Irányfények ~ Vissza-emlékeztetők Otthonra


2006. július 15.

~ Isten kis 'i'-vel ~
A valóság átértékelése

~Vissza-emlékeztetők az Otthonra~

A nyolc megszentelt helyiség Tapasztalat

Moszkvai Fénymunkások

Steve-től:

Ez az üzenet az egyik legnagyobb hatású, és közvetlen hangvitelű az összes többi közül, amit csak fel tudok idézni magamban a csoporttól. Világos szavakkal fejtik ki, oly sok hitrendszerünk honnan ered, és miként lehet ezeket megváltoztatni annak érdekében, hogy a következő szintre léphessünk. Tisztában vagyok avval, hogy közületek hányan nem fognak avval egyetérteni, ami alant következik, és szíven üt oly sok vallást, tisztára átírja az általunk ismert történelmet. Mégis, világos direktívákat nyújt az emberiség tovább vezető útjához, hogy milyen változásokon dolgozzunk. Segíthet nekünk kialakítani a meghatalmazott ember tudati beállítódását. Nagyon fontos, hogy ne ne aprózzuk el hatalmunkat a konspirációkban, vagy drámában elmerülve, vagy abban, hogy ki fog szidni minket ezért, hanem inkább szolid tettekkel napjaink világát.

Ebben a hónapban a csoport megkért, hogy kezdjem kis "cs"-vel aláírni a nevüket. Ez nagyon érdekes a számomra, amint igazából sosem hívták magukat ezen a néven. Gyanítom feladták, és most már engedni fogják, hogy csoportnak nevezzem őket, amennyiben kis "cs"-vel teszem.

Nagy ölelésekkel:
Steve Rother


Különleges kérés
Copyright 2006. Steve Rother.Szeretnénk, ha ez az információ szabadon forogna mindenfelé, ingyenesen terjeszthető részben ill. egészben, feltéve, hogy ezt a figyelmeztetést tartalmazza. Ez az anyag azzal a feltétellel használható fel, hogy minden jog, beleértve a fordított anyagok szerzői jogát is az eredeti szerző jogtulajdonos birtokában marad. Bővebb információ található a Csoportról a http://Lightworker.com.
Köszönjük, hogy terjeszted a Fényt!


Üdvözlet Otthonról

Oly sok minden történik mostanság a bolygón, amit mindjárt beleteszünk a mai üzenetünkbe. Nagyon kevés időnk van, hogy az összes darabkát összeszedjük, hogy segítsünk nektek meglátni a nagyobb szabású képet. Nagyon sokszor beszéltünk már az emberiség fejlődéséről. Az elején kezdenénk, hogy megmutatjuk mindazt, hogy miként viszonyultok a mostani önmagatokhoz, és ahhoz, ahogyan elkezdtétek mindezt.

Kutatás Isten után

Hadd kezdjük ott, amiről azt hiszitek, hogy a kezdet kezdete volt, abban az időben, amit ti Édenkertnek hívtok. Nos, azt kell mondjuk nektek, hogy az egy kitalált történet volt, s nem egészen olyan, mint amilyennek gondoljátok. Szóval, még korábbra visszamennénk az Édenkertnél, oda, amikor még nagyon egyszerű lények voltatok. Még Atlantisz előtt, Lemúria előtt, még azelőtt, hogy ide kezdtetek volna inkarnálódni a bolygóra, eredetileg éterikus testű lelkekként kezdtetek inkarnálódni, fizikai testek nélkül. Azért történt ez, mert a Föld olyan magas frekvencián rezgett, hogy nem voltatok képesek elfoglalni egy fizikai testet egy tüzes bolygón. Tehát a lelkeitek elkezdték a Szabad Választás Játékát ezen a bolygón, jóval azelőtt, hogy fizikai formákba inkarnálódtatok volna a Földön. Ezért hát, történelmetek sok-sok százezred évvel korábbra nyúlik vissza annál, mint amiről úgy hiszitek, hogy az ember először inkarnálódott a Földre. Megértendő, hogy annak idején a Szabad Választás Játéka isten keresése volt. Annak érdekében, hogy meghatározható és aktualizálható legyen isten, szükségszerű volt úgy tenni, hogy el vagytok különülve isten egészétől. Ezt észben tartva, hadd meséljük el nektek, hogyan fejlődött a kapcsolatotok avval, ami ti istennek neveztek.

