Solara Szörf Riportja a 2008-as évre
    Solara Szörf Riportja a 2008-as évre

    Az Újba és az Igazba


Fordította: Piroska Kalmar & Mónika Farkas

Üdvözöllek 2008-ban, Az Er?teljes Áttörés Évében!

2008 az az év, amelyre vártunk. Nagyon er?teljes és izgalmas év, amelyben minden dolog lehetséges.

Ez az év a mérhetetlenül mély monolitikus emelkedések éve, amelyben megtapasztaljuk az alapvet? életátalakító bels? és küls? változásokat az egész év folyamán. Az év végére, nagyon különböz? körülmények között találjuk magunkat ahhoz képest, ahol most vagyunk. Új emberekkel leszünk, új helyeken, új karrierutakon, amelyek magukban foglalják a kreativitásunkat. Legtöbbünk, egy nagyon kiterjesztett tudatossággal fog rendelkezni a prioritások egy teljesen új csoportjával.

2008 jelenti az illuziók végének a kezdetét, és számos változást fog elhozni. Ezek a változások szerfölött nagyobbak lesznek azok számára, akik még nem léptek be az új szintjükbe és még nem váltak Igaz Mag Lényekké.

Néhány változás személyes szintu, amelyekben bármely bennünk lévo elem, amely már lejárt, vagy visszatart minket attól, hogy igaz önmagunk legyünk, felszínre emelkedik, nagymértékben felnagyítódik azért, hogy egyszer és mindenkorra elengedjük. Ez azért van, mert képtelenek vagyunk tovább vinni bármit is, ami nem igaz bennünk. Az egész év folyamán, folyamatosan kihívásoknak leszünk kitéve azért, hogy életünket, mint Igaz Mag Lények éljük. Mivel ha így teszünk, akkor a Gyors Vonaton leszünk a Legvadabb Álmaink Beteljesülése felé.

2008-ban megtapasztaljuk a Lótusz Szeretet megemelt energiáinak beáramlását egy olyan frekvencián, amely soha ezelott nem volt megtapasztalható a Földön. Ez már megkezdodött. A Lótusz Szeretet a mélyebb Láthatalan birodalmából származik, a Lótusz Világból, és elhozza a tudatosság egy teljesen új szintjét, amit én csak Ultra Felsobb Valóságnak tudok hívni, valamint a Tiszta Igaz Szeretet egy magszintu rezonanciájának, amely abszolút hatással van mindenre. Alapveto, hogy teljesen összehangoljuk magunkat ezekkel az energiákkal, amint csak lehetséges.

A Lótusz Szeretet eroteljes beáramlásának az egyik mellékhatása, hogy ledönt minden illúziót. Emiatt, a külso világ idonként felfordulásokat fog megtapasztalni. Ezek lehetnek a külso káosz és a fokozott félelem idejei. A pénzügyek területe különösen érzékeny; lehetséges néhány világvaluta, a pénzügyi piacok és a monetáris rendszerek összeomlása. Mivel mi a Beteljesedés Idejében vagyunk, a réginek ez az összeomlása várható.

Ez még sokkal fontosabbá teszi számunkra, hogy a Lótusz Szív középpontjában maradjunk mindig és maradjunk Valóságosak és Igazak. Ha így teszünk, minden rendben lesz. Az Ultra Felsobb Valóságban leszünk, amelyben igazi boség van, és képesek leszünk bármit megtenni, amit meg kell tennünk, bármely jelentos pénzügyi kihívás nélkül. Teljesen támogatva leszünk minden szinten az Új Életünkben.

Az egész év folyamán, megtapasztaljuk a Zöld Lámpák, az Arany Lehetoségek, a Fo Útkeresztezodések, a Monolitikus Felemelkedések és a Kvantum Áttörések állandó folyamatát. Ezek olyan szinteken fognak megtörténni, amelyeket még nem tudunk elképzelni. És ezek után, semmi sem lesz már ugyanaz....


A 2007-es év áttekintése

A 2007 az Átmenet óriási Éve volt. Egy fo Forduló Pont volt, amelyben kivettük az ismert környezetünk földjébol a fát, amely hosszú ideje be volt ágyazódva, és a gyökereit gondosan becsomagoltuk egy zsákvászonba azért, hogy készen legyen elmozdulni egy új helyre, amint a megfelelo ido elérkezik.

Habár, gyakran az volt érezheto, hogy nem sok mindent valósítottunk meg, vagy hogy nem hajtottunk végre hatalmas belso változásokat, az év végére láthattuk, hogy sok mindent elértünk. Sokkal többet, mint ahogyan azt észrevettük.

