2005. szeptember 15.~ Egyedi szépség ~


A fény köre


A Fény Világítótornyai, emlékezetők Otthonról-t élőben követheted az interneten, egyébként pedig minden hónap 15-én foglaljuk írásba és küldjük tovább e-mailen.Copyright 2005. Steve Rother. Szeretnénk, ha ez az információ szabadon forogna mindenfelé, ingyenesen terjeszthető részben ill. egészben, feltéve, hogy ezt a figyelmeztetést tartalmazza. Ez az anyag azzal a feltétellel használható fel, hogy minden jog, beleértve a fordított anyagok szerzői jogát is az eredeti szerző jogtulajdonos birtokában marad. Bővebb információ található a Csoportról a http://www.Lightworker.com-on.

Köszönjük, hogy terjeszted a Fényt!


~ Emlékeztetők Otthonról ~


Steve-től:


Mindannyian hallottunk már az Egység, és az egységes tudat felé haladásról. Ám mit is jelent ez konkrétan? Azt jelenti-e, hogy elveszítjük identitásunkat, és eggyé olvadunk? A Csoport ebben az üzenetében pontosan elmagyarázza, hogyan működik mindez és hogy mit jelent a számunkra. Azt állítják, hogy nem lehetséges belépnünk az egységbe, amíg mindannyian fel nem ismerjük, és el nem fogadjuk saját egyediségünket. Az az egyedi, különleges rész, amit Istenből magunkban hordunk az oka annak, hogy itt vagyunk. Ezt nevezi a Csoport egyedi szépségnek. Egyedi szépséged kifejezése nem csak születésedtől fogva téged megillető jogod, hanem kötelességed is.


Hatalmas ölelésekkel és gyöngéd böködésekkel,


Steve Rother

a Csoport szóvivőjea Csoporttól:


Üdvözlet Otthonról!


Kedveseink, megteremtettétek annak lehetőségét, hogy összegyűljetek a fényben. Annak lehetőségéért gyűltetek össze, hogy egymás szemébe nézhessetek, és szemeitekben létrejöhessen a pompás visszatükröződés, mivel mindannyian egyedi szépség birtokában vagytok, amire nincsenek szavak. Ez az egyedi szépség Isten egyik része; ez Isten bennetek rejlő része. Mikor arcotokra húztátok a csodálatos fátylat, egyedi szépségetek volt az egyik, amit eltakartatok önmagatok elől. Belenéztek a tükörbe és így szóltok: „Ó, bár tudnám, hogy került ide ez ragya?” vagy „Mitől vannak ezek a barna foltok?”. Az összes tökéletlenségre rátaláltok tükörképeteken, mi pedig azt mondjuk, hogy ezek a tökéletlenségek adják egyedi szépségeteket, és ezek tesznek benneteket különlegessé. Ma egyedülálló szépségetekről szeretnénk szólni. Előtte azonban szeretnénk egy másik fogalmat megmagyarázni, ami az üzenet későbbi részében segít majd ezt az egészet összefogni.


Mi a Fény és a fénymunka?


A fényről magáról, szeretnénk szólni néhány szót. Jelenleg a fény visszatükröződését nézitek; a fény pedig - melyet érzékeltek - valójában energia. Mikor a „fény” szóról beszélünk, akkor azon nem csak azt a fényt értjük, amit a Napból láttok kisugározni, és ami az általatok villanykörtének nevezett mesterséges fényforrásokból származnak. A fény olyan energia, ami köztetek, és minden között terjed, amire ránéztek. Minden részetek fényt bocsát ki. Tényleg ti vagytok az Új Energia Fénymunkásai. Ezek vagytok. Nem ezért jöttetek. Nem olyasvalamiről van szó, amit elsajátítottatok vagy elértetek. A fény lényetek lényege – egyszerűen létezésetek által. Szóval, hagy beszéljünk most egy keveset a fényről, mivel ti úgy látjátok a fényt, mint valamit, ami kisugárzik. Mi is történik valójában egy Földről küldött fénysugárral? A fényt sugárként látjátok, ami kimegy az univerzumba, aztán elér egy telítési pontot és ott megáll. Ha egy sötét éjszakán bekapcsoljátok elemlámpátokat, akkor azt látjátok, hogy egy bizonyos távolságig ér el a fénye, aztán úgy tűnik, mintha a fény ott megállna. Mi történik a fénnyel? Hová tűnik?


Először is hadd mondjuk el, hogy [a fény] sosem egyenes vonalban halad, mint ahogy ezt hiszitek. A vonal valójában görbe és az ív, amit fénynek hívtok minden általatok látott energiarészen keresztülárad. A lineáris idő illúziója, amelyben a játszmátokat játsszátok, szintén görbül. Azt állítjuk, hogy amire múltként, jelenként, illetve jövőként gondoltok, szintén nem egy egyenes mentén halad. Inkább egy hajlított ívről beszélhetünk. Ha elég messzire nyúltok vissza, láthatjátok, ahogyan ezek az ívek hatalmas körökbe kapcsolódnak. Ezért aztán mondhatjuk, hogy ezek igazából fénykörök. Mindazonáltal, amint említettük a fény energia és az energia négy alapvető jellemzővel bír. Az első, hogy az energia „van”. Sosem kezdődik és sosem ér véget, csak átalakul. A második, hogy az energia dinamikus, és muszáj mozgásban maradnia ahhoz, hogy létezzen. A harmadik, hogy az energia mindig a legkisebb ellenállás útját keresi. A negyedik pedig, hogy minden energia az Univerzális Energiamezőn alapszik, ami mindennek az alapja.


