2003. október 15.

 

~ A kilégzés ~

Elkezdődött

 

~ Emlékeztetők Otthonról ~

Steve-től:

A múlt hónapban a Csoport elkezdett arról beszélni, hogy földünkön kinyílnak a portálok, és hogy mit jelent ez számunkra. Azt mondták, hogy figyeljük az elektromos viharokat, melyek – e sorok írásának idején – már szétszóródtak a glóbusz legtöbb részén. Azt mondták, hogy az elektromos igazodás szükséges a portál-energia behozásához, és ez volt az oka az általunk tapasztalt nagy áramszüneteknek. Különösen kiemelték, hogy figyeljünk a két nagy hálózatkiesésre, amelyek már bekövetkeztek, miközben csak egy héttel azután, hogy a channel átjött, hatalmas áramingadozás volt Dánia és Svédország nagy részén; aztán, a múlt héten egy másik nagy hálózatkiesés volt Olaszországban.

 

Én hiszek abban, hogy ez volt a két nagy áramszünet, melyekről a Csoport beszélt; ezen túlmenően beszéltek arról, hogy itt az idő számunkra az elektromos eszközeinkhez való újraigazodásra, ahogy most a Földön a portál-energia változóban lévő mágnesességéhez is igazodnak. Most előretekinthetünk, a további összehangolódásra a számítógépeinkkel, és más érzékenyebb eszközeinkkel. A legtöbb esetben ez nem fogja azt jelenteni, hogy ezeket szükséges lesz lecserélni; csak egy összehangolódásra lesz szükség. A saját fizikai lényünkben is hasonló újrahuzalozási folyamaton fogunk keresztülmenni. Azt mondják, hogy ezek a változások nagy kihívást jelenthetnek; van azonban még egy dolog, amit a legkönnyebben megtehetünk ezen átmenet során: az összekapcsolódás az eredeti spirituális családunkkal.

 

Különleges kérés

Copyright 2003. Steve Rother. Ez az információ szabadon terjeszthető egészében, vagy részletekben, feltéve, hogy ingyenes[en kerül továbbadásra] és ez a megjegyzés hozzá van csatolva. Ha ennek az anyagnak egy részlete kerül felhasználásra, kérjük jelezd, hogy ez rövidített verzió, és hivatkozz az olvasó számára az eredeti, teljes verzióra: a http://www.Lightworker.com/Beacons/ címen. Bátorítjuk a reprint utánközléseket, engedély nem szükséges, de méltányoljuk az értesítést erre a címre: Keeper@Lightworker.com

További információ a Csoportról a http://www.Lightworker.com –on található, vagy telefonon a (858) 748 5837-en.

Köszönjük a segítséget a fény terjesztésében!

 

A Csoporttól:

 

Üdvözlet Otthonról!

 

Föld Fénymunkásai, összegyűltetek és spirituális családként egyesültetek, miközben benne vagytok fejlődésetek következő szakaszában. Kiérdemeltétek a jogot, hogy a fény munkásainak nevezzétek magatokat, és mi büszkén tesszük hozzá, hogy ti vagytok a „Föld Fénymunkásai”.

 

Megkülönböztetés: az első eszköz

 

Látjátok a változásokat az energiamezőben, melyben most a Játékot játsszátok. Azt mondjuk nektek, hogy a java még hátra van, és ezt azért [tesszük,] mert segíteni vagyunk itt, hogy mindannyian emlékezzetek igazi hatalmatokra. Ahogy mindig, emlékeztetünk benneteket, hogy erőtök első kifejezése saját választásotokban van. Azon gondolatok és koncepciók kiválasztása, amelyeket a fejetekben és a szívetekben tartotok, az első és legfontosabb választás, amit végezni fogtok.

 

A közeli jövőben hatalmas változásokat fogtok látni a Földön, ahogy ezek a portálok most megnyílnak. Hamarosan olyan lényeket fogtok magatok között látni, akiket nagyon meg fogtok csodálni. Sokan közülük csendben fognak belépni a valóságotokba, segítséget kínálva a következő evolúciós lépésetekhez. Ők lesznek a csendes mesterek, akik a legnagyobb hozzájárulás lesznek a világotokhoz.

