A Fény Világítótornyai ~ Emlékeztetők Otthonról


2007. július 15.

~ A fény sötét oldala ~

DarkLight


 

Copyright figyelmeztetés:

Copyright 2007 Lightworker. Ez az információ szándékunk szerint ingyenesen terjeszthető részben vagy egészben. A felhasználó beleegyezik, hogy a terjesztett anyagnak tartalmaznia kell ezt a copyright figyelmeztetést. Beleegyezik továbbá abba, hogy minden jog, beleértve a fordított anyagok szerzői jogát is, a Lightworker tulajdonában marad. A csoportról bővebb információ található a következő weboldalon: http://www.Lightworker.com .

Köszönjük, hogy segíted a Fény terjesztését!

 


Steve-től:

Az egyik legvitatottabb téma, melyet a Csoport bemutatott a Sötétség és a Sötétség energiájának témája. Ők nagyon sokat írtak erről, Visszaemlékezés - című könyvükben...

Most, egy új elsődlegesség és sürgősség létezik számunkra, a Csoport szerint: a Sötétség és a Sötétség energiája.

Örüljetek az utazásnak!

 

Steve Rother

 

 

 

 

Üdvözlet Otthonról!

Elmondjuk nektek, hogy a mai napon, az Otthon már nem olyan mint ezelőtt. Követtünk titeket és segítettünk nektek, mint repülő madaraknak, akik megpróbálnak Haza jutni, oda ahonnan jöttek. Nagy szeretettel és együttérzéssel követtünk titeket, mi módon tettetitek embernek magatokat, bár tulajdonképpen szellemek vagytok, akik embernek tettetitek magatokat.

 

Felöltve az emberi ruhát

 

Nagyszerűen boldogultok, bár néha annyira nehéz. Minden amit szemetekkel láttok, egy olyan vibrációs mező része, mely szerint csak ez létezik. Nagyon fontos, hogy egy duális mezőben éljetek, hogy megláthassátok az ellentétet. A dolgoknak egy olyan nézőpontját adta ez nektek, amit másképp nem kaphattatok volna meg. Ha el tudjátok képzelni, legnagyobb vágyatok a Játék gyakorlatában az volt, hogy felölthessétek ezt az emberi ruhát, amit annyira kedveltek. Az élet ebben az ellentétben, az egyetlen út Isten látására és meghatározására. Ez a Játék célja. Isten keresésére vagytok itt.

Mi, azt mondjuk nektek, hogy akkor amikor egy másik személynek a szemébe néztek és rámosolyogtok, Istent látjátok ti. Egy magasabb nézőpontból, a lelketekéből, a ti szándékotok volt, hogy ezt tegyétek és ez csak e dualitás mező által volt lehetséges, mely megadta nektek a szükséges ellentétet.

 

Az embereknek van egy nagy problémájuk a valósággal: ti reálisnak hiszitek ezt. Nem az. Amit ti valóságnak hisztek, az csupán egy nagy illúzió. A dualitás mező önmagában, egy illúzió. Az időt mérve töltitek el az életeteket. A bal agyféltekének a legfontosabb dolga, az idő mérése. Azt mondjuk nektek, hogy az idő is csak egy illúzió. Ugyanakkor azt is mondjuk nektek, hogy csak egy duális mező által tapasztalható meg. Tehát a dualitásnak köszönhetően tudtatok ide jönni, hogy úgy tegyetek mint akinek kezdete és vége van, miközben ti tulajdonképpen kezdet és vég nélküli entitások vagytok. Nektek csak, van egy biológiai buborékotok, mely megtartja magában a szellemet egy bizonyos ideig, mialatt lehetővé teszi számotokra, egy dualitás mezőn át látni a dolgokat. Amit nem láttok az, hogy az emberek most kínlódnak ezzel a mezővel. Kollektív módon, az emberek eljutottak egy olyan pontig, ahol a dualitás illúziója inkább akadály lett, mintsem segítség. Most egy sokkal erősebb kötődést hoztok létre a felsőbb énetekkel, drasztikus módon megváltoztatva a Játékot. Kedveseim, tulajdonképpen már meg is nyertétek a Játékot.

