik és mozog. Jelenleg van egy pár dolog, amit nagyon etikusnak érzek, ami ugyanakkor nagyon jó befektetési haszonnal is kecsegtet, és azután továbbra is mozgásban tarthatók azok az energiák.


Két dolog – a mezőgazdasági kutatások, továbbá az energia kutatások. Egy kissé ezt most kitágítom, és beleveszem még az orvosi és a tudományos kutatásokat is, , de elsősorban itt most a mezőgazdasági és az energia kutatásokról van szó. Nem arról van itt most szó, hogy befektessetek egy viszonylag hagyományos energiával foglalkozó cégbe, mint amilyenek például a szélmalmok, vagy a nap- sőt az óceán vagy hullám energia. Olyan cégekről beszélek itt, akik a fizika és az új fizika nagyon, de nagyon mély szintjeivel foglalkoznak.


A nap energia nem lesz elegendő a Föld energia szükségleteinek a kielégítésére az elkövetkezendő huszonöt éves periódusban. Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy ez rossz dolog lenne, csak azt, hogy ha be akarjátok fektetni a pénzeteket, akkor léteznek jelenleg olyan cégek, akik az energia kvantumfizikájával foglalkoznak, és akiknek nagy áttöréseik lesznek. Nem mindegyiküknek, de ezek majd hatással lesznek az összes többire. Energia kutatás.


A cégeket nektek kell majd megéreznetek. Lehet, hogy ez egy kis kutatást igényel majd a részetekről. De ha egyszer vonzódni kezdesz feléjük, akkor az ezekkel a cégekkel kapcsolatos információ majd eljut hozzád. Véletlenül olvasni vagy hallani fogsz róluk. De nem fogtok rábukkanni ezekre a késő éjszakai feltalálásokról szóló reklámokban, ugyanakkor ezek el fognak jönni hozzád.


Mezőgazdasági kutatás – a jelenlegi csendes kutatás – ami előtérbe fog kerülni. Nem a termények és a termések végső legyártásáról vagy elosztásáról van itt szó, hanem a mögöttes kutatásról, mert van néhány dolog, amiket már szinte csak egy hajszál választ el az áttöréstől, amelyek nem tartalmazzák az atomi részecskéknek és magának a magnak sem a manipulációját, hanem magukban foglalják az energia biztatását, illetve annak tényleges kiterjedését.


Különösen az elkövetkezendő háromtól öt évig terjedő időszakban nyilvánvalóvá fog válni, hogy a világnak nehézségei lesznek önmaga ellátásával. Ahogy a népesség növekszik, ahogy egyre több élelemre lesz szükség, mivel egyre több lesz az egy főre jutó fogyasztás, egyre inkább előtérbe fog majd kerülni a valódi mezőgazdasági technológiai fejlesztésekre való szükséglet magában a magban is, továbbá a termesztő technikákban is, amik nagyon fontossá fognak válni. Jelenleg nem sok pénzt fektetnek ebbe. Mert ez nem annyira izgalmas, de nagyon is az lesz nagyon rövid időn belül.


Ami még mostanság zajlik az az, hogy egy bizonyos fajta élelmiszer energia fogja fenntartani a világot. Ahogy egyre több ember kezd ébredni, és egyre többen jönnek ki hipnotikus szunyókálásukból, egy olyan perióduson fognak keresztülmenni, amikor is több élelem elfogyasztására lesz szükségük. Vegyünk példaként most egy átlagembert a Földön – egy középértéket tekintve – tegyük fel, hogy egy nap tíz élelem energia egységet fogyaszt el. Ahogy elkezdenek ébredni, az emberek fogyasztása húsz vagy harminc egységre növekszik napi szinten, mivel egy metamorfózison, egy változáson mennek keresztül, és több élelem energiára van szükségük. Namost, egy bizonyos ponton ez elkezd visszafordulni, mert kevesebb élelem energiára lesz szükségük ahhoz, hogy fenntartsák magukat, hiszen a testük hatékonyabbá válik.


