Create an account
Étlap
· Főoldal
· ::- Galéria -::
· Ajánlj minket!
· Archív cikkek
· Cikk küldése
· Egyéni beállításaim
· Észrevételek, javaslatok, szidalmazás
· Fórumok
· GYIK - amit mindig kérdeztek
· Keresés
· Letöltések - [Fénykör hírlevelek]
· Olvasóterem
· Rovatok - téma szerinti bontásban
· Statisztikák
· Személyes üzenetek
· Tagok listája
· WWW linkek a többiekre
 
Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó

Biztonsági kód: Biztonsági kód
Írd be a biztonsági kódot

Még nem regisztráltad magad? Itt megteheted. A regisztrált felhasználók számos előnnyel rendelkeznek: dizájnváltás, hozzászólások beállítása, és hozzászólások saját név alatt.
 
Ki olvas minket?
Jelenleg, vendég és regisztrált felhasználó olvas bennünket.

Jelenleg névtelen látogató vagy. Ingyenesen regisztrálhatod magad, ide kattintva
 
Starchild - Csillaggyerek magyarul

 STARCHILD fordítások
STARCHILD fordítások


Módosítás:
2009. március 4.

Márciusi energiák - 2009 Megnéz

 
Solara

 SOLARA
SOLARA


Módosítás:
2008. március 6.
 
Ajánlott böngészõ
 
Sztaki szótárKeresett szó:
Kis-/nagybetű nem számít
Ékezet nem számít
Táblázat készítése

 
Az idegenekr?l
Ufó hajhászásGaby Szerző: "Üdvözletem mindenkinek!

Most az idegenekkel foglalkozó cikk jelent meg az index.hu-n. Elárulom ez az egyetlen olyan oldal, amibe bele szoktam botlani netezés közben, és vegyes híreket tartalmaz.

Hol maradnak az idegenek?

Index
2004. április 3., szombat 10:48


Sok kutató biztos benne, hogy a világ?r mélységeiben csak úgy nyüzsögnek az értelmes létformák. De minderr?l miért nem szerzett eddig tudomást az emberiség? Az Index most a Spiegel nyomán bemutat tucatnyi elméletet arra vonatkozólag, hogy az idegenek hogyan és mivégre bújhatnak el a kutatók el?l.
1950. nyarán a Los Alamos-i kutatóintézet ebédl?jében Enrico Fermi Teller Edével a fénysebességnél gyorsabb utazás lehet?ségér?l vitatkozott. Akkoriban az USA lakossága UFO-lázban égett. Fermi váratlanul félbeszakította kollégáját, és azt kérdezte: Where is everybody? (Hova t?nhetett mind?)

Ezt természetesen a földön kívüli életformákra értette. Gyors számolás után a Nobel-díjas fizikus arra a következtetésre jutott, hogy a Földön már több alkalommal meg kellett fordulnia intelligens létformáknak, anélkül hogy egyértelm? nyomokat hagytak volna hátra. Ezzel megszületett az úgynevezett Fermi-paradoxon.

Fermi az akkori számításait soha nem hozta nyilvánosságra. Viszont a tudományos közösséget azóta foglalkoztatja a kérdés, hogy léteznek-e - és ha igen, akkor milyen számban - földönkívüli civilizációk.

1961-ben Frank Drake amerikai csillagász bemutatott egy számítási formulát (N = R x P x E x L x I x Z x S), amellyel a Tejútrendszer kommunikációra képes civilizációinak számát próbálta felbecsülni. Drake levezetése ebben a formában nem alkalmas N kiszámítására, mert több faktor még közelít?leg sem ismert.

Viszont egyik érték sem lehet nulla (épp a Föld léte miatt) vagyis a levezetés meger?síti, hogy a galaxisunkban az eddigi tapasztalatok ellenére valósággal nyüzsögniük kellene az idegen életformáknak. Ezen a ponton pedig kétféle lehet?ség van: vagy tévesek Fermi és Drake számításai, vagy az emberiség nem képes felismerni a földön kívüli intelligenciára utaló nyomokat.

1. Mi vagyunk az egyetlenek

Frank Tipler amerikai fizikus szerint mi vagyunk az egyetlen intelligens lényei nem csupán a galaxisnak, de az egész világegyetemnek. Elmélete szerint a Tejútrendszer kialakulása óta eltelt 10 milliárd év alatt létre kellett volna jönnie legalább egy, magas m?szaki fejlettséget elér? civilizációnak, amely felderíti magának a teljes galaxist. Akkor viszont nem létezhetne már a Naprendszert körülvev?, üstökösökt?l hemzseg? Oort-felh? és az aszteroidaöv sem, véli Tiplet. Hiszen ezeket az objektumokat régen feldolgozta volna a nyersanyagokra vadászó civilizáció.

