Create an account
Étlap
· Főoldal
· ::- Galéria -::
· Ajánlj minket!
· Archív cikkek
· Cikk küldése
· Egyéni beállításaim
· Észrevételek, javaslatok, szidalmazás
· Fórumok
· GYIK - amit mindig kérdeztek
· Keresés
· Letöltések - [Fénykör hírlevelek]
· Olvasóterem
· Rovatok - téma szerinti bontásban
· Statisztikák
· Személyes üzenetek
· Tagok listája
· WWW linkek a többiekre
 
Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó

Biztonsági kód: Biztonsági kód
Írd be a biztonsági kódot

Még nem regisztráltad magad? Itt megteheted. A regisztrált felhasználók számos előnnyel rendelkeznek: dizájnváltás, hozzászólások beállítása, és hozzászólások saját név alatt.
 
Ki olvas minket?
Jelenleg, vendég és regisztrált felhasználó olvas bennünket.

Jelenleg névtelen látogató vagy. Ingyenesen regisztrálhatod magad, ide kattintva
 
Starchild - Csillaggyerek magyarul

 STARCHILD fordítások
STARCHILD fordítások


Módosítás:
2009. március 4.

Márciusi energiák - 2009 Megnéz

 
Solara

 SOLARA
SOLARA


Módosítás:
2008. március 6.
 
Ajánlott böngészõ
 
Sztaki szótárKeresett szó:
Kis-/nagybetű nem számít
Ékezet nem számít
Táblázat készítése

 
A szabad-energia életre kel: a csoda el?ttünk áll
ÚjdonságNeoo Szerző: "Mit ígér szabad-energia?

Részlet Tom Perks - A titokzatos szabad-energia cím? könyvéb?l

Kétségtelen tény, hogy az új technológia gyakorlati megjelenése alapjaiban változtatja meg nem csupán energetikai, és a bolygón jelenleg fennálló, gazdasági, pénzügyi és társadalmi viszonyokat is. Amint a szabad energia technológiája életre kel, jelent?s mérték? megújulást hoz a Földi élet számára, globális és lokális értelemben is. Elérkezett az id?, az ember - mint társadalmi közösség – a szabad-energia használatára éretté válik, így az új technológia els? rendszerei viszonylag gyorsan, a hétköznapi életben is megjelenhetnek. A szabad energia szerkezetek színre lépése során, pusztuló bolygónk esélyt kap arra az abszolút megújulására, melyre oly éget? szüksége van. A Földi élet eredeti harmóniája és diverzitása – mind természeti, mint kulturális értelemben – hamarosan visszaállíthatóvá válik.


Mit ígér a szabad-energia a jöv?re nézve?


Minden gondolkodó ember számára világos lehet, hogy új energia rendszerei a természetes b?ség lehet?ségét hordozzák magukban. Megépítésükhöz, s még inkább felhasználásukhoz azonban olyan felel?s gondolkodású közösség szükséges, amely egy egyetemes emberi értékrendszer univerzális, spirituális értékekeit képviseli.

Az új technológia színre lépése - els? és legfontosabb lépésként - gátat szabhat bolygónk jelenleg zajló, gyors ütem? pusztulásának. Véget vet egy, hiányra és sz?kségre épül? világ-gazdasági rendszernek, így Föld gyógyulásához, eredeti állapotának és sokszín?ségének visszaállításához – mint b?séges, környezetkímél? gazdasági er?forrás - járulhat hozzá.

A szabad energia rendszerei - az emberi élet jellegzetes, meghatározó területein - természetes egyensúly visszatérését segítik el?. A következ? rövid összefoglaló azokat – a szabad energia kutatói és tudósai által felállított – változásokat összegzi, melyek az új technológia paradigmájának érvénybe lépése után minden bizonnyal bekövetkeznek.Társadalmi szenzáció


A világon az els? repül?gép, amely embert szállított és huzamos ideig repült, az a „Flyer” becenévre keresztelt gép volt, amelyet két fivér, Wilburt és Orville Wright készített. Az els? repülésre észak-Karolinában került sor, 1903. december 17-én, kedden 10 óra 35 perckor. A repülés 12 másodpercig tartott, a melynek során a történelem els? repül?gépe, emberrel a fedélzetén körülbelül 36 métert tett meg. Wright testvérek három további repülést is végrehajtottak még ugyanazon a napon, ezek közül, a leghosszabb során 260 métert repültek 59 másodperc alatt.