Tehát ezek az én befektetési tanácsaim. Végül Tóbiás feltárja. (Linda azt kérdezi: És ez legális?) Nem számít, én egyébként sem vagyok itt. (nevetés) Azt megnézném, hogy ezért hogy akarnak bíróság elé rángatni! (nagy nevetés) Sajnálom Cauldre! Én egyszer már voltam börtönben. Te is mehetsz börtönbe. (Linda: -Köszönöm! – Tóbiás kuncog) Csak viccelek!


Hol éljetek


Következő kérdés: Hol éljetek? Hol éljetek? Itt most egyszerűsíteni fogok, de ti úgyis kérdezgetni fogtok erről még később. Ez valójában nem számít. Valójában nem számít. Nincsenek olyan helyek a Földön, amelyek több potenciállal rendelkeznének, mint bármelyik másik hely a vortexek, hálók és mindezek értelmében. Ez régi energia. Az Új Energiás ember megteremti a sajátját, behozza a sajátját, megteremti a biztonságos és szent teret.


De könnyebbnek fogjátok találni azokat a területeket, ahol egy kicsit több napsütés található. A napfény jobban tudatába kerít titeket a rendszer felélénkítésének. A napfény ezen túlmenően – a nap – lehetővé teszi a fizikai test számára a könnyedséget és a könnyebbséget, valamint elősegíti annak gyógyító folyamatait. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az év minden egyes napján élveznetek kellene a napsütést. De ha ki akartok választani egy helyet a költözésre, akkor a kissé napfényes oldalt javasolnám.


Azokat a helyeket, amik távol vannak a zajoktól – az energia zajoktól, a nagyvárosoktól. Ismételten nem azért, mintha bármilyen különleges portálról vagy annak hiányáról lenne szó, hanem azért, mert jelenleg több a vibrációs, energetikai zaj a Földön, mint eddig valaha, és ez azoktól az emberektől származik, akik össze vannak zsúfolva, és különösen abban az esetben, amikor ebben a fajta hipnózisban tartózkodnak. A gépektől származik. Akár tudatában vagytok ennek, akár nem, ezek hatalmas zajt keltenek – energia zajt, és itt nem csak a hallható zajról van szó, hanem arról is, ami nagyon ránehezedik a rendszere, különösen egy sűrű városban.


Elképesztő mérvű zaj származik az autóktól. Zaj jön mindenhonnan, és ez nehéz a fizikai rendszer számára. Nem kell túl messzire költöznötök a várostól. Egy pár kilométerre csupán, úgy tíz vagy húsz kilométerre – ahol a zaj szint lényegesen aláesik. Ez lehetővé teszi a tested számára, hogy közelebb kapcsolódjon a Földhöz, Gaia földeléséhez, továbbá megengedi, hogy a test sokkal könnyebben keresztülmenjen egy fajta tisztuláson és újraillesztési folyamaton. Amennyiben egy nagyvárosban élsz, akkor ott nehéz újra összhangba hozni a testet, az elmét és a szellemet, amit pedig most nagyon is rendszeres alapokon kellene elvégezni. Tehát legyen egy kicsit naposabb, egy kissé csendesebb – ez az ajánlásunk.


Nem szeretnénk, ha most bármelyikőtök is azt gondolná, hogy nektek egy bizonyos területen kellene továbbra is élnetek, vagy hogy azt a feladatot adnánk nektek, hogy költözzetek el a világ egy meghatározott részére, vagy egy bizonyos országba, vagy bármi ilyesmit. Ezek a régi napokban voltak így. Ez most új, és ez tényleg csak arról szól, hogy te hol szeretnél lenni?


Tehát, vegyünk egy mély lélegzetet…


(szünet)


Hol dolgozzatok


Beszéljünk a munkáról! Ezt kérdeztétek. „Milyen munkát kellene végeznem?” És az erre adott válasz tényleg rendkívül egyszerű: „Amit csak akarsz” – de az javasolnánk, hogy legyen az a sajátod. Kifelé haladtok azokból az időkből, amikor még más cégeknek dolgoztatok. Részben azért, mert az tényleg elveszi az energiátokat, és mert a közvetlen környezetetekben lévő emberek, akik szintén annak a cégnek dolgoznak, tényleg leszívnak titeket. Hogyan is lehetnél szuverén létező, ha közben egy másik cég számára végzel munkát?


