A portálok kinyílnak

Elkezd?dött - A Portálok kinyílnak

Steve-t?l:

Néhány hónapja, a Csoport arról beszélt, hogy 2003. augusztus közepe táján különleges id?k fognak megtörténni. Nemrégen mondották azt is, hogy az az energia, amely a napkitörésekb?l érkezett - leger?sebben júniusban és júliusban - már annyira áthatotta, el?készítette a Földet, hogy az augusztus közepére es? történések megvalósulhattak. Teljesen el?reláthatóvá vált ennek az üzenetnek a fényében, hogy mi fog ekkor történni és még mi várható még. A múlt havi üzenet a ``szürke Zónáról'' szólt, amelyben semmi sem utalt a titokzatos augusztusi eseményekre és igen titokzatos feleletek érkeztek a konkrét kérdésekre. Mindösszesen csak annyit mondottak, hogy egy nagyobb portál fog megnyílni, amihez nekünk nagyobb mennyiség? kristályenergiát kéne magunkba és magunk köré gy?jtenünk, hogy így ezekkel az új lehet?ségekkel élni tudjunk.

Azután, augusztus közepén, evvel az energiához f?z?d?en több minden is megtörtént. Barbara és én Edmontonban, Kanadában voltunk augusztus 7. és 13. között, ahol akkor igen er?s elektromos viharok voltak. A hotel, amelyben laktunk legalább egyszer szintén részesedett a villámok csapásaiból. Ez az elektromos vihar tovább fog folytatódtak, további pusztító erd?tüzeket okozva. Azután másnap, a keleti parton beütött a nagy áramszünet. A Csoport ismét titokzatos hallgatásba burkolózott. Hallottam már ezel?tt is t?lük ezt a nagy csendességet, éppen úgy mint nagyon sok más ember is hallja ?ket, mivel nagyon sok dimenzión keresztül juttatják el az emberekhez ugyanazon szavaikat. Mindezen események megtörténtéhez nagyon fontos volt az id?zítés.

A következ? utazásunk során is, amely Torontóba vitt bennünket még mindig energia ellátási gondokkal küszködtek és egészen az utolsó percekig nem volt biztos az sem, hogy elkezdhet? lesz-e a konferencia. Azon az él? közvetítésen, amelynek az átiratát olvasod éppen, magyarázta el nekem a Csoport, hogy azt akarták, hogy el?bb érezzem, tapasztaljam meg a portált, miel?tt beszélni kezdenék róla. Ez történt Torontóban.

A konferencia jól sikerült, de amíg ott voltunk, ismét nagyon intenzív elektromos viharokat tapasztaltunk meg. Ekkor kezdett a csoport beszélni arról, hogy mi is történik valójában. Arról szóltak, hogy most kezdenek megnyílni azok az inter-dimenzionális portálok, amelyek mindent meg fognak változtatni az el?ttünk álló pár év során. Azt mondták, hogy ezek a megnyílások egészen addig fognak folytatódni, amíg az energia els? szintje egészen nem fog akklimatizálódni. Pár nappal kés?bb, Szentpéterváron, Oroszországban, minden sötétbe borult, minden látható ok nélkül. Csak napokkal kés?bb, London nagy területei is világítás nélkül maradtak. Ami a legfontosabb, a Csoport figyelmeztetett arra, hogy ez csak a kezdet; ennél sokkal több minden várható még.

Mióta ezek az üzenetek elkezd?dtek, 1996 februárjában, folyamatosan fejl?dünk azon az úton, melyet ?k mutatnak meg. Elf?ször havi meditációkkal kezdtek, melyek évente többször is tovább fejl?dtek. Az alábbi közvetítés volt az els? ``live, él?'' közvetítés (az interneten is meghallgatható volt az el?adás - a ford.) az ``Otthon Emlékeztet? Fényei'' sorozatból. A Csoport él? közvetítést akart, ami kés?bb is hozzáférhet? persze, ugyanúgy. mint a többi ``Otthonra Emlékeztet? Jelz?fény'' el?adás.

