2004. március 15.


Különleges kérés
Copyright 2004. Steve Rother. Ez az információ egészben vagy részben, ingyenesen terjeszthető, azzal a feltétellel, hogy semmilyen díjat nem számítanak fel a terjesztéskor és ezt a figyelmeztetést csatolják az üzenethez. Mikor ennek az anyagnak csak egy része kerül felhasználásra, kérjük tüntessék fel, hogy ez egy rövidített változat és az olvasó megtalálja az eredeti és teljes változatot a
www.Lightworker.com/beacons/ címen. Támogatjuk a nyilvánosságra hozatalt, az újranyomtatáshoz engedély nem szükséges, de kérjük értesítsen róla bennünket a következő címen: Email Lightworker
A Csoportról további információ a
http://www.Lightworker.com címen található vagy a Fénymunkáson keresztül a következő telefonszámon: (858) 748 5837. Köszönet a fény terjesztéséért!
~ Isten szövete ~

Kapcsolat az Univerzális EnergiávalÜdvözlet Otthonról!


Kedveseink, ismeritek-e a pompát, amelyet tükröztök? Ismeritek-e az energiát, amit az Univerzumban képviseltek? Ha egy rövid rápillantást nyerhetnétek tükörképetekre, megdöbbennétek. Az univerzum tiszta fényei vagytok. Ti vagytok azok, akik úgy határoztak arcukra engedik a fátylat, hogy emlékezhessenek Istenre, így képessé váljanak a „Minden Létező” megtapasztalására és megfogalmazásra. Azt mondjuk nektek, hogy tapasztalásaitoknak köszönhetően, nemcsak a paradigmák íródnak újra, hanem ti is újra megváltoztok.


„Mi az élet értelme?”


Kapcsolatotok a Minden Létezővel egyre erősebbé válik, mert megújítottátok a felsőbb énetekkel kötött házasságotokat. Az alacsonyabb és felsőbb énetek közötti kapcsolódási ponton található a fátyol. Fontos volt, hogy úgy érkezzetek erre a bolygóra, hogy ne emlékezzetek nagyszerűségetekre, teremtési képességeitekre és arra kik vagytok. Helyette ti is részt vettetek a játékban és végül előálltatok az egyik kedvenc kérdésetekkel, amit annyira szeretünk hallani tőletek: „Mi az élet értelme?” Oh, sejtelmetek sincs arról, mennyit nevetünk, mikor ezt halljuk. A leghalványabb fogalmatok sincs arról, hogy kik vagytok. Ti vagytok a fátyol mögött rejtőző Isten, akik nem látják saját tükörképüket. A mi nézőpontunkból ez olyan, mintha Isten azt kérdezné, hogy néz ki Isten.


Univerzális Energia – Isten szövete


Szeretnénk erről beszélni, most hogy a fátyol egyre vékonyodik és a Minden Létezőhöz fűződő kapcsolatotok egyre erősebbé és közvetlenebbé válik. Hogy segítsük ennek a kapcsolatnak megértését, először hagy beszéljünk az energiáról, ami mindent egybeköt. Ez az a valami, amit a múltban Univerzális Energiának neveztünk. Valójában ez Isten szövete, minthogy Isten az Univerzális Energia fonala, amely összesző mindent és mindenkit, ami és aki bárhol a világban létezik. Igen, összeköt benneteket a teljes Egységes Tudatban.


Az Egységes Tudat olyasmi, amiről tudnotok kell, mivel ez az első lépés az ötödik dimenzió magasabb rezgésszámú létezése felé. Sokkal többről van szó, mint a köztetek és a mellettetek ülők közti kapcsolatról. Az Egységes Tudat jelenti a füvet, amin jártok, a fákat, amik kertjeitekben állnak, a köveket és a sódert, ami az útjaitokat alkotja. A fátyol miatt a dolgok, amiket magatoktól elkülönültként láttok, sóvárognak azután, hogy felsőbb énjükkel teljesen egyesülhessenek, úgy mint ahogy ti teszitek. Égnek a vágytól, hogy kapcsolatba léphessenek veletek.


Kedveseink, tudjátok-e kik vagytok? Mi tudjuk. A feladatunk pedig az, hogy emlékeztessünk rá benneteket. Ez az angyali birodalom célja. Ez Mihály családjának angyali célja. Ahogy haladunk előre, hirdetjük a mindenki által megismerendő legfelsőbb igazságot, mivel most - jobban, mint valaha - képesek vagytok elfogadni ezt az igazságot.