Mesélnénk nektek ahhoz az entitáshoz fűződő viszonyotokról, amit istennek hívtok, arról, hogy ez honnan ered, úgy, hogy megláthassátok azt a képet, ami mind a múltat, mind a jelent és a jövőt is tartalmazza. Azt mondjuk nektek, hogy az emberiség evolúciójának igen varázsos fokára jutottatok el; beszéltünk már nektek erről, arról, hogy léteznek alternatív valóságok, amik szimultán léteznek a tiétek mellett. Léteznek mágikus pontok, ahol ezek az idővonalak cseppet megcsavarodnak és keresztezik a többit, olyan lenyomatokat hagyva azokon, amik örökké megváltoztatják a Játékot. Hihetetlenül nagyméretű találkozó pontjára értetek a tér-időnek most, ahol találkoztok a lemúriai és atlanti énjeitekkel. De még ennél is messzebbre nyúlik mindez, tehát hadd vigyünk vissza benneteket még messzebbre ettől is, oda, ahonnan származtok emberekként, hogy még tisztábban megérthessétek viszonyotokat istennel. Pár vallás, és bennszülött hiedelem szerint istent örökké kis "i"-vel volt írandó. Istennek nem volt nagy "I"-je, mivel nem volt az isteni hatalom, amit imádni kellett. Eredetileg Isten egy olyan forma volt, aki mellettetek, veletek együtt járt, hogy segítsen benneteket, mint a mindennapi energiátok része. Igen kellemes munkakapcsolatot alakítottatok ki az istenetekkel, kis "i"-vel, és ez számos kultúrában mutatkozott meg a Földön. Ez az istenszerű segítő forma nemzedékről nemzedékre szerepelt a történelem során a történetekben, olyanban például, mint amit manapság ókori görög mitológiaként ismertek. Mindegyik isten más-másért volt felelős abban. Az egyik a víz istene volt, az egyiknek volt a dolga a kommunikáció segítése, egy a tűzé, egy másik a szerelem istene volt, és így tovább, mindegyik ott járt mellettetek, segítve benneteket a kis "i"-ként. Fontos volt számukra, hogy kis "i"-k legyenek, a titok miatt, hogy istenek vagytok, és ez volt az energiátok visszatükrözése.

A rabtartók

A Szabad Választás Játékának történelmében eljött egy olyan pillanat, amikor entitások egy csoportja, nem földi eredetűek, beszállt a játékba, azzal a szándékkal, hogy segítenek nektek. Azt hitték, hogy korai emberek irányt vesztettek, és kalauzolásra van szükségük, tehát mint tanítóitok és felsőbb rendűek állították be magukat. Ekkor történt meg történelmetekben először, hogy az istenről alkotott képetek egyfajta felsőbb rendű formát vett fel, nagy "I"-vel. szabályok lettek nektek adva, hogy kövessétek ezeket, és a polaritás ideája Mennyről és Pokolról, ami úgy lett felkonferálva, mint követendő szabályok. Bűntudatot és szégyent kezdtek felhasználni az emberek szabad választásának játékát kontrollálni, elkezdődött az, amikor mint nagy "I"-s istenként kezdtek gondolni az emberek istenre. Lényegében, az emberi faj felett át lett véve az uralom, lények egy csoportja kezdte ellenőrizni őket. Mivel a Föld bolygó teljesen a szabad választás bolygólya volt, ezt könnyű volt megvalósítani; gyakorlatilag, a lényeknek ez a faja volt az egyik a hat szülői faj közül, akik ott bábáskodtak, segítettek nektek, hogy fizikai testeteket öltsetek annak idején magatokra. Először ez a hatalom átvétel nem ment simán, amint az emberek fellázadtak és hatalmukat felhasználták rabtartóik ellen. Ekkor történt meg az, hogy az emberi DNS-t megváltoztatták, hogy csökkentsék a lázadást. Ekkor lett az eredetileg 12 csavarulatból 10 lekapcsolva és lerombolva. Úgy lett ez véghez víve, hogy minden emberre, mindenütt hatással legyen. Az energetikai lenyomata ezeknek a csavarulatoknak ott van mindnyájatokban és most reaktiválva lett. A sötétségbe hullás ideje, amint azt tudjátok, azt a célt szolgálta, hogy megvastagítsa a fátylat, és megelőzze azt, hogy az örökségetekre emlékezzetek és az valódi hatalmatokra. Amennyiben óhajtjátok, mint szörnyűséges eseményként gondolhattok erre, de fontos emlékezni arra, hogy ez szívből jövően lett megcselekedve, és a legjobb szándékkal. Ők segítő szándékkal voltak itt, hogy segítsenek nektek, próbálkozni, és kalauzolni lényeket, akik és a másikba ütközni kényszerültek, akik nem tudták, hogy merre menjenek.