 

Lemondani a "jóról és rosszról"

 

A felhatalmazásotokban előrehaladva, sokkal nagyobb felelősségi szintek várnak majd rátok, amiket el kell fogadnotok majd az erő aktiválásához. Erről fogunk beszélni. Arról a tényről is fogunk beszélni majd nektek, hogy kiléptek a dualitás mezőjéből. Emberekként, nincs többé szükségetek azokra a motivációkra, melyekkel eddig rendelkeztetek. Teljesen meg fognak változni a nézőpontjaitok. Attól a pillanattól kezdve, amikor kezdtek már mindent nem a dualitásban látni, az elején hajlamosak lesztek elveszíteni egyensúlyotokat. Annyira hozzászoktatok a dolgok ilyen látásmódjához, hogy ez a változás emberként, pontosan kényelmetek szívébe fog csapni. Egy dualitás mezőben, csupán az ellentéteket látjátok meg. A közép terepet nem látjátok. Valóságotokban minden dolgot ellentétekben határoztok meg, külső korlátaikon keresztül. Azt mondjuk nektek most, hogy amint előrehaladtok, e dolognak meg kell változnia.

 

Fénymunkásokként, vonzódtok a Fényhez. Ez meghatároz titeket. Azt mondjuk nektek, hogy nem léphettek a következő szintre, addig amíg nem értetek egyet a sötét oldallal is. Mindig elszaladtatok előle, abban a hitben, hogy a fény minden választ tartalmaz. Fény - itt, fény - ott. Arra kértem egyszer az Őrzőt, hogy fesse meg saját legfenségesebb kifejeződését egy fehér vászonra. A művészet minden mestere ott volt, hogy vezesse őt. A terem, ahová elhelyeztem őt fehér volt és fehér festéket adtam neki. Nagyon frusztrált volt, mivel bármivel próbálkozott abszolút semmit sem tudott a vászonra felvinni, mert hiányzott a kontraszt. Tehát a kontraszt önmagában egy áldás. Ti egyvalamit jónak és egy másvalamit meg rossznak határoztatok meg. Innen származik az, hogy életetek minden területén jó és rossz eszmék kezdtek áramlani. Azt mondjuk most nektek, hogy egy elképzelhetetlenül nagy lépést fogtok megtenni evolúciótokban, nagyobbat mindannál amit eddig tettetek. Ennek a lépésnek megtételéhez, esszenciális az, hogy lemondjatok eddigi korlátolt hitrendszereitekről. Jó és rossz nem létezik. Soha nem is létezett. Csupán a polaritás illúziója volt ez a Játéktáblán, mely lehetőséget nyújtott számotokra, hogy ilyen módon játsszátok a Játékot. Nincs többé szükségetek erre az illúzióra.

 

A jó és rossz fogalmainak eltávolításának eszméje sokakat meg fog ijeszteni közületek. Egyesek azt fogják hinni, hogy SZABÁLYOK nélkül, káosz fog létezni. Azt mondjuk most nektek, hogy a magatok számára felállított szabályok, vissza fognak tartani a következő lépésetek megtételében. Nem azt mondtuk nektek, hogy felelősség nem létezik. Emlékeztetünk arra, hogy minden akciónak létezik egy ellentétes és egyenlő reakciója, ám ez teljesen különbözik a Jó- és rossztól. Ha valamit rossznak címkéztek, ez kapcsolatot teremt köztetek és ama dolog között és bármennyire is próbálnátok, nem tudtok megszabadulni ettől a kapcsolattól. Cipeltétek magatokkal ezeket a függelékeket, egész emberi történelmeteken át.

Az alacsony vibrációk között, melyben fejlődtök, jó szolgálatokat tettek nektek a függelékek. Azonban most, mivel a következő felhatalmazási szint felé fejlődtök, ezek a függelékek csupán megállítják növekedéseteket.