Az más, amikor lényegi részét képezed annak a cégnek, az egyik felső vezetője vagy az egyik alapítója vagy. De amikor csak a túlélés érdekében vagy ott, akkor az minden szinten le fog téged meríteni. Ezen túlmenően a bőségre való képességedet is korlátozza. Rá fogtok jönni, hogy habár némelyikőtök számára ijesztő belevágni a saját vállalkozásodba, ez sokkal gyümölcsözőbb, sokkal több potenciállal bír a bőségre, valamint sokkal inkább kielégítő.


Tehát válaszunk az, hogy dolgozz magadnak! Hozd létre a saját cégedet, ami a saját szenvedélyedről szól, ami okot szolgáltat az ittlétedre, mivel minél tovább dolgozol továbbra is más cégek számára, az annál jobban le fog meríteni téged.


Mit egyetek


Mit egyetek, milyen étrendet kövessetek? Jelenleg egy olyan étrendet javasolnánk, ami legalább napi egy alkalommal tartalmaz olyan bevitelt, amit mi feldolgozatlan vagy élő eszencia élelemnek nevezünk. Nem azt mondjuk, hogy az teljesen legyen feldolgozatlan vagy teljesen legyen organikus.


Tegyük fel, hogy szerettek sok feldolgozott ételt elfogyasztani. Látjuk, hogy néhányan közületek nagy mennyiségeket faltok fel ezekből a csipszekből, feldolgozott húsokból, feldolgozott konzervekből, és ez rendben is van, hiszen a testetek intuitívan megérti, hogyan aktiválja az abban az ételben meglévő valódi energiákat. De az segít, amikor van egy emlékeztető az ételtől, amiben még benne van az életerő energia, feldolgozatlanul, lehetőleg organikusan, bár ez nem szükségszerű. Ez beállítja az esszenciát illetve egy olyan típusú vibrációt, ami egy emlékeztetőül szolgál a többi elfogyasztott feldolgozott étel számára is. Mag szinten emlékezteti arra, hogy honnan származik – általában a földből, esetenként egy állattól – de még az állat is füvet, gabonát meg ilyeneket evett.


Tehát ha napi egy alkalommal emlékeztetőt adtok feldolgozatlan ételekből – saláták, zöldségek, gyümölcsök által, és ennek nem kell soknak lennie, csak egy kevésnek – az emlékeztetőül szolgál az összes többi általad elfogyasztott dolog számára arról, hogy honnan is származik. Ez akkor beállítja a tápanyaggá való feldolgozás módját, sőt egy mélyebb szinten ezt egy másfajta energiává alakítja át, amit a tested hasznosítani tud, ami sokkal inkább egy multidimenzionális energia.


Gyógyítás és orvoslás


Gyógyítás vagy, nevezzük ezt orvoslásnak. (Linda azt mondja: -„Azért csinálod ezt, hogy ne legyen Kérdés- válasz ülés?” Tóbiás kuncog.) Már most azt teszem. Gyógyulás és orvoslás. Néhányan arról kérdeztetek, hogy ezzel kapcsolatosan mit is tegyetek. Azt válaszolom erre, hogy már most forduljatok az alternatív orvoslás felé – amit ti annak neveztek – de annak is rendelkeznie kellene a beépített öngyógyítás esszenciájával. Más szavakkal, ne add át a gyógyulásodat senki másnak. Vannak olyan időszakok, amikor szükséged lehet tanácsadásra vagy vezettetésre, vagy másoktól származó erősítésre, akikkel együtt működsz. De olyan sok jó alternatív orvosság jön ki manapság – gyógynövények, organikusak, sőt, a légzés is egy gyógyszer, ahogy ezzel ti is tisztában vagytok.