Kristály portálok, kristály energia, kristály gyermekek


Mostanáig az Univerzális Energiával való kapcsolatotok rejtve maradt számotokra, nem láthattátok saját teremtményeiteket. Most azonban azt mondjuk nektek, hogy a kristály portálokkal zajló munkátok hatására új lehetőségek nyíltak meg számotokra, hogy interaktívvá váljatok a „mostban” vagy „köridőben”, ahol a múlt, a jelen és a jövő mind egy. Amint még jobban félrehúzzátok a feledés fátylát, megtapasztaljátok valódi természeteteket, a köridőben létező végtelen lényekét.


Jelenleg kezdettel és véggel bírtok, mint véges lények, ezért nem lehetséges számotokra érzékelni a valódi végtelent. Működik a fátyol, mégis, az idővel és térrel létrejött új kapcsolatotok révén, kezdtek majd látni egy új összefüggést, amit mi „köridőnek” nevezünk. A Központi Napból sugárzó energia, amit saját napotok megszűr, a kristályenergia az, ami ezt lehetővé teszi. Ezek a napkitörések töltötték fel azzal energiával és aktiválták a Földet, ami szükséges következő szintre lépésetekhez. Ami azt illeti, a közeli jövőben több ilyen aktiválásnak lehettek szemtanúi.


Figyeljétek a Napot! Kicsit alábbhagyott mostanában, azonban mi azt mondjuk nektek, még nincs vége, mivel a kristály energia újabb infúziói várhatóak, amire szükségetek lesz ennek az évnek a későbbi szakaszában. Amint a kristály energia belép a Földre, megváltoztatja lehetőségeiteket, mivel közvetlenül az Univerzális Energiához kapcsol benneteket. Ez az erősebb kapcsolat lehetővé teszi számotokra, hogy magatokhoz vonzzátok teremtményeiteket. Ezért kértük, hogy próbálkozzatok a kristály portálokkal, amelyek összekötnek benneteket saját múlt és jövőbeli énjeitekkel.


A következő három évben a kristály gyermekek olyan beáramlása zajlik le, amilyet még sosem láthattatok. A kristály vibráció gyermekei készülődnek és készek belépni. Habár néhányan már megérkeztek részleges képességekkel, nemsokára az összes tulajdonság birtokában születnek majd meg. Mikor ez bekövetkezik kifejlődött embereket láthattok majd gyermektestben sétálni. Szükségük lesz figyelmetekre és megértésetekre, mivel tulajdonságaikat gyakran félreértik. Hihetetlen érzékenységük az Univerzális Energiával való szerves kapcsolatuk közvetlen következménye. Ennek az intenzív kapcsolatnak köszönhetően a köridő és a portálok működésének új megvilágítását hozzák el számotokra.


Különleges képességeik közvetlen következményei annak, hogy képesek kapcsolatba lépni az Isten szövetével, ami mindent összeköt. Ha egyszer az emberiség maga mögött hagyja a félelmet, hogy másképp tekintsen valamire, a kristály gyermekek megmutatják nektek az összes lehetőséget, ami az isteni erő birtoklásából fakad, még fizikai formában. Ez az erő mindannyiótok öröksége. Isten szövetének hívjuk, mert olyan, mint a szíveket összekötő fonalak, az idő és tér szövetének falikárpitjába szőve.


Új kapcsolatotok az Univerzális Energiával a spirituális kommunikáció megnövekedéséhez vezet. Azt mondjuk nektek, hogy már ez már elkezdődött, a portálok kinyíltak és sokan fognak elkezdeni csatornázni. Sokkal többen hallják majd a Lélek irányítását felsőbb énjükön keresztül és képessé válnak értelmezni azokat. Ami azt illeti, mindannyiótokat arra kérjük, hogy hallgassatok figyelmesen, támaszkodjatok rá és találjátok meg kifejezési módjait. A megnövelt kapcsolat, amit az Univerzális Energiához fűződő erősebb kapcsolat elősegít, minden, amire szükségetek van, hogy elérhessétek a következő szintet.