Ernst Mayr német biológus szerint a természetes kiválasztódás a hagyományos vélekedéssel szemben nem segíti a magas intelligencia kialakulását. A Földön is megfigyelhet?, ahogy több millió életforma remekül megvan intelligencia nélkül is.

A Cambridge egyetemen dolgozó Simon Conway Morris régész szerint mivel nincsenek itt még a földönkívüliek, ezért nem is léteznek. Ha viszont mégis felbukkannának, az élet kialakulásának meglehet?sen kötött szabályai miatt meglehet?sen emberszer?eknek kellene lenniük, két lábbal, két szemmel és vérkeringési rendszerrel.

2. Már itt voltak, elmentek

Sok ember meggy?z?dése, hogy az idegenek már korábban itt jártak, és teleszórták a Földet a nyomaikkal. Ezek közé tartoznak a Húszvét-szigetek szobrai, a perui Nasca-fennsíkon látható több kilométeres rajzolatok. Robert Temple amerikai orientalista a hetvenes évek végén fogalmazta meg az elméletet, amely szerint a földönkívüliek biztosan jártak Afrikában.

A Maliban él? Dogon törzs ugyanis a felfedezése idején, 1930-ban részletes csillagászati ismeretekkel rendelkezett ?seik állítólagos származási helyér?l, a Szíriuszról. Az ?si mondák több elemét, például a központi csillag összetett voltát csak jóval kés?bb sikerült igazolni. Temple ebb?l arra következtet, hogy földönkívüliek által átadott tudásról lehet szó.

Az is lehet viszont, hogy az idegenek nem személyesen érkeztek, hanem felderít? szondákat küldtek ki. A nálunk néhány tízezer évvel fejlettebb civilizációk számára ez nem lehetett probléma, véli Allen Tough kanadai pszichológus és SETI-kutató. Szerinte ezen szondák mindegyike intelligensebb lehet az embernél, miközben kisebb mint egy baseball-labda.

Robert Freitas fizikus ennek alapján kidolgozta a földönkívüli eredet? tárgyak utáni keresés stratégiáját. Eszerint az idegenek szondái meghatározott keringési pályán, vagy a Föld-Hold illetve Föld-Nap között húzódó térség Lagrange-pontjaiban állomásozhatnának. A Lagrange-pont nevezetessége, hogy ott a két égitest vonzereje egyensúlyban van. Ezeken a helyeken azonban semmit nem sikerült felfedezni.

3. Nem értjük az adást

A rádióteleszkópok segítségével a földön kívüli intelligencia jeleire vadászó kutatók alapvet? problémája, hogy milyen frekvenciát kellene figyelniük. A tudományos közösség az univerzum leggyakoribb eleme, a hidrogénatom által kibocsátott rádióhullámok sávjára koncentrál. Ebben az a logika, hogy más életformák is felismerhetik a hirdogén ilyen különleges szerepét, és erre hangolják az adóikat. Ehhez azonban az idegeneknek az emberi észjárást kell követniük.

További problémát jelent az esetleges üzenet felismerése. 1997-ben fogták fel a híressé lett "Wow"-jelet. A név a mérési jegyz?könyv szélére kézzel írt jegyzetb?l származik. Az érintett csillagász váratlanul er?s jelet fogott, amelyet azonban rádiótávcsövek útján nem sikerült meger?síteni. Ha valaki nem közvetlenül minket céloz meg, a jel valószín?leg nem lesz felismerhet?, hiszen így még egy valódi adás is csak futó zajként jelenik meg.

Paul LaViolette fizikus szerint valami fontosat máris sikerült eltéveszteni. 1967-ben Jocelyn Bell ír csillagász er?teljes, ritmikus jelet fedezett fel. Rövid lelkesedést követ?en a szakmai közösség úgy találta, hogy egy új típusú csillagról, a pulzárról van szó, amely rendszeres id?közönként kozmikus irányítótoronyként rádióhullámokat küld az ?rbe.

LaViolette viszont azzal érvel, hogy a magas m?szaki fejlettséget elér? idegenek képesek lehetnek fókuszálni a pulzárok sugárzását. Vagyis itt van az orrunk el?tt a jel, de tévedésb?l inkább természetes eredettel magyarázzuk.