Ez volt az az év, amelyben sokunk megszülte az Igaz Mag Lényét és elmozdította a külso életét egy teljesen új szintre. Tettük ezt azáltal, hogy kitisztítottuk az összes lejárt elemet magunkon belül, amelyeket meg tudtunk találni és azáltal, hogy megváltoztattuk a cselekedeteinket és a válaszainkat, úgy, hogy azok egy még tökéletesebb tükrévé váltak annak, akik valójában vagyunk.

Újramintáztuk a Múltat elhozva a mi új lényünket, vagy néha a mi jövobeli lényünket, a régi szituációkba, hogy teljesen megváltoztassuk a válaszainkat, ezáltal semlegesítve a régi indítóimpulzusokat és feloldva a korlátozó mintákat, amelyek régóta visszatartottak bennünket. A dolgokat a Ho’o Pono Pono által csináltuk jól, kijavítva a múlt kiegyensúlyozatlanságait azáltal, hogy mindent egy teljesen új szintre vittünk.

Ahogyan átfésültük a lényünket elengedtünk sok embert, lejárt kapcsolatokat, nem kielégít? munkákat, korlátozó koncepciókat, felszínes társadalmi tevékenységeket és lejárt spirituális gyakorlatokat. Ez a masszív elengedés folytatódni fog a 2008-as év folyamán, amikoris új rétegek tárulnak fel, ahogyan még inkább valóságosabbá és még inkább igazabbaká válunk. És egyre inkább könnyebbé válik megtenni ezt az elengedést.

Szintén sok oszlopát elengedtük a régi életünknek és elkezdtük gy?jteni az eszközöket és az ismérveket az Új Életünkre vonatkozólag. Ezek a dolgok valójában lehorgonyozták az Új Életünk rezonanciáit a régi életünkön belül, segítve minket saját magunk felszabadításában és az Új és az Igaz felé való elmozdulásban.

Valahányszor amikor tudtuk, akkor átadtuk a felel?sségek jogarát, amelyeket kin?ttünk, azoknak, akik készen álltak ezeket elvenni, ami által ?k a következ? szintjükre léptek. Sok befejezetlen projektet befejeztünk.

Az egész év folyamán kihívásoknak voltunk kitéve, hogy áttörjük a régi mintákat, el?relépjünk, mint Igaz Mag Lények úgy, mint soha azel?tt. Szükséges volt egész lényünkkkel evezni az Új Életünk felé, még akkor is, amikor nem tudtuk, hogy az hol helyezkedik el, vagy annak részleteit, hogy hogyan juthatnánk el oda. Ez nem kívánt hitet vagy bizalmat; ehelyett ez megtörtént azáltal, hogy összehangolódtunk a mély, bels? tudásunkkal tudva, hogy az új, igaz irányokba vagyunk hívva. A hajlandóságunk által a f? prioritásunk az Igaz Mag Lénnyé válás lett és az, hogy teljes elkötelezettségünkkel az Új Életünk felé menjünk el?re.

Mindezt merev struktúrával tettük a szívünkön át, amely teljesen újjá lett alakítva az Igaz Szeretet Új Mátrixába. Ez azt jelentette, hogy az év legnagyobb részében a szeretetünk nem volt könnyen hozzáférhet?. Gyakran érzéketlenséget vagy közömbösséget éreztünk, sokkal inkább, mint a szeretet hullámaival való feltöltést. Ez az érzelmi közöny vagy semlegesség szükségszer? volt, annak érdekében, hogy kezeljük az esetenkénti keménységét azoknak a dolgoknak, amelyeket meg kellett tennünk, lehámozva mindent, ami nem igazi.

Habár, néha úgy t?nt, mintha a szeretetünk eltünt volna, ez nem így volt. Az érzelmi testünk teljesen át lett alakítva, hogy képes legyen kezelni a Lótusz Szeretet b?ségét, amely 2008-ban bejön az életünkbe. 2007 végére az állványzatunk óriási nagy darabjai már elhagytak bennünket.

2007 hatalmas átmenetei sokunkat elmozdítottak a Jó Id?ben – Jó Helyen állapotába, amely a kinduló pont az Új Életünkbe.


Ahol most vagyunk

Amióta el?ször elkezdtünk inkarnálódni a Földön, egy végtelen kiterjedés? homokos part mentén sétáltunk. Minden tapasztalatunk a lábnyomok hosszú vonalát hagyta a homokban magunk mögött. Ha megállunk és hátranézünk, akkor meglátjuk a teljes történetünket a homokba beágyazódva.

