2006. április 15.

~ A csoda ~
Találkozás lemúriai és atlantiszi önmagatokkalA „Fény világítótornyai, emlékeztetők otthonról”-t élőben követheted az interneten, egyébként pedig minden hónap 15-én foglaljuk írásba és küldjük szét e-mailen őket. A következő ÉLŐ Fénymunkás közvetítés 2006. április 29-én lesz.


~ Emlékeztetők Otthonról ~

Keret1Steve-től:

A múlt hónapban a Csoport üzenetében sokszor feltette a kérdést: készen álltok-e a csodára? Az ehavi üzenetben elmagyarázzák, mire is gondoltak.  Az elmúlt 4 hónap üzeneteiben olyan gondolatokat fejtettek ki, amik elvezettek ahhoz, amit a mai chanellingben felfednek.

A Csoport számos lehetőséget kínált számomra, amiket a Rávilágítás módszerei zászlaja alatt tanítunk.  Ezek közül a legújabb, amit először 2006.06.06-án kínálunk Hawaii-n, a Fordított [Inverz] Hullám Terápia (Rávilágítás 4).  Ebben az üzenetben a Csoport többet is elárul azzal kapcsolatban, hogy hogyan is működik ez.

Nagy ölelésekkel,

Steve Rother

Különleges kérés
Copyright 2006. Steve Rother.
Szeretnénk, ha ez az információ szabadon forogna mindenfelé, ingyenesen terjeszthető részben ill. egészben, feltéve, hogy ezt a figyelmeztetést tartalmazza. Ez az anyag azzal a feltétellel használható fel, hogy minden jog, beleértve a fordított anyagok szerzői jogát is az eredeti szerző jogtulajdonos birtokában marad. Bővebb információ található a Csoportról a
http://Lightworker.com-on.
Köszönjük, hogy terjeszted a Fényt!


Üdvözlet Otthonról!

A “B”-terv

Ma kedveseink, ezen az általatok teremtett napon, megosztunk veletek egy hamarosan bekövetkező csodát. Néhány nagyon különleges megosztanivalónk van veletek, nem azért, mert az a feladatunk, hogy ezt elmondjuk nektek, hanem azért, mert megteremtettétek rá a teret, hogy megtörténhessen. Kollektív rezgésetek kritikus szintre emelésével új szintre toltátok saját lehetőségeiteket is, és emberként nekifogtatok a B-tervnek. Fejlődésetek túllépte a jelet, mikor 1987-ben a Föld átesett a vizsgáján, és 2000 körül is meghaladtátok a jelzőszintet, mikor az eredeti tervek szerint a játszma véget ért volna. Most pedig itt ültök, és nincs működésben lévő terv, jelenleg nincs érvényes útvonalterv. Abban a szent pillanatban teremtitek az utat, mielőtt a lábatok hozzáérne. Ezért olyan vicces, hogy olyan sokan közületek arra kíváncsiak, hogy rajta vagytok-e „az” úton, és azért mondjuk, hogy várjátok csak meg, míg a földet ér a lábatok, aztán majd rájöttök. Valójában nagyon gyorsan juttok saját felfogóképességeteken túlra.

Tizenegy lemúriai egy sorban

Az emberek multidimenzionálissá válásával messzebbre juttok a játszmában, mint az az eredetileg tervezett szerint lehetséges. Az időnek és térnek 11 dimenziója van, plusz az érzékelési pont, amivel együtt 12. Valójában tehát ma 11 lehetne belőletek – amint lelketek 11 különböző reinkarnáción keresztül nyilvánul meg – 11 egyidejű idővonalon, akik némileg különböző döntéseket hoznak, és mindannyian egy gyönyörű emberi tapasztalatot élnek át saját idővonalukban. Lelketek tehát 11 különböző emberi tapasztalaton megy át egyidejűleg. Ezeknek az idővonalaknak mindegyike az emberiség egy kicsit eltérő kifejeződésébe helyez benneteket, így Isten számos szemszögből láthat benneteket. Valójában nem emberek vagytok, sokkal inkább lelkek, akik rövid időre embernek, végesnek tettetik magukat, amíg elrejtik valódi isteniségüket önmaguk elől. Amint az emberek kezdik felfogni, hogy több párhuzamos idővonal létezik, és kezdenek átlépni más dimenziókba, az a valóság megváltoztatja a teljes emberiség tapasztalatot. Nem ez az első alkalom, hogy az emberiség ilyen rezgésszintet ért el, és hogy dimenziós idővonalakat keresztez. Valójában az egyik ilyen varázslatos korszak Lemúria idejére tehető.