Ezek a repülések az 1899 -1903 között végzett olyan kísérleteinek eredményei voltak, amelyeket a Wright fivérek különböz? sikló géppel végeztek. Amikor a repülés kezdetben szürreális ötlete már gyakorlati formát öltött, majd Wilburt és Orville egyre huzamosabb ideig volt képes a leveg?ben tartózkodni, kísérleteik komoly társadalmi érdekl?dést váltottak ki. Az akkoriban világ-szenzációnak számító mutatvány ugyanis hatalmas kíváncsiságot keltett mind a korabeli sajtó, mind a hétköznapi ember részér?l egyaránt.

Hasonlóképpen a Wright testvérek történetéhez - és minden, globális szinten is igazán nagy jelent?ség? találmányhoz, eseményhez - a szabad-energiás technológiák hétköznapi életben történ? megjelenése is szenzációt, társadalmi eufóriát válthat ki. Ez a hirtelen keletkezett változás a közvélemény hozzáállásában tulajdonképpen normális reakció az emberi psziché részér?l: korszakalkotó események beálltakor a kollektív-tudat természetes reakciója, hogy általános örömben tör ki. Ha figyelembe vesszük, hogy az új technológia mekkora jelent?ség? és min?ség? gazdasági, szociális és élet-min?ségbeli átalakulást és fejl?dést hordoz magában, az euforikus öröm reakciója egyáltalán nem t?nik meglep?nek. Az új technológia megjelenése ugyanis egy tudományos, gazdasági, szociális, társadalmi és kulturális kvantumugrás kezdetét is jelenti.

Az korlátlan energia technológiája által nyújtott b?ség a nemzetek és emberek közötti kapcsolatok gyökeres megújulását is magában hordozza. Amint a társadalom minden csoportja rendelkezik egy tisztességes, b?ségen alapuló életvitel kialakításához szükséges er?forrásokkal, a békés, kreatív, természet-közeli életvitel bárki számára elérhet?vé válik.

Ám minden éremnek két oldala van: a kor emberének mentálisan is fel kell készülnie a változásra. Képesnek kell lennie arra, hogy ily nagymérték? társadalmi, szociális, gazdasági átalakulást könnyedén és békésen tudja elfogadni. A szabad energiás rendszerek térdhódítása során az ember, el?reláthatólag, jócskán több szabadid?vel – mindemellett, jelent?sen megnövekedett anyagi javakkal és függetlenséggel - fog rendelkezni. Fel kell azonban tudnia használni ezt az id?t és b?séget arra, hogy saját, személyes energiáit kreatívan, az élet eredeti rendeltetésének megfelel?en használja fel.


Soha nem látott lehet?ség az ökológiai egyensúly visszaállítására


Az elmúlt évszázadok során az ember túlzott mértékben avatkozott be a természet világába: ez a beavatkozás felbillentette bolygónk törvényszer? harmóniáját, s annak eredeti egyensúlyát. Változásért kiáltó emberként kell felismernünk az új technológia kínálta lehet?séget, hogy a Föld jelenlegi leépülését a lehet? leghamarabb állíthassuk meg. A bolygó él?világának teret és id?t kell biztosítani, hogy ökológiai rendszerek, flóra és fauna eredeti, harmonikus és egyensúlyi állapotát miel?bb visszanyerje.

A Földön el? állat és növényfajok populációi, valamint diverzitása az elmúlt évszázadban ijeszt? mértékben csökkent. Az emberi beavatkozás és környezet-szennyezés következtében megbomlott továbbá a bolygó természetes biológiai rendszereinek egyensúlya is. A folyamat sebességét, tényleges hatásait tekintve bárki számára nyilvánvalóvá válhat, hogy ez az emberi magatartás, és életforma Földünket komoly veszélybe sodorta, s ez a magatartás az Élet fennmaradásnak érdekében a továbbiakban egyértelm?en nem tartható fenn.