 

A trialitás és a sötétségtől való félelem

 

Sok dolog van, amit Rossznak címkéztek. Kedveseim, amikor egy ilyen címkét ragasztotok egy dologra, ez titeket emberekként a lehetséges legalacsonyabb vibrációban tart. Mindig a rossz fogalma vitte az emberiséget a legnagyobb problémákba. Most, ti túlnőtök a sötétségtől való félelem szükségességén. Egy másik nézőpontot adunk nektek, mivel kiléptek a dualitás mezejéből és beléptek abba, amit mi trialitásnak nevezünk. A trialitás nagyon egyszerű. Beléptek a következő vibrációs szintre, melyben még rendelkeztek a fénnyel, még rendelkeztek a sötétséggel, azonban rendelkeztek a Felsőbb Énnek a kiegyensúlyozott nézőpontjával is, mellyel eddig még soha nem rendelkeztetek. Ti mindennap új kapcsolatokat teremtetek a Felsőbb Énnel. Ezért, közületek sokan ráébredtek szenvedélyetekre. Ezért, sokan közületek felébredtek ebből az álomból, bár még mindig a biológia fizikai buborékjában vagytok. Nagyon érdekes nézni titeket. Kezditek saját kezeitekbe venni a teremtői hatalmat már ott ahol ma vagytok. Ez, mindent meg fog változtatni mezőtökben. Nem ugyanazok az emberek vagytok, akik két nappal ezelőtt voltatok. Oly gyorsan fejlődtök, mintha egy mozgó célponttal dolgoznánk. Ezelőtt könnyebb volt eszméket adnunk nektek, következő lépésetek megtételéhez. Most azonban meg kell növeljük cselekvési hatósugarunkat és több lehetőséget kell nyújtanunk nektek, mivel annyira gyorsan mozogtok.

 

Mindannyitok szépsége, az Otthon szépsége és mégis, közületek sokan félnek tőle. Sokan közületek nem tudtok valakinek a szemébe nézni, hogy igazi szépségét megcsodáljátok. Sokan félnek közületek ezt mondani valakinek: "Tudod? Te egy rendkívüli szép személy vagy. Ma örömet szerzett nekem a mosolyod". Mekkora ajándék, hogy az egyik emberi lény ezt mondhatja a másiknak, anélkül félne attól, hogy mit gondolhat a másik és anélkül, hogy szexuális próbálkozásnak tűnne ez részéről. Csupán meg kell értenetek és keresnetek kell a szépséget. Mindannyiotokban létezik szépség. Mindannyitotok egyedi szépséget hordoztok, amit ide hoztatok, hogy megmutassatok, amivel ragyogjatok. Most már valóban megmutathatjátok, mivel már nem csupán fehérnek és feketének látjátok a dolgokat. Tehát, a sötétségnek létezik egy fényes része. A fénynek létezik egy sötét része. Az egyik nem létezhet a másik nélkül. És most, hogy kiegyensúlyozhatjátok ezt a kettőt és felsőbb perspektívából láthatjátok azt, már nem féltek a sötétségtől.

 

Tükrözve a fényt

 

Sokan közületek annyira elmerültetek az életekben lévő személyes drámákban. Értsétek meg, hogy mi nem negatív értelemben használjuk a dráma - szót. Mindannyian egy játékot játszotok. Szükségetek van egy drámára a színpadon ahhoz, hogy történeteteket elmondhassátok és mindannyitok rendelkeztek saját dráma adagotokkal, akárcsak a többiek mind. Gyakran beragadtok, személyes módon közelítve meg a dolgokat, mivel azt hiszitek, hogy csak rólatok van szó. Nem így van ez. Amikor a Felsőbb Énen keresztül nézed a dolgokat, rá fogsz jönni arra, hogy te csupán a tükröződése vagy mindennek és mindenkinek akit behoztál az életedbe. Sokszor nem vagytok ott, hogy úgy ragyogjatok ahogy megérdemlitek a valóságban és hogy megmutassátok a szépségeteket. Gyakran azért vagytok ott, hogy mások szépségét tükrözzétek. Ezek a fény azon tükrei, melyekről beszélünk nektek. Vannak emberek, akiknek az a kötelességük, hogy ott legyenek, tükör legyenek, más emberek fényét tükrözzék. Sok utat fogtok találni, amit választásotok szerint bejártok majd, de amikor ebben a drámában vagytok és nem tetszik nektek ahová vezet, vagy amilyennek kinéz, vagy nehézségeitek adódnak a rajtuk való átkelés közben, ez egyszerűen csak azért van, mert túlságosan elmélyültetek a drámátokban. Egyszerűen - lépjetek ki belőle!