Szóval, ha az energia sosem szűnik meg létezni és a fény energia, akkor mi történik a fénnyel, mikor belevilágítotok a sötétségbe, és az mégsem éri el a célját? A fény más energiaformákká alakul át. Még a szobában vagy teremben - ahol most ültök – látható fények is szó szerint az energia egyik formájából a másikba alakulásai, ebben az esetben hő és fotonok. Tehát a fény, ami eltűnni látszik a sötétségben valójában más energiaformákká alakul. A szobáitok megvilágítására használt fény csak nagyon szűk sávja a fény teljes spektrumának. A fény legtisztább formájában olyan energiát hordoz, amely átalakulása folyamán fontos tápanyagokkal táplálja lelketek. Ezek az Otthonról származó tápanyagok teszik lehetővé, hogy épp annyira emlékezzetek, ami még lehetővé teszi, hogy az elkülönültség játszmáját játsszátok a Földön. A valódi fény energiája teremti meg a környezetet, amiben éltek. Ha nem fordítotok kellő figyelmet arra, hogy lényeteket fénnyel tápláljátok, megszűntök létezni a földi síkon.


Mikor a valóban teljes spektrumú fény egyik sugara kilép az univerzumba, az is úgy tűnik, mintha szétszóródna a sötétségben, mintha a sötétség elnyelné. Bizonyos értelemben ez igaz, ám mivel a fény energia, ezért sosem szűnhet meg létezni, egyszerűen átalakul, így más módokon válik használhatóvá. A teljes spektrumú fény saját átalakulása közben mindig a legkisebb ellenállás útját követi. Amivel általában nem vagytok tisztában, az az, hogy a teljes spektrumú fény interdimenzionális, és gyakran más dimenziókba lép át, mikor számotokra úgy tűnik, hogy beleolvad valóságotok sötétjébe. Valójában az egyik dimenzió, amelyik megtapasztalja átalakított fényeket, az az a dimenzió, amiben mi létezünk, és az általatok Otthonnak nevezett dimenzió. Hasonlóképpen mi is gyakran küldünk fényt hasonló módszerrel a ti világotokba. Ezt ti az Otthon Fényeként ismeritek, és olyan módon táplálja a lelketeket, hogy arra nincsenek szavaitok. Az általunk használt fő portál, az általatok Napnak nevezett égitest. Mikor az Otthon fénye eléri az emberiséget, valami varázslatos dolog történik. Az Otthon fénye számos tápanyaggá alakul át, amikor eléri az embereket, ezek közül egyik a szeretet. A szeretet olyan formává alakult fényenergia, amit az elkülönültség játszmáját játszó lelkek használni tudnak. Ez az a játszma, amit ti úgy hívtok: embernek lenni. Emberként a fényt szeretetként érzékelitek, ezért ha szeretnétek fényt visszatükrözni, tegyétek azt a szereteten keresztül. Láthatjátok, miért mondják gyakran, hogy szereteted fény, vagy hogy a szeretet Isten megnyilvánulása és hogy szeretni isteni dolog. Saját szereteteteken keresztül és a szeretet visszatükrözésével teszitek eszerint. Kétféle módon dolgozhattok a fénnyel. Lehettek ti a fény, vagy visszatükrözhetitek azt. Mindannyian mindkét módszert alkalmazzátok, és mindkét mód saját isteniségetek kifejezése. Ezért a Fénymunkás cím adományoztatik mindenkinek, aki tudatosan a Fény terjesztését választja.


A másik fontos dolog az én [self – önvalónak is szokták fordítani] szeretete, mivel ez az igazi megnyilvánulása annak, akik valójában vagytok. Az én szeretete a legnehezebben érzékelhető visszatükröződés számotokra. Azt fogjátok fel a legnehezebben, hogy az én szeretete valójában Isten szeretete. Mindent egybevéve ez a legnagyszerűbb létező dolog, és ez a rész, ami összeköt benneteket minden más létezővel. Kettős ajánlattal szolgálunk ma: először is azzal, hogy hogyan találjátok meg ez egyedi szépséget önmagatokban, és azt hogy hogyan segíthettek másoknak rátalálni saját egyedi szépségükre.


A fény köre


Szeretnénk többet mondani a Fény köréről, mivel ahogy a fény egyik formából a másikba alakul, különböző dolgok történhetnek. Mivel a fény interdimenzionális, mikor belép lényetekbe, lelketek számos dimenzióját tükrözi vissza. Hadd emlékeztessünk, és egyben vigyünk benneteket vissza az emberiség korai időszakába, mikor az első 500 lélek a Földre látogatott. Mindannyian annak az eredeti 500 lélek egyikének közvetlen leszármazottai vagytok. Mindössze 500 prototípus van, és mindannyian ezekből eredtek. De mi a helyzet azzal az első 500-zal? Elmondjuk nektek, hogy mind az ötszázuk számára fontos volt, hogy különbözőek legyenek, és hogy egyediségük által kifejezzék az elkülönültség illúzióját. Mindannyian a többiektől eltérő módon tükrözték vissza az Otthon fényét. Így Isten megláthatta bennük önnönmagát. Az első 500 lélek volt Isten véges formájának megvalósítása, és hogy ez megvalósulhasson, szükséges volt, hogy minden lélek különböző legyen. Az Univerzális Energia az alapenergia, ami mindig a kiegyenlítődés felé mozog. Ezért mikor behúzzátok magatokat az elkülönültségbe azzal, hogy Isten egyedi kifejeződésévé váltok, az Univerzális Energia természetes reakcióként, megpróbál visszahúzni benneteket az egységbe. Egyedi szépségetek megtalálása, a rá való emlékezés, és ennek kifejezése a legfontosabb részévé válik most játszmátoknak. Már az emberiség kezdeteitől, az Univerzális Energia segíteni próbál nektek, hogy megtaláljátok a közös vonásokat egymásban, hogy megtaláljátok a hasonlóságokat Isten bennetek való egyedi megnyilvánulásaiban. Ez nem könnyű, ez az emberi lét egyik fő nehézsége. Valójában embernek lenni az egyik legnehezebben eljátszható szerep a Minden Létezőben, mivel egyáltalán nem könnyű lecke arcotokra húzni a fátyolt és elfeledkezni saját nagyszerűségetekről. Ez a Minden Létező legnagyobb kihívása. Ezzel azt akarjuk mondani, ha könnyű lenne, mindenki ember lenne.