Voltak olyan id?k, amikor vadul rohantunk el?re, lelkesen táncoltunk. Vannak jelek a homokban, ahol feladtuk, és a földhöz csapkodtuk magunkat, hogy túlságosan kimerít? folytatni. A lábnyomok megteltek könnyeink tócsáival. Ott vannak a csúnya hegek, ahol mi mérgesen rugdostuk a homokot frusztráltan, türelmetlenül és elégedetlenül. Láthatjuk a helyeket, ahol megálltunk imátkozni vagy meditálni, átmeneti oltárokat építve a homokban bárminek, amiben akkor hittünk. Vannak még remek homok szobrok, amelyeket akkor készítettünk, amikor tele voltunk inspirációval. A bölcsesség szavai, amelyeket bevéstünk az út mentén. A hatalmas szívek, amelyeket akkor rajzoltunk, amikor szerelmesek voltunk. Az id?k, amikor csak vonszoltuk magunkat nehézkes léptekkel. A számos lábnyom, amikor másokkal sétáltunk – néha szeretettel, nevetve és támogatva; néha verekedési nyomokat hagyva a homokban, amelyek a konfliktusokból származtak és vértócsákat a legkegyetlenebb csatáinkból.

Minden, amit valaha is megtapasztaltunk fel van jegyezve a homokban magunk mögött. Ez a mi történelmünk – a mi személyes történetünk. És ez mindenkinek ott van, hogy megnézze.

Ezután valami teljesen váratlan történik. A Szeretet egy gigantikus Tsunamija felt?nik és egy óriási XUA-val (zhwah) elmos mindent! Megállunk az utunkon, bizonytalanok vagyunk, hogy mit tegyünk. Történelmünk csak most törl?dött. Hirtelen meztelenre vetk?ztetve érezzük magunkat. Hogyan tudunk tovább haladni anélkül, hogy magunkkal vinnénk minden múltbéli tapasztalataink nyomait (és csomagjait)?

A válasz, hogy Nagyon Tudatosan. Nagyon Helyesen. Integritással. Elkötelezettséggel. Fókuszált Szándékkal. Legigazibb Szeretetünkkel.

Most mi realizáljuk, hogy egy Arany Lehet?ség adatott nekünk. Egy lehet?ség, hogy teljesen újraalkossuk magunkat és az életünket bármely módon, amit választunk. Egy lehet?ség, hogy belenézzünk a Szíveink Szívébe és meglássuk, kik vagyunk igazából és kiderítsük, hogy mi az, amit a leginkább szeretnénk tenni az életünkkel. Most egy Új Kezdetet kaptunk.

Ezzel az üres vászonnal választhatjuk, hogy inspirálva vagyunk, vagy választhatjuk, hogy meg vagyunk félemlítve. Mit fogunk választani? Ha mi meg vagyunk félemlítve, akkor meggondolatlanul megragadunk olyan sok régi dolgot, amennyit csak lehetséges és odavetjük a vászonunkra, így az nem fog olyan tisztának és üresnek tünni. Nem fogjuk bánni, hogy szeretjük-e ezt a dolgot vagy sem, nem fogjuk bánni, hogy az lejárt-e vagy sem. Egyszer?en megragadunk bármit, ami a közelünkben van, és er?sen belekapaszkodunk.

Ha nem váltunk tisztává annak tekintetében, hogy kik vagyunk igazából, ha mi még mindig ellenállunk annak, amir?l tudjuk, hogy igaz, vagy ha mi nem kérdeztük meg önmagunkat, hogy mit akarunk igazából, akkor csak tétlenül el fogunk fogadni bármit, ami körülöttünk van. El fogjuk mulasztani a csodálatos Arany Lehet?ségünket, hogy belépjünk a teljesen Új Életbe, amely magában foglalja Legvadabb Álmaink Beteljesülését.

Ha inspirálva vagyunk, akkor magunkhoz öleljük a tiszta vásznunk ürességét. Tudni fogjuk, hogy bármi odajöhet, de óvatosak leszünk, hogy csak azt tegyük oda, amit igazán akarunk, amit tökéletesen igaznak érzünk. És amikor folytatjuk az utunkat, ami már soha többé nincsen megterhelve elmúlt történelmünk nehéz súlyával, könnyedén és igazul fogunk lépni, olyan kevés új lábnyomot hagyva, amennyit csak lehetséges.

Ez az, ahogyan elérjük a part végét....

A régi út vége.

Amikor a part hirtelen véget ér, rendkívül meglep?dünk, mivel ez az utolsó dolog, amit valaha is vártunk. Most merre menjünk?

Közvetlenül el?ttünk semmi sincsen. Nincsen föld. Nincsennek határkövek. Nincsennek fák. Nincsennek emberek. Nincsen térkép. Ez a Tiszta Ismeretlen. Mit csináljunk?

Tudjuk, hogy nem tudunk csak egyszer?en megállni és ottmaradni, ahol vagyunk. Tudjuk, hogy nem tudunk visszamenni, mivel már elértük a Nincs Visszatérés Pontját. Tudjuk, hogy el?re kell mennünk az Új Életünkbe, még akkor is, ha még nincsen világos képünk arról, hogy hogyan is néz az ki. Ez csak az útirány, amerre igazán akarunk menni. Így az egyetlen lehet?ség számunkra az, hogy felemeljük a jobb lábunkat és el?remozdítjuk, lelépünk az Ismert Térképér?l és az Ismeretlen feltérképezetlen birodalmaiba lépünk.

