2005. augusztus 15.

             ~ Az ÚJ Spirituális Család~
            Az ÚJ Fénycsalád megalakulása
   A Fény világítótornyai, emlékeztetők Otthonról előadásait élőben

hallgathatod az interneten, egyébként pedig minden hónap 15-én foglaljuk írásba és postázzuk ezeket.

Copyright 2005. Steve Rother. Szeretnénk, ha ez az információ szabadon áramlana mindenfelé; ingyenesen terjeszthető részben vagy egészben, feltéve, hogy ezt a figyelmeztetést tartalmazza. Ez az anyag azzala a feltétellel használható, hogy minden vele kapcsolatos jog, beleértve a fordított anyagok szerzői jogát is, az erdeti jogtulajdos birtokában marad. A Csoportról bővebb információt a következő weboldalon találhatsz: http://www.Lightworker.com. Köszönet a Fény terjesztéséért!

~ Emlékeztetők Otthonról ~ Steve-től Ennek a munkának az egyik legörömtelibb gyümölcse, mikor az emberek arra kérnek, hogy dedikáljam a könyveiket. Eleinte azt gondoltam valami olyasmit írok majd, hogy "Fogadd jókívánságaim", vagy "Hajrá!", esetleg egyik személyes kedvencemet, a "Nagy öleleléssel és gyöngéd bökdöséssel", aztán pedig nevem. Mindazonáltal, mikor jó pár éve dedikálni kezdtem a könyveim, a Csoport másképp gondolta. Általában egy különleges üzenetet adtak át, amit ők Kozmikus Kacsintásoknak neveztek. Szeretik egy-egy kifejezéssel, vagy néhány jól megválasztott szóval elültetni a magokat. A Csoport egyik ilyen kedvence, mikor azt mondják, hogy az illető egyik tagja az Eredeti Spirituális Fénycsaládnak. Persze miután ezt írom egy könyvbe, mindig felteszik a kérdést, hogy "Mit is jelent ez pontosan?", amire én általában csak egy vállrándítással felelek. Ebben a Fény világítótornyai üzenetben most végre mindannyian megkapjuk a választ. A rövid válasz az, hogy mikor spirituálisan felébredünk, akkor aktiváljuk azokat az emlékeinket, amik az első néhány alkalommal keletkeztek, amikor ezt az elkülönültséget imitáló játékot játszottuk. Mérföldkő volt ez az emberiség történelmében, és ezért vannak csodálatos emlékeink róla. Ma ismét egy ilyen mérföldkőhöz értünk az emberiség fejlődésének történelmében, és a Csoport most elismétli, hogy mi hozzuk létre az ÚJ Első Fénycsaládot. Nagy öleléssel és gyöngéd bökdöséssel, Steve Rother a Csoport szóvivője

A Csoporttól: Üdvözlet Otthonról!

Miért?

Kedveseink, egy általatok létrehozott energiateremben ültök ma, ami jóval túlterjed ezen a konkrét helyiségen. A Szeretet Hálózatán terjed. Ez a szeretet energia kiterjed az általatok internetnek nevezett hálózaton. Kiterjed minden entitáson, és az idő és tér összes dimenzióján keresztül. Ez a szeretet - hálózat. Kapcsolat ez a szívek között, amit ti teremtettetek, azért hogy ezen keresztül megtaláljátok önmagatokat. Isten keresi Önmagát, kutat Önmaga után, és ennek köszönhetően álltok a tükör előtt azt kérdezve: "Miért?" "Miért vagyok itt? Mit csinálok? Mit jelent ez az egész?" Mikor pedig végre kezditek sejteni miért jöttetek, elindultok: tesztek két lépést előre, aztán egyet vissza. Kételkedtek önmagatokban és azon morfondíroztok, hogy mit csináltatok rosszul. Emberi vonás ez, amit a fátyolnak ezen az oldalán csodálattal figyelünk. Nem értitek, korholjátok önmagatokat, azért az egy lépésért, amit visszafelé tettetek. Mi viszont ünnepelünk benneteket, mert csak egyet léptetek vissza. Néha ez az egy lépés teszi lehetővé számotokra, hogy lendületet vehessetek, hogy előrejussatok saját bátorságotokban akkor is, ha még nem tudtok mindent, amit tudni szeretnétek.

