~Az Őrző titka~


2005. február 15.


[Utiprogramjuk torlódása miatt Steve nem írt új bevezető szöveget, hanem a múlt havit hagyta meg – lásd ott]


Üdvözlet Otthonról!


Kedveseink, miközben körülnéztek magatok körül, tisztán látjátok a mágiát mindenki más szemében, de nem látjátok meg magatokban a mágiát. Értitek-e a kirakósban annak a darabnak a fontosságát, akik vagytok? Ti vagytok az egyedüliek, akik ráhelyezik magukat az idővonalra, hogy a Játékot játsszák. Hadd osszuk meg veletek a mi perspektívánkat az emberi tapasztalatról. Mielőtt ezt tennénk, elkezdünk majd néhány koncepciót bemutatni azzal az idővonallal kapcsolatban, melyre magatokat helyeztétek. [Tudtommal az "idővonal" szót először a fizikában alkalmazták folytonos állapottérben mozgó pontok leírására - olyasmi ez, mint az életünk minden pillanatáról szóló film, ami az univerzumban elfoglalt pontos helyzetünkön kívül - mondhatjuk tán így - testi, érzelmi, gondolati állapotunkat is leírja pillanatról pillanatra. Ehhez aztán az elme hozzáteszi ezen események folytonosságának és összetartozásának hiedelmét.] Volt már ilyen bevezetés [közös] munkánk során némi idővel ezelőtt, ennek címe "Visszafelé haladás az időben" volt. Visszafelé fogunk menni az időben ettől a pillanattól, és átadunk nektek valamit ennek az üzenetnek a legvégén. Minden egyes üzenetünk lezárásakor, amikor mindenki törölgeti a szemét, és feldolgozza az energiát, az Őrző feladatainak egyike, hogy az üzenetet 'felcímkézze' egy kifejező névvel. Ez munkájának része. Mivel visszafelé haladunk az időben, mi most az elején meg fogjuk adni ezt a címet. Ennek az üzenetnek a címe: 'Az Őrző titka'. Óh igen, folyamatban van most közöttünk egy belső párbeszéd. Az Őrző pontosan tudni akarja, hogy mit fogunk felfedni. Várakozóvá fogjuk tenni, miközben igazán visszafelé haladunk az időben, nemde?


A lineáris idővonal illúziója


Így hát hadd osszuk meg veletek a mi látomásunkat arról, hogy néz ki egy idővonal. Végtelen lények vagytok; nincs kezdetetek és nincs végetek, és nincs elkülönülés köztetek sem egymáshoz képest, sem pedig közöttünk és tiköztetek. A visszaemlékezés játszmájának játszásához fontos volt, hogy ezt a tényt elrejtsétek magatok elől. Így amikor a Földön járod utadat, ezt a polaritás terében, egy olyan térben teszed, ahol teremtőként definiálhatod magad, aki azt színleli, hogy a biológia fizikai buborékjában létezik. A célból, hogy ezt megtehesd, egyik részednek végessé kell válnia. Szükséges, hogy kezdeted és véged legyen, és hogy behelyezd magad a lineáris időkeret illúziójába: múlt, jelen, jövő. [A 'lineáris' idővonal vagy időkeret azt jelenti, hogy nem ugorhatsz az időben, csak pillanatról a következő pillanatra "közlekedhetsz" benne.] Ezek illúziók, és Haza térve hamar meg fogod érteni, hogy egyikük sem létezik. Számunkra lehetséges az idővonal bármelyik kiválasztott pontjára ugrani. Olyasmiben vagyunk, amit úgy érthetnétek meg, mint körkörös időben lenni, ahol minden dolog egybe van csomagolva, és mi egyszerűen kiválasztjuk, hogy közvetlenül hová kívánjuk behelyezni magunkat az időben a ti lineáris idővonal illúziótokba. Amikor megértitek ezeket az egyszerű koncepciókat, el fogjátok kezdeni megérteni, az általatok 'időutazásnak' nevezett dolog valóságát. E pillanatban az időutazással kapcsolatos igazság még kissé túl egyszerű ahhoz, hogy felfogjátok. Nem olyan soká, mint gondolnátok, eltávozik valóságotokból [megértésetek akadálya]. Jelenlegi előrehaladottságotok, és az emberiség kollektív vibrációjában a Földön mostanában bekövetkezett változások miatt ezek a dolgok sokkal jobban láthatók, mint korábban bármikor.