Augusztus 30-án bejelentettük, hogy a Csoport következ? él? közvetítése a Fénymunkás Családi Teremb?l kerül adásba. Arról beszéltek akkor, hogy inter-dimenzionális portálok nyílnak, valamint arról, hogy ezek milyen hatással lesznek ránk a legkülönböz?bb szinteken. Külön kiemelték azt, hogy a világunk beállításait els? alkalommal éppen az elektromos z?rzavarok fogják jelezni. A dolog vicces része az volt, hogy amint éppen az él? közvetítést bonyolítottuk, egy nagyon er?s elektromos vihar söpört végi nem csak a Keleti-Parton, hanem magán az interneten is. Reményeink ellenére, nagyon sokan nem hallgathatták meg ezért az él? közvetítést.

Emlékszem, arra gondoltam magamban akkor, hogy ez nem is olyan nagy baj, mivel az el?adás felvételét kés?bb is fel tudom majd tenni a hálózatra. Azután a Csoport arról kezdett beszélni, hogy az elektromos eszközeink nagy részének alkalmazkodásra lesz szüksége az új energiához és még arról is tájékoztattak, hogy a saját hangfelvev? berendezésem fog úgy m?ködni, mint ahogyan én azt remélem. Ezt a felvételt végül is a többi, olyan embert?l kaptam meg, akik a saját internetkapcsolatukat felhasználva rögzítették az eseményt.

A jöv?ben további Jelz?fény adásokat tervezünk, ezért kérlek figyeld a Lightworker site-ot a részletek miatt. Mindenek után, a berendezéseink már akklimatizálódtak!

A Csoporttól: Üdvözlet Otthonról

No, ismét üdvözlünk mindenkit, kedveseim, amint teremtitek a szándékaitok hálózatát a Szabad Választás Játékasztala mellett. Tudjuk azt, hogy kik vagytok ti. Értitek annak a lénynek az eszenciáját, akik valójában vagytok? Értitek azt, hogy valójában mit csináltok itt? Ezt szeretnénk elmondani a mai napon, mivel sok múlik azon, hogy segítünk nektek megérteni azt, hogy mi is folyik most ebben a pillanatban a bolygótokon.

Azt mondtuk korábban, hogy a most kezd?d? változások közül nagyon sok csak augusztus második felében fog megtörténni. Augusztus közepét?l fogva, a térrel és az id?vel való kapcsolatotok teljesen meg fog újulni. Tudjátok mi történik? A portálok megnyílnak. Már azalatt is, amint itt mi beszélünk ötödik dimenziós lényekké váltok.

A Vortexek Portálokká Válnak

(Fordítói megjegyzés: a vortex latin szó, és örvényt jelent. Azt a szabályos örvényt jelenti, amely például a fürd?kád dugójának kihúzásakor keletkezik a lefolyó vízben.)

A portálok közül nagyon sok mozgásban van éppen, mivel eddig csak mint vortexszek örvénylettek ezidáig. Az energia a Napból érkezik, az a kristály energia, ami itt lett elhelyezve a bolygón, s amely most egy nagy változást hoz létre a számotokra. Amiatt, ami történik éppen, az eddig ide érkez? energia eljutott egy olyan pontra, hogy már magába a Földbe ágyazódik belé. amint így tesz, a pörg? mozgásai a vortexeknek megindulhat. Amint a vortexek örvénylenek az univerzumban, éppen úgy folytatják a földi replikációikat is, és ami most történik az egy kölcsönhatás a Földdel magával - a Föld mágneses hálójával - és mindennel ami változik. Ez történik most.

Változások az Ember által létre hozott Szándékozási Hálózatban

Mint már mondottuk, létre hoztatok egy szándékozási hálózatot. Ez a ti telefon vonalaitokkal kezd?dött, amiket mozgásba hoztatok, amelyekkel nagy távolságokat is át tudtok már hidalni egymás között, hogy beszélhessetek egymással, amelyek olyan fontos helyeket kötnek össze a bolygótokon, amik most az ötödik dimenzió valóságába készülnek átlépni.

Az egyik legfontosabb dolog a számotokra, hogy azok az interdimenzionális kapcsolódásokat, amiket mi ``portáloknak'' hívunk, az gyakorlatilag az elvékonyodó fátylat jelentik; amint pedig a fátyol vékonyodik, amint az energia változik, amint a bal és jobb egyetlen egységgé válik, a varázslat megtörténhet. Ezt eredményezte a ti folyamatotok. Ez az, ahogyan a Föld mágneses hálója most kapcsolódik az Univerzális Energia kozmikus hálójához.