 

Tegyetek egy oldalsó lépést a fény felé. Lépjetek ki önmagatokból elegendő időre, hogy megpróbáljatok másvalakire koncentrálni, akivel megoszthattok majd egy víziót. Ezután, visszalépve saját drámátokba, önmagatokba, a személyiségbe, egy új rálátásotok lehet, egy külső tekintettel, amit magatokkal visztek. Tehát, csupán ki kell lépjetek a fénybe, amikor magányosnak érzitek magatokat, amikor úgy érzitek, hogy senki nem ért meg titeket. Lépjetek ki ebből a mély érzésből, hogy ezen a bolygón vagytok és megpróbáltok egy olyan energiát hordozni, amit igazán senki sem ért meg. Értsétek meg, hogy nem vagytok egyedül. Ez annak a fátyolnak egy része, mely abszolút szükséges volt ehhez, a játékhoz, de most, kezdtek felébredni ebből az álomból. Elkezdtek tükörbe nézni és tulajdonképpen Isten látjátok tükrözésetekben. El tudjátok képzelni, hogy több ezer angyal ugrál az örömtől, amikor ez megtörténik? Képzeljétek csak el, mert valóban ezt teszik!

 

A 144 primér szín és a fény teljes spektruma

 

Nem azért vagyunk itt, hogy megmondjuk nektek milyen irányba menjetek; nem azért vagyunk itt, hogy megmondjuk nektek, hogy jót vagy rosszat tesztek; ezek olyan üzenetek, melyek elvesznek abból a felhatalmazásból, mellyel a hosszú evolúciós úton rendelkeztek. Azért vagyunk itt, hogy arra bátorítsunk titeket, hogy ti vagytok a legszebb emberek akik lehettek, és örüljetek az utazás minden egyes lépésének, örüljetek, hogy fizikaiak vagytok, hogy emocionálisak vagytok, örüljetek a polaritásnak, tudva azt, hogy ez csak egy játék és, hogy léteznek dolgok a fény és sötétség spektrumain kívül is. Azt mondjuk nektek, hogy az emberi látás, a szint csak egy korlátolt frekvencia(vibráció) skálán belül képes feldolgozni. 4 alapszín létezik, mely létrehozza mindazt amit láttok. Ám, a Minden Létezőben, nem kevesebb mint 144 primer szín létezik.

 

Megmutattuk ezt a dolgot az Őrzőnek. Elvittük egy olyan utazásra, ahol sokat látott ezekből a színekből. Szájtátva maradt és ezt mondta: "Uram, milyen csodálatos!" Ezután rájött, hogy senki mással nem oszthatja meg ezeket a színeket és frusztrálttá vált. Mindenképp el fog múlni majd neki... Az igazság az, hogy szépséget fogtok látni olyan helyeken, ahol ezelőtt még soha nem láttatok. Közöljük veletek, hogy egy annyira hihetetlen térben vagytok. Tudjuk, hogy elmélyültök mindennapi dolgaitokban. Tudjuk, hogy magányosnak és beteljesületlennek érzitek magatokat. Közöljük veletek, hogy csupán annyi kell, hogy átlökjünk titeket azokon a korlátokon, melyeket ti fénynek vagy sötétségnek hisztek. Toljátok ki ezeket a korlátokat, mivel oly sok új dolog van amit fel fogtok majd fedezni. Oly sok minden vár rátok, hogy egyszerűen el sem kezdhetjük a leírását annak ami bekövetkezik majd.

 

Élet az 5-ik dimenzióban
Hogyan élj időeltolódás nélkül

 

A felemelkedés folyamata nem azt jelenti, hogy elmész egy másik világba, hogy új vibrációs szinten élj és új játékot kezdjél. a felemelkedés folyamata abban áll, hogy az Otthonba hozni itt, most. Már hozzáfértek az 5-ik dimenzióhoz. Ez évekkel ezelőtt történt meg. Az igaz kihívás abból a tényből áll, hogy ez a dimenzió egy felerősített teremtés állapota. Minden valaha is megszületett gondolatotok teremtette meg a valóságotokat. Megfigyeltétek már, hogy eltűnt az időeltolódás? Egyre rövidebbé vált de mostanra már eltűnt. Minden gondolatotok, elkezd azonnal megnyilvánulni. Azért van, mert nincs többé szükségetek az időeltolódás védelmére. Elkezdtek gondolataitok mesterévé válni. Kezditek megtanulni, hogyan vonzzátok magatokhoz a dolgokat az egyetemes energiában, mivel mindig azt vonzzátok, amire gondoltok. Ezért, arra kérünk titeket, mondjatok le a negatív gondolatokról. Ha, féltek a negatív oldaltól, saját gondolataitok következtében meg fogjátok magatoknak teremteni a gonosz illúzióját az életetekben.

