2004. október 15.

~ Közjáték ~

A fény világítótornyai, emlékeztetők Otthonról előadások élőben követhetőek az interneten és minden hónapban 15-én kerülnek írásbafoglalásra és postázásra. A következő üzenetet élőben november 27-én de. 11-kor nyugati parti idő szerint hallhatják
Ezt az üzenet meghallgatható úgy, ahogy elhangzott
itt>

~ Emlékeztetők Otthonról ~

Steve és Barbara

Játék közben...

Múlt hónapban végrehajtottuk a Szeretet Hálózatának kísérletét, és még annál is erőteljesebben sikerült, mint ahogy én képzeltem, hogy fog. 200,000-re becsüljük a Fénymunkások számát, akik világszerte csatlakoztak szívükkel, hogy a kommunikációnak egy új formáját nyissák meg. A tudományos eredményeket a következő, a globális kapcsolatfelvétel megismétlésének időpontjának bejelentésével együtt a Lightworker.com weboldal Szeretet Hálózata részébe postázzuk majd, amint elérhetőek lesznek. Köszönet a támogatásért és részvételért. Amint azt a Csoport is előszeretettel mondogatta a Fény Világítótornyai üzenetek korai szakaszában, „Mikor összpontosított szándékkal megfogjátok egymás kezét, megváltoztatjátok a világotokat.” Vendéglátó partnereink, Barbara, a saját és a teljes Lightworker csapat nevében köszönjük, hogy fogjátok a kezünket, amint mindannyian együtt sétálunk a jövőbe.

A kísérletet követően a Csoport élőben adott át egy üzenetet, amiről azt mondták, hogy egy új sorozat első része, a sorozat címe pedig Gyakorlati Mágia. Nagyon izgatott voltam ezzel az első üzenettel kapcsolatban és az ehavi Fény világítótornyai – Emlékezetők Otthonról üzenetben szándékoztam nyilvánosságra hozni. Mindez megváltozott Vancouverben, Kanadában, egy reggelen, mikor aznap tartandó szemináriumunk előtt korán hajnalban felébresztettek. Elmondták nekem, hogy a Gyakorlati Mágia sorozat következő hónapban kezdődik majd, mivel most egy fontos üzenetet szeretnének küldeni. Barbara még mindig aludt, így felkeltem, átmentem a másik szobába a laptopomhoz és a következőket írtam. Büszkén, a legnagyobb szeretettel adom most ezt át.

Steve Rother
a Csoport szóvivője

Különleges kérés
Copyright 2004. Steve Rother. Ez az információ egészben vagy részben, ingyenesen terjeszthető, azzal a feltétellel, hogy semmilyen díjat nem számítanak fel a terjesztéskor és ezt a figyelmeztetést csatolják az üzenethez. Mikor ennek az anyagnak csak egy része kerül felhasználásra, kérjük tüntessék fel, hogy ez egy rövidített változat és az olvasó megtalálja az eredeti és teljes változatot a
www.Lightworker.com/beacons/ címen. Támogatjuk a nyilvánosságrahozatalt, az újranyomtatáshoz engedély nem szükséges, de kérjük, értesítsen róla bennünket a következő címen: Email Lightworker
A Csoportról további információ a
http://www.Lightworker.com címen található vagy a Fénymunkáson keresztül a következő telefonszámon: (858) 748 5837.
Köszönet a fény terjesztéséért!


Üdvözlet Otthonról!

Kedveseink, nagy büszkeséggel szemléljük, amint az általatok játszott Játszma egyre közelebb visz benneteket ahhoz, hogy erőitek teljhatalmát bíró emberekké váljatok. Mindazonáltal számos kereszteződés áll még előttetek, ahol tanácsos lesz alaposan elgondolkodnotok. Amint azt többször is említettük már, az előttetek álló úton nincsenek helytelen kanyarok. Mégis, mint szándékkal teremtőknek és hatalommal bíró embereknek fontosabb, mint valaha, hogy vállaljátok a felelősséget a valóságotokért azáltal, hogy megválasztjátok utatokat, ahelyett, hogy egy olyanon mennétek, amit „sorsszerűen” kaptatok. Éppen ezért, most szeretnénk megszakítani az üzenetek normál menetét, hogy néhány fontos területre irányítsuk a figyelmeteket. Mint mindig, most sem próbáljuk megmondani merre forduljatok, vagy mit gondoljatok, mivel az csak arra lenne jó, hogy elvonjuk tőletek az erőtöket. Amint azonban a Játékasztalotokon végbemenő fejlődést figyeljük, úgy találjuk, hogy hasznos lehet, ha megosztjuk nézőpontunkat a mostanában kibontakozó eseményekkel kapcsolatban.