Ma olyasmit kínálunk, ami segíthet megérteni, hogy mi történt Lemúriában. Nincsenek igazi Lemúriáról és Atlantiszról szóló történelemkönyvek. Elgondolkoztatok-e rajta valaha, miért? Nem azért, mert nem létezett technológia. Valójában a kommunikációs technológia és az intuitív kommunikációs képességek jóval meghaladták azt a szintet, amit az emberiség ma tapasztal. Hadd ismertessük most a magyarázatot, miszerint Lemúria ás Atlantisz egy, a ti mostani idővonalatokhoz közeli idővonalban létezett. Tanítók elképzelései és fogalmai által meghatározott, és általuk ismertetett gondolatokkal bírtok arról, milyen is volt az élet Lemúriában. Mi még az Amor történeteket is elmeséltük, hogy visszahozzuk azoknak a megszentelt időknek a szokásait és gondolatvilágát. Talán ismerősen hangzottak, mégis úgy tűnhetett, hogy mintha néhány lépés kimaradt volna. A lemúriaiak gyermekszerű lények voltak: egyszerűek, mégis nagyon fejlettek. Képzeljétek el, hogy képesek vagytok egyensúlyban tartani a legnagyobb erőt a fejetek és a szívenergia között. Abban az idővonalban a lemúriaiak fejlesztették az emberi fajt, és megemelték az emberiség kollektív vibrációját egy olyan szintre, ahol már lehetségessé vált a dimenziók közötti átjárás. Nagyon hasonlóan a felemelkedés mai fogalmához, a lemúriaiak készen álltak rá, hogy szándékosan a tér és idő egy másik dimenziójába lépjenek és kitárják az ajtót az egész emberiség számára, hogy azok követhessék őket. A történetek még ma is arról szólnak, hogy a lemúriai kontinens az óceánba süllyedt. Nem süllyedt el. Lemúria, kedveseink, felemelkedett. Lemúria felemelkedett, az idő és tér egy másik dimenziójába lépett azzal a szándékkal, hogy kitárja a kaput az emberiség egésze számára. Mindazonáltal, a legmagasztosabb szándék ellenére is, nem egészen ez történt, mivel sok lemúriai ellenezte a haladást, és félni kezdtek. Az emberiség történetében végig az a jellemző, hogy mikor az idővonalak keresztezik egymást, ott a félelem mindig fontos szerepet kap. Ez ez alkalommal is így volt.

Félelem és elkülönülés

A félelembe süllyedő, és nem a felemelkedés felé haladó emberek az emberiség elkülönültségét eredményezték, ami végül mindenki számára pusztítónak bizonyult. Az emberi fejlődés során ismét megtörtént, hogy valami pozitív negatívba fordult át. Az elkülönültség tettei tökéletesen ellentétesek az Univerzális Energiával, és hosszútávú reakciókat szülnek. Ennek eredményeként egy hatalmas energia-eltolódás következett be. Ti úgy gondoltok Lemúriára, és Atlantiszra, mint két különböző időkeretben zajlódó eseményláncolatra, de valójában alig egy lélegzetvételnyire voltak egymástól. Végül, bár a lemúriaiak megpróbálták nyitva tartani az ajtót a haladás számára, az egész az elkülönültség tettébe torkollt. Az Univerzális Energia irtózik az elkülönültségtől, ezért az egység minden tette támogatásra lel, míg az elkülönültség cselekedetei ellenállásba ütköznek.