Éva sorsfordító szerepe

Ez az elrablásotok a megvastagított fátyollal nem sokkal azelőtt volt, hogy leráztátok ezeket a béklyókat. A rabtartók végül azt látták, hogy képesek vagytok a szabad döntésre, és végül mindannyian együtt hagytátok el a Földet. Gyakorlatilag, Ádám és Éva története az Édenkerttel volt az, ahol minden biztosítva volt a számotokra, egészen addig, amíg meg nem szegtétek a szabályokat. Ennek a kíméletlen felsőbbrendű lénynek a történetei, amit erről az istenről gondoltatok nagy "I"-vel gyakorlatilag azoknak a története volt, akik azt keresték, hogyan tudnak nektek segíeni lekapcsolva a DNS-eteket. A ti definíciótok szerint, a fény istenét sosem lehet leírni úgy, mint olyan valamit, amitől félni kell -- sötétséget. Ők adták nektek azt a koncepciót, hogy a kertben vagytok, ahol 'Isten' mindent megad a számotokra, egészen odáig, amíg meg nem szegitek a szabályokat. Ez új egy új menetet adott a Szabad Választás Játékának, ahogyan evvel az isten utáni kutatás a törvények utáni kutatássá vált.

Ez nem sokkal azelőtt volt, hogy elkezdtétek volna megszegni a törvényeket. Nem sokkal azelőtt volt, hogy leráztátok volna azokat a béklyókat. Még abban a történetben is, ez nem sokkal azelőtt volt, mielőtt Éva meg lett kísértve az almával, ő meg megkísértette Ádámot, hogy beleessen abba, amit ti 'eredendő bűnnek' neveztek. Nektek, embereknek, hogy micsoda gazdag képzelő erőtök van! Azt mondjuk nektek, hogy Éva remek munkát végzett. Az emberek azokat a béklyókat a saját teremtő hatalmuk gyakorlásával rázták le. Ebben az esetben a teremtő hatalmatok gyakorlása az alkotáson keresztül történt. Az alma sztorija sokkal később lett kitalálva, amint az igaz története az alkotás szépségének túl szégyenletes volt azok szemében, akik még mindig azt választották, hogy előnyben részesítik a szabályokat. Még ha az Édenkerten kívüli élet sokkal nehezebb is volt, akkor kezdtétek el az életet teremtőkként élni. Azóta hordozzátok isten koncepcióját nagybetűs "I"-vel, az idők eonjain át, mint ezen tapasztalatok végeredményét.

Több bennszülött kultúra is volt, amikre nem voltak ezek az események hatással, ők azok, akik tovább vitték azt a koncepciókat, hogy istennel uniszónóban is lehet élni, kisbetűs "i"-vel. Az a kultúra, ami később a lemúriai fajjá vált, ezen az úton haladt. Azt mondjuk nektek, hogy a térnek és időnek ezen a kritikus fokán, ahol az emberiség most van, nagyon felhatalmazó lehetne az, amennyiben visszatérnétek istenképetek kisbetűs "i"-s szemléléséhez. Itt vagytok, hogy dolgozzatok a nagyszerűségetekkel, s nem azért, hogy rajtatok kívül álló dolgokat, embereket bálványozzatok. Nagyon nehéz számotokra istent meglátni, mert egy léleknek úgy tenni, hogy ő ember, nem egy egyszerű feladat. Itt megint előkerül, ha olyan könnyű lenne, akkor mindenki ember akarna lenni.

A Felhatalmazás a Kulcs

Az isten definiálásaként végzett kutatás az, amiért idejöttetek, amit itt végeztek és amit nehéz véghez vinni az extra vastagságú fátyol leple alatt. Nagyon hasonlóan ahhoz, amit Kristófról meséltünk nektek, és az Igazság Szelencéjéről, még ha ki is nyitjátok az igazságnak a dobozát, képtelenek vagytok belelátni. Más lelkek szemén keresztül tükrözve válik ez láthatóvá a Földön. Ugyanez áll a bennetek rejlő isteniségre is. Másokon keresztül kell ennek tükröződnie. Két dolog van, amivel segítünk nektek ennek megértésében.