 

Habár ezen újonnan jövők többsége árnyékban fog maradni, ez a szabad választás játéka, és mindazokhoz igazodik, akik játsszák. A legnagyobb valószínűség szerint néhányan azok közül, akik a megnyíló portálokon most lépnek be, nagyon diszkrét módon fogják megkísérelni, hogy elvegyék tőletek a hatalmatokat. Jönni fognak néhányan, akik bejelentik, hogy minden kérdésre tudják a választ. Nagyon könnyen fel fogjátok ismerni előrehaladott szintjüket, és önként átadjátok nekik a hatalmatokat. Természetes dráma-imádatotok, könnyen abba a helyzetbe hozhat benneteket, hogy olyannyira akartok valami igazit, hogy ténylegesen megteremtitek azt. Ez az, amiért a legnagyobb valószínűséggel csendben átadjátok a hatalmatokat.

 

Ez az emberiség következő fő eseménye, melyre előkészületben vagytok. Ennek oka, hogy beléptetek az E-korszakba (Empowerment [hatalommal való felruházás vagy megerősítés]. Azt kérjük, hogy tegyétek komfortossá a belső energiáitok érzékelését, és csak azokat a gondolatokat és érzéseket válasszátok ki, melyek a szívetekben rezonálnak. Még aközben is, amikor a mi üzenetünket halljátok, vagy olvassátok, kérjük csak azokat a gondolatokat tartsátok meg, melyek gyarapítják a lényeteket, és a saját szívetekben rezonálnak. A maradékot [a többi gondolatot] pedig ítélkezés nélkül hagyjátok ott, és így gyorsan a megkülönböztetés mestereivé fogtok válni.

 

Az örvény (vortex) dinamikája

 

A saját világotokban megszokottá váltak az [energia]örvények tulajdonságai. A vortex egyszerű körkörös [spirális] irányú energiamozgás. Sokan kaptak közületek hívást, hogy egy-egy különleges helyen a vortex őrzői legyenek. Még egy különleges üzenetet is átadtunk a vortexek őrzőinek, hogy tudassuk veletek, hogy ezek a különleges szerződések - magával a [Föld]anyával – lehetnek az okai annak, hogy ellenállhatatlanul vonzódtatok ahhoz, hogy bizonyos területen éljetek. A vortexek csak a tiszta szeretet közvetítése révén horgonyozhatók le a Földhöz. Minden egyes vortex őrzője meg lett bízva a „saját” egyedi örvényének gondozásával és táplálásával. Közületek jó néhányan érezték, hogy oly nagy szerelembe estek azzal a területtel, ahol laknak – ez e szerződéseitek közvetlen eredménye.

 

Egyszer csak a vortex kielégítően lehorgonyzottá válik, és a Föld kollektív vibrációi elérnek egy, az energia fenntartásához szükséges, elegendően magas szintet – ekkor elkezdődik a fejlődés. A vortex természetes fejlődési ciklusa szerint átjáróvá válik az időn és téren keresztül, melyet [ekkor már] portálnak nevezünk. A ti új viszonyotok a térhez és időhöz lehetségessé tette, hogy megfigyeljétek ezt a fejlődést, és közreműködjetek benne. A kezdetektől fogva léteznek portálok a Földön. Ténylegesen ezek a korai portálok voltak „az élet melegágyai” a bolygótokon. Jó néhány ezek közül a portálok közül mágikusan magához vonzotta az embereket, mint a Föld magas energiájú környéke. Ezek a portálok még most is növekednek – méretben és számban – és a már lerögzített portálok is változnak még egy ideig.