Tény, hogy az ember által véghezvitt környezeti pusztítás ijeszt? mérték?. A fosszilis üzemanyagok túlzottan gyors ütem?, globális szint? felhasználása, valamint az erre épült gazdaság környezet-szennyezés során keletkezett ökológiai sérülések és károk azonban még visszafordíthatóak. Id?járási jelenségek, természeti rendszerek anomáliái, a légkörben lezajló változások mind-mind Földünk id?szakos reakciója csupán a jelenlegi, világ-szerte alkalmazott energia-el?állítás mértékére és ésszer?tlenségére. Amint a világ bármely országának egy számottev? közössége - követend? példát mutatva - befejezi az olaj, gáz, és hasonló származékok használatát, a Föld regenerációs képessége viszonylag rövid id?n belül, visszaállítja bolygónk eredeti, élhet? és egyensúlyi helyzetét. Ismét megjelenhetnek a természetes évszakok, s azok szezonális jellemz?i, ritka állat és növényfajok populációi kerülnek biztonságba, természetes él?helyük meg?rizhet?vé és fenntarthatóvá válik.

A fosszilis üzemanyagra épül? energia-termelési rendszerek felel?tlen használata által megbomlott környezeti egyensúly tehát még jelenleg is helyreállítható. Mivel a szabad-energia közvetlenül a környezetünkb?l - térb?l, illetve vízb?l, leveg?b?l származik, ilyen technológia használata nem csupán b?séges, bárhol elérhet? er?forrást biztosít, de annak m?ködése során nem történik sem égés, sem robbanás: a környezet eredeti állapota abszolút mértékben meg?rizhet? marad. Amint az új energia rendszerek elterjednek, lehet?ség nyílik olyan, olcsó, tiszta és környezet-barát energia el?állítására, mely egy valóban m?köd?képes, fenntartható alternatívát nyújt szükségleteink folyamatos megteremtéséhez.

Az új technológia tehát készen áll arra, hogy kutató laboratóriumokból az utcára lépjen. Ezzel az emberi faj, ismert történelme során el?ször alkot olyan energiatermel?-rendszert, mely maradéktalanul illeszkedik a természet és Világegyetem harmonikus világába. Az új technológia elterjedésének folyamatban talán legfontosabb tényez?, hogy az ember felismerje saját felel?sségét a tágabb értelemben vett él?helye iránt. Tudatosulnia kell benne annak a ténynek, hogy természet világától nem lehet hosszabb távon elkülönülve élni: annak szerves részeként, idilli egyensúlyába illeszkedve, törvényeit elsajátítva lehetséges csupán fenntartható társadalmat, gazdaságot, és szociális rendszert építeni. A természetes rendszerek ugyanis mindig harmóniában, tökéletes egyensúlyban m?ködnek.

A szellemi ember feladata az, hogy a Világegyetem elénk tárt mintáit megfigyelje, s abból ötletet, felépítési szerkezetet, energetikai mintákat, m?ködési elvet merítsen. Végtelenül sokszín? és változatos környezetünkben, a vizek, óceánok, erd?k sivatagok, mély-tengerek csodákkal övezett, karakterisztikus birodalmaiban ugyanis számtalan olyan példa található energia-termel? és felhasználó mechanizmusokra, amelyek szabad-energiás teljesítmény mutatókkal rendelkeznek.

Az új technológia használata tehát egyensúlyt és harmóniát hozhat létre a Föld sérült, környezetei és ökológiai rendszereinek területén is. Bevezetésükkel, a világ gazdasága többé nem szorul arra, hogy fenntartható fejl?déséhez szükséges, alapvet? energiaszükségleteit er?sen korlátozott földi készletekb?l nyerje. A mindenhol jelenlév?, bármely nemzet, közösség és egyén számára elérhet?, tiszta, olcsó és abszolút mértékben környezetkímél? technológiák felhasználása során, a Föld testéb?l merített, kizsákmányolt, fosszilis tüzel?anyagoknak nem kell tovább szennyezniük a légkört.