Célorientáltság


Illúzió az, ami egy végtelen lény véges formába helyezésének eredményeként történik - hogy játszhassa a Játékot a lineáris időkeretben. Ez nagyon nehézzé teszi az emberek számára az idővel kapcsolatos igazi természetük megértését, és erről fogunk ma beszélni. Ebben a lineáris időkeretben való létezésetek illúziója eredményezi azon hiedelmeteket, hogy valamilyen célt kell elérnetek. Mindig a végső választ keresitek. A célt keresitek, melyről magatokban azt hiszitek, hogy mindent el fog hozni, ami hiányzik. Az egyetlen pillanatot keresitek, amikor eléritek ezt a célt, és minden együtt megvan. Amikor meglesz az az autóm, boldog leszek. Amikor elég nagy házam lesz, hogy kényelmesen elférjek benne a családommal, boldog leszek. Amikor olyan munkám lesz, amivel elég pénzt keresek, boldog leszek. Ez a Játék lineáris időkeretben játszása által teremtett illúzió. Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy nincsenek célok? Kérjük, értsétek meg, hogy abban a pillanatban, amikor bármilyen magatok elé állított célt megvalósítotok, ez elveszíti hatékonyságát, és ténylegesen elveszítitek a teremtés mágiáját. Nem kérjük tőletek azt, hogy érjetek el valamilyen vibrációs szintet, hogy ezáltal felemelkedhessetek a mennyekbe. Nem ez az a cél, amiért itt vagyunk. Itt vagyunk, hogy segítsünk nektek megérteni az utazás mágiáját. Hogy segítsünk megérteni, hogy amit tesztek itt ebben a pillanatban, ma, sokkal fontosabb, mint bármilyen cél, amelyet elérhettek.

Szeretnénk megértetni veletek, hogy ez a lineáris időkeret egyedülálló lehetőségeket teremt az ösvényeteken, hogy kapcsolódjatok a felsőbb énetekhez, lényetek szellem-részéhez. Képzeljétek el, hogy ezek lyukak a fátyolon, melyek alkalomadtán lehetővé teszik, hogy meglássátok és felidézzétek az Otthont. De a szellemnek - körkörös időben létezve - nem ugyanazok az illúziói vannak, mint nektek, és ebből kommunikációs szakadék adódik. Ha el tudod képzelni szellemben létező részedet, és a lineáris időkeretben az illúzió játszmáját játszó részedet, akkor meg fogod érteni a koncepciót, és azt, hogy miért van olyan sok nehézségünk abban, hogy segítsünk emlékezni, kik is vagytok valójában. Az időhöz való eltérő viszonyulás miatt nagyon nehézzé válik megpróbálkozni azzal, hogy néhány új elgondolást mutassunk be, és visszatükrözzük saját szereteteket és nagyszerűségeteket. Hisztek abban, hogy el fogjátok érni a célt, amikor magatok elé állítjátok, és küzdötök érte. Azt mondjuk nektek, lényegtelen, hogy eléritek-e a célotokat, vagy sem; maga a teremtő képességeitek mozgásba hozatala az, ami az Otthonhoz kapcsolja a szellemeteket. Ez a mágikus pillanat az egyetlen pillanat, amikor igába fogjátok a teremtés univerzális erejét - ez az egyetlen pillanat, melyben minden lehetőség valódi. Éppen abban a pillanatban, amikor eléritek a célotokat, egyik részetek meghal.


Miért vagyok itt?