Még egyszer, fontos benneteket emlékeztetnünk arra, hogy nem lehetséges megjósolni a jövőt, mivel még meg kell, hogy írjátok. Mi most abba az irányba kívánunk bepillantást nyújtani, amerre kollektíven, mint emberiség haladtok. Ha szeretnétek irányt váltani, most figyeljetek. Ha szeretnétek ebben az irányban továbbhaladni, tegyétek szándékosan, ahogy az teremtőkhöz illik.

A Kristály Gyermekek belépése

A Földre születő új gyermekek több figyelmet követelnek tőletek, mint korábban valaha. Ahogy az új gyermekek közül az idősebbek határozottan a felnőtt lét felé haladnak, újabb áttekintésekre lesz szükség, hogy megfelelő perspektívából lássatok. A legeslegelső és az azt követő, ezekről a gyerekekről szóló üzenetekbe belefoglaltunk egy fontos figyelmeztetést, ezekkel a magasan fejlett lelkekkel kapcsolatban. Az emberiség bír egy olyan tulajdonsággal, ami meglehetősen pusztító lehet és lesz minden új emberi lény számára az elkövetkezendőkben. Ez pedig természetes emberi vonzódásotok a spirituális versenyhez. A spirituális verseny az az alaphit, hogy egyik ember rezgésszintje jobb a másikénál. Az elmúlt 10,000 évben az emberi evolúció az alacsonyabbról a magasabb rezgések felé haladásról szólt. Amire viszont nem emlékeztek az az, hogy eónokkal ezelőtt, lelkekként folyamatos fejlődés során azon voltatok, hogy rezgésszámotokat szándékosan minél alacsonyabbra vigyétek, hogy játszhassátok a játszmát, amit most játszotok. Mégis, a rezgésszám emelésének ez a hosszú folyamata elültette bennetek azt a hitet, hogy a magasabb rezgés valamiképp jobb, mint az alacsonyabb. Ennek a hitnek a működésének köszönhetően képesek voltatok rezgésszinteteket megdöbbentő szintre juttatni.

Most pedig fejlődésetekben olyan idők jönnek, mikor ismét úgy találjátok, hogy amit igaznak hittetek változik. Most jött el az idő, mikor az alaphit, ami a múltban segített benneteket, most éppenséggel visszatarthat a további fejlődéstől. Talán észrevettétek, hogy elég hangosak voltunk a Kristály Gyermekekkel kapcsolatban, és hogy mit jelenthetnek ők az emberiségnek, mióta először említést tettünk róluk évekkel ezelőtt. Szándékosan használtuk a Kristály Gyermekek szavakat, hogy megkülönböztessük őket a más tulajdonsággal bíró gyermekektől, beleértve az Indigó gyermekeket. Azt is mondtuk nektek, hogy egyik Kristály gyermek sem inkarnálódott a Földön úgy, hogy az összes tulajdonság birtokában lenne. Ez most megváltozik. A dolgok jelenlegi állása szerint, elsőként 2005 vége felé érkeznek meg néhányan játékotokba azok közül a Kristály gyermekek közül, akik az összes tulajdonságot hordozzák. Elrejtik őket majd szerető szüleik, mint ahogy sokat, a már Földön tartózkodó, a tulajdonságok egy részével bíró gyermeket elrejtettek.