Azt mondjátok, "Bár kapnék megerősítést. Bár tisztán láthatnék." Ez persze nem lehetséges. Azért nem, mert ti vagytok a teremtők. Ha beléphetnénk a világotokba a cáfolhatatlan bizonyítékkal, akkor is megtalálnátok a módját, hogy tagadjátok azt, ami szerintetek nem illik a játszmátokba. Megtalálnátok a módját, hogy ne vegyetek róla tudomást, vagy hogy elszálljon az egész az éterbe, esetleg simán semmibe vennétek. Értitek-e, hogy nem csak a jövőtöket írjátok, hanem a történelmeteket is. Állandóan újraírjátok a történelmet. Mikor eljön az idő, amikor akad valami a múltatokban, ami már nem érdekel titeket, vagy már nem segít abban, hogy előre jussatok, akkor azt újraírjátok. Ha kételkednétek ebben, egyszerűen kérdezzetek meg valakit, aki történelemkönyveket ad ki. Történelemkönyvet kiadni egy állandó evolúciós folyamat, mivel a történelem állandóan változik. Nem csak azon változtattok, amit az iskolában oktattok, hanem azon is, amit a szívetekben tudtok. Miért? Ez az a kérdés, amit ma mi teszünk fel nektek. Persze nem tennénk fel ezt a kérdést, ha már nem lenne rá válaszunk. Ez pedig elvezet minket ahhoz, amit kerestek: mikor a tükörbe néztek, azt kérdezitek: "Ki vagyok én? Mit csinálok itt? Mi volt a szándékom, mikor lélekként idejöttem? Mire gondoltam? Szeretném látni a szaggatott vonalat, amit húztam, mert nem emlékszem rá, hogy kevertem magam ebbe az egészbe. Erre a fájdalom-záradékra nem emlékszem. Beleegyeztem, hogy lejövök és játszom ezt a Játékot, de nem hiszem, hogy ez az lenne." A kezdetekkor

De bizony azért jöttetek, hogy ezt a játékot játsszátok, és ennek oka van. Ezt az okot minden nap felfedezitek. A lényeg, hogy nem csak azért kutattok, hogy válaszokat találjatok saját magatok számára, hanem [azért is, hogy] ha előrejuttok a kutakodásban, azzal segítsetek másoknak saját keresésükben. Összekötitek az eredeti spirituális család pontjait, ez pedig része annak, amiért jöttetek. Az eredeti spirituális családról beszéltünk már korábban, de most egyfajta ismétlésként felvilágosítunk benneteket a részleteket illetően is.

A kezdetek kezdetén a Föld egy forró gázgömb volt, mivel egy olyan magas rezgésszintű állapotba született, amit ti hőnek neveztek. Atomjai nagyon magas frekvencián rezegtek, ti pedig akkor még éterikus lényekként, fizikai test nélkül kezdtétek meg inkarnációitokat a Szabad Akarat játékában. Szó szerint eónokra inkarnálódtatok, és dolgoztatok életfeladataitokon és étertesteken keresztül együttműködtetek magával a Föld esszenciájával. Szellem voltatok. Aztán, ahogy Föld hűlni kezdett, elvesztítettétek vele a kapcsolatot, mivel kezdte egyre csökkenteni rezgésszintjét, és egyre sűrűbbé vált. Akkori magas rezgésszintetek nagyon megnehezítette számotokra, hogy kapcsolatban maradjatok vele. Ekkor gyűlt össze a hat szülői faj, hogy segítsen sűrű testet alkotni nektek, olyat, amiben ma is tartózkodtok. Mindezt számos aggodalom övezte. "Működni fog ez vajon? Lehetséges-e hogy e hatalmas, spirituális lények megpróbálják beleilleszteni magukat a biológia eme kicsiny buborékaiba?" Nem, a szellem sosem passzolt teljesen bele, így egy részetek hátramaradt, hogy áthidalja a hézagot az Otthon és aközött, amit ti a Föld bolygónak neveztek. Ma ezt a hátrahagyott részeteket nevezitek felsőbb énnek. Mikor kapcsolatot létesítetek vele, tapasztaljátok, hogy magasabb a vibrációja és áthidalja a köztetek és az Otthon közötti hézagot. Ez a kapcsolatotok az Otthonhoz, és a kapcsolatotok a szívekhez, amik kapcsolódnak a tiétekhez. Az 500 eredeti ember prototípus - A Fény családja Az első kísérlet alkalmával viszont, amikor szellemi lényeket fizikai testbe próbáltak helyezni és a Földre küldeni őket, nem több mint 500 lélek kezdte meg első inkarnációját a Földön. Ezt az ötszáz lelket mindenki a "Fény Családjaként" ismerte. Egy rövid, néhány évszázados időszak után a Föld elkezdett fejlődni, és tovább fejlődött egészen addig, míg a lelkek képessé váltak viszonylag rendszeres időközönként jönni. De képzeljétek csak el, hogy az egész csupán 500, általunk csak lélek magnak nevezett lélekkel kezdődött és ezek voltak az emberiség prototípusai.

