2002. február 15.


~ Az Új Föld gyermekei ~


~ Emlékeztetők Otthonról ~


Steve-től:


A Csoport beszélt mostanában a Kristály Gyermekek visszatéréséről. Ezek azok a gyermekek, akik emberi fejlődésünk következő szintjét [képviselik]. Az Indigók megváltoztatták a paradigmákat és a struktúráinkat, hogy helyet teremtsenek a fejlődésünkhöz. Megjöttek, kicsit gyorsabban mozognak, mint a legtöbben közülünk, és nagy nehézségeik voltak, miközben szétfeszítették hiedelemrendszereinket, és a gyermekekkel való kommunikációnk módját. [Az Indigó gyermekek] magasabb célja - a Csoport szerint - hogy helyet csináljanak a fejlődés következő fokozatának. Ezt a következő lépést [vagyis szintet] a Csoport a Kristály Vibrációk Gyermekeinek nevezte. 1996-ban ezen üzenetek [sorozatának] megkezdésekor azt mondta a Csoport, hogy 'ha' biztonságossá teszitek a Földet a visszatérésükhöz, akkor jönni fognak. 2000. októberében mondták először, hogy nincs tovább 'ha', most csak az a kérdés, hogy 'mikor' kezd el beszűrődni a valóságunkba az emberek e speciális szintje. Csak mostanában mondta a Csoport, hogy a Kristály gyerekek most kezdenek érkezni. Mi történt, ami előkészítette a színpadot? Egy olyan időszakban, amikor az emberiség látszólag visszafelé tesz egy lépést, miért jönnek mégis ezek a gyerekek? Jó kérdés...


A Csoporttól:


Üdvözlet Otthonról!


A Föld bolygó eseményei speciális helyre vezettek benneteket, kedveseink. Ami éppen ebben a pillanatban elterül előttetek, az egy lehetőség az emberiség számára, hogy olyan vibrációs szintre kerüljön, amely lehetetlennek tűnt. Kérjük, értsétek meg, hogy amit útzáraknak láttok magatok előtt, azok valójában lehetőségek, hogy megtisztítsátok az utat saját fejlődésetek előtt.


Az emberiség fókuszát már elmozdították azok, akiket Indigó gyermekeknek neveztek. Az ő munkájuk és áldozatuk révén tanuljátok meg, hogyan nyissatok teret a valóságotokban a hatalmukat elnyert embereknek. Jól csinálták, és most fognak belépni a felnőttkorba. Miközben teszik a dolgukat meg fogják változtatni minden ezután következő [dolog illetve történés] paradigmáit. Az Indigó gyermekek elkezdték megváltoztatni a rendszereteket, hogy [jobban] viszonyuljon a gyermekekhez. Figyeljétek a most végbemenő csodákat, ahogy [az indigók] belépnek a felnőttkorba, és ugyanúgy megváltoztatják azokat a rendszereket is. Képzeljétek el, hogy milyen lesz a világ, amikor a világ első Indigók vezetői pozícióba lépnek. Miközben ez feltárul, az Új Föld szilárdan bele fog gyökerezni a kiegyensúlyozott Kristály-energiába. Látni fogjátok, ahogy tér [vagyis hely] teremtődik a Földön a hatalmukat elnyert embereknek - függetlenül hiedelmeiktől, nemüktől és eredetüktől. Mindörökre "nagy eltolódásként" lesz ismert azok munkája, akiket Indigóknak hívtok. Eljöttek egy megpróbáltatásokkal teli világba, felrázták azt, és arra késztettek benneteket, hogy mindent újragondoljatok. Ezek a szépséges lények közvetlenek, bár számotokra nyersnek tűnhetnek. A tartós unalom a legnagyobb kihívásuk. Legyenek áldottak az Indigó gyermekek, hiszen ők nyitották ki az ajtót. Hadd mondjuk most el nektek, mi van az ajtó mögött.


A Kristály vibrációjú gyermekek azok, akik mágikus gyermekeknek tekinthetők, olyan képességekkel, amelyeket még meg kell értenetek. A Kristály gyermekek sajátosságai egyszerűen kétoldalúak [polárisak], egyszerre rendkívül erőteljesek, és rendkívül sebezhetők. Magasan fejlett lények ők, és értik, hogy valójában milyen egyszerű az energia. Számotokra lehetetlennek tűnő mutatványokat látszólag gyerekjátékként végeznek, elhozva az embereknek a Kristály Vibrációkat. El fogtok kezdeni olyan mágikus képességeket látni a gyermekekben, melyek korábban sosem látszottak. Alapvető megértésük az energiáról lehetségessé fogja tenni, hogy új módokon manipulálják az energiát.