4. Nem ismerjük fel ?ket

Ian Stewart matematikus és Jack Cohen biológus szerint a földön kívüli létformákról folytatott vita alapvet? tévedése, hogy a legtöbb kutató a földihez hasonló életre számít. Meglátásuk szerint a DNS-en alapuló élet inkább a kozmikus kivételek közé tartozik.

A teljesen másmilyen életformára román fizikusok kísérlete hozott példát. Argon nemesgáz plazmájában két elektróda között nagy feszültség? szikrákat generáltak. Ennek során a kutatók felfedezték, hogy a pozitív töltés? elektródán hólyagok keletkeztek, amelyek növekedésnek és osztódásnak indultak. A hólyagokat sajtfalhoz hasonló kett?s ionréteg határolta, miközben a bels? teret normális argon töltötte ki. Mircea Sanduloviciu fizikus feltételezi, hogy az ilyen sejthez hasonló hólyagok teljesen új életformák alapjává válhatnak.

5. Karanténban vagyunk

John Ball rádiócsillagász 1973-ban az állatkerti hipotézis ismertetésével rázta fel a szakmai közösséget. Meglátása szerint a magasan fejlett civilizációk közel sem annyira fecseg?sek, mint azt az emberek gondolják. Elképzelhet?, hogy a Naprendszerre mint valami rezervátumra tekintenek, ahol az emberiség a maga szabályai szerint zavartalanul élhet, mint szerencsés földi állatfajok a természetvédelmi körzetekben. "Lehet számukra jelentéktelen bejegyzés vagyunk a lakott galaktikus területek jegyzékében" - írta John Ball.

Martyn Fogg brit asztrofizikus ezt az elméletet 1986-ban odáig kerekítette, hogy az idegenek a Földet esetleg teljes kommunikációs zár alá vették. Az idegenek könnyen arra a meggy?z?désre juthattak, hogy a megvizsgált bolygórendszeren nevelked? civilizációkat nem szabad megzavarni, hanem kivárják, míg önálló ?rutazásra lesznek képesek.

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Carl Sagan és William Newman csillagász is. A magasan fejlett civilizációk között létezhet valamifajta "Codex Galactica", amely megtiltja az emberiséghez hasonló fiatal fajok fejl?désébe való beavatkozást.

6. Bénábbak a gondoltnál

A neandervölgyi ember néhány évezreden át a Homo sapiens mellett élt a Földön. Készített k?szerszámokat, viszont ezen a szinten nem lépett tovább. Hasonló sorsa lehetett az idegen életformáknak is. Elképzelhet?, hogy létezik földön kívüli civilizáció, amely soha nem épített rádiót, hanem elbukott a kiválasztódásban, írta a Carl Sagan.

Az is elképzelhet?, hogy az idegen létformák a földi delfinekhez hasonlóan a bolygójuk óceánjában élnek, vagy az égitestet folyamatosan vastag felh?rétegek takarják. Ilyen körülmények között a világképbe nem feltétlenül tartozik bele az ?r és a csillagok. Az elmaradó kommunikáció további okának Richard Gott princetoni asztrofizikus azt tartja, hogy lám az emberiség is az átlagosnak számító anyabolygójához van kötve. A kopernikuszi elv szerint az intelligens lények nagy része ugyanilyen cip?ben járhat, különben a helyzetünk különlegesnek számítana. Ez volna a magyarázat arra is, miért nem gyarmatosították még más létformák a Földet, tartja Richard Gott

7. Léteztek, de kihaltak

A világegyetem veszélyes hely: aszteroidák csapódnak a bolygókba, gammakitörések söpörnek mindent tisztára, csillagok ütköznek össze és robbannak fel. Számtalan módja van annak, ahogy megsemmisülhet a kialakuló életforma. Milan Cirkovic asztrofizikus és Richard Cathcart geográfus abból indul ki, hogy a világegyetem els? egymilliárd éve a mostaninál is veszélyesebb volt az életre nézve. Az els? civilizációk olyan a korszakban alakulhattak ki, amikor jóval gyakoribbak voltak a szupernóvákban keletkezett radioaktív elemek.

A bolygók belsejében az anyag radioaktív bomlása a bels? h? legfontosabb forrása. Ez okozza a kéreg tektonikus mozgásait. Az univerzum korai id?szakában a Földhöz hasonló bolygók geológiai szempontból sokkal aktívabbak voltak, és ez megnehezíthette a stabil életfeltételek kialakulását.