Bolygónkon megjelent biológiai, környezeti és ökológiai problémák - például az üvegházhatás - fokozatosan, mégis meglep? sebességgel visszafordíthatóvá válhatnak. A modern-kori ipar és kereskedelem következményeként fellép? káros anyag kibocsátásnak, és környezet-szennyezésnek betudható biológiai sokszín?ség hanyatlása pedig egyszer és mindenkorra a végéhez érkezik: Itt az id?, hogy a Föld él?világának globális és lokális szint? diverzitása újra életre keljen: a veszélyeztetett fajok egyedeinek gyarapodása, azok él?helyeik száma ismét növekedésnek indulhat. A természet maga hihetetlen csodákra képes, mivel regeneráló képessége exponenciális jelleg?. A természet er?i meglep? sebességgel állítják vissza egy adott biológiai mikro-, vagy akár makrokörnyezetre jellemz?, eredeti állapotot.

Abban a pillanatban, amikor az emberiség befejezi a szénhidrogén alapú, valamint nukleáris energia-források használatát, egy olyan társadalmi, közösségi lendületet hoz létre, amely során valódi, bolygószint? megújulás veheti kezdetét. Ez a megújulás nem csupán az emberkéz alkotta rendszerekben, de regeneráció által, de magában a természetben is meglep?en gyors ütemben jelenik meg.


Politikai stabilitás és valós remény a világbéke elérésére


Az új technológia – ahogy azt már Nikola Tesla is elképzelte – valóban jelent?s változásokat hoz a mára kialakult társadalmi és szociális rendszerekben is. Az ember, mint egyén és közösség, eddig nem látott anyagi, illetve szellemi szabadsághoz juthat, ám személyes felel?ssége embertársaival és a természettel szemben - ezen a szabadság mértékének arányában - szintén megnövekszik.

Kétségtelen tény, hogy jelenkorunk hanyatlásban lev? gazdasági, pénzügyi és társadalmi rendszerei tulajdonképpen egyetlen gazdasági tényez?re vezetnek vissza, ez pedig a hiány. Ez a hiány a modern ember életvezetéséhez nélkülözhetetlen energia hiánya, amely az élet minden területéhez szükséges, létfenntartási szükségleteinket biztosítja. A hiány, vagyis sz?kség, pedig abból tényb?l származik, hogy a fosszilis üzemanyagok csupán er?sen korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. Így ad okot egy-egy értékes nyersanyag, illetve lel?helye folyamatosan fennálló háborúhoz: akié az energia, azé a hatalom. A háború kiszolgálásához pedig szorosan kapcsolódik a fegyver, illetve gyógyszeripar is, melyekhez a jelenlegi gazdasági felépítés legjelent?sebb lobbija tartozik.

A fentiekkel ellentétben, az új technológia, azt a természetes b?séget képviseli, mely a környezet egészséges rendszeriben, vadonban, er?ben, tengerben, folyókban, ezek eredeti állapotában mindenütt jelen van. B?séges, fizikai dimenziótól független energia pedig lehet?séget biztosít a háborúk egyszeri és mindenkori befejezésére, a hozzájuk kapcsolódó iparágak potenciáljainak transzformációjára is. A gyógyszeriparban megjelenhetnek végre a természetes alapanyagokból készült készítmények, melyek csupán alkalmi gyógyírként szolgálnak egy egészséges, természettel összhangban él? ember egészségügyi problémára.

A hadipar iszonyatos mérték? er?forrásai és emberigénye pedig szociális, természetvédelmi, katasztrófa-elhárítási szerepet tölthetnek be. Egyszer és mindenkorra megsz?nhet éhezés, nélkülözés, szegénység, ezek a problémák ugyanis a természet birodalmában nem találhatóak meg, csupán az emberi kéz által létrehozott mesterséges rendszerekben léteznek. Azokban a rendszerekben, melyben a b?ség csak az energia birtokosának, a hatalom képvisel?jének jut.

A fentiek függvényében könnyen megállapítható, hogy napjaink társadalmainak vezet? rétege a tényleges hatalmat képvisel? energiáért harcol, vagy annak gazdasági jelent?sége illetve ereje miatt képes hatalmát fenntartani. Ezek politikai hatalmak szoros összefonódást hoztak létre régi energiás gazdasági tényez?kkel, így er?sen függenek is attól. Mindeközben eredeti szerepüket elveszítették: a modern kori vezet? rendszerek sajnos a legritkább esetben felelnek meg eredeti, rendeltetésüknek. Egy mindenkori emberi közösség, társadalom vezetésének feladata lenne, hogy népét szolgálva, egy szociális biztonság és jólét feltételeinek megteremtésén dolgozzon, nem pedig mindössze uralkodó, kizsákmányoló és irányító eszközként m?ködjön.