 

A portálok dinamikája

 

A portálok lényegében lyukak az időn és téren. A portál azonosításának legkönnyebb módja azokra [a dolgokra való] hatásán keresztül [történhet], melyeknek normálisan állandóaknak kellene lenniük térben és időben. Elterjedtté fog válni az időlyukon való keresztülesés, ahogy az emberek véletlenül át fognak most esni a portálokon. Ez az, amikor valaki olyan úton halad, melyet sokszor levezetett, és egyszer csak 40 kilométerrel távolabb találja magát az úton, mint ahogy gondolta volna. Ez a jelenség már kezd mindennapossá válni azok között, akik vibrációs szinten legelöl vannak. Megkezdődött.

 

A portálok felismerésének másik módját is meg fogjátok tanulni – szaglóérzéketek fejlődése révén. Az orrotok gyorsan változott, hogy alkalmazkodjon a magasabb fejlődéshez, és a legtöbb esetben képes lesz elkülöníteni a portált a szaga alapján. Korábban ugyanez a jelenség volt tapasztalható, amikor azok a szellemek, akik már hazatértek, beléptek a világotokba, hogy meglátogassák a [földi] életet. Megnyitották saját portáljukat, és gyakran érezhettetek ismerős illatot, amikor a szellem mellettetek volt.  Fordítsátok figyelmeteket az orrotokra; helyes irányba fog vezetni benneteket.

 

Portál sajátosságok

 

Ezek a portálok ténylegesen összekapcsolják az összes dimenziót. Amikor az emberiség kollektív vibrációja elegendően magas lesz a fenntartásukhoz, ezek a portálok lesznek használatban az idő és tér más dimenzióiba való utazáshoz.  A közbeeső időben ezeket fogják használni a „látogatók”, akik ide fognak utazni, hogy lássák a „Nagy Show”-t, ahogy a Szabad Választás Első Bolygója eléri a felemelkedett állapotot. Korábban is értek el bolygók e magas birodalomba, de ez soha ez előtt nem következett be domináns külső kalauzolás nélkül, az irányító [erők] hierarchiájának vezénylete nélkül. A Szabad Választás Nagy Játékának nincs ilyen infrastruktúrája, miként irányítóitok (mi, a Csoport) az angyali birodalomból, sem sértjük meg a szabad választás elsőbbségét. Most Isten legnagyobb potenciálja [lehetősége, képessége] válik öntudatossá e folyamat közben a Földön, sokak teljes meglepetésére ezekben a hierarchiákban, csakúgy, mint a megfigyelőkének.

 

A portálok mozognak

 

A portálokkal kapcsolatos jártasságotok révén azt hihetnétek, hogy mozdulatlanok, de azt mondjuk nektek, hogy ha egyszer egy vortex portállá fejlődik, tovább már nem korlátozódik mozdulatlanságra. Éppen most sok olyan vortex, amelyik bolygótok magas energiájú pontjain teremtődött, most kezd portállá alakulni, és mozogni. Ahogy ilyen módon bolygótok mágneses pólusai naponta akár több mint 80 kilométert is elmozdulhatnak, és évente folyamatosan átlagosan 40 km-t vándorolnak, úgy történhet ez az általatok portálnak ismert energiaformákkal is. Ez a mozgás zavart teremthet a költöző állatok egy részénél, ahogy a portál kölcsönhatásba kerül a mágneses mezővel, mivel a mágneses mező irányérzékük alapja. Az idei éven ez zavarja meg a bálnák egy részét, ami nagyrészt a földi vortexek és portálok növekedésének köszönhető.

 

Mostanság egyre több portál fog megnyílni, és egyre inkább megszokottá fognak válni számotokra az új Föld bolygó magasabb vibrációiban való élés új sajátosságai. Ahogy a Kristály Energia megteremheti a környezetet az emberek számára, hogy magasabb energiában éljenek és elérjék a felemelkedett állapotot, a portálok egyre inkább együtt fognak dolgozni a Földdel, hogy segítsenek elérni neki ugyanazt a magasabb állapotot. Együtt kell haladnotok, vagy egyáltalán senki sem halad.