Nem látunk semmit, amire ráléphetünk, és mégis el?remozdítjuk a lábunkat, bízva, tudva, hogy a lábunk találni fog valamit, ahol megállhat. És csodálatos módon… Talál.

Így, most egyik lábunk a parton van, és a másik lábunk az Ismeretlenben. Mit csináljunk? Egyszer?en emeljük fel a bal lábunkat és mozdítsuk el?re. A lábunk találni fog valamit, ahol megállhat. És ez az, ahogyan átmegyünk a hídon az Ismertb?l az Ismeretlenbe, a régi életünkb?l az Új Életünkbe.

2008-ban meg fogjuk tenni az utazásunkat ezen a hídon keresztül az Itt és az Ott között és elérjük az Új Életünk partjait. A Legvadabb Álmaink Beteljesülésének a helyét. Ez lesz a kezd? pontja egy teljesen új korszaknak. Egy új ciklusnak, amely messze hatalmasabb, mint amit jelenleg realizálni tudunk.


A pillérek összeomlanak

Mindegyikünk egy er?s k?pillér. Mindvégig az elmúlt id?k folyamán, a k?pillérünk fenntartott bennünket. Ez volt a mi f? támogatásunk és mi mindig tudtuk, hogy nélküle leesnénk. Egészen mostanáig....

2007-t?l kezdve, a kövek, amelyek a legy?zhetetlen pillérünket alkották, elkezdtek leesni, és velük együtt óriási, nagydarab malterek estek le. Ez felkavaró volt enyhén szólva. Néhány ember számára ez rémiszt?, azt érezve, hogy elveszítik a fogodzójukat, és földeletlenné válnak.

Valahányszor, amikor a pilléreink darabjai leesnek, a szokásos válasz az, hogy gyorsan megpróbáljuk visszatenni ?ket a helyükre. Habár, ez nem m?ködik egyáltalán. Nem számít, hogy milyen keményen próbáljuk ezt megtenni, nem tudjuk megjavítani azt, ami nem szándékozik rögzít?dni.

A legjobb válasz az, hogy egyszer?en hagyjuk az oszlopunkat összeomlani. Sebezhet?nek érezzük magunkat. Nem érezzük magunkat támogatottnak a támogatás szokásos értelmében. És akkor, amikor idegesen várakozunk arra, hogy az egész világunk összeomoljon, fel fogjuk fedezni, hogy a mi lényünk nem omlik össze. Csak er?sebbé és tisztábbá válik.

Ez azért van, mert a látszólag szilárd k?pillérek mind a dualitás illúziói. Ami igazán összetartott mindent, az a titánium rúd az oszlop közepén. Ahogyan az oszlopaink összeomlanak, ez lesz az egyetlen dolog, ami megmarad. És az egyetlen dolog, amire szükségünk van.

Ekkor fel fogjuk fedezni a létezés egy új könnyedségét. Egy új mozgékonyságot. Egy igazi szabadságérzést. A nehéz malter – és k?rétegek nélkül, teljesen ki tudunk terjeszkedni az Igazi Mag Lényünkbe, amely jóval túl van a mi személyes lényünk kerületein. Ki tudunk terjeszkedni végig az Új Mátrixba. Él? Szeretet Lótuszokká tudunk válni.

És most mi készen állunk a szent keresésre, hogy megtaláljuk az elrejtett kincseinket.


Elrejtett kincsek

Ez a mitikus összhangok egy misztikus éve. ?si ösvényeket fogunk követni, amelyek teljesen új útirányok felé vezetnek bennünket. Néhányunk a Sárkány Útján vagy a Fehér ?z Útján fog sétálni; mások a Szárnyas Oroszlán útján lesznek. Sok ?si ösvény van, úgymint a Fehér Ló Útja, amely most fog megmutatkozni. És ha mi az igazi ösvényünkön sétálunk, bármi legyen is az, mi végül az Igaz Szeretet valódi Ösvényén leszünk.

Amikor megtaláljuk az igazi ösvényünket, elkezdjük szent keresésünket az elrejtett kincseink után. Hamarosan nyilvánvalóvá válik, hogy vannak speciális helyek, amelyeket meg kell látogatnunk, speciális emberek, akikkel találkoznunk kell és speciális dolgok, amelyeket meg kell találnunk. És természetesen, a mi végs? elrejtett kincsünk az Egy Igaz Szerelmünk.

Ami ezt a keresést egy kicsit kihívásossá teszi, az az, hogy nekünk nincsen megmondva el?re, hogy hová kell mennünk vagy, hogy mit kell megtalálnunk. Nincsen lista a kezünkben. Helyette, fel kell ismernünk az elrejtett kincseinket, ahogyan azok felt?nnek.