 

Az emberek félnek a sötét oldaltól, mivel ismeretlen. Azt mondjuk nektek, hogy a sötét oldal, rendkívül szép lehet, mivel lehetővé teszi számotokra, hogy a fény teljes spektrumát láthassátok. A sötétségnek nincsen saját természete. Egyszerűen, maga a fény hiánya. Mivel egy fény hiány, teremt egy szükséges fény-vákumot. Ha úgy tekintetek a sötétségre, mint a fénynek egy lehetőségére, egy sokkal magasabb perspektívából fogjátok látni a dolgokat. Azt mondjuk nektek, hogy eljön majd egy pillanat, amikor táncolni fogtok a sötétségben és minden másodpercnek örülni fogtok, mivel a sötétség, része a fény körének. A sötétség nem létezhet fény nélkül. Kezdjétek saját sötét oldalatok átölelésével és felszínre fogjátok hozni az egyik legszebb emberi képességet: Látni a fényt és a sötétséget. Ez eléggé kiegyensúlyoz majd titeket ahhoz, hogy a Trialitásban lássatok és a Felsőbb Énnek perspektívájából láthassatok. Ki fogjátok majd egyensúlyozni az emberiség Fényét.

 

Sokan közületek beléptetek abba, amit Metafizikának neveztek. Megpróbáltatok a mesterek útjára lépni a felemelkedéshez. Azt mondjuk nektek, hogy ha eljuttok odáig, hihetetlenül unalmas fog lenni. Ellenben, arra kérünk titeket, hogy legyetek emberek. Ne próbáljatok mindent megtenni azért, hogy tökéletes állapotban legyetek és 165 évig élhessetek. Ellenkezőleg, szeretnénk látni titeket, amint átadjátok testeteket, miután teljesen elhasználtátok azt, és tele van hegekkel és zúzódásokkal, abból az időkből, amikor vele szórakoztatok. Tulajdonképpen erre éreztetek késztetést. Amikor kezditek megérteni a fény és sötétség eszméjét és a köztük lévő egyensúlyt, akkor kezdődik majd az igazi mágia, mivel e dolog fogja lehetővé tenni számotokra, hogy lemondjatok a régi hitrendszerekről és kezdjétek meglátni igazi szépségeteket - azt a részt, melyet Otthonról ide cipeltetek, hogy a többi emberrel megosszátok. Mindannyian cipeltek egy kulcsot az Otthon felé, mely teljesen Egyedi. Amikor elég sokan összegyűltök, megteremthetitek együtt az Otthont. Tehát, íme itt vagytok, az 5. dimenzióban. Minden gondolatotok most, azonnal valósággá válik.

 

Vannak képességeitek, melyekről eonok óta beszélünk nektek, azonban ti nem hisztek ebben, mivel még nem tapasztaltátok meg. Tapasztalatotok, nagyon egyszerű. Minden reggel, az 5. dimenzióban ébredtek. Letussoltok, elrendezitek hajatokat, beültök az autótokba és elmentek munkahelyetekre, arra számítva, hogy a 3. dimenzióban vagytok... és ily módon, megteremtitek a 3. dimenziót, az 5. dimenzióban. Ez egy fenséges teremtés. Mi nem gondoltunk erre, a Játék kezdetén. Még nem vagyunk biztosak abban, hogyan csináljátok ezt, ám nagyszerűen boldogultok. Amit javaslunk nektek azért, hogy a bekövetkező kvantum ugrásra felkészüljetek az, hogy teszteljétek saját korlátiatokat, melyeket ti köteleztetek magatokra. Tegyetek erőfeszítést azért, kezdjétek meglátni azt, hogy mi van azon kívül amit ti sötétségnek és fénynek neveztek; hogy kezdjetek a Felső Én, 5. dimenziós helyzetéből látni, hogy kezdjétek megérteni azt, hogy az Egység részei vagytok.