A kezdetekkor az elkülönültség volt a leglényegesebb, és eónokon keresztül kerestétek a hasonlóságokat, amik ismét összehozhatnának titeket. Eónokon keresztül a kultúráitok, az energiátok, az iskoláitok, az egyházaitok, a társadalmaitok mind a közös vonásaitokra épültek. Ez rendkívül hasznos volt mindannyiótok számára, mert ez hoz most vissza benneteket az egységes tudatba. Mindazonáltal ez nem jelenti azt, hogy az egység kifejezéséhez el kell veszítenetek egyedi szépségetek. Sőt, éppen ellenkezőleg. Az egységbe csak úgy léphettek be, ha egyedi szépségeteket a legteljesebb módon fejezitek ki.


A kihívás abban rejlik, hogy az emberek hajlamosak egyik vagy másik végletbe esni, és csak ritkán teremtik meg az egyensúlyt az egység és az egyedi szépség fogalmai között. Mindkettőre szükségetek van, hogy megtehessétek a következő lépést fejlődésetek útján. Most az eddiginél is mélyrehatóbb erőfeszítést kell tennetek, hogy rátaláljatok emberek közötti hasonlóságokra. Ne várjátok a vezetőitektől, hogy ők teremtsék meg nektek, hanem használjátok a rendelkezésetekre álló eszközöket, és hozzátok létre ti a kapcsolatokat. A kommunikáció új technológiái lehetővé tették számotokra, hogy szabadon és nyíltan beszélhessetek egymással. Ha a kommunikációt az egyedi szépség kutatására használjátok, miközben a közös vonásokra bukkantok, valójában a fényt terjesztitek a bolygótokon. Azt állítjuk, hogy akkor nem lennének háborúk a Földön, ha minden erőtökkel arra összpontosítanátok, hogy miben hasonlítotok, ahelyett, hogy miben különböztök. Az emberek félnek attól, amit nem értenek. Bármikor, amikor olyasvalakivel találkoznak, akinek jellemzői nem teljesen érthetőek a számukra, rettegni kezdenek. Mivel a félelem csupán információhiány, ezért próbálhatják megszerezni a hiányzó részeket, vagy reagálhatnak a félelemre. Ez volt a Földön zajló összes háború alapja, és állítjuk, hogy többé nincs szükségetek ezekre a háborúkra.


Most, hogy magasabb rezgésszintre kerültök, tiétek a lehetőség, hogy megértsétek teremtő önmagatokat. Mint tudatos teremtőktől, annyit kérünk tőletek, hogy találjátok meg annak lehetőségeit, hogy felfedezzétek és vállaljátok saját egyedi szépségeteket, mialatt keresitek a közös vonásokat, és annak a kapcsolatnak a megértését, ami minden benneteket körülvevővel összeköt. Keressétek ezeket a lehetőségeket, hogy rátaláljatok egyedi szépségetek visszatükröződésére mindenben, amit érzékeltek. Ez az ÚJ fénycsalád megteremtése. Ebben rejlik a mágia. Azért jöttetek, hogy ezt tegyétek, és jól csináljátok.


Egyedi szépség


Meg kell értenetek, hogy már megnyertétek a Játszmát. Itt üldögéltek és azt kérdezitek, „Mit tehetnék? Hogyan segíthetnék? Mi a következő lépés fejlődésünk során, hogy ott lehessek és elültethessem a magokat?” Mi pedig ünneplünk benneteket, kedveseink, és mellettetek állunk a lehetőségre várva, hogy visszatükrözhessük fényetek. Azért jöttetek, hogy az energiánkban ülhessetek. Olvassátok az üzeneteinket. Nézitek a filmeket és a tévéműsorokat, így emlékezhettek és feltölthetitek magatokat. Amit viszont nem értetek az az, hogy mi pont ezt tesszük veletek. Az Otthon fénye szabadon áramlik a mi [dimenzióink] és a ti dimenzióitok között. Amit talán fel sem fogtok, hogy számunkra megtiszteltetés veletek lenni. Ti vagytok a csodálatosak, akik voltak annyira bátrak, hogy magukra öltsék a fátylat és elfelejtsék kik is valójában, így Isten megpillanthatta Istent. Ti teremtitek a Minden Létezőt egy újabb, magasabb szinten. Minden nappal egyre fontosabbá válik számotokra, hogy megértsétek valódi helyeteket az Univerzumban. Minden egyes nappal egyre fontosabbá és fontosabbá válik, hogy hordozzátok Istennek azt az egyedi részét, ami senki másban nincs meg. Ahelyett hogy szégyenkeznél a hiedelemrendszered miatt tökéletlenségeidnek hitt dolgok miatt, találd meg a módját annak, hogy felvállald egyediséged és változtasd ezeket szépséggé. A különbség a szép és aközött, amit csúnyának neveztek csupán egy apró érzékelésbeli eltolódás.


Még az az emberi szépség is, amit a magazinokat lapozgatva szépnek gondolt emberekként láttok, nem más, mint egyszerűen gondolatok összessége, amiket a szépség definíciójának keresése közben gyűjtöttetek. Minden alkalommal, amikor ránéztek valamire, amiről azt gondoljátok, hogy szép, azt iktatjátok valahol és összekeveritek egészen addig, amíg egy ily módon összetetten szép ember képe meg nem jelenik valahol az agyatok mélyén. A vizuális emberek sokszor találnak ilyen - ehhez az összetett képhez meglehetősen közeli - valakit és azt gondolják, hogy megtalálták álmaik társát, hogy aztán összeházasodjanak és rájöjjenek hogy mégsem. Minden alkalommal mikor valakire ránéztek, összeméritek őt az elmétekben őrzött gyönyörű emberrel. Ti így határozzátok meg a szépséget. Azt mondjuk, hogy amint magasabb rezgésű emberekké váltok és továbbléptek az isteni szépség saját, egyedi módotokon való kifejezésében, többé nem méritek a szépség meghatározását a fejetekben hordott képekkel. Helyette inkább a szívetekben hordott képekkel méritek majd. Valójában a szívetek szépsége a bennetek élő Isten egyedi szépségén alapszik. Ezért válik egyre fontosabbá, hogy eltoljátok, megváltoztassátok önmagatok érzékelését, hogy rátaláljatok erre a szépségre és büszkén viseljétek.