Vagy esetleg a létformák maguk tehettek a pusztulásukról, például feltalálták az atombombát, és megsemmisítették a civilizációjukat. Esetleg nano-robotokat építettek, de a kísérlet elszabadult, véli Eric Drexler nano-szakért?. A szerkezetek így mindent felzabáltak, és az egész bioszféra szürke masszává alakult. Esetleg az idegen bolygó lakói felhasználták a rendelkezésre álló fosszilis tüzel?anyagokat, és szennyezés miatt kialakuló üvegházhatás miatt lakhatatlanná vált az égitest.

8. Látszólag egyedül

Még ha az általunk ismert világegyetemben egyetlen értelmes életformaként létezünk, az idegen létformák párhuzamos univerzumokban is meghúzódhatnak. Legalábbis ez a meggy?z?dése Lee Smolin amerikai fizikusnak. A kvantummechanika és a relativitáselmélet evolúcióval való összeegyeztetése során Smolin a következ? elméletet dolgozta ki: minden fekete lyuk a következ? új univerzum csírája.

Smolin szerint az univerzumok sokáig fekete lyukak nélkül váltották egymást: az újak az el?djük megsz?nésével jöttek létre. Valamikor azonban mutáció következhetett be a folyamatban, és létrejött az univerzum, ami mi ismerünk. Mivel itt számos fekete lyuk jött létre, amelyek új univerzumokba vezetnek, a mi világunknak már több párhuzamos univerzuma lehet.

9. ET utódai vagyunk

Lehetséges volna, hogy az emberiség egy kozmikus intelligencia leszármazottja? Fred Hoyle és Chandra Wickramasinghe asztrofizikusok már évtizedekkel ezel?tt azt a nézetet képviselték, hogy a Földre aszteroidák és meteoritok hozták az élet csíráit. Ehhez kapcsolódva Leslie Orgel és Francis Crick felállították az elméletet, miszerint az emberi faj egy kihalóban lév? ?srégi civilizáció által célzottan szétszórt örökít?anyagnak köszönheti az életét.

A két kutató meglep?dve tapasztalta, hogy az ismert él? szervezetek mindegyike nukleinsavakat használ a genetikai információ kódolására. Ez az általános kulcs szerintük csak azzal magyarázható, ha a Földet egykor "megfert?zték" az élet ?rb?l érkez? csírái. Annak bizonyítékát, hogy az élet még a világ?r mostoha körülményei között is fennmaradhatott, baktériumokkal végzett kísérletek mutatták meg. Ráadásul az üstökösök a szenet, minden ismert élet alapelemét a jelek szerint minden károsodás nélkül rendkívüli távolságokra képesek szállítani. A Harvard-Smithsonian asztrofizikai központ kutatói spektrométer segítségével szénionokat fedeztek fel a Kudo-Fujikawa üstökös kómájában.

10. Galaktikus illúzió

A pesszimista magyarázat szerint az emberiség egy szimuláció közepében él. A kvantummechanikában vagy a relativitáselméletben nincs olyan elem, amely kizárná ezt a lehet?séget, véli Michio Kaku fizikus. Az ilyen feltételezések szerint a telepatikus élmények illetve az álmok az ilyen mélyebb valóságra utaló jelek lehetnek. Mások szerint a bizonyíték itt van az orrunk el?tt, az ?srobbanás-elméletben.

A múlt század 60-as éveiben fedezték fel a csillagászok a kozmikus háttérsugárzást, amely a világ?r kialakulásának els? stádiumából, az ?srobbanás utáni id?kb?l származhat. A hagyományos ?srobbanás-elmélet azonban nem képes arra magyarázatot adni, miért egyforma er?s a sugárzás minden irányból. Alan Guth fizikus 1981-ben közölte az elgondolást, amely szerint az ?srobbanás utáni 10-36 másodpercben a világegyetem hirtelen felfúvódott. De hogy mi volt azel?tt, arra mind a mai napig nincs megalapozott válasz. Lehetséges volna, hogy buborék küls? határaként megjelen? sejtelmes korlátot a körülöttünk húzódó mártix alkotói emelték, hogy az emberiség ne leplezhesse le a szimulációt?