 

A kilégzés megkezdődött

 

Mostanában beszéltünk Isten lélegzetéről, ahol elmagyaráztuk, hogy az univerzum addig tágul, amíg el nem éri azt a pontot, ahol felgyorsul, és belép egy másik dimenzióba. Itt folytatódik ugyanez a mozgás, de most [a végén] önmagába zuhan. Amikor eléri a középpontot, vagy zéró pontot, folytatja ugyanezt a mozgást, és egyszer csak ismét elkezd tágulni. Ezt nevezik „Isten lélegzetének”, és ez az univerzum természetes mozgása. Amit most mondunk, az, hogy a kilégzés megkezdődött. Miközben ez a kilégzés lendületbe jön, egyre több és több portál fog kinyílni. Higgyétek el nekünk, amikor azt mondjuk, hogy most még ezen energia-eltolódás legelején vagytok, és a dolgok hamarosan nagyon érdekessé fognak válni.

 

Miközben a portálok számukban és méretükben folytatják növekedésüket, végül is el fogják érni a kritikus tömeget, és beburkolják a Földet. Ekkor maga a Föld is portállá válik az összes dimenzió valóságára. Ez a befejezése a most folyamatban lévő energetikai eltolódásnak. Ez az a pont, melynél azoknak a bátor lelkeknek az angyalaivá fogtok válni, akik beleegyeznek, hogy magukra vegyék a fátylat, és játsszák a játékot a Szabad Választás Második Bolygóján. Értitek-e, miért ilyen nagy az izgalom az univerzumban, amiatt amit most tesztek? Megkezdődött.

 

Aktiváló csapatok

 

A portál aktiválások most növekedőben vannak. Itt az idő mindannyiatok számára a portálok megnyitására, amikor meghalljátok a hívást. Ez egyszerűen elvégezhető ceremónia és a szándék segítségével. A Föld meghallja, amikor szóltok hozzá, és most a cselekedeteiteket várja. Sokan fogják közületek úgy találni, hogy tiszta irányítást kaptok a portál megnyitási ceremóniájára, és ezen túl még a szakrális team megalakítására is – amely el fog utazni [a finom szintekre], hogy bevégezze ezt a fontos munkát. Kérjük, kövessétek a szíveteket, kedveseink, hiszen sokan érkeztek közületek azzal a legmagasabb reménnyel, hogy elvégzik ezt a munkát. Tudjatok róla, hogy a megértéseteken túl tisztelünk és becsülünk benneteket.

 

Új leosztás

 

Azok a drága emberek, akik eddig tartották a portálok energiáját, úgy fogják most találni, hogy most sok [minden] változik a szerepükből. Sokan, akik [bizonyos] területekhez vonzódtak, hogy ott éljenek, most azon vehetik észre magukat, hogy visszatérnek oda, ahol kezdődött a kapcsolatuk [az adott] területtel, és az általuk őrzött vortexek változnak. Szintén ezek az emberek lesznek azok, akik legjobban fogják érezni az energia-eltolódást a saját fizikai lényükben.

 

A másik oldalról, sok ember találhatja hirtelen úgy, hogy új területek felé kezd vonzódni, mivel van tennivaló minden egyes megnyíló portálon belül. Néhány portál sokakat fog vonzani, míg másikaknak csak néhány [emberre] lesz szükségük. Teljes városok fogják drasztikusan megváltoztatni az energiájukat azok miatt, akik hirtelen vonzódást éreznek, hogy oda költözzenek. Ez a módja annak, amikor maga a Föld képes egybegyűjteni az eredeti spirituális családot. Sok ember vonzódhat nagyon hirtelen az egyik területről új területek felé. Úgy tűnhet, mint egy exodus [tömeges átvándorlás] az egyik helyről a másikra. Megkezdődött.