Gyermekeitek tanítása


Amit szépségről gondoltok, azt tanítjátok szép csendben a gyermekeiteknek is. Az iskoláitok és egyéb társadalmi egymásra hatásaitok mind a beilleszkedésről szólnak, és arról, hogy kedveljenek benneteket – hogy hasonlók legyetek – mivel ezt tudjátok mérni, és így láthatjátok, bátoríthatjátok gyerekeitek fejlődését. A fény köre eddig arról szólt, hogy gyermekekként megtanítják nektek, hogyan legyetek egyformák, aztán pedig azt, hogy felnőttekként hogyan legyetek elkülönültek. Általában akkor kezditek felfedezni, hogy saját egyediségetekben rejlik a szépség valódi kifejezése, amikor befejezitek az iskolát. Sokan pedig soha nem jönnek rá erre az igazságra. Ennek eredményeként sok gyermek keményen ébred, mikor kilép a való világba, mert fiatalon készületlenül éri őket, hogy saját fényüket vállalják. Az Új Föld gyermekeinek - ahhoz hogy kivirulhassanak - nagyobb az igényük egyedi szépségük kifejezésére. Több fénnyel a lényükben érkeznek, mint amit emberi formában valaha is hordtak. Ez az oka annak, hogy olyan sok gyermeket diagnosztizálnak különböző „zavarokkal” és ezért nyílik annyi speciális iskola. Ezeknek a gyerekeknek nagy szükségük van arra, hogy fejlődésük korai szakaszában minél többször kifejezhessék egyediségüket. Ha már felfogták egyedi szépségüket, és biztos tudással rendelkeznek róla, sokkal hatékonyabban és félelem nélkül vegyülnek egymással felnőtt korukban. Most szükségük van egyedi szépségük kifejezésére. Most szükségük van arra, hogy rájöjjenek hogyan találhatnak értékekre azáltal, hogy különbözőek és persze a legjobb módszer bármilyen ismeret tanítására, a gyakorlati példa. Az elkövetkezendő években ez óriási változást hoz majd a bolygótokon. Az elkövetkezendő napokban pedig egyedi szépségetek kifejezése fontosabbá válik, mint valaha.


Már ma elkezdődik, mert olyan szinteket értetek el, aminek következtében körülményeitek jó része megváltozik. Változások zajlanak hétköznapjaitokban, amik új lehetőségeket nyitnak számotokra, hogy megláthassátok az egyedi szépséget. Azért vártunk azzal, hogy nyíltan beszéljünk erről, mert most már nem csak egymásban vagytok képesek meglátni a szépet, hanem önmagatokban is. Igazándiból, ha nem vagytok képes rátalálni saját szépségetekre, akkor csak homályos elképzelésetek van minden szépségről. Amikor a szépséget másutt keresitek rémültek, riadtak, bizonytalanok lehettek, ami inkább arra késztet benneteket, hogy a különbségeket lássátok egymásban, ahelyett hogy szépségetek hasonlóságaira figyelnétek. Az igazság az, hogy mindannyian Isten kifejeződései vagytok, és ugyanabból a forrásból származtok. Becsüljétek először a bennetek lévő tükörképet, aztán felismerhetitek mindenütt magatok körül.


Az E-korszak eljövetele


Teremtők vagytok és eónokon keresztül fejlődtetek hogy elérjétek a szinteket, amiket most elértetek. Sok-sok eónon jutottatok keresztül, míg megengedtétek magatoknak, hogy most itt legyetek, ami csodálatos. Isten áldjon benneteket! Teremtők vagytok, és ha megtanuljátok a bensőből a külső felé sugárzás leckéjét, akkor megismeritek saját kreatív képességeiteket, és hisztek abban, akik vagytok. Azt mondjuk, hogy egyediek vagytok természetetek tekintetében. Egyediek vagytok a szépség tekintetében. Jogotok van Isteni és egyedi szépségetek egyedi kifejezésére. Nem csak jogotok, hogy ezeket mindenekelőtt lényetekben hordozzátok, de kötelességetek is, mert ezért jöttetek. Tisztelettel és csodálattal adózva figyeljük nem csak azt, ahogyan alakítjátok az előttetek álló Játszmát, hanem azt is, ahogy új szintre emelitek.


A Földnek számos eltávozási [kilépési, „megsemmisülési”] pontja volt és van. Számos fantom halálon mentetek keresztül, mire idáig jutottatok. Számos alkalommal vethettetek volna véget a Játszmának, de végül mégsem tettétek. Íme itt vagytok, és azt kérdezitek egymástól, „Mit tehetnék most? Mit tehetnék legközelebb?”. A Fény köre [kereke] fordul, ragadjátok hát meg a fényt és a fény kisugárzásának felelősségét és legyetek a szeretet előfutárai. Úgy, ahogy kezetekbe fogjátok az elvetendő magot és így szóltok „Gyönyörű virág lesz belőle.” De ahhoz hogy így legyen, termékeny talajba kell ültetnetek, öntöznötök kell, és biztosítani számára a fényt. Ezek a dolgok alakulnak szeretet energiává, ami lehetővé teszi a gyönyörű virágnak, hogy kifejezze egyedi szépségét. Ti vagytok a fény. Öleljétek magatokhoz a szépség és fény egyedi keverékét, akik ti vagytok. Hagyjátok, hogy mindenki szabadon láthassa, mert teremtőkként ez vár rátok most. Ezt indítottátok el ma, és ettől a naptól fogva különleges időszak következik számotokra, hogy mindezt szándékosan tegyétek. Minden, az Univerzumhoz intézett kérdésetek néhány szóban megválaszolható… és ez így is van. Most hogy ismeritek a választ, szeretnétek esetleg újrafogalmazni a kérdést?