Hasonló helyzetet feltételez Stephen Baxter matematikus is. Elmélete szerint a Naprendszer nem más, mint az idegenek által létrehozott mesterséges gömb. Ez esetben azonban az emberiségnek legalább elméletben megvan az esélye arra, hogy elérje a gömb hozizontját. Az 1977-ben indított Voyager 1 szonda valóban a Naprendszer határa felé közeledik. De még ha a szonda áthalad is ezen a határon, és képes tovább sugározni, az elgondolást az sem döntené meg, hiszen a küls? er?k könnyedén manipuláljatják a jelet. Baxter szerint a leleplezés egyetlen esélye, ha egyértelm? hiba támad a szimulált világ?rben.

11. Tudják, de nem mondják

Szkeptikusok további csoportja másfelé keresi a kiábrándító választ. Stephen Greer, a CSETI igazgatója szerint az emberiség már évtizedekkel ezel?tt kiléphetett volna ebb?l a k?korszakhoz közeli életformából, ha a vezet?i a valóság felfedése mellett döntenek. Az elgondolás alapját az adja, hogy a közvéleményt szisztematikusan távol tartják az ember-földönkívüli kapcsolatok minden eredményét?l. Ennek közvetett bizonyítéka a 60-as évek elején a NASA számára készített Brookings-jelentés (Proposed Studies of the Implications of Peaceful Space Activities for Human Affairs), amely rendkívüli óvatosságot ajánl a földön kívüli élet létezésének bejelentése esetére. Az ilyen információ ugyanis felforgathatja a földi civilizációt, állították a jelentés szez?i.

Greer szerint már több tucat történelem el?tt lezuhant idegen ?rhajót gy?jtöttek be a nagyhatalmak a világ elhagyatott pontjairól. Az els? ilyen kézzel fogható eredményeket a Hitler idejében kiküldött német expedíciók hozták haza. Egyes becslések szerint az összeharácsolt m?szaki megoldások lassú kiszivárogtatása több száz évre ad feladatot. Logikailag nem nehéz belátni, hogy minden földhözragadt kormány érdekében áll titokban tartani a fejlett civilizációkkal létesített kapcsolatot, hiszen az átvett technológia adott esetben a Föld feletti uralmat jelentheti számukra.

Csakhoz ez a kihívás Greer szerint nem most, hanem a második világháborút megel?z? és azt követ? id?szakban volt él? probléma. Mára az emberiségnek már a galaktikus közösség elismert tagjává kellett volna válnia, ehelyett azonban hatalomvágytól hajtott vezet?i a titkolózást és az értelmetlen háborúzást választották. Greer most attól tart, hogy a "földönkívüli kártyát" a világ?rb?l érkez? képzelt fenyegetés képében, a további fegyverkezés és az emberiség riogatása érdekében játsszák ki.

12. Az invázió köztünk van

John Lear amerikai berepül?pilóta ragaszkodik ahhoz, hogy az amerikai kormány már évtizedekkel ezel?tt üzletet kötött a földönkívüliek több csoportjával. A békés szándékkal érkez?, az emberiság lelki megújulását és az atomfegyverek megsemmisítését sürget? küldötteket kihajították, szóba álltak viszont olyanokkal, akik technológiát ajánlottak. Az Eisenhower és Truman elnökök idejében kötött egyezség részét képezte Lear szerint, hogy az idegenek a genetikai állományuk feljavítására "megvizsgálnak" néhány embert.

Az érintettek beleegyezése nélkül végzett vizsgálatok száma azóta az engedélyezett mennyiség milliószorosára n?tt. Az együttm?ködés idilli szakaszában a két fél közös föld alatti kutatóbázisokat épített, részben korábbi földi civilizációk alagútrendszereit használva. Ekkor születtek olyan tervek is, hogy az emberiséget lassan megismertetik a valósággal. A 70-es évek végén született sci-fik óvatosan elkezdték nyomni ezt az "?rbeli barátaink" vonalat.

Ráadásul a Föld ?slakói nem is mi vagyunk, hanem az a több furcsa külsej? illetve emberi fizimiskájú idegen faj, amelyek korábbi háborúik során a föld alá húzódtak, és akik a felszíni embereket haszontalan parazitáknak tartják, állítja Lear. Az ilyen elgondolások szerint a Föld már csillagközi konfliktusokban is elkötelezte magát, ráadásul a szövetségesei többször rászedték, és már ki sem lehet ?ket innen tessékelni.

Lear szerint gyermeteg elgondolás arra számítani, hogy egy fejlett civilizáció a harmadik dimenzióban érkez? ?rhajókkal foglal el egy elmaradott bolygót, kockáztatva azt, hogy annak lakói valamivel rájuk l?nek. Ehelyett a vezet? országok kormányzatába beszivárgás és a hosszú aknamunka célravezet?bb. Különösen akkor, ha maga a bolygó az érték, és azt a bennszülött létforma pillanatnyi elmezavarában képes atombombával tönkretenni.