 

Örüljetek az utazásnak

 

Egy céllal jöttetek ide. Egy vibrációs tónussal jöttetek ide, mely egyedi mindannyiotoknál, amit Otthonról hoztatok magatokkal, hogy megosszátok ezt a többiekkel. Találjátok meg ezt a tónust. Ne aggódjatok azon, hogyan fogtok majd megélni ebből. Ne aggódjatok azon, hogyan fogadják majd ezt a barátaitok. Ne aggódjatok azért, ha az emberek "woo-doo"-t fognak utánatok kiabálni vagy nem, mivel ezek, az Őrző kedvenc szavai. Nézzétek meg, hogyan fejezhetitek ki ezt a tónust, és ezáltal Isten tükreivé fogtok válni. Akkor messze túl fogtok majd látni a dualitás és a polaritás mezőjén. Elkezditek olyannak látni majd a dolgokat, amilyenek valójában. Az élet minden aspektusát magatokhoz fogjátok ölelni. Ha egyetlen mondat létezne, földi életcélotok leírására, ez a következő lenne: Örüljetek az utazásnak!

 

Ha azt mondanánk nektek ma, hogy azért vagytok itt, hogy szórakozzatok, játszatok és nevessetek? Ha, azt mondanánk nektek, hogy azért vagytok itt, hogy minden megtett lépéseteknek örüljetek? Rendben van, ezt mondjuk most nektek. Így váltok a legnagyobb hasznára az univerzumnak. Amikor mosolyogtok, amikor nevettek, ugyanolyan vibrációtok van, mint az angyaloknak. A nevetés, az angyalok nyelve. Így kommunikálunk mi. Figyeljétek meg, hogy amikor nevettek, minden hitrendszeretek eltűnik és ez az igazi valóság. Ez a valóság csodálatos. Lássátok ezeket a dolgokat egymásnál. Találjatok új módokat arra, hogy egymással megosszátok ezeket a dolgokat. Találjatok módokat arra, hogy kifejezzétek ezeket a dolgokat mese, zene, művészet által vagyis vibrációtok minden egyes részecskéjével. Merészeljetek túllépni a fényen és sötétségen, hogy abszolút láthassátok, Isten igazi színeinek hihetetlen szépségét.

 

A legnagyobb tisztelettel érintünk meg titeket ezekben a napokban. Mi látunk titeket, ti láttok minket. Köszönőleveleket irtatok, mivel segítettünk nektek megváltoztatni életeteket. Elmondtátok nekünk, milyen sokat jelentünk mi számotokra, ám nem látjátok, hogy ez a hatás kölcsönös? Mivel ez egy kölcsönös fény ajándék és amikor fényünket tükrözitek, mi ugyanúgy megremegünk a boldogságtól, akárcsak ti.

A legnagyobb megtiszteltetés számunkra az, hogy ezzel a 3 kis emlékkel búcsúzhatunk tőletek:

Bánjatok a legnagyobb tisztelettel egymással, mivel ti Isten szemébe néztek. Minden alkalommal neveljétek egymást. Emlékezzetek arra, hogy ez egy csodálatos játék és játszatok szépen együtt.

 

Espavo,

A Csoport

 

 

 

 

 

 


 

ÖSSZEKAPCSOLÓDÁS A SZÍVVEL

A sas, mely fiaival felrepült

Barbara Rother

 

Elmondok nektek egy történetet. Volt egyszer egy sasfióka, aki újonnan érkezett erre a világra és annyira örült, hogy itt lehet és tanulhat az előtte álló nagy kalandokból, amikről hallott. Édesanyja magával vitte, testvéreivel együtt, az első nagy repülésre. Ez lett volna az ők első sétájuk kiterjesztett szárnyakkal. Vizualizálhatjátok őket amint kilépnek a fészekből és megteszik első ugrásukat a fészek biztonságán kívül - a nyugtalanság, ugyanakkor az emóció érzését is. Nézzétek ezt a sasfiókát, épp most, amint a többi sasfiókával és anyjával repül, büszkeséggel telten, bátorítva őket, ezt mondva nekik: ”Úgy, menjetek előre. Nyújtsátok ki szárnyaitokat és repüljetek. Nézzétek mit jelent ez a világ és milyen erősek lehettek!” De, ennek a sasfiókának a szárnyai nem voltak annyira erősek mint a többieké. Mindig a csoport mögött járt, nehezen próbálva utolérni őket. Miközben szárnyait kiterjesztette, elkezdett ingadozni. Nem tudta, miért nem lehet ugyanolyan erős, mint a többiek. A többi sasfióka, az anyjuk mellett, előre nézett és nem vették észre, hogy ő elkezdi erejét veszteni és elkezdi elérni a földet. Annyira el volt szédülve, azt sem tudta hol jár. Senki nem vette észre, hogy már nincs a csoportban.