Egy közösség, társadalom, nemzet mindenkori vezet?inek feladatának kell tekintenie, hogy, az embereknek biztonságot és szabadságot tudjon nyújtani, anyagi, szellemi és spirituális tekintetben is. Napjaink vezet? rendszerei már rég nem felelnek meg annak az eredetileg felállított célnak, hogy a hogy a társadalom széles rétegét szolgálják. A hatalom birtokosai nem segítik azokat, akik bizalommal és tényleges felel?sséggel ruházták fel ?ket. Tulajdonképpen maga a polaritáson alapuló politikai rendszer eleve alkalmatlan igazi vezet? szerep betöltésére, hiszen egymással harcoló, ellentétes célokat képvisel? oldalak küzdeleméb?l sosem valósulhat meg igazi, átüt? erej?, példaértéket képvisel? vezetés.

Természet és társadalom, mint egymással összefügg? és elválaszthatatlan rendszerek tulajdonságait vizsgálva megfigyelhet?: a fosszilis üzemanyagok túlzottan gyors felhasználásával okozott pusztulás a természetben a diverzitás, vagyis a fajok sokszín?ségének csökkenésével jár együtt.

Egy természetes kapcsolat, és az analógia elve alapján, hasonló jelleg? változás a föld kulturális seszín?ségében is megfigyelhet?. Országok, jellegzetes vidékek, területek sajátosságai, specifikus min?ségei egy globális monokultúra terjedésének javára – mely nem más, mint az olajra épül? fogyasztói társadalom – háttérbe szorulnak. Ez a folyamat, a szabad-energia paradigmájának segítségével szintén visszafordíthatóvá válik: társadalmi, kulturális sokszín?ségre, igazán változatos, egymástól elkülönül? jellegzetességeket felvonultató nemzetek, regionális kultúrák és közösségek fennmaradására, virágzására igenis szükség van. Szükség van, mégpedig azért, mert ez a sokszín?ség teszi bolygónkat olyanná, amilyennek lennie kell: élettel teli, nyüzsg? és karakterisztikus kultúrák közös él?helyévé. Éppen úgy, ahogy a biológiai sokszín?ség meg?rzése kiemelked?en fontos a fajok kihalásának megakadályozásában, a kulturális sokszín?ség a fenntartható fejl?dés ugyanolyan érzékeny és meghatározó pontja. A kett? egymástól elválaszthatatlan, egymással szorosan összefügg? jelenség, hiszen természet és társadalom kölcsönhatásai, azok tulajdonságai az Univerzum törvényeivel analóg módon, azonos szabályok szerint m?ködnek.

Az új technológia regionális gazdasági függetlenséget biztosíthat egy-egy nemzet, autonóm terület illetve közösség számára. Az egyhangú, többnyire kéretlenül terjed? globális monokultúra pedig elveszítheti globális mérték? létjogosultságát. A folyamattal párhuzamosan, valószín?leg megn? az igény helyi közösségek autonómiájára és önmeghatározó szerepére. Felvirágozhat az adott tájra és népre jellemz? kultúra, igazán sokszín?vé teheti bolygónk kulturális összképét. Így, az egy adott földrajzi helyen él? emberek számára megújult értelmet kaphat a közös érdek fogalma, melynek egyértelm?en túl kell mutatnia anyagi, gazdasági érdekeken és gyarapodáson. A megújult közös érdeknek tükröznie kell az adott kultúra hagyományát, jellegzetességeit és értékrendszerét.

A szürkeségbe vesz?, globális monokultúra rendszere napjainkra olyan mértékben meggyengült, hogy fenntartása csupán mesterségesen kirobbantott háborúkkal és járványokkal, és mesterkélt gazdasági korlátozások által lehetséges. Egy új irányt mutató alternatívaként, a szabad energia potenciálja bolygónk sokszín? és változatos kultúráinak békés együttélését hordozza magában, szemben az egységes fogyasztói világ-társadalom homogenizált, uralkodó és kontrolláló jelleget öltött képével.