Azt mondhatjuk, hogy az Univerzális Energia olyan, mint egy a szárítókötélen szimmetrikusan lógó lepedő. Az elkülönültségből adódó tettek megrántják a lepedő egyik oldalát, ezzel nagy kidudorodást hozva létre a másik oldalon. Ti úgy ismeritek ezt: ok és okozat. Mikor az erőt kimozdítják nyugalmi állapotából, a lepedő vissza akar térni a középpontba, az Univerzális Energia pedig a normális állapotra törekszik, újra egységgé vegyítve azt, ami elkülönült azért, hogy létrejöjjön a Játszma. A norma az egység és az integráció. Ezért aztán a félelem és elkülönülés hatalmas negatív reakciókat válthat ki. Ettől a ponttól kezdve a Földön sokkal fontosabbá válik az, hogy miben hasonlítotok, mint az, hogy miben különböztök egymástól, vagy hogy mi választ el benneteket. Ez tükröződik majd minden tettetekben egyéni és közösségi szinten egyaránt. Ez tükröződik majd a kapcsolataitokban, a vállalkozásaitokban és a kormányaitokban. Az elkövetkezendő időkben az elkülönültséget tiszteletben tartó döntések nagy ellenállást váltanak majd ki, és hosszú távú hatásai lesznek. Becsüljétek a különböző társadalmi hátterű, szakmájú emberek keveredését, és legyetek tudatában, hogy minden elkülönültség csupán a polaritás által kiváltott illúzió, amire nincs szükség a továbbiakban a Játszma játszásához. Az elkövetkezendő időszakban az ideák, lelkek, nemzetek, fajok, hiedelemrendszerek keveredése lesz a szeretet energia legnagyszerűbb hasznosítási módja.

Inverz hullámterápia – Multidimenzionális teremtés

Amint az emberek szándékukat használva felépítik ortogonális mátrixukat, a multidimenzionalitás egyre inkább közhellyé válik. Jelenleg múlttal, jelennel és jövővel bíró idővonallal rendelkeztek. Valójában visszafelé haladtok az idővonalon, mivel nem látjátok a jövőtöket, látjátok viszont a múltatok és a jeleneteket - de csak akkor látjátok, mikor tudatosak vagytok. A valóságban legtöbben a jövőben éltek és onnan sétáltok visszafelé az idővonalon. Visszafelé sétáltok az időben, mindig a jövőre tekintve. Ezzel a képpel a fejetekben azt kérdezzük, mi történne, ha megfordulnátok az ösvényeteken és a másik irányba indulnátok? Nem lenne hasznos, ha jövőtök tiszta látomásával haladhatnátok? A múltatok elfelejtésének tükrében, nem lenne-e hasznos újraírni a múltatok, hogy az támogassa választott jövőtöket? Ez, kedveseink, a multidimenzionális teremtés. Ebben a pillanatban is, azzá váltok, akivé azt hiszitek holnap válni fogtok, így ennek a rezgésmintának a megváltoztatása az első lépés a saját tervezésű valóságotok megteremtésében. Ez egy rezgéshullám, ami tartalmazza annak lenyomatát, hogy kivé és mivé váltok, hasonlóan ahhoz, ahogy a DNS tartalmazza annak lenyomatát, hogy testetekbe születésekor mivé válik minden egyes sejtetek. Tovább fogjuk ezt magyarázni újabb gondolatokkal, fogalmakkal és energiákkal, amik segítségetekre lehetnek ennek a gondolati rezgésmintának a megváltoztatásában-, ami előttetek van – ami felé haladtok. Ennek végrehajtására vannak gyakorlati eszközök, ide tartozik például, hogy először is emlékezzetek arra, hogy miért teremtettétek magatoknak ezeket a körülményeket. Ennek a rezgésmintának a megváltoztatására kínált lehetőségünk az inverz hullám 11 dimenzióban való egyszerre történő bevezetése.[A fizikában az interferencia révén a hullám és az inverz hullám egyesítése – azaz „szakmaiul”: szuperpozíciója – kioltja a hullámot. Ez például az elektrotechnikában nap, mint nap alkalmazott eljárás.] A hullám-törlés az első lépés afelé, hogy tiszta lappal kezdhessetek, amire bármilyen jövőt írhattok, és ez nagyon könnyen végrehajtható az ellentétes vagy inverz hullám bevezetésével.