Az az érdekes, hogy most mind azt kérdezitek, "Én is egyike voltam ezeknek a lelkeknek?" Imádjuk az emberek gondolkodásmódját! Olyan örömteli! Hát persze, hogy igen! Ti mindannyian egyike voltatok azoknak a lelkeknek. Mindannyiótoknak vannak emlékei, amik az eredeti Fény Családjának 500 tagjához vezethetőek vissza, mivel mindannyian annak az 500-nak vagytok a leszármazottai. Szószerint van lélek családotok, ami az egyikükhöz vezethető vissza, sőt annál is tovább. Még éteri lényekként is inkább egyesült tudatosságban játszottátok a játékot, mint különálló játékosokként, amilyenné a fizikai testben váltatok. Az első 500 egyikének emlékeit tapasztaljátok meg spirituális ébredésetek eredményeként. Az első 500 egyikeként fenségként tekintettek rátok és gyakorta a Fény első családjaként beszélnek rólatok.

A hét nagy klán

A Játszma ezután nagyon gyorsan fejlődött. Természetesen már a kezdetekkor két lélek az 500-ból összeállt és úgy találták, hogy céljaik nagyon hasonlóak. Mert a lelkeknek célja van, nemde? Két főből álló csoportot alkottak és azt mondták: "Ez lesz a célunk, mivel ketten könnyebb, mint egyedül. Így kezdetét veszi az elkülönültség Játszmája. Hisszük, hogy férfiak vagy nők vagyunk. Hisszük, hogy egy személynek csak a felét tesszük ki, tehát csatlakozunk majd egy másikhoz, és együtt egésznek tettetjük majd magunkat." Csuda egy móka! Ti emberek találjátok ki a legfantáziadúsabb játékokat. Mikor pedig így tettetek, létrehoztátok azt, amit mi "klánoknak" fogunk nevezni. Hét nagy klán van - kettőről már beszéltünk - ezek pedig az eredeti 500 emberből jöttek létre. Nem tartott sokáig és egy ilyen csoportban már harmincan, negyvenen voltak, és mind ugyanarra összpontosítottak. Ma nem beszélünk mind a hét klánról, mert az egyszerre túl sok információ lenne, beszélni fogunk viszont arról a kettőről, amiket már korábban bemutattunk. Szeretnénk áttekintést adni az egész folyamatról, kifejteni nektek, így mikor a tükörbe néztek ráeszmélhettek, hogy kerestek valamit. Azt kutatjátok honnan érkeztetek, hogy megválaszolhassátok a kérdést "miért?". A kapcsolatot keresitek az eredti klánhoz, és eredeti spirituális családotokhoz. Ezért kutattok. Ezért jártok ilyen csoportokra, mint ez is. Nem feltétlenül azért jöttök, hogy meghallgassátok a bölcsességet, amit az Őrzőn keresztül kínálunk, hanem azért, hogy érezzétek a mindannyiótok szíve közötti kapcsolatot - és nem csak a jelenlévőkével - hanem minden emberével, aki ezt az üzenetet hallgatja vagy olvassa. Miközben osztoztok ezen az üzeneten, valójában összekapcsolódtok spirituális családotokkal. Mikor pedig ezt teszitek, megértitek, hogy vannak bizonyos csoportok, akik sajátos céllal érkeztek és találkoznak.