Minden egyes alkalommal, amikor szembe találjuk magunkat az egyik elrejtett kincsünkkel, azt az érzést tapasztaljuk, mintha valami nagy dolog kattanna az igazi helyére. Egy régóta elveszített fonál lesz újrasz?ve lényünk szövetébe, és az egész mintázat megváltozik. Egy új, igazibb minta jelenik meg, amely hosszú ideje rejtve volt. Egy ékk? lesz elhelyezve a koronában.

Minden egyes elrejtett kincs, amelyet összeszedünk, újra összekapcsol bennünket a Lótusz Szív Magjával. Minden egyes kincs, amelyet megtalálunk, mélyebbre visz minket az Ultra Fels?bb Valóságba. És pontosan ez az, ahol igazán lenni szeretnénk.


A torzítások sávja

A Lótusz Világot körülveszi a Torzítások Sávja, amely mint egy sz?r?- rendszerként szolgál a Lótusz Szív számára. Ezek a sz?r?k olyan finoman hangoltak és tökéletesen kalibráltak, hogy nem fogják engedni, hogy bármi is belépjen a Lótusz Világba, ami nem igazi.

Ha mi Igazi, Mag Lényekké váltunk, akkor könnyen keresztül tudunk lépni a Torzítások Sávján, és be tudunk lépni a Lótusz Világba. Azonban, ha bármiféle illúziókat hordozunk még, ha még az ego vagy az önzés motivál bennünket, ha még mindig megalkuvóak vagyunk azzal kapcsolatosan, amir?l tudjuk, hogy igaz, ha még mindig ellenállunk annak, akik igazából vagyunk, ha a zsebeink tele vannak tömve lejárt elemekkel, akkor nem fogunk tiszta utat kapni a Lótusz Világba.

Helyette, minden, ami nem tud belépni a Lótusz Világba olyannyira fel lesz nagyítva, amikor elérjük a Torzítások Sávját, hogy lehetlen lesz figyelmen kívül hagyni. Nemcsak hogy fel lesz nagyítva, de nagyban el lesz torzítva úgy, hogy az illúziók, amelyeket még magunkkal viszünk, az illúziók illúzióivá válnak.

Ez tiszta és határozott cselekedetet kíván. Ha igazán be akarunk lépni a Lótusz Világba, nekünk gyorsan el kell engednünk mindent, ami visszatart minket, engednünk kell, hogy minden elmenjen, ami megakadályoz bennünket, hogy teljesen ?szinték és integráltak legyünk magunkkal és másokkal. Ezt meg tudjuk tenni a XUA (zhwah) hang segítségével, mialatt mindkét karunkkal el?remutató és felfelé irányuló mozdulatokat teszünk. XUA! Ez a Lótusz öntisztító mechanizmusa, ami elmos mindent, ami nem igazi és kitisztítja az utat el?ttünk.

A Torzítások Sávja nem egy olyan hely, ahol félnünk kellene. Egy nagyon is igazi célt szolgál. És mindig jó tudatában lenni, hogy hol vagyunk, és éppen mit tapasztalunk meg. De fontos, hogy ne ragadjunk bele.


Horizontális betegség

Ez egy nagyon furcsa jelenség, amely mostanában történik, és Horizontális Betegségnek hívják. Ez akkor fordul el? az emberekkel, amikor beleragadnak a Torzítások Sávjába. F?ként azokra van hatással, akik többet tudnak, de nem hallgatnak magukra és nem igazak, ahhoz, akik ?k valójában. Akik nem eveznek a teljes lényükkel annak ellenére sem, hogy ?k tudják, hogy ez az, amit tenni szándékoznak. Akik még mindig megalkuvóak vagy eltompítják, hogy kik is ?k valójában.

A Horizontális Betegség hatással van néhány igazán briliáns emberre, azokra, akik igazán tudják, hogy mi történik. Ez azért van, mert még mindig megpróbálnak kett?s életet élni.

Bels? vakfoltokkal kezd?dik, amelyek tovább nagyítódnak. Ezután, mások hibáztatásának a végtelen folyamata kezd?dik el a saját kudarcuk miatt, hogy nem lépnek be teljesen. Be vannak burkolva abba az illúzióba, hogy ?k egy új helyen vannak, amikor nincsennek. Vagy beleragadnak szembet?n?en nyilvánvaló régi mintákba és szituációkba, mondván, hogy ez az ? igazi céljuk, amikor pedig nem az.

Miel?tt valaki teljesen a Horizontális Betegség alá kerül, a tisztaság gyorsan elmúló pillanataiban van, megkérd?jelezi az útirányát, és hogy hová tegye az energiáját. Ezután, belecsúszik a saját tudása tudatalatti feladásába, elveszíti a döntési képességét és megadja magát a feledés és a tagadás mély álmának.