Átadtuk ennek a módszernek az egyének számára hasznosítható gyakorlati alkalmazásait, ami hamarosan taníthatóvá válik, de most, hogy értitek a módszer alapjait, láthatjátok, hogy az emberiség, mint közösség, most ugyanarra az üres lapra tekint, amit ti egyénekként szeretnétek megteremteni. Ez multidimenzionális teremtés, ami a lemúriaiakkal kezdődött, és amit ti hamarosan befejeztek.

Hamarosan csoda történik 

A multidimenzionalitás azt jelenti, hogy nem ti vagytok az egyetlenek, akik ezt az életet élik. Lelkednek léteznek más kifejeződései, és mind ugyanazon a Felsőbb Énen osztoztok. Számos párhuzamos életetek zajlik most. Az elkövetkezendő napokban látjátok majd a televízióban, a mozikban, és hallhatjátok az általatok hallgatott zenében. Úgy tűnik majd, hogy hirtelen bárhová is néztek, olyan embereket találtok, akik a multidimenzionális létről beszélnek. Olyan idővonalakkal bíró történeteket láttok majd, amik multidimenzionális tapasztalotokról és lényekről szólnak, és ez most, rögtön kezdetét veszi. Figyeljetek a kozmikus kacsintásokra, és vegyétek őket annak, amik… egy bepillantásnak a jövőbe.

A multidimenzionális tudatossággal élés választása képessé teszi az embert, hogy egyik dimenzióból a másikba lépjen, majd vissza. Nem lesztek képesek ott maradni, mivel nem abba a dimenzióba születtetek, de képesek vagytok belekerülni. Ez mondjuk már a kezdetektől. Ez egyre gyakrabban és egyre könnyedébben megtörténik majd mindannyiótokkal, mivel a csoda hamarosan bekövetkezik. Már sokszor megtörtént ezelőtt is a bolygótokon, mivel az idővonalak egymással párhuzamosak, és egymás mellett futnak. Egyszer-egyszer, ezeknek az idővonalaknak az egyike elgörbül és keresztez egy másikat, örökre tartós lenyomatot hagyva így egymáson. Mikor bekövetkezik ez, újraírja az emberiség történelmét, mint ahogy az emberiség jövőjét is, és majdnem mindig nagy jelentőségű történelmi eseményként tekintenek rá. Ez történt Krisztus idejében. Ez történt Buddha idejében. Ez történt Artúr király idejében. Ez történt minden csodálatos történetben, amelyek segítségével meghatározzátok az emberiséget. Valójában tartós lenyomatok ezek, amik kettő vagy több idővonal kereszteződésekor keletkeztek. Most készen álltok egy újabbra. Közvetlenül előtte álltok. Kell-e mondanunk melyik idővonalat keresztezitek majd? Azt keresztezitek majd, amelyiket Lemúria idejében hagytatok el. Hamarosan találkozhattok lemúriai önmagatokkal, ez a lehetőség vár most rátok.

Találkozás lemúriai és atlantiszi önmagaddal

Ez sokkal grandiózusabb esemény, mint gondolnátok. Csoda történik, és nem csak a Földön. Csoda történik az idő és tér összes dimenzióiban, mindenütt. Minden Játékasztalon, ahol csak játszma zajlik.

Sokan nem rezegtek együtt annyira Lemúriával, mint Atlantisszal. Azt kérjük, értsétek meg, hogy létezik Lemúria és Atlantisz egyesülése, mivel miután Lemúria másik dimenzióba lépett, és próbálta nyitva tartani a kaput, Atlantisz megpróbált belépni a fej-energiába, ami a fantasztikus technológiájukat eredményezte. Most az történik, hogy létrejön mindennek a nagyszerű kombinációja. Atlantisz és Lemúria egyesül, és ti ennek [is] a részei vagytok. A legtöbb fénymunkás, aki most itt van a bolygón a legszebb álmaiban merte csak remélni, hogy ez megtörténik. És íme, itt vagytok. Lényetek 11 dimenzión átívelő Felsőbb Énjei megteremtik Isten legmagasztosabb álmát.