Az Univerzális Energia egyesítő mozgása


Amint erősítitek a kapcsolatot az Univerzális Energiával, egyre hasznosabb lehet többet megtudnotok róla. Az Univerzális Energia olyan, mint egy kötélen lógó lepedő. Amikor a lepedő egyik oldalát meglökitek, a másik oldalon kidudorodik. Ebben a szövetben található az Akasha Krónika, a karma motorja, az ok-okozat oka. A kiterjedtebb igazság az Univerzális Energiával kapcsolatban, hogy egy hatalmas dudor van benne, ami a szabad akarat játszmájának kezdetén keletkezett; természete szerint az Univerzális Energia összevegyíti, egyesíti azt, ami a dualitás illúzióját keltő játszmában - amiben ti is részt vesztek - látszólag különálló. Ahogy egyre előrébb juttok a szándékosan teremtővé válás útján, hasznos lehet számotokra, ha megértitek ezt az egyesítési tevékenykedést. Ha megértitek, hogy önmagatok összehangolása az Univerzális Energiával szelet fog a vitorlátokba, úgy tűnik majd, hogy Isten szövete maga támogatja alkotásaitokat, cselekedeteiteket.


Kedveseink, megtaláljátok majd a módját, hogy hogyan használjátok fel ezt az információt. Egyszerűen arra kérünk benneteket, hogy vessetek össze az Univerzális Energia természetes mozgásával mindent, amit egyénenként tesztek – minden döntést, minden választást. Egyesültök vagy elkülönültök? Közvetlen kapcsolatot találtok majd a támogatás nagyságával, különösen most, hogy új kapcsolatok jönnek létre.


Kapcsolatotokat az Univerzális Energiával erősebb és fontosabb megértenetek, mint valaha. Ó, de ezzel még nincs vége, mivel nem csak egyénenként, hanem kollektívan is cselekedtek. Eljön majd az idő, mikor minden vállalkozásban dolgozik majd egy munkavállaló, akinek az lesz az egyetlen feladata, hogy megvizsgálja a vállalkozás minden irányú tevékenységét és összevesse azokat az Univerzális Energia természetes mozgásával. Merre halad a vállalkozás? Az egyesülés vagy elkülönülés irányába? Persze ezzel sincs még vége, mivel a kérdés megjelenik majd a világ vezetői előtt és az összes világ összes politikai szintjén.


Kundalini, szeretet és félelem, meg a politika


Most arról kívánunk szólni, hogy hogyan lép kapcsolatba az Univerzális Energia veletek, mint egyénekkel. Hogyan lép kapcsolatba veletek felsőbb éneteken keresztül érzelmeket keltve. A legerősebb érzelem, amiből minden felépül, az Univerzális Energia. Saját lényetekben ezt a szeretet érzelmeként érzékelitek. A szeretet az „íz”, amit éreztek, amikor az Univerzális Energia áthalad lényeteken és összeköti szíveteket az összes többi szívvel. A szeretet igazi életerő energia.


Sokszor ez az energia egy reakciót kavar fizikai lényetekben, amint aktiválja a Kundalini energiát. A Kundalini valójában az életenergia alapenergiája fizikai formában. Amikor tehát az Univerzális Energia lüktet testetekben, azt szeretetként érzékelitek; amikor pedig korlátok vannak, hitrendszerek, amikor más blokkok korlátozzák vagy akadályozzák az Univerzális Energia áramlását, akkor a szeretet ellentétét érzitek, vagyis félelmet. Kezetekben van tehát egy újabb mércéje annak, hogy mennyire álltok harmóniában az Univerzális Energiával. Szeretetből cselekszetek vagy félelemből? Ez segít majd meghatározni milyen kapcsolatban vagy az Univerzális Energiával és Isten szövetével. Ez a kapcsolat dönti el, hogy szelet fog e vitorlátok, vagy minden egyes lépéseteknél újabb ellenállásba ütköztök.


Kedveseink, senki sem ítél el benneteket – soha. Választásaitok egyszerűen választások – nincs jó vagy rossz. Van azonban ok és okozat, ami közvetlen kapcsolatban áll azzal, hogy milyen helyzetben vagytok az Univerzális Energiával. Annak érdekében tehát, hogy megtaláljátok a boldogságot, szenvedélyeteket, örömötök teljes kifejezésének módját, amíg a biológia általatok lakott csodás buborékait járjátok, csak arra kérünk benneteket, hogy foglaljatok helyet és egyszerűen vegyétek észre az Univerzális Energiával való kapcsolatotokat.