Eljött az E-korszak [eredetinben: age of Empowerment]. Erőtök, hatalmatok elnyerésének kora a küszöbön áll. Kezetekben a toll. Mit fogtok vele írni? Mit tesztek ma, hogy kifejezzétek a bennetek rejlő egyedi szépséget, és hogy lehetővé tegyétek mások számára, hogy felfedezzék saját egyedi szépségük? Alig várjuk, hogy láthassuk a jövőről alkotott látomásaitokat, mivel valóságotok ennek érzékeléséből származik. Élvezzétek az utat és tudjatok róla, hogy lépteiteket ünnepelve itt várunk, és bátorítunk benneteket. A mennyek angyalainak ugyanis csak egy célja van: hogy kitárjuk szárnyainkat visszatükrözve az emberek nagyszerűségét, és egyedi szépségeteket.


És most jöhet néhány kérdés.


Kérdés: Kötelesség és személyes felelősség. Mi van, ha ezek néhány ember számára rémisztően hangzó szavak?


Válasz: Igen, valóban rémisztőek, mivel a felelősség az igazi erő és hatalom előfutára és a hatalom rémisztő az emberek számára. Érdekesnek találjuk, hogy az emberek általában látókhoz és látnokokhoz mennek válaszokért, és néha azért teszik ezt, mert félnek vállalni a felelősséget, hogy magukban találják meg a választ. Nem azért vagyunk itt, hogy válaszokkal szolgáljunk. Leghőbb vágyunk, hogy lehetőleg úgy hagyjátok el ezt a termet, hogy több kérdés legyen bennetek, mint válasz, mert ez erőt és hatalmat ad nektek. A tudást mélyen belül őrzitek. Ha felébresztjük ezt a részeteket, akkor elvégeztük a munkánk, és itt jön be a felelősség kérdése. Számos lehetőségetek van, hogy kötelességetekre emlékezzetek. Az első magatokkal kapcsolatos. Legnagyobb kötelességed a saját boldogságod. Senki sem szerezheti meg helyetted. Senki sem tehet értetek semmit ezen a téren, mert abban a pillanatban, mikor megpróbálsz másra támaszkodni és rá hárítani a felelősséget, félrelököd őt és mindketten elvesztitek az egyensúlyotokat. A múltban rengeteg kapcsolat úgynevezett támaszkodó kapcsolat volt, amiben az egyik fél csupán félembernek érezte magát, ezért keresett magának egy másik felet. A támaszkodó kapcsolatok nehézsége, hogy abban a pillanatban mikor az egyik fél továbblép, és növekedni kezd, a másik összeomlik. Amikor két ember képes arra, hogy egymás oldalán éljenek, nem egymásra támaszkodva, egyszerűen megosztva egymással az életüket, akkor az mágikus. Az a saját energiádért vállalt felelősség. A te felelősséged, hogy itt légy és a lehető legjobb fény és isteni egyedi szépséged lehető legjobb kifejeződése légy.


Kiért vagy felelős? Kinek tartozol kötelességgel? Nos, mondhatjuk, hogy része vagy az egésznek. Valójában semmi se választ el téged és a melletted ülőt. Egymás részei vagytok. Mivel az elkülönültség illúziójában éltek, és azt gondoljátok, hogy ti csak egy személy vagytok és a mellettetek ülő valaki más, mesélünk erről egy történetet. Eljött egyszer az idő az emberiség történetében, amikor a szabad akarat játékának egyik kilépési pontjához értetek. Abban a pillanatban véget érhetett volna minden, és nagyon sikeresen így is történhetett volna, ha így történik. Ehelyett azonban úgy döntöttetek, hogy kiléptek a hatalom megszerzésének első hullámából, amit nevezhetünk a „vezető követésé”-nek és beléptetek a második hullámba, „saját magatok követésé”-be. Akkor megváltoztak a dolgok. Újra kellett definiálnotok és újra kellett írnotok a szabályokat. Kezdtétek kiértékelni a körülményeiteket. Mindennek új értelmet kellett adnotok az életetekben. A fátyol másik oldalán nagy volt az izgalom és a felfordulás minden valaha itt járt lény eljött, sorbaállt és alig várta hogy beléphessen a Játszmába. Mindenki azt mondta: „Úgy tűnik a Föld talán a következő szintre lép. Én is menni akarok, és részese szeretnék lenni a váltásnak.” A Földre tartó lelkek hosszú sora alakult ki, viszonylag alacsony születésszámmal. Elég hamar nyilvánvalóvá vált, hogy sokkal több lélek akar a Földre jönni, mint amennyinek lehetősége van megszületni. Akkor valami nagyon érdekes történt, mivel a fátyol másik oldalán nem különülünk el egymástól. Az első a sorban hátrafordult ránézett a mögötte lévőre és így szólt: „Tudod, neked sokkal nagyobb az esélyed hogy valami rendkívülit tégy, mint nekem. A te terveiddel, múltbeli életeiddel, és az általad hordozott információval valójában sokkal nagyobb változást hozhatsz létre, mint én. Mi lenne, ha elém állnál?” És nagy szervezkedés kezdődött ott a hatalmas sorban, mivel a fátyol másik oldalán nincs versengés. Mindannyian egymás részei vagytok. Ott álltak a lelkek egymás után egyedi szépségük teljes pompájában, így Isten legjobb isteni fejeződései jöhettek e világra.