Ez a Horizontális Betegség. Nem azért került említésre, hogy félelmet negativitást vagy ítélkezést keltsen. Egyszer?en a jelen pillanat valóságának a része és nekünk a tudatában kell lennünk ennek. Ez néhány legnagyszer?bb, legtudatosabb emberrel is megtörténik. Egy tükürvilágba vannak belehúzva, egy párhuzamos valóságba, amelyben elveszítik a kapcsolatot azzal, ami valóságos.

A Horizontális Betegség nemcsak a dualitásba való beleragadás, ez a dualitáson túli dualitás. Amikor valaki elkapja, akkor egy er?tér jön létre, amely eltaszít és elutasít bármit, ami igaz. A Horizontális Betegség alatt, az összes rossz választást meghozzuk és visszautasítjuk az összes igaz embert. Ez sokkal inkább olyan, mint egy varázslat és egy olyan állapotba hozza az embert, amely a félbeszakított animációhoz hasonló, ahol folyamatosan köröz az ember a Lótusz Világ körül a Torzítások Sávjában, mint a Szaturnusz gy?r?i.

Ez megtörténik néhány legigazibb emberrel, a hozzánk legközelebb álló és legkedvesebbekkel, akik igazán különbséget tudnának tenni.

Néhány módszer, hogy megel?zzük a Horizontális Betegséget, hogy er?s energetikai mez?t állítunk fel, amely a Fels?bb Valóságban van lehorgonyozva az otthoni környezetünkben. Összegy?jtünk olyan sok, az Új Élethez kapcsolódó eszközt, tárgyat és kézséget, amennyit csak lehetséges, mivel ezek az ismérvek a mi jöv?nkre vonatkozólag. És csak folytassuk az evezést....

És amikor a felemelkedés az Ultra Fels?bb Valóságba megtörténik, ezek az igaz emberek, akik a Horizontális Betegség b?völete alá estek, az els?k között lesznek, akik fel lesznek ébresztve.


A tágabb Valóságon túl

Az Ultra Fels?bb Valóság olyan új, hogy nehéz leírni. Egypár hónappal ezel?ttig, nem tudtam, hogy létezik. Gyakran egy F? Útkeresztez?déssel való találkozás váltja ki, amely egy er?teljes összehangolódás a JÓ ID?BEN – JÓ HELYEN állapotával. Minden egyes F? Útkeresztez?dés egy hatalmas robbanást teremt a lényünkön belül, amely fell? minket az Ultra Fels?bb Valóságba.

Minden, amit el tudok mondani ezzel kapcsolatosan az az, hogy az Ultra Fels?bb Valóság energiái igazán bámulatot kelt?ek és egészen mások, mint bármi, amit eddig tapasztaltam. Minden ultra feler?sített és teljesen tiszta. Teljesen id?tlen, az óriási nagyság és a messzi kiterjedés érzésével, messze túlmen?en bármin, amit eddig ismertünk. Hihetetlen szabadsággal jár, hogy elmozduljunk mindenfelé az id?ben, térben és az id?n, téren túl. Ezzel jár szintén egy szuper megnövelt mindent-látás / mindent-tudás, valamint egy mély jóllét érzése. Amikor benne vagyunk, ultra mezítelenül érezzük magunkat, majdnem áttetsz?nek, mégis tisztán jelenlév?nek.

Az Ultra Fels?bb Valóságban való létezés elindítja a lényünket, hogy felfedezzen el?z?leg elfelejtett vagy hosszú ideje elrejtett információkat. Olyan, mint a korábban nem látható dolgok egy teljes titokvilága, amely vár arra, hogy egyszer, amikor megérkezel oda, akkor megtaláld. Ez hozzáad egy teljesen új dimenziót a kincskeresésünkhöz.

Van egy olyan min?sége az Ultra Fels?bb Valóságnak, amely nagyon olyan, mint az AN energia, egy er?teljes egyesülés a ’vissza az igazi kezdetek’ ?siségével, amely összeolvad egy teljesen alap-áttör? Újjal. Ez a MUA: a kezdetek el?tt. Amikor belépünk ide, egy teljesen új kezdet helyén vagyunk, egy teljesen új korszak kezd?dik, éppen úgy, ahogyan ez nagyon régen volt, még a spirál egy nagyon más szintjén.

Az Ultra Fels?bb Valóság olyan er?s, hogy még egy rövid elmerülés is benne teljesen megsüti lényünket. Ez az egyik oka, hogy az elmúlt évet állványzat alatt töltöttük. Nem csak az érzelmi testünk kap átalakítást, de az idegrendszerünk is, így meg tudjuk tartani az Ultra Fels?bb Valóság intenzitását anélkül, hogy megsülnénk.