Nem kérjük tőletek céljaitok felszámolását. Azt kérjük, hogy értsétek meg azt, hogy a teremtés mágiája abban a pillanatban van benne, amikor először vizualizáljátok a célotokat, melyet a teremtő folyamat követ. Ez az, amikor a lehetőségek univerzumát teremtitek meg magatok körül. Azt kérdezzük, hogy mi az, ami még jobban fellobbantja a szellemi részedet? Legmagasabb álmod megvalósítása, vagy az álmodás legmagasabb lehetőségeidről? Amikor aktiválódik ez a teremtő erő, akkor saját univerzumod középpontjává válsz, és mágikusan egész univerzum kezd felépülni körülötted. Közvetlenül körülötted teremtődik mindaz, amihez megvan a bátorságod, hogy gondolati formákba rendezd [és ezáltal megteremtsd] az előtted álló lehetőségeket. Igazi természetek szerint teremtők vagytok. A király fiai és lányai vagytok, akik az elrejtés és keresés játékát játsszák. Sokan közületek eltűnődnek azon: "MIÉRT VAGYOK ITT?" Megosztjuk veletek, hogy azért vagytok itt, hogy tapasztaljátok e pillanatok teremtő lehetőségeit. Nem a lehetőségek megvalósítása, vagy bizonyos vibrációs szint elérése az, ami számít; a teremtés aktusa adja lelked célját. Ezért azt kérjük, hogy inkább keressétek az utazásban az élvezetet, mint arra figyeljetek, hogy hová vezet. A mindennapi örömökre fókuszálás a körkörös időben lévő szellem perspektívájából a kulcs földi tapasztalataidat áttekintve. Ez használ ma ötödik dimenziós sajátosságokat az életedben. Tartsd az eszedben, hogy a szellem perspektívájából ez az álom a valóságos. Az embereknek mindig problémájuk van a valósággal, ahogy folyamatosan azt gondolják, hogy igazi. Egészen viccesnek gondoljuk, hogy összezavarodtok saját teremtésetek illúziójától. Magában az álomban van a mágia, és ez mint teremtés fejeződik ki lineáris időkeretetekben. Abban a pillanatban az összes valóság mindenhol összeér a szellem nagy körkörös időkeretében, és az energia elkezd igazodni, hogy olyan univerzumot alkosson körülötted, ami segíti a teremtésedet. A történelem újraíródik, a jövő új lehetőségei beigazodnak, a színpad elkészült, rajta mindaz amire szükséged lesz, hogy mozgásba hozd az új teremtést. Ezt jelenti, amikor azt mondjuk, hogy te vagy a saját univerzumod középpontja. Cselekedj ennek megfelelően, és birtokold saját igazi örökségedet.


'Harmónia': végtelen fogalom


Az Univerzális Energia terméke vagy és az Univerzális Energiával harmóniában dolgozol. Ez a kapcsolat vegyíti össze eggyé az összes szívet. E kapcsolat révén vagyunk a részetek, vagytok a részünk, és vagytok részei egymásnak. Ez a tagadhatatlan igazság, habár kormányaitok egy része nem így gondolja, hiszen önmagatokat folyamatosan másoktól elkülönültnek látjátok. Még most is vannak alkalmak, amikor megijedtek a saját árnyékotoktól, ha ránéztek. Kezdtek ezen változtatni, mivel ahogy a mennyei elégedetlenség egyszerűen összepréseli az energiákat, és az eddig kényelmesen használt dolgokat kényelmetlenné teszi, ez sietteti a számotokra szükséges változásokat - hogy végtelen lénynek lássátok magatokat. Épp csak emlékezzetek: Végtelen lények nem vetnek árnyékot.


A végtelenség nem egy fogalom, melyet most az eszetekben tarthattok, hiszen véges a természetetek; mint véges lények játsszátok a játékot. Fizikai testben vagytok, véges tulajdonságokkal, melyek segítenek nektek elfeledni végtelen éneteket. Azt mondjuk, hogy a végtelenség mindent magába foglal. Ez a Minden Létező. Szavakkal nem definiálható, mert még a nyelveitek is végesek. A 'kezdet és vég nélküli lény' fogalmát használjátok, hogy leírjátok a végtelenség fogalmát. Képzeljétek el azt a helyet, ahol minden összevegyül eggyé, és hogy az a részetek amelyik itt ül ebben a székben harmonizálódik és kommunikál azzal a részetekkel, amelyik a terem másik felében ül. Ez a harmónia köti össze a felsőbb ént az alsó énnel, a szellem-ént a fizikai énnel, és a végest a végtelennel. Amikor e részek közül bárki kifejezi a szellemét, a szikrák minden irányba mennek. Kezdődik a harmónia mágiája. A lehetőségek mozogni kezdenek, a teremtő energiák áradnak, és fellobbantják az Univerzális Energiát. Mindenki ebből a fellobbanásból táplálkozik. Mindenkit táplál a teremtés pillanata.