A Ragyogó Szeműek klánja

Egyik csoport összegyűlt és így szólt, "Fizikai testünket illetően bírunk néhány jellegzeteséggel, és mindannyiunkban nagyszerű szellem lakozik, mivel a Szellem kezdetekkor kicsit fényesebben ragyogott, mint most." Ennek sok oka volt. Ez nem rossz és nem jó, egyszerűen a Játék történelmének azon időszakában a szemek ragyogóbbak voltak. Azt mondjuk tehát, hogy a kezdetekkor az egyik klán a Ragyogó Szeműek klánja volt. Mikor ezeknek lényeknek a szemébe néztél, érezted az Otthon energiáját. Úgy döntöttek, hogy lények csoportjaként egybegyűlnek, és szándékuk szerint az Otthon energiáját közvetítik majd a szemeiken keresztül. Bármikor, bármiért néztél rájuk, felragyogott a szemük és a mosolyuk, és így emlékeztetek az Otthonra. Szemeik ragyogása volt az emlékeztető az Otthon energiájára. Íme hát, a Ragyogó Szeműek klánja. Csodálatos történet. Sokan közületek, akik most ez olvassák, még mindig ehhez a klánhoz tartoztok, bár előfordulhat, hogy tudatos emlékeitekből ez már elillant.

A Fény Tükrözőinek klánja

Az idő haladtával más fókuszpontú csoportok is kialakultak. Sokan próbáltak a fény inkarnációi lenni, a fény különböző kifejeződései, számos különböző módon. Így volt, mivel létrehoztatok egy képzeletbeli helyet, amit sötétségnek neveztetek, így lehetőségetek nyílt arra, hogy ti legyetek a fény. Mind a mai napig kétféle módon dolgozhattok a fénnyel: lehettek maga a fény, vagy visszatükrözhetitek azt. Ez a második klán. A Fény Tükrözői úgy döntöttek, hogy céljuknak más lények segítését jelölik meg. Nem érezték szükségesnek, hogy előtérbe helyezzék magukat, vagy a középpontba, és hogy állandóan ők legyenek a fény. Ők inkább azok voltak, akik csendben dolgoztak a színfalak mögött, és csak a megfelelő pillanatban tűntek fel, hogy biztosítsák, hogy az a kis fénysugár nem marad észrevétlen. Ott teremtek épp a megfelelő helyen egy tükörrel, hogy befogják a fényt, és visszatükrözzék valaki olyanra, akinek szüksége volt rá. Segítségükkel a fény betalált valaki szívébe, és így segítette az illetőt, hogy meglássa az Otthon fényét. Nem csak azért tették ezt, hogy mások fényét visszatükrözzék, hanem azért is hogy mások megláthassák a saját fényüket. Aki elé tükröt tartottak, megláthatta önmagát, és annak lényegét, aki ő valójában. Aztán pedig ezt a fényt ő továbbsugározhatta másokra. A szó minden jelentését tekintve, ezek a Fénymunkások. Nagyon csendesen munkálkodtak, mert céljuk az volt, hogy tökéletes tükörré váljanak, és hogy saját fényük ne ütközzön mások visszatükröződésével. Nagy művészet ez, és rendkívül stabil lélekre van szükség ennek a szerepnek az eljátszásához a Fény Tükrözőinek klánjában. Az egónak állandóan egyensúlyban kell lennie, hogy ez a fontos munka elvégezhető legyen. A lelkek eme csoportjai keresték a fény visszatükrözéseinek módjait a mindennapokban: ennek segítségével az emberiség jelentős átalakulásokon ment keresztül, jelelentősebbeken mint gondolnátok. Ezek a csodálatos lények még ma is látszólag a semmiből bukkanak fel, ha jelentős átalakulás közeleg. Most ez a klán újraegyesül és ismét aktívvá válik, hogy az emberiség előtt álló lépéseket megkönnyítse.