Most jött el az idő, mikor feltétlenül szükséges emlékeztetnünk benneteket kezdeti figyelmeztetésünkre. Talán észrevettétek, hogy az elmúlt két évben nagyon keveset beszéltünk a Kristály gyermekekről. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy sokan fogadták a hívást és nyitották meg magukat, hasznos információkat hozva át, hogy érthetővé váljon az emberi evolúció, mint egész. Most ismét hallatjuk a hangunkat, hogy beszéljünk az első Kristály gyermekekről, akik az összes Kristály tulajdonsággal érkeznek. Ezzel egyidőben arról is szót kell ejtenünk, hogy egyre növekszik annak fontossága, hogy szertefoszlassuk azokat a címkéket, amik előrejelezték jöttüket. Az összes címke jó szolgálatot tett megkülönböztetési céloknak, mivel az emberi életformaként ismert spirituális burok fejlődik és az új gyermekek érkezése fontos mellékterméke ennek a fejlődésnek. Az elmúlt néhány év során láthattátok ezeknek a tulajdonságoknak összeelegyedését, a gyerekek pedig immár összetett jellemzőket hordoznak. Ez az emberiség igazi szépsége, mivel magának az Univerzális Energia természetes elegyedését tükrözi. Továbbá, azok közületek, akik az első Indigó gyermekek érkezése előtt születtek, kifejlesztik az indigó és kristály jellemzőket. Ebből kifolyólag fogunk az új Föld gyermekeire egyszerűen ’Új Emberiségként’ utalni. Ideje visszatérnetek azokhoz az időkhöz, mikor a gyerekeket egyszerűen gyerekeknek nevezitek, semmi többnek. Fontos szem előtt tartanotok, hogy ők elsősorban gyerekek. Nem számít milyen tulajdonságokat hordoznak, szükségük van a szeretetetekre, támogatásotokra, irányításotokra, elveitekre és értékeitekre. Tanítsátok őket nyitott szívvel mindazokra a csodálatos tulajdonságokra, amiket magukban hordanak, és tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy teret teremtsetek mindannyiuk számára. Tiszteljétek őket, de állítsátok őket piedesztálra. Találjátok meg a módját, hogy hozzájussanak képességeik legjavához és bátorítsátok őket minden adandó alkalommal, hogy ragadják meg hatalmukat és használják. Ennek eredményeként saját világotok erősödik, és láthatjátok, amint nemsokára az emberiség egysége hatalmas ugrásokat tesz a tudatossági szintek között.

Az általatok nem régen aktivált Szeretet Hálózata fontos szerepet játszik majd abban, hogy a bolygót képességek elnyerésének virágzó menedékévé váljon az egész Új Emberiség számára. Tanuljátok meg használni ezt az eszközt, és gyakran lépjetek egymás szíveivel kapcsolatba. Tudjatok róla, hogy a legnagyobb büszkeséggel és szeretettel mosolygunk rátok, mikor megérintitek egymás szívét. Nálunk „jó napnak” minősül minden olyan nap, amikor megérintitek valaki szívét, vagy a tiéteket érinti meg valaki.

Választások

Fontos időket éltek most az Egyesült Államokban, közelegnek a választások. A világ számos más részében hamarosan hasonló lehetőségek nyílnak. Először is hagy emlékeztessünk benneteket arra, hogy vezetőitek, akik az ország irányítására választotok, nem korlátozzák le lehetőségeiteket. Valóságotokat az általatok választott nézőpont és cselekedetek határozzák meg. Soha nem avatkoznánk be a játszmátokba és mondanánk azt, hogy szavazzatok erre vagy arra a személyre. Mindössze annyit kérünk, hogy döntéshozatalotokkor nézzétek a helyzetet a magasabb perspektívából és emlékezzetek a nagyobb képre, amit megosztottunk veletek.

A Harmadik Föld az új bolygót érintő legmagasztosabb látomásaitokkal kapcsolatos gondolataitok és reményeitek gyűjtőtégelye. Minden döntés, amit ettől a ponttól kezdve hoztok, bekerül a hologramba, ott tárolódik, majd felülírja a Föld eredeti hologramját, így egy új valóságot harangoz be. Hozzatok helyes döntést, kedveseink, és legyetek tudatában, hogy nem az eredmény, hanem saját személyes döntéseitek kerülnek rögzítésre. Döntésetek meghozatalánál emlékeztetünk benneteket, hogy az Univerzális Energia állandó, egybeelegyedő mozgásban van. Minden, ami ellenáll az összekeveredésnek kimarad az összehangolódásból és ellenállásba ütközik. Minden, ami az egységet hangoztatja és a mindent átható összeolvadást, pedig támogatást élvez.