Megismétlem, ezzel nincs vége. Vizsgáljátok meg a vezetőitek a politikai és az üzleti életben és kérdezzétek meg magatoktól: „A szeretet üzenetét és az egyesítés álláspontját képviselik, vagy inkább az elkülönülését és a félelemét?” Ebben az a nehéz, hogy emberként ösztönös vonzalmatok a drámához hamarabb vonzza az emberekhez a félelmet, mint a szeretetet. Félni egyszerűen könnyebb, mint szeretni. Még talán soha nem volt ennyire fontos, hogy megértsétek, minden előre haladó fejlődésnek közvetlen kapcsolata van az Univerzális Energiával, keressétek hát. Mikor politikusokat választotok, hogy benneteket képviseljenek, mikor kiválasztjátok a vállalkozásokat, amikkel üzleti kapcsolatot létesítetek, legyetek benne biztosak, hogy az egyesítés és szeretet jegyében jöttek és nem az elkülönülés és a félelem jegyében. Amikor halljátok a félelemmel teli üzenteket, vegyétek észre. Ez a kapcsolat az Univerzális Energiával, vagy annak éppen ellenkezője? Értsétek meg, hogy magatok alkotjátok saját valóságotokat minden nap, minden egyes pillanatban. Hamarosan lejár az idő, mikor hatalmas világot irányító vezetőket akartok, mert mindegyikőtök egyre több saját hatalommal bír.


Idő és tér az Univerzális Energiában


Oh, de még ennél is többről van szó! Azt mondjuk, hogy amit lineáris időként ismertek, csak az Univerzális Energiával közvetlen kapcsolatban létezik. Az Univerzális Energia, mint Isten szövete tér-idő kontinuumként is kifejezésre jut világotokban. A kötélen lógó lepedő képét most lecseréljük a talajon elterülő takaróéval. Ebből a szemszögből látszik, hogy sokszor történnek események, amelyek hullámokat keltenek az idő és tér szövetén. Minden mindenhol hullámként hat valamikor. Vannak kisebb és nagyobb hullámok, amik mindenre és mindenkire hatással vannak. Sokszor a világban történtek óriási hullámokat eredményeznek ebben az energiában. Csak hogy olyan bonyolult legyen, amilyen csak lehet, ezek a hullámok meglehetősen hatékony és jó szolgálatot tesznek és hullámot keltenek az Univerzális Energiában, ami hatalmas változást hoz létre az érzékelésben.


A legnagyobb kihívás ezzel kapcsolatban, hogy az emberek tudni akarják a dolgok pontosan honnan jönnek és pontosan hová tartanak. Az szeretnétek, ha mindenre lenne a magyarázatotok, mivel ti vagytok az univerzum kíváncsi-fáncsijai; próbáljátok meghatározni Istent, miközben nem vagytok képesek önmagatokat látni. Azt kell mondjuk, hogy az időhöz és térhez fűződő viszonyotoknak sok köze van mindehhez. Könnyen visszatekinthettek történelmetekre és láthatjátok mikor lendültek mozgásba ezek a hullámok és mit értek el. Sokszor olyan volt, mintha valaki megragadta és kirántotta volna alólatok a szőnyeget, hogy szándékosan feje tetejére állítson mindent világotokban.


Az Univerzális Energia nem csak a ti dimenziótok valóságában létezik. Az idő és tér összes dimenziójában mindent összeköt. Mostanában érezhettetek egy hullámot, ami nem a saját dimenziótok idővonalában lezajlott eseményekből származott. Habár ez a hullám megrázta világotokat, nem vagytok képesek visszafelé nyomon követni és az eredetét megtalálni. Valójában tér és idő egy másik dimenziójából eredt és erős hullámot keltett az energiában, egy hullámot, amit sokan éreztek azok közül, akik ezeket szavakat hallják és olvassák. Ebben a helyzetben kicsit más körülnéznetek és nem találjátok az okot. Tudjátok, hogy ezúttal másról van szó. Tudjátok, hogy valami nem hétköznapi történik. Tudjátok, hogy ez egy lehetőség, érezhetitek, de nem tudjátok miért.


Ekkor az agyatok mozgásba lendül és próbálja kitalálni mit is éreztek és miért. Nagyon frusztráló az emberek számára ezt a kirakóst játszani. Ezért kedveseink, amint a kapcsolatotok az Univerzális Energiával egyre szorosabbá válik, a siker kulcsa a változások elfogadásában rejlik. Arról szól, hogy hagyjátok az energiát keresztüláramlani magatokon, megragadjatok mindent, amit kínál, ahelyett hogy megpróbálnátok kiokoskodni, hogy hogyan is illik bele mindabba, amit „normálisnak” neveztek. Azt mondjuk nektek, hogy minden változás valami jobbat hoz. Engedjétek, hogy a tér és idő szövetének hullámai olyasmihez vezessenek, amiről nem is álmodtatok. Engedjétek ennek az energiának, hogy teljesen új szintekre vigyen benneteket, ami elvezet benneteket a saját lelketekkel kialakuló erősebb kapcsolat lehetőségéhez. Ennek jött el most az ideje. Ezért nyíltak meg a kristály portálok, ezért érkezik a Földre a kristály energia a napkitöréseken keresztül. Ezért állnak sorban a kristály gyermekek a fátyol másik oldalán és kérdezik, „Mikor jöhetek?”.