A kiterjesztett spirituális családok

Ezekről a klánokról szerettünk volna beszélni ma, az első kettőről. Van még öt másik klán is, melyekről a későbbiek során beszélünk majd. Ez alatt a találkozónk alatt viszont szeretnénk áttekintést adni arról, mit is jelent mindez számotokra. Nem csak a klánokról van szó és arról, hogy ezek közül melyikkel rezegtek együtt. Szerintük csodálatos az az energia, amit az arkangyaloknak adtok. Úgy hiszitek, hogy bizonyos családokról van szó, és lényegében tényleg angyali célokkal bíró családokról van szó, de ami az arkangyalokat és az angyali célokat illeti lehetséges, hogy egyszerre több családnak is tagjai legyetek. Azt is állíthatjuk, hogy egy család tagjai vagytok. Látjuk, hogy sokan közületek a Bizalommal kapcsolatos leckék elé állítjátok magatokat, megteremtitek a lehetőségét annak, hogy fejjel rohanjatok egy téglafalnak, így megtanulhattok bízni önmagatokban. Néha teljesen kirántják alólatok a szőnyeget, így jobban megtanulhatjátok, hogyan álljatok a saját két lábatokon. Ezeknek a tapasztalatoknak köszönhetően problémátok van az önmagatokba vetett bizalommal. Ráadásul mindent egy korlátozott szemszögből néztek, mert azt gondoljátok, hogy egyik rezgés jobb, mint a másik. Hát nem. Egyszerűen különbözőek. A negyedik osztály nem jobb a harmadik osztálynál. Egyszerűen más a céljuk. Arra kérünk benneteket, hogy engedjétek el az koncepciót a jóról és rosszról, és az útirányról, amerre tartotok. Mi azt mondjuk, hogy ezek közül a családok közül soknak vagytok a tagjai, és lehet, hogy több klánnal rezonál együtt a vibrációtok, mivel ezek kiterjesztett családotokhoz tartoznak. Ettől függetlenül Isten egyik szikrája bennetek van, és az semmihez sem hasonlítható. A Teremtő részei vagytok, és ennek az energiának egyedi részeit hordozzátok. Mikor rátaláltok egyedi szépségetekre, ez lehetővé teszi számotokra, hogy megosszátok ezt az összes családdal. Ekkor már nem csak arra vagytok képesek, hogy kiálljatok és elmondjátok kik vagytok, hanem arra is hogy segítsetek másoknak is ugyanezt megtenni. Nem a végcél a fontos. Az utazás a lényeg. A haladás a lényeg, ám fejlődésetek lehetővé teszi, hogy kettőt előre lépve, egyet lépjetek vissza és így szóljatok, "Ejha, hát nem volt csodálatos ez a visszalépés?" Ekkor váltok Ember(i) Angyalokká. Ekkor kezdtek a szemeitekben, a mosolyotokban, lényetekben, hangotokban fényt hordozni, ami másokat is felébreszt saját spirituális családotokban. Ezért vagytok itt, ezt teszitek. Ezt keresitek, amikor a tükörbe néztek és felteszitek a kérdést, "Miért?". Egyszerűen próbáljátok megtalálni a spirituális családotok többi tagját.

Amikor rátalálsz másokra a saját klánodból, az nem jelenti azt, hogy onnantól sülve-főve együtt kell lennetek és kommunát alapítanotok. Azoknak az időknek már vége. Egyszer már próbálkoztatok ezzel, és az őrületbe kergettétek egymást. Nem működött olyan pompásan, mint ahogy gondoltátok, hogy működni fog, mivel egy-egy család energiájának koncentrálása korlátozza a család hatékonyságát. Valójában mikor fénylények gyűlnek össze, akkor felerősítik egymást. Ez nagyszerű lehetőség a megfiatalodásra, vagy az új célok megtalálására, ám hosszú távon a fénylényeket tőlük különböző rezgések kell, hogy érjék, mert így tudják elvégezni a munkájukat. Egy klán tagjainak eredetileg szó szerint a világ különböző részein kell lenniük, és néha találkozniuk, hogy támogassák és megerősítsék egymást. Ezt teszitek, mikor spirituális családotok tagjai után kutattok. Sokan ezért olvassátok most ezt az üzenetet.