 

 

A sasfióka leszállt egy tyúkfarmra és ezt kérdezte: "Hol vagyok? Annyira furcsán érzem magam..." Egy pillanatra megütötte magát és nem ismerte fel a most valóságát. Felnézett és látta az anya sast repülni a többi fiókával. Elhagyatottnak érezte magát, mintha őket ez nem is érdekelné. Szeretett volna ismét visszatérni ám felfedezte, hogy szárnyai eltörtek és egyelőre nem tudott repülni. Felnézett és látta, hogy a farm fiókái veszik őt körül, ami teljesen új dolog volt az ő világában. Amikor megjött tyúkanyó egy kakassal együtt, ránéztek és ezt mondták: ”Rendben, te is egy madár vagy, bár erősen különbözöl tőlünk. De védőszárnyaink alá fogunk venni téged, elfogadunk és feltétel nélküli szeretetet kapsz tőlünk. Érezd az irántad való szeretetünket. Minket nem zavar az, hogy másképp nézel ki mint mi. Nem érdekel minket, hogy balos szárnyaid eltörtek. Nem tudjuk honnan jössz, de számunkra az égből jöttél, ezért családunkhoz fogsz tartozni és addig táplálunk és szeretünk téged, míg készen állsz ismét repülni és felfedezni azt, hogy hol kellene lenned.”

 

 

A sas nagyon szeretve érzete magát. Nem érdekelte őt az ami történt, vagy, hogy azt feltételezték, hogy neki másik utat kellene követnie, mivel rendelkezett a feltétel nélküli szeretettel és a támogatottság érzésével. Kezdett csirke lenni, bár nem ez volt valódi eredete. Napról-napra nőtt, kezdett megerősödni és tesztelte szárnyait. Kezdett egy kicsit repülni, ám tudta, hogy nem tud elég magasra emelkedni ahhoz, hogy megtalálja igazi családját. Eljött az a nap is, amikor valódi édesanyja a keresésére indult. A többi fióka mind saját útját követte, mivel elég erősek voltak és képesek voltak saját útjuk megépítésére, de végül az anya felfedezte ezt a sasfiókát, aki annyira hiányzott neki. Így hát odament hozzá és ezt mondta neki: ”Búcsúzz el örökbevett családodtól, mivel most vissza kell térj, hogy megmutassam neked, ki is vagy te valójában.” Így könnyekkel szemében a sasfióka elbúcsúzott és ezt mondta: ”Én is feltétel nélkül szeretlek mindannyiotokat. Köszönöm nektek, hogy befogadtatok és megmutattátok nekem, hogy az élet igazi kaland lehet, még akkor ha én egy másik ösvényt követtem.”

 

Akárhányszor magával ragad az élet titeket, megtalálhatjátok az örömet olyanokkal is, akik mások mint ti, akikről nem is gondoltátok volna, hogy családotokhoz tartoznak. Ha szíveteket és elméteket megnyitjátok, bárhol találhattok egy otthont. Az anya sas segített fiának felemelkedni. Ezt mondta neki: ”Repülj! Tárd ki a szárnyaidat!” És így is tett. Ő tudta, hogy az első megrázkódtatások szerepe az volt, hogy megerősítsék őt. Miközben tovább repült, még egyszer leszállt, hogy búcsút vegyen azoktól, akik oly sokat adtak neki. Ezt mondta: "Visszajövök látogatóba. Biztonságban érzem magam. Erősnek érzem magam. Mindig szívemben és elmémben lesztek. Soha nem fogom elfelejteni azt, amit nekem adtatok.” Miközben újabb kalandokat keresve tovább repült, ezt mondta magának: ”Köszönöm, hogy megmutattad nekem, hogy különböző utak vannak az élet megéléséhez. Most itt az ideje, hogy széttárjam szárnyaimat és repüljek.”

 

Tárjátok szét szárnyaitokat. Lássátok mennyire erősek vagytok. Örüljetek az utazásnak. És ez így van.

 

Szeretet és Fény

Barbara


 

 

 

Fordította: Korpos Magdi