Folyékony teremtés - teremtés a körkörös időben


A teremtő utazás élvezete annak megtanulását jelenti, hogy eltérő perspektívából nézzétek a folyamatot. Mint említettük, a cél a teremtés eredménye. Valóban, olyasmi ez, mint egy jó könyv. Képzeld el magad, amint egy csodálatos könyvet olvasol, amelyik felkavarja a szívedet. Élvezed minden pillanatát, és alig várod, hogy visszatérhess a könyvhöz, és elolvasd a következő fejezetet. Aztán csak forgatod a lapokat, és egyszer csak észreveszed, hogy mindössze tíz oldal van hátra belőle. Szomorúság fog el. Amikor ott vagy az utolsó oldalon, szinte el sem akarod olvasni azokat az utolsó szavakat, mert olyan lesz az, mint egy jó barát elvesztése. És sokféle módon ugyanez történik, amikor a teremtés befejeződik. Azt javasoljuk itt, hogy tegyetek úgy, mintha végtelen lenne a teremtés, és a végkifejlethez kötődés helyett találjatok módokat a teremtés olyan megváltoztatására, hogy folyamatos mozgásban maradjon. [Ezt nevezik ’fluid creation’-nek – jobb híján ’folyékony teremtés’-nek]


Az évek során sokan közületek megtanultak konkrét célokat kitűzni, és specifikálni ezeket a célokat. Specifikálni azokat a pontokat, melyeken lemérhetitek e célok elérését. Idáig ez nagyon jól működött, előrevitte az embereket. Most azonban elkezdjük azt kérni tőletek, hogy változtassátok meg ezirányú gondolkodásotokat, és vizualizáljátok mindig mozgásban a folyékony teremtés lehetőségeit, a végkifejlethez nem kötődve. A végeredményhez kötődés tart benneteket ilyen mereven a lineáris időkeretben. A végtelen énetekkel való teremtés megtanulása azt jelenti, hogy vég nélküli teremtésekkel dolgoztok. Az utazás élvezése az egyik ilyen [végtelen] teremtés.


Ötödik dimenziós lényekké váltok. Minden nap egyre többet fogtok fel az ötödik dimenziós ideákból és fogalmakból. Használjátok ezeket [az ideákat] mindennapi életetekben, ami az általunk átadott 'gyakorlati mágia sorozat' célja. Azért vagyunk itt, hogy olyan fogalmakat adjunk át, amelyek segítenek felhasználni ezeket mindennapi életetekben. Ezen fogalmak egyike az állandóan változó folyékony teremtés ideája - azt fogjuk kérni, hogy vizsgáljátok ezt meg a saját ítélőképességetekkel. Miközben meglátjátok a dolgokat, hogy melyiket kell hozzáadnotok a teremtéshez - adjátok hozzá azokat; és miután egy ideig próbálkoztatok azokkal, és nem működnek - tegyétek félre azokat. Kötődni a teremtésetekhez, vagy kimenetelét vizualizálni az Új Föld bolygó magasabb vibrációiban azzal a hatással fog járni, hogy tagadja a bennetek rejlő mágiát. Merjetek álmodni. Merjétek birtokolni teremtéseiteket. Merjetek játszani, és ha bármelyik pillanatban nem élvezitek a folyamatot, merjetek újrateremteni. Merjetek hibákat elkövetni a teremtéseitekben. Amikor hibát követtek el, van-e bármilyen elképzelésetek a fátyol felénk eső oldalán bekövetkező reakciónkról? Nagyon sokszor büntetitek magatokat, mondván: ’Okosabb vagyok, mint az. Tudtam azt. Miért csináltam azt? Ostobaság volt tőlem. Soha többé nem teszem meg azt.’ Valahol a saját lineáris időkeretetekben megpróbáltok elültetni egy magot, amelyik azt mondja: 'Ha ez valaha ismét megtörténik, ez a meg aktiválódni fog, és nem fogom ugyanazt a hibát kétszer elkövetni.' Mi itt a fátyol másik oldalán tapsolunk a csodálatos hibádért - nem azért, mert véletlenül értél el valamit, nem azért, mert negatív esemény történt, hanem azért, mert olyan fejlődési folyamatban vagy, amely éppen most változott meg egyik pillanatról a másikra. Ahogy átkerülsz egy adott vibrációs szintről a következőre, az együtt mozog veled, és elkezdi megváltoztatni a teremtéseidet, egész napra sokkal folyékonyabbá téve azokat. Ilyen az, amikor a körkörös időben kezdesz teremteni. Ez a koncepció most még több ajtót fog megnyitni a számodra, mint korábban bármikor.