Az általatok használatba vett bizonyos energiaformák kicsit bonyolultak lehetnek, nehezen birkóznak meg velük ez első Kristály gyerekek. Különösen az elektromosság lehet kellemetlen a korai Kristály gyerekek közül sokaknak, amíg hozzá [nem] szoknak. Ezeknek a gyermekeknek az energetikai struktúrája szokatlan reakciókat válthat ki az elektromos eszközökből. Az ő kihívásuk, hogy definiálják saját energetikai határaikat, és ráadásul empatikusak ["együtt rezegnek"] az elektromágneses mezőkkel. Hajlamosak lehetnek visszatükrözni [visszaverni] azokat ez energiákat, amelyeket nem tudnak beépíteni magukba. Egészen általános lehet a Kristály gyerekeknél, hogy leégetik az elektromos eszközöket, amíg nem válik számukra megszokottá az energiájuk. Látni fogtok gyermekeket a tárgyak olyan módú fizikai mozgatásának képességével, amit nem értetek. Néhány gyermeknél olyan fizikai érzékeket láthattok kifejlődni, amelyek eddig soha nem voltak az emberi tapasztalás részei. Még a tudományotoknak is nehézségei lesznek [e jelenségek] megmagyarázásával, melyeket ezek a gyermekek egyszerűen [csak] energiának fognak látni. Először is, a Kristály gyermekek hajlamosak lesznek csoportokba gyűlni, ahol fenntarthatják a teret egymásnak. Csoportokat fognak alkotni, és együtt növekszenek, energetikailag támogatva egymást. Mindezt maguktól fogják megtenni, így a Kristály gyermekek szüleinek nem kell aggódniuk amiatt, hogy megtalálják a gyermeküknek a legjobb környezetet. Számítsatok arra, hogy meglátjátok a 'mágikus gyermekek' csoportjait, olyan képességekkel, amelyek messze túlhaladják az általatok ismert normákat. Ahogy telik az idő, látni fogjátok ennek az energiának a meghonosodását, és jobban hozzá fogtok szokni az idegen, új képességű gyermekekről keringő páratlan történetekhez. Figyeljétek ezeket, és készítsétek fel magatokat rájuk, hiszen ezek az emberi faj fejlődésének fizikai jelei. Ez a Kristály vibrációjú Gyermekek visszatérése.


Ezidáig csak az előőrsöket látjátok - hogy elkezdtek beérkezni és "tesztelik a vizeket". Emberi formában ezek a gyerekek hordozzák legelőször a Kristály energiát. Olyan hatalmas ez [az energia], mint ők - ők [az új gyermekek] még csak a nyomait hordozzák a következő néhány évben érkező energiának. Mindeddig a nektek szóló üzeneteinkben úgy hivatkoztunk rájuk, mint Kristály Gyermekekre, sejtetve azt, hogy különböznek tőletek. Kérjük, értsétek meg, hogy ők - ti vagytok, magasabb vibrációs formában. Kristály Gyermekeknek neveztük el őket, hogy megjelöljük a mérföldkövet a fejlődésetekben, de idővel csak a 'kölykök'-nek fogjátok hívni őket. Nincs szükség speciális szavakra, hogy leírjunk benneteket magatoknak.