A Mars kapcsolata az els? Portállal

Ezen a helyen egy fátyol volt. Ti helyeztétek el ezt a fátylat, els?sorban is a saját orcátokra, hogy ebben játszhassátok a Játékot. És most ez a fátyol kezd vékonyodni. Ez a fátyol kapcsolódik a portálon keresztül az aktuális Univerzális Energia mágneses hálójához. Öt nappal ezel?tt, elmondtuk nektek azt, hogy a Mars elhagyta azt a pozícióját, amikor a lehet? legközelebb volt a Földhöz, mozgásba hozva evvel az eseményeknek soha nem látott sorozatát, mivel a Mars az elmúlt 26 000 év során még sohasem volt ennyire közel a Földhöz. Ennek a mágneses hatása tette lehet?vé, hogy ez a portál teljesen megnyílhasson.

Számosan láthatjátok ennek a portálnak a hatásait, eredményeit, az els? kinyílt portálét, amely inter-dimenzionális valóságok között teremt átjárót, ami az általatok az ohioi Cincinattinak hívott helyen történt meg. Ez indította meg az események további láncreakcióját, ami a ti elektromos rendszereiteknek a z?rzavarához vezet végül.

Elmondjuk nektek, hogy még lesznek további, ehhez hasonló események is. Még nem végeztetek evvel az energiával. Még kett?t legalább meg fogtok látni ezek közül. Azt, hogy ezek is ilyen elektromos ``elsötétedést'' fognak-e okozni, azt most ezen a ponton nem tudnánk el?rejelezni, mivel ez rajtatok múlik. Ez azon múlik, mennyire bírtok akklimatizálódni ehhez az új energiához, ami a változást fogja elhozni erre a bolygóra. Ez hozza létre különbséget: a szíveitek, az energiátok, ahogyan ezt az energiát használjátok és ahogyan evvel az emberiség rezgéseit egyre magasabb szintekre emelitek. A Föld esszenciáját tartjátok a kezeitekben. Igen, a teremt?k ti vagytok. Ti vagytok azok, akik ezt az energiát mozgásba hoztátok a kezdet kezdetén; most pedig el?ttetek áll a lehet?ség, hogy a kezetekbe vegyétek a teljes hatalmatokat, mint teremt?k, akik a teljes folyamatot a következ? szintre emelitek, ami meg fogja változtatni azt, akik vagytok, és azt is, hogy miképpen fogtok ehhez a változáshoz alkalmazkodni.

A dualitás összekevered? polaritása

Kedveseim, tudjátok azt, hogy kik is vagytok? Mi tudjuk. És bizunk abban, hogy megfelel?en fogjátok ezt az energiát használni. Bízunk bennetek, hogy összetartjátok ezt és kapcsolódtok a portálokhoz. Kérünk benneteket, hogy értsétek meg azt, hogy az energiátok nagy része polaritást vált, mivel amint ez a portálokhoz kapcsolódik, meg fogjátok látni a világosat és a sötétet, a pozitívat és a negatívat, s mindez oly módon fog összekeveredni bennetek, amilyet eddig még sohasem láttatok. Ez az összekevered? mozgás okozza az elektromossági zavarokat, amelyeket bolygószerte észlelhettek. Ó, de ez nem csak az elektromos rendszereitekre vonatkozik; a saját esszenciátok rendszereire és a bolygótok azon rendszereire, amiket mostanság ``elektromos háborgások'' névvel illettek. Ennek az egésznek a lényege az ionoszférában zajlik, ami hozzásegít a fátyol elvékonyításához. Ez az új energia teszi lehet?vé, hogy egy sokkal vékonyabb fátyol alatt élhessetek, amely fátyol épp most állítja be magát olyanra, ahol már hozzájuthattok a saját hatalmatokhoz, hogy önállósodott emberekként élhessetek végre.