Teremtés vagy létezés


Tudjuk, hogy zavaros ez így. Tudjuk, hogy nem szükségképpen tudjátok elkülöníteni, hogy mikor legyetek elfogadók, és mikor teremtők. Tudjuk, hogy időnként össze vagytok zavarodva ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, hiszen annyi ember mondja: 'Ezen a szinten teremtesz, ezen a szinten pedig csak létezned kell, és semmit sem kell tenned.' E viták többsége nyelvtani, hiszen mi a teremtést az egyik létállapotnak tekintjük. Így, hogy segítsünk nektek megválaszolni a saját kérdéseteket, felteszünk nektek egy egyszerű kérdést. E kérdésünk hozzátok meghatározza, hogy mikor legyetek elfogadók, és mikor teremtők: 'Örülsz-e? Boldogan létezel-e?' Ha nem, azt kérjük tőled, vedd a bátorságot, és teremtsd újra - válassz mást, álmodj másik álmot, hozz mozgásba még valami mást is, és teremts új univerzumot. Ez izgatja a szellemedet. Ez hozza a reményt a szellemednek, hogy álarcosbálozzon a biológia fizikai buborékjában.


Isten végesnek tetteti magát


Sokan kérték közületek a megfiatalodást. Úgy gondoljátok, ha majd elértek egy szintet, onnan el fogtok indulni visszafelé [az időben, a korosodásban]. Kérjük, hogy ne próbáljátok konzerválni a testeteket, úgy, mint valami kiállítási darabot, hiszen ez – [a testetek] végtelen szellemi tulajdonságai helyett - felerősíti véges fizikai tulajdonságait. A múltban gyakran előfordult, hogy aki keményen dolgozott egész életében nyugdíjba vonulására várva, a nyugdíjazása után csakhamar elhagyta a földi játékot. Sok esetben egyszerűen elveszítették motivációjukat, hogy kifejezzék szellemüket. Amikor fizikai formában kifejezed a végtelen szellemedet, vagy szellem-énedet, akkor aktiválod az igazi megfiatalodást. Előre nem határozod el, milyen fiatal lesz a tested, amikor visszatérsz Haza. Azt viszont elhatározod, hogy emberi formában hogyan fejezed ki a szellemedet. Ez az, amikor az idővonal elkezd felcsavarodni, és körkörössé válni. Ekkor érted meg teljesen az időben visszafelé való haladás fogalmát. Ekkortól az időnek nem lesznek ugyanazok a tulajdonságai, mint amelyekben eddig hittél. Minden lépés olyan ezen az idővonalon, mintha Isten végesnek tettetné magát. Ha képes vagy megtanulni, hogy minden egyes lépés mágikus, megtanulni annak művészetét, hogy minden lépésedben megtaláld a mágiát, uralni fogod a teremtő utazást. Változtasd meg az észlelésedet, és megváltoztatod a valóságodat. Ez nem arról szól, hogy mit végeztél el, vagy milyen vibrációs szinten vagy, milyen [tudományos] fokozatod van, vagy hogy mennyi pénzt tudsz keresni. Boldog vagy-e ma a folyamatodban? Meg fogunk most osztani veletek egy univerzális igazságot, amelyet időről időre már megosztottunk veletek. Olyan egyszerű ez az igazság, hogy a legtöbb ember képtelen lesz felfogni, még ha meg is osztjuk most veletek. Ha bármikor boldogtalan vagy az általad teremtett valóságban...legyen bátorságod újra választani.


A középpontosított szellem


Sokan gondolhatják azt közületek, hogy [a fenn elmondott dolog] nagyon ön-központú, és mi is azt mondjuk nektek, hogy igen, így van, hiszen a saját energiátok köré központosított létezés az első a Mennyei Királyságban. Ebben az állapotban megengeded az univerzumnak, hogy köréd épüljön - nem mint egy magányos sziget, hanem mint Isten egyedi része köré. És hogy ez rendre kifejeződjön az emberi szellemben, meg kell találnotok szükségleteitek középpontját. Helyezd ezt az első helyre, és minden más nagyon mágikusan a helyére fog illeszkedni. Nagyon gyors lépésekkel haladsz előre, és már a közeli jövőben sem lesz olyan fontos, hogy meddig élsz, hiszen ez a véges létezést hangsúlyozza. Nem az általad vett lélegzetek számával vagy meghatározva. Azon élmények számával vagy meghatározva, melyek elállítják a lélegzeted. Ti vagytok a teremtők, ti vagytok a szeretettek. Ti vagytok a kiválasztottak, akik beleegyeztek, hogy játsszák a játékot, Minden Létező érdekében, és azért, hogy képviseljék a mennyet a Földön a lineáris időkeretben.