A három nővér: Mars, Föld, Vénusz


Van egy másik esemény is, amit az Univerzális Energiával kapcsolatban szeretnénk tisztázni. Az Univerzális energiával való új kapcsolatok felvétele, vagy régiek megújítása arra késztet benneteket, hogy újraértékeljétek és felülvizsgáljátok összes múltbeli kapcsolatotokat. Tapasztalatotok többsége, még a kristály portálok új jellemzőivel tetézve, újragondoltatják veletek a térhez és időhöz fűződő való viszonyotokat és hogy ezek a fogalmak mit is jelentenek valójában. Még nagyobb léptékben azt mondjuk, hogy tudományos szempontból olyan dolgok felfedezésének szélén álltok, amiket nem igazán lesztek képesek jelenlegi rendszeretek szerint beskatulyázni. Azt mondjuk, hogy a Marson létező életerő energiát hamarosan felfedezik. Feltárjátok az életet a Marson. Nem csak a mikroszkopikus részecskékben található életformákat feditek majd fel, hanem a Marson zajló élet történetét. A tudósok hamarosan olyan felfedezést tesznek, amely egyértelműen bizonyítja, hogy egy bizonyos ponton a Mars olyan életformáknak volt otthona, mint ma a Föld.


Kedveseink, ezzel nincs vége, mivel a kezdet kezdetén három nővér volt, nem kettő. A három nővér egy ponton – a Vénusz, a Mars és a Föld – mind teret adott az életnek. A három nővér között azonnali kommunikáció zajlott oda-vissza. Ennek a kommunikációnak bizonyítékát mostanában fedezik fel. Oda-vissza folyt az energia, aminek ma még nyomát sem találjátok.


Azt mondjuk nektek, hogy annak oka, hogy a kristály energia a Központi Napból naprendszeretek Napján keresztül hozzátok érkezik és a tektonikus lemezekben tárolódik, az hogy ilyen tektonikus lemezek mindhárom bolygón találhatóak. Igazság szerint, a Vénuszon található néhány lemez megállt és ez az oka annak, hogy a Vénuszon nincs általatok ismert élet; a bolygó életet adó vérének, az általatok szén-dioxidként ismert anyagnak egyensúlya megbomlott akkor. Az egymás közötti összes energia kapcsolat megváltozott és ezért minden energia a középső nővérre összpontosult, a Földre, az energiát pedig arra összpontosították, hogy az összes energia és életerő energia képes legyen egy mátrixot létrehozni a Föld körül. Innentől kezdve, minden életerő energiát ide fókuszáltak.


Hamarosan napvilágra kerül néhány tudományos bizonyíték, ami ebbe az irányba mutat. Figyeljetek ezekre! Persze számos különböző értelmezés és magyarázat születik majd, de ha az univerzumban teremtés nagyobb képét szemlélitek, látjátok majd, hogy minden egy irányba mutat. A kapcsolat a Földdel magával és a támogató rácsban lévő életerő energia volt az oka, hogy minden energiát a Földre fókuszáltak és a másik két nővér hajlandó volt hibernált állapotba kerülni. Az az érdekes, hogy nemsokára szándékosan életet telepítenek a nővérek egyikére. Még ha a legkisebb formában is, akár egy csírázó magban, évezredek alatt lejátszódó reakciók egész láncolatát indítja ez be, amely az emberi szándék valaha látott legnagyszerűbb teremtéseinek egyikét indítja útjára.