Megemlítenénk, hogy még további portálok megnyílását fogjátok megérezni. Az ?rz? bocsánatát kérjük, tudjuk azt, hányszor is kérdezett err?l minket. Nagyon sokan küldtetek neki e-maileket is, melyekben kérdeztettetek bennünket, hogy mi is a helyzet az áramszünetekkel, meséljünk a most történ? különféle dolgokról; mi voltunk azok, akik visszatartották ?t a válaszadástól mindaddig, amíg el nem bírtok az általatok ``Torontónak'' nevezett helyre vinni ?t, ahol odaérkezve megérezhette a saját b?rén, hogy milyen is az, amikor egy portál megnyílik.

Ezekb?l lesznek továbbiak is még [a portál megnyílásokból], a Földön mindenfelé találkozni fogtok ezekkel a jelenségekkel, és amint a mágneses mez?knek a beállításai biztosítani fogják a teret ezeknek a portáloknak, ott változások fognak bekövetkezni. Amint a világos és a sötét, a pozitívé és a negatív össze fog keveredni, avval bizonyos rombolást is okoznak az elektromos rendszereitekben. De ne érezzétek azt, hogy bármi rossz is történne emiatt, kedveseim, mivel nem pusztán csak ezek történnek mostanság. Elmondjuk azt is, hogy nagyon sok érzelmi rendszeretek, érzelmi energiátok kapcsolódik így a Földhöz, vagyis érezhetitek is ezt az energiát. Elmondjuk azt is, hogy jóval több kétségbeesés volt az elmúlt pár hétben tapasztalható, mint eddig bármikor is. Ne féljetek ett?l. Tudjátok mi ez; ismerjétek ennek a valós esszenciáját. Ez egy változás. Fogadjátok ezt magatokba, kapaszkodjatok ebbe, segítsetek egymásnak keresztül jutni ezen. Legyetek humán angyalok, akik amennyiszer csak lehet?ségük van megérintenek másokat is. Hadd tudják meg ?k is, hogy minden rendben evvel.

Az elvékonyodó fátyol

A fátyol egyre vékonyabb, kedveseim. Ezt a napot vártátok már nagyon régóta. Most pedig mindez meg is történik. Elkezd?dött. Éppen csak a legelején vagytok ennek a folyamatnak. Veletek együtt készítettük ezt el?, bár mindig is hansúlyozz(t)uk, hogy ez nem arról szól, amire Ti gondolnátok. Azt vártátok idáig, hogy híguljon fel a fátyol. azt mondottátok: ``Miért nem láthatom már meg az Otthont?'' De elmondanánk, hogy amikor ezt eléritek, akkor az szomorúsággal fog járni. Elkezdtetek emlékezni az Otthonra, s mivel nem vagytok ott, ezért hát nagyon hiányzik. Tudjátok azt, hogy hová készültök, mivel amint egyre jobban akklimatizáljátok magatokat az Otthonnak ehhez az energiájához, amint egyre többet generáltok magatokban ebb?l az energiából, avval teremtitek meg a fátyol felétek es? oldalán az Otthont. Az Otthont ott fogjátok megteremteni, ahol most vagytok. Ennek az a titka, hogy mindent mozgásba kell hozzatok magatokban. Ez az, ami itt történt.

A jelenség - Mi várható

Tudjátok azt, hogy kik vagytok? Mi tudjuk. Kedveseim, elmondanánk, hogy ez nagyon vidám dolog, hogy nem vagytok egészen tisztában avval, mit is teremtettetek. Új dolgokat fogtok tapasztalni, elektromos anomáliákat, nem csak a villamos hálózataitokban, hanem az otthonaitokban is. Elektromos töltésekkel fogtok találkozni magatokban, amelyeknek különféle hatásai lesznek. Kérlek, fordítsatok figyelmet ara, hogy megfelel?en leföldeljétek magatokat mindenféle szinteken is értve ezt, ideértve az elektromosat is, mivel így valami más keletkezik. Értsétek meg kérlek azt, hogy egyszer?en túltöltöttétek a valóságotokat ezen a ponton most.