Ami igazán csodálatos, hogy amikor belépünk az Ultra Fels?bb Valóságba, minden felfordul. Az Ismert és az Ismeretlen teljes térképe a feje tetejére áll, hogy feltáruljon egy teljesen új és váratlan tájkép. Az új tájképen minden megváltozik. Néhány dolog mind az Ismertb?l, mind az Ismeretlenb?l elmegy. Minden ismert elem a régi tájképr?l át lett rendezve és új pozícióba kerül. És sok új elem mind az Ismertb?l, mind az Ismeretlenb?l most feltárul.

Ez emlékeztet engem „A Karib-tenger kalózai: A világ végén” cím? filmre, amikor Johnny Depp megfejti a forgó körtérképet, ami azt mondja: „A Fönn van Lenn. A Lenn van Fönn.”, és meg kell fordítania a hajóját fejjel lefelé, hogy kiszabaduljon. Ez pontosan az, amit nekünk is tennünk kell, amikor belépünk az Ultra Fels?bb Valóság fejjel lefelé fordított tájképébe, így a Legmerészebb Álmainkon Túl szféréjában vagyunk.

Igaz Szeretet a Magig

2008-ban, meg fogunk tapasztalni egy er?teljes alámerülést a Lótusz Szeretetbe. Az állványzat, amely hosszú ideig fedte érzelmi testünket véglegesen leesik, és képesek leszünk szeretni és szeretve lenni úgy, mint soha azel?tt. Ez messze van bármely szeretet mértékét?l, amit eddig ismertünk.

Így az Igaz Mag Lények képesek lesznek megtapasztalni az Igaz Szeretetet a Magig. Ahogyan az év el?rehalad, ez válik a földdé, amin állunk és a leveg?vé, amit belélegzünk. Mi leszünk az Igaz Szeretet a Magig megtestesít?i. És ez meg fog történni akár az Egy Igaz Szerelmünkkel vagyunk, akár nem, mivel ez maga a rezonancia, amely el fog bennünket vezetni a F? Útkeresztez?déshez, ahol találkozunk egymással.

Az Egy Igaz Szerelem sokunk életébe ebben az évben fog eljönni. Néhányan az elmúlt évben megtalálták Egy Igaz Szerelmüket, de akik ebben az évben jönnek, azokra megéri várni.

És kérlek, ne vesztegesd az id?det a kereséssel, mivel akkor találjuk meg egymást, amikor a legkevésbé várjuk. Helyette, fordítsuk a figyelmünket saját magunkra, hogy Valóságossá és Igazzá váljunk, így mi teljesen készen állunk a találkozásra. Éljünk az Igaz Szeretet a Magig rezonanciájában. Amikor belépünk a következ? szintünkre és igazi Királyok Királyává, és igazi Királyn?k Királyn?jévé válunk, Egy Igaz Szerelmünk hamarosan felt?nik.

Ha az igazi pályánkon maradunk, akkor kétségtelenül találkozunk egymással. Csak tudjuk, hogy amikor találkozunk, akkor minden végérvényesen megváltozik. A kártyák teljesen új készlete lesz hozzáadva a mi kártypaklinkhoz, amely képessé tesz bennünket arra, hogy egy teljesen új játékot játszunk, amelyr?l soha nem tudtuk, hogy létezik.

Újrakapcsolódásunk Egy Igaz Szerelmünkkel szerves része utazásunknak 2008-ban. Ez olyan fontos, hogy err?l sokkal nagyobb mélységben fogok írni a havi Szörf Riportokban, ebben az évben.


A 2008-as év áttekintése

2008 az az év, amelyre vártunk. Minden abszolút sínen van 2008-ban. Ez a ’Csináljuk vagy Elszalasztjuk’ kérdések nélkül. Ami leginkább segíteni fog nekünk, ha a Lótusz Szív középpontjába helyezzük a lényünket. Evezünk éjjel és nappal egész lényünkkel. Mesteriségünkben élünk minden egyes pillanatban. És kiterjesztjük a lényünket, azért hogy az Egység Mester Szolgálóivá váljunk.

Nem engedhetjük meg magunknak, hogy felületesek legyünk életünk bármely aspektusával kapcsolatosan. Bármiféle illúzió továbbcipelése magunkban különösképpen káros és visszatarthat bennünket. Ennél a pontnál a játékban, egyszer?en nem engedhetjük meg magunknak, hogy bármit tegyünk, ami nem igazi. És kérlek, emlékezz: ne vondd kétségbe, amir?l tudod, hogy igaz. És ne vondd kétségbe, aki igazán vagy.

2008 Monumentális Éve alatt életünk mélyreható változásokon fog keresztül menni. Sok ajtó be fog csukódni és sok ajtó kinyílik majd. Folyamatosan át leszünk irányítva, amíg összekapcsolódunk legigazibb ösvényünkkel.