Mivel az emberek gyakran negatív tapasztalatokkal gazdagítják magukat a családdal kapcsolatban, ezért sokan most visszautasítjátok a gondolatot, hogy lelkek olyan csodálatos csoportjához tartoztok, akik osztoznak eredeti lenyomatukban. El kell mondanunk, hogy a spirituális család más. A spirituális család hordozza eredeti rezgéseteket, és segít új irányba indulni, mikor letévedtek az ösvényetekről. Spirituális családotok pontosan visszatükrözi egyedi szépségeteket, ami nem más, mint a bennetek rejlő Isten energia. Ezt keresitek. És meg is találjátok, mikor belenéztek valaki szemébe és szívbéli kapcsolatot hoztok létre, ami mindkettőtöket megváltoztat. Mikor ezekkel az emberekkel találkoztok, talán éppen ebédeltek és életreszóló barátságot köttök, vagy talán sosem látjátok egymást újra. Igazából nem számít, hogy kapcsolatotok hogyan alakul, vagy meddig tart - amikor megtörténik, azonnal mozgásba hozzátok őket és ők is titeket. Ezt teszitek, és ez a válasz a kérdésetekre, hogy "miért vagyok itt?"

Hívás a Fénymunkásokhoz

Azok közületek, akik előreléptek, hogy a fény munkásai legyenek, vagy azzá, amit ti Fénymunkásnak neveztek, azért vannak itt, hogy a fényt terjesszék a bolygón. Gyakran teszitek ezt spirituális családotok aktiválásával. Mindenféle szociális státuszú embert találtok köztük. Vannak, akik olvassák a könyveket, amiket olvastatok, és értik fogalmaitokat és vannak köztük olyanok, akik nem. Vannak, akiknek fogalmuk sincs róla, hogy merre mennek.És vannak, akik azt mondják, "Ó, én pontosan abban hiszek amit látok, és ez minden, amit látok". De ha látjátok a szemükben fényt, tudni fogjátok, hogy van ott valami, ami mindkettőtöknek hasznára válhat. Legyetek türelmesek és ültessétek el a fény magvait. Szeressétek őket, mikor egyet visszalépnek, és csendben tartsátok számukra az energiát. Osszátok meg velük az igazságotokat, ha erre kérnek benneteket, egyébként pedig csendben tartsátok magatokban, hogy csak a spirituális önbizalom mosolyán keresztül látszódjon. Ez önmagában nem csak visszaadja saját szépségükbe vetett önbizalmukat, hanem ezáltal ti is visszakapjátok a saját szépségetekbe vetett önbizalmatokat. Ez a cél, amit az emberiségben kerestek. Ez ennek az életeteknek Fénymunkásként az inkarnációs célja.

Igen, sokan úgy érkeztetek, hogy nehéz feladatokon kell túljutnotok, ám a végén mégis arra a tényre lyukadunk ki, hogy azért vagytok itt, hogy kapcsolatba lépjetek másokkal. Nagyon egyszerű, igaz? Néhányan azt mondjátok, "Csak állatokkal fogok dolgozni, mert az állatok tiszták, az emberek pedig megőrjítenek". Szeretjük, mikor ez történik, mert ekkor mások az állataitokon keresztül szólnak hozzátok. Valójában azért vagytok itt, hogy szíveket ébresszetek fel, és hogy ezek állatok, szellemek, sziklák, növények, rovarok vagy emberek egyáltalán nem számít, mivel az egész részei vagytok. Mikor megtalálod azokat, akikért jöttél, mikor rátalálsz a másokban rejlő szépségre, akkor bírsz akkora lelki önbizalommal, hogy már egyszerre három lépést is mersz tenni előre mielőtt egyet lépnél visszafelé. Ettől magabiztosabbnak érzed magad olyan lélekként, aki embernek tetteti magát, végtelen lényként, aki úgy tesz, mintha véges lenne, szellemként, aki az elkülönültség játékát játssza a biológia egy buborékjában. Itt vagytok, kapcsolatban egymással. Találjátok meg a részeket, és Otthon lesztek. Beszéltünk egy olyan jellemzőről, amire figyelhettek és ez jóval fontosabb, mint gondolnátok. Mindannyiótok története az eredeti 500 lélekére nyúlik vissza. Nem számít, hogy mikor, vagy hogyan érkeztetek a Földre első alkalommal, fizikai eredetetek az eredeti 500-ra vezethető vissza. Ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy egész életetek során nem számít, hogy milyen hírek mennek a híradóban, nem számít milyen bonyolultnak találjátok a világot, csupán 499 emberrel kell kijönnötök.