Így történt, hogy a nagyok legnagyobbjai és a legjobbak legjobbjai kerültek a sor elejére. És íme itt vagytok. Megcsináltátok. Hogy kinek tartoztok kötelességgel? Azt javasoljuk, ha gondotok van a saját boldogságotokért vállat felelősséggel, akkor elgondolkodhattok arról, hogy felelősek vagytok mindazon lelkekért, akik félreálltak a sorból, hogy itt lehessetek. Minden részedért, aki félreállt, hogy te most itt lehess a Földön. Ott figyelnek mögöttetek minden pillanatban. Akkor is mikor a tükörbe néztek, és azt kérditek, „Mit csinálok én itt? Teszek én bármi fontosat? Teljesen egyedül vagyok?” Tudnotok kell, hogy a fátyol másik oldalán van egy hatalmas buzdító brigád, és minden egyes lény, aki félreállt azért, hogy ti itt lehessetek, most titeket éljenez és buzdít, és igazából rendkívül büszkék rátok. Ezért vagytok felelősek és kötelesek. És köszönjük a kérdésed. És igen, ijesztő szavak ezek.


Kérdés: Nemrég hagytam ott a gyerekeim és érkeztem [költöztem] ide. Mi fog velük történni?


Válasz: A gyermekeidnek semmi bántódásuk nem esik, és mindig a gyermekeid maradnak. Saját útjukat járják és meg kell találniuk a saját ösvényüket. Megtanulnak felelősséget vállalni. Sokszor erősen próbálsz segíteni. Keményen próbálkozol, hogy többet adj a gyermekeidnek és a szeretteidnek, mint amennyi neked volt, amikor felnőttél. Néha olyan keményen próbálkozol, hogy útban vagy. Mikor a fátyol másik oldalán vannak, megtervezik a dolgokat és azt mondják, „Úgy tűnik itt jó esélyünk van arra, hogy fejjel rohanjunk ennek a jó erős falnak. Talán ha ezt megteszem, megtanulhatom, amit a legutóbbi 12 életemben eredménytelenül próbáltam.” Épp mielőtt belerohannának a falba, valaki eléjük lép és azt mondja, „Mindjárt belerohantok egy falba, én pedig szeretlek benneteket, úgyhogy nem hagyhatom.”. Néha akkor teszitek a legjobbat, ha a háttérben maradtok és szeretetteljesen figyelitek őket tudván, hogy gyermekeitek iránti felelősségetek arra vonatkozik, hogy mindig ott legyetek mellettük, mikor azt tanulják, hogyan élhetnek saját hatalmukkal. Szeressétek őket és biztosítsátok őket feltétlen támogatásotokról. Ez néha azt jelenti, hogy eléggé szeretitek őket ahhoz, hogy hátralépjetek és hagyjátok, hogy a falnak rohanjanak, hogy tapasztalatokat szerezhessenek. A gyermekeid. Nem veszíted el őket és hamarosan újra találkoztok.


Kérdés: Üdvözletem. Egy szikla szélén állok. Azt gondolom, hogy leléptem róla és zuhanok lefelé. Ez egy új ciklus, egy új kezdet, egy új beavatás. Amint lefelé hullok, azon morfondírozom, hogy mit találok majd, ha földet érek, milyen útra lépek majd, és milyen valóságot teremtek majd? Nagyon nehéz nem éreznem a félelmet. Úgy tűnik ciklusokban élek. Úgy érzem már voltam itt ezelőtt. Ismerősnek tűnik, de nem az. Fejlődtem. Azt gondolom pete voltam, aztán lárva és nem tudom, hogy pillangó vagyok-e már, de változom. Önbizalomhiánytól szenvedek, bár már sokszor átéltem a ciklust. Hová is megyek – mert tudom hogy tartok valamerre, csak ez a teremtés aggaszt. Mit teremtek és hogyan lépek kapcsolatba ebben a közösségben a nővéreimmel és fivéreimmel? Tudnátok segíteni?


Válasz: Először is azt értsd meg, hogy lelépni a szikláról már önmagában teremtés, méghozzá nagyszerű teremtés. Bár úgy érzed, hogy a mélybe hullasz, a következő teremtésed, ahogy említetted, a földet érés. Nem gondoljuk, hogy ez szükségszerű, mivel éppen új hidat teremtesz a lábaid alá. Ha szeretnéd ezt érezni, akkor hamarosan fogod is hétköznapjaidban, mivel egyáltalán nem szükségszerű mélybe hullani. Ez csak azért van, hogy segítsen megijeszteni. Nem imádjátok az emberi gondolkodást? Említetted azt a bizonyos hétbetűs szót – félelem – ami annyi embert megrémiszt, de kérjük értsétek meg, hogy csak olyasmitől félhettek, ami számotokra ismeretlen. Ha már tudjátok mi a legrosszabb, ami történhet, az már csökkenti a félelmet. Helyezd most önmagad – már ha mered – a mélységbe. Lásd magad, amint felállsz, leporold magad ezután a csodás zuhanás után és értsd meg hogy egy későbbi alkalommal majd felidézed ezt az emléket és elmeséled az embereknek mennyire féltél, és nagyszerű sztori lesz. Valójában képtelenek lennétek aláhullani, bárhogy próbálnátok. Egyszerűen újrapozícionálódnátok. Ti kértétek. Ez történik. Lehetetlen elmondanunk hová is tart ez az egész, mivel még nem írtátok meg a végső lépések összes részletét. Azt elmondhatjuk, hogy a helyes úton jártok és bizony, ijesztő lesz. Reméljük, hogy élvezitek majd. Köszönjük a kérdést.


Kérdés: Korábban beszéltetek a döntésről, mikor valakinek aközött kell választania, hogy hagyjon valakit a falnak rohanni vagy közbelépjen. Hogy a csudába lehet ezt eldönteni az adott pillanatban? Milyen útmutatást követhetünk?