 

Az eredeti spirituális család megtalálása

 

Mindenekelőtt, létezik egy egyszerű cselekedet, ami mindannyiatoknak bármi másnál jobban segíthet megtalálni az egyensúlyt: az újraegyesülés az eredeti spirituális családdal. Amikor először jöttél ide - az első inkarnációdban, hogy a játékot játszd – a családdal jöttél, és azokkal, akikben magától értetődően megbíztál. Újra és újra inkarnálódtál ezekkel a lelkekkel, és ők váltak a családoddá és lélek-csoportoddá. Korszakokon, és sok inkarnáción túl, letudtad a lélek-csoportoddal kapcsolatos karmádat, és más csoportokba sodródtál, új lélek-csoportokat alkotva. Most, ahogy a Föld eléri a felemelkedett állapotot, a leghasznosabb újraegyesülni az eredeti spirituális családoddal. Meg fogod találni őket, bármerre vetődsz olyanok közé, akik úgy gondolkodnak, mint te. Ezek azok a különleges emberek, akiket felismersz abban a pillanatban, ahogy kapcsolatba lépsz velük. Találd meg őket, lépj kapcsolatba velük, és helyezd őket a szívedbe, és így az újraigazodásod sokkal könnyebb lesz. Segítsd őket, és engedd, hogy ők is segítsenek téged.

 

Elektromos újrahuzalozás

 

Miközben ezek a portálok elkezdenek kinyílni, sok dolog fog alkalmazkodni. Láttátok újraigazodásotokat elektromos készülékeitekhez, és most további igazodást fogtok látni az elektromos készülékek sok szintjéhez, beleértve ebbe a további hálózatkieséseket [vagyis áramszüneteket] is. Ahogy a kristály gyermekeknek alkalmazkodniuk kell az elektromossághoz, úgy kell nekünk is igazodnunk az új Kristály Energiához. A portálok lehetőséget teremtenek a kristály energia számára, hogy teljesen belépjen a világunkba. A kristály energia eltolja most életteretek alapvető mágneses struktúráját. Ez látható most, miközben a mágneses háló összevegyül a Föld kristályhálójával.

 

Valóban egyszeri idők ezek, kedveseink. Olyan eseményeket hoztatok mozgásba, melyek korábban sosem játszódtak le a Minden Létezőben. Kérjük, hogy nyúljatok ki egymás felé, találjátok meg eredeti spirituális családotokat, és először a saját egyensúlyotokat nyerjétek el. Aztán, amikor kiegyensúlyozottnak érzitek magatokat, nyúljatok ki, érintsetek meg másokat, akik a keresni fogják a válaszokat, miközben tapasztalják ezt a változást. Ti vagytok a fény munkásai, és mi büszkén nevezünk benneteket a „Föld Fénymunkásainak”. A legnagyobb megbecsüléssel arra kérünk benneteket, hogy kezeljétek egymást tisztelettel, tápláljátok egymást, és játsszatok együtt jót.

Espavo.

 

A Csoport

 

Steve:

 

Barbara és én mostanában tértünk vissza a Shasta hegyi ESPAVO konferenciáról, Kaliforniából. Ezen a hosszú hétvégi eseményen három élő channelinget mutattunk be. Az első a Glass Mountain [Üveghegy] nevű mágikus helyen volt. Ez egy természetes obszidián (vulkanikus üveg) hegy – igazi ötödik dimenziós tér. Nagyon óvatosnak kellett lennünk, amikor leültünk, vagy megérintettünk valamit, mert az obszidián olyan éles, mint a penge. Ráadásul amiatt is nagyon óvatosnak kellett lennünk, hogy mit tartunk az elménkben ez idő alatt, hiszen a gondolatok bizonyosan közvetlenül megteremtődnének ebben az ötödik dimenziós térben. Itt a Csoport ténylegesen elvitt bennünket egy látomásos utazásra a magában a hegy belsejében lévő portálba, hogy megtudjuk, hogy néznek ki a dolgok onnan. Rámutattak néhány kulcspontra a portálokkal kapcsolatban, hogy segítsenek megérteni a Föld sok helyén most egyszerre történő jelenséget. Ez volt az első alkalom, amikor a Csoport azt mondta nekünk, hogy ezek a portálok mozognak, és változtatják a helyüket. Nagyon szép napunk volt, miközben mindannyian szorosan kapcsolódtunk egymáshoz, majdnem úgy, mintha mindannyian éppen most bukkantunk volna elő a hegy belsejéből.