Arra is megkérünk benneteket, hogy szenteljetek figyelmet azoknak a különös szagoknak, amelyekr?l újabban az orrotok értesít benneteket, mivel éppen az orrotok az az egyik összetev?, mely el?készíti ezt a változást. Amikor keresztül jöttök azokon a tereken, ahol megtapasztaljátok a tér-id? kontinuumában a portálokat, amikor ezek megnyílnak, akkor gyakorlatilag ezeket az orrotokkal tudjátok majd detektálni. Figyeljetek hát erre és amikor megtaláljátok, örüljetek neki. Osszátok meg ezt másokkal is.

Elmondanánk, hogy a kirakós játéknak van egy további része is, ami egyre nagyobb fontosságra tesz szert, számotokra, amint el?re haladtok, amint teremtettetek a bolygón, a dolgok kezdtek egymásba olvadni, összekeveredni. Maga az Univerzális Energia is kezd másféleképpen létezni, kezd egységesülni. Amint ez megtörténik, minden megváltozik. Ahogy ez megtörténik, azok a köt?dések, amikr?l beszéltünk, a fizikális, az emocionális ének és a lélek test elkezdenek egységessé válni. Ezért készítettük el? azt, amit tapasztaltok éppen. Ezért mondottuk azt, hogy keverjétek össze a férfiúit és a n?it és egyensúlyozzátok ki az energiát magatokban annyira, amennyire ez csak lehetséges, mert így az átmenet jóval simábban történhet meg.

A portálokon keresztül érkez? látogatók

Említettük volt azt is, hogy megosztottátok magatokat azokkal a csodálatos, képzeletbeli vonalakkal, amelyeket a homokba húztatok magatok közé. Úgy gondoljuk, hogy csodás dolog egy vonalat húzni ide, és azt mondani, hogy ez az egyik ország, az meg a másik. Elmondjuk nektek, hogy nem is olyan régen látogatóitok voltak itt, és ezeket a látogatásokat a portálok fogják lehet?vé tenni. S amint ezt tapasztalhatjátok, a Föld polgáraivá fogtok válni. Fogjátok ezt az energiát. Találjátok meg az útjait annak, hogy egymáshoz kapcsolódhassatok így, ez a szándékozási hálózat el?ször a telefon vonalakon keresztül valósult meg, most pedig a fény vonalain keresztül folytatódik tovább. A mágneses vonalakon keresztül fog ez folytatódni, megteremtve a szív hálózatát, mivel ez az az energia, ami a következ? szintre fog benneteket juttatni és ami az összes energetikai szinten egységes keverékké fogja alakítani. Ez tehát egy portál: a kinyíló tér, amely lehet?vé teszi a szimultán energia teremtést az összes dimenzió valóságai között. Ez az, ami most történik. Ezért láttok különböz? kapcsolódásokat. Ezért láttok olyan elektromos impulzusokat, amelyek a világotok több pontján is sújtják a rendszereiteket és effélékre eddig nem volt példa még. Még két további ilyen lesz még. Figyeljetek ezekre. Örüljetek ezeknek. amikor látjátok, hogy ezek történnek, észre fogjátok venni, hogy ezek intenzitása fokozatosan csökken?ben lesz. Ennek az oka pedig az, hogy mivel az emberek nagyon gyorsan kezdenek ehhez az energiához alkalmazkodni, sokkal kevesebb energia is elegend? ehhez. Ezek az impulzusok fogják beindítani a mozgást.

Továbbra is látni fogtok elektromos zavarokat. Továbbra is látni fogtok szokatlan villámlásokat a bolygótokon, amely kihívások összefüggésben állnak avval a ténnyel, hogy az elektromosságnak egy olyan formáját használjátok, amit ``váltó'' áramnak hívnak. Az az energia, mely másodpercenként 100 vagy 120 alkalommal változtat polaritást nem nagyon illeszkedik bele az Univerzális Energiába. Az egy akklimatizációs folyamat, amikor az elektromos rendszereitek kihívásaival kerültök szembe. Kérlek értsétek meg, hogy ez változni fog, mivel ez most is folyamatos változásban van. Ez az akklimatizálódási folyamat hozza létre az Univerzális Energiában a kell? teret ahhoz, hogy teremthessetek a Föld bolygón.