Először: Az, hogy istenek vagytok, és felelősek vagytok a teremtő hatalmatok használatáért.

Másodszor: Nem te vagy az egyetlen isten.

Tartsd eszedben, hogy isten vagy, kis "i"-vel, és belőled egy nagy csomó járkál még körülötted, egymáshoz kocolódva próbálva megtalálni miként is nézhet ki valójában isten, próbálva megtalálni az élet értelmének a meghatározását, még ha ez az egész is ti viccetek. Egész idő alatt ott volt a válasz a szívetekben. Az, aki vagy. Az az isteniség, amit ott látsz a többiekben. Tisztán láthatjátok ezt bennük, ahelyett, hogy meglássátok a saját isteniségeteket, mert, ugye a vastag fátyol itt van. Azt mondjuk nektek, hogy most jobban mint valaha elvékonyodott a fátyol, és hamarosan teljesen világosan fogjátok érteni a felhatalmazás igaz jelentését. Ez a Felhatalmazás Kora.

A legkönnyebb módja annak, hogy megleld saját felhatalmazásodat az az, hogy segíted a többiek felhatalmazását körülötted. Ez fogja istent az életbe vinni. Ez az, ami segít felragyogtatni a legnagyobb fényedet, hogy felhatalmazod a többi embert körülötted, annyiféleképpen, ahányféleképpen csak tudod. Nem volt ez túlságosan köztudott a Földön eddig, mivel mindig azt hittétek, hogy az egyik vibráció valahogy jobb, mint a másik, ami teljes hitrendszerre vált a spirituális versengésben. Ez nem igaz. Ez a Játékasztal egy szimpla illúziója. Mindnyájan nagyszerűek lehettek. Amikor segítesz valakinek, hogy felhatalmazza saját magát, magához vegye saját isteniségét, a te felhatalmazódásod és isteniséged is felbukkan. Mindannyian járhattok a saját jutalmatok birtokában, és azért vagyunk itt, hogy megmutassuk, hogy segítsünk nektek vissza-emlékezni, hogy kik vagytok valójában. Azért vagyunk tt, hogy egy pillanatra félrehúzzuk a fátylat úgy, valami, amit már tudtok is, rezonálni kezdhessen a szívetekben, tehát vissza-emlékezzetek. Akkor azt kérjük tőletek, hogy találjátok meg ugyan annak az igazságnak a saját ízesítésű változatát, majd adjátok tovább, és találjátok meg a módját annak, hogy miként használhatjátok ezt életetek egyéb területein. Ez az, ahol a varászlat van.

A Kormányok nagy K-ja

Most lépjünk eggyel tovább, ehhez a nagy"K"-s hitetekhez, ami végig fodrozódik szerte a Szabad Választás Játékán, ami most figyelmet érdemelhet. Az egyik nagybetűs dolog, azok közül, amit megalkottatok a Kormány nagy "K"-ja. Igen, ez változni fog, de nem úgy, ahogy a legtöbben gondoljátok. Sok ember hiszi azt, hogy jönni fog az energiának egy olyan új hulláma, ami egyenlően fogja elosztani a javakat. Azt mondjuk nektek, hogy ez sosem működne, mert szegénynek lenni nem azt jelenti, hogy pénzhiány van. A szegénység állapota az elme egy beállítódási állapota. Szegénynek lenni egy energia, ahol hiszel a saját teremtésed hiányában, és a teremtésben való járatlanságodban. ezért hát, a javak egyenlő mértékű elosztása sosem fog működni ezen a bolygón. Egyébként, sose lenne szabad választás, nemde? Megsértenéd az elsődleges direktívát, még ha ez egy jószívű kísérlet is lenne a segítségre.