Válasz: A legegyszerűbben úgy magyarázhatnánk, hogy te egy meghatározott energiamező vagy önmagadon belül. Sokan ezek nélkül a határok nélkül érkeztek, annak megértése nélkül, hogy ez a ti energiamezőtök és ezért mindig valaki más energiáját veszitek magatokra. Ez a gyógyító jele, és gyakran része a 12 alapvető életfeladatnak, amit Meghatározásnak nevezünk. Konkrét határok nem léteznek. Valaki besétál egy étterembe, leül egy asztalhoz és azon kapja magát, hogy dühös, anélkül hogy tudná, hogy előtte veszekedtek annál az asztalnál, ahol most ül. A tömegben sétálsz, és magadra húzod ezeket [az érzelmeket]. Hol a határ? Elsődleges felelősséged az energiameződre vonatkozik. Hogy elhelyezkedj, hogy tápláld önmagad. Hogy segíts magadnak rátalálni a boldogságra. Ha ezen túl vagy, akkor már objektíven tekinthetsz a többi körülötted lévő energiamezőre, és ahelyett hogy felelősséget vállalnál értük, felkínálhatod az objektivitásodat, például ha azt mondod „Látom, hogy zsákutcában vagy, és gyorsan közeleg a vége. Tudsze róla, hogy ott egy nagy téglafal van? Rendben. Tiszteletben tartom a döntésedet és hagyom, hogy tapasztalj.” Ez nem csak kötelességed, hanem az ő joguk is. Sokszor nehéz ezt végignézni, mert sokszor úgy tűnik egyes embereknek az az életcélja, hogy fejjel rohanjanak különböző falaknak. Nagyon nehéz, és mégis, ha eléggé szereted őket, hagyod hogy a saját bőrükön tapasztalják meg és segítesz nekik beilleszteni a tapasztalatok sorába ezt az élményt, szeretetteljesen összegyűjtve a darabkákat, de nem magatokra vállalva a felelősséget.


A kérdés tehát, hogy honnan tudhatnátok? Nem tudunk általánosan érvényes választ adni erre. Azt mondhatjuk, ha jelentősen megcsapolja az energiátokat, akkor túl sokat invesztáltok a másik energiájába. Energiameződnek sértetlennek és teljesnek kell lennie, mert csak ekkor válhattok energia példaképpé szeretteitek számára. Csak ekkor adhatjátok át az én előtérbe helyezésének gondolatát. Köszönjük a kérdésed.


Kérdés: A klimatikus változásokról érdeklődnék. Az élet tényeihez tartoznak. Megtörténnek. Úgy gondolom, hogy az időjárás egy irányba fog változni. A nedvességben bővelkedő területek kiszáradnak, a hideg területek felmelegszenek, de úgy tűnik, hogy elég sok a változás oda-vissza, és nagy a káosz. Beszélnétek erről?


Válasz: Jelenleg a Földön változóban van a víz hőmérséklete. Nagyon apró változásokról van szó, de hatalmas hatással vannak a Földre. Ez nem titok. A vízszint emelkedéséről már beszéltünk korábban. Megtörténik. Az, hogy milyen mértékben, rajtatok múlik, ti határozzátok meg. Elvárásaitok, a bolygóval való kapcsolatotok határozza meg, és hogy mennyire kell megnövelnetek a Föld vibrációit ahhoz, hogy támogassa a ti magasabb rezgésetek. Ez fejlődési szakasz, nem katasztrófa. Kiigazításokra van szükség. Abban a pillanatban mikor változást észleltek, nagy ingadozásokat tapasztaltok – nem szelíd elmozdulást melegebb vagy hűvösebb felé - hanem elég durva ingadozásokat. Nem árulunk el titkot azzal, ha elmondjuk, hogy még sok hurrikán áll előttetek, méghozzá igen nagyok. (Két nappal a csatornázás után a Katrina hurrikán elérte az Egyesült Államok partjait.) Tudjátok, hogy ez egy ciklus része. Másról fogunk most beszélni, mivel ezek közül a jelek közül sok azért jött létre, hogy megteremtse az energiát a Föld változásának kezdetéhez. Miközben emelkedik vizeinek hőmérséklete, és a Földé magáé is, kezd magasabb rezgésszámon vibrálni. Mikor valami felmelegszik, gyorsabban rezeg. Így bár jelenleg ezek apró változások, nagy változásokat idéznek elő a Föld időjárás mintáiban és ez továbbra is így lesz. Nem fokozatos folyamat lesz, hanem oda-vissza lengés.


Remélhetőleg mire azon morfondíroznátok, hogy valami túl drasztikus-e, kicsit rendeződnek a viszonyok, és kényelembe helyezhetitek magatokat, mielőtt újrakezdődne. Így halad Ő [vagyis a Föld]. Így változik, és remekül végzi a dolgát, kapcsolatban veletek, hogy támogassa szükségleteiteket a bolygón. Ennél drasztikusabb változásokat tapasztaltok majd. Jelenlegi geológiai ismereteitekkel és Földetek történetének ismeretében mondhatjuk, hogy egy újabb jégkorszak közeleg. Ó, bizony. Ez aztán mindenféle félelmeket idéz elő. Nem évszázadokról beszélünk, ez van, a folyamat halad, látjátok majd az apró változásokat, amik létrehozzák azokat a változásokat, amik már igazi különbségnek tűnnek. Ezt a jégkorszakot a Föld felmelegedése - amit rezgéseinek növelése okoz - és változó időjárás minták előzik majd meg. Az ezzel kapcsolatos félelmeitek azon alapulnak, hogy elképzeléseitek szerint nem tudtok túlélni egy jégkorszakot, de szeretnénk, ha emlékeznétek arra, hogy közben ti is fejlődtök. Az alkalmazkodás olyan jellemzője az embernek, ami már átsegített benneteket néhány hasonló eltolódáson, és ezen is át fog [segíteni].