Robbanásszer? gazdasági növekedés a természet és az emberi tényez? kihasználása nélkül


Az új technológia rendszere tehát a csodálatos Világegyetem természetes tulajdonsága: olyan rendszerek, amelyek földrajzi helyzett?l függetlenül, bárhol, bármely nemzet, közösség, egyén számára elérhet?ek. Ennek a ténynek gazdasági jelent?ségeit vizsgálva rögtön felismerhet?vé válnak azok a fundamentális változások, melyek az egyre nagyobb számban megjelen? „energia térb?l” technológiák képviselnek.

A fosszilis üzemanyagok tárháza, anyagi min?ségük miatt, véges. A fizikai anyag korlátolt min?sége nem teszi lehet?vé, hogy azokat, a szükséges mennyiségben, továbbá megfelel?en elosztott mértékben jussanak el a felhasználóhoz. A fosszilis forrásból nyert üzemanyagok folyamatosan drágulnak, mivel egyre kisebb készletben állnak rendelkezésre.

A jelenleg világszerte elterjedt gazdasági rendszer kényszeríti az embert arra, - egy zsarnokian uralkodó politikai és gazdasági elit közrem?ködésével - hogy önmagát kihasználva, gépies munkát végezzen. Jelenlegi, hiányra épül? gazdasági rendszer következménye, hogy az ember - eredeti életcéljához és rendeltetéséhez méltatlanul - gyakorlatilag rabszolga módjára teremtse meg az önnön fenntartásához szükséges javakat. Jelenkorunk gazdasági rendszerei - az emberi tényez?t mérhetetlenül kizsákmányoló módon - kényszerítenek bennünket arra, hogy a modern kor embere, születésének valódi értelmét meghazudtolva, életét egy rendkívül alacsony min?ség? színvonalon élje le.

Pedig az Univerzum eredend?en rendelkezésre álló b?sége sohasem kényszerítette volna erre a mesterséges szolgaságra az embert, hiszen az ugyanúgy részese a Világegyetem harmóniájának és tökéletes egészének, mint az állati fauna vagy éppenséggel a növényi flóra. A szabad energia-rendszerinek éltre-hívásával végre gazdaságilag is megalapozottá válhat az emberi lénynek az, az ?si vágya - mely veleszületett joga is egyben - hogy minden szempontból teljes, anyagi javakban is b?velked?, szabadság és függetlenség értékeit képvisel? életet élhessen.

Az új technológia által nyújtott lehet?ségekhez képest, a régi energiás gazdasági rendszer tulajdonképpen nem más, mint egy - fejletlen szint? emberi tudat által létrehozott - hiányon alapuló, mesterséges mátrix. Ez a mátrix pedig, láthatóan és tapasztalhatóan nem áll kapcsolatban a Világegyetem harmonikus, idilli, b?séget kínáló valamint - alapjában véve - egyszer? felépítéséhez.

Világunk jelenlegi politikai, gazdasági, és ebb?l kifolyólag társadalmi harcainak túlnyomó többsége a hiány és ezt követ? szükségszer? versenyhelyzet elvén alapul. Ez a világ-gazdasági felépítés természetszer?leg az emberi kapcsolatokat is jelent?s mértékben befolyásolja. B?séges és kimeríthetetlen energiaforrások rendszereinek alkalmazásával, kialakulhatnak olyan energia-hálózatok, amelyek Földünk összes gazdaságát - tekintet nélkül földrajzi helyzetre, nemzetiségre - egyformán láthatják el. Így, a nemzeti, társadalmi és szociális különbségek, ellentétek és súrlódások lényegesen csökkenhetnek.

Az új technológia jöv?képének lehetséges eredménye, hogy a bolygó társadalmai békében éljenek egymás mellett, jólétben és b?ségben osztozzanak a természet által kínált b?séges javakon. A hadseregek er?forrásainak és tartalékainak békés felhasználásával megvalósulhat a megfélemlítésen alapuló társadalmak átalakulása egy szociálisan egyenrangú emberekb?l álló közösséggé. El?re látható, hogy ezek a rendszerek tisztán tudás-irányultságú gazdaság kialakulását, és a nemzetközi kereskedelem újjászületését vonják magukkal. Az új technológia eddig példa nélküli gazdasági fellendülést hozhat magával, és az egyenl?ség elvének újjáéledését ígéri. Magában hordozza továbbá a humanitárius emberközpontúság, és egy igazán sokszín?, egy-egy nemzet karakterisztikus jellemz?it felsorakoztató kulturális világ-kép kialakulását is.