Helyette, ami történt, az az volt, hogy létrehoztátok mindezeket a csodaszép kormányokat, amiknek nagy "K"-t adtatok úgy, hogy bálványozhassátok őket. Azért, hogymegkérhessétek őket teremtsenek a számotokra. Akkor pedig felelőssé tehetitek őket a teremtéseitekért, és nekik adományozhatjátok a hatalmatokat. Kormánynak hívhatjátok őket, hangsúlyozottan nagy "K"-val. Kedveseim, a világ minden régiójában létrehoztátok őket. Vannak köztük nagyon nagyok, és kisebbek is. Valójában nem számít mekkorák ezek, alapvetően mindegyikük ugyanolyan. Nem azt mondjuk nektek, hogy ez helyes, vagy helytelen, hanem azt, hogy így történt. Az emberi természet olyan, hogy könnyebbé akarja tenni az életet, és számos létszükséglet van, amit a számotokra valamilyen szervezet biztosít. A kihívás akkor jelenik meg, amikor azt kezditek kérni tőlük, hogy vezessenek benneteket és teremtsenek a számotokra.

Milyen lenne a számotokra visszatérni ugyan ahhoz az energiához, amitek Lemúria idejében volt a tiétek, ahol kis "k"-val dolgoztatok a kormányban? A kormány visszatér ahhoz, hogy szolgálja az embereket, ahelyett, hogy önmagát szolgálja. Nem titok a számotokra, hogy Róma emelkedése és bukása megismétli önmagát. Amint az emberek egyre jobban felhatalmazzák magukat, a Kormány szerepének meg kell változnia. Reméljük, tanultok a történelemből, és megváltoztatjátok a végkifejletet. Azok, akik itt ülnek ebben a teremben, azok, akik nézik ezt az adást, azok, akik olvassák ezeket a szavakat, azok, akik megváltoztathatják ezt. De először azt mondjátok: "Mi van velem? Miként érint ez engem? Mit tehetek?" Tartsd először is ezt a szívedben, mivel hatalmaddal semmi se vetekedhet az univerzumban. Minden, és mindenki közületek kiválasztja, hogy aznap minő valóságot él meg, tehát választhattok olyan valóságot, ahol a kormány mindent megmond nektek, rólatok és ellenőriz benneteket. Vagy választhattok egy olyan valóságot, ahol saját magad vagy önálló, és hagyod a kormányt alkalmazkodni hozzád. Tényleg vissza akartok menni az Édenkertbe? Kérünk benneteket, kezdjetek erről gondolkodni, mert sokan szeretnék most megrázni a szőnyeget, jókora hullámzást okozva azon, amikor valaki megrántja a szőnyeget, a hullámzás végigszalad a szőnyegen, felrázva rajta mindent. Azt mondjuk nektek, hogy ennek a fodrozódásnak nem muszáj destruktívnak lennie. Lehet ez egy nyugodt változás is. A világnak nem muszáj egy másik globális elnyomásban részesülnie, annak érdekében, hogy a rendszer megváltozzon. Megtörténhet egyszerre csak egy szívben is. Az egyik, a legnagyobb nehézségek közül az, hogy a Föld Kormányzatai közül csak nagyon keveset rendeznek, vannak befolyással azokra az emberekre, akik őket kormányozzák, holott ez lett volna az eredeti szándékuk.

Nagy T-s társaságok

Az emberek egyéb szervezeteket is megformáltak, amiknek ugyan úgy nagybetűs hatalmat adtak, de ez jelenleg nem nagybetűvel írandó, mivel ez a hatalom rejtőzködik. Ez nagy "T", és ezek világcégek, amiket bálványoztak a kormányok, nagyon sok esetben közvetlenül befolyásolták a nagy cégek a kormányokat, és inkább a kormányokkal működnek együtt, mint sem egyénekkel. Azt mondjuk nektek, hogy a világ vezetőinek tetteit, és döntéseit jobbára a társaságok kontrollálják. Másfelől viszont, ugyanakkor összeesküvés elméletek is léteznek arról, hogy a gazdag marsi elit ellenőrzi jelenleg a Földet. Vannak olyan összeesküvés elméletek, melyek szerint a kormányok elkendőzik kik azok, akik csendesen manipulálnak mindent. Igazak-e ezek? Számít bármit is? Nem. Nem, amennyiben nem ezt a valóságot választjátok magatoknak. Ami számít, amitől mások leszenek a dolgok az az, hogy te mit teremtesz magadnak -- a valóság, amit teremtesz. Megteremtettétek a társaságoknak nevezett entitásokat, amik csendesen a saját szájuk íze szerint működtetik a világotokat. ez nem konspiráció, hanem inkább teljesen nyilvánvaló mindenki számára, akárki láthatja. Mégis legtöbben azt választják, hogy nem nézik ezt.