Eltitkolta az angol kormány az UFO-észleléseket

Index
2002. december 3., kedd 15:03


Az angol kormány megpróbálta eltussolni az egyik leghíresebb UFO-észlelését, állapította meg kedden egy parlamenti vizsgálóbizottság. A hosszú évek titkolózása után múlt csütörtökön nyilvánosságra hozott "Rendlesham-akták" az amerikai légier? tisztjeinek beszámolóit tartalmazzák, akik 1980 decemberében a kelet-angliai rendleshami erd? közelében fekv? Woodbridge támaszponton állomásoztak, és egy vakító fény? objektumot láttak landolni az erd?ben.Az országgy?lési ombudsmannál több állampolgár is panaszt tett, hogy a Védelmi Minisztérium nem volt hajlandó a szemtanúk beszámolóit teljes terjedelmükben nyilvánosságra hozni - írja a Reuters. Ann Abraham, az ombudsman szerint a minisztérium visszatartott három olyan dokumentumot, melyek "az 1980-as évben történt megmagyarázatlan légijelenségek szemtanúinak beszámolóit közlik arról az esetr?l, mely 'a rendlesham erdei UFO-incidens' néven vált ismertté."

A minisztérium szóviv?je szerint az aktákat nem szándékosan titkolták a nyilvánosság el?l, épp ellenkez?leg, azokhoz mindig hozzáférhetett bárki, aki igényét bejelentette.

Fényl? repül? tárgy

Miért vette el? az ufókat az angol kormány?


Mert vannak 68
Mert nincsenek 10
Nagyon ráérhetnek 75
Valami mást akarnak elleplezni 172
Számlálják újra ?ket 243
Az angol légier? jelentése szerint 1980 december 27-én hajnali három órakor két amerikai jár?r lett figyelmes a laktanya hátsó kapuja mögül jöv? különös fényekre. A katonák el?ször azt hitték, egy repül?gép zuhant le az erd?ben. A helyszínhez közeledve azonban "háromszöglet?, különös fényben ragyogó tárgyat láttak", amelynek közelsége megvadította a környékbeli tanyák állatait. A jár?rök közeledtére a furcsa tárgy ellibegett és elt?nt, majd egy órával kés?bb ismét látták a bázis hátsó kapuja felett.

"Az objektum a szemtanúk leírása szerint fémes megjelenés? és háromszög alakú volt, alapja mintegy két-három méter széles, magassága pedig mintegy két méter" - áll az aktában. "A tárgyból sugárzó fehér fény bevilágította az egész erd?t. A tetején pulzáló vörös fény, az alján pedig kék fényekb?l álló gy?r? volt, maga az objektum lebegett, vagy lábakon állt."

Furcsa sugárzás

A szkeptikusok szerint a szemtanúk a fákon át a közeli Orford Ness világítótorony fényét látták. Az akta szerint ugyanakkor a tisztek a következ? napon a területet megvizsgálva három mélyedést találtak az erd? talaján, melyek egy két méter sugarú körben helyezkedtek el. Egy nappal kés?bb a mélyedésekben és a kör közepén 0,1 millröntgen béta- és gammasugárzást mértek, ami a normális érték tízszerese.

Egészen a múlt hétig összesen alig húsz civil láthatta az akta tartalmát, ?k az amerikai kormánytól kérték le az amerikai információszabadsági törvényre hivatkozva. Az angol kormány bejelentette, hogy a Rendlesham-akták mellett más UFO-észlelések jegyz?könyveit is nyilvánosságra hozza a Védelmi Minisztérium weboldalán.