Figyeljetek a csodákra! Figyeljetek az életetekben szinkronisztikusan megjelenő emberekre! Figyeljetek az emberekre és eseményekre, amik Lemúria és Atlantisz nagyszerűségére emlékeztetnek benneteket. Értsétek meg, hogy egyik részetek talán már felemelkedett lemúriai, aki reménykedve azt várta, hogy egy nap talán lehetséges lesz keresztezni ezt az utat, hogy az eredeti álom valóra válhasson. Hamarosan találkoztok lemúriai és atlantiszi önmagatokkal.

Ortogonális mátrix, 2012 és az élet titka

Átadtuk nektek a testekben mozgó hármas lélegzet fogalmát, hogy felépíthessétek ortogonális mátrixotokat. Ortogonális mátrixotok eszközhasználat nélkül is épül. Mint minden, a Földön általunk átadott eszközben és módszerben, ebben sincs semmilyen varázslat. Azért vannak, hogy visszatükrözzék a bennetek rejlő mágiát. Azért vannak, hogy segítsenek emlékeznetek arra, hogy teremtők vagytok; ha hisztek benne, hogy három lélegzet, amit a testetekben mozgattok, felépíti az ortogonális mátrixotokat, akkor működni fog. Ha viszont vesztek három lélegzetet és közben azt gondoljátok, „Kíváncsi vagyok, tényleg működik-e. Jól csinálom? Ez tiszta hülyeség! Miért csinálom ezt?”, akkor reménytelenül csődöt mond. Nincsen semmilyen csoda a három-lélegzetes gyakorlatban, kedveseink. A csoda bennetek van, és mindig is bennetek volt. Azért vagyunk itt, hogy erre emlékeztessünk benneteket. Legnagyszerűbb munkánk, hogy segítsünk nektek emlékezni, mit is terveztetek magatoknak, mielőtt megszülettetek volna. Isten bújócskát játszik magával, és önmagát keresi. Ez számotokra elképzelhetetlen módon izgalmas, és most, hogy az idővonalak hamarosan keresztezik egymást, egyre nő az izgalom a Minden Létezőben mindenfelé.

Higgyetek benne, és úgy lesz. . . . Az élet önbeteljesítő prófécia. Ez a hatalma teljében élő ember életének titka. Sokan megjósolták ezt már nagyon régen. Eredetileg úgy jósolták, hogy egyike lesz a 2012-ben bekövetkező eseményeknek. Ti előrehoztátok ezeket az eseményeket. Ettől még nem vész 2012 varázsa. Nagyon varázslatos év és idő lesz az, és mikor kollektív módon megszületik a döntés, hogy melyik nap legyen, a csoda bekövetkezik. Sokan a hegyekbe mentek majd, hogy élvezzétek a hegyek csodálatos energiáját, és a felemelkedés tapasztalatát. Néhányan azt gondolják, hogy majd megnyílik a mennyország, és kihúzza őket autóikból vezetés közben, és a kevésbé fejlett emberek ott maradnak, hogy kerülgessék a sofőr nélkül maradt kocsikat. Az emberek olyan kreatívak! Az emberiség nagy része megnövekedett izgalmat észlel majd, akárcsak 1987-ben, a Harmonikus Konvergencia idején. Ünnepélyek lesznek, és néhányan arra várnak majd, hogy megjelenjenek az űrhajók, és elvigyék őket. Az ünneplést követő napon pedig lejöttök majd a hegyről, és visszatértek a munkátokhoz. Néhányan azt mondják majd, hogy mindez egy másik dimenzióban történt, és nem is fogalmazhatnának ennél pontosabban. Ez történik tehát a dimenzióban, amiben ma éltek.