ISzámos országban a cégeket, a társaságokat törvény kötelezi arra, hogy a profitot a közérdek elé helyezzék. Ez nagyon szomorú, mivel ti bálványoztátok fel a társaságaitokat a nagy "T"-ig, és ehhez nagyon sokat segítettek a Kormányból is, nagy "K"-val.

elenleg, az Egyesült Államok törvényei szerint, és más országok törvényei szerint is egy cégnek muszáj a profitot minden más elé helyeznie törekvései során, ideértve a közjót is. Ennek meg kell változnia, hogy lerázzátok az Édenkert béklyóit, amiben találjátok magatokat. Tisztában vagytok-e avval, hogy jelenleg a bolygón a társaságok olyan életformák világ szabadalmait birtokolhatják, mint növények, biológiai formák és szervek? Ezek a bírósági végzések kritikus szemmel felülvizsgálhatóak lennének, és mindenki számára publikálhatóak lehetnének. Képzeld el, hogy egy cég egy életmentő növény szabadalmát birtokolja, de törvény előírja, hogy visszatartsa ezt a nyilvánosságtól, mert egyébként csökkenne a termelésük profitja. Szomorúan mondjuk azt, hogy a Földön minden nap ez történik. Meg kell említsük itt azt is, a céges háborús gépezet az, ami hajtja a kormányokat. Eltűnődtetek-e valaha is azon, hogy minimum húsz évente miért tör ki még mindig valami háború?

Új Energiás Társaságok

Mit fogtok látni az Új Föld Bolygón? Nem lesznek cégeitek? Nem lesz üzleti életetek? Igen, habár új névvel illethetitek ezeket, ezek még a Játékotok részei lesznek. Hogy fognak az új energiás cégek kinézni? El tudtok képzelni olyan céges alapító okiratot, amiben az előírtan profitorientált cégek előbbre veszik az embereket és a közjó érdekeit?

Bátorkodunk felhívni a figyelmeteket, hogy valaha hogyan nézett ki ez a Lemúr időkben... A kormánynak annak idején nem voltak törvényei és szabályai, hanem igen sok egyéni megoldással operált. Gyönyörű, felhatalmazott időszaka volt ez az üzleti életeteknek is, sokkal több kormányzatilag alapított üzletetek volt, mint a cégeknek manapság. Lemúria kormánya az üzleti életnek adta a jogot, hogy a közjó érdekében ténykedjen. Abban az időben a cégeknek elő volt írva, hogy jószívűek legyenek és legelső helyre tegyék a közérdeket, hogy működhessenek. A lemúriai kormány által alapított cégek az embereket szolgálták és különleges jogokat kínáltak a számukra. A lehetőségét kínálták annak, hogy önálló entitás legyenek, arra törekedve, hogy legelső helyre a közérdeket és az emberi felhatalmazást helyezzék.

Kérünk benneteket, hogy ettől ne ijedjetek meg, mert oly sok ellentmondás létezik a cégekről, hogy mindannyiuk csak a profitot hajhássza. Amennyiben úgy hiszitek, hogy minden profit rossz, akkor a hiány hitrendszerébe helyezitek magatokat, ami hátralévő életetekben a bőség problémájával fog szembesíteni. Amikor egy cég az emberek szív energiáját helyezi első helyre, abban a pillanatban még több pénzt fog csinálni. A minimum szintjük rögtön emelkedni fog, de ezt még nagyon kevés cég bizonyítja, hogy így van.