Az ok, amiért ezt most itt felhozzuk az az, hogy néhányan elgondolkoztatok az általatok szedett gyógyszereken. Nos, a gyógyszerek néha átmeneti enyhülést adhatnak, és stabilizálhatnak téged, de hosszú távon ezek a gyógyszerek ellened dolgoznak. Saját és Saint-Germain szerény véleménye szerint ti egy gyógyszerekkel teli…(Linda kérdezi: Micsoda??) …szerény vélemény (nevetés) – hogy ti egy orvoslási és gyógyszeres társadalomban éltek, ami továbbra is ilyen marad. Azt fogjátok látni, hogy a gyógyszergyártó cégek egyre csak gyarapodni és növekedni fognak. Nem soroltam fel őket befektetési tanácsaim sorában, ahogy a fegyvereket és egyéb más dolgokat sem említettem, mert nem gondolom, hogy egy magasan integrált hely lenne a pénzetek befektetésére. És ezek csak növekedni fognak. És tudom, hogy néhányan már jegyzeteltek is – „befektetni a gyógyszeriparba”


A gyógyszergyártó cégek nagyon meg lesznek szabályozva az elkövetkezendő pár évben a kormányok által, és lesznek közöttük olyanok, akiket meg is fog vásárolni az állam. Ez meg kellene, hogy ijesszen titeket. Ennek meg kellene rémíteni titeket. Ezt azon az alapon fogják megtenni, hogy be fognak csődölni, és az embereknek meg továbbra is szükségük lesz ezekre a gyógyszerekre az életük folytatásához. De ami itt valójában történik, az az, hogy ha egyszer a kormány ráteszi a kezét egy gyógyszeripari cégre – akkor mindannyiunknak sokat kel majd lélegeznünk.


A gyógyszerezés a fizikai és a pszichológia hipnózis egy formája, és sokkal könnyebb gyógyszert adni valakinek, mint meggyógyítani őket. (Tóbiás kuncog, a közönség nevet) Sok gyógyszer kontra arra kérni valakit, hogy belsőleg gyógyítsa meg magát! Tehát egy nagyon gyógyszeres társadalmat fogtok látni mindennel kapcsolatban – a pszichológia dolgok értelmében is természetesen, ami úgy terjed, akárcsak egy járvány, a testi dolgok kapcsán is. „Problémája van a májával? Vegyen be egy tablettát! Fájdalmai vannak? Vegyen be két tablettát! A szívével van problémája? Vegyen be öt tablettát!”


Ahogy ezt ti is tudjátok, a másik dolog, ami olyankor történik, amikor valaki elkezdi ezeket a különféle tablettákat szedni ezekre a különböző betegségekre az az, hogy ezek mind fel fognak robbanni egy ponton. Túl sok furcsa energiával bírtok, olyanokkal, amik nem igazán kompatibilisek a test természetes rendszereivel. Tehát amennyire csak lehetséges, keressétek az alternatív megoldásokat. Igen, lesznek olyan időszakok, amikor be kell majd szedned valamit a stabilizálásod érdekében. De akkor emlékezz, hogy miről beszéltünk a Szabvány Technológiában! A tested tudja, hogyan gyógyítsa meg önmagát, ha hagyod. A tested tudja, hogyan hozza magát egyensúlyba, ha hagyod.


És hogy tovább vigyük ezt, sok minden, amin a testetek most keresztül megy, nem feltétlenül igényel orvosi ellátást. Cauldre itt most arra kér, hogy tegyek nyilatkozatot. Mindig menj el az orvosodhoz, de… ezzel térj is ki az útjából! (nevetés) Az orvos gyógykezelni fog téged. Gyógykezelni fog téged. Hiszen erre lettek kitanítva és hipnotizálva. Mikor történt meg utoljára veled, hogy elmentél az orvoshoz, és az egyáltalán belenézett a szemedbe? Mondott neked ilyet az orvos: -„Valóban meg akar gyógyulni?” Mondott ilyet, hogy: -„Hadd töltsek el most veled egy vagy két órát!” Legjobb esetben is öt vagy hat percet tölt veled – ez a maximum – és ebben benne foglaltatik az is, hogy elmondja azokat a rossz vicceit és a sport történeteit is. (nevetés)


Vegyünk egy mély lélegzetet!


(szünet)


Érezd a testedet… érezd az energiádat!Az elme


Van még egy dolog Tóbiás mai tippjei között, ami az elme. A többi kérdést a kérdés-válaszok idején fogjuk megválaszolni. Az elme. Mihez kezdjetek most az elmétekkel? Hallottátok, hogy arról beszéltünk, hogy lépjetek túl az elmén. Azon tűnődtök, hogy vajon mi az elme szerepe. Szeretnetek kellene az elméteket? Gyűlölnötök kellene az elméteket? Ő a cselszövő, ő az ellenség, vagy a barátod?