Megőrizni… elajándékozni


Magasabb nézőpontból, kedveseink, minden szem rátok szegeződik, amint megteremtitek ösvényetek következő lépését, mielőtt lábatokkal rálépnétek. Minden egyes nap minden egyes pillanatában a jövőtöket teremtitek, és mi kimondhatatlanul büszkék vagyunk rátok. A fátyol kissé felemelkedett. Igen, némelyek számára ez elég terhes lehet, mivel nem könnyű megérteni kapcsolatotokat a „Minden Létezővel”, mivel az Univerzális Energia, amit a testetekben szeretetként érzékeltek, néha elsöprő lehet. Csupán egyetlen módja vannak, hogy ez a szeretet energia a tiétek legyen. Legyetek tisztában vele, hogy energia, ezért nem létezhet vákuumban; mozognia kell, hogy létezhessen. Az egyetlen módja, hogy megtartsátok, ha másnak adjátok. Adjátok tovább! Érintsetek meg egy másik embert! Hagy lássák az életerő csillogását szemeitekben! Hagy lássák reményeteket! Hagy lássák álmaitokat! Hagy lássák szenvedélyetek! Ahogy egyikőtök a másiknak adja, ismét újraszövitek Isten szövetét, beleszövitek egy még nagyszerűbb teremtésbe.


Egy új energiába, egy új szövetbe egyesítitek, ami az Univerzális energiát a következő szintre juttatja. Ez az, amit már ma elkezdtetek és mi a legnagyobb büszkeséggel tekintünk rátok. Legjelentősebb szándékunk csupán annyi volt, hogy kiterjesszük szárnyainkat és segítsünk az emberi szív csodálatosságának visszatükrözésében. Nem emlékeztek rá kik vagytok…, de mi igen; és szándékukban áll emlékeztetni benneteket saját nagyszerűségetekre. Arra kérünk benneteket, ha egyszer már érzitek, terjesszétek ki ezt az energiát egymásra. A legnagyszerűbb ajándékok azok, amiket az emberi angyal ajándékoz. Már vállalhatjátok mások segítésének felelősségét, hogy ők is láthassák saját nagyszerűségüket. Ez a feladat, amely előttetek áll.


Sokan a csillagokat és az együttállásokat vizsgáljátok, így próbáljátok megfejteni miért olyan érzelmekkel teli most minden, miért olyan nehéz, vagy éppen miért olyan könnyű. Mi azonban azt mondjuk nektek, hogy ehhez sok esetben inkább az idővel és térrel és az Univerzális Energiával való interdimenzionális kapcsolatotoknak van köze; tehát nem láthatjátok előre mindig az érkező hullámokat, de ha mindegyiket megragadjátok és legjobb tudásotok szerint lovagoljátok meg, ha vállaljátok a felelősséget, hogy mindenből, ami szembejön veletek, a legjobbat hozzátok ki – örömtáncot jártok majd és kedvetekre játszhattok. Ekkor váltok leginkább az univerzum hasznára, annyira, amennyire csak lehet. Ekkor foglaljátok el teremtőként helyeteket a Föld nevű bolygón.


Olyan lehetőségek előtt álltok, amik lehetővé teszik, hogy megteremtsd ezt az életet magadban. Lépjetek szándékosan, lépjetek merészen, hozzátok mozgásba legfelsőbb szándékotokat önmagatokért és nézzétek, ahogy a csoda bekövetkezik! Nézzétek mi történik mikor útjára indítjátok saját hullámaitok az Univerzális Energiában, mert vibrációs mintáitokat minden körülöttetek élő érzékeli majd. Mozgósítsátok legfelsőbb akaratotokon keresztül, ugyanúgy, ahogy a kristály portálokat használjátok. Engedjétek meg magatoknak, hogy érezhetők, hallhatóak, szerethetőek legyetek és még ma megtörténik.


Mélyen megtisztelő, hogy veletek lehetünk. Nagy megtiszteltetés, hogy csatlakozhatunk azon részetekhez, amely közvetlenül a szíveteken keresztül halad, mivel így megengeditek számunkra, hogy mindegyikőtöket összekössük az Univerzális Energiával és így lángra lobbantsuk a szívetek. Ha szeretnétek megőrizni a lángot, vegyétek ki és osszátok meg másokkal. Hagy lássák a szíveteket, és az mozgásba lendül.


A legnagyobb tisztelettel ültünk ma itt veletek, mikor energiánkat a mindent átható Univerzális Energiába bocsátottuk. Lehetőséget adtatok nekünk és ezért végtelenül hálásak vagyunk. Három rövid emlékeztetővel hagyunk most itt titeket: Bánjatok egymással a legnagyobb tisztelettel, gondoskodjatok egymásról minden lehetséges módon és emlékezzetek rá, hogy Isten szövetének részei vagytok, akik remekül játszanak együtt.


ESPAVO


A Csoport


(Fordította: Mácz Annamária)