'Itt nincsenek ufók'

Szalai Balázs, Szily László
2003. június 28., szombat 12:47


Csomóba kötött gyomorral közelítünk a Helyszín felé, ahol talán saját szemünkkel is látni fogjuk a gravitációt remélhet?leg legy?z? magyar tudósokat. A környék megtéveszt?en ártatlanul néz ki a kánikulában: zöld erd?, úttör?tábor, kutyaugatás, vad portások. Az intergalaktikus tényfeltárás itt majdnem végleg el is akad, egyik riporterünknél ugyanis nincs személyi igazolvány, ami egy "nukleáris létesítmény" megközelítésekor hátrány.
Tekintse meg leleplez? fotóinkat
Miután mégis átverekedtük magunkat a KFKI biztonsági személyzetén, leülünk az intézet területén irodát bérl? cég tárgyalójában. "Itt nincsenek ufók, itt nincs semmi, ami lebeg" - szomorít el bennünket els? mondatával Rozsnyay Viktor, a gravitációs hajtóm?vet fejleszt? GCT Kft. ügyvezet?je, de azért mi továbbra is lopva fürkésszük a helyiséget, hátha mégis. Elvégre ezen a helyen törheti meg Einstein hegemóniáját egy csapat magyar tudós. Akik heten-nyolcan vannak, közli Rozsnyay.

Na de mit csinálnak konkrétan a tudósok? Hát gondolkodnak és próbálják megérteni, mi az a gravitáció, de még egészen kis csészealjakat sem esztergálnak, magyarázza a világ egyetlen gravitációs kutatócégének feje, aki hangsúlyozza, hogy ? nem tudós, hanem üzletember. Fehér köpenyes, szúrós tekintet?, magas homlokú férfiakat vizionálunk, amint egy hosszú asztalra könyökölve gondolkodnak, de az objektum területét nem nézhetjük meg, így az is lehet, hogy oldott karibi hangulatban folyik az agymunka.

Rozsnyay elmondja, hogy hatodikos kora óta, húsz éve foglalkozik a témával, kés?bb tíz évet az Egyesült Államokban töltött, ahol sikerült támogatókat szerezni a kutatásokhoz. Mikor hazatért, megkereste általános iskolai barátját, hogy váltsák valóra a gyermekkori álmot. Az azóta eltelt öt év alatt 1,2 millió dollárt öltek a projektbe.

Tizenöt grammNa de mégis, a sok elméleti kutatás közben csak volt már valami konkrét kísérleti eredményük is? Igen, vágja ki Rozsnay, egy kísérlet során egy 15 kiló össztömeg? m?szer súlya 15 grammal csökkent. Vadul osztunk fejben, miközben azt is megtudjuk, hogy a súlycsökkenésre elvileg nincs magyarázat, azaz a CGT Kft. elmélete szerint mégis.

Az igazi bomba ezután pukkan el az egyébként igen jellegtelen helyiségben: Rozsnyay csak úgy sz?rmentén megemlíti, hogy a kutatások melléktermékeként sikerült kifejleszteniük a szobah?mérsékleten szupravezet? anyagot. Akkor hagyják abba az egészet, hiszen úgyis d?lni fognak a milliárdok, vetjük fel, de a f?nök meglepetésünkre szinte lesöpri a kérdést azzal, hogy a szupravezet? csak egy eszköz a Cél elérése érdekében, így számukra nem is annyira fontos.

Újabb kérdésünkre az üzletember meger?síti, hogy egész kis mennyiségben konkrétan el? is tudták állítani a szobah?mérsékleten szupravezet? anyagot. Még a szenzáció hatása alatt szédelgünk, amikor Rozsnyay megemlíti a másik "mellékterméket", a szupergyors akkumulátortölt? eljárást is, mellyel tíz perc alatt bármilyen akku feltölthet?.

A csodatölt?t kényszerb?l dobták össze, amerikai kutatásaik közben ugyanis plazmaberendezéssel dolgoztak, ami hamar leszívta az akkukat, így jól jött volna egy igazi gyorstölt?. Ez utóbbi technológiát szabadalmaztatták is, és - Rozsnyay elmondása szerint - számos multinacionális nagyvállalat érdekl?dik iránta, de az ügyvezet? szigorú felszólításának engedve neveket itt nem közölhetünk.

Nem ufók


Klikk a képre!
Leginkább persze azokra a - Rozsnyay által korábban említett - "gyakorlati eredményekre" vagyunk kíváncsiak, amik alátámasztják a Nobel-békedíjáról világhír? Andrej Szaharov hatvanas évekbeli elképzelését, amelyb?l kiindulva létre lehetne hozni a járm?veket hajtó mesterséges gravitációs mez?t. Az elmélet szerint a gravitáció annak a "súrlódásnak" az eredménye, melyet a nullponti energiamez?be, más néven kvantumvákuumba be- és abból kilép? atomi és szubatomi részecskék okoznak, magyarázta korábban az ügyvezet?. Elképzelésük szerint egyes részecskéknél kontrolláltan is el? lehet idézni a ki- és belépést ebbe a nullponti energiamez?be, így létrehozható a mesterséges gravitációs mez?.