A közeljövőben bekövetkező egyik változás a Földre érkező Kristályenergiában történő változás lesz. A Kristályenergia több, mint öt éve érkezik a Földre. Tudjátok, ezt nevezitek napkitöréseknek. A nap koronájának anyagkilövellései elhozták és elraktározták a Földnek a Kristályenergiát, ami segít a fejlődésében, és így segít neki, hogy segítsen a ti fejlődésetekben, és hogy megteremtse az ehhez szükséges teret. Elmondjuk, ahogy 5 éve a kezdetekkor is elmondtuk, hogy 2006-ban ez a tevékenység alábbhagy és visszaáll a normális szintre. Ez a következő előttetek álló csatlakozás. 2006-ban megtörténik. Néhány időjárási minta váltakozása alábbhagy majd egy időre, mivel jelenleg körülbelül 3,5 hónapos eltérés van aközött, hogy az energia a Földre érkezik és aközött, hogy a hatásai érezhetővé válnak. Ezt láthatjátok a történelmetekben is, mikor valami történt a Földeteken, nevezzétek azt jónak vagy rossznak, az alkalmanként a Kristályenergiát a Földre juttató koronális anyagkilövellések közvetlen hatásának volt köszönhető. A Kristályenergia a tektonikus lemezekben tárolódik, és akkor tör fel, amikor szükségetek van rá. Az akkumulátor eme feltöltése már majdnem befejeződött és valamikor 2006-ban ér véget, aminek köszönhetően a koronális anyagkilövellések [vagyis a napkitörések] visszaállnak a normális szintre. Közben a tudósok csendben törik a fejüket, hogy vajon hamarosan vége lesz-e a Napnak, mert annyi energia robbant ki belőle, hogy fogalmuk sincs arról, hogy honnan származik ez a sok energia először is, másodsorban pedig, hogy még hány ilyen fog történni. Eláruljuk, hogy a Nap nem az, aminek hiszitek, mivel még senki nem látta a Nap hátulját, és nem is fogja látni, mivel nem egy égitest, mint azt hiszitek. Energiaportál. A különböző dimenzióbéli valóságok kapuja, nem pedig egy izzó gázgolyó. A Fény portálja.


Ahogy a fentiek egy részét felfogjátok, kezditek majd megérteni, hogy természetes változások zajlanak. Alig várjuk, hogy láthassuk, merre mentek tovább, mert ahogy alkalmazkodtok saját szükségleteitekhez, és egyedi szépségetek kifejezéséhez, minden megváltozik. Azt mondjuk, csodálatos idők jönnek. Lehetőségeket teremtettek a Földön keresztül, hogy jelentős változásokat hozhasson létre valóságotokban és a Földben magában. Ne aggódjatok azok miatt, amikről most beszéltünk, mint például a közelgő jégkorszak. Ahelyett, hogy a célra összpontosítanátok, figyeljetek az utazásra és élvezzétek azt.


Kérdés: Eltűnik körülöttem az idő. Nem tudom másképp elmagyarázni. Mi folyik itt?


Válasz: Ezeket nevezzük mi időlyukaknak. Amint egyre interdimenzionálisabbá váltok, indigók és kristályvibrációjú gyermekek születnek a Földön, és ők már interdimenzionális adottságokkal születnek. Mivel ilyen adottságokkal érkeznek, olyasmiket is megértenek az idő és tér dimenzióival kapcsolatban, amiket ti nem. Nektek, az általatok nehezebbik útnak nevezett módon kell ezt megtapasztalnotok, úgy hogy az idő egyfajta megértését egy másikra cserélitek. Ennek a váltásnak a része az általunk időlyukaknak nevezett tapasztalat. Néha -amikor vezettek - előfordulhat, hogy 20 mérfölddel arrébb találjátok magatokat, mint ahol gondoltátok hogy lennetek kéne, vagy épp most mentek el valami mellett, amit 10 perccel ezelőtt már elhagytatok. Képtelenek vagytok rájönni mi történt az idővel és a térrel. Időlyukba kerültetek. Vagy vegyük a kulcsaitokat, amit mindig ugyanarra a helyre tesztek le, minden alkalommal, aztán egy nap mikor értük nyúltok egyszerűen hűlt helyük. Hat hónapig nyomukat sem találjátok, aztán egyszer csak megint ott vannak, ahová tettétek őket. Unokátok interdimenzionális Kristálygyermek és így szól, „Nagyi, mik ezek?” és ott tartja kezében elveszett kulcsaitok. A valóságban a tér és idő egy másik dimenziójába tettétek őket, amiket ugyan ti nem ismertek, de az unokátok igen. Az idő és tér tágulásával való barátkozás az egyik legörömtelibb feladat, amin az embereknek túl kell jutniuk életüknek ezen a szakaszán. Mi ott leszünk veletek és csodálatos, örömteli kacagásunkkal emlékeztetünk benneteket arra, hogy ez csak Játék.
Kedveseink, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehettünk veletek. Nagy megtiszteltetés veletek lenni az apró alkalmakkor, mikor visszatükrözhetjük egyedi szépségetek, így egy pillanatra megláthatjátok kik is vagytok valójában. Nem húzhatjuk a fátylat teljesen félre, mert ha megtennénk, mind hazatérnétek. Mind azt mondanátok, „Minek csináljuk ezt az egészet?” És hazatérnétek az Otthon nagyszerűségébe. Ehelyett ott ültök a Játszmát játszva, nézelődtök és próbáltok rájönni, hogy miről szól mindez, ám keresésetek közben elhozzátok az Otthont a Földre. Megteremtitek a mennyországot a hétköznapjaitokban és ebben rejlik az igazi mágia. A mennyek összes szárnya benneteket ünnepel a remek munkáért, amit végeztek.


Legyetek tudatában, hogy egyszerűen élmény benneteket figyelni, most pedig három egyszerű emlékeztetővel veszünk búcsút. A Játék közben bánjatok egymással tisztelettel. Kényeztessétek egymást minden adandó alkalommal, mert amikor valaki mást kényeztettek, magatokat kényeztetitek. Játsszatok együtt jót!Espavo.


a Csoport