Mikor az Egyesült Államokról hoztok döntést, tudjatok róla, hogy nem vagytok egyedül ezen a bolygón. Az alapító atyák tetteit és eszményképeit, amelyek hatalmas nemzetté kovácsolták országotokat, most visszájára fordítják. Minden nap az elkülönülés felé tesztek egy mozdulatot. Nemzetetek mindenféle ember keveredésére és a minden irányba megvalósuló befogadásra épült. Ez az irány most megfordult, mivel úgy döntöttetek, hogy inkább a körülöttetek lévőktől való elkülönülést választjátok. Országotok jövőjét, mint gazdasági vezető hatalom határozhatja meg az előttetek álló választás, az elkövetkező nyolc évre. Az erő egyensúlya felelősség, és ebben minden nemzet osztozik… mivel van választásotok. Cselekedhettek félelemből, elkülönülten, vagy szeretetből, egységben. Mikor egy bármilyen pozíciót megpályázó jelöltet értékeltek, ezt a mindent átható iránymutatást használjátok. Jelenleg az emberek jobban nagy általánosságban jobban vonzódnak a félelemhez, mint a szeretethez. Ezért jobban motiválja őket, hogy megóvják magukat a bajoktól, mint hogy tartós megoldásokat találjanak az egyesítő tudatosságon keresztül. Természeténél fogva, a Félelem sokkal hangosabb, mint a Szeretet. Ez a tényező vezetett számos nagy civilizáció bukásához. Ahhoz, hogy megválasszanak egy illetőt, annak csupán meg kell alapoznia egy erős félelmet és arra erős megoldást kínálnia. Döntéshozatalotoknál arra kérünk benneteket, hogy inkább a szeretetre hallgassatok, mint a félelemre. Ezen a választáson senki sem jó vagy rossz, mindazonáltal saját valóságotokról kell döntenetek, és egy nagyszerű nemzet további irányultságáról. Vajon félelem vagy szeretet lesz-e az irány, elkülönülés vagy egység? Azt kérjük tőletek, hogy ezzel a mércével mérjetek, mikor leadjátok szavazatotokat. Gyakoroljátok játékosi jogaitokat és hallassátok a szeretet hangját.

Hurrikánok és vulkánok:
A Föld örvényei

Miközben beszélünk, a hurrikánokként és vulkánokként ismert örvényei a Földnek gyorsan változtatják a Föld energetikai szerkezetét. Ezek az örvények egy másik nagyobb örvénylésben alakulnak ki, amit magába foglal egy még annál is nagyobb örvénylés. Ez a tripla örvény okozza, ami most zajlik. Változó időjárás és föld mintáitok arról mesélnek, hogy különleges helyszíneken és időkeretekben jelennek meg. A belső örvények intenzitása mostanában megnövekedett. Ez nagyrészt a naptevékenységnek köszönhető, ami az elmúlt három évben felerősítette az örvény aktivitást a Földön. Az elmúlt három évben a Napban kialakult örvények napkitörés formájában hasonszőrű rezgést idéztek elő a Földön, ami ezeknek a mintáknak a kialakulásához vezetett. Amint megtanultok harmóniában élni a Földdel, kiigazításokat tesztek, ami könnyebben kezelhetővé teszi majd a folyamatot. Mindazonáltal, ezeknek a változásoknak a kezdetén pusztítást és nehézségeket tapasztaltok majd, amilyeneket sokan elszenvedtek az elmúlt hónapokban. Többre számítsatok, bár az elkövetkezendő években megváltozik a hozzáállásotok. Hosszú távon rá fogtok jönni, hogy ezek a látszólag pusztító örvények valójában újramintázzák a Föld energetikai szerkezetét.

Azt mondtuk, hogy a Föld Isten gondolataként kezdődött, amit ti a fény hologramjaként ismertek. Ahogy korábban említettük, ebben a pillanatban is a Harmadik Föld megteremtésének folyamatában vagytok. Ez egy új hologram, ami a felemelkedett Föld és az új emberiség legmagasztosabb szándékát hordozza. Mikor ez a hologram teljessé válik, átnyomja a Föld eredeti hologramját, és lassan átprogramozza azt. A Föld jelenlegi újramintázása az általatok hurrikánokként és vulkánokként ismert jelenségekkel, ennek az eseménynek az előkészületeihez tartozik. Valójában az első kapcsolódási pontok azokon a területeken lesznek, amiket leginkább sújtottak ezek a katasztrófák. Ez lesz az oka, hogy sokan, azok közül, akik elvesztették otthonaikat ahelyett, hogy biztonságosabb vidékre költöznének, inkább úgy döntenek, hogy maradnak és újraépítik házaikat. Tudván, hogy a következő években hasonló helyzetekre számíthatnak, nem rémülnek meg annyira, mint az elmúlt években. Érzik majd az erős húzást, hogy okkal vannak ott, ahol vannak. Valójában az emberiség lenyomatait tartják az örvény kellős közepén. Áldjátok és becsüljétek őket a munkáért, amit végeznek. Küldjetek nekik szeretetet és támogatást, mivel az emberiség ajándékai minden eseménynél akcióba lendülnek.