A részed. Egy nagyon fontos részed, ami nagyon sok fontos funkciót lát el. De most elkezdtek túllépni az elmén. Ezt érzitek, tudjátok, hogy ez zajlik. Bejön az intuíció, úgy éreztek dolgokat, mint eddig még soha. De visszaszaladtok az elmétekhez, mert az erre lett beprogramozva. De ti most már bátrak vagytok. Nagyon bátrak és merészek, mert megengeditek magatoknak, hogy az intuíciótokat használjátok. Ez az egyik oka annak, hogy Jungot ennyire érdekelte, hogy eljöhessen ma ide. Nagy hívője volt az intuíciónak és a tudásnak. Soha nem egészen értette, hogy hogy működik, de tudta, hogy ez létezik.


Akkor egy pár dolog következzen most az elméről. Szeressétek azt, természetesen! Értsétek meg, hogy fontos célt szolgál, ugyanakkor azt is értsétek meg, hogy van ennél sokkal több is. Nem túl sok Shaumbra teszi ezt, de látom, hogy nagy ritkán visszatértek hozzá. Olyan dolgok… tudom, hogy egy páran most mérgesek lesztek rám, de csak az elméd az, aki megharagszik rám. Az olyan dolgok, mint a megerősítések, a pozitív állítások – csak pozitívan gondolkodj! Az olyan dolgok, mint az agykontroll, és az elme fókusza nem helyénvalóak a számotokra. Talán helyénvaló más emberek számára, akik jelenleg még mindig az tanulják, hogyan kezeljék az energiáikat – de ti már túl vagytok ezen!


A megerősítésekről szólva, hát azokkal csak hazudtok magatoknak. Ezzel csak megpróbáltok megerősíteni valamit, és ezzel megtagadjátok önmagatok egy részét. Mindezek a pozitív állítások – „Gondolkodj pozitívan” – nagyszerűek, de gondolkodjatok negatívan is! Tényleg. Valóban. Engedd meg magadnak, hogy érezd és átgondold, vagy hogy érezd és megfigyeld a gondolataidat – hogy hogyan gondolkozol, hogy milyen mintákban gondolkozol. Ne próbáld meg szabályozni a gondolkodási folyamatodat! Amennyiben beengeded az Új Energiát, önmagad új tudatosságát, majd visszatérsz, és megpróbálod kontrollálni az elmédet, a gondolataidat, pozitív megerősítéseket mondogatsz, és mindezeket a dolgokat teszed, az csak ki fogja tekerni az energiákat. Ez azt fogja neked okozni, hogy nagyon, de nagyon kellemetlenül érezd magad, vagy esetleg, hogy egy kicsit be is kattanj!


Tehát engedjétek el mindezeket a dolgokat! Nincs jobb egy jó pozitív és egy jó negatív gondolatnál! Ne féljetek a negatív gondolatoktól! Ha az elme olyan hatalmas és hatékony lenne, hogy maga csak a gondolat önmagában képes lenne megteremteni a valóságot, akkor a valóságotok egészen másmilyen lenne, nem igaz? De ez nem így van. Hála Istennek, bizonyos szinten nem az elme teremti a valóságot. Ez belétek lett programozva, azt hiszem. Az túl lett programozva, de ez régen tudott volt, hogy ha az elme képes lenne megteremteni a valóságot, akkor ez egy pokoli veszélyes hely lenne az életre.


Tehát a valóság egy egészen más szinten kerül megteremtésre – a lélek, a szenvedély és az igazi vágy szintjén – és nem az elme által. Tehát térjél csak vissza ahhoz, hogy kontrolláld az elmédet, vagy próbáld csak megteremteni a valóságodat az elmédből, majd próbáld csak meg megszűrni a gondolataidat, ez mind nem kívánatos eredményekre fog vezetni, és egy kicsit meg is fog őrjíteni.


Tehát drága Shaumbra, tudjuk, hogy ez hosszúra nyúlt. Ezek voltak Tóbiás aktuális tippjei a mai napra.