Szaharov nem volt elismert fizikus, és az egész súrlódásos teória valójában az ellenzéki kiállása miatt tisztelt tudósnak csak egy felvetése volt, nem pedig valamilyen kidolgozott elmélet, ismeri el az ügyvezet?, de az eddig kísérletek szerinte igazolták a negyven éves felvetést. Bár ezeket még több ezerszer meg kell ismételni, utána pedig független kutatókkal is le kell ellen?riztetni, Rozsnyaynak nincsenek kétségei afel?l, hogy a dolog m?ködik.

Nem helyénvaló azonban ufókat vagy repül? csészealjakat emlegetni a kutatásukkal kapcsolatban, hangsúlyozza Rozsnyay, hiszen azokhoz annak semmi köze. Kérdésünkre, hogy akkor miért ábrázolják honlapjukon csészealj formájúnak a megépítend? járm?vet, az ügyvezet? közli, hogy a repül?nek mindenképpen forgásszimmetrikusnak kell lennie. Felvetésünkre, hogy miért nem teljesen mindegy a formája, hiszen úgysem hat rá a nehézkedés, tömören annyit felel: "Titok". További érdekl?désünkre azért rávilágít a kulcsfontosságú részletekre: "Ez visszamegy az atomi rendszerekhez, hiszen az atomok is gömb alakúak és a Föld is".

Vagy Einstein, vagy ezA kiegyensúlyozott tájékoztatás reményében megkerestük a fizikai kutatóintézet egyik munkatársát is. "Ha az általános relativitáselmélet igaz, márpedig majdnem száz éve senki sem cáfolta, akkor ez így nem m?ködhet" - véli Lukács Béla, a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója, aki egyébként az áltudományok ellen küzd? Tényeket Tisztel?k Társaságának is tagja.

Einstein elmélete szerint a súlyos és a tehetetlen tömeg megegyezik, és ezt már számos kísérlet is meger?sítette. Ha pedig a relativitáselmélet igaz, akkor egy test súlyát csak a tömegével együtt lehet csökkenteni, magyarázza a fizikus, tehát "vagy az általános relativitáselmélettel van baj, vagy ezekkel a kísérletekkel".

"Ha a tömeget is csökkentik, akkor persze lehetséges - teszi hozzá -, de nem hiszem, hogy ez laboratóriumban megoldható lenne." Asztrofizikai körülmények között elképzelhet?, hogy egy test tömege csökkenjen, magyarázza Lukács, ez megtörténhet például egy fekete lyukba hulló testnél: feltételezhet?, hogy ez a test energiát kezd el sugározni, és az energiavesztéssel a tömege is csökken.

"Persze az általános relativitáselmélet is csak egy elmélet, így meg is d?lhet, de én ebben a pillanatban inkább Einsteinre fogadnék" - teszi hozzá a fizikus.

Mi mélyen elítéljük a szerencsejátékokat, így nem fogadunk, inkább hazafelé vesszük utunkat. A nukleáris létesítmény kijáratánál még gyorsan átvizsgálják a csomagtartót, talán azért, hogy nincs-e nálunk egy kisebb mennyiség? hasadóanyag, reklámszatyorban. Szerencsére nincsen, így háborítatlanul elhagyhatjuk a komplexumot, és az erdei úton visszatérhetünk biztonságos, meghitt szerkeszt?ségünkbe.

"
Ideje: április 04, vasárnap, 23:47:05 Szerző: Zapverho
 
Kapcsolódó linkek
· Adatok: Ufó hajhászás
· Írta: Zapverho


A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Ufó hajhászás:
Az idegenekr?l

 
Cikk értékelés
Átlagos érték: 3.66
szavazat: 3


Kérlek értékeld ezt a cikket:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


 
Beállítások

 Nyomtatható változat  Nyomtatható változat

 Küldd el levélben!  Küldd el levélben!

 
Shaumbra - Az Új spirituális Energia osztályterme
2003. - 2013. Shaumbra Az Új Energiában
Az oldalon közzétett cikkek "Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2.5 Magyarország" licensz alatt elérhetõek. Azaz non-profit keretek között, módosítások nélkül (teljes terjedelemben), a szerzõ és a weboldal címének feltüntetésével szabadon utánközölhetõek a szerzõ elõzetes írásos beleegyezése nélkül is.

Oldal generálás: 0.093 másodperc

:: fisubsilver phpbb2 style by Daz :: theme by www.nukemods.com ::