Ezen a napon is számos társaság vált ezen látomás irányába. Már el is kezdték a változtatást, és azt kérjük tőletek, hogy igazodjatok ezekhez az emberekhez és szervezetekhez. Dönthettek, hogy hol költitek el a pénzeteket, és hogyan alakítjátok meg, ki a cégeiteket. Számosan közületek, akikhez eljut ma ez az üzenet, globális társaságok és kormányok vezetői vagytok. Azt kérnénk tőletek, hogy megoldás részei legyetek, a probléma helyett. Az előttünk álló váltás nem szükségszerűen nehéz. Nem kell rombolónak lennie. Lehet ez szívből jövő is, és tükrözheti az Új Föld meghatalmazott mentalitását is. Még ha csak a kis saját cégeteket alakítjátok meg, foglaljátok bele ezt az energiát az üzleti terveitekbe. Követeljétek meg a kormányoktól, hogy átláthatóak legyenek, és kezdjék a közérdeket szolgálni, és ismerjék fel, hogy az összes kormány a Föld polgárait szolgálja. Válasszátok meg azokat az embereket, aki megváltoztatják a törvényhozást úgy, hogy lehetővé váljon a cégeknek, hogy a szív energiáját használják. Amennyiben egy társaság jogi személynek tekintendő, akkor foglaljátok törvénybe, hogy meg kell mutassa, hogy a cégnek van szíve, és ezt használja is. Így használható a praktikus varázslat a Föld bolygón. Ez a mindegyikőtökben ott lévő isten tiszteletének a megtanulása, és így fogjátok jól érezni magatokat azzal az istennel, akivel együtt jártok.

Amikor kezet fogtok ezen a bolygón, megváltoztatjátok az emberiség arculatát. Olyan evolúciós ciklusban vagytok, amilyen még sosem volt. A történelem evolúciójának olyan fokára jutottatok, amit még csak nem is sejtett senki, amikor elkezdtétek ezt a Játékot. Jól választottatok. Új döntéseket hoztok meg, és azt kérjük tőletek, hogy tarstástok az összeset pusztán a metafizikai területén, hanem vigyétek be a a minden napjaitokba is. Tanuljátok meg, hogyan alkalmazzátok a konyhátokban, a fűszeresnél, a munkahelyeteken, a cégeitekben, kormányaitokban, és mindenütt, amerre csak előfordultok. Ez az a varázslat, amitek van. Az összes mennyei mindenhatóságunk ellenére, nem tudunk lejönni ide, és megváltoztatni a világotokat. Mindösszesen csak abban tudunk segíteni benneteket, hogy vissza-emlékeztetünk benneteket arra, hogy kik vagytok.

A lehető legnagyobb tisztelettel kérünk benneteket arra, hogy elismeréssel bánjatok egymással. Minden lehetséges módon dédelgess valaki mást, és játszatok jól együtt.

Espavo.

A csoport, kis "cs"-vel.

Steve végszava:

Amikor megalapítottuk a Fénymunkás társaságot, akkor azt mint non profit spirituális társaság hoztuk létre. Bölcs Fénymunkás jogászunk, David Solinger a kezdetek óta errefelé terelgetett bennünket. De mióta a pénzügyi alapok nagy többsége, melyekből a programjainkat finanszírozzuk szemináriumokból, magán ülésekből és könyveladásokból származik, mintsem adományokból, örökké csodálkoztam azon, hogy ez lenne-e a megfelelő üzleti forma a számunkra. Most, amint ez az üzenet elhangzott, már látom, hogy a csoport valószínűleg ott volt David vállain a kezdetektől.

Ez nem az, hogy nem generálhatunk profitot. Mint oly sok üzletben, nekünk is profitot kell termeljünk, különben kikopunk az üzletből. Ez azt jelentette a számunkra, hogy világosan megmutatkozott, hogy elsődleges felelősségünk kinyilvánítani, úgy cselekedni, hogy legelső helyre helyezzük az emberiség helyzetének jobbítását. A csoport azt mondja, hogy el fog jönni az a nap, amikor minden társaságtól meg lesz követelve, hogy köz érdekét a profit szerzés elé helyezze. Akkor, a cégek és a kormányok vissza fognak térni ahhoz, hogy a köz szolgálói legyenek az Új Földön, ahelyett a romboló, ellenőrizhetetlen entitás helyett, amivé sok közülük válhat.

Az előttünk álló hónapok során helyet kell ennek biztosítanunk a VirtualLight projektben, hogy fényt vessünk az új energiás cégekre, amik már ezen irányba is haladnak. Ezek már léteznek is, és nagyon sokat fognak segíteni mindnyájunknak, hogy megismerjük, miként fognak kinézni az új szerepek az üzleti világban. Ugyanakkor céges vezetőket fogunk meghívni, hogy ezzel a látomással kapcsolatosan legyenek meginterjúvolva a VirtualLight tévéadásban.

A csoport örökké azt mondta, hogy amikor fogjuk egymás kezét, csodákat alkotunk. Teremtsünk egy ilyet most.

Hatalmas öleléssel és gyengéd nógatással:

Steve Rother
kis 'i'-vel