Egész éven át, szembe találjuk magunkat a F? Útkeresztez?dések sorozatának lehet?ségével, és mindegyik teljesen életmegváltoztató lesz.

Egész évben szuper emberien elfoglaltak leszünk. És gyakran a Változó Irányú Szörfölés közepette kell majd megcsinálnunk a dolgokat a Nyugtalanság Tengerében. De sok energiánk és lelkesedésünk lesz, hogy elvégezzük az el?ttünk álló dolgokat, amíg a Szíveink Irányt?jét követjük, és mindent beleadunk, amink van.

Sokunk hívva lesz, hogy megváltoztassuk a lakóhelyünket és megtaláljuka a tökéletes helyet, ahol meg tudjuk kezdeni az Új Életünket. Ezek az új lakóhelyek nagyon is lehetnek teljesen váratlan területek, úgymint egy olyan ország, amire soha nem gondoltunk, hogy odaköltözünk.

Potenciális helyek egy sora van, ahová elköltözhetünk, valamint több potenciális Egy Igaz Szerelmünk van. Habár, egy hely er?sebben fog bennünket odahívni, mint a többi. Nyitottnak kell maradnunk bármiféle jel és nyom iránt, hogy hová kellene mennünk, és el kell engednünk bármiféle el?re kigondolt személyes preferenciát, tudva, hogy amikor összekapcsolódunk a tökéletes új helyünkkel, az egy nagyon specifikus összehangolódás lesz az Igaz Sorsunkkal és Célunkkal, ami megkérd?jelezhetetlen lesz. Amikor az id? megfelel? a költözésre, pontosan tudni fogjuk, hová szándékozunk menni.

Sok új ember fog belépni az életünkbe, akikkel egy mély rokonságot osztunk meg. Fel fogjuk fedezni, hogy a függetlenség és egyedüllét ideje lejár. Most együtt kell élnünk és dolgoznunk a többiekkel, akik osztják a célunkat, és akik ugyanazon a szent ösvényen sétálnak, mint mi. Emiatt, néhányunk el fogja kezdeni kis, rejtett közösségek kialakítását, ahol megemelt energetikai mez?ket tudunk kialakítani, és a Lótusz Világba merülve tudunk élni, mialatt lehorgonyozzuk az Ultra Fels?bb Valóság rezonanciáját mindenki számára.

Munkánk szintén dramatikus emelkedésen fog keresztül menni. Úgy találhatjuk magunkat, hogy megváltozik a karrier irányunk és elfogadunk valami teljesen újat és váratlant. Er?s kapcsolat van az új karrierünk és a kreativitásunk között, ami nagyon fontos. A kreativitásnak és a karriernek most teljesen egyesülnie és manifesztálódnia kell. Mindegyikünknek meg kell találnia az egyedi útját, amely az Egyet szolgálja a munkán belül, amit csinálunk, mivel a szolgálat komponense nélkül mi nem tudunk teljesek lenni. Ez szélesre fogja tárni az ajtót a b?ség és a Legvadabb Álmaink beteljesülése felé.

Ha mi követjük a Szíveink Szívének a legmélyebb sugalmazását, és azt csináljuk, amit imádunk csinálni, minden jól fog menni. De ha megalkuvóak vagyunk önmagunkkal bármilyen módon, akkor mellékvágányra fogunk kerülni és elszalasztjuk ezeket a csodálatos, egy életre szóló, Arany Lehet?ségeket.

Az év folyamán, lesz néhány sokkoló meglepetés. Ezek sokkolóak lesznek, mivel annyira váratlanok. És mivel ez a Beteljesülés Ideje, alkalmanként nyillalást érzünk, hogy elértük a világ végét. Ami így is van. Ez a dualitás régi világának a vége és egy teljesen új korszak kezdete. És mi kifejezetten azért jöttünk ide, hogy itt legyünk ebben az id?ben.

2008-ban el fogjuk érni Új Életünk ragyogó partjait. El fogjuk kezdeni új alapjaink létrehozását. Új barátságokat fogunk kovácsolni. Kreativitásunk kirobban az új karrierünkben. Az Igaz Szeretet Ösvényén fogunk legyalogolni karonfogva Egy Igaz Szerelmünkkel, mélyen hálásan a hosszú útért, amely idehozott bennünket.

És ezután, el fogjuk felejteni az utunkat, elengedve a kozmikus homokba, és egyszer?en az ITT és MOST-ban fogunk élni… Az ÚJban és az IGAZban.

2008 az az év, amelyre vártunk....

A cikk tulajdonosa: Shaumbra - Az Új spirituális Energia osztályterme
http://shaumbra-hu.info

A cikk webcíme:
http://shaumbra-hu.info/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=183