A Játékasztal mágusai

Kedveseim, tudjátok-e, hogy kik is vagytok? Ti vagytok a Játékasztal mágusai, ti vagytok a Játékasztal mesterei és ti tartjátok magatoknál azt az energiát, ami mindezt meg is teremtette. A választásaitokkal, amelyeket a szabad választás bolygóján hoztatok meg, egyidej?leg megváltoztattátok mindenfelé az összes többi Játék szabályait is. Na, látjátok már, miért tekintünk rátok ekkora elismeréssel? No, akkor értitek már, miért vagyunk annyira büszkék rátok? Ti vagytok azok, akik magatokra vettétek a szabad választást, akik az összes lehetséges módjain dolgozatok ennek az energiának, méghozzá úgy, hogy nem láthattátok azt, hogy kik is vagytok valójában. Magatokra vettétek a teljes elfeledés fátylát ehhez. Mindenfelé kóboroltatok, megpróbálva kitalálni azt, hogy kik is vagytok. Mi, innen jelentjük ki, hogy Ti vagytok a teremt?k. És még ha ezt nehéz is elhiggyétek, furcsa érzést is okoz, elmondjuk, hogy bizony ez így igaz, mivel egy egész folyamatot hoztatok így mozgásba, amely folyamat által olyan változások keletkeztek melyek most megváltoztatják Mind Azt, Ami Van. Elkezd?dött.

Elkezd?dött

Ezeknek a ``csatornázásoknak'' a végén, ahogyan az ?rz? hívja ?ket, van egy olyan dolog, amit ? és az ?rz? ?rz?je (Barbara, a feleség - a ford.) talál ki és ez maga a csatornázás címe. Ez alkalommal ezt most inkább rátok bíznánk. ``Elkezd?dött.''

Tudjatok arról, mindnyájan fenntartjátok ezt az energiát magatokban, akklimatizálódtok az új portálok energiáihoz, melyek most nyílnak meg a Föld bolygón. Amint így tesztek, mindenki közületek egy kicsit másképpen érzi ezt meg. Nincs értelme hatalmas transzparenseken hirdetni: ``Figyeld az érzelmi energiát: egyre inkább hullámvasúthoz fog hasonlítani,'' de tudjuk azt, hogy páran közületek ezt meg fogják tenni. És mégis, néhányatok ezt csodálatosnak fogja találni. Érezni fogjátok az új energia izgalmát. A Játék következ? részének leend? legizgalmasabb részeire számíthattok.

Ez valóban csodás dolog; mi pedig nem várhatunk arra, hogy miképpen tudtok akklimatizálódni magatokban ezekhez az energiákhoz. De amint humán angyalokká váltok, magatokra veszitek annak a felel?sségét, hogy segítsetek egymásnak. Magatokra veszitek annak a felel?sségét, hogy jelen vagytok azért, hogy megnyílhassanak az ajtók a többiek számára is. Szóval, ha megláttok egy Angyalt lehullani, nyúljatok csak utána és segítsétek ?t felállni. Amikor valaki mást láttok, akinek nehézségei támadnak evvel az energiával, vagy akár a saját érzelmi energiáival, nyúljatok utána és érintsétek meg ?ket. Ekkor fog a valódi varázslat megkezd?dni a Föld bolygón.

Akklimatizáció - Kreáció

Elmondjuk nektek azt, hogy nagyon sok mindenben kell akklimatizálódni ehhez az új energiához, ma is ez történik éppen, elmondjuk nektek azt, hogy akklimatizálódtok ahhoz az energiához, amit ti ``Spirituális Társadalomnak'' hívtok [ahol az el?adó terem van]. Még ha jó páran ki is lettek ebb?l a teremb?l utasítva és nem lett megengedve nekik, hogy itt legyenek, a mozgási folyamat és ezek az elektromos kihívások szintén felállítják a következ? alkalommal a megtisztuláshoz kell? energiát. Ó, igen, mi látunk benneteket. Úgy gondoljuk, egészen humorosak vagytok. Néhányatok ki lett penderítve ebb?l a teremb?l és akkor ezt mondtátok, ``Nos, gyanítom, nem kellett volna itt lennem.'' Amit mondani akarunk, az az, hogy át lett adva a számotokra annak az ajándéka, hogy ez így történjen, amikor legközelebb amikor ez megnyílik, jóval többel is el fog bírni. Látjátok, az elektromos hálózatotok, a kommunikációs formáitok és a saját érzelmi mátrixszotok újra rendezi a teret. Tudjatok arról, hogy lesznek id?k, amikor nagyon frusztráltnak fogjátok érezni magatokat, és mindenféle látható okok nélkül fogjátok egymás fejét verni minden látható ok nélkül.