 

A harmadik channel a konferencia utolsó napján került előadásra, és sarokkővé válhat a Csoport jövőre vonatkozó információit illetően. Elmondták, hogy mit keressünk, ahogy kitárulnak a változások ebben a mágikus periódusban. Ennek a címe „Az E. Korszak” [The Age of E]. Ebben az üzenetben azt mondták, hogy figyeljük a különböző kulcs-indikátorokat [jelzéseket], beleértve ebbe a gazdaságot, az idegenekkel való kapcsolatfelvételt, és egyéb eseményeket, melyek most fognak kezdődni, miközben megnyílnak ezek a portálok, és mi használatba vesszük azokat. Az E Korszak (Empowerment) már itt van velünk. Itt van előttünk.

 

Mindkét channel felvételre került, és most hozzáférhető videó- és audioszalagon a Lightworker Store-ban.

 

A második channel a Shasta hegyen került átadásra, ahol egy különleges völgyet találtunk, hogy összegyűljünk. Mindenki egy sziklán ült, miközben a Csoport végigvezetett minket  minden egyes személy számára egy lehetőségen, hogy megosszák bölcsességüket. Habár mindannyian vittünk felvevőt, a Csoport azt mondta, hogy nem kellene felvenni. Igazuk volt; a kamera nem sokkal a channel kezdete után elromlott.

 

Ennek a channelnek a végén azt mondták, hogy feltétlenül a fő szikla egyik oldalán kerülve hagyjuk el a völgyet. Azt mondták, hogy a channel egész ideje alatt benne voltunk a portál belsejében, és hogy a portál még ez idő alatt is elmozdult. Meg kell, hogy mondjam, igazából nem éreztük úgy, mintha egy időportál belsejében lennénk. Nekem normálisnak tűnt. De a jelenlévő ötven emberből vagy négyen nem hallották, és szétszéledtek a völgyben, anélkül, hogy a nagy szikla megfelelő oldalán kerültek volna, ahogy a Csoport instruált bennünket.

 

Pár perccel később már visszaértünk a parkolóhelyre, és akkor tudatosult bennem, hogy amíg odalenn voltunk, körülbelül 20-30 ember érkezett ugyanarra a parkolóhelyre. Mégis teljesen zavartalanul tartózkodtunk ott végig, és nem láttunk még egy magányos kirándulót sem a völgyben egyik ösvényen sem. Még a völgyből való továbbindulásunk pillanatában egy csomó ember érkezett a hegyen át – indultak a völgybe, mintha egy jelzés lett volna. Megtaláltuk azt a négy embert is, akik a szikla rossz oldalán jöttek ki – gyakorlatilag eltévedtek a relatíve kis parkolóban, és nem találták az autójukat. Aztán valaki megérintette őket, és felismerték, hogy hol vannak. Mióta a rossz irányban hagyták el a portált, zavarttá váltak azt illetően, hogy melyik dimenzióban vannak.

 

A következő napon észrevettük, hogy az embereink közül nagyon kevés volt annak tudatában, hogy egy csomó új ember tűnt fel, mialatt mi a völgyben voltunk. Az utolsó napon két vendég jött a channelre, akik nem voltak velünk korábban. Azt mondták nekünk, hogy azon a délelőttön fenn voltak a hegyen, és egy magasabb kiemelkedésről figyeltek bennünket, ahonnan látták a teljes völgy látképét. Azt mondták, hogy amíg ültek a szétnyitható székükön a távcsővel, azt látták, hogy bementünk a völgybe, aztán hirtelen eltűntünk a látómezőből. Folytatása következik.

 

Nagy ölelések és gyengéd böködések

 

Steve Rother

„az Őrző”

 

 

(fordította: Szigeti Antal – aszigeti@freemail.hu)