Az új technológia rendszereinek kiépülésével nincs szükség többé az emberi tényez?, illetve munkaer? természetellenes kihasználására sem. Az ember természetes életciklusához alkalmazkodó, egy negyed-napi tényleges munkával el?teremthet?vé válik mindaz, ami egy minden szempontból teljes, örömteli élet megvalósításához szükséges. Amennyiben ugyanis az ember a természet rendszereiben uralkodó harmóniába illeszkedik - s nem próbálja meg azt mesterségesen létrehozott módszerekkel uralni - bármely nemzet, közösség egyén számára elérhet?vé válhat egy jóléten, természetességen és idilli körülményeken alapuló életforma kialakulása.Pszichológiai és spirituális reneszánsz: a kultúra és m?vészet újjászületik


Az emberiség eddigi vezet? rendszerei a személyes érdekeket el?térbe helyez? hozzáállása nem tette lehet?vé, hogy a kor embere meglássa közös, születést?l fogva létez? érdekeit és jogait. Ezen jogok és kötelességek most látványosan a felszínre kell, hogy kerüljenek.

Jog és igény az univerzális, bárhonnan elérhet?, tiszta és b?séges energia közös felhasználására, valamint kötelesség ennek a folyamatnak el?segítésére a rendelkezésre álló lehetséges eszközökkel illetve tehetséggel, a hétköznapi élet részévé kell, hogy váljon. Az ember, amennyiben minden kapcsolatában a tökéletességre törekszik, beleértve például a kevésbé „jelent?s” állatfajokkal és a természet parányi él?lényeivel való együttélést is, válaszként a tökéletes idillt, egy egységen alapuló és harmonikusan m?köd? világot kaphatja jutalomként.

A jelenlegi tudományhoz szigorúan ragaszkodó tudósok, illetve szkeptikusok számára ezek a szavak talán kizárólag poétikai, eszmei jelent?séggel bírhatnak, mindenféle gyakorlati jelentés nélkül. Ezzel ellentétben, feltétlen hit, bels? igény és aktív tenni akarás, szociális és etikai érzék, spirituális emelkedettség a szabad-energia elidegeníthetetlen velejárója. Alapvet? emberi értékek - úgymint ?szinteség, egymás iránti bizalom és szeretet, vágy az igazi szabadságra és teljes függetlenségre - szükségesek ahhoz, hogy az új technológia gyakorlati szinten is megvalósulhasson.

A szabad-energia technológiája páratlan lehet?séget biztosít, hogy a kor embere, jelenlegi, túlélésre alapozott életvitelét - maga mögött hagyva - kollektívan és globálisan, mégis nemzeti hagyományait és népének kulturális szokásait meg?rizve, egy fenntarthatóan fejl?d?, mégis harmonikus és idilli életformát hozzon létre. Mindezen fejl?dés, el?relépés, egyértelm?en jár együtt a társadalmi igények, kulturális kikapcsolódás és egyetemes értékeken alapuló, valódi m?vészet megjelenésével is..
"
Ideje: Február 27, vasárnap, 15:45:53 Szerző: Zapverho
 
Kapcsolódó linkek
· Adatok: Újdonság
· Írta: Zapverho


A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Újdonság:
Mihály Arkangyal 2007. januári üzenete

 
Cikk értékelés
Átlagos érték: 5
szavazat: 6


Kérlek értékeld ezt a cikket:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


 
Beállítások

 Nyomtatható változat  Nyomtatható változat

 Küldd el levélben!  Küldd el levélben!

 
Shaumbra - Az Új spirituális Energia osztályterme
2003. - 2013. Shaumbra Az Új Energiában
Az oldalon közzétett cikkek "Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2.5 Magyarország" licensz alatt elérhetõek. Azaz non-profit keretek között, módosítások nélkül (teljes terjedelemben), a szerzõ és a weboldal címének feltüntetésével szabadon utánközölhetõek a szerzõ elõzetes írásos beleegyezése nélkül is.

Oldal generálás: 0.106 másodperc

:: fisubsilver phpbb2 style by Daz :: theme by www.nukemods.com ::