Az új spirituális család

Eljön majd az az idő is, amikor úgy látjátok, hogy nem csak más spirituális lényeket és eredeti spirituális családotok részeit ébresztitek fel, hanem hogy jönnek újak is, akik szeretnének a családotokhoz csatlakozni. Kezditek észrevenni azokat, akik szeretnék megfejteni, hogy honnan van a fény a szemetekben. Ez nagyon különleges dolog. Egész életetekre különböző szerződéseket kötöttetek. Ezek közül néhány éppen a család összekapcsolásával van összefüggésben, ám minden nap lehetőségetek nyílik arra, hogy új, kiterjesztett családokat hozzatok létre. Mikor megnyílik a lehetőség, hogy mások csatlakozzanak spirituális családotokhoz, csodálatos nevetést hallotok majd a hátatok mögött. A Fény Új Családja éppen most alalkul. Minden nap új családokat hoztok létre, a fátyolnak ezen az oldalán pedig hatalmas a tapsvihar ezért. Ne feledjétek, hogy nem ti vagytok az egyetlenek ezen a bolygón, akik felteszik a kérdést, "Miért?". Ha megteremtitek a teret családotok új tagjai számára, az sosem látott haladást eredményez számotokra, és az emberiség számára.

Emlékezzetek csak, mikor valaki legközelebb rátok néz - talán éppen egy zsúfolt üzlet közepén hirtelen úgy érzi, hogy ismer valahonnan benneteket, de nem biztos benne, ezért ismét a szemetekbe néz - csupán egyetlen pillanat alatt kell eldöntenetek, hogy félrenézzetek-e vagy sem, hogy bámulni kezdjétek-e a cipőtök orrát, vagy inkább rájuk mosolyogjatok és üdvözöljétek őket. Emlékezzetek arra, hogy kik vagytok és emlékezzetek rá, milyen önbizalommal bírtok. Emlékezzetek rá, hogy abban a rövid pillanatban is rengeteg mindent adhattok, mivel a magvak elültetésével teremtitek meg az ÚJ spirituális családokat. Ahogy eléritek fejlődésetek eme szintjét és a következő szintre léptek, új lehetőségeket, új valóságokat, új energiákat teremtetek minden áldott nap. Mikor így tesztek, létrehozzátok az ÚJ családok magját, ami emberi kifejezés új szintjére növekedik. Ezeket az energia családokat teremtitek meg ma. A kapcsolatfelvétel az eredeti családdal megadja számotokra a lelki önbizalmat, hogy ÚJ spirituális családokat alapítsatok. Az ezzel járó öröm pedig leírhatatlan. Várjátok a csodát, és mi segítünk azt létrehozni.

Azt mondjuk nektek, hogy elképzelni sem tudjátok mekkora támogatást élveztek a fátyolnak ezen az oldalán. Nem csak hogy megnyertétek a Játszmát, hanem máris új játékokat kerestek. Új valóságokat teremtetek utatok során minden egyes lélegzettel, és mi becsülünk titeket ezért. Nagy várakozással tekintetek Hazatérésetek elé. El kell mondjuk azonban, hogy bizonyos dolgokat a mennyek minden hatalmával sem tehettek meg. Mikor Hazatértek, tárt karokkal üdvözlünk majd benneteket. A Játékot játszó és megnyerő hősökként köszöntünk majd titeket. Olyan hősökként köszöntünk majd benneteket, akinek volt bátorsága hátrahagyni emlékeiket és arcukra húzni a fátyolt, nem emlékezve így önnön nagyszerűségetekre. Megkérdezzük majd tőletek milyen érzés az ölelés. A mennyek mindenhatósága sem teszi lehetővé számunkra, hogy úgy öleljük egymást, ahogy ti érhettek egymáshoz a Földön. Kérjük, emlékezzetek rá, hogy olyan ajándékaitok vannak, amilyenek nekünk nincsenek, és osszátok meg ezeket gyakran. Emlékezzetek az Otthonra! Tükrözzétek vissza egymás fényét, amikor csak tudjátok és mosolyogjatok a spirituális önbizalom mosolyával. Gyertek, legyetek az Első ÚJ Fénycsalád aktív tagjai. Ezek vagytok. Ezért jöttetek.

A legnagyobb tisztelettel arra kérünk benneteket, hogy bánjatok egymással tiszteletteljesen. Gondoskodjatok egymásról minden lehetséges alkalommal és játsszatok együtt jót!

Espavo.

a Csoport

(fordította: Mácz Annamária)