Sokan közületek nagyon érzékenyek mások érzelmi energiamezőjére. Miközben segítségért jönnek hozzátok, ezzel az érzékenységgel kapcsolódtok oly hatékonyan az energiájukhoz. Problémákat okozhatott ez az érzékenység, miközben magatokra vettétek mások energiáit, [úgy] gondolva, mintha a sajátotok lenne. Néhányatoknak komoly nehézségei vannak ezen a területen. Mi is azt mondjuk nektek, hogy ez ugyanaz a sajátosság, ami oly intuitív gyógyítókká tesz benneteket. A legtöbben közületek, amikor először kezdték használni ezeket a sajátosságokat, úgy tűnhetett, mintha valami mágikus lenne körülöttetek. Kérjük, értsétek meg, hogy a Kristály Vibrációjú Gyermekek érzékenysége túl van a megértéseteken. A fejetek belsejében lesznek, nemcsak azt tudva, hogy mik a gondolataitok, de azt is, hogy mi van a szívetekben. Éppen most, ahogy az emberiség magasabb vibrációs állapotot ér el, azt mondjuk nektek, hogy kezdtek olvasni mások elméjéből. Ha a Kristály Gyermek szemén át látnátok, elszomorodnátok azt látva, hogy milyen sok ember éli le teljes életét régi és idejét múlt hiedelmek kötelékében. Nem lesz számukra könnyű ezt felismerni. Az Új Föld bolygón, az ötödik dimenzióban nem lesznek többé titkok. Kezdetben úgy fogják érezni, hogy muszáj elviselniük ezt az érzékenységet, ahogy nektek is, aztán átfordul ez [az érzékenység] a nagy ajándékukká. Az Indigó vibráció gyermekeivel ellentétben a Kristály Gyermekek olyan érzékenyek, hogy fenyegetve érezhetik magukat az emberek szívében hordozott keménységtől. Néhányan közülük biztonságosnak találják majd, hogy elvonuljanak és befelé forduljanak. Sok ember van, aki úgy fogja gondolni, hogy ez a gyengeség jele, és megkísérelheti kizsákmányolni ezeket a gyengéd lényeket. Hadd nyugtassuk meg az elméteket azzal, hogy elmondjuk, ilyen kizsákmányolás nem lesz lehetséges. A Kristály vibrációk Gyermekei a megértéseteken túl erősek. Bár lehetnek jelentős nehézségeik a megértésben és a kommunikációban, ők mindig tisztában lesznek igazi erejükkel, és azzal, hogy kik ők.


A legnagyobb kihívás, amivel a Kristály vibráció Gyermekei szembe fognak nézni, az lesz, hogy az energiára való rendkívüli érzékenységük le fogja leplezni, hogy képtelenek bánni más emberek félelmével. A félelem érzelem, a szeretet ellentéte, a hiány hiedelmén alapszik. A Kristály vibrációk Gyermekei új hiedelemrendszerrel fognak érkezni, amely nehézzé teszi számukra saját valóságukban [megérteni] a félelem vonatkozásait. Párosítsátok ezt energetikai érzékenységükkel, és azt fogjátok találni, hogy amikor ezek a magasabb vibrációjú emberek [más emberektől származó] emberi félelemmel vannak körülvéve, hajlamosak lesznek visszatükrözni [visszaverni] ezt a félelmet, folyamatában felerősítve ezt. Azt lehet mondani, hogy a Kristály vibrációjú Gyermekek allergiásak a félelem alacsonyabb vibrációjú érzelmére. Ahogy megérkeznek az első ilyen gyerekek, segítségre lehet szükségük, hogy bánni tudjanak a körülöttük lévő általános félelemmel. Itt van, a ti kihívásotok, hogy lépéseket tegyetek most visszatérésük előkészítésére. Biztonságos hellyé tenni a Földet fejlődésetek következő lépése számára - ehhez a következő néhány évben szükséges lesz drasztikusan leredukálni a félelmet a valóságotokban. A félelem csillapítása csak személyes alapon lehetséges. Ha a Fény a Szeretet legmagasabb kifejeződése, és a félelem a Szeretet ellentéte, akkor könnyű belátni, hogy a Fénymunkások valódi munkája, hogy megtanulják helyettesíteni a félelmet a Szeretettel minden helyzetben. Ez van most folyamatban. A félelem érzelme vákuum, mely önmagát táplálja. A félelem csak az információ hiánya. Töltsétek fel ezt a vákuumot információval, és már nincs félelem. Még ha ez az információ helytelen is, mégis feltölti az ürességet, amíg a helyes információ ismertté [nem] válik. Még a terrorizmussal kapcsolatos mostani tapasztalataitoknál is látjátok, hogy nem féltek tovább olyan dolgoktól, amelyek még hónapokkal ezelőtt elrettentettek. Ha olyan pusztító is, mint volt [2001. szeptember 11.], ismert a lehetséges eredmény, és nincs többé vákuum. Mostantól csak azok lehetnek teljes emberek, akik többé már nem félnek a haláltól. Fogadjátok el a kihívást, és haladjatok előre, szenvedéllyel és félelem nélkül megteremtve valóságotokat!


Az Indigó gyermekek által most is végzett nagy munka miatt, és a ti folyamatban lévő igazodásotok miatt, hogy alkalmazkodjatok [a változásokhoz], a Kristály vibrációjú Gyermekeknek módjuk van rá, hogy a szellemetek számára lehetővé tegyék a gyarapodást ebben a magasabb energetikai struktúrában. Azok közületek, akik ezt választják felemelhetik saját energiájukat a Kristály gyermekekével összevethető szintre az 'overlight' folyamat révén. [Az 'overlight' Steve Rother "szakkifejezése", ilyen címen szemináriumokat is tart. Jelentése: 'a fényen túl', vagy 'végig a fény mentén'.] A közvetlenül előttetek álló periódus csodákkal lesz feltöltve, ahogy az Új Föld gyermekei irányításuk alá veszik a valóságukat. Büszkén mondjuk nekik [a Kristály Gyermekeknek] és nektek, bátor Fénymunkások, akik mindezt lehetővé tettétek:


Isten hozott Itthon.