Szeretjük néhány emberi kifejezéseteket. Tudjuk, hogy néha a harag felszínre bukkanhat. azt kérjük csak, hogy egy cseppet legyetek csak toleránsabbak egymással. Legyetek azok a humán angyalok, akik kinyúlnak a többiek után, hogy támogassák egymást ezekben az id?kben, mivel ezek ugyanazok a beállítási folyamatok, amelyeken annak idején ti is átmentetek már. Ezek ugyanazok, amik most az elektromos rendszereitekkel történtek, amit ti ``nagy elsötétedésnek'' hívtok. Az energiátok változik kedves barátaim. Mindazt, Ami Van a következ? fokozatba kapcsoltátok. Ez nem volt 2012 el?ttre betervezve. Mindent el?bbre hajtottatok. Ti vagytok a Játékasztal Mesterei. Ti vagytok azok, akik meghaladtátok a legmerészebb álmaitokat is, messze jobban, mint amit valaha is el tudott valaki képzelni a fátyolnak ezen az oldalán.

Amikor az energia, mint a Végtelen Energia létezett, akkor ez tiszta kristályvonalas energia forma volt. Amint ez keresztül utazott a központi fókuszponton, amit a ``Központi Napnak'' neveztek, akkor ez számtalan különféle sugárra tördel?dött és mindegyik más színben fejez?dött ki. Leghosszabb ideig a többségére a kék sugár volt a jellemz?, de a legutolsó id?kben már az arany sugár is felélesztette a maga energiáját, megkezdve a teremt? erejének m?ködtetését. Most pedig a Szabad Választás bolygójának arany sugara a f? alatt mozgásba hozza a második Szabad Választás bolygójának a keletkezését. Ezt fogjátok meglátni a most megnyíló portálokon keresztül. Ez az oka annak, amin most mentek keresztül és amiért akklimatizálódtok ehhez az energiához azzal, amit most tesztek.

Értitek annak a szépségét, hogy mi is történik ebben a pillanatban? Értitek, hogy mit teremtettetek, noha közben technikai nehézségekkel találjátok szemközt magatokat? Kedvesem, megváltoztatod a kristályok színét, nem csak önmagukban, nem csak a fizikális biológiai buborékodban, hanem az érzelmi és az elektromossági kristályokban is éppúgy. Ezek azok a szikrák, amelyeket láttok. Egy magasabb vibrációs létet teremtetek, ott, ahol most ültök éppen. És jól csináltátok. A lehet? legmennydörg?bb tapssal köszöntünk benneteket a fátyol túlsó oldaláról, amint mindenki közületek megtapasztal valamit a nehézségeitek közül és azon érzelmek közül, amit nem nagyon szerettek megtapasztalni. Elmondanánk, hogy jóval több is van annál, mint amit jelenleg egyáltalán ismerhettek ezek közül. Nincs köztük különbség olyan értelemben, hogy amikor ezekkel találkozna a Játékasztal Mesterei, akkor ezeket mozgásba hozzák. Figyeljétek áhítattal, amikor ezek az események beteljesednek. Izgalommal és büszkeséggel. Ti vagytok azok a mágusok, akik ezt mozgásba hoztátok az akarásotokkal, hogy ez létre jöhessen a teljes feledés fátylában. Tisztelgünk el?ttetek, kedveseim, messze jobban szeretünk mind annál, mint amit most képesek vagytok felfogni ebb?l a szeretetb?l. Ez a mi magasabb célunk - emlékezzetek arra, kik is vagytok valójában -, és arra kérünk közületek mindenkit, hogy bízzatok meg egymásban, dédelgessétek egymást, s játszatok jól együtt.
ESPAVO
A cikk eredetije Steve Rother boardján van
ford: ZapverhoA cikk tulajdonosa: Shaumbra - Az Új spirituális Energia osztályterme
http://shaumbra-hu.info

A cikk webcíme:
http://shaumbra-hu.info/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2