Vegyünk egy mély lélegzetet! Több is lesz, amint folytatjuk ebbe az Új Energiába való kiterjedésünket. Micsoda öröm volt ma Carl Jungot elhozni ide vendégünkként, és itt lenni a Shaumbra egészével – Olyan ez, mint „Jung és a Nyugtalan” (nagy nevetés, mert Tóbiás itt szójátékával egy amerikai szappan operára hivatkozik, aminek a címe a: Young and the Restless = Fiatal és nyugtalan)És ez így van.(Fordította: Telegdi Ildikó)
Megjegyzés: Aki úgy érzi, hogy szívesen támogatná anyagilag is a Shoudok fordításainak munkáját, az alábbi bankszámlaszámon megteheti:

Telegdi Ildikó OTP BANK Rt. 11773339-00984762

Minden eddigi és ezt követő felajánlást előre is szívből köszönök: Telegdi IldikóA Bíbor Páholy Tóbiását Geoffrey Hoppe, más néven "Cauldre" adja elő, aki a coloradoi Goldenben él. Tóbiás története a bibliai Tobit könyvéből megtalálható a Crimson Circle weboldalán (Http://www.crimsoncircle.com). A Tóbiás anyagok térítés mentesen állnak a világ fénymunkásai és a Shaumbra rendelkezésére 1999 augusztusa óta, amikor Tóbiás azt mondotta az emberiségnek, hogy a pusztulás potenciáljától tovább lépett az Új Energia felé.

A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik elsőkként mennek át az Új Energiába. Amint megtapasztalják az örömeit és a nehézségeit a mennybemenetel felemelkedési állapotának, avval segítik a többi embert utazások részleteinek megosztásával, óvva és kalauzolva őket. Több, mint százezer látogató jön el minden hónapban a Crimson Circle web szájtra, hogy elolvassa a legújabb anyagokat, és megvitassák a saját tapasztalataikat.

A Bíbor Kör havonta gyűlik össze Denverben, Coloradoban, ahol Geoffrey Hoppe-n keresztül Tóbiás bemutatja a legújabb információkat. Tóbiás állítása szerint ő, és a többiek a mennyei Bíbor Páholyból csatornáznak az emberek felé. Tóbiás szerint, leolvassák az energiáinkat, és vissza-tolmácsolják a saját információikat a számukra, tehát így láthatják az emberek magukat, ahogyan kívülről látszanak, miközben megtapasztalnak belülről. A "Shoud" a csatornázás szerves része, ahol Tóbiás félreáll, és az emberek energiája közvetlenül csatornázódik át Geoffrey Hoppe-n keresztül.

A Bíbor Kör találkozói nyitva állnak a nyilvánosság előtt. A Bíbor Kör a bőségére a nyitott szereteten keresztül tesz szert, és a Shaumbra ajándékaiból, szerte a világból. A Bíbor Kör legvégső célja az, hogy humán kalauzolókként és tanítókként szolgálják azokat, akik a belső spirituális ébredés ösvényén járnak. Ez nem evangelizáló misszió. Nem "örömhírhozás." Inkább, a benső fény fogja odakalauzolni az embereket a bejárati ajtódba az együttérzésedért és törődésedért. Tudni fogod, mit tegyél és taníts abban a pillanatban, amikor a különleges és drágaságos ember, aki a Kardok Hídjához vezető utazásra akar épp behajózni, eljön hozzád. Amennyiben ezeket a sorokat olvasva, igaznak érzed e sorokat, kapcsolódást érzel hozzájuk, valóban Shaumbra vagy. Tanító és humán kalauzoló vagy. Engedd meg az isteniség magvának benned, hogy virágba borulhasson ebben a pillanatban és mindörökké virágozhasson. Sosem vagy egyedül, az egész világon a család vesz körbe, és angyalok a körülötted lévő birodalmakban.

Kérlek terjeszd szabadon ezt a szöveget nem kereskedelmi alapon, térítés mentesen. Kérlek csatold ezt az információt egészében, beleértve ezen lábjegyzetet is. Minden egyéb felhasználás jóváhagyandó Geoffrey Hoppe-val. Lásd a kontakt oldalt a www.crimsoncircle.com oldalon.

Copyright 2006 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403