Az Őrző titka


Ah, de mi van a titokkal? Az Őrző egy pillanatra már azt hitte, hogy megfeledkeztünk róla. Nem feledkeztünk meg róla. [Az Őrző] nyugtalankodik, hiszen számos alkalommal kínos helyzetbe hoztuk, többszáz ember előtt elmesélve személyes történeteit. Ma nem teszünk így, mert az 'Őrző titka' nemcsak arról szól, akit mi "az Őrző" néven említünk - aki ezt az üzenetet áthozza. Ez most az idővonalatokon való folyékony mozgásról szól, miközben végzitek a teremtést. A folyékony teremtés e formájában - a végkifejlethez való kötődés nélkül - hogyan kötődik valaki a saját teremtéséhez? Még ha a végtelen teremtés nem is a felhalmozásról szól, vannak olyan teremtések, melyeknél úgy fogsz dönteni, hogy megtartod. Hogyan tarthat meg valaki bármit a folyékony teremtésben? Aah, erre csak egyetlen mód van. Az egyetlen mód, hogy aktualitást adj minden pillanatnak [valóban benne legyél] ezen a folyékony idővonalon, -ilyenkor helyénvaló bármit megtartani, de tovább kell adnod. Számodra az, hogy őrző legyél, és megtarts valamit, [azt jelenti, hogy] találd meg a módját, hogy fellobbants másokat. Bolygótok leggazdagabb emberei egyikének - és ezt nem csak pénzben értjük - van egy formulája a sikerre, amelyet az összes egyszerű esetre dolgozott ki, szabadon továbbadta. Azt mondta, hogy az a legkönnyebb útja gazdaggá válásodnak, ha megtalálod a módját, hogy azt add az embereknek, amit kapni szeretnének életükben. Nagyon bölcs ember ő, hiszen azért, hogy megtarthasson valamit, megtalálta a módját, hogy továbbadja. Sokan meglátták ezt közületek, és ebben a teremben sokféle gyógyító és tanító van. Egy bizonyos módon össze vagytok kapcsolódva. Közületek sokakban nem olyan az egó, hogy felálljatok és azt mondjátok: 'Van bennem valami értékes', habár mi ezen dolgozunk, de csak nektek lehet értékes tudásotok. Vannak alkalmak, amikor saját tapasztalásod révén megtanultál valamit, miközben ünnepelsz, és nekiindulsz: 'Aha.' Ebben a pillanatban az első gondolatod, hogy hogyan alkalmazd ezt az életedben, a következő gondolat pedig: 'Hogyan fogom ezt becsomagolni, és továbbadni valaki másnak?' Ezek [az emberek] a tanítók, és ők olyan módon vannak megszerkesztve, hogy mások tanítása az ő tanulásuk. Nagy lelkek ők. Ez az Őrző titka: megtartani valamit, [és közben] megtalálni a módját, hogy továbbadjuk. Találd meg annak módját, hogyan kínáld fel; találd meg a módját, hogy terjeszd ennek fényét, bár nem ez a végcél; ez csak az utazó fény mozgása. Ez maga a mozgás, a teremtő energia mozgása, amely emberi formában határoz meg benneteket, mint a legszebb angyalokat, akik valaha is játszották a játékot.


Tudjuk, hogy nehéz dolog ez a számotokra. Tudjuk, hogy bonyolult idők ezek. Tudjuk, hogy viselitek a fátyolt, és még ha olyan megvilágosodottak is vagytok, mint közületek sokan, mégis olyan szenzitívek [érzékenyek] vagytok, hogy belenéztek a tükörbe a szobátokban, és azon tűnődtök, kik vagytok, és valójában mit csináltok itt. Tudjuk, hogy vannak alkalmak, amikor azt kérdezitek: ' Ez valóság, vagy én találtam ki?' A válasz az, hogy ti találtátok ki. Kérjük folytassátok. Ez az anyag igazsága. Ez a valóság, a lineáris időkeretben kifejezve.