Az irántatok való legnagyobb szeretettel azt kérjük, hogy kezeljetek mindenkit tisztelettel, tápláljátok egymást, és játsszatok jót együtt.


... a Csoport


Espavo!


Nagy ölelések és gyengéd nógatások


Steve Rother


A Láng Őrzője


~A Fény Jelzőtüzei~


írta Barbara Rother


Ünnepeld velünk a Steve és a Csoport révén átjött 'Fény Jelzőtüzei' üzenetek és meditációk hatodik évfordulóját. Csodálatos, hogy mi minden történt az elmúlt hat évben, és még [csodálatosabb] ami az elmúlt hat hónapban történt! Ez a változás és az ünneplés ideje. A [20]02/02/02 jelölte ki ezt. Légy nyitott a változásra. Légy nyitott a kihívásokra, amelyek elhozzák ezeket a változásokat. Kérem, fogadd el az ítélkezéstől való tartózkodás mindennapi tesztjét. Az életedben légy nyitott az új helyzetekre és emberekre. Tanulj ezekből. Lépj ki meghitt személyes határaidon túlra.


Az elfogadás a legfontosabb szó. Naponta szembenézünk azzal, ami kitölti az életünket, és amit elutasítunk. Legyetek nyitottak a saját világotokon kívüli lehetőségekre. Készítsd elő az utat a Kristály Gyermekeknek. Gyakorold most az elfogadás művészetét. A félelem elengedése lehetővé teszi ezt. Az Indigók a mi ajándékaink voltak, hogy segítsenek meglátni, hogyan kezeljük a jövő Fényét. Ahogy éljük az életünket, mindenféle életpályát befutó emberrel találkozunk. Emberi reakciónk volt, hogy beleugorjunk az ítélkezésbe, osztályozni próbálva a másik cselekedeteit, gondolatait, viselkedését. Beleilleszkedik-e az ő útjuk a saját világunkba? Oly gyorsak vagyunk abban, hogy leértékeljük és kinevessük őket, mert annyira különböznek tőlünk. Légy nyitottak az új gondolkodás lehetőségeire. Ne pangjanak a gondolataitok. Merj együtt növekedni az új ideákkal, és figyelni, ahogy a csodák kibontakoznak. Ahogy sokszor mondta a Csoport: "Isten vagy, de emlékezz rá, hogy nem az egyedüli Isten!" Közülünk mindenkiben tiszteljétek az Istent. Minden embernek joga van itt lenni, a saját módján tapasztalva az Élet Játékát. Tartózkodjunk az ítélkezéstől, helyette tanuljunk egymástól. Légy nyitott annak megítélésében, amit mások kínálnak. Fogadd be azt, ami összhangban van az életeddel, és ami félelmet foglal magába, az hadd menjen. Áldj meg minden embert azért, amit kínál. Amikor tisztánlátásod művészetét gyakorlod, és tartózkodsz az ítélkezéstől, figyeld meg mennyire tele van a szíved szeretettel, és mennyire mentes a terhektől. Saját lényed középpontjában leszel.


Légy nyitott az új Kristály Gyermekekre, akik most kezdenek érkezni. Értsd meg az Indigók leckéjét, akik itt voltak, hogy megnyissák a jövőnket. Kezdj most mindenkit elfogadni aki belép a teredbe. Engedd el az ismeretlentől való félelmet. Légy nyitott azok felé, akik másként látják az életet, mint te. Ha mindnyájan tökéletesen ugyanolyanok lennénk, unalmas volna-e a világ? Ünnepeld az újat, a jövő kihívásait. Engedd le védőpajzsaidat, és engedd meg, hogy sebezhető légy. Tanuld meg ezektől a gyermekektől, hogyan légy gyermek annak megértésében, hogy mit kell adnod a világnak. Emlékezz vissza, hogy gyermekként hogy érezted magad. Akkor a tiéd volt a világ, hogy megteremtsd mindazt, ami a szíved vágya. Egészen új világot teremtünk magunknak, amikor meg tudjuk találni önmagunkban a Kristály Gyermeket.


és ez így van...


(fordította: Szigeti Antal – aszigeti@freemailPONThu )