Az egyik leghatékonyabb módja ennek az energiának a kezelésére, a hozzá való alkalmazkodásra, ha szereteteteket és energiátokat közvetlenül az örvénynek külditek. Szeretjük, ahogy megszemélyesítitek a hurrikánokat, neveket adtok nekik, és emberi tulajdonságokkal ruházzátok fel őket. Arra kérünk benneteket, hogy lépjetek ebben egy lépéssel tovább, mivel még legalább kettő várható az újramintázási folyamat lezárulásáig. Arra kérünk benneteket, hogy küldjetek ezeken a területeken élő embereknek szeretetet és áldjátok őket, és a hurrikánokat is a munkáért, amit végeznek. Az elkövetkezendő két évben további változásokat tapasztaltok majd a Földön. Ne féljetek tőlük! Az emberiség fejlődését jelképezik, mivel a Földnek magának is meg kell változnia, hogy képes legyen megtartani a magasabb rezgéseket.

Az Ember Angyalok megjelenése

Kedveseink! Tudjatok róla, hogy izgatottan figyelünk minden nap, amit a földi Mennyország megteremtésének folyamatában töltötök. Tudjuk, hogy nem könnyű emlékeznetek, hogy ez egy a saját eszközeitekkel létrehozott csodálatos játék.

Azt mondjuk, hogy a következő években a most a Föld által érzett stressz, hasonló emberi stresszt idéz majd elő. A terrorizmus terjedése, ami most a Földön tapasztalható, ennek a stressznek a közvetlen eredménye. Ezek reményvesztett emberek, akik úgy gondolják, most újra reményt találtak, azáltal hogy bármilyen hatalmat gyakorolnak.

Habár legtöbben nem juttok ennyire szélsőséges helyzetbe, ti is érzitek majd a nyomást. Az elkövetkezendőkben ez először kapcsolati problémákként fog megmutatkozni. A kapcsolatok megváltoznak, és jobban fogjátok őket értékelni, mint valaha, mert hatalmas változások zajlanak le minden emberben. Tudjatok róla, hogy minden kapcsolat csupán egy tükörkép. Ahogy változtok és kiterjedtek, úgy változnak és terjednek ki majd kapcsolataitok a körülöttetek élőkkel. Teremtsetek teret nekik a növekedéshez, engedjétek, hogy félreálljanak és engedjétek szabadjára a belül bimbózó virágot.

Sokszor úgy tűnik embernek lenni kegyetlen és bonyolult dolog. A fátyol, amit teremtettetek erősebb, mint arról valaha is tudni fogtok. Okkal erős. Legyetek tudatában, hogy ezek a nehézségek és hullámvölgyek hozzák el azokat az időket, mikor a legnagyszerűbb emberi fejlődések végbemennek. A legnagyobb kihívás akkor jön el, mikor egy lélek annyi kétségbeesést tapasztal, hogy elveszíti szem elől a fényt. Elveszíti a reményt.

Most, erősebben, mint valaha, emlékeztetjük az Ember Angyalt: mikor látod, hogy egy angyal elbukik ... állj meg, és segítsd fel. Az elkövetkező időkben az Ember Angyal feladata az lesz, hogy emlékeztetőt nyújtson a fényből. Ne vállaljátok magatokra mások problémáinak megoldását, mások meggyógyítását. Inkább érintsétek meg őket fényetekkel és segítsetek nekik megérinteni másokat, ha ezt akarják. Kiképzés alatt álló angyal vagy, akkor is mikor kétségbeesel. Tud, hogy szükséges megtapasztalni a mélypontokat, hogy felismerd a csúcspontokat. Ismerned kell a sötétséget, hogy meghatározhasd a fényt. Áldd a sötétséget és használd arra, hogy meglásd a fényt. A Fény ragályos, és döntéseid terjesztik ki. Ti vagytok az Új Emberiség Fénymunkásai és mi rendkívül büszkék vagyunk az általatok sugárzott fényre.

Most visszaküldünk benneteket a már folyamatban lévő játszmába, három egyszerű emlékeztetővel: Bánjatok egymással tisztelettel, gondoskodjatok egymásról és játsszatok jól együtt.

Espavo.

a Csoport