A test újrahuzalozása

Arra kérünk benneteket, hogy vigyázzatok magatokra ez alatt az idő alatt, mivel néhányan közületek fizikailag rettenetesen kimerültnek érezhetik magukat, minden különösebb ok nélkül. Azért van ez, mert megváltozik az életmódotok, és újrahuzalozzátok magatokat az elkövetkezendőkre. Megváltoztatjátok annak módját, ahogyan az energiával bántok a testetekben, hogy felkészüljetek arra, ami történni fog. Az idővonalak kereszteződésekor csoda történik. Milyen lenne, ha ott lennétek Jézus Krisztus idejében, mikor tanított, és mikor keresztrefeszítették? Milye lenne ott lenni Artúr király Kerekasztalánál? Milyen lenne ott ülni Buddha előtt, és kérdéseket feltenni neki? Hamarosan megtudjátok. Az esemény nem egyetlen lény köré összpontosul. Ezúttal mindannyiótok körül összpontosul, mivel az egység volt Lemúria leckéje. Lemúriai énjeitek úgy döntöttek, hogy ezúttal senki nem megy, amíg nem mentek egyként, mindannyian, egymás kezét fogva.

A fénymunkás kihívása: Inverz félelem = Szeretet

Hamarosan keresztezitek idővonalaitokat, és nyugodtan állíthatjuk, hogy ez néhányótok számára izgalmas lesz. Mégis, mint azt már korábban említettük, minden korábbi alkalommal, mikor ez a csoda bekövetkezett, az emberi félelem is rajta hagyta lenyomatát, és több generáción át tartott, mire sikerült ezektől megszabadulni. Ezért beszélünk nektek a hamarosan kibontakozó eseményekről. A lelketek különleges szerepet játszott a Játszmában. Sokan közületek nem igazán tudnak rájönni, mit is kellene tenniük. Mi azt mondjuk, most talán megértitek, mert a Fénymunkások új kihívás előtt állnak. Annak előkészítése érdekében, ami a Földön történni fog, ideje most nekifogni. A félelem inverz hullámának megteremtéséhez most azonnal neki kell fognotok. A félelem ellentétes rezgése a szeretet. Ti lehettek a fény lényei, akik őrzik a bizalom energiáját, mikor mások félni kezdenek az ismeretlentől. Gyakoroljatok [készüljetek] erre a helyzetre, és váljatok az Új Föld ember-angyalaivá. Segíthettek kiegyensúlyozni a szeretethiányt – ami félelemnek tűnik – még több szeretettel. Segíthettek kiegyensúlyozni az ismeretek hiányát, ha megértitek, hogy csak az ismeretlentől lehet félni és rájöttök, hogy még kevés tudással is a szeretet felé billen a mérleg. A szeretet képes kihúzni az embereket a félelmetes tapasztalatokból. Ez következik most, és ez a csoda vár rátok. Fénylények vagytok. Hagyjátok most ezt a Fényt ragyogni. Legyetek rá büszkék, hogy Fénymunkások vagytok a Földön, és üdvözöljétek magatokat itthon - Lemúria és Atlantisz elveszett hőseit - tárt karokkal. Az idővonal illúzió, de egy rövidke pillanatra, mikor az idővonalak keresztezik egymást, az illúzió tovatűnik. Abban a rövid pillanatban. . . hazaértek.

Figyeljétek az embereket, akikkel most kezdtek találkozni! Figyeljetek várakozással! Várjátok a csodát az életetekben! Már évek óta célozgatunk ezekre a dolgokra, és most elkezdődik. Hatalmas mértékű csodát teremtettetek. Rátok szegeződik minden tekintet az Otthon szeretetével.

Várjatok csodát! Teremtsétek meg életetekben az öröm lehető legmagasztosabb kifejeződését, és értsétek meg, hogy a gondolataitok és nézőpontotok teremtenek mindent az életetekben. Ha pedig bármikor boldogtalanok lennétek azzal, amit teremtettetek, akkor legyen bátorságotok új döntést hozni! Legyen bátorságotok előhozakodni az új gondolatokkal és új ötletekkel, amivel előreléphettek. Legyen bátorságotok megváltoztatni az ösvényt, mielőtt talpatok földet ér. A csoda hamarosan megtörténik, mi pedig három egyszerű emlékeztetővel búcsúzunk. Bánjatok egymással a legnagyobb tisztelettel! Kényeztessétek egymást, és játsszatok együtt jót!

Espavo.

a Csoport(fordította: Mácz Annamária)