A teremtés titka


Nagyon egyszerű földi játékotokban a teremtés titka, mint minden mély igazság: az élet ön-beteljesítő prófécia. Most, ahogy már tudjátok a választ, újra ki akarhatjátok mondani a kérdést, hiszen az élet összes válaszát mindannyian belül hordozzátok, azonnal elérhetően. Miután a válaszaitok belül vannak, csak a kérdéseitekre kell emlékeznetek. Isten kifejeződései vagytok véges formában. Végtelen angyalok vagytok, akik lineáris időkeretben játsszák a játékot, azt színlelve, hogy csak rövid ideig lesztek itt, és hogy valamit be kell fejeznetek ez idő alatt; mindig azt keresve, hogy mit kell tennetek, miután ideérkeztetek. Mi lenne, ha azt mondanánk most, hogy a legmagasabb végkifejlet az, hogy boldogok legyetek? Ez boldogabbá tenné a Felsőbb Éneteket, mint amit el tudnátok képzelni. Ez előhozza a trialitás új terét. Ez előhozza a kapcsolatot a felsőbb énnel, és a sötét és a fényes ént. A polaritás tere körül fog venni, és beléptet a trialitás terébe, melyben a játék következő felvonását játsszátok. Ebben a térben minden dolog teremtése folyékony. Ez a körkörös időkeret megteremtésével fog kezdődni, és meg fogjátok érteni a boldogság igazi jelentését. Gyakran teremtsetek, kedveseink. Élvezzétek az utazást.


Azt mondjuk nektek, hogy amikor Haza értek, nem fogjuk megkérdezni, mit végeztetek. Két kérdést fogtok kapni: Táncoltál-e szenvedélyedben? Játszottál-e örömödben? Örömteli utazást kívánunk nektek. Reméljük, hogy minden lehetőséggel táncra perdültök életetekben. Az eljövendő pillanatokban, amikor szomorúnak érzed magad, tudd, hogy a szomorúság ezen emberi érzése a teremtő örömteli kifejeződése a lineáris időkeretben. Ha képes vagy rá, tanuld meg megérteni, hogy még ezekben a szomorú periódusokban is megtalálható a valódi szépség. Még azon alkalmakkor is, amikor elveszettnek érzed magad, és képtelen vagy meglátni, hogy ki vagy, ott van az összes teremtés minden lehetőségeinek leghatalmasabbika, és téged vár. Tudjatok róla, hogy művészetetek legjelesebb darabjai közül is sokat ihlettek a depressziós szellem mélységei. És ha bármikor kétségbeesettnek találod magad, vagy észreveszed, hogy elhagytad az örömöt, lélegezd be, és tudd, hogy mindezek Isten emberi szellemének kifejeződései, miközben a Játékot játszod a biológia fizikai buborékjában. Amennyire tudsz, próbálj pontosan visszaemlékezni arra, hogy ki vagy - talán sosem sikerül, de ez nem baj. Ehelyett élvezd az örömteli utazást. Gyakran érintsétek meg egymást, hogy emlékeztessétek egymást az Otthonra, hiszen ti vagytok a leghatalmasabb angyalok az összes közül.


Emlékezzetek az Őrző titkára. Emlékezzetek a szépségre, melyet használni jöttetek. Emlékezzetek rá, hogy azért vagytok itt, hogy megérintsétek egymást. Része ez annak, amiért jöttetek. És még a mennyei angyalok sem tudnak olyan módon megérinteni benneteket, ahogy ti képesek vagytok rá. Vegyétek fel az Ember(i) Angyal munkáját és dolgozzatok minden emberrel egyenként - és a mennyek hamarabb a Földön lesznek, mint gondolnátok. Olyan büszkék vagyunk rátok, hiszen tisztában vagyunk a fátyol miatti nehézségeitekkel. Nagyot léptetek ma előre, és reméljük, hogy megértitek az örömteli utazást, hiszen maga e koncepció is feleslegessé tehet sok erőfeszítést a Föld bolygón.


A legteljesebb örömmel arra kérünk benneteket, hogy kezeljétek egymást tisztelettel, támogassátok egymást minden lehetséges módon, emlékezzetek rá, hogy játékot játszotok, és élvezzétek az örömteli utazást. Játsszatok jót együtt.


Espavo.


A Csoport.


(fordította: Szigeti Antal – aszigetiKUKACfreemail ! hu)vissza az előző lapra